BIBLIOGRAFIA  -  Historia

 

 

 

Akavia Miriam "Jesień młodości", Kraków 1989;
Arendt Hannah "Korzenie totalitaryzmu", Warszawa 1989;
Atlas biblijny, Warszawa 1990;
Bałaban Majer "Historia literatury żydowskiej", Lwów 1925;
Biuletyny Ambasady Państwa Izrael w Polsce;
Biuletyny Żydowskiego Instytutu Historycznego;
Borbicz M. "Organizowanie wściekłości", Warszawa 1947;
Buber Martin "Opowieści chasydów", Poznań 1989;
Bukowska Anna "Palestyńczycy: ich życie i walka", Warszawa 1988;
Eisenbach E. "Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich", Warszawa 1987;
Eisenbach E. "Hitlerowska polityka zagłady Żydów", Warszawa 1961;
Fuks M. i inni "Żydzi polscy, dzieje i kultura", Warszawa 1982;
Gebert Konstanty "Wojna 40-to letnia";
Giertych Jędrzej "Polski Obóz Narodowy", Warszawa 1990;
Graetz H. "Historia Żydów", Kraków 1990;
Grunberg Karol "Adolf Hitler: biografia fuhrera", Warszawa 1989;
Grzesik Julian "Alija", Lublin 1989;
Horn Maurycy "Kultura umysłowa Żydów polskich w XV-XVIII wiekach",
                                        Warszawa 1989;
Kahan D. "Po potopie, życie gmin żydowskich w Polsce po Zagładzie",
                                        Jeruzalem 1981;
Kalendarze żydowskie;
Kurylczuk Ryszard "Jeruzalem, Jeruzalem...", Warszawa 1990;
Lange N. "Świat żydowski", Warszawa 1996;
Łuczuk Czesław "Zagłada", Warszawa 1989;
Majchrowski Jacek "Najstarsze cywilizacje świata", Warszawa 1989;
Ricotti G. "Dzieje Izraela", Poznań 1956;
Rogerson J. "Świat Biblii", Warszawa 1996;
Russell Ch. T. "Nadszedł czas", Detroit 1923;
Scholem Gershom "O głównych pojęciach judaizmu", Kraków 1989;
Schwarz H. "Chadaszat Israel", Jeruzalem 1983;
Tazbir J. "Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat", Warszawa 1992;
"Teraźniejsza Prawda";
Tomaszewski Jerzy "Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939",
                                        Warszawa 1990;
Tyloch W. "Opowieści mędrców Talmudu", Gdynia 1993;
Wielka Encyklopedia Powszechna;
Zieniewicz O. "Judaizm", Warszawa 1994;
Zineman I. "Historia Syjonizmu", Warszawa 1946;
Yad Vashem "Der Holocaust", Jeruzalem 1983;

materiały ze stron internetowych rządu Państwa Izraela, Organizacji Syjonistycznej, IDF, gazety "Wprost", "Polityka" i "Gazeta Wyborcza" oraz inne.

 

 

 

 

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2012 by Gedeon