HISTORIA
Wiadomosci z Izraela

    "Pamięć jest częścią żydowskiego pojmowania świata. (...) Pamięć o Ziemi Świętej i Świętych Pismach, o historii narodu żydowskiego przed i po wygnaniu z Izraela (...)

    Wspomnienie, pamięć i historia należą do istoty judaizmu (...) Przeszłość nie jest gdzieś daleko w tyle, lecz znajduje się przed człowiekiem, który przeżywa ją we wspomnieniu. Znaczenie, jakie przywiązuje się do pamięci, wynika z wyjątkowej historii Żydów, którzy rozproszeni po całym świecie często nie mieli żadnej ojczyzny, nie pozwalano im jej mieć. (...)

    Pamiętać znaczy zatem uświadamiać sobie historię i krytycznie się z nią rozliczać. (...)

    Pamięć ma znaczenie nie tylko dla Żydów, ale także dla nas wszystkich. Obejmuje ona po prostu informacje o stratach, nad którymi możemy jedynie ubolewać.
Jednak pamięć wykracza ponad to i umożliwia nam poznanie naszej własnej historii, w której odnajdujemy własną tożsamość, a także odsłania przed nami korzenie naszego postępowania, sposób myślenia i odczuwania w trakcie historycznych działań. (...)

    Ten, kto się boi przed rozliczeniem, kto chciałby uchronić swój wcześniej ustalony obraz świata, ten w swojej pewności siebie tym bardziej dozna wstrząsu. Historia zawsze nas dosięgnie i nie pomoże tu zapomnienie.
Przedłuża ono naszą niepewność i bezradność w obchodzeniu się z problemami i trudnymi kwestiami. Pamięć natomiast uwalnia nas i daje nam siłę do świadomego kształtowania teraźniejszości i przyszłości. (...)" - Heiko Haumann.

 

  -  2045-1615 p.n.e. - Patriarchowie i Zakon
      -  1615-606 p.n.e. - W Ziemi Obiecanej
      -  606 p.n.e.-33 n.e. - 70 tygodni łaski
      -  34-70 - upadek państwowości
      -  71-636 - prześladowania od Rzymu
      -  637-1095 - od Babilonii do Hiszpanii
      -  1095-1333 - wyprawy krzyżowe
      -  1334-1499 - Polska złota wolność żydowska
      -  1500-1592 - Polska i Turcja schronieniem Żydów
      -  1593-1759 - Złoty Wiek w Amsterdamie
      -  1760-1858 - Prawa dla Żydów
      -  1859-1913 - Przebudzenie narodowe
      -  1914-1919 - Deklaracja Balfoura
      -  1920-1939 - Brytyjski mandat w Palestynie
      -  1939-1942 - Holocaust (vol 1)
      -  1942-1945 - Holocaust (vol 2)
      -  1945-1946 - Ocaleni z Zagłady
      -  1947-1948 - Wojna palestyńska
      -  1948 - Medinat Israel
      -  1948-1949 - Pierwsza wojna
      -  1949-1955 - Stabilizacja państwa
      -  1956-1958 - Kampania Sueska
      -  1959-1964 - Izrael potężnieje
      -  1964-1967 - "Bitwa o wodę"
      -  1967 - Wojna Sześciodniowa
      -  1968-1972 - Wojna na wyczerpanie
      -  1973 - Wojna Jom Kipur
      -  1974-1978 - Do pokoju z Egiptem
      -  1978-1982 - Camp David
      -  1982-1987 - Liban
      -  1987-1991 - Intifada
      -  1991-1992 - Droga do pokoju
      -  1993-1994 - Oslo
      -  1994-2000 - Autonomia Palestyńska
      -  2000-2001 - Intifada al-Aksa
          -  Po 11 września 2001 r.
          -  styczeń-czerwiec 2002 r.
      -  2002 - Plan "Mapa drogowa"
          -  styczeń-czerwiec 2003 r.
      -  2003 - Szczyt w Akabie
          -  wrzesień-grudzień 2003 r.
      -  2003 - Plan Szarona
          -  styczeń - marzec 2004 r.
          -  kwiecień - czerwiec 2004 r.
          -  lipiec - wrzesień 2004 r.
          -  październik 2004 r.
      -  2004 - Śmierć Arafata
          -  Wybory w Autonomii
          -  kwiecień-czerwiec 2005 r.
          -  lipiec-sierpień 2005 r.
      -  2005 - Ewakuacja Gazy
          -  wrzesień-grudzień 2005 r.
          -  styczeń-marzec 2006 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2006 r.
          -  lipiec 2006 r.
      -  2006 - Wojna w Libanie
          -  wrzesień-grudzień 2006 r.
          -  styczeń-marzec 2007 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2007 r.
          -  lipiec-wrzesień 2007 r.
          -  październik-listopad 2007 r.
      -  2007 - Annapolis
          -  styczeń-marzec 2008 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2008 r.
          -  lipiec-wrzesień 2008 r.
          -  październik-grudzień 2008 r.
      -  2008/2009 - Operacja "Płynny Ołów" w Strefie Gazy
          -  styczeń-marzec 2009 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2009 r.
          -  lipiec-wrzesień 2009 r.
          -  październik-grudzień 2009 r.
          -  styczeń-marzec 2010 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2010 r.
          -  lipiec-wrzesień 2010 r.
          -  październik-grudzień 2010 r.
          -  styczeń-marzec 2011 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2011 r.
          -  lipiec-wrzesień 2011 r.
      -   2011 - Sprawa Palestyny w ONZ
          -  styczeń-marzec 2012 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2012 r.
          -  lipiec-listopad 2012 r.
      -   2012 - Operacja "Filar Obrony" w Strefie Gazy
          -  Sprawa Palestyny w ONZ
          -  styczeń-marzec 2013 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2013 r.
          -  lipiec-wrzesień 2013 r.
          -  październik-grudzień 2013 r.
          -  styczeń-marzec 2014 r.
          -  kwiecień-lipiec 2014 r.
      -   2014 - Operacja "Obronny Brzeg" w Strefie Gazy
          -  wrzesień-grudzień 2014 r.
          -  styczeń-marzec 2015 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2015 r.
          -  lipiec-wrzesień 2015 r.
      -   2015 - Fala terroru
          -  styczeń-marzec 2016 r. - Fala terroru
          -  kwiecień-czerwiec 2016 r. - Fala terroru
          -  lipiec-wrzesień 2016 r. - Fala terroru
          -  październik-grudzień 2016 r. - Fala terroru
      -   2016 - Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ
          -  styczeń-marzec 2017 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2017 r.
          -  lipiec-wrzesień 2017 r.
          -  październik-grudzień 2017 r.
      -   2017 - Decyzja Donalda Trumpa ws. Jerozolimy
          -  styczeń-marzec 2018 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2018 r.
          -  lipiec-wrzesień 2018 r.
          -  październik-grudzień 2018 r.
          -  styczeń-marzec 2019 r.
          -  kwiecień-czerwiec 2019 r.
          -  lipiec-wrzesień 2019 r.
          -  październik-grudzień 2019 r.
          -  styczeń 2020 r.
      -   2020 - Plan pokojowy Donalda Trumpa
      -   2020 - Epidemia koronawirusa
          -  kwiecień-czerwiec 2020 r.
          -  lipiec-wrzesień 2020 r.
      -   2020 - Pokój ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem
          -  styczeń-marzec 2021 r.
          -  kwiecień-maj 2021 r.
      -   2021 - Intifada Ramadan
      -   2021 - Operacja "Strażnik Murów" w Strefie Gazy
          -  maj-czerwiec 2021 r.
          -  lipiec-wrzesień 2021 r.
          -  październik-grudzień 2021 r.
          -  styczeń-marzec 2022 r.
      -   2022 - Operacja "Falochron" w Judei i Samarii
          -  lipiec-sierpień 2022 r.
      -   2022 - Operacja "Przed świtem" w Strefie Gazy
          -  sierpień-wrzesień 2022 r.
      -  Aktualności z Izraela

 


--------------------------------------------------

Indeks map historycznych: Index.

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie: patrz Bibliografia.

--------------------------------------------------

 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2022 by Gedeon