STYCZEŃ - MARZEC 2018 r.  -  HISTORIA
  - Decyzja Trumpa o Jerozolimie
 - styczeń-marzec 2018 r.

Wiadomosci z Izraela

 

1 stycznia 2018 r. duże opady deszczu wystąpiły na północy kraju powodując lokalne podtopienia w rejonie Hajfy. Na górze Hermon spadło 15 cm śniegu, a na Wzgórzach Golan spadło 30 mm deszczu. Władze wodne poinformowały, że poziom wody w jeziorze Kinnaret wzrósł o 1 cm.
    1 stycznia 2018 r. Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym przedstawił ocenę bezpieczeństwa strategicznego Izraela na 2018 r. Niebezpieczeństwo wybuchu wojny jest związane z ekspansją obecności Iranu i jego sojuszników w Syrii, w wyniku czego oczekiwane są próby zdobycia przez nich przyczółków na Wzgórzach Golan. Będzie to oznaczać przekroczenie określonej przez Izrael czerwonej linii i zmusi Siły Obronne Izraela do podjęcia odpowiednich działań. Dlatego zwrócono uwagę na potrzebę poprawienia gotowości armii do wojny na północy, gdzie obszar wojny może objąć Syrię i Liban. Konflikt ten - ograniczony, bądź całkowity z Hezbollahem - stanowi największe wyzwanie dla bezpieczeństwa Izraela. W chwili obecnej Hezbollah nie jest zainteresowany wybuchem wojny, jednak prewencyjne działania izraelskiej armii w Syrii mogą pogorszyć sytuację i doprowadzić do eskalacji konfliktu. Taka potencjalna wojna prawdopodobnie rozszerzy się na siły irańskie obecne w rejonie, a nawet na samą armię syryjską. Równocześnie może wybuchnąć konflikt na południu z Hamasem w Strefie Gazy. Powyższe czynniki mogą z łatwością doprowadzić do konfliktu zbrojnego, jakiego Izrael nie widział od czasu Wojny Jom Kippur w 1973 r. Dlatego najwyższy strategiczny priorytet nadano trzem wrogim podmiotom: Syrii, Hezbollahowi i Iranowi. W tym kontekście, obecność i zaangażowanie wojskowe Rosji w Syrii, ogranicza swobodę działań izraelskiej armii w Syrii. Wobec tego Izrael musi przygotować się na trzy alternatywne scenariusze wojny na północy: (1) ograniczoną wojnę w Libanie, (2) połączoną wojnę w Libanie i Syrii z zaangażowaniem się elementów irańskich i szyickich, oraz (3) wojnę totalną z zaangażowaniem się sił irańskich. Co więcej, błędna interpretacja intencji drugiej strony - przez Izrael bądź Hezbollah - z łatwością może doprowadzić do szybkiej eskalacji napięcia. Należy oczekiwać, że wojna z Hezbollahem doprowadzi do poważnych zniszczeń w głębi Izraela, gdzie spadną tysiące rakiet. Równocześnie dojdzie do prób infiltracji przez granicę grup terrorystów i dobrze zorganizowanych grup bojowych, których struktury przypominają działania regularnej armii. Będą one zagrażać przygranicznym społecznościom i infrastrukturze. W obecnej sytuacji, Liban i Syria muszą być traktowane jako jeden teatr działań wojennych, ponieważ eskalacja na jednym froncie doprowadzi do eskalacji na drugim froncie, i szyickie bojówki oraz syryjska armia zaatakują na Wzgórzach Golan. Gdyby doszło do wybuchu konfliktu, Iran będzie wszelkimi dostępnymi środkami zachęcał Hamas i Islamski Dżihad do rozpoczęcia ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy i podjęcia prób infiltracji granicy przez terrorystów - tunelami terrorystycznymi i przez płetwonurków. Podobne działania będą zmierzały do zachęcenia komórek terrorystycznych w Judei i Samarii do przeprowadzania ataków. Obecnie Hamas nie jest zainteresowany wybuchem nowego konfliktu, ale wciąż odbudowuje swój potencjał militarny i przygotowuje się do kolejnej rundy. Nowy konflikt może z łatwością wybuchnąć nawet jeśli żadna ze stron tego nie będzie chciała. Może do tego doprowadzić na przykład niekontrolowana eskalacja, której początek będzie znajdować się w jakimś pojedynczym incydencie. Dodatkową trudnością jest fakt, że warunki humanitarne w Strefie Gazy będą nadal się pogarszać, co będzie tylko rozpalać nastroje niezadowolenia. Nieco ironicznie, podjęte przez izraelską armię działania budowy podziemnej bariery wzdłuż granicy ze Strefą Gazy mogą popchnąć Hamas do wcześniejszego konfliktu. Dużym strategicznym sukcesem było pokonanie ISIS, które utraciło swoje główne twierdze w Syrii i Iraku. Doprowadziło to jednak do przeniesienia baz operacyjnych ISIS w regiony, które do tej pory nie były miejscem skoordynowanych działań terrorystycznych na skalę dużych operacji militarnych. ISIS nadal jest obecne w południowej Syrii, w pobliżu Wzgórz Golan, a zwłaszcza na Synaju, gdzie prowadzi skuteczne działania przeciwko egipskiej armii i ludności cwyilnej. Obecność tych sił na Synaju stanowi rosnące zagrożenie dla Izraela, gdyż posiadają one zdolności operacyjne przeprowadzenia dużego ataku terrorystycznego. Z tych właśnie powodów Izrael musi w 2018 r. utrzymać swoją supremację na Bliskim Wschodzie, ze zdolnością odstraszania wszystkich swoich wrogów. Amerykańska administracja Donalda Trumpa jest wyjątkowo przyjazna Izraelowi, jednak wpływy Stanów Zjednoczonych w regionie nadal podlegają czynnikom stałej erozji. Brakuje ogólnej strategii z precyzyjnie określonymi celami, a centrum uwagi politycznej Stanów Zjednoczonych wciąż przekierowuje się na inne regiony. Ostatnie dwa lata pokazały, że wyraźnym zwycięzcą na Bliskim Wschodzie jest Rosja, która przejęła inicjatywę w Syrii, wypychając stamtąd Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Rosja utrzymuje dobre stosunki ze wszystkimi innymi stronami w regionie, w szczególności z Egiptem, gdzie będzie budować elektrownię atomową. Szeroka analiza problematyki bezpieczeństwa wskazuje, że interesy Rosji i Izraela doprowadzą do kolizji w Syrii, której podłożem będzie obecność irańskich sił. Sprawa zmienienia porozumienia jądrowego z Iranem również wydaje się bardzo trudna do zmienienia. W kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego brak perspektyw jego rozwiązania, a wszystkie inicjatywy zakończyły się niepowodzeniem. Sytuacja wewnętrzna w Autonomii Palestyńskiej może ulec skomplikowaniu, gdyż niektóre z frakcji mogą podjąć decyzję o wznowieniu ataków terrorystycznych. Prezydent Donald Trump przygotował nową inicjatywę pokojową, której publikacja została opóźniona przez zdecydowane odrzucenie przez Palestyńczyków strony amerykańskiej jako pomocy w procesie pokojowym. Z tego powodu rysuje się wyraźna konieczność utrzymania bliskich kontaktów strategicznych i łączności na poziomie wojskowym z Rosją, która stała się najważniejszym aktorem w regionie. Póki co Izrael posiada znaczne wpływy w Rosji, jednak Moskwa realizuje swoje własne cele imperialnej polityki, które mogą być rozbieżne ze strategicznymi celami bezpieczeństwa Izraela. Dlatego izraelski rząd musi poszukiwać formalnych rozwiązań ze Stanami Zjednoczonymi na podstawie dwupaństwowego rozwiązania. Strategia ta powinna posiadać trzy podstawowe cele: (1) uniemożliwienie Iranowi pozyskanie broni jądrowej, (2) powstrzymanie ekspansji Iranu w regionie, i (3) osłabienie wysiłków Iranu zmierzających do wzmocnienia zdolności operacyjnych irańskiej armii. Historyczną okazją dla Izraela jest niespotykana sympatia ze strony prezydenta Trumpa i gotowość arabskiego świata do współpracy. Jednak szanse na osiągnięcie stałego porozumienia są niewielkie. Ważne jest, aby izraelski rząd przyjął aktywny plan działania, w którym zostaną zachowane cztery filary bezpieczeństwa państwa Izrael: (1) żydowski charakter państwa, (2) demokratyczny ustrój, (3) bezpieczeństwo i (3) sprawiedliwość. W stosunkach międzynarodowych kluczem wydaje się wzmocnienie sojuszu z arabskimi państwami sunickimi, które mogą przejść ze strony otwartej wrogości do współpracy z Izraelem w kwestiach bezpieczeństwa. Pilną sprawą jest poprawa stosunków z Jordanią, które uległy pogorszeniu po incydencie w ambasadzie Izraela w Ammanie. Oba kraje muszą współpracować przeciwko wspólnym zagrożeniom, realizując projekty korzystne dla obu narodów. Egipt musi otrzymać silne poparcie w walce z siłami ISIS na Synaju, co obejmuje współpracę wywiadów, ale także wspólne tajne działania operacyjne. Równolegle muszą być podejmowane szerokie działania na arenie międzynarodowej, aby poprawić współpracę z zachodnimi państwami. Szczegónego znaczenia nabiera tutaj kwestia osiągnięcia ponownego porozumienia z amerykańskimi środowiskami żydowskimi, aby zainicjować otwarty i empatyczny dialog.
    1 stycznia 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła na otwartym terenie na Negewie.

1 stycznia 2018 r. po południem izraelscy żołnierze aresztowali po południem palestyńskiego terrorystę, który usiłował przejść z ukrytym nożem przez punkt kontrolny przy Hebronie w Judei.

1 stycznia 2018 r. źródła wojskowe potwierdziły, że syryjskie siły obrony powietrznej rozmieściły kilka silnie zmodyfikowanych baterii Peczora S-125 w bazie lotniczej Marj Ruhajil na południe od Damaszku. Jest to zmodernizowany system rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, który posiada zdolności wykrywania, śledzenia i przechwytywania nisko lecących rakietowych pocisków samosterujących. Prawdopodobnie jest to odpowiedź na ostatnie izraelskie ataki rakietowe.

2 stycznia 2018 r. po długiej nocnej debacie Kneset uchwalił ustawę "Jednolita Jerozolima". Za przyjęciem ustawy głosowało 64 parlamentarzystów, a 51 głosowało przeciwko (1 wstrzymał się). Przyjęcie ustawy oznacza, że obszar miejski Jerozolimy nie może zostać zmieniony. Usunięcie jakichkolwiek obszarów spod suwerenności Jerozolimy i wprowadzenie ich jako oddzielnego organu będzie możliwe, ale izraelska suwerenność nadal będzie się do nich stosować.
    2 stycznia 2018 r. ekspert ds. Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Bar Ilan, dr Mordechai Kedar, powiedział, że Autonomia Palestyńska traci poparcie świata arabskiego, który jest pod coraz silniejszym wrażeniem "wewnętrznej stabilności Izraela i jego demokracji." Zwracają przy tym uwagę, że populacja Izraela w 20% składa się z ludności arabskiej, która nie chce opuszczać kraju i żyje na dużo wyższym poziomie niż pozostali Arabowie na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu dostrzegają, że Izrael jest czymś innym, niż tym czego ich zawsze uczono. Dodatkowo świat arabski jest coraz bardziej zirytowany wysiłkami Autonomii Palestyńskiej zmierzającej do negacji Izraela. "Stało się tak, jak ostrzegał Trump, że przestanie finansować kraje, które będą głosować przeciwko Stanom Zjednoczonym - w Egipcie nikt nie chce stracić żywności tylko dlatego, że Palestyńczycy chcą Jerozolimy. Dlatego Palestyńczycy irytują wielu Arabów na Bliskim Wschodzie, do tego stopnia, że ludzie mówią: Dlaczego musimy być więzieni przez Palestyńczyków w kwesti procesu pokojowego z Izraelem? Jeśli leży to w naszym interesie, aby zawrzeć pokój z Izraelem, zróbmy to i pozwólmy Palestyńczykom oderwać się od Izraela. Moim zdaniem Palestyńczycy w dużym stopniu stracili świat arabski, a cały palestyński projekt narodowy stoi na krawędzi załamania, ponieważ Trump wyciągnął kartę Jerozolimy z ich talii kart."
    2 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że w 2017 r. zginęło 55 izraelskich żołnierzy (w porównaniu w 2016 r. zginęło 41 żołnierzy, a w 2015 r. 36 żołnierzy). W atakach terrorystycznych zginęło 5 żołnierzy, 2 w akcjach bojowych, 1 w wypadku lotniczym, 2 w wypadkach przy pracy, 12 w wypadkach drogowych, 6 w innych wypadkach, 9 w wyniku chorób, a 16 w wyniku aktów samobójstwa.
    2 stycznia 2018 r. urząd ds. ludności i imigracji poinformował, że nielegalni imigranci mają trzy miesiące czasu na dobrowolne opuszczenie Izraelu, w przeciwnym razie zostaną umieszczeni w zakładzie karnym. Ci, którzy zdecydują się na dobrowolny wyjazd do Rwandy lub Ugandy, otrzymają 3,5 tys. $ wraz z biletem lotniczym i innymi zachętami. Ultimatum jest częścią szerokiej kampanii mającej na celu usunięcie z Izraela 42 tys. nielegalnych imigrantów z Afryki.

2 stycznia 2018 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy kompleks wojskowych budynków Hamasu w południowej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
    2 stycznia 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że izraelska ustawa w sprawie Jerozolimy stanowi "deklarację wojny wobec narodu palestyńskiego, naruszając jego religijne i polityczne prawa." Równocześnie przedstawiciele al-Fatah zaprosili Hamas i Islamski Dżihad do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym OWP.
    2 stycznia 2018 r. przywódca Hamasu, Ismail Hanijeh, wezwał do opracowania nowej strategii, aby udaremnić amerykańskie i izraelskie decyzje dotyczące Jerozolimy oraz "przywrócić kwestię palestyńską jako narodową walkę o wolność prowadzoną przez lokalną intifadę". Hanije zasugerował, aby ogłosić "koniec procesu pokojowego" i domagać się zaprzestania wszelkich wysiłków normalizacyjnych z Izraelem.

2 stycznia 2018 r. jordański minister spraw zagranicznych, Ajman Safadi potępił Izrael za dzisiejszą decyzję Knesetu w sprawie Jerozolimy. "Zatwierdzenie przez Knesset zmienionej Ustawy Zasadniczej o Jerozolimie i decyzja partii rządzącej o aneksji osiedli i narzuceniu suwerenności na Zachodnim Brzegu są nieważne na mocy prawa międzynarodowego. Izrael nadal podejmuje nielegalne jednostronne decyzje, które negują regionalny pokój, który leży w interesie świata." Rzecznik jordańskiego rządu, Muhammad al-Momani potępił niedawno przyjętą w Knesecie ustawę o Jerozolimie, podkreślając, że jej status musi zostać rozstrzygnięta w drodze negocjacji w ostatecznym porozumieniu między Izraelczykami i Palestyńczykami.
    2 stycznia 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że Autonomia Palestyńska nie wykazuje aprecjacji i szacunku dla Stanów Zjednoczonych, dając do zrozumienia, że z tego powodu nie zasługuje na duże kwoty pomocy otrzymywanej corocznie. "To nie tylko Pakistanowi płacimy miliardy dolarów za nic, ale także wiele innym krajom. Przykładowo, Palestyńczykom płacimy kilkaset milionów dolarów rocznie i nie dostajemy w zamian uznania ani szacunku. Nie chcą nawet negocjować długo oczekiwanego traktatu pokojowego z Izraelem. Ze stołu zdjęliśmy Jerozolimę, najtrudniejszą część negocjacji, ale Izrael w zamian za to musiałby zapłacić dużo więcej. Ale skoro Palestyńczycy nie chcą już rozmawiać o pokoju, dlaczego mielibyśmy w przyszłości przekazywać im tak duże płatności?"

3 stycznia 2018 r. w południe palestyńscy terroryści ostrzelali ze Strefy Gazy z moździerza przygraniczne tereny na Negewie. Na otwarty teren spadły dwa pociski moździerzowe. Po południem spadł trzeci pocisk. Nie odnotowano żadnych strat. Za ostrzał odpowiada Islamski Dżihad.

3 stycznia 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet rozbiła w Judei i Samarii komórkę terrorystyczną, która zajmowała się szpiegostwem na rzecz irańskiego wywiadu. Głównym aresztowanym jest 29-letni arabski student informatyki z Hebronu, który w ostatnich latach mieszkał w RPA, gdzie w 2015 r. został zwerbowany przez irański wywiad. Otrzymał on zadanie stworzenie komórki terrorystycznej w Judei i Samarii, aby przeprowadzać ataki terrorystyczne przeciwko Izraelczykom. Odkryte fakty ujawniają działania terrorystyczne prowadzone przez Iran w innych krajach na całym świecie.
    3 stycznia 2018 r. Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy Ramallah w Samarii. Podczas starć jeden z demonstrantów trzymał w ręku pistolet. Izraelscy żołnierze zastrzelili go. W zamieszkach brało udział około 30 Arabów, którzy rzucali kamieniami w izraelskich żołnierzy.
    3 stycznia 2018 r. władze Autonomii Palestyńskiej poinformowały, że są gotowe wznowić płatności za dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy. Oczekuje się, że Izrael w krótkim czasie wznowi dostawy energii, a następnie zwiększy jej dostawy do Strefy Gazy.

3 stycznia 2018 r. oficjalny rzecznik UNRWA (agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich), Sami Mshasha, powiedział, że nie otrzymał żadnej aktualizacji dotyczącej zmiany finansowania jego działań na wypadek wstrzymania przez Stany Zjednoczone dalszego finansowania jego organizacji. Obecnie Stany Zjednoczone zapewniają UNRWA roczną pomoc w wysokości 364 mln $, w porównaniu z 143 mln $ z Unii Europejskiej, 76 mln $ z Niemiec i 61 mln $ ze Szwecji. Wstrzymanie przez Stany Zjednoczone finansowania może oznaczać załamanie się działalności prowadzonej przez UNRWA.
    3 stycznia 2018 r. francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział, że ton komentarzy Stanów Zjednoczonych, Izraela i Arabii Saudyjskiej wobec Iranu jest praktycznie "drogą do wojny". "Oficjalna linia prowadzona przez Stany Zjednoczone, Izrael i Arabię Saudyjską, którzy są naszymi sojusznikami na wiele sposobów, jest prawie taka, która doprowadzi nas do wojny. Przyjęta linia jest dla niektórych celową strategią. Francja chce zachować równowagę."

4 stycznia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że Izrael dobrze wie, kto jest odpowiedzialny za ostatni ostrzał rakietowy prowadzony ze Strefy Gazy. Liberman wyjaśnił, że Izrael zrobi wszystko, co konieczne, aby zapobiec ostrzałowi Izraela, i zażądał, aby rząd w Gazie przejął kontrolę nad sytuacją w Strefie Gazy. W bezpośrednim apelu do mieszkańców Gazy, Liberman błagał ich, aby "sprawili, że ich przywódcy zmienią kierunek swoich działań dla swoich własnych dzieci. "Nadszedł czas, aby przestać kopać tunele i produkować pociski, i zacząć myśleć o przyszłości dzieci Gazy." Odnosząc się do sytuacji w Jerozolimie powiedział: "Mahmud Abbas wprowadza w błąd palestyńskich Arabów, czy to w Strefie Gazy, Judei i Samarii, czy za granicą. Nie ma alternatywy dla bezpośrednich negocjacji."
    4 stycznia 2018 r. służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie przed mającym się rozpocząć wieczorem sztormem, któremu będą towarzyszyć ekstremalne warunki pogodowe. Spodziewane są duże opady deszczu, silny wiatr i spadek temperatury. Ostrzeżono przed możliwością wystąpienia lokalnych powodzi i podtopień, oraz wezwano wszystkich do odpowiedniego zabezpieczenia własnego mienia przed skutkami nawałnic.
    4 stycznia 2018 r. władze wodne dokonały analizy stanu zapasów wody z ustaleniem przydziałów dla rolnictwa i rezerwatów przyrody. Opady deszczu w grudniu stanowiły jedynie 40% średniej rocznej w tym sezonie, co tylko pogłębia trwającą od czterech lat suszę. W związku z tym podjęto decyzję o drastycznym ograniczeniu zużycia wody na cele komunalne. Na przykład, podlewanie ogrodów publicznych jest możliwe tylko w określonych godzinach, z jak największym ograniczeniem zużywanej wody. Wyrażono nadzieję, że nadchodzące deszcze będą tylko początkiem obfitej w wodę pory deszczowej. Z powodu trwającej suszy podziemne warstwy wodonośne są coraz bardziej zubożone, a poziom wody w jeziorze Kinneret znacznie się zmniejszył. Wpadające do jeziora strumienie również są na niespotykanie niskim poziomie. Główne źródła zasilające Jordan - Dan i Banias - spadły do skrajnie niskich poziomów, a poziom wody w basenach wód podziemnych w Galilei spadł do najniższego w historii. Niedobór zasobów wodnych przekracza już 2,5 miliarda metrów sześciennych wody. Dyrektor Urzędu ds. Wody, Giora Shaham, przekazał rolnikom jasną i zwięzłą wiadomość o spodziewanym niedoborze, aby mogli przygotować się na sytuację kryzysową. "Wszyscy musimy przygotować się na trudny rok. Nie mamy wody i trzeba się do tego przygotować. Jeśli planowałeś zamówić sadzonki i zasadzić nowe pole, nie rób tego. Jeśli planowałeś w tym roku zmienić swoją odmianę, jeśli masz zamiar posadzić kolejne pole pomidorów lub cebuli, przemyśl to, gdyż woda w tym roku będzie rzadkością."
    4 stycznia 2018 r. służby ratownictwa medycznego otrzymały cztery opancerzone ambulanse, które mogą być wykorzystywane jako mobilne jednostki intensywnej terapii. Pojazdy zostały wyprodukowane przez firmę Chevrolet i będą służyć w Judei, Samarii, na północnej granicy i przy Strefie Gazy. Ratownicy medyczni przejdą szkolenie do działania w warunkach zagrożenia i pod ostrzałem. Zakup ambulansów został sfinansowany przez amerykańskich sponsorów.

4 stycznia 2018 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały cele terrorystyczne w Strefie Gazy. Prawdopodobnie celami były tunele terrorystyczne Islamskiego Dżihadu. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał terytorium Izraela.
    4 stycznia 2018 r. kilkudziesięciu Palestyńczyków wszczęło przed południem zamieszki przy obozie uchodźców Dheisheh przy Betlejem w Judei. Obrzucono kamieniami i koktajlami Mołotowa izraelskich żołnierzy, wykonujących czynności operacyjne. Żołnierze odpowiedzieli środkami do rozproszenia tłumu.
    4 stycznia 2018 r. kilkuset Palestyńczyków demonstrowało w obozie uchodźców Jabaliya przeciwko pogarszającym się warunkom ekonomicznym mieszkańców Strefy Gazy. Demonstranci wyładowali swój gniew przeciwko przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Mahmoudowi Abbasowi i Hamasowi, który rządzi w Gazie. Domagano się przywrócenia dostaw energii elektrycznej i wody. "Życie w dzisiejszej Gazie jest naprawdę trudne - jesteśmy bez jedzenia, bez wody, bez bezpieczeństwa, bez przejść granicznych, bez wykształcenia i bez zdrowia." Dzień wcześniej władze Autonomii Palestyńskiej wyraziły gotowość wznowienia płatności za dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy, żądając w zamian od Hamasu powrócenie do umowy o pojednania z al-Fatahem i rozbrojeniu swoich sił. Po całym dniu rozmów, przywódcy Hamasu poinformowali, że zgodzą się pod warunkiem, że ich organizacja zostanie włączona do OWP.

4 stycznia 2018 r. Jordania poinformowała, że ponowne otwarcie ambasady Izraela w Ammanie będzie możliwe po spłenieniu dwóch warunków: (1) izraelski ochraniarz, który latem zastrzelił jordańskiego cywila, musi stanąć przed sądem, oraz (2) obecny ambasador Einat Schlein musi zostać odwołany.
    4 stycznia 2018 r. Departament Stanu USA opublikował doroczny raport dotyczący swobóg religijnych na świecie. W części dotyczącej Izraela podkreślono konieczność utrzymania ograniczeń odwiedzin Żydów na Wzgórzu Świątynnym, aby nie mogli tam swobodnie się modlić. Zwrócono uwagę na wyjątkowe znaczenie tego miejsca, które jest bardzo zapalne. Przykładem były wydarzenia z lipca ubiegłego roku, gdy izraelskie siły bezpieczeństwa musiały wynałożyć wiele wysiłków aby uspokoić sytuację po zabójstwie 2 izraelskich policjantów przy Wzgórzu Świątynnym i wzmocnieniu środków kontroli w jego obszarze. Raport wyraźnie wspomniał, że istnieją żydowskie grupy, które pragną prowadzić modlitwy na Wzgórzu Świątynnym. Utrzymanie status quo Wzgórza Świątynnego ma zasadnicze znaczenie dla muzułmańskiego Waqfu, który podlega Jordanii. Szeroko omówiony został spór izraelskiego rządu z żydowskim ruchem reformacyjnym, który domaga się utworzenia przy Zachodmim Murze przestrzeni dla nieortodoksyjnych modlitw i ceremonii. Nie postawiono jednak Izraelowi zastrzeżeń względem ograniczania wolności religijnej. Raport zarzuciłto takim państwom jak Pakistan, Birma, Chiny, Erytrea, Iran, Korea Północna, Sudan, Arabia Saudyjska, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

5 stycznia 2018 r. przez cały kraj przeszła duża burza z wiatrem wiejącym do 100 km/h. Na górze Hermon spadło 10 cm śniegu. W Galilei i na Wzgórzach Golan spadło do 50 mm deszczu, dzięki czemu poziom wody w jeziorze Kinneret wzrosłą o 3 cm, do poziomu 1,33 m poniżej dolnej czerwonej linii i 5,53 metrów poniżej maksymalnej pojemności. W międzyczasie rzeka Jordan wzrosła o 35 centymetrów. W wielu miejscach całego kraju wystąpiłu lokalne podtopienia. Na Negewie wystąpiły burze piaskowe. Wystąpiły spadki temperatur do 9 stopni w Kiryat Shmona, 11 stopni w Tyberiadzie i 15 stopni w Hajfie. Temperatury w Tel Awiwie wahały się w granicach 12-15 stopni, podczas gdy w Jerozolimie były w przedziale 8-9 stopni i w Be'er Sheva między 10-14 stopni.

5 stycznia 2018 r. ulewny deszcz spowodował zalanie sali modlitewnej w Grobowcu Patriarchów w Hebronie w Judei. Uniemożliwiło to odbywanie normalnych modlitw. Taka sytuacja powtarza się w tym miejscu każdorocznie, jednak muzułmański Waqf odmawia wydania pozwolenia na remont dachu. UNESCO uznało Grobowiec Patriarchów za miejsce muzułmańskiego dziedzictwa, które podlega Autonomii Palestyńskiej.

5 stycznia 2018 r. turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan oskarżył Stany Zjednoczone i Izrael o mieszanie się w wewnętrzne sprawy Iranu. "Nie możemy pogodzić się z tym, że niektóre kraje - przede wszystkim Stany Zjednoczone , Izrael - ingerują w wewnętrzne sprawy Iranu i Pakistanu."
    5 stycznia 2018 r. administracja Białego Domu podjęła decyzję o zamrożeniu dotacji w wysokości 125 mln $ dla UNRWA, która miała być 1 stycznia przekazana do ONZ. Kwota ta stanowi jedną trzecią amerykańskich funduszy przekazywanych do UNRWA. Podobno decyzja została podjęta po tym, jak rząd Izraela zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o stopniowe zmniejszanie jego udziału w UNRWA, aby zmusić organizację do zreformowania się i wstrzymania udzielania szerokiej pomocy palestyńskim uchodźcom i ich potomkom. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone przekazały na rzecz UNRWA 368 mln $, co stanowi ponad jedną trzecią rocznego budżetu tej organizacji w wysokości 1,2 mld $.

6 stycznia 2018 r. - Szabat.

6 stycznia 2018 r. w Kairze (Egipt) odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ligii Arabskiej. Po spotkaniu Jordania ogłosiła, że Liga Arabska będzie poszukiwać międzynarodowego uznania państwa palestyńskiego ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą.
    6 stycznia 2018 r. wysoki oficer egipskiego wywiadu, Ashraf al-Kholi, powiedział, że popiera uznanie przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela. Wskazał przy tym, że Ramallah może być stolicą państwa palestyńskiego. Podkreślił on, że wybuch palestyńskiej intifady nie jest w interesie Egiptu, ponieważ ożywi ona zarówno islamistów, jak i Hamas - a z obydwoma grupami Egipt walczy na Synaju. "Najważniejsze jest zakończenie cierpienia narodu palestyńskiego, a nie ma żadnego prawdziwego problemu w tym, aby Ramallah zostało stolicą przyszłego państwa palestyńskiego." Krótko później Egipt oficjalnie zaprzeczył tej wypowiedzi.

7 stycznia 2018 r. władze wodne poinformowały, że dzięki ostatnim opadom deszczu poziom wody w jeziorze Kinneret wzrósł o 7 cm.
    7 stycznia 2018 r. na porannym posiedzeniu rządu premier Benjamin Netanjahu powiedział: "Całkowicie zgadzam się z ostrą krytyką Trumpa wobec UNRWA. Ta organizacja musi zejść ze świata. UNRWA jest organizacją, która utrwala problem palestyńskich uchodźców, a także utrwala żądania tak zwanego prawa do powrotu, co może grozić zniszczeniem państwa Izrael. UNRWA musi odejść ze świata. Istniejąca obecnie ONZ-owska komisja odmiennie traktuje różnych uchodźców na świecie. Ten absurd musi zostać zatrzymany."
    7 stycznia 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała, że w 2017 r. miały miejsce 99 ataki terrorystyczne w Judei i Samarii (w 2016 r. było 269 takich ataków). Pomimo zmniejszenia się liczby ataków, wzrosła liczba ofiar: w 2017 r. w atakach zginęło 20 Izraelczyków, a 169 zostało rannych (w 2017 r. zginęło 17, a 263 było rannych). W 2017 r. siły bezpieczeństwa skonfiskowały ponad 10 mln szekli funduszy terrorystycznych w Judei i Samarii. Zlikwidowano także 42 wytwórnie broni i przejeto 455 sztuk nielegalnej broni. Podczas działań operacyjnych aresztowano 3 617 palestyńskich terrorystów (w 2016 r. aresztowano 3 143 terrorystów). W 2017 r. ze Strefy Gazy wystrzelono 35 rakiet (w 2016 r. było 15 rakiet, a w 2015 r. było 21 rakiet). W odwecie Siły Obronne Izraela zaatakowały 59 celów w Strefie Gazy, w tym wyrzutnie rakiet, przygraniczne posterunki obserwacyjne, obozy treningowe, magazyny broni i inne. Granicę izraelsko-egipską nie przekroczył żaden nielegalny imigrant. Natomiast na Wzgórzach Golan podjęto działania na rzecz pomocy dla społeczności druzyjskiej mieszkającej w ogarniętej wojną domową Syrii, ale pomocy udzielano także innym Syryjczykom. Ogółem w 2017 r. izraelskie służby medyczne pomogły 917 ofiarom syryjskiej wojny. Pomoc humanitarna przekazana do Syrii obejmowała prawie 543 tys. ton paliwa, 694 ton żywności, oraz ponad 6 tys. pieluszek dla dzieci i 14 tys. opakowań multiwitamin dla dzieci. Przy granicy z Syrią powstał szpital polowy, w którym leczono 2 667 pacjentów. Obecnie w izraelskich zakładach karnych przebywa 6,5 tys. palestyńskich wieźniów bezpieczeństwa, w tym 350 nieletnich (9 dziewcząt), 58 kobiet, 11 członków parlamentu Autonomii Palestyńskiej i 22 dziennikarzy. 450 z nich zostało zatrzymanych na mocy nakazu administracyjnego. 84,8 % więźniów pochodzi z Judei i Samarii, 10 % z obszaru Jerozolimy i 5,2 % ze Strefy Gazy. Zamykając dane statystyczne poinformowano, że Siły Obronne Izraela w 2017 r. otrzymały 30 nowych czołgów Merkava, 30 transporterów opancerzonych Eitan, 7 samolotów myśliwskich F-35, 180 bezzałogowych dronów różnych odmian oraz ponad 2 tys. nowych celowników optycznych.
    7 stycznia 2018 r. minister energetyki Juval Steinitz polecił przwrócić pełne zasilanie energią elektryczną Strefy Gazy - oznacza to wznowienia przez Izrael dostaw 50 MW energii. Autonomia Palestyńska zobowiązała się do pełnego pokrywania wszystkich związanych z tym opłat. W czerwcu 2017 r. władze Autonomii Palestyńskiej zredukowały te płatności z 40 mln szekli miesięcznie do 25 mln szekli, w wyniku czego Izrael zmniejszył dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy. Obecnie istnieje dziesięć linii przesyłowych wysokiego napięcia, które mogą dostarczyć nawet 120 MW do Strefy Gazy.
    7 stycznia 2018 r. Bank Izraela poinformował, że rezerwy walutowe w grudniu 2017 r. wzrosły do 113 mld $, co stanowi wzrost o 931 mln $ w porównaniu z poprzednim miesiącem. Rezerwy stanowią 33% PKB. Wzrost rezerw walutowych wynika z zakupów Banku Izraela i transferów rządowych.

7 stycznia 2018 r. al-Fatah wydał oficjalne oświadczenie podkreślające, że w świetle amerykańskiego uznania Jerozolimy jako stolicy Izraela i decyzji Knesetu dotyczące Jerozolimy, nie ma innego wyjścia, jak tylko optymalnie wykorzystać siły narodu palestyńskiego, aby wzmocnić jedność narodową. Fatah wezwał mieszkańców Autonomii Palestyńskiej oraz wszystkie palestyńskie organizacje do zjednoczenia się wokół przywództwa Mahmouda Abbasa w kampanii, którą prowadzi w obronie Jerozolimy. Definiując obecną sytuację polityczną jako "niebezpieczny etap historyczny", oświadczenie wezwało Palestyńczyków do wzniesienia się ponad polityczne podziały. 14 stycznia Rada Centralna Organizacji Wyzwolenia Palestyny ma dokonać przeglądu ogólnego procesu politycznego i stosunków z Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
    7 stycznia 2018 r. wysoki członek Hamasu, Sami Abu Zuhri, ostrzegł, że amerykańska decyzja o zamrożeniu funduszy dla UNRWA ma na celu uniemożliwienie prawa powrotu palestyńskich uchodźców.
    7 stycznia 2018 r. jordański minister spraw wewnętrznych Ghaleb Zu'bi odwiedził meczet Al-Aksa w Jerozolimie. Była to pierwsza oficjalna wizyta jordańskiego urzędnika w Jerozolimie po ogłoszeniu decyzji prezydenta Trumpa. Wieczorem Ghaleb Zu'bi spotkał się w Ramallah z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem.

8 stycznia 2018 r. policja graniczna opublikowała nagranie video z grudniowego aresztowania dwóch beduińskich kobiet, które współpracowały z ISIS i planowały przeprowadzenie ataków terrorystycznych przeciwko Żydom. Zatrzymanie odbyło się w pobliżu miasta Lakija na Negewie.
    8 stycznia 2018 r. grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa narodowego w gabinecie premiera ostrzegła członków parlamentarnej komisji spraw zagranicznych i obrony, że w 2018 r. prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze może przekształcić wstępne dochodzenie przeciwko Izraelowi w pełne śledztwa w sprawie izraelskich działań militarnych podczas operacji Obronny Brzeg w Strefie Gazy w 2014 r. Podkreślono, że jeśli nadal będzie utrzymywać się stagnacja w procesie pokojowym, albo jeśli dojdzie do eskalacji przemocy, wysiłki Autonomii Palestyńskiej w celu delegitymizacji i bojkotu Izraela mogą być zintensyfikowane. Może to stanowić poważne zagrożenie, którego nie wolno lekceważyć.
    8 stycznia 2018 r. Bank Izraela oświadczył, że nie będzie uznawać wirtualnych walut takich jak bitcoin za rzeczywistą walutę, ponieważ trudno jest opracować odpowiednie regulacje prawne do monitorowania ryzyka związanego z taką działalnością dla banków i ich klientów. Oświadczenie wydano w związku ze skargami klientów na działania banków, które utrudniały przelewanie pieniędzy na swoje rachunki ze sprzedaży bitcoinów. Oświadczenie mówi, że wirtualne waluty powinny być postrzegane jako aktywa finansowe. Zwrócono przy tym uwagę, że konieczne jest dokładne zbadanie rynku walut wirtualnych, ponieważ są one wykorzystywane przez organizacje przestępcze i terrorystyczne do prania brudnych pieniędzy.

8 stycznia 2018 r. wieczorem palestyński terrorysta usiłował wejść z ukrytym nożem na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie, w Judei. Izraelscy żołnierze zatrzymali go na punkcie kontrolnym.

8 stycznia 2018 r. szwajcarska gazeta Basler Zeitung napisała, że Izrael i Arabia Saudyjska współpracują przeciwko rosnącym wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie. Współpraca rzekomo dotyczy kwestii militarnych i bezpieczeństwa, pomimo, że oba państwa nie utrzymują otwartych stosunków dyplomatycznych. Podobno Iran zwrócił się do Izraela z zapytaniem o możliwość zakupu systemów broni przeciwpancernej oraz systemu obrony przeciwrakietowej Iron Dome.
    8 stycznia 2018 r. wieczorem spłonęły dwa sklepy z żywnością koszerną na przedmieściach Paryża (Francja). Policja podejrzewa podpalenie. Dwa tygodnie temu na obu sklepach wymalowano swastyki.

9 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się z ambasadorami państw członkowskich NATO. Premier przedstawił zagrożenia, jakich należy się spodziewać, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania przeciwko Iranowi. Ujawnił także, że Izrael zapobiegł kilku poważnym zamachom terrorystycznym w Europie, z których kilka dotyczyło lotnictwa cywilnego.
    9 stycznia 2018 r. ministerstwo obrony opublikowało memorandum wzywające Autonomię Palestyńską do zniesienia korzyści finansowych dla terrorystów i ich rodzin. Zaproponowano, aby kwotę wypłacaną przez palestyńskie władze na ręce terrorystów, potrącać ze środków finansowych pobieranych przez Izrael z opłat celnych i podatków. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział: „Autonomia Palestyńska każdego roku wypłaca terrorystom i ich rodzinom ponad miliard szekli, zachęcając i utrwalając terror od momentu, gdy te płatności i kwoty zostaną ustalone zgodnie z powagą przestępstwa i długością wyroku uwięzienia - co oznacza, że "ktoś, kto zamordował i otrzymał dożywocie, otrzyma o wiele więcej pieniędzy – stanowi to finansowanie ataków terrorystycznych na obywateli Izraela. Oznacza to, że Autonomia Palestyńska popiera terroryzm.” Według statystyk, Autonomia Palestyńska wypłaciło uwięzionym i uwolnionym terrorystom ponad 550 mln szekli (159 274 500 $), a rodziny samobójców i rannych terrorystów otrzymały około 687 mln szekli (198 994 312 $). Płatności te wynoszą łącznie 1 237 mln szekli (358 mln $), czyli około 7% całkowitego rocznego budżetu Autonomii Palestyńskiej. Statystyki pokazują, że przeciętny terrorysta siedzący w więzieniu przez 3-5 lata, otrzyma 2 000 szekli miesięcznie, a terrorysta skazany na 20-35 lat więzienia otrzyma 10 000 szekli miesięcznie na resztę jego lub jej życia. Zamężny terrorysta otrzyma dodatkowe 300 szekli miesięcznie, a także 50 szekli miesięcznie na każde dziecko. Terrorysta z Jerozolimy otrzyma dodatkowe 300 szekli miesięcznie, a izraelski Arab otrzyma dodatkowe 500 szekli miesięcznie. Dla porównania mediana wynagrodzenia w Izraelu wynosi około 6 426 szekli miesięcznie. Memorandum zostanie przekazane do ministerialnego komitetu ds. legislacji do zatwierdzenia, a następnie do głosowania w Knesecie.
    9 stycznia 2018 r. komitet do spraw planowania w Judei i Samarii zatwierdzi budowę 1 985 nowych domów mieszkalnych do natychmiastowego wybudowania, a także 2 500 mieszkań do zaplanowania ich wybudowania w ponad 20 żydowskich osiedlach w Judei i Samarii. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział: „Zobowiązaliśmy się zatwierdzić kilka etapów budowy w Judei i Samarii, i teraz stoimy za naszymi słowami: 1285 jednostek zostało zatwierdzonych do budowy.”
    9 stycznia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami autobus przy dzielnicy Pisgat Zeev w Jerozolimie. Ranny został kierowca.

9 stycznia 2018 r. w południe jeden z najwyższych rangą urzędników Hamasu, Imad al-Alami, został ciężko postrzelony w swoim własnym domu w Gazie. Hamas poinformował, że doszło do przypadkowego samopostrzelenia, podczas sprawdzania broni. Jednak okoliczności incydentu są niejasne.
    9 stycznia 2018 r. po południem palestyńska terrorystka wyciągnęła nóż na punkcie kontrolnym przy osiedlu żydowskim Shilo w południowej Samarii. Na wezwanie izraelskich żołnierzy do zatrzymania się, kobieta rzuciła nóż. Po aresztowaniu, znaleziono przy niej jeszcze butelkę z benzyną.
    9 stycznia 2018 r. palestyńscy terroryści wieczorem ostrzelali z przejeżdżającego samochodu żydowski samochód przy osiedlu Havat Gilad w środkowej części Samarii. Ciężko ranny został 1 Izraelczyk, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Zabitym był rabin Raziel Szewach. Osierocił sześcioro dzieci. Napastnicy zbiegli.
    9 stycznia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy zaatakowali izraelskich żołnierzy w Hebronie. Żołnierze prowadzili działania związane z aresztowaniem podejrzanego, gdy zostali obrzuceni kamieniami i bombami zapalającymi przez tłum około 100 Arabów. Żołnierze odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu.

9 stycznia 2018 r. syryjskie media poinformowały, że nad ranem co najmniej 4 izraelskie rakiety spadły na bazę syryjskiej armii w Al-Qutayfah, na północny wschód od Damaszku. Raporty mówią, że rakiety zostały wystrzelone przez izraelskie samoloty, które znajdowały się w libańskiej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie, równocześnie na cele spadły rakiety klasy ziemia-ziemia, wystrzelone z Izraela. Syria twierdzi, że jej system obrony powietrznej przechwycił kilka pocisków. Celem miały być magazyny z syryjskimi rakietami Scud. Izrael nie skomentował tych doniesień.
    9 stycznia 2018 r. syryjskie ministerstwo spraw zagranicznych zwróciło się do Sekretarza Generalnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ oskarżając Izrael o przeprowadzenie ataku lotniczego na przedmieścia Damaszku. „Agresywne zachowanie Izraela doprowadzi do eksplozji w regionie i skomplikuje sytuację. Izrael wspiera terror i utrwala okupację arabskich terytoriów.”
    9 stycznia 2018 r. niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało irańskiego ambasadora w Berlinie i udzieliło mu pouczenia po tym, jak obywatel Pakistanu został skazany za szpiegostwo na rzecz Iranu przeciwko żydowskim urzędnikom w Niemczech. Powiedziano, że działania Iranu "są niedopuszczalne i nielegalne", dodając: „musicie natychmiast zaprzestać szpiegowania przeciwko Izraelowi lub jakiemukolwiek innemu krajowi na ziemi niemieckiej.”
    9 stycznia 2018 r. podczas gwałtownych zamieszek w Tunezji, demonstranci zaatakowali synagogę El Ghriba położoną na wyspie Dżerba. Synagoga została obrzucona koktajlami Mołotowa i została uszkodzona. Bombami zapalającymi zaatakowano także sąsiednią szkołę żydowską. Nikt nie został ranny.

10 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu obiecał rano, że siły bezpieczeństwa złapią terrorystów, którzy wczoraj zamordowali rabina Raziela Szewacha. „Rozmawiałem dzisiaj z szefem służby bezpieczeństwa Szin Bet, a on poinformował mnie o intensywnym dochodzeniu w sprawie wczorajszego morderczego ataku. Nie mam wątpliwości, że to tylko kwestia czasu, mam nadzieję, że nie dużo czasu, a schwytamy tych morderców. Jesteśmy w to zaangażowani w to.”
    10 stycznia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman oświadczył rano, że w odpowiedzi na wczorajsze zabójstwo rabina Raziela Szewacha, nakazał swojemu urzędowi zająć się legalizacją żydowskiego osiedla Havata Gilad w Samarii. „Siły bezpieczeństwa ścigają terrorystów, którzy zamordowali rabina Raziela Szewacha. Niech Bóg pomści jego krew. Czuję ból i smutek jego żony Jael i jego sześciorga dzieci. Poinstruowałem szefów Ministerstwa Obrony, aby pomogli rodzinie i mieszkańcom Havata Gilad. Rozkazałem również zbadanie możliwości zalegalizowania Havata Gilad i uczynienia go wspólnotą pomiędzy innymi osadami w Judei i Samarii.” Osiedle Havat Gilad zostało założone w 2002 roku, i nazwane na cześć Gilada Zar, koordynatora bezpieczeństwa Rady Regionalnej Szomron, który zginął w ataku terrorystycznym.
    10 stycznia 2018 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu David Friedman potępił wczorajszy atak terrorystyczny, w którym zginął rabin Raziel Szewach. „Izraelski ojciec szóstki dzieci, ubiegłej nocy został z zimną krwią zabity przez palestyńskich terrorystów. Hamas pochwala zabójców, a ustawy Autonomii Palestyńskiej zapewniają im finansowe nagrody. Nie ma potrzeby dalszego poszukiwania, dlaczego nie ma pokoju.”
    10 stycznia 2018 r. Ruch Derech Chaim na czele którego stoi rabin Icchak Ginsburgh zażądał zniesienia Autonomii Palestyńskiej. „Rozlana krew rabina Raziela Szewacha woła o pomstę na mordercach, ich emisariuszach i ich zwolennikach. Krew tysięcy ofiar zamordowanych od czasów Porozumień z Oslo zobowiązuje nas, abyśmy zdemontowali Autonomię Palestyńską, ucieleśnienie morderczych wrogów w sercu naszego kraju. Zamiast mówić o zezwoleniu na karę śmierci dla terrorystów, nadszedł czas, by polityka bezpieczeństwa objęła eliminację organizacji terrorystycznych i skuteczne odstraszanie, zrodzone z uznania naszych praw do tej ziemi. Czujemy przerażający ból rodziny, który jest bólem całego narodu. Bóg może położyć kres naszym cierpieniom i dać nam prawdziwe przywództwo.”

10 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela przeprowadziły w nocy operację antyterrorystyczną w okolicach żydowskiego osiedla Havat Gilad w Samarii. Otoczono sąsiednie arabskie wioski, a następnie przeszukano domy w poszukiwaniu terrorystów. Wydano oświadczenie: „W związku z oceną sytuacji bezpieczeństwa postanowiono wzmocnić obszar Judei i Samarii dodatkowymi siłami. Siły Obronne Izraela będą działać dzień i noc, aby chronić bezpieczeństwo mieszkańców obszaru i mieszkańców państwa Izrael.
    10 stycznia 2017 r. szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eizenkot odwiedził rano miejsce wczorajszego ataku terrorystycznego przy osiedlu żydowskim Havat Gilad w Samarii. Na miejscu zapoznał się z podjętymi działaniami. Siły Brygady Samaria nałożyły blokady drogowe na okoliczne wioski oraz rejon miasta Nablus. Wzmożono także działania wywiadowcze w celu zlokalizowania sprawców ataku. Eizenkot powiedział: „Naszym głównym zadaniem jest odnalezienie komórki, aresztowanie jej członków i zapobieganie kolejnym incydentom, a także przygotowanie się do dalszych działań w Judei i Samarii w najbliższych dniach.” Podczas tej wizyty kilku żydowskich osadników krzyczało: „Eizenkot, dlaczego zasługujemy na to?”, „Przywróć punkty kontrolne!” i „Ostrzegaliśmy cię wcześniej - dlaczego nie zablokowałeś Nablusu?” Żołnierze usunęli aktywistów.
    10 stycznia 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła w obszarze strefy.

11 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu nakazał natychmiastowe podłączenie żydowskiego osiedla Havat Gilad w Samarii do izraelskiej krajowej sieci energetycznej. Osiedle to zostało na początku 2006 r. przeznaczone do likwidacji, w ramach większego planu likwidacji placówek osadniczych w Judei i Samarii. Przewodniczący samorządu regionalnego Samarii, Jossi Dagan podziękował za to premierowi i dodał: „To pierwszy krok. Dziękuję premierowi za decyzję związania Havat Gilad z siecią elektryczną, a teraz oczekujemy, że rząd uzna Havat Gilad za pełnoprawne osiedle.”
    11 stycznia 2018 r. rano rząd rozpoczął prace nad budżetem na lata 2018-2019. Minister finansów Mosze Kahlon zaproponował zmniejszenie ilości ministerstw, poprzez likwidację lub scalenie z innymi. W budżecie uwzględniono dodatkowe pieniądze dla oświaty i reformę opieki pielęgniarskiej, której koszt szacuje się na ponad 1 mld szekli. Duże kontrowersje budzi propozycja zmniejszenia budżetu ministerstwa spraw zagranicznych, co doprowadzi do zamknięcia 22 ze 103 misji dyplomatycznych Izraela na świecie (będą one stopniowo zamykane do końca 2020 r.). Zaoszczędzone środki zostaną skoncentrowane na działalności dyplomatycznej w kilku krajach o najważniejszym dla Izraela znaczeniu. Plany te jednak wywołują dużą frustrację wśród pracowników korpusu dyplomatycznego. Oczekuje się, że prace nad budżetem mogą potrwać do trzech miesięcy.
    11 stycznia 2018 r. ministerstwo edukacji poinformowało, że budżet edukacji na lata 2018-2019 wzrośnie o 2,5 mld szekli (wzrost o 4,4%) do wielkości 59 mld szekli. Jest to odpowiedź na szerokie potrzeby edukacyjne, a przede wszystkim nowy program mający na celu skrócenie przerwy wakacyjnej. Ponadto, reforma będzie nadal promować matematykę i badania naukowe, z naciskiem na język angielski. Ponadto, budżet gwarantuje zwiększoną pulę środków na programy obliczone na zmniejszenie różnic społecznych i pobudzenie północy kraju.
    11 stycznia 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai, powiedział, że pomimo dziesięcioleci międzynarodowej pomocy finansowej mającej na calu stworzenie podstaw niezależnej palestyńskiej gospodarki, Autonomia Palestyńska nadal jest całkowicie zależna od gospodarki Izraela. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił 50% spadek zagranicznej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej. „Widzimy palestyńską gospodarkę jako ważną dla naszego bezpieczeństwa narodowego.” Obecnie budżet Autonomii Palestyńskiej wynosi 15 mld szekli – jeszcze pięć lat temu 30% tego budżetu zależało od zagranicznej pomocy, która zmalała o 50%. W latach 2014-2017 wielkość zagranicznej pomocy udzielonej Autonomii Palestyńskiej wynosiła 16 mld $. „Pomyślcie, co by się stało, gdyby te pieniądze zostały zainwestowane w rozwój infrastruktury i tworzenie miejsc pracy. Te pieniądze obecnie trafiają do nadętego systemu publicznego, o wysokim poziomie korupcji, a ostatnio słyszeliśmy o tym, że jest on wykorzystywany do płacenia wynagrodzeń rodzinom uwięzionych i zmarłych terrorystów, mimo że jest to nielegalne.” Mordechai zwrócił także uwagę na Strefę Gazy, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi wynosi 60%. „Mogę podać wiele innych statystyk, ale problem jest głównie spowodowany przez Hamas i Autonomię Palestyńską. Jednakże, Izrael wciąć może bardzo silnie oddziaływać na nich. Jeśli Hamas w Strefie Gazy odłoży broń, tunele, przemyt broni i rozwiąże problem zaginionych i uwięzionych osób, dyrektywa dyplomatyczna może dać Gazie wielką szansę gospodarczą. Będzie można tam zainwestować w infrastrukturę, wydobycie gazu, i przekształcić ją w coś bardzo udanego. Podsumowując, chcę powiedzieć, że niepowodzenia gospodarcze w obszarach niewłaściwie zarządzanych mogą wywołać terror i wojnę. Stabilna gospodarka nie potrzebuje wojen ani konfliktów, które stara się opóźniać. Jest to dodatkowy aspekt koncepcji bezpieczeństwa Izraela.”

11 stycznia 2018 r. Komitet Osadników Samarii poinformował, że w dniu jutrzejszym zorganizuje marsz protestacyjny, który wyruszy w żydowskiego osiedla Havat Gilad w Samarii pod hasłem „Podnieście głowy. Machajcie flagami”. Przewodniczący komitetu, Tzachi Dickstein powiedział: „Kiedy Żydzi nie mogą wrócić do swoich dzieci, nie ma powodu, aby terroryści z Nablusu swobodnie poruszali się po drogach i otwartych punktach kontrolnych, żyjąc pełną piersią. Nadszedł czas, aby energicznie działać przeciwko agitatorom i rodzinom terrorystów, które korzystają z pieniędzy jako nagród za mordowanie Żydów.”
    11 stycznia 2018 r. wysoki urzędnik OWP, Ahmed Majdalani, poinformował, że Stany Zjednoczone przekazały Palestyńczykom poprzez Arabię Saudyjską nową inicjatywę pokojową prezydenta Trumpa. Majdalani powiedział, że propozycje Trumpa „wyeliminowały” kwestię palestyńską i skupiły się na budowie regionalnej koalicji, w której uczestniczyłby Izrael w celu zablokowania wpływów Iranu w całym regionie.
    11 stycznia 2018 r. po południem 3 palestyńskie terrorystki usiłowały wejść z ukrytymi nożami na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie w Judei. Zostały one zatrzymane przez izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym.
    11 stycznia 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy mieście Nablus w centralnej części Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciach zginął 1 Arab, a 4 osoby zostały ranne.
    11 stycznia 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy barierze granicznej w północnej części Strefy Gazy. Gdy demonstranci usiłowali uszkodzić ogrodzenie graniczne, izraelscy żołnierze otworzyli ogień. Zginął 1 Arab, a 2 osoby zostały ranne.

12 stycznia 2018 r. rząd jednogłośnie przyjął projekt budżetu państwa na 2019 r. Budżet wyniesie 397,3 mld szekli. Deficyt publiczny wzrośnie do 2,9% PKB (w 2017 r. było 1,97%, a w 2016 r. było 2,15%). Projekt przewiduje obniżenie podatku dochodowego dla osób w wieku średnim oraz zwiększenie wydatków na oświatę i świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Minister finansów Mosze Kahlon powiedział, że projekt budżetu jest „społeczny, koncentrując się na opiece nad gospodarką Izraela.” Ministerstwo kultury i sportu otrzymało 1 mld szekli (w porównaniu w 2016 r. dysponowało 725 mln szekli). Ministerstwo edukacji otrzymało 60 mld szekli, a ministerstwo obrony 63 mld szekli. Wydatki na opiekę zdrowotną sięgną 38 mld szekli, a na opiekę socjalną 13 mld szekli. Projekt przewiduje zakończenie wypłacania zasiłków absorpcyjnych dla nowych imigrantów, jednak zmiana dotknie wyłącznie rodziny imigrantów o najwyższych dochodach. Ograniczony zostanie także budżet Światowej Organizacji Syjonistycznej, która otrzyma 26 mln szekli (w 2017 r. było 36 mln szekli). Ministerstwo pracy i opieki społecznej otrzyma 1,236 mld szekli, z dodatkami 736 mln na fundusz pracy i 504 mln szekli na opiekę społeczną. Zwiększony budżet zostanie wykorzystany na modernizację uczelni technologicznych, profesjonalne szkolenia zawodowe i promocję zatrudnienia, aby w ten sposób pomóc najsłabszej części społeczeństwa Izraela. Budżet ministerstwa edukacji wzrósł do 559 mln szekli, najwyższego w historii poziomu. Ministerstwo rolnictwa otrzymało 1,836 mld szekli (w 2017 r. było 1,714 mld szekli), co powinno pomóc w walce ze skutkami długotrwałej suszy. Osobna kwota 16 mln szekli została przeznaczona na zwalczanie terroryzmu w rolnictwie.

12 stycznia 2018 r. izraelskie siły bezpieczeństwa utrzymywały blokadę miasta Nablus i okolicznych wiosek, prowadząc działania operacyjne w celu ujęcia sprawców ataku terrorystycznego w pobliżu osiedla żydowskiego Havat Gilad. W nocy w Nablusie wybuchły arabskie zamieszki. Palestyńczycy obrzucili kamieniami i bombami zapalającymi izraelskich żołnierzy, którzy prowadzili działania operacyjne.
    12 stycznia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy żydowskim osiedlu Tekoa w bloku osiedli Gusz Etzion w Judei. Obrzucono kamieniami i koktajlami Mołotowa izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Ranny został 1 Arab.

12 stycznia 2018 r. agencja UNRWA ostrzegła, że utrata znacznej części funduszy będzie katastrofą dla palestyńskich Arabów. Stany Zjednoczone ogłosiły zamrożenie 125 mln $ funduszy przekazywanych na UNRWA. Rzecznik UNRWA Chris Gunness powiedział: „Utraty znaczących funduszy może mieć katastrofalny wpływ na życiu wielu normalnych ludzi, których ONZ ma obowiązek chronić. Uchodźcy palestyńscy należą do najbardziej wrażliwych na zmiany ludzi na Bliskim Wschodzie. Nasze służby zdrowia oferują możliwość ocalenia życia kobietom i dzieciom, chorym i osobom starszym. Nawet najmniejszy wstrząs w kruchym społeczeństwie może mieć poważny wpływ, a konsekwencje mogą być głębokie, powszechne, dramatyczne i nieprzewidywalne.”

13 stycznia 2018 r. - Szabat.
    13 stycznia 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai, wezwał mieszkańców Strefy Gazy, aby nie pozwolili Hamasowi na wykorzystywanie siebie. „Hamas twierdzi, że protesty na granicy strefy nie są brutalne, ale wysyła młodych ludzi uzbrojonych w ręczne granaty. W ostatnich tygodniach zabitych zostało 11 Palestyńczyków, a dziesiątki innych zostało rannych. Nie pozwalajcie Hamasowi na wykorzystywanie was. Oni kryją się za wami, a wy płacicie cenę.”

13 stycznia 2018 r. w Ramallah odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego OWP. W końcowym oświadczeniu pochwalono „powstanie palestyńskiego narodu” w odpowiedzi na uznanie przez Stany Zjednoczone Jerozolimy jako stolicy państwa Izrael. Podkreślono przy tym znaczenie walki prowadzonej środkami pokojowymi. Wyrażono poparcie dla zwołania międzynarodowej konferencji pod auspicjami ONZ, aby zapewnić poparcie dla ustanowienia niezależnego państwa palestyńskiego ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie i z granicami z 4 czerwca 1967 r. Położono nacisk na konieczności respektowania prawa powrotu palestyńskich uchodźców. Odrzucono także możliwość przyjęcia tymczasowych lub stopniowych rozwiązań, a także odmówiona uznania państwa Izrael za państwo żydowskie. Wezwano do rozpoczęcia procesu, który postawi Izrael przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze za „zbrodnie przeciwko narodowi palestyńskiemu”. Mahmoud Abbas ogłosił, że Autonomia Palestyńska nie zaakceptuje żadnego planu pokojowego zaproponowanego przez Stany Zjednoczone. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
    13 stycznia 2018 r. po południem kilkuset Palestyńczyków wszczęło zamieszki przy wiosce Nabi Saleh w południowej części Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu.
    13 stycznia 2018 r. wieczorem izraelskie siły powietrzne zbombardowały wejście do podziemnego tunelu terrorystycznego położone w pobliżu przejścia granicznego Kerem Szalom w południowej części Strefy Gazy. Ze względów bezpieczeństwa przejście graniczne zamknięto.

14 stycznia 2018 r. dowódcy Brygady Południowej, płk. Kobi Heller spotkał się z mieszkańcami kibucu Kerem Szalom, który przylega do Strefy Gazy i przejścia granicznego Kerem Szalom. Poinformował on mieszkańców o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. „Nikt nie chce, aby doszło do eskalacji sytuacji. Odpowiadaliśmy na każdy atak rakietowy. Niektóre z odpowiedzi były duże, ale reakcja ze strony Gazy była zerowa. Pokazuje to nasz wysoki poziom odstraszania. Pod koniec minionego tygodnia rozpoczęliśmy proces rozbiórki tunelu, który zakończył się dzisiaj, doprowadzając do całkowitego zamknięcia tunelu, który był bardzo duży. Podejmujemy wysiłek znalezienia wszystkich tuneli, które przenikają z Gazy na ten obszar. Po raz pierwszy w historii powstaje fizyczna bariera między Kerem Szalom i Gazą. Tworzy to bardziej znaczące poczucie bezpieczeństwa nad i pod ziemią, co jest prawdziwym przesłaniem dla mieszkańców, dotyczącym wykrywania tuneli. Sytuacja w Strefie Gazy nie jest dobra, a dynamika w niedalekiej przyszłości będzie decydować o tym, co się tutaj wydarzy. W Kerem Szalom znajdują się najlepsze siły militarne tego kraju, możecie więc iść spokojnie spać i zachowajcie spokój.”
    14 stycznia 2018 r. wieczorem minister edukacji Naftali Bennett powiedział: „W ostatnich miesiącach Siły Obronne Izraela były systematycznie zaangażowane w niszczenie szeregu tuneli terrorystycznych przenikających ze Strefy Gazy do państwa Izrael. W ciągu roku będziemy mogli ogłosić, że zagrożenie tunelami z Gazy minęło. Jest rzeczą zdumiewającą, jak duży jest nakład finansowy Hamasu na projekt budowy tuneli. Jest to ich projekt narodowy. Mówię to mieszkańcom Gazy: wybierzcie między życiem nad ziemią i śmiercią pod ziemią, inwestujcie w szkoły, przestańcie inwestować w terroryzm.”

14 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały rano o ukończeniu niszczenia podziemnego tunelu terrorystycznego, który przebiegał pod przejściem granicznym Kerem Szalom w południowej części Strefy Gazy. Tunel rozpoczynał się w obszarze Rafah, a następnie w celu utrudnienia wykrycia i zniszczenia, przebiegał 180 metrów pod gazociągiem biegnącym z Egiptu do Strefy Gazy. Wchodził on około 180 metrów w głąb terytorium Izraela. Całkowita długość tunelu wynosiła około 1,5 km. Tunel należał do Hamasu.
    14 stycznia 2018 r. w Ramallah rozpoczęły się dwudniowe obrady Komitetu Centralnego OWP. Na rozpoczęcie obrad przemówił palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas, który potępił deklarację prezydenta Trumpa w sprawie Jerozolimy. „Europejczycy chcieli sprowadzić tutaj Żydów z Europy, aby chronić europejskie interesy w regionie. Poprosili Holandię, która miała wtedy największą flotę na świecie, o przewiezienie Żydów … Izrael jest projektem kolonialnym, bez żadnego związku z Żydami … Nie przyjmujemy rozkazów od nikogo. Powiedzieliśmy Trumpowi, że nigdy nie zaakceptujemy jego planu.” Abbas pochwalił także ostatnie protesty arabskiej ludności cywilnej, uznając, że stanowią one początek powstania przeciwko państwu żydowskiemu.
    14 stycznia 2018 r. przewodniczący Palestyńskiej Rady Narodowej, Salim Zanoun, wezwał członków Komitetu Centralnego OWP, aby zajęli zdecydowane stanowisko w sprawie przyszłości Autonomii Palestyńskiej. Zanoun podkreślił, że stolicą państwa palestyńskiego musi być Wschodnia Jerozolima, „ponieważ nasi kananejscy przodkowie wybudowali ją sześć tysięcy lat temu”. Wezwał do przygotowania kompleksowej kampanii na rzecz walki z izraelską polityką „judaizacji” Jerozolimy i amerykańską deklaracją w sprawie Jerozolimy. Zanoun powiedział, że dopóki Izrael odmawia uznania państwa palestyńskiego, a Jerozolima jest jego stolicą, ta długo palestyńscy Arabowie mają prawo odmawiać uznania państwa Izrael.

14 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Nowych Delhi z indyjskim premierem Narendra Modi. Razem z premierem do Indii przyleciała duża delegacja izraelskich biznesmenów. Obaj politycy podkreślili mocne więzi przyjaźni między dwoma państwami. Podczas sześciodniowego pobytu Izrael i Indie mają podpisać umowy dotyczące cyberbezpieczeństwa, współpracy w dziedzinie energii i kosmosu oraz produkcji filmowej. Oczekuje się również, że dokonają przeglądu postępów we wdrażaniu umów dotyczących współpracy w dziedzinie technologii, wody i rolnictwa.
    14 stycznia 2018 r. Niemcy poinformowały, że przekażą Jordanii sprzęt wojskowy o wartości 22 mln $, który ma pomóc jordańskiej armii w strzeżeniu granicy z Syrią. Do Jordanii zostaną przekazane dwa samoloty szkoleniowe oraz dziesiątki pomocniczych pojazdów wojskowych, które mają poprawić mobilność jordańskiej armii przy granicy. Jordania jest kluczowym sojusznikiem w walce przeciwko ISIS.

 

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie serwisów informacyjnych: PAP, AP, Haaretz, Jerusalem Post, Arutz Sheva.

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII: Aktualności z Izraela


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright © 2018 by Gedeon