STYCZEŃ - MARZEC 2018 r.  -  HISTORIA
  - Decyzja Trumpa o Jerozolimie
 - styczeń-marzec 2018 r.
  - kwiecień-czerwiec 2018 r.
 

1 stycznia 2018 r. duże opady deszczu wystąpiły na północy kraju powodując lokalne podtopienia w rejonie Hajfy. Na górze Hermon spadło 15 cm śniegu, a na Wzgórzach Golan spadło 30 mm deszczu. Władze wodne poinformowały, że poziom wody w jeziorze Kinnaret wzrósł o 1 cm.
    1 stycznia 2018 r. Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym przedstawił ocenę bezpieczeństwa strategicznego Izraela na 2018 r. Niebezpieczeństwo wybuchu wojny jest związane z ekspansją obecności Iranu i jego sojuszników w Syrii, w wyniku czego oczekiwane są próby zdobycia przez nich przyczółków na Wzgórzach Golan. Będzie to oznaczać przekroczenie określonej przez Izrael czerwonej linii i zmusi Siły Obronne Izraela do podjęcia odpowiednich działań. Dlatego zwrócono uwagę na potrzebę poprawienia gotowości armii do wojny na północy, gdzie obszar wojny może objąć Syrię i Liban. Konflikt ten - ograniczony, bądź całkowity z Hezbollahem - stanowi największe wyzwanie dla bezpieczeństwa Izraela. W chwili obecnej Hezbollah nie jest zainteresowany wybuchem wojny, jednak prewencyjne działania izraelskiej armii w Syrii mogą pogorszyć sytuację i doprowadzić do eskalacji konfliktu. Taka potencjalna wojna prawdopodobnie rozszerzy się na siły irańskie obecne w rejonie, a nawet na samą armię syryjską. Równocześnie może wybuchnąć konflikt na południu z Hamasem w Strefie Gazy. Powyższe czynniki mogą z łatwością doprowadzić do konfliktu zbrojnego, jakiego Izrael nie widział od czasu Wojny Jom Kippur w 1973 r. Dlatego najwyższy strategiczny priorytet nadano trzem wrogim podmiotom: Syrii, Hezbollahowi i Iranowi. W tym kontekście, obecność i zaangażowanie wojskowe Rosji w Syrii, ogranicza swobodę działań izraelskiej armii w Syrii. Wobec tego Izrael musi przygotować się na trzy alternatywne scenariusze wojny na północy: (1) ograniczoną wojnę w Libanie, (2) połączoną wojnę w Libanie i Syrii z zaangażowaniem się elementów irańskich i szyickich, oraz (3) wojnę totalną z zaangażowaniem się sił irańskich. Co więcej, błędna interpretacja intencji drugiej strony - przez Izrael bądź Hezbollah - z łatwością może doprowadzić do szybkiej eskalacji napięcia. Należy oczekiwać, że wojna z Hezbollahem doprowadzi do poważnych zniszczeń w głębi Izraela, gdzie spadną tysiące rakiet. Równocześnie dojdzie do prób infiltracji przez granicę grup terrorystów i dobrze zorganizowanych grup bojowych, których struktury przypominają działania regularnej armii. Będą one zagrażać przygranicznym społecznościom i infrastrukturze. W obecnej sytuacji, Liban i Syria muszą być traktowane jako jeden teatr działań wojennych, ponieważ eskalacja na jednym froncie doprowadzi do eskalacji na drugim froncie, i szyickie bojówki oraz syryjska armia zaatakują na Wzgórzach Golan. Gdyby doszło do wybuchu konfliktu, Iran będzie wszelkimi dostępnymi środkami zachęcał Hamas i Islamski Dżihad do rozpoczęcia ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy i podjęcia prób infiltracji granicy przez terrorystów - tunelami terrorystycznymi i przez płetwonurków. Podobne działania będą zmierzały do zachęcenia komórek terrorystycznych w Judei i Samarii do przeprowadzania ataków. Obecnie Hamas nie jest zainteresowany wybuchem nowego konfliktu, ale wciąż odbudowuje swój potencjał militarny i przygotowuje się do kolejnej rundy. Nowy konflikt może z łatwością wybuchnąć nawet jeśli żadna ze stron tego nie będzie chciała. Może do tego doprowadzić na przykład niekontrolowana eskalacja, której początek będzie znajdować się w jakimś pojedynczym incydencie. Dodatkową trudnością jest fakt, że warunki humanitarne w Strefie Gazy będą nadal się pogarszać, co będzie tylko rozpalać nastroje niezadowolenia. Nieco ironicznie, podjęte przez izraelską armię działania budowy podziemnej bariery wzdłuż granicy ze Strefą Gazy mogą popchnąć Hamas do wcześniejszego konfliktu. Dużym strategicznym sukcesem było pokonanie ISIS, które utraciło swoje główne twierdze w Syrii i Iraku. Doprowadziło to jednak do przeniesienia baz operacyjnych ISIS w regiony, które do tej pory nie były miejscem skoordynowanych działań terrorystycznych na skalę dużych operacji militarnych. ISIS nadal jest obecne w południowej Syrii, w pobliżu Wzgórz Golan, a zwłaszcza na Synaju, gdzie prowadzi skuteczne działania przeciwko egipskiej armii i ludności cwyilnej. Obecność tych sił na Synaju stanowi rosnące zagrożenie dla Izraela, gdyż posiadają one zdolności operacyjne przeprowadzenia dużego ataku terrorystycznego. Z tych właśnie powodów Izrael musi w 2018 r. utrzymać swoją supremację na Bliskim Wschodzie, ze zdolnością odstraszania wszystkich swoich wrogów. Amerykańska administracja Donalda Trumpa jest wyjątkowo przyjazna Izraelowi, jednak wpływy Stanów Zjednoczonych w regionie nadal podlegają czynnikom stałej erozji. Brakuje ogólnej strategii z precyzyjnie określonymi celami, a centrum uwagi politycznej Stanów Zjednoczonych wciąż przekierowuje się na inne regiony. Ostatnie dwa lata pokazały, że wyraźnym zwycięzcą na Bliskim Wschodzie jest Rosja, która przejęła inicjatywę w Syrii, wypychając stamtąd Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Rosja utrzymuje dobre stosunki ze wszystkimi innymi stronami w regionie, w szczególności z Egiptem, gdzie będzie budować elektrownię atomową. Szeroka analiza problematyki bezpieczeństwa wskazuje, że interesy Rosji i Izraela doprowadzą do kolizji w Syrii, której podłożem będzie obecność irańskich sił. Sprawa zmienienia porozumienia jądrowego z Iranem również wydaje się bardzo trudna do zmienienia. W kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego brak perspektyw jego rozwiązania, a wszystkie inicjatywy zakończyły się niepowodzeniem. Sytuacja wewnętrzna w Autonomii Palestyńskiej może ulec skomplikowaniu, gdyż niektóre z frakcji mogą podjąć decyzję o wznowieniu ataków terrorystycznych. Prezydent Donald Trump przygotował nową inicjatywę pokojową, której publikacja została opóźniona przez zdecydowane odrzucenie przez Palestyńczyków strony amerykańskiej jako pomocy w procesie pokojowym. Z tego powodu rysuje się wyraźna konieczność utrzymania bliskich kontaktów strategicznych i łączności na poziomie wojskowym z Rosją, która stała się najważniejszym aktorem w regionie. Póki co Izrael posiada znaczne wpływy w Rosji, jednak Moskwa realizuje swoje własne cele imperialnej polityki, które mogą być rozbieżne ze strategicznymi celami bezpieczeństwa Izraela. Dlatego izraelski rząd musi poszukiwać formalnych rozwiązań ze Stanami Zjednoczonymi na podstawie dwupaństwowego rozwiązania. Strategia ta powinna posiadać trzy podstawowe cele: (1) uniemożliwienie Iranowi pozyskanie broni jądrowej, (2) powstrzymanie ekspansji Iranu w regionie, i (3) osłabienie wysiłków Iranu zmierzających do wzmocnienia zdolności operacyjnych irańskiej armii. Historyczną okazją dla Izraela jest niespotykana sympatia ze strony prezydenta Trumpa i gotowość arabskiego świata do współpracy. Jednak szanse na osiągnięcie stałego porozumienia są niewielkie. Ważne jest, aby izraelski rząd przyjął aktywny plan działania, w którym zostaną zachowane cztery filary bezpieczeństwa państwa Izrael: (1) żydowski charakter państwa, (2) demokratyczny ustrój, (3) bezpieczeństwo i (3) sprawiedliwość. W stosunkach międzynarodowych kluczem wydaje się wzmocnienie sojuszu z arabskimi państwami sunickimi, które mogą przejść ze strony otwartej wrogości do współpracy z Izraelem w kwestiach bezpieczeństwa. Pilną sprawą jest poprawa stosunków z Jordanią, które uległy pogorszeniu po incydencie w ambasadzie Izraela w Ammanie. Oba kraje muszą współpracować przeciwko wspólnym zagrożeniom, realizując projekty korzystne dla obu narodów. Egipt musi otrzymać silne poparcie w walce z siłami ISIS na Synaju, co obejmuje współpracę wywiadów, ale także wspólne tajne działania operacyjne. Równolegle muszą być podejmowane szerokie działania na arenie międzynarodowej, aby poprawić współpracę z zachodnimi państwami. Szczegónego znaczenia nabiera tutaj kwestia osiągnięcia ponownego porozumienia z amerykańskimi środowiskami żydowskimi, aby zainicjować otwarty i empatyczny dialog.
    1 stycznia 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła na otwartym terenie na Negewie.

1 stycznia 2018 r. po południem izraelscy żołnierze aresztowali po południem palestyńskiego terrorystę, który usiłował przejść z ukrytym nożem przez punkt kontrolny przy Hebronie w Judei.

1 stycznia 2018 r. źródła wojskowe potwierdziły, że syryjskie siły obrony powietrznej rozmieściły kilka silnie zmodyfikowanych baterii Peczora S-125 w bazie lotniczej Marj Ruhajil na południe od Damaszku. Jest to zmodernizowany system rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, który posiada zdolności wykrywania, śledzenia i przechwytywania nisko lecących rakietowych pocisków samosterujących. Prawdopodobnie jest to odpowiedź na ostatnie izraelskie ataki rakietowe.

2 stycznia 2018 r. po długiej nocnej debacie Kneset uchwalił ustawę "Jednolita Jerozolima". Za przyjęciem ustawy głosowało 64 parlamentarzystów, a 51 głosowało przeciwko (1 wstrzymał się). Przyjęcie ustawy oznacza, że obszar miejski Jerozolimy nie może zostać zmieniony. Usunięcie jakichkolwiek obszarów spod suwerenności Jerozolimy i wprowadzenie ich jako oddzielnego organu będzie możliwe, ale izraelska suwerenność nadal będzie się do nich stosować.
    2 stycznia 2018 r. ekspert ds. Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Bar Ilan, dr Mordechai Kedar, powiedział, że Autonomia Palestyńska traci poparcie świata arabskiego, który jest pod coraz silniejszym wrażeniem "wewnętrznej stabilności Izraela i jego demokracji." Zwracają przy tym uwagę, że populacja Izraela w 20% składa się z ludności arabskiej, która nie chce opuszczać kraju i żyje na dużo wyższym poziomie niż pozostali Arabowie na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu dostrzegają, że Izrael jest czymś innym, niż tym czego ich zawsze uczono. Dodatkowo świat arabski jest coraz bardziej zirytowany wysiłkami Autonomii Palestyńskiej zmierzającej do negacji Izraela. "Stało się tak, jak ostrzegał Trump, że przestanie finansować kraje, które będą głosować przeciwko Stanom Zjednoczonym - w Egipcie nikt nie chce stracić żywności tylko dlatego, że Palestyńczycy chcą Jerozolimy. Dlatego Palestyńczycy irytują wielu Arabów na Bliskim Wschodzie, do tego stopnia, że ludzie mówią: Dlaczego musimy być więzieni przez Palestyńczyków w kwesti procesu pokojowego z Izraelem? Jeśli leży to w naszym interesie, aby zawrzeć pokój z Izraelem, zróbmy to i pozwólmy Palestyńczykom oderwać się od Izraela. Moim zdaniem Palestyńczycy w dużym stopniu stracili świat arabski, a cały palestyński projekt narodowy stoi na krawędzi załamania, ponieważ Trump wyciągnął kartę Jerozolimy z ich talii kart."
    2 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że w 2017 r. zginęło 55 izraelskich żołnierzy (w porównaniu w 2016 r. zginęło 41 żołnierzy, a w 2015 r. 36 żołnierzy). W atakach terrorystycznych zginęło 5 żołnierzy, 2 w akcjach bojowych, 1 w wypadku lotniczym, 2 w wypadkach przy pracy, 12 w wypadkach drogowych, 6 w innych wypadkach, 9 w wyniku chorób, a 16 w wyniku aktów samobójstwa.
    2 stycznia 2018 r. urząd ds. ludności i imigracji poinformował, że nielegalni imigranci mają trzy miesiące czasu na dobrowolne opuszczenie Izraelu, w przeciwnym razie zostaną umieszczeni w zakładzie karnym. Ci, którzy zdecydują się na dobrowolny wyjazd do Rwandy lub Ugandy, otrzymają 3,5 tys. $ wraz z biletem lotniczym i innymi zachętami. Ultimatum jest częścią szerokiej kampanii mającej na celu usunięcie z Izraela 42 tys. nielegalnych imigrantów z Afryki.

2 stycznia 2018 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy kompleks wojskowych budynków Hamasu w południowej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
    2 stycznia 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że izraelska ustawa w sprawie Jerozolimy stanowi "deklarację wojny wobec narodu palestyńskiego, naruszając jego religijne i polityczne prawa." Równocześnie przedstawiciele al-Fatah zaprosili Hamas i Islamski Dżihad do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym OWP.
    2 stycznia 2018 r. przywódca Hamasu, Ismail Hanijeh, wezwał do opracowania nowej strategii, aby udaremnić amerykańskie i izraelskie decyzje dotyczące Jerozolimy oraz "przywrócić kwestię palestyńską jako narodową walkę o wolność prowadzoną przez lokalną intifadę". Hanije zasugerował, aby ogłosić "koniec procesu pokojowego" i domagać się zaprzestania wszelkich wysiłków normalizacyjnych z Izraelem.

2 stycznia 2018 r. jordański minister spraw zagranicznych, Ajman Safadi potępił Izrael za dzisiejszą decyzję Knesetu w sprawie Jerozolimy. "Zatwierdzenie przez Knesset zmienionej Ustawy Zasadniczej o Jerozolimie i decyzja partii rządzącej o aneksji osiedli i narzuceniu suwerenności na Zachodnim Brzegu są nieważne na mocy prawa międzynarodowego. Izrael nadal podejmuje nielegalne jednostronne decyzje, które negują regionalny pokój, który leży w interesie świata." Rzecznik jordańskiego rządu, Muhammad al-Momani potępił niedawno przyjętą w Knesecie ustawę o Jerozolimie, podkreślając, że jej status musi zostać rozstrzygnięta w drodze negocjacji w ostatecznym porozumieniu między Izraelczykami i Palestyńczykami.
    2 stycznia 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że Autonomia Palestyńska nie wykazuje aprecjacji i szacunku dla Stanów Zjednoczonych, dając do zrozumienia, że z tego powodu nie zasługuje na duże kwoty pomocy otrzymywanej corocznie. "To nie tylko Pakistanowi płacimy miliardy dolarów za nic, ale także wiele innym krajom. Przykładowo, Palestyńczykom płacimy kilkaset milionów dolarów rocznie i nie dostajemy w zamian uznania ani szacunku. Nie chcą nawet negocjować długo oczekiwanego traktatu pokojowego z Izraelem. Ze stołu zdjęliśmy Jerozolimę, najtrudniejszą część negocjacji, ale Izrael w zamian za to musiałby zapłacić dużo więcej. Ale skoro Palestyńczycy nie chcą już rozmawiać o pokoju, dlaczego mielibyśmy w przyszłości przekazywać im tak duże płatności?"

3 stycznia 2018 r. w południe palestyńscy terroryści ostrzelali ze Strefy Gazy z moździerza przygraniczne tereny na Negewie. Na otwarty teren spadły dwa pociski moździerzowe. Po południem spadł trzeci pocisk. Nie odnotowano żadnych strat. Za ostrzał odpowiada Islamski Dżihad.

3 stycznia 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet rozbiła w Judei i Samarii komórkę terrorystyczną, która zajmowała się szpiegostwem na rzecz irańskiego wywiadu. Głównym aresztowanym jest 29-letni arabski student informatyki z Hebronu, który w ostatnich latach mieszkał w RPA, gdzie w 2015 r. został zwerbowany przez irański wywiad. Otrzymał on zadanie stworzenie komórki terrorystycznej w Judei i Samarii, aby przeprowadzać ataki terrorystyczne przeciwko Izraelczykom. Odkryte fakty ujawniają działania terrorystyczne prowadzone przez Iran w innych krajach na całym świecie.
    3 stycznia 2018 r. Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy Ramallah w Samarii. Podczas starć jeden z demonstrantów trzymał w ręku pistolet. Izraelscy żołnierze zastrzelili go. W zamieszkach brało udział około 30 Arabów, którzy rzucali kamieniami w izraelskich żołnierzy.
    3 stycznia 2018 r. władze Autonomii Palestyńskiej poinformowały, że są gotowe wznowić płatności za dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy. Oczekuje się, że Izrael w krótkim czasie wznowi dostawy energii, a następnie zwiększy jej dostawy do Strefy Gazy.

3 stycznia 2018 r. oficjalny rzecznik UNRWA (agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich), Sami Mshasha, powiedział, że nie otrzymał żadnej aktualizacji dotyczącej zmiany finansowania jego działań na wypadek wstrzymania przez Stany Zjednoczone dalszego finansowania jego organizacji. Obecnie Stany Zjednoczone zapewniają UNRWA roczną pomoc w wysokości 364 mln $, w porównaniu z 143 mln $ z Unii Europejskiej, 76 mln $ z Niemiec i 61 mln $ ze Szwecji. Wstrzymanie przez Stany Zjednoczone finansowania może oznaczać załamanie się działalności prowadzonej przez UNRWA.
    3 stycznia 2018 r. francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział, że ton komentarzy Stanów Zjednoczonych, Izraela i Arabii Saudyjskiej wobec Iranu jest praktycznie "drogą do wojny". "Oficjalna linia prowadzona przez Stany Zjednoczone, Izrael i Arabię Saudyjską, którzy są naszymi sojusznikami na wiele sposobów, jest prawie taka, która doprowadzi nas do wojny. Przyjęta linia jest dla niektórych celową strategią. Francja chce zachować równowagę."

4 stycznia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że Izrael dobrze wie, kto jest odpowiedzialny za ostatni ostrzał rakietowy prowadzony ze Strefy Gazy. Liberman wyjaśnił, że Izrael zrobi wszystko, co konieczne, aby zapobiec ostrzałowi Izraela, i zażądał, aby rząd w Gazie przejął kontrolę nad sytuacją w Strefie Gazy. W bezpośrednim apelu do mieszkańców Gazy, Liberman błagał ich, aby "sprawili, że ich przywódcy zmienią kierunek swoich działań dla swoich własnych dzieci. "Nadszedł czas, aby przestać kopać tunele i produkować pociski, i zacząć myśleć o przyszłości dzieci Gazy." Odnosząc się do sytuacji w Jerozolimie powiedział: "Mahmud Abbas wprowadza w błąd palestyńskich Arabów, czy to w Strefie Gazy, Judei i Samarii, czy za granicą. Nie ma alternatywy dla bezpośrednich negocjacji."
    4 stycznia 2018 r. służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie przed mającym się rozpocząć wieczorem sztormem, któremu będą towarzyszyć ekstremalne warunki pogodowe. Spodziewane są duże opady deszczu, silny wiatr i spadek temperatury. Ostrzeżono przed możliwością wystąpienia lokalnych powodzi i podtopień, oraz wezwano wszystkich do odpowiedniego zabezpieczenia własnego mienia przed skutkami nawałnic.
    4 stycznia 2018 r. władze wodne dokonały analizy stanu zapasów wody z ustaleniem przydziałów dla rolnictwa i rezerwatów przyrody. Opady deszczu w grudniu stanowiły jedynie 40% średniej rocznej w tym sezonie, co tylko pogłębia trwającą od czterech lat suszę. W związku z tym podjęto decyzję o drastycznym ograniczeniu zużycia wody na cele komunalne. Na przykład, podlewanie ogrodów publicznych jest możliwe tylko w określonych godzinach, z jak największym ograniczeniem zużywanej wody. Wyrażono nadzieję, że nadchodzące deszcze będą tylko początkiem obfitej w wodę pory deszczowej. Z powodu trwającej suszy podziemne warstwy wodonośne są coraz bardziej zubożone, a poziom wody w jeziorze Kinneret znacznie się zmniejszył. Wpadające do jeziora strumienie również są na niespotykanie niskim poziomie. Główne źródła zasilające Jordan - Dan i Banias - spadły do skrajnie niskich poziomów, a poziom wody w basenach wód podziemnych w Galilei spadł do najniższego w historii. Niedobór zasobów wodnych przekracza już 2,5 miliarda metrów sześciennych wody. Dyrektor Urzędu ds. Wody, Giora Shaham, przekazał rolnikom jasną i zwięzłą wiadomość o spodziewanym niedoborze, aby mogli przygotować się na sytuację kryzysową. "Wszyscy musimy przygotować się na trudny rok. Nie mamy wody i trzeba się do tego przygotować. Jeśli planowałeś zamówić sadzonki i zasadzić nowe pole, nie rób tego. Jeśli planowałeś w tym roku zmienić swoją odmianę, jeśli masz zamiar posadzić kolejne pole pomidorów lub cebuli, przemyśl to, gdyż woda w tym roku będzie rzadkością."
    4 stycznia 2018 r. służby ratownictwa medycznego otrzymały cztery opancerzone ambulanse, które mogą być wykorzystywane jako mobilne jednostki intensywnej terapii. Pojazdy zostały wyprodukowane przez firmę Chevrolet i będą służyć w Judei, Samarii, na północnej granicy i przy Strefie Gazy. Ratownicy medyczni przejdą szkolenie do działania w warunkach zagrożenia i pod ostrzałem. Zakup ambulansów został sfinansowany przez amerykańskich sponsorów.

4 stycznia 2018 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały cele terrorystyczne w Strefie Gazy. Prawdopodobnie celami były tunele terrorystyczne Islamskiego Dżihadu. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał terytorium Izraela.
    4 stycznia 2018 r. kilkudziesięciu Palestyńczyków wszczęło przed południem zamieszki przy obozie uchodźców Dheisheh przy Betlejem w Judei. Obrzucono kamieniami i koktajlami Mołotowa izraelskich żołnierzy, wykonujących czynności operacyjne. Żołnierze odpowiedzieli środkami do rozproszenia tłumu.
    4 stycznia 2018 r. kilkuset Palestyńczyków demonstrowało w obozie uchodźców Jabaliya przeciwko pogarszającym się warunkom ekonomicznym mieszkańców Strefy Gazy. Demonstranci wyładowali swój gniew przeciwko przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Mahmoudowi Abbasowi i Hamasowi, który rządzi w Gazie. Domagano się przywrócenia dostaw energii elektrycznej i wody. "Życie w dzisiejszej Gazie jest naprawdę trudne - jesteśmy bez jedzenia, bez wody, bez bezpieczeństwa, bez przejść granicznych, bez wykształcenia i bez zdrowia." Dzień wcześniej władze Autonomii Palestyńskiej wyraziły gotowość wznowienia płatności za dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy, żądając w zamian od Hamasu powrócenie do umowy o pojednania z al-Fatahem i rozbrojeniu swoich sił. Po całym dniu rozmów, przywódcy Hamasu poinformowali, że zgodzą się pod warunkiem, że ich organizacja zostanie włączona do OWP.

4 stycznia 2018 r. Jordania poinformowała, że ponowne otwarcie ambasady Izraela w Ammanie będzie możliwe po spłenieniu dwóch warunków: (1) izraelski ochraniarz, który latem zastrzelił jordańskiego cywila, musi stanąć przed sądem, oraz (2) obecny ambasador Einat Schlein musi zostać odwołany.
    4 stycznia 2018 r. Departament Stanu USA opublikował doroczny raport dotyczący swobóg religijnych na świecie. W części dotyczącej Izraela podkreślono konieczność utrzymania ograniczeń odwiedzin Żydów na Wzgórzu Świątynnym, aby nie mogli tam swobodnie się modlić. Zwrócono uwagę na wyjątkowe znaczenie tego miejsca, które jest bardzo zapalne. Przykładem były wydarzenia z lipca ubiegłego roku, gdy izraelskie siły bezpieczeństwa musiały wynałożyć wiele wysiłków aby uspokoić sytuację po zabójstwie 2 izraelskich policjantów przy Wzgórzu Świątynnym i wzmocnieniu środków kontroli w jego obszarze. Raport wyraźnie wspomniał, że istnieją żydowskie grupy, które pragną prowadzić modlitwy na Wzgórzu Świątynnym. Utrzymanie status quo Wzgórza Świątynnego ma zasadnicze znaczenie dla muzułmańskiego Waqfu, który podlega Jordanii. Szeroko omówiony został spór izraelskiego rządu z żydowskim ruchem reformacyjnym, który domaga się utworzenia przy Zachodmim Murze przestrzeni dla nieortodoksyjnych modlitw i ceremonii. Nie postawiono jednak Izraelowi zastrzeżeń względem ograniczania wolności religijnej. Raport zarzuciłto takim państwom jak Pakistan, Birma, Chiny, Erytrea, Iran, Korea Północna, Sudan, Arabia Saudyjska, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

5 stycznia 2018 r. przez cały kraj przeszła duża burza z wiatrem wiejącym do 100 km/h. Na górze Hermon spadło 10 cm śniegu. W Galilei i na Wzgórzach Golan spadło do 50 mm deszczu, dzięki czemu poziom wody w jeziorze Kinneret wzrosłą o 3 cm, do poziomu 1,33 m poniżej dolnej czerwonej linii i 5,53 metrów poniżej maksymalnej pojemności. W międzyczasie rzeka Jordan wzrosła o 35 centymetrów. W wielu miejscach całego kraju wystąpiłu lokalne podtopienia. Na Negewie wystąpiły burze piaskowe. Wystąpiły spadki temperatur do 9 stopni w Kiryat Shmona, 11 stopni w Tyberiadzie i 15 stopni w Hajfie. Temperatury w Tel Awiwie wahały się w granicach 12-15 stopni, podczas gdy w Jerozolimie były w przedziale 8-9 stopni i w Be'er Sheva między 10-14 stopni.

5 stycznia 2018 r. ulewny deszcz spowodował zalanie sali modlitewnej w Grobowcu Patriarchów w Hebronie w Judei. Uniemożliwiło to odbywanie normalnych modlitw. Taka sytuacja powtarza się w tym miejscu każdorocznie, jednak muzułmański Waqf odmawia wydania pozwolenia na remont dachu. UNESCO uznało Grobowiec Patriarchów za miejsce muzułmańskiego dziedzictwa, które podlega Autonomii Palestyńskiej.

5 stycznia 2018 r. turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan oskarżył Stany Zjednoczone i Izrael o mieszanie się w wewnętrzne sprawy Iranu. "Nie możemy pogodzić się z tym, że niektóre kraje - przede wszystkim Stany Zjednoczone , Izrael - ingerują w wewnętrzne sprawy Iranu i Pakistanu."
    5 stycznia 2018 r. administracja Białego Domu podjęła decyzję o zamrożeniu dotacji w wysokości 125 mln $ dla UNRWA, która miała być 1 stycznia przekazana do ONZ. Kwota ta stanowi jedną trzecią amerykańskich funduszy przekazywanych do UNRWA. Podobno decyzja została podjęta po tym, jak rząd Izraela zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o stopniowe zmniejszanie jego udziału w UNRWA, aby zmusić organizację do zreformowania się i wstrzymania udzielania szerokiej pomocy palestyńskim uchodźcom i ich potomkom. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone przekazały na rzecz UNRWA 368 mln $, co stanowi ponad jedną trzecią rocznego budżetu tej organizacji w wysokości 1,2 mld $.

6 stycznia 2018 r. - Szabat.

6 stycznia 2018 r. w Kairze (Egipt) odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ligii Arabskiej. Po spotkaniu Jordania ogłosiła, że Liga Arabska będzie poszukiwać międzynarodowego uznania państwa palestyńskiego ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą.
    6 stycznia 2018 r. wysoki oficer egipskiego wywiadu, Ashraf al-Kholi, powiedział, że popiera uznanie przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela. Wskazał przy tym, że Ramallah może być stolicą państwa palestyńskiego. Podkreślił on, że wybuch palestyńskiej intifady nie jest w interesie Egiptu, ponieważ ożywi ona zarówno islamistów, jak i Hamas - a z obydwoma grupami Egipt walczy na Synaju. "Najważniejsze jest zakończenie cierpienia narodu palestyńskiego, a nie ma żadnego prawdziwego problemu w tym, aby Ramallah zostało stolicą przyszłego państwa palestyńskiego." Krótko później Egipt oficjalnie zaprzeczył tej wypowiedzi.

7 stycznia 2018 r. władze wodne poinformowały, że dzięki ostatnim opadom deszczu poziom wody w jeziorze Kinneret wzrósł o 7 cm.
    7 stycznia 2018 r. na porannym posiedzeniu rządu premier Benjamin Netanjahu powiedział: "Całkowicie zgadzam się z ostrą krytyką Trumpa wobec UNRWA. Ta organizacja musi zejść ze świata. UNRWA jest organizacją, która utrwala problem palestyńskich uchodźców, a także utrwala żądania tak zwanego prawa do powrotu, co może grozić zniszczeniem państwa Izrael. UNRWA musi odejść ze świata. Istniejąca obecnie ONZ-owska komisja odmiennie traktuje różnych uchodźców na świecie. Ten absurd musi zostać zatrzymany."
    7 stycznia 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała, że w 2017 r. miały miejsce 99 ataki terrorystyczne w Judei i Samarii (w 2016 r. było 269 takich ataków). Pomimo zmniejszenia się liczby ataków, wzrosła liczba ofiar: w 2017 r. w atakach zginęło 20 Izraelczyków, a 169 zostało rannych (w 2017 r. zginęło 17, a 263 było rannych). W 2017 r. siły bezpieczeństwa skonfiskowały ponad 10 mln szekli funduszy terrorystycznych w Judei i Samarii. Zlikwidowano także 42 wytwórnie broni i przejeto 455 sztuk nielegalnej broni. Podczas działań operacyjnych aresztowano 3 617 palestyńskich terrorystów (w 2016 r. aresztowano 3 143 terrorystów). W 2017 r. ze Strefy Gazy wystrzelono 35 rakiet (w 2016 r. było 15 rakiet, a w 2015 r. było 21 rakiet). W odwecie Siły Obronne Izraela zaatakowały 59 celów w Strefie Gazy, w tym wyrzutnie rakiet, przygraniczne posterunki obserwacyjne, obozy treningowe, magazyny broni i inne. Granicę izraelsko-egipską nie przekroczył żaden nielegalny imigrant. Natomiast na Wzgórzach Golan podjęto działania na rzecz pomocy dla społeczności druzyjskiej mieszkającej w ogarniętej wojną domową Syrii, ale pomocy udzielano także innym Syryjczykom. Ogółem w 2017 r. izraelskie służby medyczne pomogły 917 ofiarom syryjskiej wojny. Pomoc humanitarna przekazana do Syrii obejmowała prawie 543 tys. ton paliwa, 694 ton żywności, oraz ponad 6 tys. pieluszek dla dzieci i 14 tys. opakowań multiwitamin dla dzieci. Przy granicy z Syrią powstał szpital polowy, w którym leczono 2 667 pacjentów. Obecnie w izraelskich zakładach karnych przebywa 6,5 tys. palestyńskich wieźniów bezpieczeństwa, w tym 350 nieletnich (9 dziewcząt), 58 kobiet, 11 członków parlamentu Autonomii Palestyńskiej i 22 dziennikarzy. 450 z nich zostało zatrzymanych na mocy nakazu administracyjnego. 84,8 % więźniów pochodzi z Judei i Samarii, 10 % z obszaru Jerozolimy i 5,2 % ze Strefy Gazy. Zamykając dane statystyczne poinformowano, że Siły Obronne Izraela w 2017 r. otrzymały 30 nowych czołgów Merkava, 30 transporterów opancerzonych Eitan, 7 samolotów myśliwskich F-35, 180 bezzałogowych dronów różnych odmian oraz ponad 2 tys. nowych celowników optycznych.
    7 stycznia 2018 r. minister energetyki Juval Steinitz polecił przwrócić pełne zasilanie energią elektryczną Strefy Gazy - oznacza to wznowienia przez Izrael dostaw 50 MW energii. Autonomia Palestyńska zobowiązała się do pełnego pokrywania wszystkich związanych z tym opłat. W czerwcu 2017 r. władze Autonomii Palestyńskiej zredukowały te płatności z 40 mln szekli miesięcznie do 25 mln szekli, w wyniku czego Izrael zmniejszył dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy. Obecnie istnieje dziesięć linii przesyłowych wysokiego napięcia, które mogą dostarczyć nawet 120 MW do Strefy Gazy.
    7 stycznia 2018 r. Bank Izraela poinformował, że rezerwy walutowe w grudniu 2017 r. wzrosły do 113 mld $, co stanowi wzrost o 931 mln $ w porównaniu z poprzednim miesiącem. Rezerwy stanowią 33% PKB. Wzrost rezerw walutowych wynika z zakupów Banku Izraela i transferów rządowych.

7 stycznia 2018 r. al-Fatah wydał oficjalne oświadczenie podkreślające, że w świetle amerykańskiego uznania Jerozolimy jako stolicy Izraela i decyzji Knesetu dotyczące Jerozolimy, nie ma innego wyjścia, jak tylko optymalnie wykorzystać siły narodu palestyńskiego, aby wzmocnić jedność narodową. Fatah wezwał mieszkańców Autonomii Palestyńskiej oraz wszystkie palestyńskie organizacje do zjednoczenia się wokół przywództwa Mahmouda Abbasa w kampanii, którą prowadzi w obronie Jerozolimy. Definiując obecną sytuację polityczną jako "niebezpieczny etap historyczny", oświadczenie wezwało Palestyńczyków do wzniesienia się ponad polityczne podziały. 14 stycznia Rada Centralna Organizacji Wyzwolenia Palestyny ma dokonać przeglądu ogólnego procesu politycznego i stosunków z Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
    7 stycznia 2018 r. wysoki członek Hamasu, Sami Abu Zuhri, ostrzegł, że amerykańska decyzja o zamrożeniu funduszy dla UNRWA ma na celu uniemożliwienie prawa powrotu palestyńskich uchodźców.
    7 stycznia 2018 r. jordański minister spraw wewnętrznych Ghaleb Zu'bi odwiedził meczet Al-Aksa w Jerozolimie. Była to pierwsza oficjalna wizyta jordańskiego urzędnika w Jerozolimie po ogłoszeniu decyzji prezydenta Trumpa. Wieczorem Ghaleb Zu'bi spotkał się w Ramallah z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem.

8 stycznia 2018 r. policja graniczna opublikowała nagranie video z grudniowego aresztowania dwóch beduińskich kobiet, które współpracowały z ISIS i planowały przeprowadzenie ataków terrorystycznych przeciwko Żydom. Zatrzymanie odbyło się w pobliżu miasta Lakija na Negewie.
    8 stycznia 2018 r. grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa narodowego w gabinecie premiera ostrzegła członków parlamentarnej komisji spraw zagranicznych i obrony, że w 2018 r. prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze może przekształcić wstępne dochodzenie przeciwko Izraelowi w pełne śledztwa w sprawie izraelskich działań militarnych podczas operacji Obronny Brzeg w Strefie Gazy w 2014 r. Podkreślono, że jeśli nadal będzie utrzymywać się stagnacja w procesie pokojowym, albo jeśli dojdzie do eskalacji przemocy, wysiłki Autonomii Palestyńskiej w celu delegitymizacji i bojkotu Izraela mogą być zintensyfikowane. Może to stanowić poważne zagrożenie, którego nie wolno lekceważyć.
    8 stycznia 2018 r. Bank Izraela oświadczył, że nie będzie uznawać wirtualnych walut takich jak bitcoin za rzeczywistą walutę, ponieważ trudno jest opracować odpowiednie regulacje prawne do monitorowania ryzyka związanego z taką działalnością dla banków i ich klientów. Oświadczenie wydano w związku ze skargami klientów na działania banków, które utrudniały przelewanie pieniędzy na swoje rachunki ze sprzedaży bitcoinów. Oświadczenie mówi, że wirtualne waluty powinny być postrzegane jako aktywa finansowe. Zwrócono przy tym uwagę, że konieczne jest dokładne zbadanie rynku walut wirtualnych, ponieważ są one wykorzystywane przez organizacje przestępcze i terrorystyczne do prania brudnych pieniędzy.

8 stycznia 2018 r. wieczorem palestyński terrorysta usiłował wejść z ukrytym nożem na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie, w Judei. Izraelscy żołnierze zatrzymali go na punkcie kontrolnym.

8 stycznia 2018 r. szwajcarska gazeta Basler Zeitung napisała, że Izrael i Arabia Saudyjska współpracują przeciwko rosnącym wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie. Współpraca rzekomo dotyczy kwestii militarnych i bezpieczeństwa, pomimo, że oba państwa nie utrzymują otwartych stosunków dyplomatycznych. Podobno Iran zwrócił się do Izraela z zapytaniem o możliwość zakupu systemów broni przeciwpancernej oraz systemu obrony przeciwrakietowej Iron Dome.
    8 stycznia 2018 r. wieczorem spłonęły dwa sklepy z żywnością koszerną na przedmieściach Paryża (Francja). Policja podejrzewa podpalenie. Dwa tygodnie temu na obu sklepach wymalowano swastyki.

9 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się z ambasadorami państw członkowskich NATO. Premier przedstawił zagrożenia, jakich należy się spodziewać, jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania przeciwko Iranowi. Ujawnił także, że Izrael zapobiegł kilku poważnym zamachom terrorystycznym w Europie, z których kilka dotyczyło lotnictwa cywilnego.
    9 stycznia 2018 r. ministerstwo obrony opublikowało memorandum wzywające Autonomię Palestyńską do zniesienia korzyści finansowych dla terrorystów i ich rodzin. Zaproponowano, aby kwotę wypłacaną przez palestyńskie władze na ręce terrorystów, potrącać ze środków finansowych pobieranych przez Izrael z opłat celnych i podatków. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział: „Autonomia Palestyńska każdego roku wypłaca terrorystom i ich rodzinom ponad miliard szekli, zachęcając i utrwalając terror od momentu, gdy te płatności i kwoty zostaną ustalone zgodnie z powagą przestępstwa i długością wyroku uwięzienia - co oznacza, że "ktoś, kto zamordował i otrzymał dożywocie, otrzyma o wiele więcej pieniędzy – stanowi to finansowanie ataków terrorystycznych na obywateli Izraela. Oznacza to, że Autonomia Palestyńska popiera terroryzm.” Według statystyk, Autonomia Palestyńska wypłaciło uwięzionym i uwolnionym terrorystom ponad 550 mln szekli (159 274 500 $), a rodziny samobójców i rannych terrorystów otrzymały około 687 mln szekli (198 994 312 $). Płatności te wynoszą łącznie 1 237 mln szekli (358 mln $), czyli około 7% całkowitego rocznego budżetu Autonomii Palestyńskiej. Statystyki pokazują, że przeciętny terrorysta siedzący w więzieniu przez 3-5 lata, otrzyma 2 000 szekli miesięcznie, a terrorysta skazany na 20-35 lat więzienia otrzyma 10 000 szekli miesięcznie na resztę jego lub jej życia. Zamężny terrorysta otrzyma dodatkowe 300 szekli miesięcznie, a także 50 szekli miesięcznie na każde dziecko. Terrorysta z Jerozolimy otrzyma dodatkowe 300 szekli miesięcznie, a izraelski Arab otrzyma dodatkowe 500 szekli miesięcznie. Dla porównania mediana wynagrodzenia w Izraelu wynosi około 6 426 szekli miesięcznie. Memorandum zostanie przekazane do ministerialnego komitetu ds. legislacji do zatwierdzenia, a następnie do głosowania w Knesecie.
    9 stycznia 2018 r. komitet do spraw planowania w Judei i Samarii zatwierdzi budowę 1 985 nowych domów mieszkalnych do natychmiastowego wybudowania, a także 2 500 mieszkań do zaplanowania ich wybudowania w ponad 20 żydowskich osiedlach w Judei i Samarii. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział: „Zobowiązaliśmy się zatwierdzić kilka etapów budowy w Judei i Samarii, i teraz stoimy za naszymi słowami: 1285 jednostek zostało zatwierdzonych do budowy.”
    9 stycznia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami autobus przy dzielnicy Pisgat Zeev w Jerozolimie. Ranny został kierowca.

9 stycznia 2018 r. w południe jeden z najwyższych rangą urzędników Hamasu, Imad al-Alami, został ciężko postrzelony w swoim własnym domu w Gazie. Hamas poinformował, że doszło do przypadkowego samopostrzelenia, podczas sprawdzania broni. Jednak okoliczności incydentu są niejasne.
    9 stycznia 2018 r. po południem palestyńska terrorystka wyciągnęła nóż na punkcie kontrolnym przy osiedlu żydowskim Shilo w południowej Samarii. Na wezwanie izraelskich żołnierzy do zatrzymania się, kobieta rzuciła nóż. Po aresztowaniu, znaleziono przy niej jeszcze butelkę z benzyną.
    9 stycznia 2018 r. palestyńscy terroryści wieczorem ostrzelali z przejeżdżającego samochodu żydowski samochód przy osiedlu Havat Gilad w środkowej części Samarii. Ciężko ranny został 1 Izraelczyk, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Zabitym był rabin Raziel Szewach. Osierocił sześcioro dzieci. Napastnicy zbiegli.
    9 stycznia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy zaatakowali izraelskich żołnierzy w Hebronie. Żołnierze prowadzili działania związane z aresztowaniem podejrzanego, gdy zostali obrzuceni kamieniami i bombami zapalającymi przez tłum około 100 Arabów. Żołnierze odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu.

9 stycznia 2018 r. syryjskie media poinformowały, że nad ranem co najmniej 4 izraelskie rakiety spadły na bazę syryjskiej armii w Al-Qutayfah, na północny wschód od Damaszku. Raporty mówią, że rakiety zostały wystrzelone przez izraelskie samoloty, które znajdowały się w libańskiej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie, równocześnie na cele spadły rakiety klasy ziemia-ziemia, wystrzelone z Izraela. Syria twierdzi, że jej system obrony powietrznej przechwycił kilka pocisków. Celem miały być magazyny z syryjskimi rakietami Scud. Izrael nie skomentował tych doniesień.
    9 stycznia 2018 r. syryjskie ministerstwo spraw zagranicznych zwróciło się do Sekretarza Generalnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ oskarżając Izrael o przeprowadzenie ataku lotniczego na przedmieścia Damaszku. „Agresywne zachowanie Izraela doprowadzi do eksplozji w regionie i skomplikuje sytuację. Izrael wspiera terror i utrwala okupację arabskich terytoriów.”
    9 stycznia 2018 r. niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało irańskiego ambasadora w Berlinie i udzieliło mu pouczenia po tym, jak obywatel Pakistanu został skazany za szpiegostwo na rzecz Iranu przeciwko żydowskim urzędnikom w Niemczech. Powiedziano, że działania Iranu "są niedopuszczalne i nielegalne", dodając: „musicie natychmiast zaprzestać szpiegowania przeciwko Izraelowi lub jakiemukolwiek innemu krajowi na ziemi niemieckiej.”
    9 stycznia 2018 r. podczas gwałtownych zamieszek w Tunezji, demonstranci zaatakowali synagogę El Ghriba położoną na wyspie Dżerba. Synagoga została obrzucona koktajlami Mołotowa i została uszkodzona. Bombami zapalającymi zaatakowano także sąsiednią szkołę żydowską. Nikt nie został ranny.

10 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu obiecał rano, że siły bezpieczeństwa złapią terrorystów, którzy wczoraj zamordowali rabina Raziela Szewacha. „Rozmawiałem dzisiaj z szefem służby bezpieczeństwa Szin Bet, a on poinformował mnie o intensywnym dochodzeniu w sprawie wczorajszego morderczego ataku. Nie mam wątpliwości, że to tylko kwestia czasu, mam nadzieję, że nie dużo czasu, a schwytamy tych morderców. Jesteśmy w to zaangażowani w to.”
    10 stycznia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman oświadczył rano, że w odpowiedzi na wczorajsze zabójstwo rabina Raziela Szewacha, nakazał swojemu urzędowi zająć się legalizacją żydowskiego osiedla Havata Gilad w Samarii. „Siły bezpieczeństwa ścigają terrorystów, którzy zamordowali rabina Raziela Szewacha. Niech Bóg pomści jego krew. Czuję ból i smutek jego żony Jael i jego sześciorga dzieci. Poinstruowałem szefów Ministerstwa Obrony, aby pomogli rodzinie i mieszkańcom Havata Gilad. Rozkazałem również zbadanie możliwości zalegalizowania Havata Gilad i uczynienia go wspólnotą pomiędzy innymi osadami w Judei i Samarii.” Osiedle Havat Gilad zostało założone w 2002 roku, i nazwane na cześć Gilada Zar, koordynatora bezpieczeństwa Rady Regionalnej Szomron, który zginął w ataku terrorystycznym.
    10 stycznia 2018 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu David Friedman potępił wczorajszy atak terrorystyczny, w którym zginął rabin Raziel Szewach. „Izraelski ojciec szóstki dzieci, ubiegłej nocy został z zimną krwią zabity przez palestyńskich terrorystów. Hamas pochwala zabójców, a ustawy Autonomii Palestyńskiej zapewniają im finansowe nagrody. Nie ma potrzeby dalszego poszukiwania, dlaczego nie ma pokoju.”
    10 stycznia 2018 r. Ruch Derech Chaim na czele którego stoi rabin Icchak Ginsburgh zażądał zniesienia Autonomii Palestyńskiej. „Rozlana krew rabina Raziela Szewacha woła o pomstę na mordercach, ich emisariuszach i ich zwolennikach. Krew tysięcy ofiar zamordowanych od czasów Porozumień z Oslo zobowiązuje nas, abyśmy zdemontowali Autonomię Palestyńską, ucieleśnienie morderczych wrogów w sercu naszego kraju. Zamiast mówić o zezwoleniu na karę śmierci dla terrorystów, nadszedł czas, by polityka bezpieczeństwa objęła eliminację organizacji terrorystycznych i skuteczne odstraszanie, zrodzone z uznania naszych praw do tej ziemi. Czujemy przerażający ból rodziny, który jest bólem całego narodu. Bóg może położyć kres naszym cierpieniom i dać nam prawdziwe przywództwo.”

10 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela przeprowadziły w nocy operację antyterrorystyczną w okolicach żydowskiego osiedla Havat Gilad w Samarii. Otoczono sąsiednie arabskie wioski, a następnie przeszukano domy w poszukiwaniu terrorystów. Wydano oświadczenie: „W związku z oceną sytuacji bezpieczeństwa postanowiono wzmocnić obszar Judei i Samarii dodatkowymi siłami. Siły Obronne Izraela będą działać dzień i noc, aby chronić bezpieczeństwo mieszkańców obszaru i mieszkańców państwa Izrael.
    10 stycznia 2017 r. szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eizenkot odwiedził rano miejsce wczorajszego ataku terrorystycznego przy osiedlu żydowskim Havat Gilad w Samarii. Na miejscu zapoznał się z podjętymi działaniami. Siły Brygady Samaria nałożyły blokady drogowe na okoliczne wioski oraz rejon miasta Nablus. Wzmożono także działania wywiadowcze w celu zlokalizowania sprawców ataku. Eizenkot powiedział: „Naszym głównym zadaniem jest odnalezienie komórki, aresztowanie jej członków i zapobieganie kolejnym incydentom, a także przygotowanie się do dalszych działań w Judei i Samarii w najbliższych dniach.” Podczas tej wizyty kilku żydowskich osadników krzyczało: „Eizenkot, dlaczego zasługujemy na to?”, „Przywróć punkty kontrolne!” i „Ostrzegaliśmy cię wcześniej - dlaczego nie zablokowałeś Nablusu?” Żołnierze usunęli aktywistów.
    10 stycznia 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła w obszarze strefy.

11 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu nakazał natychmiastowe podłączenie żydowskiego osiedla Havat Gilad w Samarii do izraelskiej krajowej sieci energetycznej. Osiedle to zostało na początku 2006 r. przeznaczone do likwidacji, w ramach większego planu likwidacji placówek osadniczych w Judei i Samarii. Przewodniczący samorządu regionalnego Samarii, Jossi Dagan podziękował za to premierowi i dodał: „To pierwszy krok. Dziękuję premierowi za decyzję związania Havat Gilad z siecią elektryczną, a teraz oczekujemy, że rząd uzna Havat Gilad za pełnoprawne osiedle.”
    11 stycznia 2018 r. rano rząd rozpoczął prace nad budżetem na lata 2018-2019. Minister finansów Mosze Kahlon zaproponował zmniejszenie ilości ministerstw, poprzez likwidację lub scalenie z innymi. W budżecie uwzględniono dodatkowe pieniądze dla oświaty i reformę opieki pielęgniarskiej, której koszt szacuje się na ponad 1 mld szekli. Duże kontrowersje budzi propozycja zmniejszenia budżetu ministerstwa spraw zagranicznych, co doprowadzi do zamknięcia 22 ze 103 misji dyplomatycznych Izraela na świecie (będą one stopniowo zamykane do końca 2020 r.). Zaoszczędzone środki zostaną skoncentrowane na działalności dyplomatycznej w kilku krajach o najważniejszym dla Izraela znaczeniu. Plany te jednak wywołują dużą frustrację wśród pracowników korpusu dyplomatycznego. Oczekuje się, że prace nad budżetem mogą potrwać do trzech miesięcy.
    11 stycznia 2018 r. ministerstwo edukacji poinformowało, że budżet edukacji na lata 2018-2019 wzrośnie o 2,5 mld szekli (wzrost o 4,4%) do wielkości 59 mld szekli. Jest to odpowiedź na szerokie potrzeby edukacyjne, a przede wszystkim nowy program mający na celu skrócenie przerwy wakacyjnej. Ponadto, reforma będzie nadal promować matematykę i badania naukowe, z naciskiem na język angielski. Ponadto, budżet gwarantuje zwiększoną pulę środków na programy obliczone na zmniejszenie różnic społecznych i pobudzenie północy kraju.
    11 stycznia 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai, powiedział, że pomimo dziesięcioleci międzynarodowej pomocy finansowej mającej na calu stworzenie podstaw niezależnej palestyńskiej gospodarki, Autonomia Palestyńska nadal jest całkowicie zależna od gospodarki Izraela. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił 50% spadek zagranicznej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej. „Widzimy palestyńską gospodarkę jako ważną dla naszego bezpieczeństwa narodowego.” Obecnie budżet Autonomii Palestyńskiej wynosi 15 mld szekli – jeszcze pięć lat temu 30% tego budżetu zależało od zagranicznej pomocy, która zmalała o 50%. W latach 2014-2017 wielkość zagranicznej pomocy udzielonej Autonomii Palestyńskiej wynosiła 16 mld $. „Pomyślcie, co by się stało, gdyby te pieniądze zostały zainwestowane w rozwój infrastruktury i tworzenie miejsc pracy. Te pieniądze obecnie trafiają do nadętego systemu publicznego, o wysokim poziomie korupcji, a ostatnio słyszeliśmy o tym, że jest on wykorzystywany do płacenia wynagrodzeń rodzinom uwięzionych i zmarłych terrorystów, mimo że jest to nielegalne.” Mordechai zwrócił także uwagę na Strefę Gazy, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi wynosi 60%. „Mogę podać wiele innych statystyk, ale problem jest głównie spowodowany przez Hamas i Autonomię Palestyńską. Jednakże, Izrael wciąć może bardzo silnie oddziaływać na nich. Jeśli Hamas w Strefie Gazy odłoży broń, tunele, przemyt broni i rozwiąże problem zaginionych i uwięzionych osób, dyrektywa dyplomatyczna może dać Gazie wielką szansę gospodarczą. Będzie można tam zainwestować w infrastrukturę, wydobycie gazu, i przekształcić ją w coś bardzo udanego. Podsumowując, chcę powiedzieć, że niepowodzenia gospodarcze w obszarach niewłaściwie zarządzanych mogą wywołać terror i wojnę. Stabilna gospodarka nie potrzebuje wojen ani konfliktów, które stara się opóźniać. Jest to dodatkowy aspekt koncepcji bezpieczeństwa Izraela.”

11 stycznia 2018 r. Komitet Osadników Samarii poinformował, że w dniu jutrzejszym zorganizuje marsz protestacyjny, który wyruszy w żydowskiego osiedla Havat Gilad w Samarii pod hasłem „Podnieście głowy. Machajcie flagami”. Przewodniczący komitetu, Tzachi Dickstein powiedział: „Kiedy Żydzi nie mogą wrócić do swoich dzieci, nie ma powodu, aby terroryści z Nablusu swobodnie poruszali się po drogach i otwartych punktach kontrolnych, żyjąc pełną piersią. Nadszedł czas, aby energicznie działać przeciwko agitatorom i rodzinom terrorystów, które korzystają z pieniędzy jako nagród za mordowanie Żydów.”
    11 stycznia 2018 r. wysoki urzędnik OWP, Ahmed Majdalani, poinformował, że Stany Zjednoczone przekazały Palestyńczykom poprzez Arabię Saudyjską nową inicjatywę pokojową prezydenta Trumpa. Majdalani powiedział, że propozycje Trumpa „wyeliminowały” kwestię palestyńską i skupiły się na budowie regionalnej koalicji, w której uczestniczyłby Izrael w celu zablokowania wpływów Iranu w całym regionie.
    11 stycznia 2018 r. po południem 3 palestyńskie terrorystki usiłowały wejść z ukrytymi nożami na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie w Judei. Zostały one zatrzymane przez izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym.
    11 stycznia 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy mieście Nablus w centralnej części Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciach zginął 1 Arab, a 4 osoby zostały ranne.
    11 stycznia 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy barierze granicznej w północnej części Strefy Gazy. Gdy demonstranci usiłowali uszkodzić ogrodzenie graniczne, izraelscy żołnierze otworzyli ogień. Zginął 1 Arab, a 2 osoby zostały ranne.

12 stycznia 2018 r. rząd jednogłośnie przyjął projekt budżetu państwa na 2019 r. Budżet wyniesie 397,3 mld szekli. Deficyt publiczny wzrośnie do 2,9% PKB (w 2017 r. było 1,97%, a w 2016 r. było 2,15%). Projekt przewiduje obniżenie podatku dochodowego dla osób w wieku średnim oraz zwiększenie wydatków na oświatę i świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Minister finansów Mosze Kahlon powiedział, że projekt budżetu jest „społeczny, koncentrując się na opiece nad gospodarką Izraela.” Ministerstwo kultury i sportu otrzymało 1 mld szekli (w porównaniu w 2016 r. dysponowało 725 mln szekli). Ministerstwo edukacji otrzymało 60 mld szekli, a ministerstwo obrony 63 mld szekli. Wydatki na opiekę zdrowotną sięgną 38 mld szekli, a na opiekę socjalną 13 mld szekli. Projekt przewiduje zakończenie wypłacania zasiłków absorpcyjnych dla nowych imigrantów, jednak zmiana dotknie wyłącznie rodziny imigrantów o najwyższych dochodach. Ograniczony zostanie także budżet Światowej Organizacji Syjonistycznej, która otrzyma 26 mln szekli (w 2017 r. było 36 mln szekli). Ministerstwo pracy i opieki społecznej otrzyma 1,236 mld szekli, z dodatkami 736 mln na fundusz pracy i 504 mln szekli na opiekę społeczną. Zwiększony budżet zostanie wykorzystany na modernizację uczelni technologicznych, profesjonalne szkolenia zawodowe i promocję zatrudnienia, aby w ten sposób pomóc najsłabszej części społeczeństwa Izraela. Budżet ministerstwa edukacji wzrósł do 559 mln szekli, najwyższego w historii poziomu. Ministerstwo rolnictwa otrzymało 1,836 mld szekli (w 2017 r. było 1,714 mld szekli), co powinno pomóc w walce ze skutkami długotrwałej suszy. Osobna kwota 16 mln szekli została przeznaczona na zwalczanie terroryzmu w rolnictwie.

12 stycznia 2018 r. izraelskie siły bezpieczeństwa utrzymywały blokadę miasta Nablus i okolicznych wiosek, prowadząc działania operacyjne w celu ujęcia sprawców ataku terrorystycznego w pobliżu osiedla żydowskiego Havat Gilad. W nocy w Nablusie wybuchły arabskie zamieszki. Palestyńczycy obrzucili kamieniami i bombami zapalającymi izraelskich żołnierzy, którzy prowadzili działania operacyjne.
    12 stycznia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy żydowskim osiedlu Tekoa w bloku osiedli Gusz Etzion w Judei. Obrzucono kamieniami i koktajlami Mołotowa izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Ranny został 1 Arab.

12 stycznia 2018 r. agencja UNRWA ostrzegła, że utrata znacznej części funduszy będzie katastrofą dla palestyńskich Arabów. Stany Zjednoczone ogłosiły zamrożenie 125 mln $ funduszy przekazywanych na UNRWA. Rzecznik UNRWA Chris Gunness powiedział: „Utraty znaczących funduszy może mieć katastrofalny wpływ na życiu wielu normalnych ludzi, których ONZ ma obowiązek chronić. Uchodźcy palestyńscy należą do najbardziej wrażliwych na zmiany ludzi na Bliskim Wschodzie. Nasze służby zdrowia oferują możliwość ocalenia życia kobietom i dzieciom, chorym i osobom starszym. Nawet najmniejszy wstrząs w kruchym społeczeństwie może mieć poważny wpływ, a konsekwencje mogą być głębokie, powszechne, dramatyczne i nieprzewidywalne.”

13 stycznia 2018 r. - Szabat.
    13 stycznia 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai, wezwał mieszkańców Strefy Gazy, aby nie pozwolili Hamasowi na wykorzystywanie siebie. „Hamas twierdzi, że protesty na granicy strefy nie są brutalne, ale wysyła młodych ludzi uzbrojonych w ręczne granaty. W ostatnich tygodniach zabitych zostało 11 Palestyńczyków, a dziesiątki innych zostało rannych. Nie pozwalajcie Hamasowi na wykorzystywanie was. Oni kryją się za wami, a wy płacicie cenę.”

13 stycznia 2018 r. w Ramallah odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego OWP. W końcowym oświadczeniu pochwalono „powstanie palestyńskiego narodu” w odpowiedzi na uznanie przez Stany Zjednoczone Jerozolimy jako stolicy państwa Izrael. Podkreślono przy tym znaczenie walki prowadzonej środkami pokojowymi. Wyrażono poparcie dla zwołania międzynarodowej konferencji pod auspicjami ONZ, aby zapewnić poparcie dla ustanowienia niezależnego państwa palestyńskiego ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie i z granicami z 4 czerwca 1967 r. Położono nacisk na konieczności respektowania prawa powrotu palestyńskich uchodźców. Odrzucono także możliwość przyjęcia tymczasowych lub stopniowych rozwiązań, a także odmówiona uznania państwa Izrael za państwo żydowskie. Wezwano do rozpoczęcia procesu, który postawi Izrael przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze za „zbrodnie przeciwko narodowi palestyńskiemu”. Mahmoud Abbas ogłosił, że Autonomia Palestyńska nie zaakceptuje żadnego planu pokojowego zaproponowanego przez Stany Zjednoczone. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
    13 stycznia 2018 r. po południem kilkuset Palestyńczyków wszczęło zamieszki przy wiosce Nabi Saleh w południowej części Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu.
    13 stycznia 2018 r. wieczorem izraelskie siły powietrzne zbombardowały wejście do podziemnego tunelu terrorystycznego położone w pobliżu przejścia granicznego Kerem Szalom w południowej części Strefy Gazy. Ze względów bezpieczeństwa przejście graniczne zamknięto.

14 stycznia 2018 r. dowódcy Brygady Południowej, płk. Kobi Heller spotkał się z mieszkańcami kibucu Kerem Szalom, który przylega do Strefy Gazy i przejścia granicznego Kerem Szalom. Poinformował on mieszkańców o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. „Nikt nie chce, aby doszło do eskalacji sytuacji. Odpowiadaliśmy na każdy atak rakietowy. Niektóre z odpowiedzi były duże, ale reakcja ze strony Gazy była zerowa. Pokazuje to nasz wysoki poziom odstraszania. Pod koniec minionego tygodnia rozpoczęliśmy proces rozbiórki tunelu, który zakończył się dzisiaj, doprowadzając do całkowitego zamknięcia tunelu, który był bardzo duży. Podejmujemy wysiłek znalezienia wszystkich tuneli, które przenikają z Gazy na ten obszar. Po raz pierwszy w historii powstaje fizyczna bariera między Kerem Szalom i Gazą. Tworzy to bardziej znaczące poczucie bezpieczeństwa nad i pod ziemią, co jest prawdziwym przesłaniem dla mieszkańców, dotyczącym wykrywania tuneli. Sytuacja w Strefie Gazy nie jest dobra, a dynamika w niedalekiej przyszłości będzie decydować o tym, co się tutaj wydarzy. W Kerem Szalom znajdują się najlepsze siły militarne tego kraju, możecie więc iść spokojnie spać i zachowajcie spokój.”
    14 stycznia 2018 r. wieczorem minister edukacji Naftali Bennett powiedział: „W ostatnich miesiącach Siły Obronne Izraela były systematycznie zaangażowane w niszczenie szeregu tuneli terrorystycznych przenikających ze Strefy Gazy do państwa Izrael. W ciągu roku będziemy mogli ogłosić, że zagrożenie tunelami z Gazy minęło. Jest rzeczą zdumiewającą, jak duży jest nakład finansowy Hamasu na projekt budowy tuneli. Jest to ich projekt narodowy. Mówię to mieszkańcom Gazy: wybierzcie między życiem nad ziemią i śmiercią pod ziemią, inwestujcie w szkoły, przestańcie inwestować w terroryzm.”

14 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały rano o ukończeniu niszczenia podziemnego tunelu terrorystycznego, który przebiegał pod przejściem granicznym Kerem Szalom w południowej części Strefy Gazy. Tunel rozpoczynał się w obszarze Rafah, a następnie w celu utrudnienia wykrycia i zniszczenia, przebiegał 180 metrów pod gazociągiem biegnącym z Egiptu do Strefy Gazy. Wchodził on około 180 metrów w głąb terytorium Izraela. Całkowita długość tunelu wynosiła około 1,5 km. Tunel należał do Hamasu.
    14 stycznia 2018 r. w Ramallah rozpoczęły się dwudniowe obrady Komitetu Centralnego OWP. Na rozpoczęcie obrad przemówił palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas, który potępił deklarację prezydenta Trumpa w sprawie Jerozolimy. „Europejczycy chcieli sprowadzić tutaj Żydów z Europy, aby chronić europejskie interesy w regionie. Poprosili Holandię, która miała wtedy największą flotę na świecie, o przewiezienie Żydów … Izrael jest projektem kolonialnym, bez żadnego związku z Żydami … Nie przyjmujemy rozkazów od nikogo. Powiedzieliśmy Trumpowi, że nigdy nie zaakceptujemy jego planu.” Abbas pochwalił także ostatnie protesty arabskiej ludności cywilnej, uznając, że stanowią one początek powstania przeciwko państwu żydowskiemu.
    14 stycznia 2018 r. przewodniczący Palestyńskiej Rady Narodowej, Salim Zanoun, wezwał członków Komitetu Centralnego OWP, aby zajęli zdecydowane stanowisko w sprawie przyszłości Autonomii Palestyńskiej. Zanoun podkreślił, że stolicą państwa palestyńskiego musi być Wschodnia Jerozolima, „ponieważ nasi kananejscy przodkowie wybudowali ją sześć tysięcy lat temu”. Wezwał do przygotowania kompleksowej kampanii na rzecz walki z izraelską polityką „judaizacji” Jerozolimy i amerykańską deklaracją w sprawie Jerozolimy. Zanoun powiedział, że dopóki Izrael odmawia uznania państwa palestyńskiego, a Jerozolima jest jego stolicą, ta długo palestyńscy Arabowie mają prawo odmawiać uznania państwa Izrael.

14 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Nowych Delhi z indyjskim premierem Narendra Modi. Razem z premierem do Indii przyleciała duża delegacja izraelskich biznesmenów. Obaj politycy podkreślili mocne więzi przyjaźni między dwoma państwami. Podczas sześciodniowego pobytu Izrael i Indie mają podpisać umowy dotyczące cyberbezpieczeństwa, współpracy w dziedzinie energii i kosmosu oraz produkcji filmowej. Oczekuje się również, że dokonają przeglądu postępów we wdrażaniu umów dotyczących współpracy w dziedzinie technologii, wody i rolnictwa.
    14 stycznia 2018 r. Niemcy poinformowały, że przekażą Jordanii sprzęt wojskowy o wartości 22 mln $, który ma pomóc jordańskiej armii w strzeżeniu granicy z Syrią. Do Jordanii zostaną przekazane dwa samoloty szkoleniowe oraz dziesiątki pomocniczych pojazdów wojskowych, które mają poprawić mobilność jordańskiej armii przy granicy. Jordania jest kluczowym sojusznikiem w walce przeciwko ISIS.

15 stycznia 2018 r. w nocy na górze Hermon spadło 3 cm śniegu. W całym kraju wystąpiły lokalne opady deszczu.
    15 stycznia 2018 r. prezydent Reuven Rivlin powiedział: „To, co wczoraj usłyszeliśmy od Mahmuda Abbasa, było okropne. Powrócił do pomysłów, które wypowiadał przed dziesięcioma laty, kiedy one były mniej straszne. Powiedzieć, że Izrael jest rezultatem zachodniego spisku osiedlenia Żydów na ziemi należącej do arabskiej ludności? Powiedzieć, że naród żydowski nie ma związku z Ziemią Izraela? On zapomniał o wielu rzeczach i dokładnie powiedział rzeczy, które doprowadziły do oskarżenia go przed laty o antysemityzm i negację Holokaustu. Są to właśnie rzeczy, które nas blokują. W swoich słowach odrzuca on nasz powrót do naszej ojczyzny, chociaż Abbas bardzo dobrze wie, że sam Koran uznaje Ziemię Izraela za naszą ziemię. Bez tego podstawowego uznania nie będziemy w stanie budować zaufania i iść naprzód.”
    15 stycznia 2018 r. władze podjęły decyzję, że członkowie Hamasu i członkowie ich najbliższej rodziny, nie będą już otrzymywać zgody na wjazd ze Strefy Gazy do Izraela. Dotyczy to np. takich zdarzeń, jak wjazdy z powodów humanitarnych w celu leczenia w izraelskich szpitalach. Decyzję podjęto po tym, jak Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na fakt, że rząd nie wdrożył w pełni decyzji bezpieczeństwa, które między innymi obejmowały sankcje przeciwko przywódcom Hamasu. Dotychczasowe sankcje obejmowały jedynie nielicznych wysokich dowódców Hamasu. Obecnie rząd polecił koordynatorowi działań rządu na terytoriach, aby przygotował listy osób objętych zakazem i wprowadził całkowity zakaz wjazdu do Izraela dla tych osób. Dodano jednak, że kompleksowy zakaz leczenia w Izraelu członków Hamasu i ich rodzin, nie obejmuje sytuacji zagrożenia życia.
    15 stycznia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że Hamas może zająć się sytuacją humanitarną w Strefie Gazy, jeśli tylko przestanie inwestować w przemoc i zabijanie ludzi, a zainwestuje w rozwój. „Budżet skrzydła wojskowego Hamasu w 2017 roku wynosił 260 mln $, które zainwestowano w tunele i rakiety. Jeśli zainwestowano by 260 mln $ w wodę lub w system opieki zdrowotnej, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Nawet ostatniej nocy, Hamas przeprowadził test rakietowy, i wystrzelił trzy rakiety w stronę morza, a to dowodzi, że pomimo trudnej sytuacji humanitarnej i pomimo braku podstawowych rzeczy, nadal wytwarzają i testują rakiety. Być może należy podkreślić, że ze wszystkich funduszy, które docierają, by finansować terroryzm w Strefie Gazy, około 100 mln $ pochodzi z Iranu. Te same 100 mln $ jest dzielone między Islamski Dżihad i Hamas, a to mówi coś o pokojowym nastawieniu Iranu i ich pokojowych intencjach.”
    15 stycznia 2018 r. inspektorzy celni w porcie Aszdod wykryli ładunek kilku tysięcy sztuk odzieży wojskowej, które miały być przewiezione do Strefy Gazy. Ładunek był częścią zamówienia z Gazy, a pochodził z Chin. Zarekwirowano także tysiąc par wojskowego obuwia i zimowe kurtki w kolorach kamuflażu.
    15 stycznia 2018 r. minister transportu Israel Kazt poinformował, że w projekcie budżetu państwa na 2019 r. zagwarantowano 15 mln szekli na ambitny plan połączenia linii kolejowych Izraela i Jordanii. Środku zostaną zainwestowane w rozbudowę linii kolejowej na przejściu granicznym most Allenby w pobliżu Beit Szean. Pociągi będą przewozić ludzi i towary między izraelskim wybrzeżem Morza Śródziemnego i Jordanią, a w dalszej perspektywie, po podpisaniu porozumień pokojowych i umów o współpracy, z możliwością innych państw arabskich w regionie. Obecnie syryjskie porty są zamknięte, a większość towarów przekracza granicę izraelsko-jordańską za pośrednictwem samochodów ciężarowych. Dla obsługi kolejowego ruchu towarowego zostanie wybudowany nowy terminal cargo. Dodatkowo wybudowanych zostanie 15 km podwójnych torów kolejowych z mostami i tunelem. Całość kosztów ocenia się na 2 mld szekli. Obecnie zagwarantowane środki umożliwią przygotowanie projektu i jego nadzór. Katz powiedział: „Moja wizja połączenia Arabii Saudyjskiej i państw Zatoki Perskiej i Jordanii z portem w Hajfie i Morzem Śródziemnym, przekształci Izrael w centrum transportu morskiego i wzmocni gospodarkę Izraela. Jest to realistyczna wizja, którą rozwijam w partnerstwie z rządem amerykańskim i innymi odpowiednimi organami międzynarodowymi.”
    15 stycznia 2018 r. ministerstwo sprawiedliwości oświadczyło, że nałożyło karę w wysokości 22 mln $ na farmaceutyczny koncern Teva. Nałożenie akry jest wynikiem zawarcia ugody z koncernem, któremu groził proces sądowy za przekupstwo urzędników w Rosji, Ukrainie i Meksyku, w celu ułatwień dla działalności biznesowej prowadzonej w tych krajach.

15 stycznia 2018 r. rano Palestyńczycy wszczęli zamieszki w rejonie Kalkilii w zachodniej części Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciach zginął 1 Arab, a aresztowano 4 osoby.
    15 stycznia 2018 r. Komitet Centralny OWP wezwał władze Autonomii Palestyńskiej do rezygnacji z uznania państwa Izrael, chociaż podpisanie Porozumień z Oslo nastąpiło na podstawie wzajemnego uznania. Zawieszenie uznania ma obowiązywać do czasu, aż Izrael uzna państwo palestyńskie ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie i wstrzyma wszelkie prace budowlane w Judei i Samarii.
    15 stycznia 2018 r. wieczorem izraelscy żołnierze zatrzymali palestyńskiego terrorystę w wiosce Nabi Ilyas w zachodniej części Samarii. Zatrzymania dokonano w związku z obrzucaniem kamieniami żydowskich samochodów, ale podczas przeszukania domu znaleziono broń i amunicję.
    15 stycznia 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła na dom mieszkalny w środkowej części strefy. Rannych zostało 2 Arabów.

15 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu podczas wizyty w Indiach powiedział, że palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas ujawnił swoje prawdziwe oblicze i ujawnił swój fundamentalny sprzeciw wobec żydowskiej tożsamości. „Słyszałem, co powiedział Mahmoud Abbas, który objawił prawdę, zdjął maskę i pokazał społeczeństwu prostą prawdę, o której staram się mówić od wielu długich lat – że korzeniem konfliktu między nami i Palestyńczykami jest ich niezłomna odmowa uznania państwa żydowskiego w jakichkolwiek granicach. Przemówienie Abbasa pomaga nam przedstawiać prawdę, ponieważ jeśli kiedykolwiek chcemy osiągnąć pojednanie i pokój, musimy zrozumieć, dlaczego konflikt był tak długi. O wielu lat pracowałem nad tym, aby wyjaśnić ludziom podstawową prawdę, że podstawową przyczyną konfliktu jest palestyńska odmowa uznania państwa żydowskiego w jakichkolwiek granicach. W końcu zostało to ujawnione w tym przemówieniu i służy naszym celom politycznym bardziej niż cokolwiek innego. Bez zmiany stanowiska Abbasa, nie może być pokoju.”

16 stycznia 2018 r. wiceminister obrony Eli Ben-Dahan ujawnił, że od pół roku w ministerstwie obrony niewielka grupa pracuje nad tajnym planem normalizacji statusu nielegalnych żydowskich placówek osiedleńczych w Judei i Samarii. Praca objęła około 70 placówek. Społeczności te zostały podzielone na te, które są trudne do zalegalizowania, i te, które można z łatwością zalegalizować.
    16 stycznia 2018 r. minister transportu Israel Katz uczestniczył w teście nowej linii kolejowej dużych prędkości na trasie z Tel Awiwu do Jerozolimy. W testowym przejeździe (osiągnięto prędkość 120 km/h) ministrowi towarzyszyła duża liczba dziennikarzy. Katz ujawnił nazwę nowej linii - Linia Króla Dawida. Oficjalne otwarcie linii kolejowej zostało zaplanowane na 30 marca 2018 r. Pociągi będą poruszać się z prędkością 160 km/h, i w ciągu zaledwie 28 minut będą docierać z Tel Awiwu do Jerozolimy. Przez pierwsze trzy miesiące jazda pociągiem na tej linii będzie bezpłatna, na podstawie kart "Rav Kav". Potem pasażerom zostaną zaproponowane 50% zniżki na kilka dodatkowych miesięcy. Linia kolejowa posiada dwa tory o długości 56 km. Projekt obejmował wybudowanie 5 tuneli o łącznej długości 38 km i 8 mostów o długości 7,5 km. Linia przebiega przez najdłuższy tunel w kraju (długość 11,5 km) i najwyższy most w kraju (wysokość 100 metrów). W pierwszym etapie, przez kilka pierwszych miesięcy, na linii będą kursować dwa pociągi na godzinę po jednym torze w każdym kierunku. W drugim etapie, częstotliwość wzrośnie do trzech pociągów na godzinę po dwóch torach, aby w przyszłości osiągnąć częstotliwość sześciu pociągów na godzinę w czasie szczytu. Minister Katz podkreślił, że linia dużych prędkości do Jerozolimy jest największym projektem, nad którym pracowało ministerstwo transportu. Koszt budowy wyniósł 7 mld szekli.

16 stycznia 2018 r. w nocy około 1 tys. ortodoksyjnych Żydów modliło się w grobowcu Józefa na przedmieściach Nablusu w Samarii. Ich przejazd zabezpieczali izraelscy żołnierze. Krótko wcześniej przed wejściem do grobowca wykryto improwizowany ładunek wybuchowy, który zdetonowali saperzy. Eskortowane autobusy zostały obrzucone kamieniami przez Arabów. Żołnierze aresztowali 1 Palestyńczyka.
    16 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela otworzyły przejście graniczne Kerem Szalom ze Strefą Gazy. Na przejściu na odprawę zgromadziło się około tysiąca cieżarówek.
    16 stycznia 2018 r. rząd Autonomii Palestyńskiej wyraził pełne poparcie dla decyzji Komitetu Centralnego OWP. Premier Rami Hamdallah wyraził chęć pomocy w realizacji tych decyzji, aby zrealizować "uzasadnione prawa narodowe, przede wszystkim prawo do powrotu naszego narodu do ojczyzny". Rząd wezwał także społeczność międzynarodową do zapewnienia międzynarodowej ochrony narodu palestyńskiego, do sformułowania międzynarodowego mechanizmu rozwiązania konfliktu na podstawie rozwiązania dwupaństwowego i uznania państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r., ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Rząd wyraził sprzeciw wobec inicjatywy amerykańskiego senatora, które wezwał do zbadania palestyńskich podręczników szkolnych (finansowanych przez UNRWA i Unię Europejską), czy zawierają treści antysemickie i podżegają do terroryzmu i przemocy. Wezwano instytucje międzynarodowe, zwłaszcza UNESCO, do udaremnienia "judaizacji" palestyńskiego programu nauczania, szczególnie w szkołach w Jerozolimie i szkołach prowadzonych przez UNRWA.
    16 stycznia 2018 r. członek Komitetu Wykonawczego OWP, Hanan Ashrawi, obarczyła Izrael odpowiedzialnością za decyzję Stanów Zjednoczonych o zmniejszeniu finansowania UNRWA. "Wydaje się, że administracja Stanów Zjednoczonych postępuje zgodnie z instrukcjami Netanjahu, aby stopniowo likwidować jedyną agencję ustanowioną przez społeczność międzynarodową w celu ochrony praw uchodźców palestyńskich i zapewnienia im z niezbędnej pomocy. Administracja ta podjęła więc decyzję skierowaną na najbardziej wrażliwą grupę Palestyńczyków i pozbawiła uchodźców prawa do edukacji, zdrowia, schronienia i godnego życia. Decyzja Stanów Zjednoczonych stwarza również warunki, które spowodują dalszą niestabilność w całym regionie i pokaże, że nie ma żadnych skrupułów w celowaniu w niewinnych. Po raz kolejny administracja Stanów Zjednoczonych udowadnia swój udział w izraelskiej okupacji, próbując usunąć ze stołu kolejny problem."

16 stycznia 2018 r. Departament Stanu USA ogłosił, że Stany Zjednoczone przekazały 60 mln $, aby utrzymać UNRWA zdolną do prowadzenia swojej działalności, jednak wstrzymały kolejne 65 mln $. Rzeczniczka Departamentu Stanu, Heather Nauert powiedziała: "Istnieje potrzeba przeprowadzenia ponownej gruntownej oceny UNRWA, zarówno pod względem sposobu działania, jak i sposobu finansowania."
    16 stycznia 2018 r. komisarz generalny UNRWA, Pierre Krahenbuhl powiedział: "Biorąc pod uwagę długą, zaufaną i historyczną relację między Stanami Zjednoczonymi a UNRWA, ta zmniejszona wpłata zagraża jednemu z najbardziej udanych i innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju ludzkości na Bliskim Wschodzie. Ograniczona wpłata wpływa również na bezpieczeństwo regionalne w czasie, gdy Bliski Wschód staje wobec wielu zagrożeń, w szczególności związanych z dalszą radykalizacją." Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że jest "bardzo zaniepokojony" naciskiem ze strony Stanów Zjednoczonych. "UNRWA nie jest instytucją palestyńską, ale instytucją ONZ."

17 stycznia 2018 r. po południem oberwanie chmury zalało nadmorskie miasto Naharija. W ciągu 10 minut spadło około 22 mm deszczu. Zalanych zostało kilka ulic w mieście. W ciągu dnia duże opady wystąpiły także w innych miejscach kraju. W Aszkelonie spadło 25 mm deszczu, w Netanji 14 mm, a obszar Górnej Galilei otrzymał 13 mm deszczu.

17 stycznia 2018 r. wieczorem izraelscy komandosi z jednostki antyterrorystycznej Yamam przeprowadzili operację w Dżeninie, na północy Samarii. Zlokalizowano kryjówkę terrorystów odpowiedzialnych za atak terrorystyczny przy żydowskim osiedlu Havat Gilad, w którym zginął rabin Raziel Szewach. W strzelaninie zginął jeden z terrorystów, a drugiego aresztowano. W trakcie wymiany ognia rannych zostało kilka osób. Do miasta wjechały liczne izraelskie pojazdy wojskowe.

17 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu podczas wizyty w Indiach powiedział, że spodziewa się w przyszłym roku przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych w Izraelu do Jerozolimy. "W Stanach Zjednoczonych dzieją się trzy rzeczy, które nigdy wcześniej się nie zdarzały. Szacuję, że przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych stanie się szybciej, niż nam się wydaje, w ciągu roku - to moje przypuszczenie. Nastąpiła dramatyczna zmiana w stosunku do Iranu, a prezydent wyznaczył limit czasowy, na końcu którego umowa Iranu zostanie albo poprawiona, albo anulowana. Jeśli chodzi o UNRWA, organizację ONZ stworzoną w celu pomagania uchodźcom palestyńskim, to po raz pierwszy została ona zakwestionowana, gdyż ta organizacja utrwala status uchodźcy palestyńskiego. Po raz pierwszy ktoś stanął i to powiedział. Wierzę, że Amerykanie zastanawiają się nad propozycją Izraela, aby przenieść opiekę nad uchodźcami w Judei i Samarii z UNRWA do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców."
    17 stycznia 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas w przemówieniu w Kairze (Egipt) powiedział: "Jerozolima jest kluczem do pokoju, jeśli jest naszą stolicą, a jeśli nie - jest kluczem do wojny, którą Trump będzie musiał wybrać. Trump sprowokował miliony muzułmanów, uznając Jerozolimę za stolicę Izraela. Nie ma czegoś takiego jak Palestyńczyk, który zrezygnuje nawet z milimetra Jerozolimy." Egipski prezydent Abdel Fattah al-Sisi podkreślił, że Egipt "dąży do sprawiedliwego rozwiązania, które gwarantuje prawa Palestyńczyków do ustanowienia niepodległego państwa w granicach z 1967 r. z Jerozolimą Wschodnią jako stolicą".
    17 stycznia 2018 r. Belgia obiecała przekazać 23 mln $ dla UNRWA, po cięciach Stanów Zjednoczonych.

18 stycznia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman z zadowoleniem przyjął ujęcie palestyńskich terrorystów, którzy odpowiadali za zabójstwo rabina Raziela Szewacha. "Gratuluję żołnierzom sił specjalnych, ich taktyki odwagi. Życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Terroryści nie będą mieli gdzie się schować, a my wszędzie dostaniemy terrorystów."
    18 stycznia 2018 r. w całym kraju wystąpiły opady deszczu. Podczas burzy, która dotknęła Tel Awiw, podmuchy wiatry osiągały prędkość nawet 120 km/h. Wiele drzew i słupów elektrycznych zostało powalonych na ziemię.

18 stycznia 2018 r. izraelscy żołnierze opuścili przed południem miasto Dżenin, na północy Samarii. Izraelskie siły specjalne przez 15 godzin prowadziły w mieście operację antyterrorystyczną, podczas której wyeliminowano sprawców zabójstwa rabina Raziel Szewacha. Ujawniono, że akcja rozpoczęła się na stacji benzynowej w Dżeninie, gdzie aresztowano jednego z poszukiwanych terrorystów. W pobliżu stacji zauważono drugiego terrorystę, który wdał się w cieżką wymianę ognia z komandosami. W strzelaninie zginął terrorysta, a 2 komandosów zostało rannych. Następnie otoczono dom, w którym terroryści się ukrywali. Podczas jego wyburzania, z ukrycia wyszedł trzeci terrorysta, który również wdał się w strzelaninę i został aresztowany. Wstępne przesłuchania wskazują, że rozbito komórkę Hamasu. W nocy w całym mieście dochodziło do starć z Palestyńczykami, którzy obrzucali kamieniami izraelskich żołnierzy. W starciach rannych zostało 3 Arabów. Wyburzono dom zabitego terrorysty, oraz dwa domy należące do jego rodziny.

18 stycznia 2018 r. gazeta New York Times napisała, że ambasada Stanów Zjednoczonych w Izraelu zostanie przeniesiona do Jerozolimy w 2019 r. Departament Stanu USA rzekomo przyjął tańszy plan, który przewiduje uruchomienie ambasady w budynku konsulatu Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Obecnie konsulta wydaje wizy i oferuje usługi konsularne obywatelom amerykańskim, ale po uzupełnieniu wyposażeniu możliwe będzie prowadzenie wszystkich tajnych operacji związanych z funkcjonowaniem ambasady.

19 stycznia 2018 r. palestyński terrorysta rano wjechał samochodem w izraelskich żołnierzy w pobliżu przejścia granicznego na moście Allenby, łączącego Izrael z Jordanią. Ranny został 1 żołnierz. Napastnika aresztowano.
    19 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael wyraża ubolewanie z powodu incydentu do jakiego doszło w Jordanii, gdy dwóch Jordańczyków zostało zastrzelonych przez ochroniarza izraelskiej ambasady w Ammanie. Netanjahu powiedział, że Izrael wypłaci odszkodowanie rządowi, ale nie rodzinom zabitych.
    19 stycznia 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała, że z pozyskanych informacji wynika, że terrorysta, który zamordował rabina Raziela Szewacha żyje i nadal się ukrywa. Grupa terrorystyczna, którą rozbito w Dżeninie, liczyła 5 osób, z których jednego zabito, a dwóch aresztowano. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że izraelskie siły bezpieczeństwa nadal kontynuują działania mające na celu ujęcie wszystkich osób odpowiedzialnych za zabójstwo rabina Raziela Szewacha. „Terroryści, którzy uciekli, powinni wiedzieć, że żyją w pożyczonym czasie. Złapiemy ich. Wiemy wszystko: kim byli terroryści, kim byli ich asystenci i kto jeszcze pomógł w przeprowadzeniu ataku. Doprowadzimy ich wszystkich do odpowiedzialności, oni zapłacą pełną cenę za swoje czyny. Powodem naszego zmartwienia jest to, że Hamas pracuje nad stworzeniem infrastruktury terrorystycznej w południowym Libanie, aby móc również stamtąd zagrażać Izraelowi. Hamas ma trudności z przeprowadzeniem ataków terrorystycznych z Gazy, a sytuacja tam jest bardzo trudna dla tych, którzy tam żyją. Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której Hamas z jednej strony skarży się na nędzę i prosi o pomoc humanitarną, a z drugiej strony stara się przeprowadzać ataki terrorystyczne w Judei i Samarii oraz budować infrastrukturę terrorystyczną w południowym Libanie. Nagła przyjaźń pomiędzy przywódcą Hamasu a szefem Hezbollahu Hassanem Nasrallahem jest czymś, co uważnie śledzimy.”

19 stycznia 2018 r. po południem palestyńska terrorystka usiłowała wejść z ukrytymi dwoma nożami na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie w Judei. Izraelscy żołnierze zatrzymali ją na punkcie kontrolnym.

20 stycznia 2018 r. - Szabat.

20 stycznia 2018 r. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyleciał do Egiptu, gdzie spotkał się z prezydentem Abdel Fattah Al-Sisi. Mike Pense zapewnił o poparciu Stanów Zjednoczonych dla dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Stany Zjednoczone zobowiązały się także do zapewnienia status quo świętych miejsc w Jerozolimie. W odpowiedzi Al-Sisi podkreślił, że tylko negocjacje oparte na rozwiązaniu dwupaństwowym mogą zakończyć konflikt, dodając, że „Egipt nie będzie szczędził wysiłków, aby poprzeć wysiłki pokojowe.”
    20 stycznia 2018 r. jordańska gazeta Al-Rad poinformowała, że Izrael przekazał jordańskiemu rządowi 5 mln $ jako odszkodowanie za śmierć dwóch Jordańczyków w lipcu 2017 r. (zostali zastrzeleni przez ochroniarza izraelskiej ambasady w Ammanie). Jordańscy dyplomaci poinformowali, że pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio rodzinom zabitych Jordańczyków, wraz z przeprosinami izraelskiego rządu.

21 stycznia 2018 r. ministerstwo ds. diaspory wydało raport o stanie antysemityzmu za 2017 r. Najważniejszym jego wnioskiem jest odnotowanie znacznego wzrostu liczby antysemickich incydentów w Europie, zwłaszcza w zachodniej części kontynentu. Miniony rok był pod tym względem rekordowy w Wielkiej Brytanii, gdzie odnotowano wzrost o 30 % wszystkich incydentów, przy czym liczba ataków fizycznych wzrosła o 78%. Wzrost liczby antysemickich incydentów w Niemczech wynika głównie z dwóch czynników – wzrostu politycznych wpływów skrajnej prawicy oraz kryzysu uchodźców, który doprowadził do wzmocnienia prawicowych partii nacjonalistycznych. Podjęły one próbę wzmocnienia poczucia narodowej dumy Niemców, a w konsekwencji pomniejszana jest narodowa odpowiedzialność za Holokaust. Jawny antysemityzm deklaruje również wiele muzułmańskich społeczności w Niemczech, co jest szczególnie widoczne podczas różnych demonstracji i protestów publicznych. We Francji doszło do serii brutalnych ataków antysemickich, i to pomimo podjęcia rządowych działań mających na celu walkę z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Jednak największy wzrost liczby antysemickich incydentów odnotowano na Ukrainie, gdzie o 50 % wzrosła ilość ataków nienawiści przeciwko pomnikom, cmentarzom, muzeom i synagogom. Równocześnie obserwowany jest wzrost liczby antysemickich grup i organizacji w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Usiłują one wybielić i gloryfikować nacjonalistycznych przywódców, odpowiedzialnych za mordowanie Żydów podczas Holokaustu. Wydanie książki „Main Kampf” w Niemczech okazało się bestsellerem. Nastąpił także wzrost antyżydowskich i antyizraelskich sentymentów wśród radykalnych ruchów lewicowych, zwłaszcza na uniwersyteckich kampusach. Rosnącym zagrożeniem jest kryzys uchodźców, gdyż ponad 50 % uchodźców deklaruje otwarcie antysemickie poglądy. Rosnąca populacja islamskich uchodźców i imigrantów staje się największym czynnikiem ryzyka dla żydowskich społeczności w Europie. Niepokojącym czynnikiem jest także wzrost aktywności skrajnie prawicowych partii politycznych, które zwłaszcza we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech zwiększyły ilość antysemickiej retoryki w kampaniach politycznych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście antysemickiej retoryki ze strony urzędników państwowych w tych państwach.
    21 stycznia 2018 r. wiceminister spraw zagranicznych Tzipi Hotovely wezwała narody na całym świecie, aby przestały przekazywać darowizny na rzecz międzynarodowej agencji UNRWA, która swoją działalnością utrwala konflikt izraelsko-arabski. „Era UNRWA się skończyła. Chcę poruszyć tę kwestię z każdym krajem, który przekazuje darowiznę na rzecz UNRWA i domagam się, by przekazywały swoje pieniądze rzeczywistym organizacjom humanitarnym, i przestały kultywować palestyńskie prawo do powrotu, które utrwala konflikt. Przez wiele lat społeczność międzynarodowa po prostu ignorowała palestyńskie żądanie powrotu i stworzyła zniekształconą rzeczywistość, w której Palestyńczycy nadal są uważani za uchodźców, którzy chcą wrócić do Jaffy, Akki, Lod i Ramli, a w rzeczywistości dążą do zniszczenia państwa Izrael. Gorąco wzywam ONZ do zaprzestania stosowania definicji uchodźcy wobec potomków Arabów, którzy uciekli z Izraela. Obecne podejście nie odzwierciedla definicji uchodźcy zgodnie z prawem międzynarodowym, które nigdy nie pozwala potomkom uchodźców odziedziczyć statusu uchodźcy.”
    21 stycznia 2018 r. wieczorem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyleciał do Izraela. Oficjalne przywitanie ma się odbyć jutro w Jerozolimie.

21 stycznia 2018 r. wysoki palestyński urzędnik Riad al-Malki powiedział, że Mahmoud Abbas planuje jutro zwrócić się do ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej z prośbą o uznanie państwa Palestyna. „Od kiedy decyzja Trumpa zmieniła reguły gry, Abbas oczekuje, że europejscy ministrowie spraw zagranicznych postąpią naprzód i zbiorowo uznają państwo Palestyna jako odpowiedź na decyzję Trumpa. Jeśli Europejczycy chcą być graczem, muszą być sprawiedliwi w traktowaniu obu stron, a to powinno zacząć się od uznania państwa Palestyna.”
    21 stycznia 2018 r. szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat ujawnił szczegóły amerykańskiej propozycji, której celem jest zakończenie konfliktu arabsko-izraelskiego. Zespół negocjacyjny prezydenta Trumpa miał rzekomo zaproponować aneksję przez Izrael 10 % terytorium Judei i Samarii, gdzie znajdują się bloki żydowskich osiedli. Izrael miałby również zachować wojskową obecność w Dolinie Jordanu, oraz w kluczowych strategicznie punktach w Judei i Samarii, aby utrzymać bezpieczeństwo obywateli Izraela. Nowo powstałe państwo palestyńskie byłoby zdemilitaryzowane, a jego stolica mieściłaby się na przedmieściach Jerozolimy. Ponadto Izrael udostępniłby Palestyńczykom część międzynarodowego portu lotniczego Dawida Ben-Guriona, oraz porty morskie w Hajfie i Aszdod. Pomiędzy Strefą Gazy a państwem palestyńskim w Samarii, utworzono by korytarz komunikacyjny. Informacje te odrzucił Biały Dom, podkreślając, że wciąż trwają prace nad prawdziwym projektem planu pokojowego, który ma przynieść korzyści obu stronom.

21 stycznia 2018 r. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyleciał do Jordanii, gdzie spotkał się z królem Abdullahem II. Abdullah podkreślił, że Jerozolima jest kluczowym miejscem dla muzułmanów i chrześcijan. „Jest kluczem do pokoju w regionie i kluczem do umożliwienia muzułmanom skutecznej walki z niektórymi podstawowymi przyczynami radykalizacji.” Dodał, że Jordania nadal popiera dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a stolica przyszłego państwa palestyńskiego musi znajdować się we Wschodniej Jerozolimie. Pence usiłował przekonać Abdullaha do działań prezydenta Trumpa wobec Jerozolimy. W 2017 r. Jordania otrzymała 1,6 mld $ amerykańskiej pomocy wojskowej i gospodarczej (w 2016 r. było to 1,5 mld $).

22 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w swoim biurze w Jerozolimie z amerykańskim wiceprezydentem Mike'm Pence, który powiedział: "To dla mnie wielki zaszczyt być w Jerozolimie, stolicy Izraela. Jesteśmy na początku nowej ery, w której omówimy, jak osiągnąć pokój między Izraelem i Palestyńczykami." Netanjahu powiedział: "Chcę podziękować amerykańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za jego historyczną deklarację, o której wiem, że wspieraliście ją i byliście z niej dumni. Spodziewam się, że będziemy rozmawiać, tak jak poprzednio, o tym, jak dalej wzmacniać nasze niesamowite więzi, które nigdy wcześniej nie były silniejsze. Omówimy nasz wspólny cel: jak osiągnąć pokój i bezpieczeństwo w naszym regionie. Witaj, przyjacielu, dobry przyjacielu, w Jerozolimie."
    22 stycznia 2018 r. amerykański wiceprezydent Mike Pence podczas przemówienia w Knesecie ogłosił, że ambasada Stanów Zjednoczonych w Izraelu zostanie przeniesiona do Jerozolimy do końca 2019 roku. Pence w języku hebrajskim podziękował Bogu za wizytę w Jerozolimie. "Dzięki prezydentowi Trumpowi stosunki między naszymi krajami są silniejsze i głębsze niż kiedykolwiek. Jestem tutaj, aby przekazać amerykańskie przesłanie - amerykańskie stanowisko wobec Izraela. Stoimy z Izraelem, ponieważ wasze wartości są naszymi wartościami, a wasza walka jest naszą walką. Stoimy z Izraelem, ponieważ to jest to, co zawsze robili Amerykanie. Zawsze w historii Żydów widzieliśmy historię Ameryki, a nasi fundatorzy zwrócili się do hebrajskiej Biblii o wskazówki. Jutro, gdy odwiedzę Jad Vashem, będziemy zachwycać się wiarą i siłą waszego narodu, który powstał z popiołów, aby wskrzesić siebie i odbudować państwo żydowskie. Siedemdziesiąt lat temu Stany Zjednoczone jako pierwsze uznały państwo Izrael, ale od tego czasu jedna administracja po drugiej odmawiały uznania jego stolicy, a w ubiegłym miesiącu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump naprawił tę historyczną krzywdę, kiedy oświadczył, że Jerozolima jest stolicą Izraela. Więź Izraela z Jerozolimą sięga trzech tysięcy lat. Jerozolima jest stolicą Izraela i jako taką, Trump nakazał Departamentowi Stanu natychmiast przenieść ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, i ambasada zostanie otwarta przed końcem przyszłego roku. Wierzymy, że decyzja prezydenta leży w interesie pokoju. Uznając Jerozolimę, Trump wybrał fakty nad fikcją. Decyzją o Jerozolimie Trump wezwał wszystkie strony do utrzymania status quo i wyjaśnił, że nie zajmujemy stanowiska w sprawie ostatecznej. Jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, Stany Zjednoczone poprą rozwiązanie dwupaństwowe. Pokój może przejść tylko przez dialog." Wiceprezydent Mike Pence zadeklarował, że Stany Zjednoczone nigdy nie pozwolą Iranowi na zdobycie broni jądrowej. "składam uroczystą obietnicę dla Izraela, dla całego Bliskiego Wschodu i dla świata - Stany Zjednoczone Ameryki nigdy nie pozwolą Iranowi zdobyć broni nuklearnej." Podczas przemówienia doszło do protestu parlamentarzystów z arabskiej listy parlamentarnej. Trzymali oni kartki z napisami: "Jerozolima jest stolicą Palestyny." Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa usunęli ich z sali przemówień.
    22 stycznia 2018 r. ministerstwo turystyki poinformowało, że do tej pory gospodarka Izraela zarobiła ponad 300 mln $ z turystów lądujących w porcie lotniczym Ovda na Negewie, i rozpoczynających zwiedzanie kraju od Ejlatu. Ministerstwo wspiera linie lotnicze, dopłacając 45 euro do każdego turysty lądującego na lotnisku Ovda i 15 euro za każdego turystę korzystającego z noclegów w hotelach w Ejlacie. Minister turystyki Jariv Levin powiedział: "Przychodząca turystyka do Ejlatu pobiła wszystkie rekordy i jesteśmy świadkami niezwykłego rozpędzenia się linii lotniczych otwierających nowe bezpośrednie połączenia do tego kurortu. Ddane ministerstwa za październik pokazują podwojenie liczby przylotów na Ovda."

22 stycznia 2018 r. al-Fatah ogłosił na dzień jutrzejszy strajk generalny w Autonomii Palestyńskiej, jako znak protestu przeciwko wizycie amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a przy Zachodnim Murze na Starym Mieście w Jerozolimie.
22 stycznia 2018 r. wieczorem palestyński terrorysta usiłował wejść z ukrytym nożem na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie w Judei. Izraelscy żołnierze zatrzymali go na punkcie kontrolnym.

22 stycznia 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas spotkał się w Brukseli z komisarzem Unii Europejskiej ds. polityki zagranicznej Federicą Mogherini. Abbas wezwał Unię Europejską do poparcia planów ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Abbas zasugerował również swoje pragnienie wznowienia negocjacji pokojowych. "Chętnie wznowiemy negocjacje. Jesteśmy zdeterminowani, aby zjednoczyć nasz naród i naszą ziemię." Mogherini wyraziła swoje poparcie dla stanowiska Abbasa - "Chcę zapewnić prezydenta Abbasa o stanowczym zaangażowaniu Unii Europejskiej w rozwiązanie dwupaństwowe z Jerozolimą jako wspólną stolicą obu państw."

23 stycznia 2018 r. prezydent Reuven Rivlin spotkał się w swojej rezydencji z amerykańskim wiceprezydentem Mike Pence. Rivlin podziękował za decyzję prezydenta Trumpa, o uznaniu Jerozolima za stolicę państwa Izrael. Pence powiedział: "Moim wielkim zaszczytem było, że mogłem zostać pierwszym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, który zwrócił się do Knesetu. Mamy nadzieję, że decyzja prezydenta Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela jest najwyraźniejszym znakiem niezmiennego zaangażowania Stanów Zjednoczonych Ameryki w Izraelu. Jak ogłosiłem to wczoraj, prezydent Trump polecił Departamentowi Stanu, aby we współpracy z ambasadorem Friedmanem, do końca przyszłego roku ukończyć przeniesienie naszej ambasady do Jerozolimy. Z niecierpliwością oczekujemy tego jako namacalnego znaku naszego trwałego zaangażowania i przymierza z państwem Izrael i jego wielkim narodem ... Stoimy ramię w ramię z wami w walce z radykalnym islamskim terroryzmem. Zobowiązuję się do kontynuowania współpracy na rzecz naszego wzajemnego bezpieczeństwa, a także przeciwstawiamy się zagrożeniu ze strony wiodącego państwowego sponsora terroru - Iranu. Wiedzcie, że po niedawnej decyzji prezydenta Trumpa o ogłoszeniu zrzeczenia się irańskiego porozumienia nuklearnego, rezygnacja z sankcji byłaby ostatnią rzeczą, jakiej można by się spodziewać. Wysyłamy sygnał do naszych europejskich sojuszników, że nadszedł czas na zmiany w irańskim porozumieniu nuklearnym, które zapewnią, że postanowienia dotyczące zniesienia sankcji w umowie zostaną całkowicie wyeliminowane, a sankcje karne będą dostępne przez wiele lat, aby zapobiec zdobyciu broni jądrowej przez Iran. Jeśli nasi sojusznicy do nas nie dołączą, prezydent Trump jasno da im do zrozumienia, że od razu wycofamy się z irańskiego porozumienia nuklearnego, ale mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach uda się je wzmocnić."
    23 stycznia 2018 r. amerykański wiceprezydent Mike Pence odwiedził Instytut Jad Vashem, a następnie Zachodni Mur w Jerozolimie. W księdze pamiątkowej gości napisał: "Moim wielkim zaszczytem było modlić się tutaj w tym świętym miejscu. Niech Bóg błogosławi naród żydowski, i niech Bóg zawsze błogosławi państwo Izrael." Później przejechał do portu lotniczego Ben-Guriona, gdzie odbyła się uroczystość pożegnalna. Pence powiedział dziennikarzom: "Biały Dom współpracuje z naszymi partnerami w regionie, aby sprawdzić, czy możemy stworzyć ramy dla pokoju. Teraz wszystko zależy od tego, kiedy Palestyńczycy wrócą do stołu rozmów.
    23 stycznia 2018 r. po południem premier Benjamin Netanjahu odleciał na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w Szwajcarii, gdzie spotka się między innymi z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.

23 stycznia 2018 r. po południem dwóch palestyńskich terrorystów usiłowało zaatakować nożami izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy żydowskim osiedlu Tapuach w środkowej Samarii. Żołnierze postrzelili i aresztowali obu napastników.
    23 stycznia 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy wiosce Azzun, niedaleko Kalkili w zachodniej części Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy. Ranny został 1 żołnierz. Do starć doszło także na punkcie kontrolnym przy arabskiej wiosce Hizma, na wschód od Jerozolimy.

23 stycznia 2018 r. wicesekretarz skarbu USA Marshall Billingslea przyleciał z dwudniową wizytą do Libanu. Spotkał się między innymi z prezydentem Michelem Aounsem i premierem Saadem Haririm. Wezwał on Liban, by odciął Hezbollah od systemu finansowego kraju.
    23 stycznia 2018 r. wysoki urzędnik Białego Domu ujawnił, że stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Autonomią Palestyńską zostały zawieszone, w związku z amerykańskim uznaniem Jerozolimy za stolicę Izraela.
    23 stycznia 2018 r. sekretarz stanu USA Rex Tillerson na spotkaniu w Paryżu (Francja) przedstawił zarys strategii Stanów Zjednoczonych na rzecz stabilizacji Syrii i przyspieszenia rozwiązania politycznego. Tillerson przeprowadzi nieformalne konsultacje w sprawie strategii syryjskiej z ministrami spraw zagranicznych kluczowych sojuszników - Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Jordanii i Arabii Saudyjskiej.
    23 stycznia 2018 r. przewodniczący Knesetu Juli Edelstein spotkał się w Brukseli z komisarz polityki zagranicznej Unii Europejskiej Federicą Mogherini. Edelstein powiedział: "Mahmoud Abbas powiedział, że Izrael jest projektem kolonialnym, w związku z czym spodziewam się silnej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Musimy zwrócić na podwójną grę Abbasa, który mówi co innego w języku angielskim i arabskim." Mogherini powtórzyła zaangażowanie Uni Europejskiej w bezpieczeństwo Izraela i zauważyła znaczenie otwartego oraz szczerego dialogu między Izraelem a Unią Europejską, podkreślając jedność i współpracę, które istnieją. Edelstein spotkał się także z europejskimi parlamentarzystami przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście. Ostrzegł ich, że pamięć o Holokauście zanika, a zagrożenie ze strony antysemityzmu jest ignorowane.

24 stycznia 2018 r. przywódca Hamasu, Ismail Hanija, wezwał do zorganizowania konferencji palestyńskiej, w której sformułowano by narodową strategię radzenia sobie z tym, co nazwał "amerykańsko-izraelskim planem mającym na celu wyeliminowanie palestyńskiego problemu". Według Haniji nowa palestyńska strategia powinna opierać się na trzech filarach: pojednaniu narodowym, porozumieniu w sprawie nowej strategii walki opartej na intifadzie oraz wewnętrznych reformach Autonomii Palestyńskiej.

24 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu odbył szereg spotkań na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii. Spotkał się premierem Kanady Justinem Trudeau, premierem Belgii Charlesem Michelem, prezydentem Szwajcarii Alanem Burstem, prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem, niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Netanjahu wezwał świat do zerwania porozumienia nuklearnego z Iranem i wezwał do skorzystania z okazji stworzonej przez deklarację prezydenta Trumpa uznającą Jerozolimę za stolicę Izraela.
    24 stycznia 2018 r. przewodniczący Knesetu, Juli Edelstein przemówił w Parlamencie Europejskim w Brukseli z okazji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Wezwał europejskie państwa do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko antysemityzmowi. "Antysemityzm nie ma wymówki - ani religia, ani bieda, ani brak edukacji, ani polityczne spory. Dziś wiemy, że ignorując nienawiść i nietolerancję, robimy to na własne ryzyko.

25 stycznia 2018 r. na wybrzeżu spadły duże opady deszczu. W Tel Awiwie odnotowano 50 mm deszczu. Doszło do lokalnych podtopień kilku ulic w mieście.
    25 stycznia 2018 r. minister ds. diaspory Naftali Bennett poinformował o uruchomieniu nowej unikalnej platformy cyfrowej do analizy on-line w czasie rzeczywistym aktywności antysemickiej w Internecie. System Cybernetycznego Monitorowania Antysemityzmu (ACMS) został opracowany w ministerstwie obrony i udostępnia interaktywne mapy w czasie rzeczywistym pokazujące antysemicką aktywność na świecie. Może on analizować i wyświetlać informacje w oparciu o wiele czynników, w tym geografię, język, datę i wiele innych. W oparciu o sztuczną inteligencję program rozpoznaje kluczowe słowa i wzorce, analizując tekst i jego kontekst. Monitoruje on posty w języku angielskim, francuskim, niemieckim i arabskim. Minister Bennett powiedział: "Najlepszym środkiem dezynfekującym jest światło słoneczne. Od dzisiaj każdy antysemita on-line powinien wiedzieć, że jest narażony. Nienawistna nienawiść jest obserwowana, a on będzie odpowiedzialny za to co zrobił. Nadszedł czas, aby przed naszymi wrogami postawić lustro i odsłanić brzydką twarz współczesnego antysemity, który przesuwa swastyki. Teraz dowiemy się, kim są czołowi antysemici. Antysemityzm nie zniknął. Zmienił kształt i przeniósł się z ulicy do sieci. Szczególnie w tygodniu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście, musimy zwrócić uwagę na miejsca, z których wywodzi się antysemityzm."
    25 stycznia 2018 r. minister obrony Avigdor Lieberman odwiedził budowany nowy międzynarodowy port lotniczy Ramon na pustyni Negew. Znajduje się on w pobliżu granicy z Jordanią i Egiptem, z tego powodu budowane jest specjalne ogrodzenie graniczne. W fazie końcowej jest budowa odcinka bariery od strony granicy z Jordanią. Zawiera ona wyjątkowe rozwiązania zabezpieczające między innymi przed ostrzałem pociskami przeciwpancernymi lądujących lub startujących samolotów. Bariera ma 30 metrów wysokości i 4,5 km długości wzdłuż pasa startowego. Zawiera ona 6 metrowy zbrojony płot, wieże obserwacyjne, system monitoringu, drogi patrolowe i inne zaawansowane środki ochrony.

25 stycznia 2018 r. nad ranem izraelscy żołnierze wkroczyli do Dżeninu. Prowadzili działania antyterrorystyczne w rejonie szpitala miejskiego.

25 stycznia 2018 r. Rada Europejska przyjęła rezolucję potępiającą uznanie przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę państwa Izrael. Projekt rezolucji został opracowany przez Autonomię Palestyńską. Jednak delegacja Knesetu zdołała przekonać Radę Europejską, która do rezolucji dodała poprawkę potępiającą Autonomię Palestyńską za udzielanie wsparcia finansowego terrorystom. Ambasador Izraela w Unii Europejskiej, Carmel Shama-Hacohen powiedziała: "Obarczenie Palestyńczyków odpowiedzialnością za akty terroru i wezwanie ich do powstrzymania finansowania, jest ważnym osiągnięciem dyplomatycznym. Teraz Palestyńczycy żałują, że zainicjowali niepotrzebny ruch, ale oni tak postępują. Zawsze używają podżegania i kłamstw. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy zadowoleni, mimo że jest to obłudne i obsesyjne zaabsorbowanie Europy problemami innych ludzi, a nie rzeczywistymi problemami." Członek Knessetu Aliza Lavie, powiedział po głosowaniu: "Obsesja instytucji europejskich w kontaktach z Izraelem pozostała niezmieniona, ale w wyniku upartego wysiłku udało nam się zawrzeć w raporcie końcowym wyraźne wezwanie, aby zakończyć wsparcie dla terrorystów i ich rodzin."
    25 stycznia 2018 r. na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos premier Benjamin Netanjahu spotkał się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, który zagroził obcięciem całej pomocy finansowej dla Autonomii Palestyńskiej jako odpowiedź na zbojkotowanie wiceprezydenta Mike Pence podczas jego wizyty w Izraelu na początku tego tygodnia. "Narazili nam się tydzień temu, nie pozwalając naszemu wielkiemu wiceprezydentowi na spotkanie z nimi. A my dajemy im setki milionów dolarów pomocy i wsparcia - ogromne liczby, liczby, których nikt nie rozumie. Te pieniądze nie pójdą do nich, dopóki nie usiądą i nie zawrą pokoju." Netanjahu powiedział w sprawie Iranu: "Całkowicie cię wspieramy i twoją mocną pozycję w sprawie irańskiego porozumienia nuklearnego. Powiedziałeś, że to katastrofalna sprawa. Powiedziałeś, że jeśli jej fatalne wady nie zostaną naprawione, powinieneś odejść od niej. I chcę, żebyś wiedział, że jeśli zdecydujesz się to zrobić, to będziemy z tobą wspierając cię do końca. Doceniamy również fakt, że konfrontujecie agresję Iranu z nami i z innymi stronami w regionie, jak nigdy dotąd. Nigdy nie widziałem realistycznego sojuszu między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i pozostałymi sojusznikami w regionie, tak silnego i zjednoczonego, jak to jest pod twoim przywództwem." Premier spotkał się także z premierem Czech Andrejem Babisem, a następnie z holenderskim premierem Markiem Rutte. Podczas rozmowy z chorwackim premierem Andrejem Plenkoviciem poruszona została możliwość sprzedaży izraelskich samolotów myśliwskich F-16 "Sufa" do Chorwacji.
    25 stycznia 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu zabrał głos na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Netanjahu skrytykował umowę nuklearną z Iranem i powiedział: "Myślę, że obecne porozumienie jest tak wadliwe, że obiecuje Iranowi, że będzie dysponował wszystkim, co niezbędne do stworzenia broni jądrowej, w tym możliwością wzbogacenia materiałów rozszczepialnych na ogromną skalę. To co mogą zrobić dzisiaj, to w najlepszym razie wzbogacenie takiej ilości uran, że wystarczy na jedną bombę. Ale zgodnie z obecną umową, będą mogli wzbogacić wystarczającą ilość uranu na sto lub dwieście bomb. Bez międzynarodowej umowy, która mogłaby to uniemożliwić, oni będą w stanie szybko stworzyć arsenał broni nuklearnych. A obecna umowa pozwala im to zrobić. Właśnie z tego powodu umowa z Iranem jest tak zła. Ponieważ daje Iranowi, najważniejszemu państwu terrorystycznemu w tej epoce, środki do stworzenia broni nuklearnej, bomb atomowych. Będą w stanie przekazać je swoim agentom, terrorystom, i sami mogą z nich skorzystać. Ja tego nie chcę. Nie obchodzi mnie, czy umowa zostanie naprawiona, odwołana, czy wstrzymana, dla mnie ważne jest, aby Iran nie zdobył arsenału nuklearnego, ponieważ Iran nie tylko rozprzestrzenia terror na całym świecie, ale otwarcie mówi, że użyje tą broń i wszelką inną broń, którą posiada, aby zniszczyć Izrael. Nie pozwolimy, aby tak się stało."
    25 stycznia 2018 r. Departament Stanu USA poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają możliwość wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Autonomii Palestyńskiej, która odmawia wznowienia negocjacji pokojowych z Izraelem. Kolejną sankcją miałoby być zamknięcie biura OWP w Waszyngtonie i odesłanie przedstawiciela OWP spowrotem do Ramallah.
    25 stycznia 2018 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ, Nikki Haley ostro skrytykował palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa za odmowę wznowienia negocjacji pokojowych. "Autonomia Palestyńska wydaje się być nie przygotowana do dążenia do pokoju. Stany Zjednoczone są zainteresowane zmuszeniem przywódców Autonomii Palestyńskiej do ponownego rozpoczęcia rozmów palestyńsko-izraelskich." Równocześnie ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon ostrzegł Radę Bezpieczeństwa ONZ, że Iran gromadzi potężne siły wojskowe w Syrii. Według wywiadowczych informacji, w Syrii znajduje się 82 tys. irańskich żołnierzy, w tym 3 tys. z elitarnej Straży Rewolucyjnej. Siły te są wspierane przez 9 tys. terrorystów z Hezbollahu oraz sprzymierzone szyickie milicje, których wielkość szacuje się na około 10 tys. ludzi. "Syria stała się największą bazą wojskową na świecie. Biorąc pod uwagę ustanowienie stałych struktur w swoich bazach w Syrii, Iran dąży do przekształcenia kraju w bazę do operacji przeciwko Izraelowi. Dlaczego Iran wciąż rekrutuje tych ekstremistów, którzy walczą na polach bitew w Syrii? Dlaczego Iran buduje bazy dla tych bojowników? Odpowiedź jest jasna. Aby jeszcze bardziej zdestabilizować Syrię i nasz region. Aby dalej grozić Izraelowi i dalej terroryzować cały wolny świat."
    25 stycznia 2018 r. przedstawiciel OWP w Waszyngtonie, Husam Zomlot, potępił prezydenta Trumpa za jego uznanie Jerozolimy stolicą państwa Izrael. "Uznając Jerozolimę za stolicę Izraela, Trump złamał nie tylko 26 lat amerykańskich zobowiązań do działania jedynie jako mediator pokojowy między Izraelczykami a Palestyńczykami, ale także jego własną przysięgę z samego początku jego prezydentury, że nie będzie narzucać rozwiązania. Trump złamał swoją przysięgę: Nie chcę narzucać, nie chcę dyktować. A teraz przychodzisz i chcesz wziąć rdzeń rozwiązania dwupaństwowego? Każda ambasada w Jerozolimie jest milczącym uznaniem roszczeń Izraela. Po osiągnięciu porozumienia nie mamy nic przeciwko dwóm ambasadom w Jerozolimie, jednej służącej Izraelowi, drugiej Palestynie. Groźby obcięcia amerykańskiego finansowania dla Autonomii Palestyńskiej tylko ośmielą naszych ludzi. Jeśli wybór będzie między głodem ludzi w Palestynie, a wyrzeczeniem się własnych praw, to ludzie nie zdecydują się wyrzec swoich praw."

26 stycznia 2018 r. duże opady deszczu wystąpiły na terenie całego kraju, powodując liczna lokalne podtopienia. Służby ratunkowe ewakuowały 14 osób z wadi strumienia Chilazon w Dolnej Galilei. W Górnej Galilei i na Wzgórzach Golan spadł śnieg. W Safedzie spadło 5 cm śniegu, na Wzgórzach Golan 10 cm śniegu, a na górze Hermon odnotowano opad 48 cm śniegu.

27 stycznia 2018 r. – Szabat.
    27 stycznia 2018 r. wieczorem władze wodny poinformowały, że dzięki ostatnim opadom deszczu w ciągu trzech dni poziom wody w jeziorze Kinneret wzrósł o 15 cm. Pomimo to aktualny poziom wody wynosi 1 metr i 1 cm poniżej dolnej czerwonej linii.

28 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa, Jasonem Greenblatt. Rozmowa dotyczyła problematyki negocjacji izraelsko-palestyńskich. Wcześniej Greenblatt jeden z niedawno odkrytych tuneli terrorystycznych Hamasu, który znajduje się na granicy ze Strefą Gazy. Greenblatt napisał na Twitterze swoje potępienie Hamasu, mówiąc: "Hamas marnuje zasoby na tunele i rakiety, by zaatakować Izrael, zamiast pomagać mieszkańcom Gazy, zapalając światła, dając wodę i wzrost gospodarki. Hamas stosuje nienawistną retorykę i wywołuje błędne koło przemocy. Gaza zasługuje na więcej!”
    28 stycznia 2018 r. premier Beniamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie z polskim premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła ostatnio przyjętej przez polski parlament ustawy o Holokauście. Obydwaj politycy zgodzili się natychmiast rozpocząć dialog między zespołami obu krajów, aby spróbować osiągnąć porozumienie w sprawie kontrowersyjnego ustawodawstwa wydanego w Polsce.

28 stycznia 2018 r. wieczorem 2 palestyńskich terrorystów usiłowało przeniknąć do żydowskiego osiedla Itamar w środkowej Samarii. W przebraniu za izraelskich żołnierzy (w mundurach z kamuflażem wojskowym) zbliżyli się do tylnej bramy wjazdowej z zamiarem infiltracji. Na miejsce przybyła grupa interwencyjna, która aresztowała jednego z napastników, a drugi zdołał zbiec. W miejscu zatrzymania znaleziono 6 koktajli Mołotowa. Mieszkańców osiedla poproszono, aby pozostali w swoich domach ze względów bezpieczeństwa.

28 stycznia 2018 r. w arabskich mediach w Libanie ukazał się artykuł z wywiadem przeprowadzonym z izraelskim generałem Ronen Manlisem. Generał ostrzegł mieszkańców Libanu: "Poprzez działania i zaniedbania libańskich władz oraz przymykanie oczu na wiele grup działających w międzynarodowej przestrzeni, Liban zamienia się w jedną wielką fabrykę rakiet. Nie jest to już transfer broni, pieniędzy lub porad. De facto, Iran otworzył nowy oddział w Libanie - Iran jest tutaj. Siły Obronne Izraela są przygotowane i gotowe na wszystkie scenariusze, i planują dalsze doskonalenie swoich możliwości i gotowości przez cały rok. Jak udowodniliśmy w ostatnich latach, a ci, którzy powinni o tym wiedzieć wiedzą to, nasze czerwone linie bezpieczeństwa są jasne, a my udowodniamy to co tydzień. Wybór należy do was, obywatele Libanu. Kiedy poproszono mnie o wybranie zdjęcia roku na froncie libańskim, powołałem się na wspólny objazd przywódcy południowo libańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollahu i jego przyjaciela, dowódcy jednej z szyickich bojówek lojalnych wobec Iranu, Qais Hazali. To wyjątkowe zdjęcie wyraża więcej niż cokolwiek innego o irańskim zaangażowaniu w Libanie, i znosi zasłonę, która obejmuje rzeczywiste sprawowanie kontroli nad Libanem przez Iran. Jest oczywiste, że ten wyjątkowy fenomen turystyki terrorystycznej, jest namacalnym i wyjątkowym wyrazem zagrożenia dla przyszłości krainy cedrów i całego regionu - niebezpieczeństwo przejęcia przez popleczników Teheranu. Rok 2017, podobnie jak jedenaście lat, które go poprzedzały od zakończenia II wojny libańskiej, charakteryzowała względna stabilność na froncie libańskim. Cisza jest z korzystna dla mieszkańców po obu stronach. Fakt, że północny Izrael i południowy Liban mają dzieci w szóstej klasie, które nie słyszały w swoim życiu syren przeciwlotniczych, jest znaczącym osiągnięciem II wojny libańskiej i najlepszym dowodem skuteczności izraelskiego odstraszania i pamięci poprzedniej wojny wśród Libańczyków. Siły Obronne Izraela spędziły miniony rok na planowaniu, szkoleniu, wyposażaniu jednostek i ważnych ćwiczeniach, z których najważniejszym było ćwiczenie Północnego Korpusu, które miało miejsce w tym roku po raz pierwszy od 20 lat. W praktyce wdrażano plany operacyjne Sił Obronnych Izraela na północnej arenie. Ponadto nadal trwało zbieranie informacji wywiadowczych, a szef sztabu i szef wywiadu wojskowego oświadczyli, że jeśli nasi wrogowie rozumieją, ile o nich wiemy. Rok ten kończyliśmy o wiele bardziej przygotowani na ewentualność kolejnego konfliktu i jesteśmy lepiej przygotowani na każdy scenariusz na północnej arenie, chociaż nasze ambicje nie są związane z wojną. Z drugiej strony, organizacja terrorystyczna Hezbollahu nadal angażuje się w wojnę, która nie jest jej własną, a nawet udało jej się zwiększyć liczbę ofiar i pogłębić kryzys gospodarczy, w którym się znajduje. Rok ten był kolejnym dowodem na to, że Hezbollah służy jako operacyjne ramię Iranu. W każdym miejscu w którym panowała niestabilność, odkryliśmy odciski palców Iranu i wszędzie odkryliśmy zaangażowanie Hezbollahu: do Syrii wysłano tysiące bojowników, w Jemenie pojawiły się setki doradców, a nawet do Gazy – jak chwalił się Nasrallah - wysłano specjalne pociski przeciwczołgowe, a nawet spotkał się z przedstawicielami wszystkich palestyńskich organizacji terrorystycznych, z których część w tym roku również przeniosła się do Bejrutu. Z Teheranu do Bejrutu płyną miliardy, tak jak do każdego miejsca na Bliskim Wschodzie, gdzie jest zamieszanie i terror. W Libanie Hezbollah nie ukrywa swoich prób przejęcia kontroli nad państwem, co wyrażają następujące wydarzenia: prezydent, który legitymizuje organizację terrorystyczną; premier, któremu trudno jest funkcjonować w cieniu napastliwych wypowiedzi Nasrallaha; tworzenie infrastruktury terrorystycznej i fabryk do produkcji broni pod rządami libańskiego rządu. Pomimo uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701 zakazującej obecności agentów Hezbollahu w południowym Libanie, Hezbollah nadal kwestionuje interesy libańskiego państwa i nadal patroluje granicę w cywilnych ubraniach. Ponadto Hezbollah próbuje rekrutować i zatrudniać oficerów oraz żołnierzy libańskiej armii, aby osiągnąć swój cel. W bezwstydny sposób Hezbollah zaprosił również dziennikarzy na specjalną wycieczkę, aby pokazać, jak łamie suwerenność państwa libańskiego i decyzje Rady Bezpieczeństwa. Te naruszenia nie zagrażają nam. Wręcz przeciwnie, dystans pomiędzy naruszeniem, które kończy się raportem do ONZ, a które doprowadziłoby do pogorszenia bezpieczeństwa, jest przede wszystkim decyzją Izraela. Zwykli obywatele byliby w błędzie sądząc, że ten proces zamienia Liban w fortecę. W rzeczywistości są tylko lufą z prochem strzelniczym, w której znajdują się on, jego rodzina i jego własność. Jeden na trzy lub cztery domy w południowym Libanie to posterunki, składy broni lub kryjówki Hezbollahu. Wiemy o tych zasobach i wiemy, jak w razie potrzeby precyzyjnie ich zaatakować. Winę za to ponosi dyktator z Teheranu, ale i sami przywódcy wiosek, miast i instytucji rządowych, którzy to widzą i wybierają milczenie. Na początku 2018 r. uważam, że należy ostrzec mieszkańców Libanu przed grą, w której Iran naraża na szkodę ich bezpieczeństwo i przyszłość. Będzie to rok walki o próbę ustalenia, jak ukształtuje się Liban. Będzie to wynikać z jednej strony z potrzeby zapewnienia stabilności i dobrobytu gospodarczego, oraz narastania libańskich problemów politycznych, a z drugiej strony z kontynuacji działań, które będą umożliwiać hegemonię Iranu i Hezbollahu. Wynik zależy od dwóch zmiennych: czy państwo libańskie i społeczność międzynarodowa pozwolą Iranowi i Hezbollahowi wykorzystać naiwność libańskich przywódców i stworzyć fabrykę precyzyjnych rakiet, tak jak próbują zrobić obecnie? I czy Hezbollah pod auspicjami nowego systemu wyborczego odniesie sukces w nadchodzących wyborach (maj 2018 r.), odsuwając obóz sunnicki od władzy i oficjalnie przekształcając kraj w irańskie państwo patronackie?"
    28 stycznia 2018 r. naczelny rabin Polski, rabin Michael Schudrich, powiedział, że już w 2016 r. ostrzegał wysokich izraelskich i polskich urzędników przed proponowanym ustawodawstwem, które próbuje ukryć polskie zaangażowanie w Holokaust. "Ostrzegałem o tym półtora roku temu, kiedy stanęło to przed rządem, ale nie zrobiłem tego w mediach, raczej zrobiłem w rozmowach z tymi, którzy powinni usłyszeć. Do tej pory to nie pomogło, ale mam nadzieję, że teraz to pomoże. Będziemy kontynuować dialog i jestem optymistycznie nastawiony do rezultatów. Głównym problemem jest to, że język prawa wciąż nie jest wystarczająco jasny, a mówi o tym, że wymienianie terminu: polski obóz zagłady - jest przestępstwem. Nie mówię tego dobrze, ale jest to zrozumiałe, ponieważ Niemcy utworzyli obozy zagłady i są za to odpowiedzialni. Pytanie brzmi, czy kara jest zgodna z przestępstwem. Druga część jest taka, że ktokolwiek kłamie o polskim zaangażowaniu w Holokaust, będzie to uważane za przestępstwo kryminalne – pytanie: w jaki sposób określą to, co jest uważane za kłamstwo, a co nie? Po tym wszystkim, jeśli powiem, że Polacy zabijali Żydów w Holokauście, a to prawda. A jeśli powiem, że Polacy zbudowali Auschwitz - to jest kłamstwo. Czyli jest to rozróżnienie i nic nie należy mówić o polskim zaangażowaniu w Holokaust, a każde takie oświadczenie byłoby uznawane za przestępstwo? Popieram propozycję Konferencji Europejskich Rabinów, aby utworzyć grono polskich i żydowskich naukowców, którzy nie będą związani z rządem i ustalą standardy prawne i dokładnie zbadają, co się stało i obiektywnie zdecydują, co zrobili Polacy, a co nie." Rabin wyraził optymizm, że projekt ustawy ulegnie zmianie. "Mamy dobre stosunki z biurem prezydenta, z niektórymi parlamentarzystami, i pracujemy nad tą kwestią w bardzo intensywny sposób."
    28 stycznia 2018 r. Światowy Kongres Żydowski zdecydowanie sprzeciwił się proponowanemu nowemu prawu polskiemu, które uznaje za przestępstwo kryminalne sugestie, że Polska była odpowiedzialna za zbrodnie nazistowskie, nazywając to "aktem historycznego zaciemniania i ataku na demokrację". Dyrektor generalny WJC, Robert Singer powiedział: "Polacy są w sposób zrozumiały wyczuleni, gdy nazistowskie obozy zagłady i obozy koncentracyjne określane są jako polskie, po prostu ze względu na ich położenie na polskiej ziemi, i chcą, aby było jasne, że Niemcy, a nie Polacy, byli odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie tych fabryk śmierci, w których miliony Żydów zostały zamordowane podczas Holokaustu. Choć prawdą jest, że Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Chełmno, Sobibór i Bełżec powinny być określane jako nazistowskie lub niemieckie obozy w okupowanej Polsce, to poważnym błędem Polski jest ściganie tych, którzy nie stosuj się do tej zasady. Spędziwszy dziesięciolecia w dziedzinie edukacji głęboko wierzę, że należy to zmienić poprzez kampanię edukacyjną, a nie kryminalizację. Polska nowa ustawa jest szczególnie nieprzyjemna, ponieważ tłumi prawdziwą konfrontację z najbardziej mrożącym aspektem wojennej historii kraju - stopień, w jakim lokalni Polacy byli współwinni w niszczeniu swoich żydowskich sąsiadów. Wybitni polscy uczeni bardzo jasno stwierdzili w swoich skrupulatnych badaniach, że nie jest to zjawisko odosobnione. Stwierdzenie, że takie naukowe pisma są zniesławiające, a ci, którzy je wydali, są zaangażowani w działalność przestępczą, są wybiegiem historycznym i muszą zostać całkowicie odrzucone. Przyjęcie tego prawa może być postrzegane jedynie jako akt historycznego zaciemniania i ataku na demokrację.” Ustawę skrytykował także dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego, rabin Menachem Margolin, który wezwał prezydenta RP Andrzeja Dudę do skorzystania z jego konstytucyjnych uprawnień i zawetowania rezolucji.
    28 stycznia 2018 r. Stany Zjednoczone przekazały Jordanii kolejne dwa helikoptery Black Hawk, które stanowią dokończenie partii 12 helikopterów Black Hawk dostarczanych od marca 2017 r. Maszyny mają pomóc jordańskim siłom zbrojnym w chronieniu granicy z Syrią przed infiltracją islamskich terrorystów. Wcześniej, w marcu 2016 r. Jordania otrzymała 8 amerykańskich Black Hawków. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone przeznaczyły 470 mln $ na armię i siły powietrzne Jordanii. Objęło to szkolenie pilotów, części zamienne, wyposażenie naziemne, broń, amunicję i schrony dla Black Hawków. Trzy lata temu Waszyngton powiedział, że zwiększy ogólną pomoc dla Jordanii z 660 mln $ do 1 mld $ rocznie w latach 2015-2017.

29 stycznia 2018 r. rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych, Emmanuel Nahshon zaapelował do obywateli polskich, prosząc ich o zrozumienie gniewu Izraela z powodu ustawy wzywającej do karania trzema latami więzienia każdego, kto wspomni o roli Polski w Holocauście. "Drodzy polscy zwolennicy - problemem nie są obozy śmierci - one oczywiście nie były polskie, bo były to niemieckie obozy śmierci. Kwestią jest prawomocna i niezbędna wolność mówienia o zaangażowaniu Polaków w mordowanie Żydów, bez strachu i groźby karalności."
    29 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że tworzą połączone dowództwo armii, policji i agencji bezpieczeństwa Szin Bet dla obszaru sąsiadującego z Jerozolimą, włącznie z arabskimi dzielnicami we wschodniej części miasta. Powodem podjęcia decyzji był wzrost liczby ataków przeprowadzanych w tym obszarze, który od 2015 r. systematycznie rósł. "Celem jest stworzenie pojedynczej brygady regionalnej, która będzie koordynować działania antyterrorystyczne." Siły bezpieczeństwa będą przez następne dwa lata koordynować wszystkie wspólne działania, aby poprawić sytuację bezpieczeństwa w tym obszarze. Następnie regionalna brygada zajmie pozycje bezpośrednio wzdłuż muru bezpieczeństwa, zabezpieczając granice miasta i sąsiednie obozy uchodźców palestyńskich Szuafat i Kafr Aqab.
    29 stycznia 2018 r. Siły Obronne Izraela w odpowiedzi na informacje o planach Hezbollahu nasilenia wrogiej działalności wzdłuż granicy libańsko-izraelskiej, wydały oświadczenie. "Izrael działa na swoim suwerennym terytorium zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa przyjętą po zakończeniu wycofywania się z Libanu w 2000 r., i nie tylko nie ma zamiaru zaprzestać budowy bariery, ale Hezbollah drogo zapłaci, jeśli spróbuje ogrzać sektor, a reakcja Izraela będzie dotkliwa i bolesna." Minister obrony Avigdor Liberman powiedział: "Nie chcemy trzeciej wojny libańskiej, ale z drugiej strony jesteśmy zdeterminowani, aby uniemożliwić Libanowi stanie się jedną wielką fabryką do produkcji pocisków. Jesteśmy także zdecydowani wyeliminować wszystkie tunele terrorystyczne ze Strefy Gazy do Izraela, a kwestia Iranu znajduje się w centrum rozmów na spotkaniu Netanjahu z Putinem."

29 stycznia 2018 r. w nocy izraelscy żołnierzy wkroczyli do arabskiej miejscowości Beit Furik w środkowej Samarii. Prowadzono działania związane z poszukiwaniem terrorysty, który wcześniej usiłował przedostać się do pobliskiego żydowskiego osiedla Itamar i zbiegł. Gdy do miejscowości wkroczyli żołnierze, zostali zaatakowani kamieniami przez Palestyńczyków. Żołnierze użyli środków do rozproszenia tłumu.

29 stycznia 2018 r. jordański król Abdullah II spotkał się w Ammanie z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem, którego zapewnił o poparciu Jordanii dla planów ustanowienia państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r. ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Król wezwał wspólnotę międzynarodową do "wypełniania swojej odpowiedzialności" wobec ludności arabskiej w Jerozolimie. Dodał, że Jerozolima jest "kluczem do osiągnięcia pokoju i stabilności w regionie".
    29 stycznia 2018 r. libańska organizacja terrorystyczna Hezbollah powiadomiła międzynarodowe siły UNIFIL, że jeśli Izrael będzie kontynuować budowę bariery wzdłuż granicy libańsko-izraelskiej, to Hezbollah na tej „ziemi niczyjej” otworzy ogień do każdej osoby, która pojawi się w tym granicznym pasie. Informację tą UNIFIL przekazał do ONZ oraz ambasadorów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
    29 stycznia 2018 r. premier Beniamin Netanjahu spotkał się w Moskwie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Netanjahu powiedział, że Izrael nie będzie tolerował militarnej obecności Iranu w Libanie, ani irańskich wysiłków na rzecz utworzenia przyczółka w Syrii. Omówiono także kwestie umowy jądrowej z Iranem. Obaj politycy zwiedzili Muzeum Żydowskie i Centrum Tolerancji w Moskwie.
    29 stycznia 2018 r. prezydent Reuven Rivlin spotkał się w Atenach z greckim premierem Alexisem Tsiprasem. Rozmowy dotyczyły sytuacji regionalnej, z naciskiem na konflikt izraelsko-palestyński i możliwościami wznowienia rozmów. Rivlin powiedział: "Zaprzeczenie prawa państwa Izrael do istnienia, jest główną przeszkodą przed którą stoimy. Możemy mówić o wszystkim, ale jeśli po drugiej stronie są ludzie, którzy kwestionują nasze prawo do istnienia, nie będziemy milczeć ani stać bezczynnie. Znajdujemy się w poważnym kryzysie zaufania między nami a Palestyńczykami, i inne ważne strony, takie jak rząd grecki, mogą być prawdziwą siłą wpływającą na naszych sąsiadów, by przekonać ich do powrotu do stołu negocjacyjnego." Omówiono także regionalne kwestie bezpieczeństwa.
    29 stycznia 2018 r. przy ONZ zorganizowano przyjęcie związane z otwarciem wystawy z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Wystawa nosi tytuł „Świadek” i prezentuje relacje ocalałych z Holokaustu. Ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon powiedział: "W ciągu ostatnich kilku ostatnich dni byliśmy świadkami niebezpiecznych prób zniekształcenia prawdy i przepisania historii. Tutaj, w Organizacji Narodów Zjednoczonych, organu ustanowionego właśnie z powodu największej tragedii, jaką ludzkość kiedykolwiek znała, ponosimy większą odpowiedzialność za pamięć o tych, którzy zginęli, a także o zachowaniu i ochronie prawdy. Każdego dnia, a zwłaszcza w tym dniu, naszym moralnym obowiązkiem jest robić wszystko, co w naszej mocy, aby historia nigdy się nie powtórzyła.”
    29 stycznia 2018 r. wieczorem w Warszawie odbyło się spotkanie między ambasadorem Izraela w Polsce Anną Azari, a szefem sztabu prezydenta i ministrem odpowiedzialnym za stosunki zagraniczne Polski. Ambasador podkreśliła troskę Izraela o naruszenie wolności słowa i nałożenie ograniczeń na dyskusję o Holokauście i jego ofiarach w Polsce. W odpowiedzi polski urzędnik stwierdził, że Polska chce, aby ustawodawstwo zabezpieczyło Polaków przed oskarżeniami o zbrodnie popełnione przez nazistów.
    29 stycznia 2018 r. papież Franciszek powiedział, że państwa mają obowiązek zwalczania antysemityzmu i "wirusa obojętności", który grozi wymazaniem pamięci o Holokauście. Wezwał chrześcijan i Żydów do zbudowania "wspólnej pamięci" Holocaustu, mówiąc: "Naszym obowiązkiem jest przekazać ją w sposób godny młodym pokoleniom. Wrogiem z którym walczymy, jest nie tylko nienawiść we wszystkich jej postaciach, ale nawet bardziej fundamentalna obojętność, ponieważ obojętność paraliżuje nas i przeszkadza nam w robieniu tego, co słuszne, nawet jeśli wiemy, że jest to właściwe."

30 stycznia 2018 r. – Tu b’Shvat.
    30 stycznia 2018 r. w nocy palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła w otwartym terenie na Negewie.
    30 stycznia 2018 r. minister ochrony środowiska Ze'ev Elkin powiedział dziennikarzom kilka słów o spotkaniu premiera Netanjahu z prezydentem Putinem w Moskwie. Powiedział on, że rozmowy skupiły się na wysiłkach Iranu mających na celu utworzenie przyczółka w Syrii, oraz ich próbach wybudowania fabryki rakiet w Libanie. Drugim ważnym tematem była kwestia zmienienia irańskiego porozumienia nuklearnego. "Od kiedy zacząłem uczestniczyć w tych spotkaniach w 2009 r., wszystko o czym rozmawialiśmy pozostawało w czterech ścianach pokoju. Był to jeden z powodów, dla których obaj przywódcy (Putin i Netanjahu) byli w stanie zbudować tak otwarty, bezpośredni i osobisty związek. Putin może polegać na tym, że nic nie wycieknie. Ani Irańczykom, ani Syryjczykom nie podoba się fakt, że pomimo obecności Rosji udało nam się zachować status quo w ich przestrzeni powietrznej. Gdybyście zapytali mnie dwa i pół roku temu, jakie szanse ma Izrael na zachowanie swobody poruszania się w tych obszarach, powiedziałbym wam, że szanse są znikome. Ale to fakt, że Netanjahu zdołał to osiągnąć, raz za razem, na tych spotkaniach. Istnieje wiele opcji między nie robieniem niczego, a rozpoczęciem trzeciej wojny w Libanie. Czy Izrael może zostać uwięziony w trzeciej wojnie libańskiej? Oczywiście, ponieważ gdyby Liban wiedział, jak sobie radzić samemu, żylibyśmy teraz w bezpieczniejszym świecie. Jednak interesuje się on walką z Izraelem, a przecież poniósł poważnie szkody podczas drugiej wojny libańskiej. Zakończenie dnia nie zależy tylko od nas, zależy również od Hezbollahu - innymi słowy od Iranu, a Hezbollah jest długim ramieniem Iranu. Dzięki otwartemu dialogowi Netanjahu z prezydentem Putinem, Izrael osiąga wiele rzeczy. Te rozmowy mają ogromne znaczenie. Nikt nie zajmie się bezpieczeństwem Izraela. Musimy troszczyć się sami o siebie, a jednocześnie jest wielu graczy w regionie i ten dyskurs z Rosjanami ma kluczowe znaczenie dla działania w naszym interesie."
    30 stycznia 2018 r. wysłannik ONZ ds. Bliskiego Wschodu, Nickolaj Mladenov, na konferencji w Tel Awiwie ostrzegł, że Strefa Gazy znajduje się na granicy całkowitego upadku. Wskazał on, że kluczem do ratowania Gazy byłoby przywrócenie na tym obszarze władzy Autonomii Palestyńskiej. "Bez tego Gaza ponownie eksploduje na naszych oczach, tym razem w sposób o wiele bardziej zabójczy i gwałtowny niż w przeszłości. Często publicznie mówię publicznie, że jesteśmy w trakcie poważnego kryzysu humanitarnego. Pozwólcie, że dziś powiem bardziej jasno: jesteśmy daleko poza nim. Jesteśmy bliscy całkowitego załamania się systemu w Strefie Gazy, wraz z całkowitym upadkiem gospodarki, której wynikiem będą skutki społeczne, polityczne, humanitarne i związane z tym kwestie bezpieczeństwa."
    30 stycznia 2018 r. minister finansów Mosze Kahlon spotkał się z palestyńskim ministrem gospodarki Abeer Odeh na przejściu granicznym Most Allenby między Izraelem a Jordanią. Obaj politycy uczestniczyli w uroczystości przekazania nowego skanera towarów, który został ofiarowany przez Holandię w celu obsługi ruchu towarowego pomiędzy Jordanią a Autonomią Palestyńską. Nowe urządzenie umożliwi zwiększenie ruchu granicznego z obecnych 100 kontenerów dziennie, do 200 kontenerów w ruchu palestyńsko-jordańskim. Było to pierwsze spotkanie palestyńskich i izraelskich ministrów od czasu deklaracji prezydenta Trumpa w sprawie Jerozolimy.

30 stycznia 2018 r. po południem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowską młodzież sadzącą drzewa przy osiedlu Itzachar w środkowej Samarii. Ranny został 18-letni Izraelczyk. Przybyli na miejsce izraelscy żołnierze, zepchnęli arabskich demonstrantów do sąsiedniej wioski Urif.
    30 stycznia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy Ramallah w Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciach zginął 1 Arab.
    30 stycznia 2018 r. sekretarz Komitetu Wykonawczego OWP, Saeb Erekat ogłosił, że Autonomia Palestyńska zamierza odwołać się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze przeciwko nowemu planowi pokojowemu prezydenta Donalda Trumpa i uznaniu przez niego Jerozolimy za stolicę Izraela. Podkreślił on, że polityka Stanów Zjednoczonych jest sprzeczna z decyzjami międzynarodowych instytucji, które postrzegają Wschodnią Jerozolimę jako terytorium "okupowane" przez Izrael. Ponadto Erekat stwierdził, że Autonomia Palestyńska zamierza ponownie zwrócić się do Rady Bezpieczeństwa ONZ z prośbą o uznanie jej za pełnoprawne państwo członkowskie w ONZ.

30 stycznia 2018 r. prezes Shavei Israel, Michael Freund ostrzegł, że "niezależnie od ostatniej próby zaciemnienia historii, Polska nie może ukryć się przed swoją antysemicką przeszłością. Polska jest obecnie w trakcie przyjmowania kontrowersyjnej nowej ustawy, która uznaje za przestępstwo kryminalne opisywanie obozów śmierci z czasów Holokaustu jako polskie, oraz zabrania wysuwania oskarżeń o współudział Polski z nazistowskimi Niemcami. Nowe prawo obowiązywałoby zarówno w Polsce, jak i poza nią. Przed wybuchem II wojny światowej Polska była domem dla ponad 3 milionów Żydów. Obecnie w Polsce mieszka około 4 tys. oficjalnie zarejestrowanych Żydów, ale według ekspertów w całym kraju mieszkają dziesiątki tysięcy osób, których przodkowie postanowili ukryć swoją żydowską tożsamość z powodu prześladowań, których doznali pod rządami nazizmu i komunizmu. W ostatnich latach coraz więcej takich osób, popularnie nazywanych ukrytymi Żydami Polski, zaczęło badać swoje związki z judaizmem i narodem żydowskim - a wielu z nich powróciło do judaizmu. Prawdą jest, że od upadku komunizmu, byliśmy świadkami odrodzenia judaizmu w Polsce. Fakt, że tysiące młodych Polaków ma rodziców, dziadków, a nawet pradziadków, którzy od dziesięcioleci ukrywali swoją żydowską tożsamość, jest dowodem, że Polska jest przesiąknięta nienawiścią do Żydów. Niewypowiedziane liczby polskich Żydów ukrywają się z obawy o swoje życie, i wolą raczej zabrać sekret ich dziedzictwa do grobów, niż ujawnić je swoim dzieciom lub wnukom. Polska próba nadpisania historii Holocaustu jest moralnie nieprzyzwoita i historycznie nudna. Jest powód, dla którego Niemcy zdecydowali się na budowę wielu obozów śmierci na polskiej ziemi: wiedzieli, że ich diabelskie działania spotkają się z niewielkim sprzeciwem większości mieszkańców tego kraju." Organizacja Shavei Israel usiłuje dotrzeć do Polaków o żydowskich korzeniach, aby pomóc im powrócić do ich dziedzictwa. Organizacja współpracuje z polskim naczelnym rabinem Michaelem Schudrichem.
    30 stycznia 2018 r. izraelski historyk dziedzictwa żydowsko-izraelskiego, Israel Gal, nagrodzony w 2012 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej od ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wkład w promocję pamięci i zwiększenie świadomości polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata odesłał swoje odznaczenie w proteście przeciw nowemu polskiemu ustawodawstwu, które według Izraela jest próbą umniejszenia roli Polski w hitlerowskich okrucieństwach wobec narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Dodał, że „spodziewa się zobaczyć wyniki śledztwa prowadzonego przez polskich i międzynarodowych badaczy, którzy ujawnią gorzką prawdę o mordowaniu Żydów przez Polaków, bez związku i zależności od działań nazistowskich zbrodniarzy”.
    30 stycznia 2018 r. słoweński minister spraw zagranicznych Karl Erjavec powiedział, że Słowenia uzna niepodległe państwo Palestyna. Jeśli słoweński parlament ratyfikuje przez głosowanie to stanowisko, to Słowenia stanie się drugim państwem członkowskim Unii Europejskiej, które uznało suwerenne państwo palestyńskie. W 2014 r. uczyniła to Szwecja.
    30 stycznia 2018 r. prezydent Donald Trump wezwał Kongres USA do uchwalenia przepisów, które zagwarantują, że amerykańska pomoc finansowa zostanie wstrzymana wobec tych państw, które angażują się we wrogie działania wobec Stanów Zjednoczonych, w tym wobec tych państw, które w ubiegłym miesiącu głosowały w ONZ przeciwko amerykańskiej decyzji uznającej Jerozolimę za stolicę Izraela.

31 stycznia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się rano z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Sigmarem Gabrielem, aby porozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i stosunkach dwustronnych między krajami. Omówiono zagrożenia związane z agresją Iranu w Syrii i Libanie, a także perspektywy wznowienia procesu pokojowego z Palestyńczykami.
    31 stycznia 2018 r. Kneset przyjął ustawę o obronie przed odrzucaniem Holokaustu. Ustawa odrzuca wszelkie próby chronienia tych, którzy pomagali nazistom w Holokauście. W ten sposób rozszerzona została ustawa o Holokauście z 1986 r. Od teraz, każdy kto publikuje materiały negujące lub minimalizujące Holokaust, lub identyfikujący się z przestępcami, którzy działali przeciwko ludności żydowskiej, staje w obliczu kary pięciu lat więzienia. Nowelizacja określa także negowanie Holokaustu i zmniejszenie odpowiedzialności współpracowników nazistów (w tym cywili z Polski i innych krajów europejskich) za przestępstwa. Parlamentarzyści wyrazili obawę, że inne parlamenty mogą naśladować Polaków i promować podobne prawa.

31 stycznia 2018 r. palestyński terrorysta w wojskowym mundurze zbliżył się do żydowskiego osiedla Negohot w południowej części Judei. Izraelscy żołnierze zatrzymali napastnika, przy którym znaleziono nóż i mapę.

31 stycznia 2018 r. Rada Praw Człowieka ONZ opublikowała długo odwlekany raport z czarną listą ponad 200 firm prowadzących swoją działalność w Judei i Samarii, oskarżając je o "umacnianie izraelskiej okupacji". 143 firmy mają swoje siedziby w żydowskich osiedlach, 22 w Stanach Zjednoczonych, a 19 w innych państwach. Raport jest niezwykle niebezpieczny, gdyż otwiera możliwość nałożenia bojkotu na towary i usługi świadczone przez te firmy.
    31 stycznia 2018 r. w Paryżu odbyła się konferencja międzynarodowych darczyńców dla Autonomii Palestyńskiej. Szefowa zagranicznej dyplomacji Uni Europejskiej, Federica Mogherini, wezwała do ponownego zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie.

1 lutego 2018 r. rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych powiedział: "Państwo Izrael zdecydowanie sprzeciwia się decyzji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Izrael z powagę traktuje wszelkie próby zniszczenia historycznej prawdy, żadne prawo nie zmieni faktów." Muzeum Pamięci Holokaustu Jad Vashem wydało oświadczenie w tej sprawie: "Najbardziej niefortunne jest to, że pomimo wszystkich problemów związanych z uchwaleniem tej ustawy i ostrym protestem, jaki ona wywołała, Polska zdecydowała się przejąć ten problematyczny akt prawny. Prawo to może zacierać prawdy historycznej poprzez ograniczenia, jakie kładzie na wyrażeniach dotyczących współudziału poszczególnych grup ludności polskiej w zbrodniach przeciwko Żydom, popełnionych przez jej własny naród, bezpośrednio lub pośrednio, na ziemi polskiej podczas Holocaustu. Jad Vashem, Światowe Centrum Pamięci o Holokauście, powtarza i podkreśla, że termin "polskie obozy śmierci" jest błędny - obozy koncentracyjne i obozy zagłady były budowane i obsługiwane przez Niemców w okupowanej przez hitlerowców Polsce, z wyraźnym celem wymordowania i unicestwienia Żydów Europy w ramach tzw. planu ostatecznego rozwiązania. Prawidłowym sposobem zwalczania tych historycznych błędnych interpretacji nie jest kryminalizacja tych oświadczeń, ale wzmocnienie działań edukacyjnych. Jednak przyjęte wczoraj wieczorem w polskim Senacie prawo, zagraża swobodnej i otwartej dyskusji na temat udziału części narodu polskiego w prześladowaniach Żydów. Jad Vashem nadal będzie wspierać badania zmierzające do ujawnienia złożonej prawdy o międzyludzkich relacjach podczas Holokaustu, i promować działania edukacyjne, które zachowują pamięć w tym duchu."
    1 lutego 2018 r. wieczorem 4 palestyńskich terrorystów przekroczyło barierę graniczną Strefy Gazy. Zostali oni natychmiast zatrzymani przez izraelskich żołnierzy. Przy napastnikach znaleziono noże. Poinformowano, że terroryści byli obserwowani już od momentu zbliżania się do granicy, ale aresztowania dokonano po przekroczeniu granicy.

1 lutego 2018 r. palestyński minister spraw zagranicznych Rijad al-Maliki, powiedział przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Ligii Arabskiej w Kairze, że Jerozolima jest ważną częścią godności, tożsamości i religii Palestyńczków. Wezwał społeczność międzynarodową do stworzenia nowych ram dyplomatycznych opartych na decyzjach międzynarodowych instytucji, które zakończyłyby "izraelską kolonialną okupację państwa Palestyna, i ustanowiły niepodległą Palestynę nad całą palestyńską ziemią zajętą od 1967 roku, ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie." Maliki podkreślił, że ostatnia decyzja prezydenta Trumpa w sprawie Jerozolimy, spowodowała, że Stany Zjednoczone utraciły wiarygodność jako mediator procesu pokojowego.
    1 lutego 2018 r. w Kairze odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ligii Arabskiej. Ministrowie wezwali do utworzenia wspieranego przez ONZ "wielostronnego mechanizmu", który pomógłby ożywić proces pokojowy między Izraelem a Autonomią Palestyńską. Zwrócili się również z prośbą o zorganizowanie międzynarodowej konferencji, która będzie miała na celu wznowienie rozmów pokojowych między Izraelem a Autonomią Palestyńską, oraz uznanie przez międzynarodową opinię państwa palestyńskiego ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą.
    1 lutego 2018 r. polski premier Mateusz Morawiecki powiedział: "Nigdy nie ograniczymy wolności do debaty o Holokauście. Rozumiemy emocje Izraela. Potrzebujemy dużo pracy, aby nasza wspólna, często skomplikowana historia była możliwa do opowiedzenia razem." Równocześnie ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce wydała oświadczenie: "Jesteśmy zaniepokojeni następstwami, jakie projekt ustawy, jeśli zostanie uchwalony, mógłby mieć dla strategicznych interesów i relacji Polski - w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Podziały, które mogą powstać wśród naszych sojuszników, przynoszą korzyści tylko naszym rywalom. Historia Holokaustu jest bolesna i złożona. Rozumiemy, że zdania takie jak "polskie obozy śmierci" są niedokładne, mylące i szkodliwe. Obawiamy się jednak, że uchwalony projekt może podważyć swobodę wypowiedzi i dyskursu akademickiego." Odrębnie grupa 85 żydowskich i innych wybitnych badaczy Holokaustu, opublikowało otwarty list potępiający polską ustawę. "Ten niefortunny projekt przyniósł ważną wiadomość Polsce i światu, budząc obawy natury logicznej, moralnej i prawnej." Wśród jego współsygnatariuszy są amerykańska dziennikarka Anne Applebaum, badacz Holokaustu Jan Tomasz Gross, poeta Ryszard Krynicki i szef polskiej organizacji żydowskiej B'nai B'rith Sergiusz Kowalski. "Zamiarem tej ustawy było obrona dobrego imienia Polski - zakłada całkowitą niewinność Polaków .... To nie jest sposób na odzyskanie kolektywnej godności Polski."

2 lutego 2018 r. w nocy palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która sdpadła na Negew w pobliżu bariery granicznej. Nie odnotowano żadnych szkód. Wieczorem kolejna rakieta spadła w otwartym terenie na Negewie.

2 lutego 2018 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy przygraniczny posterunek obserwacyjny Hamasu w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
    2 lutego 2018 r. wieczorem Izraelczyk pomyłkowo wjechał samochodem do arabskiego miasta Abu Dis, położonego na wschód od Jerozolimy. Tłum około 200 Palestyńczyków obrzucił jego samochód kamieniami, uniemożliwiając mu wyjechanie z miasta. Izraelscy żołnierze w porozumieniu z palestyńskimi władzami, wkroczyli do miejscowości i ewakuowali Żyda.

3 lutego 2018 r. – Szabat.

3 lutego 2018 r. w nocy izraelscy żołnierze wkroczyli do arabskiej miejscowości Abu Dis, położonej na wschód od Jerozolimy. Kilka godzin wcześniej doszło tam do próby linczu na Izraelczyku. Aresztowano 6 Arabów, którzy brali udział w tych zajściach.
    3 lutego 2018 r. nad ranem izraelskie siły powietrzne zbombardowały dwa posterunki Hamasu w południowej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
    3 lutego 2018 r. rano izraelscy żołnierze rozpoczęli operację antyterrorystyczną w arabskiej wiosce Burkin, w pobliżu Dżeninu na północy Samarii. Aresztowano Palestyńczyka podejrzanego o współdziałanie podczas ataku i morderstwie rabina Raziela Szewacha z osiedla Havat Gilad w Samarii. Ogółem zatrzymano 9 osób. Palestyńczycy obrzucili żołnierzy kamieniami, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Śmiertelnie postrzelony został 1 Arab, który zmarł później w szpitalu.

3 lutego 2018 r. amerykański dziennik New York Times napisał, że w ciągu ostatnich dwóch lat Izrael przeprowadził ponad 100 powietrznych nalotów na cele terrorystyczne położone na egipskim Półwyspie Synaj. Wszystkie ataki były przeprowadzane na wyraźną prośbę i w porozumieniu z Egiptem, aby pomóc egipskiej armii w walkach z terrorystami ISIS na północnym Synaju. Według doniesień, izraelskie drony latają nad egipskim terytorium bez żadnych oznaczeń. Czasami wielokrotnie krążyły w kółko, aby stworzyć wrażenie, że opuściły egipską bazę wojskową. Współpraca wojskowa miała rozpocząć się po zamachu terrorystycznym na rosyjski samolot nad Synajem w 2015 r. Rzecznik egipskiej armii, Tamer a-Rifai zaprzeczył doniesieniom New York Timesa. "Egipska armia działa w pojedynkę – we współpracy z cywilną policją – i jest wyłącznie odpowiedzialna za przeprowadzanie operacji wojskowych w określonych regionach północnego Synaju."
    3 lutego 2018 r. nieznani sprawcy wymalowali swastyki na pomniku ofiar Holokaustu w mieście Tarnopol na Ukrainie.

4 lutego 2018 r. na porannym posiedzeniu rządu zatwierdzono wniosek ministerstwa finansów o zniesieniu ograniczeń dotyczących pracy zagranicznych robotników przy projektach rozbudowy infrastruktury narodowej. Ponadto zatwierdzono specjalny kontyngent 6 tys. pracowników dla zagranicznych firm budowlanych, które już rozpoczęły projekty budowlane w Izraelu. Zatwierdzono także propozycję oficjalnego uznania żydowskiego osiedla Havat Gilad w Samarii. Szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eizenkot powiedział, że prawdopodobnie w 2018 r. dojdzie do nowego konfliktu w Strefie Gazy. Jako przyczyny wskazał niegospodarność Hamasu w strefie, oraz pogarszające się warunki humanitarne mieszkańców Gazy. Z tego powodu, Hamas prawdopodobnie będzie dążyć do eskalacji z Izraelem, jako sposobu odwrócenia uwagi społeczeństwa od braku dostępu do podstawowych usług. Premier Benjamin Netanjahu powiedział, że Izrael nie szuka wojny, „ale zrobimy wszystko, aby bronić się. Mam pełne zaufanie do Sił Obronnych Izraela, które stoją w obliczu wielu wyzwań. Będąc tutaj, jesteśmy głównym elementem blokującym radykalny islam."
    4 lutego 2018 r. władze poinformowały tysiące nielegalnych imigrantów o zbliżającym się terminie deportacji z Izraela. Akcja deportacji ma w kwietniu objąć około 15-20 tys. nielegalnych imigrantów. Listowne powiadamianie ma na celu poinformowanie imigrantów, że mają 60 dni na skorzystanie z dobrowolnej deportacji z odszkodowaniem. W przeciwnym razie będzie wobec nich zastosowana przymusowa deportacja. Obecnie w Izraelu pozostaje około 38 tys. nielegalnych imigrantów, wraz z dziećmi urodzonymi po przybyciu do Izraela. W pierwszej akcji deportacyjnej, Izrael zobowiązał się pozostawić kobiety z dziećmi, którzy złożyli wnioski o azyl, a jeszcze nie otrzymali oficjalnej odpowiedzi.

4 lutego 2018 r. rano Hamas ogłosił stan wysokiej czujności wszystkich swoich sił w Strefie Gazy, ewakuując większość swoich budynków. W Gazie wystawiono dodatkowe posterunki milicji. Działania te są związane z obawami Hamasu przed wybuchem nowej wojny.

4 lutego 2018 r. specjalny wysłannik Białego Domu, Jason Greenblatt, potępił organizację terrorystyczną Hamas oraz Iran za wysłanie środków dla Hamasu. "Hamas powinien polepszać życie tych, którymi rzekomo rządzi, ale zamiast tego decyduje się na zwiększenie przemocy i powoduje nieszczęścia dla mieszkańców Gazy. Wyobraźcie sobie, co ludzie Strefy Gazy mogliby zrobić ze 100 milionami dolarów, które Iran corocznie daje Hamasowi, a Hamas używa ich na broń i tunele, aby atakować Izrael! Iran wydaje rocznie prawie miliard dolarów na sponsorowanie terroryzmu w Libanie, Izraelu i Zachodnim Brzegu. Te krwawe pieniądze tyko zwiększają przemoc i nie pomagają Palestyńczykom. Zepsuty reżim w Teheranie marnuje zasoby irańskiego narodu na militarne przygody w całym regionie, zamiast inwestować w kraju i promować pokój za granicą."
    4 lutego 2018 r. wydawana w Londynie arabska gazeta Al-Hayat napisała, że przywódcy Hamasu są na 95% pewni, że Izrael w nadchodzących dniach rozpocznie wojnę w Strefie Gazy. Spodziewają się oni, że Izrael wykorzysta w tym celu wielkie ćwiczenia wojskowe, które wczoraj rozpoczęły się w południowej części kraju.

5 lutego 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział: "Nie mamy żadnych intencji rozpoczynania operacji wojskowej w Gazie. Sytuacja w Strefie Gazy jest rzeczywiście poważna. Istnieje tam bardzo poważny kryzys gospodarczy, którym trzeba się zająć, ale nie ma kryzysu humanitarnego i taka jest opinia całego ośrodka bezpieczeństwa. Trwa tam konfrontacja pomiędzy Hamasem i Fatah, a my nie będziemy przejmować odpowiedzialności za Strefę. Bez postępu w sprawie uwolnienia zakładników, nie będzie postępu w sprawie odbudowy Gazy. Rehabilitacja Gazy będzie w zamian za demilitaryzację i zakończenie terroru."
    5 lutego 2018 r. premier Benjamin Netanjahu powiedział, że siły bezpieczeństwa ścigają sprawcę dzisiejszego ataku terrorystycznego przy żydowskim mieście Ariel w Samarii. Zapowiedział, że morderca zostanie schwytany i postawiony przed sądem.
    5 lutego 2018 r. minister edukacji Naftali Bennett poinformował, że za dwa dni pojedzie do Polski w ramach wysiłków dyplomatycznych Izraela przeciwko niedawno przyjętej przez polski parlament ustawie zakazującej publicznej dyskusji o polskim współudziale w Holokauście. "Jestem zdeterminowany, aby wyjaśnić, że historia jest bezdyskusyjna - Polska była zaangażowana w mordowanie Żydów podczas Holokaustu. Zamierzam powiedzieć prawdę w miejscu, w którym to się stało - i prawda nie jest zależna od tego proponowanego prawa, ani od żadnego innego. Uważam, że możemy zakończyć obecny spór z polskim rządem poprzez dialog, w przeciwieństwie do oświadczeń wydawanych za pośrednictwem mediów. Dlatego zamierzam tam pojechać, aby spotkać się z młodymi studentami w Polsce i z politycznym przywództwem kraju. Przesłanie jest jasne: nie możecie nadpisać przeszłości, ale przyszłość możemy napisać razem." Na kilka godzin przed wyjazdem, jego wizytę w Polsce odwołano.

5 lutego 2018 r. popołudniem palestyński terrorysta zaatakował nożem Izraelczyka stojącego na przystanku autobusowym przy wjeździe do żydowskiego miasta Ariel w zachodniej części Samarii. Ranna ofiara zmarła od ran, a napastnik zbiegł z miejsca ataku. Zabitym jest rabin Itamar Ben Gal, który nauczał w jesziwie w żydowskim osiedlu Har Bracha w Samarii. Pozostawił żonę i czworo dzieci.
    5 lutego 2018 r. izraelscy żołnierze zablokowali wszystkie drogi w rejonie ataku terrorystycznego przy mieście Ariel w Samarii. Podjęto działania pościgowe napastnika, którego tożsamość została już ustalona. Duże siły wojskowe wkroczyły do arabskiej wioski Kifl Haris, w której prawdopodobnie skrył się morderca.
    5 lutego 2018 r. wieczorem wysoki przedstawiciel Hamasu wydał oświadczenie mówiące, że możliwość wybuchu kolejnego konfliktu z Izraelem w Strefie Gazy jest mało prawdopodobna. Podkreślił, że Hamas"nie jest zainteresowany żadną eskalacją z Izraelem".

5 lutego 2018 r. polski minister sportu i turystyki Witold Bańka odwołał swój udział w konferencji turystycznej, która miała się jutro rozpocząć w Tel Awiwie. Jako przyczynę podano kryzys w dwustronnych relacjach między krajami.

6 lutego 2018 r. premier Benjamin Netanjahu polecił swemu gabinetowi przyjrzeć się propozycji ministra transportu Israela Katza, by zbudować sztuczną wyspę naprzeciwko wybrzeża Gazy, aby umożliwić dostarczenie pomocy z wyspy do samej Strefy Gazy. Jest to kolejna próba szukania sposobu rozwiązania narastającego kryzysu w Strefie Gazy.
    6 lutego 2018 r. ministerstwo spraw zagranicznych wydało oświadczenie: "Izrael nadal współpracuje z władzami w Polsce i wyraża izraelskie zastrzeżenia dotyczące polskiej ustawy. Zauważając, że Prezydent Polski skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu wyjaśnienia, mamy nadzieję, że w okresie poprzedzającym wydanie wyroku, możliwe będzie uzgodnienie koniecznych do wprowadzenia w ustawie zmian i poprawek. Izrael i Polska mają wspólną odpowiedzialność za zbadanie i zachowanie historii Holocaustu." Instytut Jad Vashem wydał oświadczenie mówiące, że przyjęte przez Polskę sformułowanie prawne jest błędne i "może prowadzić do wypaczenia historii z powodu ograniczeń, ponieważ prawo zakazuje publicznego wyrażania się odnośnie współpracy części ludności polskiej ... w zbrodniach, które miały miejsce na ich własnej ziemi podczas Holocaustu."

6 lutego 2018 r. w nocy izraelscy żołnierze otoczyli dom w arabskiej wiosce Al-Jamun (w pobliżu Dżeninu na północy Samarii), w którym ukrywał się poszukiwany zabójca rabina Raziela Szewacha. Podczas próby aresztowania, terrorysta podjął próbę ucieczki i został zastrzelony. Znaleziono przy nim pistolet maszynowy i torbę z materiałami wybuchowymi. Wyeliminowany terrorysta Ahmad Nasser Jarar, był ostatnim członkiem rozbitej komórki Hamasu, która planowała przeprowadzenie kolejnych ataków terrorystycznych. Dom w którym się ukrywał, wyburzono.
    6 lutego 2018 r. nad ranem kilkunastu zamaskowanych arabskich napastków wdarło się do jednego z domów żydowskiego osiedla Havat Ma'on w południowej częsci Judei. Pobito Izraelczyka, po czym napastnicy zbiegli. Na miejsce przybyły siły bezpieczeństwa, które rozpoczęły pościg.
    6 lutego 2018 r. wieczorem izraelscy żołnierze wkroczyli do miasta Nablus w środkowej Samarii. Otoczono dom ojca terrorysty, który zamordował rabina Itamara Ben Gala. Podczas operacji Palestyńczycy wzniecili zamieszki, wznosząc barykady, paląc opony i obrzucając żołnierzy kamieniami i bombami zapalającymi. Żołnierze odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciach uczestniczyło około 500 Palestyńczyków. W strciach zginął 1 Arab, a 29 zostało rannych. Aresztowano także 7 Arabów.

6 lutego 2018 r. libański prezydent Michel Aoun, premier Saad Hariri i przewodniczący parlamentu Nabih Berri zobowiązali się, że uniemożliwią Izraelowi wybudowanie bariery na granicy między oboma krajami, gdyż widzą w nim bezpośrednie zagrożenie dla stabilności regionu przygranicznego i podważenie suwerenności ich kraju. "Przeanalizowaliśmy dane dotyczące implikacji zagrożeń ze strony Izraela i spostrzegamy je jako wyraźne naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1701 i bezpośrednie zagrożenie dla stabilności w obszarze przygranicznym ... We współpracy z siłami UNIFIL będziemy kontynuować wysiłki na wszystkich poziomach, aby uniemożliwić Izraelowi zbudowanie betonowego ogrodzenia na terytorium Libanu." Wskazali przy tym, że według nich izraelskie ogrodzenie naruszy terytorialną suwerenność Libanu, i to pomimo, że Izrael podkreśla, że całe ogrodzenie będzie znajdować się na izraelskim terytorium.
    6 lutego 2018 r. polski prezydent Andrzej Duda powiedział, że podpisze kontrowersyjną ustawę ograniczającą retorykę o okrucieństwach popełnionych w Polsce w czasie II wojny światowej, ale dodał, że przekaże ją do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny.

7 lutego 2018 r. w Knesecie odbyła się debata dotycząca właściwej reakcji Izraela na przyjętą przez Polskę ustawę zakazującą publicznej dyskusji o współudziale Polaków w Holokauście.
    7 lutego 2018 r. minister edukacji Naftali Bennett obwinił palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa za rosnący problem humanitarny w Strefie Gazy. "Mahmud Abbas podjął decyzję o głodzeniu narodu palestyńskiego. Nie przeszkadzamy w wwożeniu towarów, ale cztery miesiace temu Abbas zdecydował, aby zamknąć kran. O głodzi swój naród, a nie my. Nie możemy się poddać. Jeśli zaczniemy finansować Strefę Gazy, ona wybuchnie na nas."

7 lutego 2018 r. rano palestyński terrorysta zaatakował strażnika przy wjeździe do żydowskiego osiedla Karmei Tzur w Judei. Strażnik został ranny, a drugi z ochroniarzy zastrzelił napastnika.
    7 lutego 2018 r. rano izraelscy żołnierze wkroczyli do arabskiej wioski Halhul w Judei. Otoczono i przeszukano dom, z którego pochodził terrorysta, który przeprowadził dzisiejszy atak przy żydowskim osiedlu Karmei Tzur. Podczas tych działań, Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Aresztowano 1 Araba.
    7 lutego 2018 r. rano Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy grobowcu Racheli na przedmieściach Betlejem w Judei. Palono opony i obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Aresztowano 4 Arabów.
    7 lutego 2018 r. palestyński terrorysta usiłował przed południem wnieść improwizowany ładunek wybuchowy na teren sądu wojskowego przy Kafr Salaam w Samarii. Izraelscy żołnierze aresztowali napastnika, a saperzy zneutralizowali bombę.

7 lutego 2018 r. syryjskie media poinformowały, że w nocy izraelskie samoloty zbombardowały wojskowy ośrodek badawczy w Jamaraja, położonym na północny zachód od Damaszku. Izrael nie skomentował tych doniesień.

8 lutego 2018 r. po południem syryjski pocisk moździerzowy spadł przy szkole w kibucu Natur na Wzgórzach Golan. Nie odnotowano żadnych szkód. Eksperci wojskowi powiedzieli, że był to przypadkowy ostrzał, będący wynikiem starć między siłami rządowymi a rebeliantami syryjskimi. Wieczorem ostrzelano izraelski dron obserwacyjny nad Wzgórzami Golan. Strzały padły z syryjskiej strony granicy.
    8 lutego 2018 r. grupa kilkudziesięciu ocalonych z Holokaustu Żydów, demonstrowało przed polską ambasadą w Tel Awiwie, protestując przeciwko przyjętemu nowemu prawu w Polsce. Ocaleni mieli tablice z napisami: "Żadne prawo nie może wymazać historii", "Polacy, pamiętamy, co zrobiliście" i"Nadal mam koszmary z powodu tego, co zrobili Polacy".
    8 lutego 2018 r. amerykański inwestor miliarder Stephen Schwarzman, doradca ekonomiczny prezydenta Donalda Trumpa, przekazał 10 mln $ Bibliotece Narodowej Izraela. Nowy kampus Biblioteki Narodowej Izraela jest w trakcie budowy w sąsiedztwie budynku Knesetu. W kompleksie powstanie Centrum Edukacyjne Stephena A. Schwarzmana.

8 lutego 2018 r. po południem Palestyńczyk usiłował przejść z ukrytym nożem przez punkt kontrolny przy arabskiej wiosce Al-Fawwar w południowej Judei. Izraelscy żołnierze aresztowali Araba.

9 lutego 2018 r. po południem izraelska policja zatrzymała podejrzanie zachowującego się Palestyńczyka, który chodził przy wejściu do wioski Hashmonaim. Przy kontroli znaleziono przy nim ukryty nóż. Arab został aresztowany.

9 lutego 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki w 13 kluczowych strategicznych punktach Judei i Samarii. Palono opony, oraz rzucano kamieniami i bombami zapalającymi w izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciach rannych zostało 57 Arabów. Ocenia się, że w zajściach wzięło udział około 850 Palestyńczyków. Równocześnie około 400 Arabów demonstrowało przy barierze granicznej w Strefie Gazy.
    9 lutego 2018 r. po południem Palestyńczyk z ukrytym nożem usiłował wejść na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie, w Judei. Izraelscy żołnierze aresztowali go.

9 lutego 2018 r. szef komisji ds. odbudowy Gazy w Katarze, Mohammed Al-Emadi powiedział, że aby poprawić sytuację w Strefie Gazy potrzebna jest ścisła współpraca z Izraelem. "Kiedy chcesz pracować w Gazie, musisz przejść przez Izraelczyków, bo bez pomocy Izraela nic się nie dzieje. Jest to część naszych wysiłków, by ściśle współpracować z Izraelem, i bardzo blisko ze wszystkimi w Strefie Gazy, aby zapobiec dalszej eskalacji i wojnie. Chcemy pokoju w regionie.”
    9 lutego 2018 r. egipska armia rozpoczęła dużą operację przeciwko islamskim terrorystom w północnym i środkowym Synaju. Równocześnie w całym Egipcie ogłoszono najwyższy możliwy poziom alarmu antyterrorystycznego.

10 lutego 2018 r. - Szabat.
    10 lutego 2018 r. nad ranem irański bezzałogowy dron wleciał w izraelską przestrzeń powietrzną nad Wzgórzami Golan. Nad terytorium Izraela przebywał przez 90 sekund, po czym został zestrzelony przez izraelski helikopter szturmowy AH-64 Apache. Eksperci wojskowi po zbadaniu szczątków powiedzieli, że był to bardzo zaawansowany model.
    10 lutego 2018 r. izraelskie siły powietrzne czasowo wstrzymały wszystkie loty na międzynarodowym porcie lotniczym im. Ben Guriona. Decyzję podjęto, gdy podczas operacji powietrznej prowadzonej w Syrii, wykryto wystrzelone syryjskie rakiety przeciwlotnicze. Trajektoria kilku rakiet kierowała się w stronę środkowej części Izraela, dlatego dla bezpieczeństwa cywilnych samolotów, wstrzymano starty i lądowania.
    10 lutego 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu powiedział: "Od pewnego czasu ostrzegałem przed zagrożeniami ze strony irańskich okopów wojskowych w Syrii. Iran stara się wykorzystać terytorium Syrii, by zaatakować Izrael, jako realizację ich celu niszczenia Izraela. Dziś rano Iran bezczelnie pogwałcił suwerenność Izraela. Z terytorium Syrii do Izraela wysłali irański dron, co pokazuje, że nasze ostrzeżenia były w 100% poprawne. Izrael uznaje Iran i jego syryjskich gospodarzy za odpowiedzialnych za dzisiejszą agresję. Nadal będziemy robić wszystko co konieczne, aby chronić naszą suwerenność i bezpieczeństwo." Netanjahu poinformował, że rozmawiał z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. "Powtórzyłem mu, że naszym obowiązkiem i prawem jest obrona przed atakami z terytorium Syrii. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować koordynację między naszymi armiami.” Rosja była poinformowana o izraelskiej operacji powietrznej prowadzonej w Syrii. Netanjahu dodał, że rozmawiał także z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem.

10 lutego 2018 r. Hamas ogłosił alarm dla wszystkich swoich sił w Strefie Gazy, obawiając się izraelskiego ataku.
    10 lutego 2018 r. po południem Palestyńczyk z ukrytym nożem usiłował wejść na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie. Izraelscy żołnierze zatrzymali go na punkcie kontrolnym.

10 lutego 2018 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały centrum dowodzenia, z którego sterowano irańskim dronem, który naruszył przestrzeń powietrzną Izraela. Centrum, znajdowało się przy syryjskiej bazie sił powietrznych Tiyas. Podczas operacji, syryjska bateria przeciwlotniczych rakiet S-200 zestrzeliła izraelski samolot myśliwski F-16I. Uszkodzony samolot zdołał jeszcze dolecieć nad terytorium Izraela, i piloci podjęli próbę wylądowania w bazie lotniczej Ramat David. Nie zdołali jednak tego dokonać, i obaj piloci katapultowali się (obaj są ranni). Samolot spadł przy kibucu Harduf w Dolinie Jezreel. Izraelskie siły powietrzne poinformowały, że 8 samolotów wojskowych przeprowadziło nalot na syryjską bazę lotniczą. Była to największa izraelska operacja przeciwko Syrii od 1982 r. Zniszczonych zostało 12 celów, w tym 3 baterie rakiet przeciwlotniczych SA5 i SA17 oraz 4 irańskie obiekty wojskowe. Zginęło 6 osób. Był to także pierwszy zestrzelony izraelski samolot wojskowy od 1982 r.
    10 lutego 2018 r. ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon przesłał ostry list protestacyjny do Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Nie po raz pierwszy ostrzegamy was przed niebezpiecznymi działaniami Iranu, które podważają sytuację w naszym regionie. Ten incydent dowodzi, że każde z tych ostrzeżeń było prawdziwe. Izrael będzie bronił swoich obywateli i nie będzie tolerował żadnego naruszenia swojej suwerenności. Wzywam Radę Bezpieczeństwa, by potępiła ten niebezpieczny czyn i natychmiast powstrzymała irańskie prowokacje. Członkowie Rady Bezpieczeństwa nie mogą bezczynnie stać, podczas gdy Iran podżega do niebezpiecznych eskalacji i łamie postanowienia Rady Bezpieczeństwa."
    10 lutego 2018 r. rzecznik Pentagonu Adrian Rankine-Galloway powiedział, że Stany Zjednoczone w pełni popierają prawo Izraela do obrony przed groźbami. "Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nie brał udziału w tej operacji wojskowej. Izrael jest naszym najbliższym partnerem bezpieczeństwa w regionie i w pełni popieramy nieodłączne prawo Izraela do obrony przed zagrożeniami dla jego terytorium i jego mieszkańców."
    10 lutego 2018 r. libański Hezbollah pochwalił syryjską obronę przeciwlotniczą, która zestrzeliła izraelski samolot myśliwski F-16. "To początek nowej ery strategicznej, która położy kres naruszaniu syryjskiej przestrzeni powietrznej i terytorium. Dzisiejsze wydarzenia oznaczają, że stare równania bezpowrotnie zakończyły się."
    10 lutego 2018 r. nieznani sprawcy wypisali na synagodze w Barcelonie (Hiszpania) napis: "Świnie, wynoście się z kraju". Zastępca burmistrza miasta potępił ten akt antysemityzmu.

11 lutego 2018 r. na porannym posiedzeniu rządu premier Benjamin Netanjahu powiedział: "Wczoraj zadaliśmy silne ciosy siłom Iranu i Syrii. Wszystkim wyjaśniliśmy, że nasze zasady zaangażowania w żaden sposób się nie zmieniły. Nadal będziemy odpowiadać siłą na każdą próbę wyrządzenia nam krzywdy ... Taka była nasza polityka, i taka pozostanie nasza polityka ... Jestem dumny z obywateli Izraela ... Wczoraj udowodniliśmy, że jeśli chodzi o test możemy zjednoczyć się, aby walczyć z naszymi wrogami i chronić nasz kraj." Po analizie ostatnich wydarzeń związanych z bezpieczeństwem, rząd jednogłośnie zdecydował się, by odłożyć głosowanie nad projektem ustawy starającej się o suwerenność w Judei i Samarii.
    11 lutego 2018 r. szef Narodowego Instytutu Studiów Bezpieczeństwa gen. Amos Jadlin powiedział: "Iran w przeszłości działał za pośrednictwem swoich pełnomocników, takich jak Hezbollah, ale nigdy bezpośrednio nie zaatakował terytorium Izraela. Dlatego teraz Izrael zareagował bezpośrednio atakując irańskie cele, podczas gdy dotychczas atakował tylko transporty z bronią. Jest to duża eskalacja, a na horyzoncie rysuje się zderzenie. Irańczycy są niezadowoleni ze swobody izraelskich działań na ziemi syryjskiej, i dlatego chcieli pokazać Izraelowi, że są w stanie uderzyć w terytorium Izraela. Było to operacyjne użycie drona, i mogli mieć nadzieję, że Izrael nie zauważy go. Irański dron, który został wprowadzony w terytorium Izraela, został zestrzelony. Izrael zdecydował się zaatakować centrum dowodzenia, które sterowało dronem, w wyniku czego trafiony został izraelski F-16. Po tym, jak samolot został zestrzelony, Izrael zdecydował się na rozległą odpowiedź, atakując syryjskie cele, obronę powietrzną Damaszku oraz około pięć irańskich celów. Po raz pierwszy Izrael zaatakował irańskie cele na syryjskiej ziemi, i doszło do tego po tym, jak irański dron wleciał na terytorium Izraela. Nie ma na świecie sił powietrznych zdolnych osiągnąć taki sukces w ciągu zaledwie dwóch godzin. Rosja i Iran próbują ocalić reżim Assada. Oni obecnie myślą, że jedynym, który może podważyć reżim Assada, jest Izrael, który jest w stanie zniszczyć wszystkie elementy jego władzy. Ten reżim zabił pół miliona ludzi, a kolejnych 10 milionów ludzi wypędził ze swoich domów, i dlatego też przewidywałem, że jeśli Assad wygra, to przyniesie nam Iran i Rosję do Syrii. Niestety, dokładnie tak się stało. Nie będę wylewał łez, jeśli reżim Assada upadnie. Rzeczą okrutną jest używanie chloru i broni chemicznej przeciwko ludności cywilnej, ale ataki rakietowe i ostrzały artyleryjskie w jego kraju zabijają znacznie więcej ludzi. Syryjczycy strzelają do ludzi w szkołach, szpitalach i na targowiskach, nie robiąc żadnych różnic. Przeprowadzając naszą akcję nie zaszkodziliśmy celom rosyjskim, i w przyszłości będziemy bardzo uważać, aby ich nie skrzywdzić. Z drugiej strony, nie możemy pozwolić Rosjanom na udzielenie immunitetu irańskiej obecności na miejscu. Rosjanie nie są naszymi wrogami, ale ich interesy niekoniecznie są wspólne z naszymi. Rosjanie próbują ustabilizować Syrię, a wszelkie działania militarne, takie jak te, które miały miejsce w tym tygodniu, są sprzeczne z ich interesami. Rosjanie mają imponującą zdolność do utrzymywania dobrych stosunków ze wszystkimi stronami, prowadzą bardzo mądrą grę dyplomatyczną i starają się promować swoje własne interesy. Musimy się upewnić, aby nie kolidować z tymi interesami, ale z drugiej strony, Rosjanom nie wolno ograniczać naszej działalności przeciwko naszym wrogom. Amerykanie nie są zainteresowani angażowaniem się w Syrii. Oni przybyli tam tylko po to, by wyeliminować ISIS. Jedynym powodem, dla którego pozostają w tym kraju, jest ochrona sojuszników, którzy pomogli im zlokalizować ludzi ISIS w szyickich bojówkach w terenie. Wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych jest dla nas ważne, ale nie możemy oczekiwać, że ktoś inny wykona za nas pracę. Izrael stoi przed trudnym dylematem, czy działać prewencyjnie, czy czekać na wojnę. Rząd izraelski musi usiąść i zastanowić się, czy obecność precyzyjnych rakiet w Syrii usprawiedliwia podjęcie działań prewencyjnych, które mogą wciągnąć nas w wojnę. Zgodnie z oświadczeniami premiera i ministra obrony rozumiem, że tak naprawdę jest to polityka rządu i że każdy przypadek ma swoje zalety.”
    11 lutego 2018 r. polski ambasador w Izraelu, Jacek Chodorowicz, odwiedził ministerstwo spraw zagranicznych Izraela, aby koordynować przyjazd polskiej delegacji, która ma omówić z izraelską stroną polską ustawę o Holokauście. Zastępca dyrektora ds. Europy, Rodica Radian-Gordon, powiedział mu, że jeśli Polska nie jest gotowa poważnie rozważyć protestów i nie chce zmienić prawa, to nie ma potrzeby przybywania delegacji. Warszawa wyznaczyła pięcioosobowy zespół, składający się z dyplomatów i historyków, do prowadzenia dialogu z odpowiednim izraelskim zespołem w celu rozwiązania kryzysu.

11 lutego 2018 r. libański Hezbollah zagroził Izraelowi, że jeśli podejmie decyzję o agresji przeciwko Syrii, Libanowi lub Strefie Gazy, doprowadzi to do eskalacji militarnej w całym regionie, a Izrael zapłaci wysoką i bolesną cenę.

12 lutego 2018 r. Izraelskie Siły Powietrzne ujawniły, że nalot na Syrię przeprowadziły dwie formacje, każda po cztery myśliwce F-16. Po zbombardowaniu centrum kontroli i dowodzenia irańskiego drona, samoloty znalazły się pod ostrzałem syryjskiej obrony przeciwlotniczej, która wystrzeliła co najmniej 20 rakiet przeciwlotniczych SA-5 i SA-17. Lecący na czele formacji samolot, zdążył zanurkować i uniknął ostrzału. Jednak jedna z rakiet eksplodowała w pobliżu kolejnego samolotu, który leciał na wyższej wysokości. Ponieważ samolot nie został bezpośrednio trafiony, jego pilot i nawigator podjęli starania, aby dolecieć uszkodzoną maszyną do bazy w Izraelu. Przed lądowaniem podjęli jednak decyzję o katapultowaniu się. Atak obejmował 12 celów w Syrii, w tym 4 cele irańskie. Jednym z nich była irańska wojskowa baza lotnicza w Mezzeh, skąd wychodzą transporty irańskiej broni dla Hezbollahu w Libanie. Kolejnym celem była największa syryjska baza lotnicza T-4, położona 60 km na wschód od Palmyry w prowincji Homs. Baza została poważnie uszkodzona, tracąc wieżę kontroli lotów i mając bezpośrednie trafienia w pasy startowe. To właśnie z tej bazy wystartował irański dron, który naruszył przestrzeń powietrzną Izraela. Pozostałe dwa cele irańskie to magazyn broni w Jabal Mana oraz baza wojskowa w Tel Abu Tha'alab, na południe od Damaszku, która jest wykorzystywana przez wojska irańskie. Wśród celów syryjskich znalazły się bazy wojskowe w Al-Dimas i Madaya, a także syryjska baza 16 Dywizji w górach Qalamun (gdzie stacjonują syryjskie siły przeciwlotnicze), baza elitarnej syryjskiej gwardii republikańskiej na południe od Damaszku, baza 156 Dywizji na północ od Daraa (z magazynami broni), bazy 79. i 89. Dywizji na północ od Dara (w pobliżu granicy izraelsko-syryjsko-jordańskiej) oraz baza 175 Dywizji w rejonie Izraa.

12 lutego 2018 r. po południem samochód z dwoma izraelskimi żołnierzami pomyłkowo wjechał do arabskiego miasta Dżenin, na północy Samarii. Palestyńczycy obrzucili kamieniami pojazd i usiłowali doprowadzić do linczu żołnierzy (jednym z nich była kobieta). Odłamkami rozbitej szyby ranny został jeden z żołnierzy. Dzięki pomocy palestyńskich policjantów zdołali się oni uwolnić i wydostać z Dżeninu. Skradziona została jedna sztuka broni. Wstępne dochodzenie ujawniło, że żołnierze posługiwali się nawigacją aplikacji Waze, przy pomocy której chcieli dojechać z żydowskiego osiedla Szavei Szomron do miasta Afula. Nie zaznaczyli jednak opcji, aby omijać terytoria palestyńskie.

12 lutego 2018 r. brytyjski sekretarz stanu do spraw zagranicznych Boris Johnson powiedział: "Wielka Brytania jest zaniepokojona rozwojem sytuacji na granicy Izraela z Syrią w ten weekend. Popieramy prawo Izraela do obrony przed wszelkimi wtargnięciami na jego terytorium. Jesteśmy zaniepokojeni irańskimi działaniami, które osłabiają wysiłki zmierzające do zaprowadzenia prawdziwego procesu pokojowego. Zachęcamy Rosję, aby wykorzystała swoje wpływy, by zmusić reżim i jego popleczników do unikania prowokacyjnych działań i wspierać deeskalację sytuacji w celu osiągnięcia szerokiego porozumienia politycznego."
    12 lutego 2018 r. wysoki doradca irańskiego przywódcy Ali Chamenei, Ali Akbar Velajati powiedział w wystąpieniu telewizyjnym: "Jest to nasz region, i żadne inne państwa nie mają prawa powstrzymywać obecności Iranu w regionie, w którym przebywamy na podstawie prośby syryjskiego rządu. Niemcy, Wielka Brytania i Francja pozwalają sobie na działalność w Syrii, chociaż nie są częścią tego regionu, ani nie należą do Bliskiego Wschodu. Próbują powstrzymać Iran, ale my nie przywiązujemy najmniejszej wagi do tego, co mówią te kraje. Nie mają prawa twierdzić, że Iran jest przyczyną niestabilności w regionie."
    12 lutego 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas spotkał się w Moskwie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, który wcześniej rozmawiał telefonicznie z prezydentem Donaldem Trumpem na temat procesu pokojowego izraelsko-palestyńskiego. Putin miał później powiedzieć, że sytuacja w regionie jest daleka od tego, co chciałaby widzieć Rosja. Abbas podkreślił, że Autonomia Palestyńska nie może już akceptować Stanów Zjednoczonych jako jedynego mediatora w rozmowach z Izraelem.
    12 lutego 2018 r. niemiecka gazeta Tagesspiegel opublikowała dane, które potwierdzają, że w Niemczech rośnie liczba antysemickich incydentów. W 2017 r. w Niemczech odnotowano 1 453 antysemickich incydentów, w tym 32 przypadki przemocy fizycznej, 160 przypadków wandalizmu i 898 przypadków nawoływania do przemocy lub szerzenia nienawiści skierowanej przeciwko Żydom. Według Tagesspiegel liczba incydentów nie jest ostateczna, ponieważ kilka landów nie przesłało danych statystycznych dotyczących antysemityzmu w 2017 roku. Większość incydentów miała związek ze skrajnie prawicowymi środowiskami - 1 377 incydentów (95%) popełniły osoby o skrajnie prawicowych poglądach. Kolejne 33 incydenty zostały popełnione przez niemuzułmańskich obcokrajowców, którzy mają antysemickie poglądy. 25 antysemickich incydentów zostało popełnionych „z pobudek religijnych" przez muzułmanów, z których niektórzy są imigrantami.
    12 lutego 2018 r. do polskiego parlamentu wpłynął projekt ustawy, która proponuje ograniczyć eksport mięsa koszernego. Rytualny ubój zwierząt został w 2013 r. zakazany w Polsce, ale po orzeczeniu sądu w 2014 r. został ponownie zalegalizowany. Obecnie polskie rzeźnie są głównym dostawcą koszernego mięsa dla detalistów w całej Unii Europejskiej. Obecnie dyskutowany w parlamencie projekt ustawy, nie proponuje ponownego wprowadzenia zakazu, ale "ograniczenie eksportu mięsa koszernego z Polski." Rabin Menachem Margolin powiedział: "Ograniczenia dotyczące koszernego uboju są całkowicie sprzeczne z zasadą wolności wyznania Unii Europejskiej. Sytuacja w Polsce jest nie do przyjęcia."
    12 lutego 2018 r. Departament Stanu USA w propozycji budżetu na 2019 r. przyznał priorytet finansowaniu nowej ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Ponadto plan zawiera wniosek o dalsze finansowanie wojskowe dla Izraela. "Klauzula zatytułowana 'Ochrona personelu i obiektów zagranicznych USA' zawiera wniosek mówiący, że administracja Trumpa priorytetowo traktuje finansowanie obiektu ambasady amerykańskiej w Jerozolimie, który rozpocznie się po sfinalizowaniu planów konstrukcyjnych i budowlanych. Wspieramy także ostatnie 10-letnie Memorandum of Understanding między USA i Izraelem, które zapewnia 3,3 mld $ na zagraniczne finansowanie wojskowe dla Izraela."

13 lutego 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się z doradcą węgierskiego premiera Viktora Orbana, Josefem Czukorem. Omówiono zagadnienia dotyczące pogłębienia współpracy między oboma krajami, głównie w kwestiach bezpieczeństwa i dyplomacji międzynarodowej.
    13 lutego 2018 r. po południem Palestyńczycy obrzucili kamieniami tramwaj przy dzielnicy Shuafat we Wschodniej Jerozolimie. Nikt nie został ranny, ale tramwaj został uszkodzony.

13 lutego 2018 r. palestyńska policja zwróciła izraelskim władzom karabin M-16, który wczoraj został ukradziony izraelskim żołnierzom podczas próby linczu w Dżeninie. Podkreślono, że gdyby nie ścisła koordynacja działań pomiędzy izraelskimi a palestyńskimi służbami bezpieczeństwa, wczoraj mogło by dojść do tragedii. Przedstawiciel palestyńskiej policji powiedział jednak, że obawiają się uznania ich za zdrajców narodu palestyńskiego.
    13 lutego 2018 r. palestyński terrorysta usiłował przed południem wnieść improwizowany ładunek wybuchowy na teren sądu wojskowego przy Kafr Salaam w Samarii. Izraelscy żołnierze aresztowali napastnika, a saperzy zneutralizowali bombę.

14 lutego 2018 r. po południem izraelski pojazd wojskowy najechał na minę przeciwpancerną M15 w pobliżu arabskiego miasta Jerycho w Dolinie Jordanu. Rannych zostało 7 żołnierzy. Dochodzenie wykazało, że pojazd pomyłkowo wjechał na stare pole minowe. Saperzy poprawili oznakowanie i ogrodzenie pola minowego.
    14 lutego 2018 r. po południem grupa Arabów pobiła Żydów przechadzających się po Starym Mieście Jerozolimy. Policja wszczęła dochodzenie.
    14 lutego 2018 r. Israel Railways poinformowały, że od wiosny wydłużą czas kursowania pociągów na trasach w południowej części kraju. Obecnie pociągi w tym rejonie kraju jeżdżą od godz. 6 rano do godz. 12 w nocy. Od wiosny pociagi będą kursować przez całą dobę, poprawiając komunikację z Beer Szewą, Aszdod, Aszkelonem, Sderot, Ofakim i Nativot. "Koleje Izraela szybko rosną. Oprócz otwierania nowych linii i nowych stacji, wciąż pracujemy nad poprawą jakości oferowanych usług na już istniejących linie ... Zdecydowaliśmy się rozszerzyć usługi w tym obszarze, aby działać 24 godziny na dobę."

14 lutego 2018 r. palestyński terrorysta usiłował przed południem wnieść improwizowany ładunek wybuchowy na teren sądu wojskowego przy Kafr Salaam w Samarii. Izraelscy żołnierze aresztowali napastnika i 2 osoby mu towarzyszące, a saperzy zneutralizowali bombę. Zamknięto cały obszar.

14 lutego 2018 r. sekretarz stanu USA Rex Tillerson spotkał się w Ammanie z jordańskim królem Abdullahem. Obaj politycy podkreślili silne więzi amerykańsko-jordańskie. Równocześnie Departament Stanu USA zatwierdził pięcioletni pakiet pomocy dla Jordanii o wartości 6,4 mld $.

15 lutego 2018 r. Egipt zaprzestał dostaw oleju opałowego do Strefy Gazy, przez co swoją działalność wstrzymała elektrownia w Gazie. Dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców strefy zostały ograniczone do 3 godzin dziennie.

15 lutego 2018 r. sekretarz stanu USA Rex Tillerson spotkał się w Bejrucie z libańskim prezydentem Michelem Aoun. Aoun wezwał Stany Zjednoczone, aby "pracowały nad powstrzymaniem Izraela od kontynuowania ataków na suwerenność Libanu." Dodał, że Liban trzyma się swoich uznanych międzynarodowo granic i odrzuca izraelskie roszczenia wobec spornej strefy morskiej. Tillerson powiedział: „Popieramy wolny, demokratyczny Liban, wolny od innych wpływów. Wiemy, że pod wpływem Iranu znajduje się libański Hezbollah, który uznajemy za nieprzydatny w długiej perspektywie dla Libanu. Musimy również przyznać, że są oni także częścią procesu politycznego w Libanie.”
    15 lutego 2018 r. doszło do masakry w szkole średniej w Parkland na Florydzie (USA). Młody człowiek otworzył ogień do uczniów, zabijając 17 osób i raniąc kolejnych 14 osób. Wśród ofiar śmiertelnych znajduje się 4 żydowskich dzieci oraz żydowski nauczyciel geografii. Sprawca strzelaniny został aresztowany przez policję.

16 lutego 2018 r. premier Benjamin Netanjahu wziął udział w konferencji bezpieczeństwa w Monachium w Niemczech. Spotkał się austriackim kanclerzem Sebastianem Kurzem, który zobowiązał się do zwalczania antysemityzmu we wszystkich jego przejawach. Podczas spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterres, Netanjahu powiedział: "Wzgórza Golan na zawsze pozostaną w rękach Izraela. Izrael nie pozwoli Iranowi na ustanowienie militarnej obecności w Syrii. Irannie powinien budować swoich baz w Syrii - będziemy działać przeciwko temu."

17 lutego 2018 r. - Szabat.
    17 lutego 2018 r. w nocy cały obszar kraju dotknęły duże opady deszczu, w wyniku czego doszło do lokalnych podtopień. Rano siły ratownicze ewakuowały ukraisńkich turystów, których autobus utknął w rejonie wezbranego strumienia Tze'elim w rejonie Arava.
    17 lutego 2018 r. po południem palestyńscy terroryści zdetonowali bombę przy przejeżdżającym izraelskim pojeździe wojskowym patrolującym granicę ze Strefą Gazy. Rannych zostało 4 izraelskich żołnierzy. Eksperci wojskowi powiedzieli, że była to starannie przygotowana pułapka, zgodna z taktyką stosowaną przez Hezbollah w południowym Libanie. Dzień wcześniej, podczas demonstracji Palestyńczycy zawiesili palestyńską falę na ogrodzeniu granicznym. Do drzewca na którym wisiała flaga, był przymocowany terminal sterujący dwoma bombami, które podrzucono i ukryto tuż obok. Wybuch bomby został uruchomiony przy użyciu pilota, w momencie jak izraelscy żołnierze usiłowali zdjąć palestyńską flagę z ogrodzenia. Wstępne dochodzenie wskazuje, że bombę podłożyły Ludowe Komitety Oporu.
    17 lutego 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która uszkodziła do mieszkalny w jednej z przygranicznych izraelskich osad. Nikt nie został ranny.

17 lutego 2018 r. wieczorem grupa 4 palestyńskich terrorystów usiłowała przekroczyć granicę izraelską w południowej części Strefy Gazy. Izraelski czołg ostrzelał napastników, z których 2 zginęło, a 2 zostało rannych.
    17 lutego 2018 r. wieczorem izraelskie siły powietrzne zbombardowały i zniszczyły 10 celów terrorystycznych w Strefie Gazy. Był to odwet za atak terrorystyczny na izraelskich żołnierzy.

17 lutego 2018 r. polski premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Monachium na pytanie izraelskiego dziennikarza Ronena Bergmana dotyczące traktowania w Polsce wypowiedzi dotyczących udziału Polaków w Holokauście, odpowiedział: "byli polscy zbrodniarze, tak samo jak byli żydowscy zbrodniarze, rosyjscy, ukraińscy, nie tylko niemieccy".

18 lutego 2018 r. premier Benjamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie z polskim premierem Mateuszem Morawieckim. Netanjahu powiedział polskiemu premierowi: "Nie ma podstaw dla tego porównania, między aktami uczynionymi przez Polaków, a aktami Żydów w czasie Holokaustu. Celem Holokaustu było zniszczenie narodu żydowskiego, i wszyscy Żydzi zostali skazani na śmierć." Później powiedział: "Słowa polskiego premiera w Monachium są oburzające, istnieje ogromny problem braku zrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu". W tym tygodniu Centrum Organizacji Ocalonych z Zagłady w Izraelu organizuje we współpracy z Jad Vashem i Instytutem Szaloma Hartmana konferencję, która zajmie się problematyką zachowania pamięci o Holokauście. Podczas konferencji odbędzie się spotkanie z polskim historykiem prof. Janem Grabowskim, którego książka "Polowanie na Żydów" została opublikowana w języku hebrajskim w 2016 r., wywołując publiczne protesty w Polsce. Grabowski ustalił, że ponad 200 tys. Żydów zostało zamordowanych bezpośrednio lub pośrednio w Polsce przez polskich mieszkańców, a większość obywateli okupowanego państwa polskiego stała bezczynnie nawet wtedy, gdy dobrze rozumieli, co dzieje się na ich oczach.
    18 lutego 2018 r. nieznani sprawcy wymalowali swastyki i inne obraźliwe hasła na wejściu do ambasady Polski w Tel Awiwie. Policja wszczęła dochodzenie w celu znalezienia sprawców.
    18 lutego 2018 r. szef Południowego Dowództwa Sił Obronnych Izraela gen. Ejal Zamir, ostrzegł Hamas: "Mamy wielką siłę, a wraz z pragnieniem utrzymania stabilności w regionie i uniknięcia eskalacji, nie zawahamy się użyć jej w razie potrzeby i zgodnie z oceną sytuacji. Atak na żołnierzy Sił Obronnych Izraela w pobliżu ogrodzenia jest poważnym incydentem terrorystycznym, kolejnym dowodem wykorzystywania przez Hamas i inne organizacje terrorystyczne zaburzeń przy barierze granicznej jako osłony dla terroru."
    18 lutego 2018 r. wieczorem Arabowie obrzucili kamieniami autobus w pobliżu miasta Migdal Haemek w Dolnej Galilei. Rannych zostało 2 Izraelczyków.
    18 lutego 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła w otwartym terenie na Negewie. Nie odnotowano żadnych szkód.

18 lutego 2018 r. palestyński terrorysta usiłował wejść na teren sądu wojskowego przy Kafr Salaam w Samarii z ukrytym w torbie pistoletem maszynowym Carlo. Izraelscy żołnierze aresztowali napastnika.

18 lutego 2018 r. polski rząd stwierdził, że komentarz premiera Morawieckiego dotyczący "żydowskich sprawców" w Holokauście był "szczerym wezwaniem do otwartej dyskusji o zbrodniach popełnionych na Żydach podczas Holocaustu, niezależnie od narodowości osób zaangażowanych w każdą zbrodnię". Bronisław Wildstein, członek komitetu powołanego przez polskiego premiera, aby rozwiązać problem z Izraelem w związku z kontrowersyjną polską legislacją o Holokauście, powiedział, że Morawiecki nie zamierza przepraszać za kontrowersyjne komentarze, które wypowiedział w Monachium. "Premier oczywiście nie oskarżył narodu żydowskiego o Holokaust. Powiedział tylko, że w szczególnej sytuacji ludzie zachowują się w szczególny sposób. Nie możemy zaprzeczyć, że w getcie była policja żydowska, i żydowska policja pomagała Niemcom wysłać ludzi do obozów koncentracyjnych. Nie chcę oskarżać tych ludzi. Premier powiedział prawdę. Nie ma sensu przepraszać za prawdę."

19 lutego 2018 r. w nocy Siły Obronne Izraela przeprowadziły udany test systemu obrony rakietowej Arrow-3 przed pociskami balistycznymi. Skutecznie wykryto i przechwycono balistyczny pocisk rakietowy znajdujący się w poza afmosferą ziemską. Test przeprowadzono we współpracy z amerykańską agencją obrony przeciwrakietowej (MDA). System Arrow-3 znajduje się w gotowości operacyjnej od stycznia 2017 r., stanowiąc centralny element wielowarstwowego systemu obronnego opartego na czterech operacyjnych systemach obronnych: Iron Dome, Magic Wand, Arrow-2 i Arrow-3.
    19 lutego 2018 r. premier Benjamin Netanjahu ogłosił podpisanie "historycznego" kontraktu na sprzedaż izraelskiego gazu ziemnego do Egiptu. Izraelska grupa energetyczna Delek zawarła kontrakt na sprzedaż do Egiptu gazu ziemnego o wartości 15 mld $. "Przyniesie to miliardy dolarów na rzecz budżetu państwa, na rzecz edukacji, zdrowia i dobrobytu obywateli Izraela. Jest wielu, którzy nie wierzyli w możliwość zawarcia tego porozumienia gazowego. Dążyliśmy do niego ze świadomością, że wzmocni to nasze bezpieczeństwo, wzmocni naszą gospodarkę , wzmocni także stosunki regionalne, ale przede wszystkim wzmocni obywateli Izraela."
    19 lutego 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai wezwał mieszkańców Strefy Gazy do powstrzymania gwałtownych zamieszek w przygranicznej strefie bezpieczeństwa, mówiąc, że powinni protestować przeciwko Hamasowi.

19 lutego 2018 r. w nocy izraelskie siły powietrzne zbombardowały i zniszczyły podziemny tunel terrorystyczny znajdujący się w pobliżu przejścia granicznego Kerem Szalom na południu Strefy Gazy. Ogółem zniszczono 8 celów terrorystycznych. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
    19 lutego 2018 r. minister finansów Mosze Kahlon spotkał się w Ramallah z szefem rządu Autonomii Palestyńskiej Ramim Hamdallahem. W spotkaniu uczestniczył palestyński minister finansów, minister spraw cywilnych i inni wyżsi urzędnicy. Po stronie izraelskiej był koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai i wiceminister finansów Itzhak Cohen. Kahlon wezwał Palestyńczyków, by powrócili do amerykańskiego stołu negocjacyjnego, mówiąc, że Stany Zjednoczone są jedynym rozsądnym pośrednikiem w rozmowach. Obie strony omówiły kwestie związane z bezpieczeństwem i finansami, w tym zwiększenie zatrudnienia i tworzenie stref przemysłowych.

19 lutego 2018 r. polskie ministerstwo spraw zagranicznych zażądało od Izraela wyjaśnienia okoliczności wczorajszego incydentu przy wejściu do ambasady Polski w Tel Awiwie.
    19 lutego 2018 r. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział: "Jestem głęboko zaniepokojony trudnymi do przewidzenia eskalacjami w całym regionie Bliskiego Wschodu. Najgorszym koszmarem byłaby bezpośrednia konfrontacja Izraela z Hezbollahem ... poziom zniszczenia w Libanie byłby absolutnie druzgocący, więc w tej sytuacji jestem poważne zaniepokojony."
    19 lutego 2018 r. amerykański dziennik New York Times opublikował raport śledczy na temat irańskiej obecności w Syrii. Gazeta opublikowała mapę z lokalizacjami irańskich baz wojskowych, baz logistycznych, punktów kontroli dronów UAV, ośrodków szkoleniowych i innych posterunków w Syrii. Mapa nie zawiera jednak tymczasowych baz utworzonych w pobliżu stref konfliktu. Zgodnie z raportem, Iran szkoli i finansuje siły potężnej szyickiej milicji, które składają się z około 20 tys. uzbrojonych ludzi. Wielu z nich przeszło szkolenie wojskowe w Iraku, po czym przeszło na terytorium Syrii. Dysponuje ona bardzo nowoczesnym uzbrojeniem, w tym bezzałogowymi dronami, wykorzystywanymi do zbierania informacji wywiadowczych i przeprowadzania ataków lotniczych. Trwają także przygotowania do stworzenia infrastruktury podziemnych magazynów uzbrojenia. Ocenia się, że jeśli dojdzie do kolejnego regionalnego konfliktu, to z pewnością dojdzie także do konfrontacji z całym frontem oporu stworzonym przez Iran. Aby stworzyć taki zjednoczony front, Iran od dłuższego czasu umacnia swoje więzi z Irakiem i Libanem, mając nadzieję na wspólne działania w razie wybuchu wojny. Celem jest stworzenie w Syrii nowego frontu walki z Izraelem, przy czym przez Irak ciągnąłby się lądowy korytarz zaopatrzeniowy dla sił walczących w Syrii i Libanie. W obu tych krajach planowane jest wybudowanie podziemnych fabryk uzbrojenia. Jednak kluczem do prowadzenia wojny z Izraelem, nie ma być wykorzystanie konwencjonalnych sił zbrojnych, lecz rozwinięcie sojuszy z lokalnymi siłami, które są finansowane, szkolone i zbrojone przez Iran. Takie podejście pozwoliło Iranowi zwielokrotnić swoją siłę w świecie arabskim, jednocześnie zmniejszając zagrożenia przed jakimi stoją ich siły. Według oceny zachodnich wywiadów, w Syrii znajduje się około 20 tys. irańskich żołnierzy i doradców wojskowych. Dołączyli do nich wyszkoleni Irakijczycy i członkowie libańskiego Hezbollahu, a także najemnicy z Pakistanu i Afganistanu – ich liczbę trudno jest oszacować. Irańskie dowództwo zrozumiało, że jest możliwe prowadzenie wojny, bez potrzeby wypowiadania wojny. Funkcję głównej siedziby sił irańskich w Syrii pełnią trzy bazy – jedna w pobliżu Aleppo na północy, i dwie na południe od Damaszku. W pobliżu stref prowadzonych walk utworzono kolejnych siedem mniejszych pomocniczych baz wojskowych. Najbliższa z nich znajduje się w odległości zaledwie 50 km od Wzgórz Golan.

20 lutego 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman odwiedził tereny położone przy Strefie Gazy. Powiedział: "Jasne jest, że Hamas używa cywilnych mieszkańców Gazy jako żywej amunicji. Rozumiemy cenę, jaką oni płacą, gdy cywile są wysyłani pod płot w celu konfrontacji z żołnierzami Sił Obronnych Izraela. Wykorzystują tych cywilów do przeprowadzania aktów terrorystycznych podczas demonstracji. Jeśli chodzi o nas, jest to nie do zniesienia. Nie będziemy kontynuować tej gry, i wyciągniemy z niej wszystkie lekcje."

20 lutego 2018 r. Egipt tymczasowo otworzył przejście graniczne ze Strefą Gazy, aby ulżyć w panującym tam kryzysie humanitarnym. Przejście będzie otwarte przez 4 dni. W tym czasie Strefę Gazy będą mogli opuścić obcokrajowcy, osoby chore szukające pomocy medycznej oraz studenci.

20 lutego 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas w przemówieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ powiedział, że Palestyńczycy są bezpośrednimi potomkami Kananejczyków, którzy zamieszkiwali Kanaan zanim tam przybyli Żydzi. Wezwał społeczność międzynarodową do zorganizowania konferencji pokojowej, w celu rozpoczęcia wielostronnych negocjacji pokojowych. W odpowiedzi, ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon powiedział: "Panie Abbas, zamiast być przyczyną rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, jest pan częścią tego problemu. Wyjaśniłeś, swoimi słowami i czynami, że nie jesteś już częścią rozwiązania. Jesteś problemem. Zwróciłeś się do członków Rady Bezpieczeństwa i powiedziałeś o swoich zobowiązaniach do pokoju. Tak często robisz, gdy przemawiasz na międzynarodowych forach, ale kiedy zwracasz się do swoich ludzi, przekazujesz zupełnie inny komunikat. Panie Abbas, twoje podżeganie nie kończy się na retoryce. Oficjalną polityką Autonomii Palestyńskiej uczyniłeś sponsorowanie terroryzmu. W 2017 roku wydałeś 345 milionów dolarów, płacąc terrorystom za zabijanie niewinnych Izraelczyków. To 50 % całkowitej pomocy zagranicznej przekazanej Autonomii Palestyńskiej. To są pieniądze, które mógłbyś wydać na budowę czterdziestu szpitali. To są pieniądze, które można wykorzystać do budowy ponad 170 szkół. Każdego roku."
    20 lutego 2018 r. polski wiceminister kultury Jarosław Sellin wezwał do budowy muzeum "Polokaust" upamiętniającego Polaków zabitych przez nazistów w czasie II wojny światowej. "Po Żydach, Hitler chciał skupić się na słowianach, Polakach." Użycie słowa "Polokaust", które przypomina Holokaust, może tylko zaostrzyć obecny konflikt izraelsko-polski.

21 lutego 2018 r. parlamentarna komisja spraw zagranicznych i obrony jednogłośnie zatwierdziła projekt ustawy, aby odliczyć pensje wypłacane terrorystom od pieniędzy, które Izrael przekazuje Autonomii Palestyńskiej. Nowa ustawa będzie uwzględniać nie tylko pieniądze bezpośrednio wypłacane terrorystom przez Autonomię Palestyńską, ale także pieniądze wypłacane terrorystom przez OWP. Sprecyzowano, że potrącanie funduszy będzie dotyczyło tych środków przekazanych na rzecz Autonomii Palestyńskiej, które znajdą się w sprawozdaniu opublikowanym rok po wejściu w życie ustawy.
    21 lutego 2018 r. Israel Railways poinformowało, że otwarcie linii szybkiej kolei z Tel Awiwu do Jerozolimy zostanie opóźnione o sześć miesięcy, z powodu kwestii bezpieczeństwa. Linia miała być oficjalnie uruchomiona 30 marca, ale eksperci alarmowali, że wciąż nie dopracowane są różne kwestie związane z bezpieczeństwem. Z tego powodu rozpoczęto analizę stanu linii kolejowej z przedstawicielami policji i jednostek ratowniczych, aby umożliwić bezpieczną eksploatację pociągów. W między czasie kończone są prace instalacyjne, odbywają się testy i szkolenia pracowników.

21 lutego 2018 r. w osiedlu żydowskim Amichai (w Samarii) rozpoczęto budowę 36 nowych domów, w których za trzy tygodnie będą mogli zamieszkać osadnicy wyeksmitowani rok temu z osiedla Amona.
    21 lutego 2018 r. Hamas zdecydowanie potępił przewodniczącego Mahmuda Abbasa po przemówieniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ, w zasadzie zaprzeczając prawomocności jego rządów. W oświadczeniu dla prasy, Hamas zauważył, że plan polityczny przedstawiony przez Abbasa, nie odzwierciedla narodowego stanowiska, które wzywa do zniesienia Porozumień z Oslo i sprzeciwia się wznowieniu negocjacji z Izraelem. Przedstawiony plan wyraża pragnienie Abbasa, aby posiadać wyłączne prawa do podejmowania decyzji na poziomie krajowym. Hamas zażądał zakończenia wyłącznego podejmowania decyzji przez Abbasa i przyspieszenia procesu jednoczenia narodu palestyńskiego, aby dojść do porozumienia w sprawie narodowej strategii, która powinna skoncentrować się na ścieżce oporu.
    21 lutego 2018 r. późnym wieczorem Egipt zamknął przejście graniczne Rafah ze Strefą Gazy. Miało być ono otwarte przez cztery dni. Strona egipska nie podała żadnych przyczyn zamknięcia, być może są one związane z operacją antyterrorystyczną prowadzoną przez egipską armię na Synaju.
    21 lutego 2018 r. władze miejskie Gazy poinformowały, że z powodu niedoboru paliwa będą pompować miejskie ścieki bezpośrednio do morza. "Plaże w Strefie Gazy zostaną całkowicie zamknięte, a ścieki będą pompowane do morza, ponieważ gmina nie jest w stanie zapewnić paliwa dla oczyszczalni ścieków. W dalszym ciągu polityka zbiorowego karanie jest nakładana na ludność cywilną. Ogłaszamy stan wyjątkowy w miastach i gminach Strefy Gazy." Oczyszczalnia ścieków w Gazie, została zbudowana dzięki zagranicznej pomocy w wysokości 100 mln $, jednak większość czasu nie pracuje z powodu odmowy przez Hamas alokacji energii elektrycznej do eksploatacji obiektu. Z tego powodu Izrael musiał już kilkakrotnie zamykać zakład odsalania wody morskiej w Aszkelonie. Hamas odmawia pozwolenia na budowę zakładu odsalania dla mieszkańców Gazy.
    21 lutego 2018 r. milicja Hamasu postrzeliła Palestyńczyka, który usiłował przekroczyć barierę graniczną Strefy Gazy i przedostać się do Izraela. Rannego Araba zatrzymali izraelscy żołnierze, i przekazali do szpitala.

21 lutego 2018 r. egipski prezydent Abdel Fatah al-Sissi w wystąpieniu telewizyjnym powiedział, że zawarł korzystną umowę gazową z Izraelem, która pomoże przekształcić Egipt w regionalny węzeł energetyczny. Izraelska firma Delek Drilling i jej amerykański partner Noble Energy, podpisali porozumienie o sprzedaży 64 mld metrów sześciennych gazu w ciągu 10 lat dla egipskiej spółki Dolphinus Holdings. Oczekuje się, że gaz zacznie płynąć w przyszłym roku. Większość tego gazu zostanie wykorzystana na egipskim krajowym rynku, ale przewiduje się, że może otworzyć to drogę do szerszej współpracy i stworzenia w Egipcie centrum logistycznego dla eksportu izraelskiego gazu. Obecnie dostępne są dwie opcje eksportu regionalnego: budowa rurociągu łączącego Izrael poprzez Cypr z południową Europą, lub stworzenie sieci rurociągów do Egiptu, z której skroplony gaz mógłby być eksportowany dalej. W Egipcie istnieją rozległe instalacje gazu ziemnego na wybrzeżu Morza Śródziemnego, ale od 2011 r. w większości są niewykorzystywane.
    21 lutego 2018 r. sekretarz generalny Ligi Arabskiej, Ahmed Aboul Gheit, wezwał społeczność międzynarodową do pozytywnej reakcji na plan pokojowy przedstawiony przez przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Mahmouda Abbasa w swoim przemówieniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Gheit powiedział, że Abbas przedstawił jasny i praktyczny plan zakończenia konfliktu i zapewnienia bezpieczeństwa obu stronom poprzez międzynarodowy wielostronny mechanizm rozwiązania palestyńskiej kwestii na międzynarodowej konferencji. Podkreślił, że wizja Abbasa jest racjonalna i odzwierciedla jego zainteresowanie negocjacjami, aby "zakończyć okupację" i ustanowić niepodległe państwo palestyńskie w granicach sprzed 1967 roku, ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą.

22 lutego 2018 r. wiceminister spraw zagranicznych Tzipi Hotovely poinformowała, że Izrael prowadzi obecnie rozmowy z dziesięcioma różnymi państwami na temat ewentualnego przeniesienia ich ambasad z Tel Awiwu do Jerozolimy. Oficjalnie, poza Stanami Zjednoczonymi, tylko Gwatemala podjęła taką decyzję. "Otwieramy się na nowe rynki w Ameryce Łacińskiej, umacniamy więzi w Azji z takimi potęgami jak Chiny i Indie, oraz pracujemy nad dalszym umacnianiem naszych sojuszy i istniejących przyjaźni, a także z nowymi strategicznymi partnerami na Bliskim Wschodzie."
    22 lutego 2018 r. serwis informacyjny Globes napisał, że podczas ostatniego spotkania ministra finansów Mosze Kahlona z przedstawicielami władz Autonomii Palestyńskiej, Izrael zgodził się zwiększyć o 25% liczbę palestyńskich pracowników. W ramach tego programu wydanych zostanie 20 tys. nowych pozwoleń na pracę, co zwiększy liczbę palestyńskich robotników w Izraelu do 100 tys. osób. Izrael tratuje ten program jako środek stabilizacji ekonomicznej Autonomii Palestyńskiej, który zniechęci Palestyńczyków do terroryzmu.

22 lutego 2018 r. rano palestyński terrorysta usiłował zaatakować żelaznym prętem izraelskich żołnierzy prowadzących działania operacyjne w mieście Jerycho w Dolinie Jordanu. Izraelscy żołnierze śmiertelnie postrzelili napastnika. W jego torbie znaleziono ukryty nóż.
    22 lutego 2018 r. palestyński premier Rami Hamdallah wezwał kraje Unii Europejskiej do przyjęcia inicjatywy politycznej przedstawionej przez przewodniczącego Mahmuda Abbasa w swoim przemówieniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ na początku tego tygodnia. Według Hamdallaha, doprowadziłoby to do "sprawiedliwego pokoju", który byłby "realizowany zgodnie z międzynarodową legitymacją, w tym zapewnieniem praw naszego narodu do wolności, powrotu i samostanowienia". Hamdallah wezwał także Unię Europejską do inwestowania w obszarze C Autonomii Palestyńskiej, która znajduje się pod pełną izraelską kontrolą. Pomogłoby to stworzyć nowe miejsca pracy, które są coraz bardziej potrzebne, zwłaszcza w obliczu spadku pomocy zewnętrznej. Poprosił także o wsparcie finansowania budowy zakładu odsalania wody morskiej, projektu gazowego i budowy stu szkół.
    22 lutego po południem Palestyńczycy obrzucili żydowski samochód przy osiedlu Maale Levona w środkowej części Samarii. Nikt nie został ranny, ale samochód został uszkodzony. Przy arabskiej wiosce Nabi Ilyas w zachodniej Samarii, obrzucono koktajlami Mołotowa żydowski autobus, który został uszkodzony.

23 lutego 2018 r. w Tel Awiwie odbył się maraton, w którym uczestniczyło 40 tys. osób, w tym 2,5 tys. zagranicznych biegaczy. Służby medyczne udzieliły pomocy 36 osobom. Pierwsze miejsce zajął kenijski biegacz Ernest Kabani.
    23 lutego 2018 r. premier Benjamin Netanjahu z zadowoleniem przywitał oświadczenie Stanów Zjednoczonych, że w maju zostanie przeniesiona ich ambasada z Tel Awiwu do Jerozolimy. "Decyzja prezydenta Trumpa o przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy w nadchodzącym dniu niepodległości jest wynikiem jego historycznej deklaracji w grudniu, aby uznać Jerozolimę za stolicę Izraela. Ta decyzja sprawi, że 70. Dzień Niepodległości Izraela stanie się jeszcze większą uroczystością. Dziękuję panu prezydentowi Trumpowi za wasze przywództwo i przyjaźń."
    23 lutego 2018 r. ministerstwo spraw zagranicznych wydało ostrzeżenie przed podróżami do Kolumbii, ostrzegając, że kilka obszarów tego kraju jest zagrożonych pod względem przestępczości i terroru. Obszary te charakteryzują się wysoką liczbą morderstw, napadów z bronią, zorganizowaną przestępczością, szantażami, rabunkiem i porwaniami w celu okupu. W rejonach atrakcyjnie turystycznie pojawiła się także wzmożona aktywność terrorystyczna. Obszary ryzyka obejmują centra transportu, rynki i centra handlowe, budynki władz lokalnych, hotele, kluby, restauracje, parki, imprezy sportowe i centra kultury, instytucje edukacyjne, lotniska i miejsca publiczne.
    23 lutego 2018 r. szef operacji Sił Obronnych Izraela, gen. Nitzan Alon, powiedział, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku dojdzie do wielkiej wojny Izraela z koalicją irańską w Syrii. "Rok 2018 ma potencjał eskalacji, niekoniecznie z powodu, że każda ze stron będzie chciała zainicjować konflikt, ale z powodu stopniowego pogarszania się sytuacji. Doprowadziło to nas do podniesienia poziomu gotowości. Moja ocena opiera się na tym, co obecnie dzieje się w Syrii, gdzie siły Assada popierane przez Rosję i Iran, eliminują ostatnie miejsca oporu. Te miejsca oporu są zlokalizowane w Idlib i we wschodniej Ghoutie. Są to miejsca, w którychw ciągu ostatniego tygodnia w bezwzględnej ofensywie sił Assada zginęły setki Syryjczyków. Natomiast we wschodniej Syrii, oś irańska po niezwykle krwawej bitwie zajęła w tym tygodniu miasto graniczne Abu Kamal. Zwycięstwo Assada umożliwi pośrednikom Iranu w Syrii rozpoczęcie przygotowań do wojny z Izraelem. Nie pozwolimy, aby te rzeczy wydarzyły się bez naszego zaangażowania. Działamy i będziemy nadal działać." Ekspert ds. Syrii, Elizabeth Tzurkov, powiedziała, że Siły Obronne Izraela już zaangażowały się w walkę o przejęcie kontroli na obszarami Kuneitry i Daraa przy granicy izraelsko-syryjskiej. Rozmowy przeprowadzone z cywilami i aktywistami z przygranicznej strefy, wskazują, że Izrael już udziela pomocy wojskowej zbuntowanej milicji rebeliantów w południowej Syrii. Bezpośrednią pomoc wojskową otrzymuje siedem milicji, wśród nich islamistyczne grupy rebeliantów i Wolna Armia Syryjska. Niektóre z tych grup już wcześniej otrzymały pomoc wojskową od Stanów Zjednoczonych, ale po wycofaniu amerykańskiego wsparcia dla sunnickich bojówek walczących z reżimem Assada, ich miejsce zastąpił Izrael. Ich obecnym celem jest uniemożliwienie utworzenia irańskiej bazy wojskowej w pobliżu Wzgórz Golan, a równolegle walczą z lokalnym oddziałem ISIS, Jajsz Khalid ibn al-Walid, który kontroluje część terytorium przylegającego do południowych Wzgórz Golan i jordańskiej granicy. Wsparcie izraelskie polega na atakach dronami oraz rakietowego ostrzału pozycji ISIS. Pod koniec 2017 r. umożliwiono nawet grupie kilkudziesięciu syryjskich rebeliantów przejść przez terytorium Izraela, aby mogli szybko przemieścić się w rejony prowadzonych walk. Taka polityka Izraela jest odpowiedzią na starania Iranu zmierzające w przekształcenie Syrii w bazę wojskową, z której będzie można przeprowadzać ataki przeciwko Izraelowi.

23 lutego 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy barierze granicznej Strefy Gazy. Palono opony i rzucano kamieniami w izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Rannych zostało 3 Arabów.

23 lutego 2018 r. Departament Stanu USA potwierdził, że Stany Zjednoczone otworzą nową ambasadę w Jerozolimie w maju, aby zbiegło się to z 70-Dniem Niepodległości Izraela. Ambasada będzie znajdować się w budynku, w którym obecnie mieści się placówka konsularna w Jerozolimie. Początkowo będzie składać się z zaledwie kilku biur w istniejącym obiekcie, aby do 2019 r. zostać rozbudowana.
    23 lutego 2018 r. ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon z zadowoleniem przyjął dzisiejsze oświadczenie Stanów Zjednoczonych. "Odważna decyzja prezydenta Trumpa o przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy w maju, na cześć naszego siedemdziesiątego Dnia Niepodległości, jest świadectwem nierozerwalnego sojuszu i prawdziwej przyjaźni między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Nadszedł czas, aby wszystkie państwa członkowskie ONZ poszły w ślady Stanów Zjednoczonych i oświadczyły, że również uznają Jerozolimę za odwieczną stolicę państwa Izrael."

24 lutego 2018 r. - Szabat.

24 lutego 2018 r. Palestyńska Rada Narodowa ostro skrytykowała decyzję amerykańskiej administracji, o przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy w maju, zbiegając się z 70. Dniem Niepodległości Izraela. "Nacisk amerykańskiej administracji na realizację agresywnej decyzji, po raz kolejny dowodzi, że Stany Zjednoczone wybrały izolację i zdystansowały się od pokoju na rzecz konfliktu, i że wybrały wrogość Arabów i muzułmanów na całym świecie, i wybrały dalsze podsycanie napięcia oraz niestabilności w regionie. Obecna amerykańska administracja poniesie konsekwencje swojej decyzji, która szkodzi wierze i uczuciom Arabów oraz muzułmanów na całym świecie, i w ogóle ludzkości."
    24 lutego 2018 r. rzecznik Hamasu, Sami Abu Zuhri powiedział: "Przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy jest deklaracją wojny przeciwko narodowi arabskiemu i muzułmańskiemu, a administracja Stanów Zjednoczonych musi ponownie rozważyć jej ruch." Wysoki urzędnik Hamasu, Osama Hamdan, powiedział, że Hamas przygotowuje się na okres po zakończeniu ery Abbasa. Hamdan podkreślił, że al-Fatah znajduje się w trudnej sytuacji po tym, jak proces dyplomatyczny zawiódł, powodując utratę jedynej reprezentacji "narodu palestyńskiego". "Uważam, że prezydent Abbas doszedł do kresu swojej politycznej drogi."

24 lutego 2018 r. izraelski satelita szpiegowski Eros-B zaobserwowoały, że Rosja potajemnie przerzuciła do Syrii dwa najnowsze samoloty myśliwskie piątej generacji Sukhoi Su-57. Są to samoloty typu "stealth". Rosja prawdopodobnie chce je przetestować w warunkach rzeczywistej wojny. Samoloty dostrzeżono w rosyjskiej bazie lotniczej Khmeimim w pobliżu Latakia w Syrii.

25 lutego 2018 r. podczas porannego posiedzenia rządu premier Benjamin Netanjahu polecił wstrzymanie i opóźnienie wszystkich dyskusji (do 29 kwietnia) nad propozycją ustawy o ogłoszeniu suwerenności Izraela w stosunku do Judei i Samarii. Zatwierdzono plan budowy 350 nowych mieszkań w osiedlu żydowskim Netiv Ha'avot w bloku osiedli Gusz Etzion w Judei.
    25 lutego 2018 r. Siły Obronne Izraela ogłosiły, że we wtorek o północy zostanie nałożone całkowite zamknięcie terytoriów Autonomii Palestyńskiej. Zamknięcie będzie obowiązywać na czas święta Purim. Wyjątkiem będą sytuacje humanitarne, medyczne i wyjątkowe.
    25 lutego 2018 r. przywódcy kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskiego zamknęli Kościół Grobu Świętego w Jerozolimie, w proteście przeciwko nowej izraelskiej polityce podatkowej i proponowanemu prawu wywłaszczenia ziem. Oskarżyli oni Izrael o "systematyczny i bezprecedensowy atak przeciwko chrześcijanom w Ziemi Świętej. Działania te naruszają obowiązujące umowy i międzynarodowe zobowiązania, które gwarantują prawa i przywileje Kościołów, co wydaje się być próbą osłabienia chrześcijańskiej obecności w Jerozolimie." W ramach walki z ministerstwem finansów o budżety dla stolicy, władze miejskie Jerozolimy zaczęły pobierać opłaty z tytułu podatku od nieruchomości o wartości przekraczającej 650 mln szekli. Dotyczy to około 887 nieruchomości w całym mieście. Wśród tych obiektów znajdują się także kościoły oraz budynki instytucji ONZ. Urzędnicy miejscy oświadczyli, że nie dotyczy to obiektów sakralnych wykorzystywanych do modlitwy, które są zwolnione z płacenia podatków od nieruchomości na mocy prawa, ale raczej dotyczy to nieruchomości sakralnych wykorzystywanych do działań nie związanych z modlitwą, w tym do działalności komercyjnej. Osobną kwestią jest ustawa, która pozwala państwu wywłaszczyć w Jerozolimie grunty sprzedane w ostatnich latach przez kościoły prywatnym firmom budowlanym. Deklarowanym celem ustawy jest ochrona właścicieli domów przed możliwością powstania sytuacji, w której prywatne firmy zaprzestaną przedłużać dzierżawę gruntów, na których stoją ich domy lub mieszkania. W takiej sytuacji grunty wróciłyby do właściciela, czyli danego kościoła. Natomiast właściciele domów lub mieszkań musieliby opuścić swoje domostwa, lub byliby narażeni na ponoszenie dodatkowych kolejnych opłat na rzecz kościołów. Obecnie kościoły są głównymi właścicielami nieruchomości w mieście. Mówi się, że takie prawo utrudniłoby im znalezienie nabywców gruntów należących do kościoła, a środki finansowe pozyskiwane ze sprzedaży i dzierżawy tych gruntów umożliwiają prowadzenie działalności tych kościołów w mieście.

25 lutego 2018 r. wysoka delegacja egipskich sił bezpieczeństwa przybyła do Strefy Gazy, aby podjąć rozmowy mające na celu wznowienie procesu pojednania między Fatahem a Hamasem. Na czele delegacji stał szef egipskiego wywiadu, gen. Sameh Nabil. Rozmowy odbyły się w Gazie.
    25 lutego 2018 r. członek Komitetu Wykonawczego OWP Saleh Rafat, powiedział, że w najbliższych dniach będzie podjęta decyzja w sprawie zerwania więzi z Izraelem. Rafat wezwał państwa arabskie, aby nie zgodziły się na amerykański plan pokojowy, który wkrótce zostanie oficjalnie przedstawiony. Wezwał także do wycofania inwestycji ze Stanów Zjednoczonych, i ogłoszenie bojkotu amerykańskich produktów.
    25 lutego 2018 r. po południem arabska łódź rybacka naruszyła zakazaną strefę u wybrzeży Strefy Gazy. Wypłynęła ona z dozwolonego obszaru połowów i weszła na zamknięte wody wojskowe położone przy północnej części Strefy Gazy. Izraelski okręt patrolowy wezwał Arabów do zawrócenia i oddał ostrzegawcze strzały. Gdy zostały one zignorowane, otworzono ogień do podejrzanej łodzi. Zginął 1 Arab, a 2 osoby aresztowano.

26 lutego 2018 r. parlamentarna komisja ds. imigracji i diaspory debatowała na temat wyzwań przed którymi stoi zachowanie pamięci historycznej o II wojnie światowej. W dyskusji wziął udział ambasador Polski w Izraelu Jacek Chodorowicz oraz przedstawiciele ambasady Rosji w Izraelu. Przewodniczący komisji Avraham Negosa powiedział: "W związku z rosnącym antysemityzmem i negowaniem Holokaustu w Europie, a także z powodu trwających uszkodzeń pomników poświęconych pamięci ofiar Holokaustu, prowadzimy tę ważną dyskusję. Ważne jest, aby nie dopuścić do uszkodzenia pamięci o Holokauście i tych, którzy zostali zamordowani, oraz aby zachować pamięć o Holokauście w systemie edukacji w Izraelu i na całym świecie. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wkład Armii Czerwonej w zwycięstwo nad hitlerowską bestią i wkład sojuszników w tę walkę. Nie można ignorować ostatnich działań podejmowanych przez polskiego prawodawcę. Nie będziemy milczeć i nie będziemy milczeć w świetle tego, co dzieje się w Polsce. Państwo zmienia fakty historyczne i pozwala na profanację nagrobków żołnierzy Armii Czerwonej. Historia nie ma wersji. Nie pozwolimy, aby szkodzić pamięci ofiar Holokaustu i ofiar wojny. Żądamy natychmiastowej interwencji krajów świata. Tragiczna lekcja nie może zostać zapomniana. Zabrano życie dziesiątek milionów ludzi i musimy się z tego uczyć." Ambasador Polski w Izraelu Jacek Chodorowicz powiedział w odpowiedzi, że nowa polska ustawa została zamrożona z powodu gniewu Izraela. "Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce zobowiązało się, że nowa ustawa nie będzie wykonywana, dopóki wszystkie elementy nowej ustawy nie zostaną dokładnie zbadane, w tym poprzez dyskusję z przedstawicielami Izraela. Jest zgoda, abyśmy spokojnie rozmawiali na temat wszystkich klauzuli prawa, które zostało skrytykowane w Izraelu." Negosa wezwał polski rząd do natychmiastowego anulowania tej ustawy. Ponadto komisja wezwało ministerstwo spraw zagranicznych do podjęcia kroków przeciwko wszelkim próbom zaprzeczania pamięci o Holokauście.

26 lutego 2018 r. ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej i Ligii Arabskiej spotkali się na dyskusji na temat możliwości wznowienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Przemawiając po rozmowach, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini powiedziała, że "szczególny status i charakter Jerozolimy musi zostać zachowany." Podkreśliła, że rozmowy pokojowe muszą opierać się na dwupaństwowym rozwiązaniu, aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli żyć obok siebie w pokoju.
    26 lutego 2018 r. polski wiceminister kultury Jarosław Sellin wycofał się w poniedziałek z propozycji akademickiej budowy tak zwanego "Polokaustu" muzeum dla polskich ofiar nazistów. Polski prezydent Andrzej Duda odwiedził Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, gdzie spotkał się z przywódcami żydowskiej społeczności. Duda powiedział: "Nie nazwałbym tego kryzysem, tylko krzykiem, który mam nadzieję, zostanie szybko rozwiązany ... Pojawiły się dramatyczne interpretacje. Potępienia Żydów wśród Polaków, ale nie ze strony całego narodu polskiego. Wszystkie uproszczenia są bardzo bolesne."

27 lutego 2018 r. premier Benjamin Netanjahu podjął decyzję o zawieszeniu pobierania podatków od nieruchomości sakralnych. Decyzję podjęto pod silnym naciskiem Watykanu, Rosji i Grecji. Netanjahu polecił powołanie profesjonalnego zespołu, którego celem będzie rozwiązanie sporu finansowego pomiędzy gminą Jerozolimy a ministerstwem finansów.
    27 lutego 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami tramwaj przy dzielnicy Shuafat we Wschodniej Jerozolimie. Nikt nie został ranny, ale tramwaj został uszkodzony.

27 lutego 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści ostrzelali pozycje izraelskich żołnierzy przy żydowskim osiedlu Pesagot w południowej Samarii. Nikt nie został ranny. Na miejscu oddania strzałów znaleziono liczne łuski.

27 lutego 2018 r. jordańskie służby bezpieczeństwa rozbiły komórkę terrorystyczną ISIS, która planowała przeprowadzić ataki terrorystyczne na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Ammanie i izraelskich biznesmenów przyjeżdżających do Jordanii.
    27 lutego 2018 r. The Anti-Defamation League poinformowała, że w 2017 r. odnotowano w Stanach Zjednoczonych wzrost o 57% liczby antysemickich incydentów. W zeszłym roku odnotowano 1 986 takich incydentów (w 2016 r. było ich 1 267). Jest to największy wzrost antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych od 1979 r. Jonathan Greenblatt powiedział, że wzrost ten jest częściowo napędzany przez skrajnie prawicowych ekstremistów.

28 lutego 2018 r. eksperci wojskowi poinformowali, że satelita obserwacyjny ujawnił obecność nowej irańskiej bazy wojskowej w Syrii. Na zdjęciach widoczne są dwa hangary, które prawdopodobnie służą do przechowywania pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu. Mogą one razić cele w Izraelu. Baza znajduje się w Jabal ash Sharqi, około 12 km na północny zachód od Damaszku. Baza jest w trakcie budowy.
    28 lutego 2018 r. rano przywódcy kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskiego otworzyli Kościół Grobu Świętego w Jerozolimie.
    28 lutego 2018 r. wysoki urzędnik poinformował, że Izrael wyraził zgodę, aby Egipt podwoił liczbę żołnierzy stacjonujących na półwyspie Synaj. Traktat pokojowy podpisany w 1979 r. pomiędzy Izraelem a Egiptem, nałożył surowe ograniczenia na liczebność egipskich sił na Synaju. Wszelkie zmiany wymagają ścisłej koordynacji z Izraelem. Obecnie prowadzona przez egipską armię operacja antyterrorystyczna na Synaju, wiązała się z takimi uzgodnieniami. Jednak Egipcjanie wprowadzili na Synaj większą liczbę żołnierzy i sprzętu wojskowego niż uzgodnili to z Izraelem. Z tego powodu Izrael złożył skargę do międzynarodowych sił MFO.
    28 lutego 2018 r. wysoki oficer wojskowy powiedział, że w 2018 roku istnieją bardzo duże szanse na wybuch wojny. Podkreślił on przy tym, że w ciągu ostatnich lat Siły Obronne Izraela bardzo dobrze przygotowały się na taką sytuację. "Ujednolicenie dyrekcji ds. technologii i logistyki w siłach lądowych pozwoliło zaoszczędzić setki milionów szekli, co przyniosło prawdziwą poprawę w zakresie śmiercionośnych broni. To już nie jest Wojna Jom Kippur, podczas której liczne dywizje przemieszczały się konwojami czołgów i ciężkich ciężarówek. Jesteśmy teraz w zupełnie innej rzeczywistości. Technologia się zmieniła, podobnie jak pole walki. Obecnie już w punktach moblizacji wymagana jest duża zdolność obronna, na długo przed rozpoczęciem walki. W tym celu aktywowany zostanie system Magen Gidon, który jest faktycznie naziemną i punktową formą Iron Dome. Po drugiej stronie jest wróg, który także się zmienił i jest bardziej doświadczony. Szybko zyskuje przewagę, a jego decentralizacja jest coraz większa. Jesteśmy gotowi na wojnę. Do 2020 roku będziemy mieli przygotowane wszystkie zapasy, ukończymy wszystkie szkolenia i przygotujemy wszystkie plany. W tym roku pracujemy nad harmonogramem 17/17, co oznacza 17 tygodni szkoleń na każde 17 tygodni działalności operacyjnej. Ale nie tylko armia przygotowuje się do wojny. Obecne bazy i duża część obiektów wojskowych są przestarzałe i prawie nie nadają się już do użytku. W ciągu następnych kilku lat siły lądowe zmienią wszystko. 32 rezerwowe jednostki wsparcia zostaną całkowicie zmodernizowane, powstanie 6 baz szkoleniowych, zostanie utworzone jednolite centrum zaopatrzenia, przy czym regułą określającą potrzeby będzie zunifikowanym punktem widzenia. To już nie jest ta sama Dyrekcja Logistyki ani to samo uzbrojenie. Wszystko jest pod jednym oficerem i pod jednym dowództwem, które wszystko nadzoruje i jest obecnie najbardziej efektywnym ramieniem do zarządzania zasobami budżetu Sił Obronnych Izraela. Inwestycje w siłach lądowych są ogromne. Bezzałogowe drony dla sił manewrowych, wyrafinowane i zaawansowane pociski rakietowe, zaawansowane technologicznie ciężarówki, a nawet samobieżne pojazdy, które w razie potrzeby potrafią samodzielnie dostarczyć zaopatrzenie na pole walki lub ewakuować rannych. Następna wojna będzie trudna. Nie będzie to prosta sprawa. Zajmie nam ona od kilku dni do kilku tygodni, ale na koniec zwyciężymy." Dowództwo ujawniło szereg nowych broni, które już są zintegrowane z jednostkami operacyjnymi, a inne jeszcze znajdują się w fazie rozwoju lub będą integrowane w najbliższych latach. Na przykład, lądowe siły manewrowe będą wyposażone we własne baterie Iron Dome, aby w ten sposób chronić miejsca koncentracji grup wojska. Nie ustalono jeszcze, czy jednostki obrony przeciwlotniczej będą częścią batalionów rozpoznawczych, które walczą na pierwszej linii walki, czy też pozostaną w ramach konwencjonalnej artylerii dla ochrony brygad operacyjnych. Jednak dowódcy brygad, batalionów, a nawet kompanii otrzymają nową śmiercionośną broń - małe drony przenoszące duży ładunek wybuchowy, które są w stanie trafić w cel z dokładnością do jednego metra. Centra dowodzenia dronami będą znajdować się przy sztabach brygad lub korpusów, skąd będą kierowane działania dronów rozpoznawczych, dronów uzbrojonych lub dronów ratunkowych do ewakuacji rannych. Obecnie trwają uzgodnienia sił lądowych z siłami powietrznymi, aby podzielić odpowiedzialność za przestrzeń powietrzną nad polem walki pomiędzy nimi. Na uzbrojenie artylerii wprowadzane są nowe zestawy artyleryjskie z nowoczesną, procezyjną amunicją. Jedno działo nowej generacji odpowiada zdolnościom całej dawnej baterii. Dziło jest obsługiwane przez drużynę liczącą 3-5 osób, zamiast jak dotychczas 11 osób. Większość tych dział jest moblinych. Nowe baterie artyleryjskie są wyposażone w drony obserwacyjne, umożliwiające ocenę celności ostrzału. W dziedzinie robotyki wprowadzone zostały zdalnie sterowane buldożery inżynieryjne, które będą wykorzystywane przeciwko wrogim siłom przeciwpancernym i improwizowanym urządzeniom wybuchowym. Jednostki logistyczne do końca roku otrzymają 300 nowych ciężarówek, które zastąpią stare wysłużone samochody. Istnieje zgoda wśród wysokich oficerów sztabu armii, że w następnej wojnie pociski spadające na ośrodki ludności cywilnej upoważnią dowództwo armii do szybkiego rozmieszczenia manewrowych sił lądowych. "Wojna może potrwać kilka tygodni, dopóki nie zadamy decydującego ciosu, ale nie miesięcy. Obywatele nie muszą przygotowywać się do kolejnej Wojny Jom Kippur. W następnej wojnie, będziemy działać w wysokich budynkach w obszarach miejskich, oraz walczyć z doświadczonym wrogiem, takim jak Hezbollah, który utraci nocną przewagę poprzez szerokie wyposażenie żołnierzy w noktowizory. Wzmocniliśmy integrację dowodzenia. Już to nie będzie to sama piechota, ani ten sam korpus pancerny. W ćwiczeniach brygady przeprowadzonych w zeszłym tygodniu, pułkownik sił pancernych miał pod swoim dowództwem więcej jednostek piechoty, niż kompanii czołgów. Nikt nie ma jasnej definicji tego, czym obecnie jest zwycięstwo. Zwycięstwo to połączenie taktycznych zdobyczy wraz z osiągnięciami dowodzenia, takimi jak zabicie lidera Hezbollahu, Hassana Nasrallaha."

28 lutego 2018 r. szef sztabu Sił Obronnych Izraela gen. Gadi Eizenkot odwiedził Grecję, gdzie spotkał się ze swoim greckim odpowiednikiem, admirałem Evangelosem Apostolakis. Rozmowy dotyczyły wyzwań bezpieczeństwa przed którymi stoją oba państwa, a także przyszłej współpracy wojskowej.
    28 lutego 2018 r. londyńska gazeta panarabska Asharq Al-Awsat napisała, że pod naciskiem Autonomii Palestyńskiej państwa europejskie prowadziły negocjacje z administracją Donalda Trumpa na temat nowego amerykańskiego planu pokojowego. Według dyplomatów, Stany Zjednoczone nie wykluczają, że Wschodnia Jerozolima będzie stolicą przyszłego państwa palestyńskiego, pod warunkiem, że Stare Miasto będzie znajdować się pod międzynarodową kontrolą. Amerykański plan przewiduje, że palestyńskie państwo będzie zdemilitaryzowane, przy czym Dolina Jordanu pozostanie pod izraelską suwerennością, a duże bloki żydowskich osiedli pozostaną na swoich miejscach, natomiast małe pojedyncze osiedla zostaną przeniesione. W późniejszym czasie Autonomia Palestyńska otrzyma dodatkowe uprawnienia administracyjne w obszarach A i B. Plan obejmuje 40 mld $ amerykańskiej pomocy na rzecz utworzenia państwa palestyńskiego i jego instytucji. Izrael będzie nadal odpowiedzialny za bezpieczeństwo na granicach, podczas gdy Strefa Gazy przejdzie pod odpowiedzialność Egiptu. Jeśli chodzi o uchodźców palestyńskich, to plan wzywa do pozostawienia ich tam, gdzie obecnie się znajdują i wypłacenia odszkodowania.

1 marca 2018 r. - Purim.
    1 marca 2018 r. w Izraelu wylądowała polska delegacja wysokich urzędników, która spotka się z izraelskimi urzędnikami, aby znaleźć kompromis w sprawie kontrowersyjnej polskiej ustawie w sprawie Holokaustu. Polska delegacja składa się z historyków, doradców i dyplomatów, na czele których stoi Bartosz Cichocki. Szef ministerstwa spraw zagranicznych, Juval Rotem, powiedział podczas spotkania z delegacją: "Nie jest tajemnicą, że kwestia polskiego prawa dotyczącego Holokaustu jest źródłem niepokoju w Izraelu i wśród Żydów na całym świecie. Musimy dopilnować, aby historyczna prawda została zachowana, a wolność słowa i badań nie została ograniczona, a lęk przed kryminalną karą musi być w związku z tym omówiony i rozwiązany. Zdajemy sobie sprawę, że polskie przywództwo potępiło niewłaściwe wyrażenia, ale zamierzamy omówić tę kwestię, a najistotniejszą kwestią jest zachowanie pamięci o Holokauście." Rozmowy trwały 3 godziny, które zakończyły się bez rozwiązania spornych tematów.

1 marca 2018 r. rano izraelscy żołnierze wykryli ładunek wybuchowy podłożony przy barierze granicznej Strefy Gazy. Saperzy zneutralizowali bombę. Prawdopodobnie została ona podłożona dwa i pół tygodnia temu, podczas palestyńskiej demonstracji przy granicy. Do zdarzenia doszło w południowej części Strefy Gazy.
    1 marca 2018 r. rano palestyńska terrorystka usiłowała zaatakować nożem izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy Betlejem w Judei. Żołnierze obezwładnili i aresztowali napastniczkę.
    1 marca 2018 r. wieczorem pomyłkowo izraelski samochód wjechał do arabskiej wioski Hizma, na wschód od Jerozolimy. Gdy do wioski wjechały izraelskie pojazdy wojskowe, Palestyńczycy wzniecili zamieszki. Kierowcę ewakuowano.

2 marca 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki w kilku miejscach w Judei i Samarii. Palono opony i rzucano kamieniami w izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W Hebronie ranny został 1 izraelski żołnierz. W starciach uczestniczyło około 600 Arabów.
    2 marca 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy barierze granicznej Strefy Gazy. Rzucano kamieniami i koktajlami Mołotowa. W starciach rannych zostało 2 Arabów. W zajściach uczestniczyło około 400 Arabów.

3 marca 2018 r. - Szabat.
    3 marca 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu wezwał różne frakcje koalicji rządowej do wspólnej pracy i uniknięcia przedterminowych wyborów. Obecnie partie religijne znajdują się w sporze z Israel Beytenu w sprawie projektu ustawy o odroczeniach służby wojskowej dla studentów jesziw. Partie te zagroziły, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, odmówią one poparcia projektu budżetu na 2019 r. Minister finansów Mosze Kahlon wyraził pogląd, że jeśli budżet nie zostanie zatwierdzony, wówczas on rezygnuje z koalicji rządowej i spodziewa się przedterminowych wyborów. Takie wcześniejsze wybory mogły by odbyć się już w czerwcu 2018 r. Netanjahu powiedział: "Dobra wola w koalicji może zapobiec przedterminowym wyborom."

3 marca 2018 r. Komitet Wykonawczy al-Fatah poinformował, że postanowiono zmienić deklarację Autonomii Palestyńskiej w taki sposób, że w razie choroby przewodniczącego Mahmouda Abbasa, jego zastępca będzie mógł pełnić tę funkcję trzy miesiące. Po tym okresie konieczne będzie ustalenie daty kolejnych wyborów. Podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych Mahmoud Abbas został przyjęty do szpitala w Baltimore. Pojawiły się później doniesienia, że Abbas cierpi na którąś z form nowotworu. Funkcję jego zastępcy pełni Mahmoud al-Aloul.
    3 marca 2018 r. w Ramallah odbyła się demonstracja arabskich i islamskich sił narodowych, które wezwały całą społeczność arabską Autonomii Palestyńskiej do udziału w masowej demonstracji, która ma się odbyć w najbliższą środę w pobliżu punktu kontrolnego Kalandija na północ od Jerozolimy. Demonstracja będzie protestem przeciwko uznaniu przez Stany Zjednoczone Jerozolimy jako stolicy Izraela. Wezwano także do przyłączenia się do tzw. "Tygodnia Apartheidu", podczas którego należy całkowicie bojkotować wszystkie towary i usługi izraelskie. Natomiast nadchodzący piątek ma być dniem eskalacji. Wezwano wszystkich Arabów do przyłączenia się do konfrontacji z "okupantami i ich osadnikami" na całym Zachodnim Brzegu Jordanu.
    3 marca 2018 r. tysiące Palestyńczyków wzięło udział w masowych demonstracjach w Beit Lahjya i Al-Marazi w Strefie Gazy, na rzecz "okupowanego miasta Jerozolimy." Demonstranci protestowali przeciwko decyzji Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Wysoki przedstawiciel Hamasu, Mushir al-Masri, powiedział, że naród palestyński jest gotowy do rozpoczęcia kolejnej konfrontacji o Jerozolimę i meczet Al-Aqsa. "Wyrzeczenie się Al-Quds jest jak wyrzeczenie się Mekki i Medyny, a obrona meczetu Al-Aksa jest jak obrona dwóch meczetów w Mekce i Medynie. Ten, kto poddaje Al-Aksa, może porzucić świętość meczetu w Mekce i meczetu Proroka w Medynie." Wezwał OWP do wycofania swojego uznania dla Izraela, anulowania Porozumień z Oslo, zaprzestania procesu dyplomatycznego i do sprzeciwienia się złemu traktowaniu przez prezydenta Donalda Trumpa.
    3 marca 2018 r. wieczorem izraelscy żołnierze zastrzelili Palestyńczyka w południowej części Strefy Gazy. Zbliżył się on do bariery granicznej, i pomimo wezwań i oddania ostrzegawczych strzałów, nie chciał się zatrzymać. Do zdarzenia doszło w rejonie Khan Younis.

4 marca 2018 r. przed południem palestyński terrorysta wjechał samochodem w policjanta i izraelskich żołnierzy w dwóch odrębnych miejscach w nadmorskim mieście Akko. Wszyscy troje zostali ranni. Policjanci postrzelili i aresztowali napastnika.

4 marca 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili koktajlami Mołotowa żydowski samochód przy arabskiej wiosce Abud w zachodniej Samarii. Nikt nie został ranny, ale samochód został uszkodzony.

5 marca 2018 r. władze wodne poinformowały, że tegoroczna zima była mało deszczowa. Północny Izrael otrzymał 80-85% średniej miesięcznej w lutym, podczas gdy centralny Izrael otrzymał 60%. Październik, listopad i grudzień 2017 r. również były suche. Łączna ilość opadów w tej zimie osiągnęła 86% opadów, które miały spaść do końca lutego. Brak opadów wpłynął na obszary centralne kraju. W lutym poziom wody w jeziorze Kinneret wzrósł o 37 cm, co daje łącznie 80 cm od początku zimy. Oznacza to, że poziom wody nadal jest 56 cm poniżej dolnej czerwonej linii i 4,76 metra poniżej maksymalnej pojemności. W marcu i kwietniu może spaść jeszcze dodatkowe 20 cm opadów, podnosząc poziom wody w Kinneret o łącznie 1 metr, zamiast zwykłych 1,65 metra. Równocześnie, z powodu powodzi na pustyni Judzkiej, poziom Morza Martwego wzrósł w lutym o 5 cm. Wszystko to razem oznacza, że Izrael ma deficyt 2,5 mld metrów sześciennych wody. Pomimo faktu, że w ostatnich latach prawie nie pompowano wody z Kinneretu, poziom wody nadal spada, powodując wzrost poziomu zasolenia. W lutym poziom chlorków osiągnął 307 miligramów na litr. Ponieważ większość wody w Izraelu jest odsalana, susza nie powinna wpłynąć na indywidualne gospodarstwa domowe. Jednak susza poważnie szkodzi rolnictwu i środowisku naturalnemu.

5 marca 2018 r. palestyński premier Rami Hamdallah powiedział, że Autonomia Palestyńska odrzuca możliwość zaakceptowania amerykańskiego planu pokojowego. Hamdallah podkreślił, że inicjatywa przedstawiona przez Mahmouda Abbasa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest jedynym sposobem na przeprowadzenie poważnych i prawdziwych negocjacji, które doprowadzą do rozwiązania dwupaństwowego. Wykluczył wszelkie możliwości zastosowania tymczasowych porozumień, częściowych ustaleń lub uzgodnień niezgodnych z prawem międzynarodowym.

5 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu i jego żona Sara spotkali się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią. Netanjahu powiedział: "Po raz pierwszy spotykamy się w Waszyngtonie, stolicy Ameryki, po tym, jak ogłosiliście, panie prezydencie, Jerozolimę jako stolicę Izraela. Była to historyczna proklamacja, po której nastąpiła wasza odważna decyzja o przeniesieniu ambasady w nasz nadchodzący Dzień Niepodległości. Chcę wam powiedzieć, że naród żydowski ma długą pamięć. Pamiętamy proklamację wielkiego króla perskiego Cyrusa Wielkiego, który 2500 lat temu ogłosił, że żydowscy zesłańcy w Babilonie mogą powrócić i odbudować Świątynię w Jerozolimie. Pamiętamy sto lat temu Lorda Balfoura, który wydał Proklamację Balfoura, która uznała prawa narodu żydowskiego w naszej ojczyźnie. Pamiętamy, że 70 lat temu prezydent Harry S. Truman był pierwszym przywódcą, który uznał żydowskie państwo. I pamiętamy, jak kilka tygodni temu prezydent Donald Trump uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Panie prezydencie, będzie to wspominane przez nasz naród przez wieki, a jak już powiedzieliście, inni mówili o tym, a ty to zrobiliłeś. Tak więc, chcę wam podziękować w imieniu narodu izraelskiego i we własnym imieniu. Gdybym musiał powiedzieć, jakie jest nasze największe wyzwanie na Bliskim Wschodzie, zarówno dla naszych krajów, jak i dla naszych arabskich sąsiadów, to jest to jedno słowo: Iran. Iran nie zrezygnował z ambicji nuklearnych. Wzbogacił się i wszędzie stosuje agresję, także we własnych granicach. Myślę, że musimy powstrzymać ten kraj, który intonuje hasła: Śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce. Iran musi zostać powstrzymany, jest to nasze wspólne wyzwanie." Trump podkreślił, że relacje między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem nigdy wcześniej nie były tak dobre jak teraz.

6 marca 2018 r. do Izraela przypłynął amerykański okręt desantowy USS "Iwo Jima", który weźmie udział we wspólnych izraelsko-amerykańskich ćwiczeniach wojskowych "Juniper Cobra 2018". Śmigłowcowiec przywiózł 1400 żołnierzy marines, oraz 25 samolotów i 3 poduszkowce desantowe. Ćwiczenia Juniper Cobra 2018 koncentrują się na poprawie zdolności obronnych przeciwko rakietowym atakom balistycznym. Amerykański śmigłowcowiec będzie operować w bezpiecznej odległości od wybrzeża.

6 marca 2018 r. nad ranem izraelscy żołnierze wykryli warsztat produkujący broń w Hebronie, w Judei. Przejęto nielegalną broń, amunicję oraz prowizoryczny ładunek wybuchowy. Aresztowano 1 Palestyńczyka. Podczas działań w Dżeninie na północy Samarii, palestyńscy terroryści ostrzelali izraelskich żołnierzy. Nikt nie został ranny.
    6 marca 2018 r. członek Komitetu Wykonawczego OWP, Ahmed Al-Majdalani, powiedział, że Izrael musi przekazać wszystkie należne fundusze Autonomii Palestyńskiej, bez odliczania środków przekazywanych terrorystom i ich rodzinom. Jeśliby Izrael obniżył przekazywane środki, będzie musiał zapewnić odszkodowanie za "szkodę wyrządzoną narodowi palestyńskiemu". Dodał, że wynagrodzenia wypłacane terrorystom są zgodne z prawem, ponieważ "walka przeciwko izraelskiej okupacji jest zgodnie z międzynarodowym prawem, dopuszczalną formą walki."
    6 marca 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści podpalili synagogę stojącą przy żydowskim osiedlu Carmei Tzur w bloku osiedli Gusz Etzion w Judei. Synagoga spłonęła całkowicie.

6 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu podczas dorocznej konferencji AIPAC w Waszyngtonie powiedział: "Jak powiedziałem wczoraj prezydentowi Trumpowi, szczególnie dobrze jest być w stolicy Ameryki, odkąd uznał Jerozolimę za stolicę Izraela! Dziękuję, panie prezydencie Trump, za tę historyczną decyzję. Dziękuję za ogłoszenie kolejnej decyzji - przeniesienie amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy na Dzień Niepodległości ... Izrael nigdy nie był silniejszy militarnie - jesteśmy niesamowicie silni! Mamy samolot myśliwski F-35, najbardziej zaawansowany na świecie, i system obrony przeciwrakietowej Iron Dome, który opracowaliśmy z pomocą Ameryki. W ciągu ostatnich kilku lat służby wywiadowcze Izraela udaremniły dziesiątki poważnych ataków terrorystycznych w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Gdyby nie wywiad Izraela, samolot mógł zostać zdmuchnięty z nieba w drodze z Australii do Zatoki Perskiej. Złą wiadomością jest to, że złe rzeczy pogarszają się i są bardzo złe. Musimy sobie z tym poradzić - i myślę konkretnie o tym, co robimy w sprawie Iranu. Siłą stojącą za tym, co złe, ta radykalna tyrania w Teheranie. Mam dla was dzisiaj jedno przesłanie, jest ono bardzo proste: musimy powstrzymać Iran, powstrzymamy Iran. Kiedy ostatnio tu przemawiałem, to ostrzegłem świat przed porozumieniem nuklearnym, które zagraża przetrwaniu Izraela, bezpieczeństwu regionu, pokojowi świata. Ostrzegałem, że reżim Iranu wielokrotnie okłamywał międzynarodową społeczność, i nie można mu ufać. Ostrzegałem, że umowa daje Iranowi jasną ścieżkę do rozwoju arsenału nuklearnego w niewiele ponad dekadę. Oto, co Iran dzisiaj robi ... nasz region pogrąża się ciemnościach. Iran buduje agresywne imperium. Iran, Irak, Syria, Liban, Gaza, Jemen - są jeszcze przed nami. Nigdy nie pozwolimy Iranowi rozwinąć broni jądrowej. Ani teraz, ani za 10 lat, nigdy. Prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że jego administracja nie zaakceptuje agresji Iranu w regionie. On także nie zgodzi się nuklearny Iran."
    6 marca 2018 r. wiodący polski portal informacyjny onet.pl napisał, że uzyskał dokument sugerujący, że najwyżsi polscy urzędnicy nie są mile widziani w Białym Domu ze względu na przyjęcie ustawy ograniczającej możliwość dyskusji na temat II wojny światowej. Dokument mówi, że prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki nie będą w ogóle przyjęci przez prezydenta Donalda Trumpa lub jakiegokolwiek innego członka administracji Stanów Zjednoczonych. Pracownicy amerykańskiej ambasady w Warszawie zagrozili również wstrzymaniem finansowania wspólnych projektów wojskowych między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki zaprzeczył tym doniesieniom, przyznając jednak, że Waszyngton wyraża "obawy i pytania" na temat nowej ustawy, ale doniesienia o sankcjach są nieprawdziwe.

7 marca 2018 r. minister komunikacji Ayoob Kara poinformował, że występujące od dwóch tygodni zakłócenia w pracy sieci komórkowych na południu Negewu są wynikiem zakłóceń ze strony Egiptu, gdzie egipska armia prowadzi szeroko zakrojoną operację antyterrorystyczną na Synaju. Minister dodał, że w ciągu kilku dni działanie sieci komórkowych powinno się ustabilizować.
    7 marca 2018 r. ekspert ds. Bliskiego Wschodu, dr Mordechaj Kedar, spotkał się z parlamentarzystami w Knesecie. Powiedział: "Naprawdę chcecie powstrzymać podżeganie? Czy kiedykolwiek zamknęliście stację telewizyjną lub stację radiową prowadzoną przez Autonomię Palestyńską? Zawsze obwiniacie Sąd Najwyższy, a jest czas, abyście zaczęli działać. Jesteśmy odpowiedzialni za to, że tacy terroryści jak Jibril Rajoub wciąż chodzą na wolności, a przewodniczący Mahmoud Abbas daje pieniądze za terror. Jak to się stało, że on nadal jest przewodniczącym Autonomii Palestyńskiej? To my jesteśmy winni, a nie oni. Oni robią wszystko, na co my im pozwolimy. Musicie zrozumieć, w jaki sposób druga strona rozumie to, co oznacza szukanie pokoju. Oni postrzegają takich jako słabych ludzi, którzy już przegrali bitwę. Tacy są słabi i proszą o litość, błagając, aby pozostawili jego głowę przy ciele, proszą o litość i nazywają to pokojem ... w chwili, gdy szukamy pokoju, pokój ucieka przed nami, ponieważ oni podnoszą cenę za coś, a my nie jesteśmy gotowi zapłacić tej ceny. Tak oni spostrzegają wszystkich, którzy szukają pokoju. Musimy powiedzieć Arabom coś bardzo prostego: nie potrzebujemy pokoju. Jesteśmy od 70 lat niezależnym państwem, jesteśmy demokratycznym państwem, jesteśmy dobrze zorganizowani, mamy dobrą medycynę ... spójrzcie na Syrię, Irak, Libię, Jemen, to same porażki! Kto potrzebuje pokoju z wami? Kto chce pokoju z wami? Zróbcie pokój między sobą, a przyłączymy się. Wy nawet nie wiecie, czym jest pokój. Ktoś, kto czegoś nie ma, nie może przekazać tego przedmiotu komuś innemu. W świecie arabskim nie ma takiej koncepcji jak pokój. Arab bez wojny nie jest Arabem - on walczy ze swoim teściem, z żoną lub z innym państwem, taka jest tam kultura. Dziesiątki tysięcy lat życia na pustyni sprawiły, że ci ludzie są surowi, i widzą wojnę jako jedyną drogę do negocjacji. Kiedy mówimy im, że chcemy pokoju, oznacza to, że uznajemy fakt, że oni zwyciężyli nad nami, i błagamy o odrobinę spokoju, błagamy, aby zostawili nasze głowy przy naszych ciałach. A Arabowie wtedy pytają: Ile chcecie nam dać, abyśmy dali wam pokój? Zrozumienie tego to jedyny sposób na osiągnięcie prawdziwego pokoju."

7 marca 2018 r. po południem palestyński terrorysta usiłował zaatakować nożem żydowskiego osadnika przy osiedlu Havat Talia na południu Judei. Ochroniarze obezwładnili i aresztowali napastnika.

7 marca 2018 r. Pentagon poinformował, że Iran przetestował i wdrożył do działalności operacyjnej rosyjski system rakiet przeciwlotniczych S-300. Został on dostarczony przez Rosję w 2016 r.

8 marca 2018 r. amerykańscy i izraelscy żołnierze rozpoczęli wspólne ćwiczenia wojskowe "Juniper Cobra 2018". Przez dwa tygodnie przećwiczone zostaną liczne scenariusze zakładające ataki rakietowe ze strony libańskiego Hezbollahu oraz Iranu. Już dwa dni temu do wybrzeży Izraela przypłynął śmigłowcowiec desantowy USS "Iwo Jima", który przy pomocy helikopterów i poduszkowców wyokrętował ponad 1,4 tys. amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dzisiaj do portu w Hajfie wpłynął amerykański okręt dowodzenia USS "Mount Whitney", który jest okrętem flagowym VI Floty Stanów Zjednoczonych. Ogółem w ćwiczeniach weźmie udział 2,5 tys. amerykańskich i 2 tys. izraelskich żołnierzy. Będą to największe wspólne ćwiczenia wojskowe izraelsko-amerykańskie. Mają one na celu utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Pierwsze ćwiczenia rozpoczęto już 4 marca.

8 marca 2018 r. w południe izraelscy żołnierze zatrzymali 2 Palestyńczyków, którzy usiłowali przejechać samochodem przez punkt kontrolny Tapuah w Samarii, z ukrytymi we wnętrzu nożami.

8 marca 2018 r. wydawana w Londynie arabska gazeta A-Rai al-Yum napisała, że libański Hezbollah ogłosił stan wyjątkowy, obawiając się izraelskiego ataku. Decyzję podjęto z obawy, że pod przykrywką izraelsko-amerykańskich ćwiczeń wojskowych, Izrael przeprowadzi niespodziewany atak na Liban.
    8 marca 2018 r. czeski prezydent Miloš Zeman wyraził życzenie, ambasada Czech w Izraelu została przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy. Zeman podkreślił,i że jest to dla niego "najważniejszy priorytet". Decyzja leży jednak w rękach rządu i znajduje się ona w trakcie dyskusji. Ambasador Izraela w Czechach, Daniel Meron, powiedział, że "Republika Czeska jest jednym z najbliższych sojuszników Izraela w Europie, a sam prezydent Zeman jest prawdziwym przyjacielem narodu żydowskiego."

9 marca 2018 r. rano odbył się maraton w Jerozolimie. Wzięło w nim udział ponad 35 tys. uczestników z 72 różnych państw. Służby ratownicze udzieliły pomocy medycznej 71 biegaczom. Maraton zwyciężył kenijski biegacz Szadrach Kipkogei.

9 marca 2018 r. palestyński minister spraw zagranicznych Rijad al-Maliki skrytykował państwa arabskie, za ich porażkę w realizacji decyzji dotyczących konfliktu izraelsko-palestyńskiego, co zachęciło Stany Zjednoczone do uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. Ta porażka zachęciła także małe państwa, takie jak Gwatemala, do podążania za amerykańską supremacją, i przeniesienia własnych ambasad do Jerozolimy.
    9 marca 2018 r. lider Hamasu, Ismail Hanijeh, powiedział, że jego grupa nie będzie w stanie powstrzymać masowych protestów, jakie wybuchną w dniu, w którym Stany Zjednoczone przeniosą swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. "Nie możemy powstrzymać dziesiątek tysięcy mieszkańców, którzy udadzą się na północ, południe i wschód, aby zaprotestować przeciwko oblężeniu Gazy." Zapowiedziano, że od 30 marca rozpocznie się sześciotygodniowy protest mieszkańców Strefy Gazy, którzy rozbiją setki namiotów w pobliżu granicy. Kulminacja masowych protestów została zaplanowana na 14 maja - Dzień Nakba - rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Izrael.
    9 marca 2018 r. po południem Palestyńczycy obrzucili kamieniami i bombami zapalającymi izraelskich żołnierzy w Hebronie w Judei. Żołnierze odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciu zginął 1 Arab.

9 marca 2018 r. saudyjski książę Mohammed bin Salman i egipski prezydent Abdel Fattah Al-Sisi przekazali informację palestyńskiemu przewodniczącemu Mahmoudowi Abbasowi, że nie ma innego wyboru, jak być pragmatycznym i zaakceptować amerykański plan pokojowy. Abbas dowiedział się, że Arabowie muszą zaakceptować nowe realia i zgodzić się na żądania Stanów Zjednoczonych pod rządami prezydenta Donalda Trumpa. W przeciwnym razie, Abbas i Palestyńczycy zapłacą tego wysoką cenę i będą w przyszłości żałować podjętej decyzji.
    9 marca 2018 r. polski senator Jan Zaryn (PiS) powiedział, że nie podałby ręki ambasadorowi Izraela w Polsce, i że opowiada się za jej wydaleniem z Polski za twierdzenie, że antysemityzm rozwija się w Polsce. "Jeśli ktoś dzisiaj w jakikolwiek sposób utożsamia rządy partii Prawa i Sprawiedliwości z prześladowaniami Żydów kierowanymi przez aparat partii komunistycznej w 1968 roku, to z pewnością nie podam ręki takiej osobie. Jeśli zrobi to ambasador obcego państwa, to może musimy poprosić tę panią, aby opuściła ten kraj." Polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przyznał, że istnieją napięcia między Polską a Stanami Zjednoczonymi w kwestii nowo przyjętej kontrowersyjnej ustawy w sprawie Holokaustu.

10 marca 2018 r. - Szabat.

10 marca 2018 r. wieczorem doszło do starć żydowskich osadników z Palestyńczykami przy osiedlu Itzhar w środkowej części Samarii. Osadnicy obrzucili kamieniami Arabów z sąsiedniej wioski Urif. W trakcie incydentu śmiertelnie postrzelony został 19-letni Arab. Przybyli na miejsce izraelscy żołnierze rozdzielili obie strony. Ranny został jeszcze jeden Arab.

11 marca 2018 r. rano w całym kraju rozpoczęły się szeroko zakrojone ćwiczenia wojskowe mające na celu podniesienie poziomu gotowości ludności cywilnej na wypadek różnych sytuacji awaryjnych i wojennych. Ćwiczenia są połączone z przebiegającymi równolegle izraelsko-amerykańskimi ćwiczeniami wojskowymi Juniper Cobra 2018. Celem prowadzonych ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości wszystkich systemów służb ratowniczych, ich współdziałanie z policją i siłami wojskowymi, lokalnymi władzami, szkołami, organizacjami publicznymi i prywatnymi, oraz ich współpracę ze wszystkimi szczeblami dowództwa wojskowego i wszystkimi bazami wojskowymi znajdującymi się w rejonie prowadzonych ćwiczeń. Równocześnie przeprowadzane są liczne szkolenia pracowników szkół, przedszkoli, urzędów państwowych i instytucji publicznych, aby byli gotowi przeprowadzić ewakuację personelu w sytuacji zagrożenia. Wśród ćwiczonych scenariuszy znajduje się masowy atak rakietowy. Na północy kraju odbywa się wspólne szkolenie policji i lokalnych koordynatorów bezpieczeństwa, aby umieli współpracować z siłami lądowymi armii i helikopterami bojowymi w sytuacji infiltracji przez granicę grup terrorystów i masowych strat w ludności cywilnej. Ćwiczono między innymi ewakuację rannych przy pomocy helikopterów.
    11 marca 2018 r. na porannym posiedzeniu rządu zatwierdzono plan ministerstwa obrony, który dotyczy wzmocnienia sił lądowych Sił Obronnych Izraela. Jednym z głównych elementów planu, jest zakup transportów opancerzonych Eitan, które mają stopniowo zastąpić wysłużone transportery M113. W ocenie ekspertów, Eitan jest jednym z najbardziej zaawansowanych i najlepiej chronionych pojazdów opancerzonych na świecie. Zatwierdzono także plan zakupu nowych zestawów artyleryjskich, który ma być zrealizowany w ciągu następnej dekady. Ministerstwo finansów poinformowało, że zostanie sprzedane państwowe przedsiębiorstwo IMI Systems, które produkuje słynne pistolety maszynowe Uzi oraz karabiny szturmowe Galil. Nabywcą będzie koncern Elbit Systems. Wartość kontraktu wyniesie 1,8 mld szekli. Elbit przeniesie produkcję z centralnej części kraju na Negew, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy tego rejonu kraju.
    11 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu powiedział wieczorem: "Trzy największe zagrożenia stojące przed Izraelem to: Iran, Iran i Iran. Iran próbuje zbudować imperium. Agresywne imperium. Przywódcy Iranu próbują podbić resztę Bliskiego Wschodu, mając ostatecznie na celu dominację nad światem. Ostatecznie chcieliby zbudować wspaniałe państwo ... ale chcą także rozwinąć broń nuklearną. I myślę, że to musi zostać powstrzymane. I tak samo widzi to prezydent Trump. Dokonał on poważnej zmiany w polityce amerykańskiej, dążąc do powstrzymania Iranu przed zdobyciem broni jądrowej. Czy możecie sobie wyobrazić radykalny reżim islamski z bronią masowego rażenia, sponsorujący grupy terrorystyczne? Iran z bronią jądrową byłby prawdopodobnym niebezpieczeństwem nie tylko dla Izraela, ale dla Ameryki, i dla całego świata. A przy okazji, czy wiecie, kto się ze mną zgadza? Prawie wszyscy na Bliskim Wschodzie. Prawie wszystkie rządy arabskie. Jest to duża zmiana. Sądzę więc, że jest to największe wyzwanie, jakie mamy. Po zawarciu porozumienia nuklearnego, wszyscy mówili, że Iran, po zakończeniu sankcji, będzie bardziej umiarkowanym i bardziej pokojowym krajem. Zdarzyło się dokładnie odwrotnie. Korzystają ze zwolnień z sankcji, by zdobyć miliardy i miliardy dolarów, które następnie wykorzystują na finansowanie tego agresywnego imperium i finansowanie terroryzmu na całym świecie. Aby finansować agresję. I myślę, że ważne jest, aby powstrzymać ich od kontynuowania tych złych działań. Przede wszystkim uważam, że jest to krytyczne dla bezpieczeństwa, nie tylko Izraela, ale i świata. Trzeba zapobiec temu, by ten nieuczciwy islamski reżim, sponsorujący terroryzm, nie posiadał broni jądrowej. Po drugiej stronie świata można zobaczyć, co nieuczciwy reżim robi z bronią jądrową. Cóż, pomnóżcie to trzydzieści razy, a dostaniecie skalę zagrożenia i niebezpieczeństwa Iranu. Iran musi zostać zatrzymany. Wśród krajów Zatoki Perskiej widoczne są dwa procesy. Jeden uznaje, że Izrael nie jest zagrożeniem. W rzeczywistości są oni niezbędnym sojusznikiem, aby przeciwdziałać irańskiemu zagrożeniu. Po drugie, z czasem muszą oni zrozumieć, że Izrael posiada technologie, które pomagają żyć w tym regionie. Oni są nimi zainteresowani, o wiele bardziej niż ludzie myślą. Tak więc, w wyniku tych dwóch procesów, które opisałem - z jednej strony kwestii bezpieczeństwa, a z drugiej strony cywilnych technologii - dzięki nim dokonała się dramatyczna zmiana. Jest to całkowita zmiana stosunków między Izraelem a większością świata arabskiego. Czy są problemy? Mamy kwestię palestyńską, której jeszcze nie rozwiązaliśmy. Zajmie to trochę czasu. Ale czerpię wiele nadziei z nowych związków Izraela z państwami arabskimi."

11 marca 2018 r. palestyńscy terroryści ostrzelali w nocy dwa posterunki izraelskiej armii w Judei i Samarii. Ostrzelano pozycje przy punkcie kontrolnym Beitunia na północ od Jerozolimy, oraz pozycje przy osiedlu żydowskim Psagot. Nikt nie został ranny.
    11 marca 2018 r. nad ranem 2 Palestyńczyków przekroczyło barierę graniczną Strefy Gazy. Zostali oni natychmiast zatrzymani. Znaleziono przy nich nóż i granat.
    11 marca 2018 r. wydawana w Strefie Gazy arabska gazeta Hamas Al-Risalah wezwała do wznowienia samobójczych ataków terrorystycznych przeciwko Izraelczykom. Dziennikarz Mustafa al-Sawwaf napisał: "Czy niedługo będziemy świadkami samobójczych ataków, które umocnią reputację ataków, które wstrząsnęły syjonistycznym bytem i mogą spowodować, że przywódcy okupanta znowu zaczną myśleć? Syjonistyczna okupacja jest przestępstwem, a przestępcom należy stawić czoło stanowczymi działaniami, a mianowicie zamachami samobójczymi przeciwko wszystkiemu, co jest syjonistyczne ... Palestyńczycy nie powinni być potępiani za swoje czyny, nawet jeśli naruszają międzynarodowe prawo."

11 marca 2018 r. Paragwaj i Honduras zapowiedziały, że są gotowe na przeniesienie swoich ambasad w Izraelu do Jerozolimy. Oba te kraje uzależniły swój ruch od decyzji premiera Benjamina Netanjahu.
    11 marca 2018 r. Anti-Defamation League wyraziła głębokie zaniepokojenie uwagami rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który zasugerował, że Żydzi i inne mniejszości zamieszkujące w Rosji mogą stać za wtrąceniem się w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. Prezydent Putin stwierdził: "Może nawet nie są Rosjanami. Może to Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi, tylko z rosyjskim obywatelstwem. Musi być to sprawdzone. Może mają podwójne obywatelstwo. A może zieloną kartę. Może to Amerykanie zapłacili im za tę pracę. Skąd wiecie? Nie wiem." W odpowiedzi, Jonathan A. Greenblatt, powiedział w oświadczeniu: "Gdy rosyjski rząd staje w obliczu rosnących dowodów i nowych pytań o ewentualne wtrącanie się w wybory w Stanach Zjednoczonych, prezydent Putin dziwnie ucieka od przyznania się do winy, wskazując palcem na Żydów i inne mniejszości w jego kraju. Jest to bardzo niepokojące, gdyż prezydent Rosji ożywia klasyczne antysemickie stereotypy, które nękały jego kraj od setek lat. Jego komentarz brzmi tak, jakby został wyrwany ze stron 'Protokołów Mędrców Syjonu'. Żyjemy w chwili, gdy rośnie liczba antysemickich aktów przemocy, i takie słowa mogą mieć głębokie konsekwencje, zwłaszcza gdy mówią je osoby publiczne lub wybrani urzędnicy, tacy jak prezydent Putin. Mamy nadzieję, że szybko wyjaśni on swoje słowa, zanim spowodują one dalsze szkody dla tych społeczności, które wyróżnił."

12 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu przemawiając w Knesecie przyznał, że w kraju trwa trudny kryzys rządowy. Dodał jednak, że nie jest zainteresowany wcześniejszymi wyborami. "Nasz rząd jest znakomitym rządem i przynosi ogromne osiągnięcia dla Izraela: w sferze bezpieczeństwa, ekonomii i polityki. Dlatego ważne jest, aby kontynuować nasze partnerstwo, które przynosi te olbrzymie osiągnięcia. Wzywam wszystkich partnerów koalicyjnych pod przewodnictwem ministra obrony Avigdora Libermana do pozostania w rządzie i kontynuowania tego partnerstwa, aby zapewnić bezpieczeństwo, dobrobyt i stabilność państwa Izrael. Stoimy w obliczu wielkich wyzwań - i wszyscy o nich wiemy - a także wielkich możliwości, dlatego ważne jest, aby kontynuować nasze partnerstwo w szerokim rządzie - tylko taki rząd może nadal służyć obywatelom Izraela." Dodał, że "opozycja chce, aby rząd nadal pracował, bo boi się wyborów i jest to prosta prawda." Lider opozycji, Icchak Herzog, odpowiedział: "Nie boimy się wyborów, nie boimy się werdyktu wyborcy, boimy się ciebie, boimy się tego, co robisz z państwem i społeczeństwem, boimy się tego, co robisz z demokracją , z rządem prawa, z systemem egzekwowania prawa." Wieczorem Netanjahu odbył długą rozmowę z Avigdorem Liebermanem.

12 marca 2018 r. izraelska policja aresztowała 3 żydowskich osadników z osiedla Itzchar w Samarii, pod zarzutem naruszenia dwa dni wcześniej zamkniętej strefy wojskowej i udziału w starciach z mieszkańcami sąsiedniej arabskiej wioski Urif.
    12 marca 2018 r. Narodowe i Islamskie Siły, które koordynują działania wszystkich organizacji palestyńskich, ogłosiły, że najbliższy piątek (16 marca) będzie "dniem powszechnej wściekłości we wszystkich punktach spornych, punktach kontrolnych i osadach". Oficjalnie wezwano wszystkich Palestyńczyków do przeciwstawienia się amerykańskiej i izraelskiej polityce wobec kwestii palestyńskiej.

12 marca 2018 r. amerykańska gazeta The New York Times napisała, że administracja Trumpa kończy prace nad nowym planem pokojowym dla Bliskiego Wschodu i zamierza go wkrótce upublicznić. Podobno plan nie wymaga rozwiązania dwupaństwowego, ale oferuje plan rozwiązania dwupaństwowego, jeśli obie strony zgodzą się na to. Przedstawia on zarys planu pokojowego i pozostawia Izrael oraz Autonomię Palestyńską do ustalenia kwestii spornych. Plan proponuje rozwiązania wszystkich kluczowych sporów: granic, bezpieczeństwa, uchodźców i statusu Jerozolimy. Nikt poza administracją Trumpa nie widział tego planu, a ludzie, którzy go napisali - Jared Kushner, Jason Greenblatt i David Friedman - nie mieli wcześniejszych doświadczeń w dyplomacji. Wszyscy ci trzej politycy spotkali się w zeszłym tygodniu z Netanjahu przez kilka godzin, podczas gdy on był w Waszyngtonie. Opóźnienie w przedstawieniu planu wynika z dwóch powodów - palestyńskiego sprzeciwu i kryzysu rządowego w Izraelu, który może zakończyć się wcześniejszymi wyborami. Netanjahu jest niechętny wobec jakichkolwiek ustępstw ze strachu przed stratą poparcia swoich wyborców po prawicy izraelskiego społeczeństwa.

13 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się wieczorem z ministrem obrony Avigdorem Libermanem. W trakcie spotkania zawarto porozumienie, rozwiązujące kryzys koalicyjny i zapobiegające upadkowi rządu kierowanego przez Likud. Kryzys koalicyjny rozpoczął się w zeszłym miesiącu, kiedy religijni parlamentarzyści wszczęli protest przeciwko projektowi nowej ustawy nakładającej obowiązek służby wojskowej na studentów jesziw. Zagrozili oni, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, zablokują oni budżet na 2019 r.

13 marca 2018 r. rano islamscy terroryści zdetonowali ładunek wybuchowy w pobliżu konwoju samochodów wiozących palestyńskiego premiera Rami Hamdallaha, gdy ten wjechał do Gazy. Do ataku doszło w kilka minut po tym, jak konwój przejechał przez przejście graniczne Erez. Hamdallah nie został ranny i został ewakuowany. Hamdallah przyjechał do Strefy Gazy, aby uczestniczyć w uroczystości otwarcia zakładu odsalania wody morskiej. Palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas oskarżył Hamas odpowiedzialnością za zamach.
    13 marca 2018 r. Hamas potępił atak na konwój Rami Hamdallaha. W wydanym oświadczeniu stwierdzono, że dokonały tego "te same ręce", które są odpowiedzialne za zabójstwo wysokiego przywódcy Hamasu, Mazena Faqhę, w zeszłym roku. Hamas obwinił o to Izrael.

13 marca 2018 r. specjalny koordynator ONZ ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Nickolaj Mladenov potępił dzisiejszy atak terrorystyczny na palestyńskiego premiera Rami Hamdallaha. "Potępiam atak na konwój Rami Hamdallaha w Strefie Gazy i pochwalam jego przywództwo w Autonomii Palestyńskiej, ponieważ zajmuje się sytuacją humanitarną w Strefie Gazy i doprowadził do pojednania. Osoby odpowiedzialne za dzisiejszy atak starają się podważyć te wysiłki. Oni nie mogą odnieść sukcesu." Specjalny przedstawiciel prezydenta Donalda Trumpa, Jason Greenblatt, również potępił ten atak. "W wyniku działalności Hamasu, Islamskiego Dżihadu i innych ekstremistycznych ugrupowań, Strefa Gazy znalazła się na krawędzi rozpadu. Atak na delegację Autonomii Palestyńskiej, udającą się na otwarcie stacji uzdatniania wody, jest atakiem na dobrobyt ludności Gazy. Pragnę szybkiego powrotu do zdrowia poszkodowanych."
    13 marca 2018 r. amerykański ekspert wywiadu ds. Bliskiego Wschodu w Biurze Dyrektora Wywiadu Narodowego, David Cattler ostrzegł: "Martwię się perspektywą prawdziwej poważnej wojny międzypaństwowej na Bliskim Wschodzie. Co się stanie, jeśli wybuchnie wojna między Izraelem a Hezbollahem, i okaże się, że nie toczy się ona tylko między nimi, ale stanie się wojną północną, w którą uwikłana zostanie większa część Lewantu? A co będzie, jeśli Iran bezpośrednio i jawnie stanie się stroną w tej wojnie. Wojna ta stanie się wówczas konfliktem, w którym uwikłany będzie nie tylko Izrael, ale potencjalnie także i my, ale także wielu innych sprzymierzeńców w regionie? To prawdziwy potencjał tego konfliktu, który istnieje."

14 marca 2018 r. Centralne Biuro Statystyczne opublikowało ranking dotyczący największych miast Izraela. Okazało się, że najwyższa jakość życia (zadowolenia z pracy, mieszkania, opieki zdrowotnej itp.) jest w mieście Rehovot. Drugie miejsce zajęło miasto Ramat Gan, które ma najwyższą średnią długość życia mieszkańców. Trzecie miejsce zajęło Rishon LeZion. Kolejne pozycje zajęły miasta: Bnei Brak, Petah Tikva, Holon, Tel Awiw, Aszdod, Aszkelon, Hajfa, Netanja, Beer Szewa, Jerozolima i Bat Jam.
    14 marca 2018 r. ministerstwo budownictwa ogłosiło, że planuję budowę 1980 mieszkań w dzielnicy Rehasim w Hajfie. Koszt inwestycji szacuje się na ponad 270 mln szekli.
    14 marca 2018 r. kontroler państwa Josef Shapira opublikował swój czwarty raport na temat operacji „Obronny Brzeg” przeprowadzonej w 2014 r. przeciwko terrorystom Hamasu w Strefie Gazy. Raport podkreślił, że Izrael przestrzegał wymagania międzynarodowego prawa humanitarnego, przykładając wiele wysiłku, aby zminimalizować liczbę ofiar wśród ludności cywilnej. Podkreślono, że gabinet bezpieczeństwa i rząd zbierały się na 18 oddzielnych posiedzeniach, aby omówić kwestie bezpieczeństwa ludności cywilnej w Strefie Gazy. W raporcie odnotowano złożoność walki prowadzonej z wrogiem, który świadomie wykorzystywał cywilów jako żywe tarcze. Szczegółowo omówiono przypadki, gdy Siły Obronne Izraela anulowały przeprowadzenie ataków ze względu na ochronę cywilów. Skrytykowano jednak Dyrektywę Hannibal, że nie posiada jasnych wytycznych i ograniczeń prawnych. Zostały one sprecyzowane w 2016 r. Skrytykowano także luki w danych wywiadowczych dotyczących lokalizacji ludności cywilnej w Strefie Gazy. Zwrócono także uwagę na brak żołnierzy znających język arabski, co utrudniało kontakty z ludnością cywilną podczas prowadzonych działań.

14 marca 2018 r. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny ogłosił, że zbojkotuje posiedzenie Narodowej Rady Palestyńskiej, które odbędzie się 30 kwietnia. Rabah Muhanna zwrócił uwagę, że już wcześniej Hamas i Islamski Dżihad ogłosiły decyzję o nieuczestniczeniu w tym posiedzeniu, oskarżając OWP o brak dobrej woli do porozumienia w sprawie pojednania i przeprowadzenia powszechnych wyborów.

15 marca 2018 r. podczas nocnego posiedzenia Kneset przyjął plan budżetu państwa na 2019 r. Projekt poparło 63 parlamentarzystów, a 54 głosowało przeciw. Budżet państwa na 2019 r. wyniesie 397,3 mld szekli, przy wzroście PKB 2,5% i deficycie w wysokości 2,9% PKB.
    15 marca 2018 r. w nocy zamknięto ośrodek dla nielegalnych imigrantów w zakładzie karnym Holot na pustyni Negew. Imigrantów przeniesiono do pobliskiego zakładu karnego Saharonim. Imigranci otrzymali wybór między dobrowolnym opuszczeniem Izraela do 30 marca (z otrzymaniem biletu lotniczego do trzeciego państwa i odszkodowania 3500 $) lub pozbawieniem wolności w więzieniu z możliwością przymusowej deportacji. Placówka Holot została otwarta w 2013 r. Imigranci mogli ją swobodnie opuszczać, mieli jednak obowiązek wracania na noc. Ocenia się, że w Izraelu przebywa około 42 tys. nielegalnych afrykańskich imigrantów, z czego połowę stanowią dzieci, kobiety oraz rodziny. Jak do tej pory złożyli oni zaledwie 5 tys. wniosków o azyl, z których tylko nieliczne mogą zostać rozpatrzone pozytywnie, zgodnie z kryteriami określonymi przez międzynarodowe prawo.
    15 marca 2018 r. Sąd Najwyższy zamroził plan deportacji tysięcy nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do Izraela przez granicę z Egiptem. Program deportacji miał rozpocząć się w kwietniu, jednak Sąd Najwyższy wydał decyzję o tymczasowym zablokowaniu deportacji do nieokreślonych państw trzecich, dopóki nie zostaną rozpatrzone odwołania złożone przez dwie pozarządowe organizacje lewicowe. Odpowiedź ma być udzielona do 26 marca.

    15 marca 2018 r. minister transportu Israel Katz zlecił spółce obsługującej infrastrukturę kolejową Netivei Israel, aby przyśpieszyła prace nad przygotowywaniem planów budowy linii kolejowej łączącej miasta Petah Tikva i Rosz HaAjin w centrum kraju z miastem Ariel w zachodniej części Samarii. Oczekuje się, że linia kolejowa odciąży drogi w tym regionie i znacznie skróci czas podróży z Ariel do centrum kraju. Rozpatrywane są trzy alternatywne trasy przebiegu linii kolejowej.
    15 marca 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że zakończono cykl rozległych ćwiczeń wojskowych, które były prowadzone równolegle na terenie całego kraju. Wszystkie one miały na celu przetestowanie funkcjonowania państwa w warunkach totalnej wojny toczonej na kilku frontach jednocześnie. Pierwsze tygodniowe ćwiczenie nosiło nazwę „Headstone 2018” i obejmowało Sztab Generalny oraz wszystkie centra dowodzenia w kraju. Testowano szybkość przepływu informacji i sprawność dowodzenia w przypadku wybuchu niespodziewanej wojny, ze szczególnym naciskiem na utrzymanie dowodzenia w warunkach masowego ostrzału rakietowego. Drugie ćwiczenie nosiło nazwę „Steadfastness”. Obejmowało ono wszystkie służby ratownicze, policję, straż pożarną i obronę cywilną. Testowano szybkość ich działania na wypadek masowego ostrzału rakietowego, oraz współpracę z siłami wojskowymi na wypadek infiltracji przez granicę dużych grup terrorystów. Uwzględniono takie scenariusze na południu i północy kraju. Trzecie ćwiczenie nosiło nazwę „Juniper Cobra” i było wspólnym ćwiczeniem izraelsko-amerykańskim. Jego celem była koordynacja izraelskich i amerykańskich działań na wypadek złożonych zagrożeń, w tym masowego ostrzału rakietowego państwa Izrael z terytorium Syrii i Libanu. Uwzględniono kwestię koordynacji działań sił powietrznych ze stroną rosyjską nad Syrią
    15 marca 2018 r. w porcie Hajfa zacumował amerykański okręt desantowy USS „Iwo Jima”, który zakończył udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych. Żołnierze i marynarze mogli zejść na ląd, by zwiedzać Izrael.

15 marca 2018 r. nad ranem palestyńscy terroryści zdetonowali dwa ładunki wybuchowe podłożone przy barierze granicznej w północno wschodniej części Strefy Gazy. Ładunki zdetonowano zdalnie w momencie, gdy obok przejeżdżał izraelski patrol wojskowy. Prawdopodobnie równocześnie wystrzelono pocisk przeciwpancerny RPG. Nikt nie został ranny. Do ataku doszło na wysokości kibucu Nahal Oz.
    15 marca 2018 r. izraelskie czołgi ostrzelały przygraniczne pozycje Hamasu w Strefie Gazy. Równocześnie siły powietrzne zbombardowały 6 celów terrorystycznych w północnej części Strefy Gazy. Zginęło 2 Palestyńczyków. Był to odwet za wcześniejszy atak terrorystyczny przy granicy strefy.

15 marca 2018 r. w Rzymie odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone sytuacji bezpieczeństwa w Libanie. Libański premier Saad Hariri zapowiedział zwiększenie obecności sił wojskowych wzdłuż południowej granicy z Izraelem. Społeczność międzynarodowa spostrzega wzmacnianie libańskiej armii jako proces utrzymujący stabilność Libanu i ograniczający swobodę Hezbollahu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 40 państw, w tym sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Zgodnie z zezwoleniem Rady Bezpieczeństwa ONZ wzdłuż granicy z Izraelem może przebywać 15 tys. libańskich żołnierzy. Podczas konferencji Unia Europejska obiecała 50 mln euro, Wielka Brytania 13 mln $, a Francja zgodziła się otworzyć kredyt w wysokości 400 mln euro na zakup wyposażenia wojskowego dla libańskiej armii.
    15 marca 2018 r. saudyjski książę Mohammed bin Salman powiedział, że jeśli Iran wejdzie w posiadanie broni jądrowej, wówczas Arabia Saudyjska również zdobędzie taką broń. "Arabia Saudyjska nie chce posiadać żadnej bomby atomowej, ale bez wątpienia, jeśli Iran opracuje bombę atomową, zdobędziemy ją tak szybko, jak to możliwe." Na początku roku Arabia Saudyjska zadeklarowała zamiar budowy 16 elektrowni jądrowych.

16 marca 2018 r. wieczorem koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai, nakazał natychmiastowe zawieszenie wszystkich zezwoleń wydanych dla członków rodziny terrorysty, który przeprowadził dzisiejszy atak terrorystyczny przy osiedlu Hermesh. Zawieszono 67 zezwoleń na pracę w Izraelu, 26 zezwoleń na prowadzenie handlu oraz 4 pozwolenia na pracę w żydowskich osiedlach. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że dom terrorysty zostanie wyburzony, a siły bezpieczeństwa ujmą wszystkich, którzy współpracowali z terrorystą.

16 marca 2018 r. Palestyńczycy wszczęli zamieszki w licznych miejscach Judei i Samarii. Przy Tulkarem ranny został 1 izraelski żołnierz, któremu kamień złamał nos.
    16 marca 2018 r. po południem palestyński terrorysta wjechał w grupę izraelskich żołnierzy przy żydowskim osiedlu Hermesh na północy Samarii. Zginęło 2 żołnierzy, a rannych zostało 4 kolejnych. Napastnik zbiegł z miejsca ataku, ale po pościgu został zatrzymany. Okazało się, że jest to 26-letni Ala Kabha, mieszkaniec arabskiej wioski Barta'a. Do ataku doszło, gdy żołnierze opuścili swój wojskowy Humvee, aby obsadzić pobliską wieżę strażniczą. W tym momencie nadjechał arabski samochód, którego kierowca przyśpieszył na widok żołnierzy i ich staranował.
    16 marca 2018 r. wieczorem izraelscy żołnierze wkroczyli do arabskiej wioski Barta'a w północnej Samarii. Wioska jest częściowo położona w Izraelu, a częściowo na terytoriach palestyńskich. Przeszukano dom zamachowcy, aresztując jego brata. Siły inżynieryjne rozpoczęły przygotowania do wyburzenia rodzinnego domu terrorysty.

16 marca 2018 r. konsul generalny Gwatemali Nivia Rosemary Arauz Monzon powiedziała: „Jak powiedział nasz prezydent, Jimmy Morales, decyzja o przeniesieniu naszej ambasady do Jerozolimy jest słuszna. Dzieje się tak dlatego, że Gwatemala od wielu lat była sojusznikiem Izraela, przez ponad siedemdziesiąt lat do dzisiaj trwała nasza przyjaźń. Gwatemala była jednym z pierwszych krajów, które głosowały za powstaniem państwa Izrael. Izrael wspierał Gwatemalę ... szczególnie w dziedzinie edukacji. Nasz kraj odczuwa głęboką wdzięczność za tak znaczny poziom wsparcia. Ważne jest, aby wspomnieć, że nasze kraje powinny doskonalić się w stosunkach dwustronnych, które z czasem stały się silniejsze, i będziemy kontynuować współpracę dla naszych narodów i dla lepszego świata. Gwatemala czuje się dumna i zaszczycona, że może stanąć przy Izraelu jako specjalny przyjaciel i sojusznik.” Wcześniej prezydent Morales potwierdził, że gwatemalska ambasada w Izraelu zostanie przeniesiona do Jerozolimy 16 maja, dwa dni po tym, jak Stany Zjednoczone przeniosą swoją ambasadę do stolicy Izraela.

17 marca 2018 r. - Szabat.

17 marca 2018 r. po południem palestyńscy terroryści zdetonowali bombę podłożoną przy barierze granicznej Strefy Gazy. Nikt nie został ranny. W odpowiedzi izraelski czołg wystrzelił trzy pociski w pobliski posterunek obserwacyjny Hamasu, niszcząc go.
    17 marca 2018 r. wieczorem izraelskie samoloty zbombardowały wejście do podziemnego tunelu terrorystycznego Hamasu, które było położone w środkowej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy wybuch bomby przy granicy strefy.

18 marca 2018 r. Siły Obronne Izraela udaremniły w nocy próbę rozpoczęcia naprawiania podziemnego tunelu terrorystycznego w rejonie przejścia granicznego Kerem Szalom w południowej części Strefy Gazy. We wczesnym etapie wykryto drugi tunel, który miał na celu połączyć się z uszkodzonym latem 2014 r. starym tunelem terrorystycznym. Jest to pierwszy przypadek, gdy Hamas usiłował odzyskać część swojej dawnej zniszczonej infrastruktury podziemnej. Prowadzone pod ziemią prace były obserwowane już od kilku tygodni. Oczekiwano jednak na moment, w którym oba tunele się połączą, pilnując przy tym, aby kopiący nie przekroczyli granicy Izraela. Oba tunele zostały zniszczone zanim zaczęły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa izraelskich obywateli. Zostały zalane pewną substancją, przez co cała sieć ich podziemnych połączeń stała się bezużyteczna. Nie wykorzystano materiałów wybuchowych. „Siły Obronne Izraela nie chcą eskalacji sytuacji, ale jesteśmy gotowi i przygotowani na różne scenariusze. Próba wznowienia działalności tego tunelu terrorystycznego pokazuje, że Hamasowi trudno jest zaakceptować załamanie się ich projektu tunelów, i nadal marnują fundusze rozpaczliwie potrzebne mieszkańcom Strefy Gazy. Hamas pozostaje odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w Strefie Gazy. Siły Obronne Izraela są czujne i będą kontynuować wysiłki zmierzające do zlokalizowania i zniszczenia tuneli terrorystycznych, gdziekolwiek i kiedykolwiek będzie to wymagane." Jest to czwarty tunel terrorystyczny zniszczony w ostatnich miesiącach.
    18 marca 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że w ramach obchodów 70-lecia Niepodległości Izraela, zostanie zezwolone izraelskim obywatelom, którzy nielegalnie opuścili kraj i których status służby wojskowej jest nieuregulowany (np. dezerterzy), aby przed 15 maja powrócili do kraju i uregulowali wszystkie sprawy.
    18 marca 2018 r. Israel Electric Corporation poinformowała o pobiciu w dniu wczorajszym rekordu w produkcji energii elektrycznej z instalacji słonecznych w Izraelu. Rekord produkcji 804 MW z energii słonecznej stanowił ponad 13 % całkowitego zapotrzebowania wynoszącego 5 980 MW.
    18 marca 2018 r. po południem palestyński terrorysta zasztyletował Izraelczyka na Starym Mieście w Jerozolimie. Po krótkim pościgu policjanci zastrzelili napastnika przy Bramie Lwiej na Starym Mieście. Zamordowanym jest 32-letni Adiel Kolman, który pracował przy wykopaliskach archeologicznych w Mieście Dawida. Pozostawił żonę i osierocił czworo dzieci. Mordercą okazał się 28-letni Arab z miejscowości Aqraba w Samarii. Posiadał on zezwolenie na wjazd do Izraela.

18 marca 2018 r. rzecznik palestyńskiego przewodniczącego, Nabil Abu Rudeineh, powiedział: "Wszystkie spiski mające na celu wyeliminowanie problemu palestyńskiego załamią się z powodu niezłomności Palestyńczyków i ich przestrzegania podstawowych zasad i uzasadnionych praw. Nasza droga jest jasna. Stoimy za historycznym przywództwem Mahmouda Abbasa, aby przeciwstawić się wszystkim podejrzanym planom." Rzecznik podkreślił, że amerykańskie propozycje pokojowe są wątpliwe i nie spełniają aspiracji Palestyńczyków.
    18 marca 2018 r. Hamas wydał oświadczenie mówiące, że zniszczony dzisiaj podziemny tunel był już od dawna nieczynny. "Wykryty przez Izrael tunel, był starym tunelem, który nie był w użyciu. Został uszkodzony po tym, jak podczas operacji Obronny brzeg, wojskowe skrzydło Hamasu wykorzystało ten tunel do wysadzenia izraelskiego posterunku na wschód od Rafah. Ogłoszenie wykrycia tunelu jest kolejną próbą kłamstwa i próbą stworzenia iluzji sprawowania władzy, oraz odnoszenia zafałszowanych zwycięstw w oczach izraelskiej opinii publicznej i społeczności międzynarodowej."
    18 marca 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Cochav Hashachar we wschodniej części Samarii. Ranny został Izraelczyk. Mniej więcej w tym samym czasie Izraelczyk jadący na motocyklu, pomyłkowo wjechał do arabskiej miejscowości Husan w północno zachodniej części Judei. Palestyńczycy obrzucili go kamieniami. Izraelscy żołnierze z pobliskiego posterunku, wkroczyli do Husan i ewakuowali rannego Izraelczyka.
    18 marca 2018 r. wieczorem izraelscy żołnierze wkroczyli do arabskiej miejscowości Aqraba w środkowej części Samarii. Otoczono dom terrorysty, który przeprowadził atak nożowy w Jerozolimie. Aresztowano członków jego rodziny. Jednostka inżynieryjna rozpoczęła przygotowania do wyburzenia ich rodzinnego domu.

19 marca 2018 r. izraelskie siły bezpieczeństwa aresztowały przywódcę Islamskiego Dżihadu w Judei i Samarii, szejka Bassem Al-Sa'adiego.
    19 marca 2018 r. Hamas ostro skrytykował przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Mahmouda Abbasa, po tym jak bezpośrednio obwinił Hamas za o atak bombowy na premiera Ramiiego Hamdallaha w Gazie w zeszłym tygodniu. "Jest to próba podważenia szansy na osiągnięcie jedności między Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem. Mahmoud Abbas toruje drogę chaosowi, dzięki któremu możliwe będzie zatwierdzenie planów prezydenta Trumpa i planów Izraela. Potępiamy nieodpowiedzialne oświadczenia przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej, który przez jakiś czas próbował podporządkować sobie nasz naród w Gazie w tym trudnym i niebezpiecznym momencie historycznym, podczas gdy my dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć jedność narodową. Byliśmy zaskoczeni słuchając wojowniczych oświadczeń Mahmouda Abbasa, który spalił mosty i wzmocnił podziały."

19 marca 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman odbył pierwszą historyczną wizytę w Kigali, stolicy Rwandy. Spotkał się z prezydentem Rwandy Paulem Kagame, ministrem obrony James'em Kabarebe i ministrem spraw zagranicznych Louise Mushikiwabo. "Wizyta w Rwandzie ma historyczne znaczenie dla stosunków między naszymi dwoma krajami. Rwanda i Izrael podzielają pragnienie lepszej przyszłości dla swoich obywateli, współpracy i budowania partnerstwa. Jestem dumny z tego, że jestem pierwszym izraelskim ministrem obrony, który odwiedził waszą stolicę, a stosunki między naszymi dwoma krajami są silniejsze i głębsze niż kiedykolwiek."
    19 marca 2018 r. saudyjski minister spraw zagranicznych Adel al-Jubeir powiedział, że porozumienie jądrowe zawarte w 2015 r. z Iranem było błędną umową. "Nasze stanowisko w sprawie umowy nuklearnej jest takie, że jest to błędne porozumienie. Od lat wzywaliśmy do zaostrzenia polityki wobec Iranu. Szukamy sposobów, w jakie możemy odeprzeć irańskie niegodziwości w regionie."
    19 marca 2018 r. ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej spotkali się w Brukseli, aby omówić kwestie nałożenia nowych sankcji na Iran za jego zaangażowanie w różnych konfliktach na Bliskim Wschodzie i kontynuowanie programu nuklearnego. Stany Zjednoczone dążą do renegocjacji porozumienia nuklearnego z Iranem. Prezydent Trump wyznaczył do 12 maja termin na podjęcie decyzji przez europejskich sojuszników, jednak Francja usiłuje zachować dotychczasowe porozumienie z 2015 r. W odpowiedzi trzej europejscy sygnatariusze - Francja, Wielka Brytania i Niemcy - zaproponowali nowe unijne sankcje dla Irańczyków, którzy wspierają rząd Syrii w wojnie domowej w tym kraju i realizują program rakiet balistycznych. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian powiedział: "Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić przestrzeganie porozumienia wiedeńskiego. Nie możemy jednak wykluczyć odpowiedzialności Iranu za rozprzestrzenianie rakiet balistycznych i jego bardzo wątpliwą rolę na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Trzeba to również omówić, aby osiągnąć wspólne stanowisko." Rzecznik niemieckiego rządu Steffena Seiberta zażądała, aby Iran porzucił agresywną politykę wobec Izraela, uznał prawo Izraela do istnienia i powstrzymał wszelką działalność antysemicką oraz antyizraelską.

20 marca 2018 r. Izrael zdecydował się na szereg kroków zmierzających do poprawy warunków humanitarnych w Strefie Gazy. Zwiększono wielkość limitów owoców i warzyw wwożonych do Izraela, oraz zezwolono arabskim kupcom na uczestniczenie w transakcjach handlowych w Izraelu. Zwiększono dzienny limit ciężarówek odprawianych na przejściu granicznym Kerem Szalom. Ponadto zezwolono arabskim rybakom na dłuższe połowy przy wybrzeżu Strefy Gazy. Powyższe decyzje podjęto w koordynacji między biurem koordynatora działań rządowych na terytoriach a oficerami Dowództwa Południowego.

20 marca 2018 r. wysoki palestyński urzędnik poinformował, że Mahmoud Abbas planuje nałożenie ostrych sankcji na Hamas, co miałoby być karą za zamach na życie premiera Hamdallaha. Wśród sankcji znajduje się podwyższenie podatków od towarów przywożonych i wywożonych ze Strefy Gazy, obniżenie wynagrodzeń pracowników sektora publicznego, zaprzestanie przyznawania dodatków dla 80 tys. rodzin żyjących w Strefie Gazy, zamrożenie finansowania leczenia pacjentów i zakupu sprzętu medycznego, zmniejszenie dostaw energii elektrycznej do Gazy, wstrzymanie płatności za zakup wody w Izraelu i zamknięcie banków rachunków przedsiębiorców, firm i instytucji. Środki karne wejdą w życie nie później niż na początku kwietnia.

20 marca 2018 r. były polski senator i ojciec obecnego polskiego premiera, Kornel Morawiecki powiedział, że „Żydzi sami poszli do gett, ponieważ powiedziano im, że będzie to enklawa, w której nie będą mieli już do czynienia z tymi paskudnymi Polakami.” Na pytanie: "Kto wysłał Żydów na Umschlagplatz? Czy Niemcy to zrobili?", Kornel Morawiecki odpowiedział: "Nie! Żydowska policja była na Umschlagplatz!"

21 marca 2018 r. izraelskie siły powietrzne przyznały się do zniszczenia reaktora jądrowego w Syrii podczas nalotu 6 września 2007 r. Pierwszą taką operację przeprowadzono w 1981 r., gdy zniszczono reaktor jądrowy w Iraku. Dopiero teraz, po 10 latach, ujawniono część informacji dotyczących operacji w Syrii. Celem „Operacji poza polem” było zniszczenie reaktora jądrowego w Deir Ezzor we wschodniej Syrii. Powstał on we współpracy z Koreą Północną i miał na celu produkcję plutonu na potrzeby budowy broni atomowej. Operację przeprowadzono w nocy przy użyciu czterech samolotów F-15 i czterech samolotów F-16 oraz samolotu do zakłócania elektronicznego syryjskich systemów obrony powietrznej. Dzięki zakłóceniu syryjskich radarów, izraelskie samoloty doleciały nad cel niezauważone, i po wykonaniu zadania powróciły do Izraela poprzez terytorium Turcji. Bezpośredni atak na reaktor przeprowadziły trzy samoloty, które nisko lecąc nad Morzem Śródziemnym wleciały w przestrzeń powietrzną Syrii, i lecąc wzdłuż granicy syryjsko-tureckiej dotarły do Deir Ezzor. O ataku były powiadomione Stany Zjednoczone, jednak zachowano w tej kwestii całkowite milczenie. Generał Gadi Eisenkot powiedział, że informacje o zniszczeniu reaktora jądrowego w Syrii w 2007 roku powinny służyć jako przesłanie dla wrogów Izraela. "Przesłaniem ataku na reaktor w 2007 roku jest to, że państwo Izrael nie będzie tolerować rozbudowy zdolności, które stanowią dla niego zagrożenie egzystencjalne."
    21 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu skomentował informację o ataku na syryjski reaktor atomowy. "Izraelski rząd, izraelska armia i Mosad uniemożliwiły Syrii rozwijanie zdolności nuklearnych. Polityka Izraela była i pozostaje konsekwentna - aby powstrzymać naszych wrogów przed zdobyciem broni jądrowej." Minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że nalot powinien służyć jako przesłanie dla "wszystkich na Bliskim Wschodzie". Minister wywiadu Israel Katz powiedział, że Izrael nigdy nie pozwoli, by "kraje takie jak Iran, które zagrażają naszemu istnieniu, kiedykolwiek posiadały broń jądrową."

21 marca 2018 r. jeden z liderów Hamasu, Ahmad Bahar, oskarżył przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa o niewłaściwe przejęcie władzy, podkreślając, że stracił ważność prawną dla swojego statusu jako przewodniczący. "Kadencja Abbasa zakończyła się w 2009 r., a zatem stracił on podstawy prawne i konstytucyjne." Dodał, że Autonomia Palestyńska dąży do przejęcia kontroli nad Hamasem w Strefie Gazy, co jest niemożliwe do zrealizowania. Równocześnie gazeta Felesteen rozpoczęła ofensywę przeciwko Abbasowi, a nagłówek gazety dotyczył apelu palestyńskich organizacji o delegalizację jego reżimu jako "prezydenta" Autonomii Palestyńskiej.

21 marca 2018 r. nieznany sprawcy robił szklane drzwi wejściowe do siedziby Chabadu w miejscowości Thornhill, w prowincji Ontario w Kanadzie. Policja wszczęła dochodzenie.

22 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się z bułgarskim prezydentem Rumenem Radevem. Dwaj przywódcy omówili dwustronną współpracę w zakresie technologii, innowacji i handlu. Radev wyraził zainteresowanie dywersyfikacją zakupów gazu ziemnego przez Bułgarię, oraz importem i przesyłem gazu ziemnego z Izraela.
    22 marca 2018 r. izraelskie siły bezpieczeństwa zostały postawione w wysoki stan gotowości przed nadchodzącymi w przyszłym tygodniu świętami Pesach. W Jerozolimie już zwiększono obecność sił policyjnych na Starym Mieście.
    22 marca 2018 r. wieczorem na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie wylądował pierwszy indyjski samolot pasażerski linii Air India, który w drodze z Indii do Izraela mógł przelecieć przez przestrzeń powietrzną Arabii Saudyjskiej. Minister transportu Israel Katz powiedział: To historyczna chwila. Po raz pierwszy istnieje oficjalny związek między Izraelem a Arabią Saudyjską." Minister turystyki Jariv Levin dodał: "Rozpoczęła się nowa era." Samoloty Air India będą wykonywać trzy loty tygodniowo w każdym kierunku, kończąc wieloletni saudyjski zakaz wykorzystywania przestrzeni powietrznej do lotów komercyjnych do Izraela. Wszystkie loty będą odbywać się samolotami Boeing 787 Dreamliner, który zabiera 256 pasażerów na pokład. Samoloty El Al nadal są zmuszone omijać Arabię Saudyjską lecąc nad Morzem Czerwonym. Znacząco to wpływa na koszty paliwa.

22 marca 2018 r. izraelskie siły bezpieczeństwa podczas nocnych działań skonfiskowały 100 tys. szekli przeznaczonych na działalność terrorystyczną. Akcję przeprowadzono w wiosce Jatta w środkowej Judei.
    22 marca 2018 r. milicja Hamasu przeprowadziła operację w Strefie Gazy, w trakcie której rozbito grupę terrorystyczną odpowiedzialną za atak na palestyńskiego premiera Rami Hamdallaha w dniu 13 marca. Dwóch zamachowców zastrzelono, a trzeciego aresztowano. Akcję przeprowadzono w obozie uchodźców Nuseirat. W całej Strefie Gazy Hamas wystawił dziesiątki nowych punktów kontrolnych.
     22 marca 2018 r. Palestyńczycy demonstrowali w Ramallah domagając się zamknięcia Domu Ameryki, który od 2010 r. jest prowadzony prezez konsulat Stanów Zjednoczonych we Wschodniej Jerozolimie. Jego rolą jest rozpowszechnianie amerykańskiej kultury. Demonstranci domagali się usunięcia wszystkich Amerykanów.

22 marca 2018 r. arabski serwis informacyjny Al-Khaleej Al-Jadeed poinformował, że w lutym Izrael ewakuował z Jemenu ponad 400 Żydów, którzy zostali uwięzieni przez wojnę domową w tym kraju. Według raportu izraelscy komandosi wylądowali w Jemenie i helikopterami wywozili jemeńskich Żydów do Arabii Saudyjskiej, skąd następnie samolotami byli transportowani do Izraela.

23 marca 2018 r. Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy barierze granicznej Strefy Gazy. Palono opony, rzucano kamienie oraz usiłowano uszkodzić ogrodzenie. Izraelscy żołnierze oddawali strzały ostrzegawcze i wzywali do oddalenia się. Użyto środków do rozpraszania tłumu. W starciach rannych zostało 4 Arabów. Ocenia się, że w zajściach wzięło około 700 osób.

23 marca 2018 r. rano władze egipskie otworzyły na dwa dni przejście graniczne Rafah na granicy ze Strefą Gazy. Przejście będzie otwarte w obie strony.
    23 marca 2018 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła pięć rezolucji potępiających Izrael za zachowanie wobec Palestyńczyków. Równocześnie przyjęto tylko dwie rezolucje wobec Syrii. Wśród rezolucji przeciwko Izraelowi znalazły się te, które poruszyły kwestie "praw człowieka na okupowanych syryjskich Wzgórzach Golan", "prawie Palestyńczyków do samostanowienia", "sytuacji praw człowieka na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we Wschodniej Jerozolimie" oraz "osadnictwa izraelskiego na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we Wschodniej Jerozolimie i okupowanych syryjskich Wzgórzach Golan".
    23 marca 2018 r. Senat Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę nazywaną Taylor Force Akt, która została nazwana na cześć 29-letniego amerykańskiego weterana wojskowego, który został w 2016 r. śmiertelnie zadźgany przez Palestyńczyka podczas wizyty w Izraelu. Ustawa ma na celu powstrzymanie Palestyńczyków od wypłacania płatności terrorystom i ich rodzinom. Płatności mogą osiągać nawet 3,5 tys. $ miesięcznie. Przyjęta ustawa wzywa Autonomię Palestyńską do zaprzestania wypłacania tych płatności, w przeciwnym razie Stany Zjednoczone wstrzymają swoją pomoc gospodarczą dla Palestyńczyków.

24 marca 2018 r. - Szabat.

24 marca 2018 r. po południem grupa 4 palestyńskich terrorystów usiłowała przekroczyć barierę graniczną w południowej części Strefy Gazy. Arabowie usiłowali podłożyć ogień pod maszyny inżynieryjne służące do budowy podziemnej bariery wzdłuż granicy. Gdy zbliżyli się izraelscy żołnierzy, terroryści zbiegli do Strefy Gazy. Nikt nie został ranny i nie odnotowano żadnych zniszczeń.
    24 marca 2018 r. wieczorem izraelskie samoloty zbombardowały kompleks wojskowy Hamasu w rejonie Rafah na południu Strefy Gazy. Był to odwet za dzisiejszą próbę infiltrację granicy.

24 marca 2018 r. wieczorem spłonęła jedna z najsłynniejszych francuskich jesziw - Jesziwa Beit Josef na przedmieściach Paryża. Nie są znane przyczyny pożaru. Nikt nie został ranny.

25 marca 2018 r. na porannym posiedzeniu rządu premier Benjamin Netanjahu pochwalił decyzję o przyjęciu przez Senat Stanów Zjednoczonych ustawy Taylor Force Akt.
    25 marca 2018 r. biuro do zwalczania terroryzmu wydało ostrzeżenie przed wyjazdami do Egiptu, Jordanii, Kenii, Maroka, Nigerii, Senegalu, Tajlandii i Turcji. Ostrzeżono przed możliwością ataków terrorystycznych na cele izraelskie i żydowskie w okresie świąt Pesach.

25 marca 2018 r. izraelskie samoloty rozrzuciły nad Strefą Gazy ulotki wzywające Palestyńczyków do nie zbliżania się do bariery granicznej z Izraelem. Ostrzeżono, że każdy kto zbliży się na odległość 300 metrów od granicy, narazi się na niebezpieczeństwo. Ulotki zawierały mapę Strefy Gazy z zaznaczoną linią, której nie wolno przekraczać.
    25 marca 2018 r. ponad 30 żydowskich rodzin wysiedlonych z osiedla Amona przyjechało do nowego osiedla Amichai, które zostało wybudowane w Samarii. Dziesiątki ochotników pomagało im rozładować kontenery.
    25 marca 2018 r. palestyński urzędnik odpowiedzialny za sprawy cywilne Autonomii Palestyńskiej, Hussein al-Sheikh, rozmawiał przez telefon z ministrem finansów Mosze Kahlonem, którego ostrzegł, że od 1 kwietnia Autonomia Palestyńska przestanie wypłacać pencje urzędnikom w Strefie Gazy. Może to spowodować kryzys humanitarny w tej enklawie.

26 marca 2018 r. rząd podjął decyzję o uruchomieniu narodowego planu cyfryzacji służby zdrowia. Zgodnie z tym planem, pełna dokumentacja zdrowotna wszystkich Izraelczyków będzie dostępna on-line. Na ten cel przeznaczono 1 mld szekli, ale szacuje się, że w krótkim czasie plan przyniesie zysk 600 mld szekli. Premier Netanjahu powiedział: "Izrael ma gigantyczną bazę danych obejmującą prawie całą populację. Jest to duża populacja w stosunku do - powiedzmy - krajów nadbałtyckich, w których jedna ma milion osób znajduje się w takiej bazie danych. My mamy prawie dziewięć milionów osób i zapisy zdrowotne niemal każdego z nas z ciągu ostatnich dwóch dekad. Jest to wielki atut i chcemy udostępnić go badaczom, programistom oraz firmom, aby otrzymać dwie rzeczy: profilaktykę medyczną i osobistą, indywidualnie skalibrowaną dla każdej osoby." Podkreślono jednak, że każdy Izraelczyk musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich informacji medycznych. Otworzy to zupełnie nowy etap w usługach medycznych.
    26 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się z francuskim ministrem spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drianem. Netanjahu powiedział: "Musimy wspólnie walczyć z terroryzmem, który nęka nasz świat. Musimy walczyć z terrorystami, gdziekolwiek się znajdują, i musimy walczyć z reżimami finansującymi terroryzmu, gdziekolwiek się znajdują. Najważniejszym reżimem sponsorującym terrorystów na świecie, w naszym regionie i poza nim, jest Iran. Musimy powstrzymać jego agresję, i musimy zapewnić, że Iran nie zdobędzie broni nuklearnej." Prezydent Reuven Rivlin powiedział, że nawet UNESCO nie jest w stanie zmienić żydowskiej historii i faktu, że Żydzi od tysięcy lat są związani z Jerozolimą.
    26 marca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasa. Netanjahu powiedział, że Izrael głęboko docenia "wkład Niemiec w bezpieczeństwo Izraela, co oznacza przyszłość Izraela." M aas powiedział: "Jeśli chodzi o cele, mamy w tym jedność umysłów. Być może jest różnica w sposobie osiągnięcia tego lub tamtego celu, ale miejsce Niemiec zawsze było po stronie Izraela, jasno to przedstawiamy we wszystkich rozmowach."
    26 marca 2018 r. lewicowa organizacja Peace Now opublikowała raport z działalności osadniczej Izraela w Judei i Samarii w 2017 r. Według raportu nastąpił niewielki spadek budownictwa w żydowskich osiedlach - w 2017 r. rozpoczęto budowę 2 783 nowych jednostek, a w 2016 r. było ich 3 027. Niemniej jednak, budownictwo mieszkaniowe było o 17% wyższe niż średnia roczna w ciągu ośmiu lat prezydentury Baracka Obamy. Jednak większość nowych mieszkań (78%) budowana jest obecnie w dużych miastach, poza głównymi blokami żydowskich osiedli. Dodatkowo rozpoczęto budowę 68 budynków użyteczności publicznej, w tym szkoły i synagogi. Budowanych jest także 69 nowych budynków do produkcji przemysłowej lub rolniczej. Podkreślono jednak, że chociaż liczba rozpoczętych budów zmalała, to gwałtownie wzrosła liczba planowanych budynków mieszkalnych - zaprojektowano w sumie 6 742 nowych domów w 59 różnych lokalizacjach. Połowa z nich uzyskała akceptację rządu w zeszłym roku. Ponadto w 2017 r. powstały trzy nowe nielegalne placówki osadnicze - Naveh Ahi na północ od Ramallah, Kedem Arava na południe od Jerycha, Farma Shabbatai w rejonie wzgórz Hebronu. Postanowiono także utworzyć nowe legalne osiedle żydowskie Amichai. Całkowita populacja żydowska w Judei i Samarii wzrosła do 435 159 osób (wzrost o 3,39% w stosunku do poprzedniego roku).

26 marca 2018 r. w nocy palestyńscy terroryści ostrzelali ze Strefy Gazy terytorium Izraela. Ogień prowadzono z kilku ciężkich karabinów maszynowych. Z powodu nadwrażliwości systemu aktywował się system obrony przeciwrakietowej Iron Dome. W odpowiedzi na ostrzał izraelskie czołgi ostrzelały dwa przygraniczne posterunki obserwacyjne Hamasu.
    26 marca 2018 r. niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas spotkał się w Ramallah z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem. Maas powiedział, że Niemcy będą nadal zaangażowane w rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe. Dodał, że wysiłki pokojowe bez Stanów Zjednoczonych "będą trudne".

26 marca 2018 r. przewodniczący polskiego stowarzyszenia Nigdy więcej, Rafał Pankowski powiedział, że w ostatnim czasie jego organizacja stała się celem podżegania ze strony niektórych wysokich urzędników polskiego rządu oraz mediów. Stowarzyszenie Nigdy więcej ma na celu zwalczanie antysemityzmu i ksenofobii w polskim społeczeństwie.

27 marca 2018 r. rano 3 palestyńskich terrorystów przekroczyło granicę Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze wykryli ślady przy barierze granicznej i rozpoczęli intensywne poszukiwania intruzów. W przygranicznych społecznościach ogłoszono alarm dla ochrony. Dopiero półtorej godziny później znaleziono i zatrzymano poszukiwanych przy kibucu Tze'elim (ok. 20 km od granicy Strefy Gazy). Kamery monitoringu zarejestrowały ich spokojnie chodzących przed szeroko otwartą bramą wjazdową do kibucu. Aresztowania dokonano w odległości 200 metrów od bazy wojskowej Tze'elim. Przy Arabach znaleziono granaty i noże. Podczas przesłuchania terroryści przyznali się, że zamierzali zaatakować izraelskich żołnierzy. Armia przyznała, że jest to poważny incydent, a wszystkie jego okoliczności zostaną dokładnie zbadane.
    27 marca 2018 r. Siły Obronne Izraela zezwoliły na otwarcie drogi nr 10 przebiegającej wzdłuż granicy z Egiptem. Droga ta została zamknięta dla ruchu publicznego siedem lat temu, ze względu na zagrożenie terrorystyczne. Obecnie prowadzona przez egipską armię operacja antyterrorystyczna na Synaju, zmniejszyła to zagrożenie. Prawdopodobnie droga zostanie otwarta na Dzień Niepodległości. Zdecydowano także, że przejście graniczne Allenby Bridge z Jordanią, będzie od czerwca do września czynne przez 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu (w piątek będzie zamykane o 15:00, a w sobotę otwierane o 17:00). Rozwiązanie to powinno pomóc rozładować duże natężenie ruchu w okresie lata.
    27 marca 2018 r. minister energetyki Juval Steinitz, spotkał się z przywódcami społeczności żydowskich w Judei i Samarii. Omówiono kwestie dostarczania wody, elektryczności i gazu do tych społeczności. Przedstawiono plany rozbudowy infrastruktury, w tym plany budowy czterech nowych podstacji energetycznych, które umożliwią podwojenie dostaw energii elektrycznej do tego regionu. Najwięcej trudności napotyka niedobór wody. Minister powiedział, że opóźnienia w tej dziedzinie są tak poważne, że może to spowodować konieczność powołania komisji śledczej.

27 marca 2018 r. w nocy Palestyńczycy obrzucili koktajlami Mołotowa ogrodzenie osiedla żydowskiego Kiryat Netafim w zachodniej Samarii. Nie odnotowano żadnych strat.
    27 marca 2018 r. dyrektor operacji UNRWA, Matthias Schmale, wyraził poparcie dla wielkiego marszu antyizraelskiego, który odbędzie się w piątek w Strefie Gazy. "UNRWA popiera palestyńskie prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń i protestowania bez użycia przemocy." Schmale dodał, że UNRWA nie może zapewnić temu marszowi niezbędnej pomocy materialnej i dostarczyć jej flagi ONZ, ponieważ te flagi są używane do ochrony ludności cywilnej w czasach kryzysów humanitarnych i wymagają zgody Sekretarza Generalnego ONZ na wykorzystanie ich w innych okolicznościach. Jednocześnie Schmale wyraził chęć rozlokowania punktów medycznych UNRWA w rejonie zaplanowanych demonstracji. Kilka tygodni temu UNRWA otrzymała dotacje w wysokości 100 mln $ z Kataru, Kanady, Szwajcarii, Turcji, Nowej Zelandii, Norwegii, Korei Południowej, Meksyku, Słowacji, Indii i Francji, jako środek rekompensaty za zmniejszoną pomoc Stanów Zjednoczonych.
    27 marca 2018 r. Najwyższy Arabski Komitet Narodowy zatwierdził działania upamiętniające 70. rocznicę Dnia Nakby, jak Palestyńczycy określają powstanie niepodległego państwa Izrael. Działania rozpoczną się w najbliższy piątek, obchodami Dnia Ziemi, i zakończą się 14 maja Dniem Nakba (Dzień katastrofy). Tegoroczne arabskie marsze protestacyjne odbędą się pod hasłem "Z pokolenia na pokolenie nie ma zastępstwa dla powrotu i Al-Quds", co wyraża żądanie prawa do powrotu dla wszystkich palestyńskich uchodźców i ustanowienia państwa palestyńskiego ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Koordynator działań komisji, Muhammad Alian powiedział, że działalność protestacyjna rozpocznie się w najbliższy piątek w pobliżu punktu kontrolnego Beit El na północ od Ramallah. Jednocześnie spodziewane są konfrontacje w spornych punktach w całej Judei i Samarii. Równolegle Hamas przygotowuje "marsz powrotu" w Strefie Gazy.

27 marca 2018 r. kilka państw arabskich złożyło w UNESCO projekt nowej rezolucji w sprawie Jerozolimy. Rezolucja mówi, że Stare Miasto Jerozolimy jest miejscem światowego dziedzictwa, które znajduje się pod opieką Jordanii. Projekt zawiera bezpośrednie odniesienie do wcześniejszych rezolucji ONZ. Ambasador Izraela przy ONZ Carmel Szama Hacohen zauważył jednak, że "Izrael nie może zgodzić się na tę propozycję, ponieważ zawiera ona pakiet wszystkich elementów, z którymi walczyliśmy. Znajdują się one w miniaturowym pakiecie, i są owinięte w zwodniczą okładkę. Jest to próba przekonania nas do połknięcia małej trującej tabletki. W odróżnieniu do wiader z trucizną z poprzednich lat, teraz proponuje się nam truciznę w kształcie ładnie owiniętego cukierka. Ma on inny rozmiar, ale intensywnie pachnie fałszywymi, obraźliwymi i zapalnymi sformułowaniami. Nie są to słowa obraźliwe, jak to było w przeszłości, ale w rzeczywistości zawiera ona odniesienia do wszystkich rezolucji z przeszłości, w tym tych, z których Arabowie już się wycofali - takich jak islamizacja Zachodniego Muru i Wzgórza Świątynnego. Teraz wchodzą tylnimi drzwiami i próbują przeciągnąć na swoją stronę te kraje, które głosowały przeciwko temu w przeszłości." Ukrytym przesłaniem rezolucji jest uznanie przez społeczność międzynarodową, że Stare Miasto Jerozolimy podlega Jordanii. Konsekwencją tego może być w przyszłości wysunięcie żądania przekazania Zachodniego Muru pod jurysdykcję islamską i zakazania dostępu do tego miejsca dla modlących się Żydów - podobnie jak ma to miejsce na Wzgórzu Świątynnym.

28 marca 2018 r. Siły Obronne Izraela zaleciły, aby w nadchodzące święta Pesach mieszkańcy społeczności graniczących ze Strefą Gazy nosili przy sobie broń osobistą. Dotyczy to mieszkańców osad w odległości do 10 km od granicy strefy. Ostrzeżono, że cywile mieszkający w tym obszarze muszą być przygotowani na każdą sytuację, ponieważ istnieje możliwość, że palestyńscy demonstranci podczas marszu protestacyjnego przełamią barierę graniczną i wkroczą na terytorium Izraela. Armia poinformowała, że przygotowuje się do zamknięcia całego obszaru wokół Strefy Gazy i ogłoszenia go jako zamkniętą strefę wojskową. Szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eizenkot ostrzegł, że armia otrzymała upoważnienie do otwarcia ognia z użyciem ostrej amunicji podczas masowych demonstracji w Strefie Gazy. Na ten odcinek granicy zostali wysłani dodatkowi snajperzy sił specjalnych. Dodał on, że jest to najpoważniejsze zagrożenie z jakim się spotkał odkąd objął swoje stanowisko w 2015 r. Eizenkot powiedział: "Nie pozwolimy na zniszczenie ogrodzenia granicznego i masową infiltrację do Izraela, a na pewno nie pozwolimy nikomu dotrzeć do naszych społeczności. Armia otrzymała instrukcje zezwalające na użycie siły. Rozstawiliśmy ponad stu snajperów, którzy zostali wybrani ze wszystkich jednostek armii, głównie z jednostek sił specjalnych. W przypadku zaistnienia śmiertelnego niebezpieczeństwa, mają oni zezwolenie na otwarcie ognia. Szanse na wybuch nowego konfliktu są większe w tym roku niż w pierwszych trzech latach mojej kadencji. W regionie istnieje wiele negatywnych wektorów, które dążą do konfliktu. Wybuchowa, bardzo wrażliwa sytuacja rozwija się na całym Bliskim Wschodzie, ale szczególnie wśród Palestyńczyków." Piątkowe masowe demonstracje przy ogrodzeniu granicznym Strefy Gazy wyznaczają początek ponad sześciu tygodni zaplanowanych protestów, które mają doprowadzić do kulminacji około 14 maja, gdy podczas Dnia Niepodległości Izraela odbędzie się inauguracja nowej ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Mieszkańcy Strefy Gazy są zachęcani do utworzenia szeregu namiotowych obozów protestacyjnych wzdłuż granicy izraelskiej, każde w odległości około 100 metrów od ogrodzenia.
    28 marca 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai ostrzegł, że Siły Obronne Izraela będą surowo reagować na prowokacje na granicy Strefy Gazy podczas protestacyjnych marszów. "Chcę powiedzieć o demonstracjach, które nazywam demonstracjami anarchii, a nie demonstracjami na Dzień Ziemi, że podejmiemy ostre i twarde środki przeciwko każdej próbie dotarcia do ogrodzenia lub próbom włamania się na terytorium Izraela. Reakcja Izraela będzie silna, nie tylko przeciwko demonstrantom. Zamierzamy zrobić wszystko, aby zapobiec brutalnym demonstracjom i demonstracjom terrorystycznym. W ostatnich godzinach skontaktowaliśmy się z ponad 20 menedżerami firm autobusowych, których Hamas wynajął, aby zachęcić ludzi, którzy nie chcą opuszczać swoich domów, do wzięcia udziału w tych gwałtownych demonstracjach. Ostrzegliśmy ich, że przeciwko każdemu, kto użyje swoich autobusów do dowożenia ludzi na te demonstracje, wyciągniemy względem nich konsekwencje ... W ostatnim czasie uczestniczyłem w konferencjach w Kairze, w Brukseli i najważniejszej w Białym Domu. Były to ważne konferencje, ponieważ Hamas nie zdał egzaminu, ponieważ nie udało mu się zarządzać Strefą Gazy, nie udało mu się porozumieć i pojednać z innymi palestyńskimi frakcjami. Jedyne co im się udaje, to kontynuowanie wojskowego projektu budowy podziemnych tuneli terrorystycznych, w który zainwestował wszystkie swoje miliony. Mamy informację, że Hamas, widząc, że wszystkie jego opcje zostały zamknięte, próbuje otworzyć bezpośrednią linię kontaktów z Iranem, aby przemycać pieniądze i pomoc, które niestety docierają do Strefy Gazy."

28 marca 2018 r. po południem 1 Palestyńczyk przekroczył barierę graniczną Strefy Gazy. Został dostrzeżony i aresztowany na plaży Zikim na północ od Strefy Gazy. Nie był uzbrojony.
    28 marca 2018 r. Siły Obronne Izraela ogłosiły całkowite zamknięcie terytoriów palestyńskich w Judei, Samarii i Strefie Gazy. Zamknięcie będzie obowiazywać przez całe święta Pesach do 7 kwietnia. Decyzję podjęto po ocenie aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa. Przejście przez punkty kontrolne będzie możliwe tylko w sytuacjach humanitarnych, medycznych i wyjątkowych. Aby uniknąć szkód w farmach rolniczych zatwierdzono około 2 tys. specjalnych zezwoleń dla palestyńskich robotników niezbędnych dla izraelskiej gospodarki. Będą oni mogli wejść na izraelskie terytorium i podjąć niezbędne prace w gospodarstwach hodowlanych i rolniczych.
    28 marca 2018 r. koordynator działań armii w Judei i Samarii, Kobi Barel poinformował, że w zeszłym tygodniu rozpoczęto specjalną operację egzekwowania prawa ruchu drogowego na drogach w Judei i Samarii. Działania podjęto we współpracy z izraelską policją, Siłami Obronnymi Izraela i policją graniczną. Celem jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W tym celu w całej Judei i Samarii rozmieszczono dziesiątki jawnych i ukrytych pojazdów policyjnych, a dodatkowo zwiększono obecność sił wojskowych na kluczowych skrzyżowaniach. Operacja koncentruje się głównie na wykroczeniach drogowych, które mogą prowadzić do ofiar śmiertelnych. Po dwóch dniach intensywnej aktywności odnotowano 628 wykroczeń drogowych, z czego 38 przypadków korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu, 100 przypadków przekroczenia prędkości i 144 innych wykroczeń. Ponadto zatrzymano 41 pojazdów, które nie nadawały się do ruchu drogowego. "Siły Obronne Izraela postawił na pierwszym miejscu troskę o bezpieczeństwo obywateli mieszkających na tym obszarze. Dbając w ten sposób o bezpieczeństwo mieszkańców, wspólnie z policją pracujemy nad tym, aby zapobiec następnym wypadkom." Równocześnie, operacja ta stanowi wprowadzenie dla szeregu działań izraelskich sił bezpieczeństwa na czas świąt Pesach.

28 marca 2018 r. przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej przy ONZ, Riyad Mansour złożył oświadczenie mówiące, że Autonomia Palestyńska będzie nadal bezpośrednio finansować płatności dla palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach, dla męczenników poległych w atakach na siły okupanta, oraz dla ich rodzin. "Uchwalenie przez Stany Zjednoczone ustawy Taylor Force Akt postrzegamy jako akt wrogi, obliczony na to, aby wycofać pomoc ekonomiczną dla ludności palestyńskiej ... Nie pozwala odpowiedzialnemu rządowi, takim jaki jest rząd Palestyny, poradzić sobie z więźniami politycznymi i ich rodzinami, oraz tymi, którzy tracą życie w walce o niezależność naszego państwa. Wszystkie te metody są oszustwem, szantażem i nie złamią woli narodu palestyńskiego." Ambasador Izraela w ONZ Danny Danon odpowiedział: "Mahmud Abbas po raz kolejny ujawnił swoje prawdziwe intencje, ponieważ bezpośrednio przekazuje setki milionów dolarów terrorystom z krwią na rękach. Wzywamy społeczność międzynarodową i ONZ do przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych w ich zobowiązaniu do położenia kresu finansowaniu palestyńskiego terroru."
    28 marca 2018 r. Chorwacja poinformowała, że zakupi od Izraela eskadrę 12 samolotów wielozdaniowych F-16, który zastąpią przestarzałe rosyjskie MiG-21. Wartość kontraktu wynosi 500 mln $. Musi on jeszcze zostać potwierdzone przez rząd, ale zatwierdzenie uważa się za zwykłą formalność. Chorwacki minister obrony Damir Krsticevic powiedział: "To historyczna decyzja ... projekt gwarantujący bezpieczeństwo i suwerenność Chorwacji." Chorwacja od 2009 r. jest członkiem NATO.

29 marca 2018 r. rzecznik Sił Obronnych Izraela, Ronen Manelis wydał ostrzeżenie dla Hamasu przed zaplanowanymi na jutro marszami na ogrodzenie graniczne między Izraelem a Strefą Gazy. "Nie pozwolimy, aby przywódcy Hamasu ukryli się w Strefie Gazy, wysyłając kobiety i dzieci na ogrodzenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, odpowiemy zarówno na ogrodzeniu, jak i głęboko w Strefie Gazy przeciwko tym, którzy stoją za tymi demonstracjami. Naszym celem jest zapobiegnięcie masowemu przekraczaniu ogrodzenia, masowym zamieszkom, a przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom okolicznych społeczności spokojnego życia."

29 marca 2018 r. nad ranem 2 palestyńskich terrorystów przekroczyło barierę graniczną Strefy Gazy. Zostali oni aresztowani przez izraelskich żołnierzy. Znaleziono przy nich noże.
    29 marca 2018 r. wysoki urzędnik Hamasu powiedział, że siły jego organizacji uniemożliwią jutro demonstrantom marsz w stronę ogrodzenia granicznego Strefy Gazy i konfrontację z izraelskimi żołnierzami. Członkowie zbrojnego skrzydła Hamasu będą rozmieszczeni w rejonie Khan Younis na południu Strefy Gazy. Rozkazy jakie otrzymali mówią, że demonstracja może odbyć się w odległości do 800 metrów od granicy.

29 marca 2018 r. ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon ostrzegł Radę Bezpieczeństwa ONZ i sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa, przed planami Hamasu, by rozpocząć masowe konfrontacje z izraelskimi siłami na granicy Strefy Gazy. "Piszę, aby poinformować was o niebezpiecznym wysiłku palestyńskich przywódców, aby stworzyć konflikt, organizując serię masowych konfrontacji, w szczególności na granicy między Strefą Gazy a Izraelem, w dniach od 30 marca do 15 maja. Podczas gdy Palestyńczycy próbują przedstawić te demonstracje jako akty pokojowego oporu, Hamas zainwestował około 10 milionów dolarów w tę kampanię konfrontacji i płaci mieszkańcom Gazy za udział w nich. Prowokacyjne działania Hamasu, by rozpalić przemoc, służą jedynie odciągnięciu uwagi świata od katastrofalnej hegemonii organizacji terrorystycznej, która doprowadziła do pogarszającej się sytuacji w Gazie ... Jednocześnie Autonomia Palestyńska wstrzymuje płatności za prąd i pensje w Strefie Gazy, grożąc dodatkowymi sankcjami. Z drugiej strony Izrael nadal dostarcza energię elektryczną, wodę i wprowadza towary do Strefy Gazy w koordynacji z międzynarodowymi organizacjami, a także przyjmuje obywateli, którzy chcą wjechać do Izraela w celu leczenia. W świetle organizowanej w najbliższych tygodniach przez Palestyńczyków zaplanowanej prowokacji, powtarzam, że Izrael ma prawo bronić swojej suwerenności i chronić swoich obywateli ... Izrael potępia niebezpieczną próbę palestyńskiego przywództwa."

30 marca 2018 r. około 30 tys. Palestyńczyków wzięło udział w masowych demonstracjach w sześciu punktach wzdłuż granicy Strefy Gazy. Palono opony, oraz rzucano kamienie i bomby zapalające w stronę izraelskich żołnierzy strzegących ogrodzenia granicznego. Żołnierze użyli środków do rozpraszania tłumu, a w najbardziej krytycznych momentach użyto ostrej amunicji. Snajperzy otworzyli ogień do osób usiłujących przekroczyć ogrodzenie graniczne. W starciach zginęło 17 Arabów, a ponad 750 zostało rannych (dane od palestyńskich służb medycznych). Wśród zabitych, 10 było członkami Hamasu.
    30 marca 2018 r. wieczorem grupa palestyńskich terrorystów ostrzelała izraelskich żołnierzy przy granicy w północnej części Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze odpowiedzieli ogniem z użyciem czołgu i samolotu. Zginęło 2 terrorystów z Brygad Al-Qassam. Ponadto ostrzelano trzy pobliskie punkty obserwacyjne Hamasu. Później opublikowano zdjęcia karabinu maszynowego i granatów porzuconych przez terrorystów przy granicy.
    30 marca 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas obwinił Izrael za śmierć uczestników demonstracji w Strefie Gazy. "Wyrażam dumę z dzisiejszej ofiary narodu palestyńskiego. Ponoszę odpowiedzialność za śmierć męczenników dzisiaj w Gazie. Okupacyjna armia zaatakowała pokojowych demonstrantów, którzy wyruszyli z okazji Dnia Ziemi i podkreślili, że przestrzegają prawa do samostanowienia. Dzisiejsze marsze są dowodem na to, że naród palestyński nie przyłączy się do żadnego planu mającego na celu wyeliminowanie kwestii palestyńskiej, a Jerozolima pozostanie arabska."

31 marca 2018 r. - Szabat.
    31 marca 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach gen. Joav Mordechai opublikował film nakręcony ukrytą kamerą na Uniwersytecie Al-Azhar w Gazie. Film pokazuje terrorystów z Hamasu, którzy brutalnie zaatakowali studentów, którzy protestowali przeciwko wysokim opłatom za studia. "Hamas nadal szkodzi studentom, którzy nie mają pieniędzy, a zamiast tego inwestuje miliony dolarów w chaotyczny marsz - takie są priorytety Hamasu. Organizacja terrorystyczna Hamas wysłała swoich pracowników ochrony, aby bili, strzelali i rzucali granaty ogłuszające na studentów płci żeńskiej i męskiej, którzy wzięli udział w proteście w Al-Azhar, tylko dlatego, że nie mają pieniędzy na studia. Z drugiej strony, Hamas inwestuje miliony w chaotyczny marsz , który w ogóle nie przyniesie korzyści mieszkańcom Gazy. Zamiast inwestować w studentów i ich przyszłość, Hamas inwestuje w próżne procesy, które mogą tylko doprowadzić do eskalacji i śmierci. Hamas wykorzystuje marsz, aby ukryć swoje grzechy, takie jak wydarzenia w Al-Azhar. W Izraelu obchodzimy święto Pesach i mówimy o faraonie i jego wyzysku. Waszym faraonem w Gazie jest Hamas, Hamas jest waszym faraonem."

31 marca 2018 r. rano izraelski dron zwiadowczy Hermes 450 spadłw otwartym terenie między miastami Baraachit i Beit Jahoun w południowym Libanie. PRzyczyną prawdopodobnie była usterka techniczna drona.
    31 marca 2018 r. Egipt potępił Izrael za nadmierne użycie siły wobec ludności cywilnej na okupowanych terytoriach palestyńskich. Rzecznik rządu Jordanii, Mohammad Momani, oskarżył Izrael o użycie "nadmiernej siły wobec pokojowych demonstrantów, którzy maszerowali w celu upamiętnienia Dnia Ziemi i potwierdzili swoje uzasadnione prawa zgodnie z międzynarodowym prawem i normami."
    31 marca 2018 r. Kuwejt zgłosił do Rady Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji wzywającej do przeprowadzenia niezależnego i przejrzystego śledztwa w sprawie przemocy na granicy Strefy Gazy i śmierci niewinnych Palestyńczyków biorących udział w pokojowej demonstracji. Stany Zjednoczone zablokowały rezolucję.

 

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie serwisów informacyjnych: PAP, AP, Haaretz, Jerusalem Post, Arutz Sheva.

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII: kwiecień-czerwiec 2018 r.


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright © 2018 by Gedeon