KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018 r.  -  HISTORIA
  - styczeń-marzec 2018 r.
 - kwiecień-czerwiec 2018 r.
  - lipiec-wrzesień 2018 r.

 

1 kwietnia 2018 r. dyrektor Centrum Badań nad polityką Bliskiego Wschodu, David Bedein, powiedział, że aby zrozumieć tło masowych wystąpień w Strefie Gazy należy wcześniej zrozumieć kulisy działalności agencji UNRWA w tej enklawie. "Ponad 80% mieszkańców Gazy żyje w ośrodkach dla uchodźców prowadzonych przez UNRWA. Są oni stale poddawani praniu mózgu przez przesłanie UNRWA i obietnicę prawa do powrotu do arabskich wiosek, które istniały przed 1948 rokiem, chociaż prawie żaden z nich nigdy tam nie mieszkał ani nie miał tam swoich przodków. W ten sposób UNRWA ułatwia ten tak zwany marsz powrotu na granicy Strefy Gazy. Prowadzone przez prawie dekadę nasze badania działalności UNRWA w Strefie Gazy pokazały, że: (1) UNRWA pozwala przywódcom Hamasu kontrolować związek zawodowy UNRWA i stowarzyszenie nauczycieli UNRWA, pomimo faktu, że Hamas jest zdefiniowany przez Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię, Unię Europejską i Australię jako podmiot terrorystyczny. Te cztery kraje i Unia Europejska łącznie zapewniają 84% budżetu UNRWA. (2) UNRWA przygotowuje i drukuje nowe podręczniki szkolne Autonomii Palestyńskiej, które naruszają standardy ONZ, indoktrynując uczniów do przemocy i do zniszczenia państwa członkowskiego ONZ, jakim jest Izrael. (3) UNRWA zezwala klubom młodzieżowym El-Kutla, na prowadzenie działalności, która ukierunkowuje uczniów szkół UNRWA do przyłączenia się do Hamasu. Kluby te działają na terenie szkół UNRWA. (4) UNRWA otwarcie pomagała Hamasowi, w szczególności poprzez umożliwieniu przechowywania pocisków w swoich placówkach edukacyjnych i przekazywaniu dużej części żywności wysyłanej jako pomoc dla mieszkańcom Gazy, do tej organizacji terrorystycznej. (5) UNRWA nie posiada żadnego systemu przejrzystości ani odpowiedzialności. Powoduje to powszechne doniesienia o zmarnowanych zasobach, podwójnych płatnościach i niepożądanym przepływie gotówki do grup terrorystycznych w Gazie, które w ciągu ostatnich 18 lat uzyskały kontrolę nad operacjami UNRWA. (6) UNRWA nie zezwala na emigrację palestyńskich uchodźców z ośrodków UNRWA do innych arabskich krajów, ani nie zezwala na przekształcenie obozów dla uchodźców w przyzwoite miejsca do życia dla ludzi."
    1 kwietnia 2018 r. przewodniczący ruchu Am Shalem, rabin Haim Amsalem odpowiedział na raport złożony przez komitet powołany przez ministra spraw diaspory Naftali Benneta, w którym ustalono, że na świecie jest około 95 milionów ludzi, którzy prawdopodobnie wywodzą się z Żydów i są określani jako "zagubieni Żydzi" pragnący powrócić do judaizmu. "Przed dwoma laty stanąłem przed komisją ministerstwa diaspory. Wiem, że rok temu komitet podsumował swoje wnioski, ale z jakiegoś powodu opóźnił ich publikację, i nie jestem tym zaskoczony. Mamy od 60 do 100 milionów osób, które określają się jako mające sympatię do narodu żydowskiego. W samej Ameryce Południowej szacuję, że jest ich 30 milionów. Nie są to zagubione plemiona lub potomkowie Bnei Menashe (Żydzi z Indii). Są to ludzie, którzy jeszcze przed 150 laty praktykowali judaizm i żyli zgodnie ze wszystkimi standardami pokoleń Izraela. Nie wszyscy z nich chcą się nawrócić, ale chcą przyjaznego związku z narodem żydowskim i przybliżyć się do nich jest naszym wielkim obowiązkiem. Dobrze znany jest slogan, że religia żydowska nie jest misyjna. Mówię, że religia żydowska musi angażować się w pomaganie wszystkim, którzy chcą powrócić do narodu żydowskiego, i że wielu z nich, ich rodzice i dziadkowie, zostali spaleni na stosie w imię swojej żydowskości. Państwo Izrael i Rabinat od dawna nie wykonują swojej pracy, prawie powiedziałbym, że zakończyli oni swoją historyczną rolę. Siedzimy tu w Izraelu z setkami tysięcy, których przyswoiliśmy sobie - a Naczelny Rabinat jest niezdolny do podjęcia wyzwania. Istnieje rozwiązanie, o ile je zechcą. Nie jest to jednominutowa konwersja. Jednak niestety, rabini społeczności nie należą do tych znanych z odwagi. Patrzą na to, co robi Naczelny Rabinat Izraela - a Naczelny Rabinat nic nie robi. Naczelny Rabinat Izraela nie jest w stanie rozwiązać problemów żydowskiej tożsamości państwa Izrael. Naczelny Rabinat Izraela dawno temu przegrał swoją drogę, stał się niesyjonistyczny, stał się krańcowy i stał się polityczny. Dzisiaj, za pośrednictwem Internetu, potomkowie Żydów z całego świata, a zwłaszcza z Ameryki Południowej, znajdują drogę do samego judaizmu. Przyjeżdżają przed sądy rabinackie gotowi do nawrócenia, i wielu z nich powoli powraca. Dobrze znane jest równanie, że każdemu, kto przejdzie konwersję, ułatwia się asymilację. Co przyniosła nam taka asymilacja? Jest to ekstremalne podejście do tematu, które zamiast obejmować i przybliżać, stara się każdego nawrócić. Przy czym, każdy kto chce się nawrócić, jest proszony o spełnienie prawie niemożliwych warunków. Wszyscy wiedzą, że konwersja rabinatu jest równa prywatnej konwersji, a wszystko to jest polityką i finansowym przemysłem. W naszym ruchu rabini wykonują świętą pracę, nie posiadając budżetu dziesiątków milionów szekli, a większość z nich pracuje dobrowolnie i dokonuje cichą rewolucję. Jest to rewolucja, której potrzebuje naród żydowski. Ta misja jest świętą misją."

1 kwietnia 2018 r. przywódca Hamasu, Jahja Sinwar, ostrzegł, że bezrobotni w Gazie będą nadal kolidować z siłami izraelskimi. "Bezrobotni, którzy nie mają pracy w Strefie Gazy, znaleźli zatrudnienie na waszych granicach - będą podpalać wasz sprzęt i strzelać do was z daleka. Przyszedłem tutaj, aby powiedzieć wam, że Hamas nie siedzi w pałacach ani nie ukrywa się w tunelach. Przyszliśmy powiedzieć, że jesteśmy z wami, i dzisiaj rozpoczynamy marsz, który będzie trwał i nie ustanie, dopóki nie otworzymy granic. Jesteśmy tu, aby przypomnieć wam, że nie ma pokoju z wrogiem, i że żadne porozumienie ani plan nie zmusi nas do zawarcia pokoju z nimi." Ismail Hanijeh ostrzegł, że "nasi ludzie nie mogą tolerować dalszego oblężenia Gazy. W piątek zatrzymaliśmy się na granicy, ale następnym razem nie wiemy, gdzie będzie granica."
    1 kwietnia 2018 r. wieczorem 2 Palestyńczyków usiłowało przekroczyć barierę graniczną Strefy Gazy. Zostali oni zatrzymani przez izraelskich żołnierzy.
    1 kwietnia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowski autobus w rejonie Benjamina w południowej Samarii. Ranny został kierowca. Przybyli na miejsce izraelscy żołnierze, zatrzymali Araba rzucającego kamienie.

1 kwietnia 2018 r. w Rumunii doszło do poważnego wypadku z udziałem autobusu wiązącego izraelskich turystów. Wypadek miał miejsce, gdy autobus jechał do kopalni soli w Slănic w Rumunii. Rannych zostało 8 Izraelczyków. Zostali oni przewiezieni do szpitala w mieście Ploiesta.
    1 kwietnia 2018 r. turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, potępił Izrael za odpowiedź na prowadzoną przez Hamas prowokację na granicy Strefy Gazy. "Hej, Netanjahu, jesteś okupantem. Na tych ziemiach jesteś okupantem i terrorystą. Izrael jest państwem terrorystycznym."

2 kwietnia 2018 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu David Friedman wziął udział w ceremonii kapłańskiego błogosławieństwa (Birkat Kohanim) przy Zachodnim Murze w Jerozolimie. Friedman, który sam jest kapłanem (kohanim) powiedział: "Bycie tutaj zawsze jest ekscytujące. Przebywanie przy ha-kotel każdego dnia jest ekscytujące, ale bycie tutaj podczas Birkat Kohanim jest szczególnie ekscytujące. Tak wielka liczba kohanim, i ogólnie Żydów, którzy przybywają, aby uczcić Paschę i otrzymać błogosławieństwa od kapłanów. Jest to wielki zaszczyt dla mnie, że jestem tutaj z trzema pokoleniami kohanim - ja, mój syn, i mój wnuk. Wszyscy tutaj przyszlismy, aby błogosławić naród żydowski." Odnosząc się do ostatnich palestyńskich protestów w Strefie Gazy powiedział: "Myślę, że ludzie mają prawo do pokojowych protestów. Ale niestety, to, co widziałem, było to coś zupełnie innego niż pokojowe protesty - bardzo niebezpieczne działania, pośpiesznje próby przełamania granicy, rzucanie koktajli Mołotowa, palenie opon, wystawianie kobiet i dzieci na pierwszej linii. To oczywiście było znacznie poważniejsze niż pokojowe protesty, i uważam, że kontynuowanie tego nie leży w interesie Palestyńczyków."
    2 kwietnia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu ogłosił częściowe zamrożenie deportacji nielegalnych imigrantów z Izraela. "W ciągu ostatnich dwóch lat współpracowałem z Rwandą, która miała posłużyć jako trzeci kraj, który wchłonąłby tych imigrantów, którzy zostaliby deportowani bez ich zgody. Po tym jak większość naszych ruchów została prawnie zdyskwalifikowana przez Sąd Najwyższy, była to jedyna legalna droga usunięcia imigrantów bez ich zgody. Rwanda zgodziła się na to i rozpoczęła przygotowania do operacji. W ostatnich tygodniach, w wyniku olbrzymiej presji wywieranej na Rwandę przez pewne elementy w Unii Europejskiej i Nowy Fundusz Izraelski, Rwanda wycofała się z porozumienia i odmówiła przyjęcia imigrantów z Izraela, tych, którzy zostaną przymusowo deportowani." Netanjahu wyjaśnił, że z tego powodu musi tymczasowo wstrzymać deportację. Równocześnie zawarto bezprecedensowe porozumienie z ONZ, na mocy którego Kanada, Włochy i Niemcy wybiorą 16 250 imigrantów, którzy następnie wyjadą do tych właśnie krajów. UNHCR poinformowało, że będzie działało, aby przywieźć co najmniej 16 250 imigrantów do krajów zachodnich, pod warunkiem, że Izrael udzieli wizy pozostałym nielegalnym imigrantom.
    2 kwietnia 2018 r. minister bezpieczeństwa wewnętrznego Gilad Erdan potępił wczorajszą wypowiedź prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który zarzucił Izraelowi, że jest krajem terrorystycznym. Erdan powiedział, że żałuje podpisania w 2016 r. porozumienia w sprawie pojednania między Izraelem i Turcją, które przywróciło współpracę między tymi dwoma państwami po incydencie ze statkiem "Mavi Marmara" w 2010 r. "Patrząc wstecz, może to porozumienie nie powinno zostać zatwierdzone. Erdogan jest "antysemitą, który nadal wspiera Hamas. Izrael musi stawić czoła wrogości i antysemityzmowi Erdogana. To dziwne, że taki kraj jak Turcja, który masakruje Kurdów i okupuje północny Cypr, jest akceptowany przez Zachodu jako praworządne państwo." Premier Benjamin Netanjahu zwrócił także uwagę na łamanie praw człowieka przez Turcję. "Erdogan nie jest przyzwyczajony do tego, aby ludzie z nim rozmawiali. Ale powinien się do tego przyzwyczaić. Ktoś, kto okupuje Północny Cypr, atakuje obszary kurdyjskie i masakruje cywili w Afrinie, nie będzie nas pouczać o moralności i wartościach."

2 kwietnia 2018 r. izraelscy żołnierze odkryli plecak z bombami zapalającymi, pozostawiony w pobliżu ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy. Był on przygotowany do użycia przeciwko izraelskim żołnierzom patrolującym granicę. Rzecznik armii, gen. Ronen Manelis powiedział, że odkrycie to po raz kolejny udowadnia, że masowe protesty z zeszłego tygodnia były zaplanowane przez Hamas.
    2 kwietnia 2018 r. po południem Palestyńczycy zorganizowali demonstrację przy osiedlu żydowskim Halamish w zachodniej Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Ranny został 1 Arab. Przy osiedlu żydowskim Har Bracha w centralnej Samarii, obrzucono kamieniami żydowskie samochody.
    2 kwietnia 2018 r. po południem palestyński terrorysta usiłował zaatakować nożem izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy osiedlu żydowskim Avnei Hefetz w zachodniej Samarii. Napastnik biegł z nożem w stronę żołnierzy, i nie reagował na wezwania do zatrzymania się. Żołnierze postrzelili i aresztowali zamachowca.
    2 kwietnia 2018 r. palestyński premier Rami Hamdallah poinformował, że nie będzie już jeździł do Strefy Gazy i poinstruował członków swojego rządu, aby działali w ten sam sposób, dopóki Hamas nie przekaże odpowiedzialności za Strefę Gazy i jej mieszkańców. Hamdallah powiedział, że Autonomia Palestyńska jest gotowa przejąć odpowiedzialność cywilną i za sprawy bezpieczeństwa w Strefie Gazy.

2 kwietnia 2018 r. saudyjski książę Mohammed bin Salman, skrytykował najwyższego przywódcę Iranu, Ajatollaha Chameneiego. "On wierzy, że jest właścicielem świata podobnie jak Hitler. Obaj byli złymi ludźmi, a on jest Hitlerem Bliskiego Wschodu. W latach 20-tych i 30-tych XX wieku, nikt nie spostrzegał Hitlera jako niebezpieczeństwa, tylko kilka osób to rozumiało. To, co wydarzyło się w Europie, może wydarzyć się na Bliskim Wschodzie, i dlatego chcemy to powstrzymać poprzez działania polityczne, ekonomiczne i wywiadowcze. Chcemy uniknąć wojny. Wierzę, że każdy naród ma prawo do życia w pokoju w swoim własnym kraju. Wierzę, że Palestyńczycy i Izraelczycy mają prawo do posiadania własnej ziemi. Arabia Saudyjska nie ma żadnych problemów z Żydami i posiada wiele wspólnych interesów z Izraelem. W Arabii Saudyjskiej spotkasz wielu Żydów pochodzących z Ameryki, pochodzących z Europy. Nie ma problemów między chrześcijanami a muzułmanami i Żydami. Mamy problemy, które można znaleźć na całym świecie wśród niektórych osób. Ale są to normalne rodzaje problemów."

3 kwietnia 2018 r. w nocy przewieziono do Izraela rannych Izraelczyków, którzy 1 kwietnia doznali obrażeńw wypadku autokaru turystycznego w Rumunii.
    3 kwietnia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu powołał parlamentarną komisję śledczą w sprawie Nowego Funduszu Izraelski, który wywierał naciski na rządy Rwandy i Ugandy, aby wycofały się z umowy zawartej z Izraelem w kwestii przyjmowania deportowanych nielegalnych imigrantów. "Nowy Fundusz Izraelski był głównym czynnikiem, który spowodował, że europejska presja na rząd Rwandy doprowadził do wycofania się z porozumienia dotyczącego deportacji imigrantów z Izraela. Nowy Izraelski Fundusz to zagraniczna organizacja, która otrzymuje fundusze od obcych rządów i elementów wrogo nastawionych do Izraela, np. z funduszu George'a Sorosa, a ostatecznym celem tego funduszu jest wymazanie żydowskiego charakteru Izraela i przekształcenie go w państwo wszystkich obywateli, razem z palestyńskim państwem narodowym w granicach z 1967 roku i stolicą w Jerozolimie, które będzie wolne od Żydów. Przez dziesięciolecia fundusz finansował organizacje antysyjonistyczne i pro-palestyńskie, w tym tych, którzy oczerniają żołnierzy Sił Obronnych Izraela, takie jak Breaking The Silence i B'Tselem oraz tych, którzy walczą o palestyńskich terrorystów, takich jak Adalah. Nie znam żadnej zachodniej demokracji, szczególnie Stanów Zjednoczonych, które byłyby gotowe tolerować wrogie działania finansowane przez zagraniczne kraje, tak jak dzieje się to w Izraelu z funduszem od dziesięcioleci. Dlatego poprosiłam przewodniczącego koalicji Dudi Amsalema, aby poprowadził proces ustanowienia parlamentarnej komisji śledczej w sprawie działalności Nowego Funduszu Izraela, który zagraża bezpieczeństwu i przyszłości państwa Izrael jako narodowego państwa narodu żydowskiego."
    3 kwietnia 2018 r. minister obrony Avigdor Lieberman ostrzegł mieszkańców Strefy Gazy, aby nie zbliżali się do ogrodzenia granicznego. "Każdy, kto zbliży się do ogrodzenia, ryzykuje swoje życie. Sugeruję, aby mieszkańcy Gazy zainwestowali swoje wysiłki nie w protesty przeciwko Izraelowi, ale w zmianę przywództwa w obrębie strefy. Przeciwko przywództwu, które zamiast koncentrować się na rozwoju elektryczności, infrastruktury wodnej i edukacji, inwestuje 260 milionów dolarów w infrastrukturę terrorystyczną, budowę tuneli i produkcję rakiet. Większość z zabitych w piątkowych zajściach to terroryści, których dobrze znamy. Byli to aktywiści z wojskowego skrzydła Hamasu, a także z Islamskiego Dżihadu, a nie niewinni cywile, którzy przybyli w ramach obywatelskiego protestu. Była to dobrze zorganizowana prowokacja przez wojskowe skrzydło Hamasu, zamierzona aby zaszkodzić naszej suwerenności, naruszyć naszą codzienną rutynę, przeszkodzić Żydom w noc sederową, którą świętujemy z ufnością i optymizmem. Wypełniliśmy ciążący na nas obowiązek."

3 kwietnia 2018 r. rano palestyński kierowca staranował samochodem przystanek autobusowy przy arabskiej wiosce Hares w zachodniej Samarii. Kierowca został następnie zastrzelony przez siły bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. Dochodzenie wykazało, że napastnik ukradł wcześniej samochód, którym staranował przystanek autobusowy, często używany przez autostopowiczów z rejonu miasta Ariel i osiedla żydowskiego Barkan. Prawdopodobnie jednak był to wypadek samochodowy, a nie atak terrorystyczny.
    3 kwietnia 2018 r. doszło do palestyńskich zamieszek przy ogrodzeniu granicznym w środkowej części Strefy Gazy. Masowa demonstracja przerodziła się w starcia, w których zginął 1 Arab. Kilka tysięcy Palestyńczyków przebywa w obozach namiotowych wzdłuż granicy Strefy Gazy, kontynuując protesty. Demonstranci masowo wykorzystują lustra, aby odbłyskami światła oślepiać izraelskich żołnierzy. Nasilono także akcję gromadzenia opon samochodowych, których dym tworzy zasłony dymne, za którymi Palestyńczycy przygotowują kolejne wystąpienia.
    3 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały o ukończeniu rozminowania terenu w rejonie osiedla żydowskiego Ramat Gilad w środkowej Samarii. Pole minowe zostało utworzone 70 lat temu. Rozminowanie tego terenu umożliwi rozbudowę osiedla o nowe domy mieszkalne.

3 kwietnia 2018 r. Egipt odmówił otwarcia przejścia granicznego Rafah ze Strefą Gazy, pomimo wezwania do jego otwarcia i umożliwienia ewakuacji osób rannych w piątkowych starciach. Wysoki egipski urzędnik powiedział: "Nie mamy wystarczająco dużo łóżek w szpitalach i klinikach."
    3 kwietnia 2018 r. saudyjski król Salman potwierdził poparcie dla Autonomii Palestyńskiej i dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Król "potwierdził niezłomną pozycję królestwa w kwestii Palestyńczyków i uzasadnionego prawa narodu palestyńskiego do niepodległego państwa, w którym Jerozolima jest jego stolicą." W rozmowie telefonicznej z prezydentem Trumpem, król podkreślił także potrzebę przyspieszenia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
    3 kwietnia 2018 r. rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział, że umowa na dostawę rosyjskich systemów rakietowych S-400 do Turcji jest priorytetem we współpracy wojskowej między Moskwą i Ankarą. Dostawa zestawów rakietowych S-400 do Turcji jest planowana na 2020 r. Wartość kontraktu wynosi 2,5 mld $.

4 kwietnia 2018 r. nad rezydencją prezydenta w Jerozolimie rozwieszono wielką flagę Izraela. Flaga ma wielkość 1500 metrów kwadratowych i waży 270 kg. Została ona rozłożona na dachu rezydencji na wysokości 10 metrów przy użyciu dźwigu. Będzie ona znajdować się na rezydencji do Dnia Niepodległości Izraela.
    4 kwietnia 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała, że w dniu 12 marca aresztowano 10 arabskich mieszkańców Strefy Gazy. Ich zatrzymanie było związane z tym, że zbierali oni informacje wywiadowcze na temat izraelskich okrętów wojennych. Podczas przesłuchań okazało się, że byli oni związani z Islamskim Dżihadem i planowali atak terrorystyczny na jeden z izraelskich okrętów. Plan ataku przewidywał, że jedna arabska łódź rybacka miała odwrócić uwagę izraelskich okrętów patrolowych, podczas gdy druga łódź miała przeprowadzić atak z użyciem przeciwpancernego pocisku rakietowego Kornet. W momencie, gdy rakieta trafiłaby izraelski okręt, dopłynęłaby do niego trzecia łódź, z zadaniem uprowadzenia izraelskich marynarzy i wzięcia ich jako zakładników.

4 kwietnia 2018 r. wieczorem arabski kierowca usiłował staranować izraelskich policjantów przy wjeździe do miasta Jerycho w Dolinie Jordanu. Policjanci postrzelili i aresztowali napastnika. Krótko wcześniej policja otrzymała informację o kradzieży trzech pojazdów w rejonie Morza Martwego i rozmieściła punkty kontrolne na drogach w całym regionie. Nadjeżdżający samochód nie reagował na sygnały wzywające do zatrzymania się, wobec czego policjanci otworzyli ogień. Był to jeden ze skradzionych wcześniej pojazdów.
    4 kwietnia 2018 r. wieczorem uzbrojony palestyński terrorysta podkradł się w pobliże ogrodzenia granicznego w północnej części Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze obserwowali go i zastrzelili napastnika. Terrorysta był uzbrojony w karabin maszynowy AK-47, granaty odłamkowe i miał na sobie założony pas z materiałami wybuchowymi.

5 kwietnia 2018 r. premier Benjamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, w świetle zapowiedzi wycofania amerykańskich wojsk z Syrii. Obaj przywódcy zgodzili się kontynuować ścisłą koordynację w celu przeciwdziałania destabilizacji regionu, zwłaszcza Iraku i Syrii.
    5 kwietnia 2018 r. ministerstwo ochrony środowiska poinformowało, że zrobi wszystko, co jest w stanie, aby zapobiec zaplanowanym na piątek kolejnym palestyńskim protestom w Strefie Gazy, podczas których Hamas planuje podpalenie dziesiątek tysięcy opon. Zapowiedziano także zwiększenie zespołów monitorujących pogodę i przeprowadzających badania skażenia powietrza. Zapowiedziano, że może zaistnieć konieczność wezwania mieszkańców okolicznych społeczności do pozostania w domach i nie wychodzenia na zewnątrz ze względu na skażenie powietrza. Koordynator działań rządowych na terytoriach gen. Joav Mordechai powiedział: "Spalanie opon w tak ogromnej ilości, spowoduje poważne uszkodzenia ekosystemu w tym obszarze, poważnie zaszkodzi życiu, florze i zdrowiu mieszkańców, zwiększając uszkodzenia warstwy wodonośnej i doprowadzając do niespotykanego wcześniej zanieczyszczenie powietrza." Wysoki oficer sił bezpieczeństwa powiedział, że "Hamas jest zainteresowany stopniowym rozpalaniem płomieni starć do 14 maja. A następnie chcą doprowadzić do eskalacji, która przyniesie kolejną rundę walk w Strefie Gazy."
    5 kwietnia 2018 r. przedstawiciel rządu poinformował Najwyższy Sąd, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Uganda przyjmie nielegalnych imigrantów deportowanych przez Izrael. Do Ugandy został wysłany specjalny wysłannik premiera Netanjahu.

5 kwietnia 2018 r. w nocy około tysiąca ortodoksyjnych Żydów modliło się w grobowcu Józefa na przedmieściach Nablusu w Samarii. Ich przejazd był osłaniany przez izraelskich żołnierzy. Podczas wjazdu do Nablusu w stronę autobusów rzucono improwizowany ładunek wybuchowy. Podczas modlitw dostrzeżono podejrzaną aktywność w pobliskim domu. Podczas przeszukania znaleziono w nim broń i aresztowano 3 Arabów. Podczas wyjazdu doszło do arabskich zamieszek.
    5 kwietnia 2018 r. Hamas ogłosił w Strefie Gazy, że każda rodzina, której członek zginie podczas przygranicznych starć otrzyma 3 tys. $, a w przypadku odniesienia poważnych ran otrzyma grant w wysokości 500 $, a przy umiarkowanych obrażeniach 200 $. W kilku miejscach przy ogrodzeniu granicznym doszło do niewielkich starć. Do najpoważniejszych doszło na północy na wysokości Gazy, i na południu przy Khan Younis, gdzie w stronę granicy rzucono ładunek wybuchowy.
    5 kwietnia 2018 r. po południem palestyński terrorysta usiłował wejść z ukrytym nożem na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie. Izraelscy żołnierze aresztowali napastnika.

5 kwietnia 2018 r. Stany Zjednoczone poinformowały o podpisaniu kontraktu na sprzedaż do Arabii Saudyjskiej 180 zestawów samobieżnej artylerii M109 Paladin. Wartość kontraktu wynosi 1,3 mld $ za artylerią i 1 mld $ za amunicję.

6 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela ogłosiły obszar położony przy granicy ze Strefą Gazy zamkniętą strefą wojskową. Wzdłuż granicy rozmieszczono dziesiątki jednostek straży pożarnej, aby przeciwdziałać ewentualnemu przeniesieniu się ognia z płonących opon na terytorium Izraela.

6 kwietnia 2018 r. rano w pięciu miejscach wzdłuż ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy doszło do gwałtownych starć. Po zakończeniu piątkowych modlitw, około 20 tys. Palestyńczyków wzięło udział w kolejnym Marszu powrotu. Podpalono tysiące opon i obrzucono kamieniami oraz bombami zapalającymi izraelskich żołnierzy strzegących granicy. Żołnierze użyli środków do rozproszenia tłumu, w tym armatki wodne do gaszenia pożarów i duże wentylatory do rozpraszania dymu. Pod osłoną dymu doszło do kilku prób uszkodzenia ogrodzenia granicznego. W starciach zginęło 7 Palestyńczyków, a około 150 zostało rannych.

6 kwietnia 2018 r. ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Hamasu. „Hamas powinien zostać potępiony za wykorzystywanie dzieci jako ludzkich tarcz. Wzywamy do zatrzymania prowokacji, która tylko zaostrza napięcia i przemoc.” Równocześnie Kuwejt wezwał do przyjęcia rezolucji wzywającej do powołania niezależnej komisji śledczej, mającej zbadać wydarzenia na granicy Strefy Gazy.

7 kwietnia 2018 r. – Szabat.
    7 kwietnia 2018 r. izraelskie siły bezpieczeństwa zatrzymały wjazd czterech ciężarówek przewożących opony przez przejście graniczne Kerem Szalom do Strefy Gazy.
    7 kwietnia 2018 r. około 1,5 tys. izraelskich Arabów wzięło udział w mieście Sachnin (w Dolnej Galilei) w wiecu solidarności z mieszkańcami Strefy Gazy. Demonstranci skandowali hasła: „Ludzie z Gazy są bohaterami” i „Będziemy kontynuować waszą walkę”.
    7 kwietnia 2018 r. wieczorem minister obrony Avigdor Liberman poinformował, że podczas piątkowych starć przy granicy Strefy Gazy zginął dziennikarz Jasser Murtha. Odnosząc się do tego minister powiedział, że "każdy kto obsługuje drona latającego nad izraelskimi żołnierzami, musi rozumieć, że zagraża sam sobie. To, co widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni, było paradą terroryzmu. Członkowie wojskowego skrzydła Hamasu, przebrani za cywilów, usiłowali zaszkodzić obywatelom Izraela i naszej suwerenności, a my im na to nie pozwoliliśmy. Widzieliśmy dziesiątki przypadków, w których terroryści Hamasu korzystali z medycznych ambulansów, przebrani za pracowników Czerwonego Półksiężyca lub dziennikarzy – a my nie chcemy ryzykować. Siły Obronne Izraela są najbardziej moralną armią na świecie, jesteśmy przygotowani na każdą wielkość demonstracji. Ale nie wiemy kim jest dana osoba – fotografem, a może nie fotografem. Każdy, kto bierze udział w starciach z Siłami Obronnymi Izraela, wie, że naraża się na niebezpieczeństwo. Jak powiedziałem, zdarzały się przypadki, kiedy terroryści przebierali się za dziennikarzy. Natomiast rzucenie granatu było kolejnym dowodem na to, że demonstracje były przykrywką dla usiłowań terrorystycznych przeciwko siłom wojskowymi i izraelskim cywilom. Święta Paschy, które właśnie kończymy, były jednymi z najcichszych i najbezpieczniejszych, jakie mieliśmy w ostatnich latach. Nasze przygotowania na granicy ze Strefą Gazy sprawdziły się, i Izraelczycy wiele zawdzięczają tysiącom żołnierzy Sił Obronnych Izraela, Szin Bet i policjantom, którzy ciężko pracowali i udaremnili każdą próbę zaatakowania nas. Hamas wysyła terrorystów pod przykrywką cywilów, by atakować naszą suwerenność, ale świat przedstawia tę paradę terroru jako protest cywilny. Jest to święto hipokryzji, podczas którego Assad dokonał masakry 48 osób, w tym 8 dzieci i 6 kobiet. I sekretarz generalny ONZ nie powołuje w tej sprawie żadnej komisji śledczej, Rada Bezpieczeństwa się nie zbiera, Liga Arabska ją ignoruje, a BBC oczywiście nic nie widzi ani nie słyszy. W całym regionie i w Syrii zostało zamordowanych pół miliona ludzi, w Jemenie, Libii i Iraku zamordowano setki tysięcy ludzi, i nikt tego nie zauważa. Ale wtedy, gdy my działamy we własnej samoobronie przeciwko terroryzmowi – wtedy wszyscy krzyczą.” Skandaliczną rzeczą był przypadek, gdy podczas demonstracji Palestyńczycy wywiesili flagi palestyńskie z hitlerowskim symbolem swastyki.

7 kwietnia 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas potępił wczorajsze działania Izraela na granicy Strefy Gazy. Abbas wezwał ONZ, Ligę Arabską i Unię Arabską do położenia kresu „barbarzyńskiemu zabijaniu przez okupacyjną armię niewinnych i bezbronnych ludzi, którzy pokojowo demonstrowali, aby bronić swego prawa do życia, wolności i godności.” Wezwał także Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby zapewniła międzynarodową ochronę „bezbronnemu narodowi palestyńskiemu.”
    7 kwietnia 2018 r. palestyńskie służby medyczne w Strefie Gazy poinformowały, że podczas piątkowych starć zginęło 9 demonstrantów, a 1354 zostało rannych. Wśród rannych 399 osób zostało postrzelonych ostrą amunicją, 16 osób gumowymi pociskami, 143 doznało przytrucia toksycznym dymem lub gazem łzawiącym, a 25 doznało innych obrażeń.

7 kwietnia 2018 r. Stany Zjednoczone zawetowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ próbę przegłosowania rezolucji potwierdzającej prawo Palestyńczyków do pokojowych protestów. Projekt rezolucji zakładał także powołanie specjalnej komisji śledczej do zbadania okoliczności ostatnich starć na granicy Strefy Gazy.
    7 kwietnia 2018 r. Unia Europejska wezwała do śledztwa w sprawie śmierci 9 palestyńskich demonstrantów podczas pokojowej demonstracji na granicy Strefy Gazy. Opublikowany w tej sprawie dokument mówi o „poważnych zastrzeżeniach dotyczących nadmiernego użycia siły przez Izrael.” Unia Europejska wezwała również obie strony do zachowania powściągliwości i unikania dalszej eskalacji.

8 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela powołały komisję do zbadania okoliczności ostatnich gwałtownych starć arabskich na granicy Strefy Gazy. Na czele komisji stanął gen. Moti Baruch. Celem komisji jest zbadanie, czy armia właściwie zareagowała na zamieszki, w wyniku których zginęło ponad 25 Arabów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyniki śledztwa zostaną przekazane do rzecznika wojskowego i żandarmerii wojskowej.

8 kwietnia 2018 r. wysoki przedstawiciel Hamasu, Mahmud Az-Zahar, powiedział: "Nasze przesłanie jest jasne: oko za oko. A jeśli zaatakujemy głęboko, to zaatakujemy osady głęboko w Izraelu." Od południa w północnej części Strefy Gazy trwały przygraniczne zamieszki.
    8 kwietnia 2018 r. po południem grupa trzech palestyńskich terrorystów ostrzelała izraelską jednostkę inżynieryjną prowadzącą prace przy granicy Strefy Gazy. W odpowiedzi izraelska artyleria wystrzeliła co najmniej siedem pocisków w stronę terrorystów. Do incydentu doszło w północnej części strefy. Wieczorem w rejonie incydentu znaleziono dwa improwizowane ładunki wybuchowe, które umieszczono przy ogrodzeniu granicznym.
    8 kwietnia 2018 r. po południem palestyński terrorysta usiłował zaatakować zaostrzonym śrubokrętem Izraelczyków przy stacji benzynowej przy mieście Ma'aleh Adumim w Judei. Izraelczycy postrzelili napastnika, którego następnie aresztowano.

9 kwietnia 2018 r. korpus edukacji młodzeży w Siłach Obronnych Izraela, usunął z oferty wycieczek proponowanych swoim żołnierzom wycieczkę, w której programie znajdowało się między innymi odwiedzenie chrześcijańskich kościołów w arabskich dzielnicach Jerozolimy. Wycieczka pokazywała życie Jezusa Chrystusa oraz innych różnych osób z Nowego Testamentu. Miała ona na celu zachęcenie do religijnej tolerancji i propagowała wolność religijną. Pod naciskiem prawicowych środowisk ofertę tej wycieczki usunięto. Religijne żydowskie prawo zabrania Żydom wstępowania do kościołów.

9 kwietnia 2018 r. nad ranem izraelskie siły powietrzne zbombardowały obiekt należący do Hamasu w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wczorajsze próby przeprowadzenia ataku bombowego przy granicy.
    9 kwietnia 2018 r. rano izraelskie siły bezpieczeństwa rozebrały struktury mieszkalne w nielegalnej żydowskiej placówce osadniczej Geulat Zion w Samarii. Aresztowano 2 młodych osadników, którzy stawiali opór i zabarykadowali się na jednym z dachów.
    9 kwietnia 2018 r. po południem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowski autobus przy obozie uchodźców Al-Arroub w środkowej części Judei. Nikt nie zostałranny, ale autobus został uszkodzony.
    9 kwietnia 2018 r. przywódca Hamasu Ismail Hanijeh wezwał mieszkańców Strefy Gazy, aby podtrzymali swoje protesty na granicy izraelskiej. "Gaza wchodzi w nowy etap pokojowego i powszechnego oporu."
    9 kwietnia 2018 r. Autonomia Palestyńska nie wypłaciła wynagrodzeń urzędnikom w Strefie Gazy. Zostały wypłacone normalne pensje dla urzędników w Judei i Samarii, jednak urzędnicy w Strefie Gazy na próżno czekali na wypłacenie wynagrodzeń przed bankami. Autonomia Palestyńska nadal wypłaca pensje dziesiątkom tysięcy pracowników w Strefie Gazy, pomimo, że większość z nich nie pracuje odkąd Hamas przejął kontrolę nad strefą. Ocenia się, że wstrzymanie wynagrodzeń może pogłębić poziom niezadowolenia w Strefie Gazy i zwiększyć wewnętrzny nacisk na Hamas.

9 kwietnia 2018 r. syryjska armia poinformowała, że w nocy dwa izraelskie samoloty zbombardowały syryjską bazę wojskową w pobliżu miasta Homs. Głośne eksplozje były słyszane w rejonie bazy lotniczej T-4. W ataku zginęło 14 żołnierzy, w tym Irańczycy. Rosyjska armia poinformowała, że nalot przeprowadzić miały dwa izraelskie samoloty F-15, które wystrzeliły 8 pocisków rakietowych, z których 5 zostało zestrzelonych przez syryjską obronę przeciwlotniczą. Pozostałe pociski trafiły w cele.
    9 kwietnia 2018 r. Iran oskarżył Izrael o "rażącą" agresję w Syrii po tym, jak podczas nalotu izraelskich samolotów na syryjską bazę w Homs, zginęło czterech irańskich "doradców wojskowych". "Republika Islamska zdecydowanie potępia agresję i powietrzne uderzenie przez syjonistyczny reżim w bazę lotniczą T-4 w Homs. Wzywamy wszystkie wolne państwa ... aby nie były obojętne wobec tej rażącej syjonistycznej agresji."
    
9 kwietnia 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że odpowiedź Stanów Zjednoczonych na chemiczny atak w Syrii będzie potężna. Dodał, że rozważane są różne opcje wojskowe. Krótko po tej wypowiedzi, amerykański niszczyciel USS „Donald Cook” opuścił port na Cyprze, i udał się w kierunku wybrzeża Syrii. Niszczyciel jest uzbrojony w rakiety Tomahawk.

10 kwietnia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że Izrael nie zaakceptuje irańskiej obecności wojskowej w Syrii. "Bez względu na cenę nie pozwolimy na irańską obecność w Syrii. Nie mamy innej opcji. Umożliwienie Iranowi wzmocnienia się w Syrii jest jak zaakceptowanie tego, że Irańczycy nas uduszą.”
    10 kwietnia 2018 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że pomimo upływu ponad 70 lat od Holokaustu, liczbą Żydów na świecie wciąż jest niższa od stanu w 1939 r. W przededniu wybuchu II wojny światowej liczba Żydów na świecie wynosiła 16 mln 600 tys., natomiast obecnie jest 14 mln 511 tys. Żydów na całym świecie. Obecna liczba doszła do stanu z 1922 r. (czyli 96 lat temu). Około 85% Żydów na świecie żyje obecnie w dwóch największych skupiskach, jakimi są Izrael (6,45 mln) i Stany Zjednoczone (5,7 mln). Innymi znaczącymi populacjami żydowskimi są: Francja (456 tys.), Kanada (390 tys.), Wielka Brytania (290 tys.), Argentyna (181 tys.), Rosja (176 tys.), Niemcy (117 tys.).
    10 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy nakazał, aby państwo w ciągu pięciu dni zakończyło kontakty z Ugandą, i jeśli w tym czasie nie zostanie zawarte porozumienie w kwestii deportacji nielegalnych imigrantów z Izraela do trzeciego państwa, to wszyscy imigranci przebywający w więzieniu Saharonim będą musieli być uwolnieni. Tym samym otrzymają oni pełną swobodę poruszania się po kraju.
    10 kwietnia 2018 r. kilkudziesięciu aktywistów żydowskiej prawicowej organizacji Otzma Jehudit przybyło w pobliżu wjazdu do arabskiego miasta Umm al-Fahm, na północy kraju. Domagali się zamknięcia tamtejszego meczetu Farouk, argumentując, że to właśnie stąd wyszli terroryści, którzy przeprowadzili atak terrorystyczny na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Izraelska policja zablokowała demonstrantów, uniemożliwiając im wejście do miasta, w obawie przed wybuchem starć z ludnością arabską.

10 kwietnia 2018 r. rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało ambasadora Izraela w Rosji, Gary'ego Korena na rozmowę w sprawie izraelskiego uderzenia powietrznego na syryjską bazę lotniczą. Przyczyną wezwania był fakt, że Izrael przeprowadził uderzenie bez wcześniejszego powiadomienia Rosji.
    10 kwietnia 2018 r. Rosja zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przygotowaną przez Stany Zjednoczone rezolucję potępiającą Syrię za użycie broni chemicznej. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych zapowiedziało, że Rosja nadal będzie wspierać rządy Assada w Syrii. "Inteligentne pociski powinny latać w stronę terrorystów, a nie w kierunku legalnego rządu, który od wielu lat walczy z międzynarodowym terroryzmem na swoim terytorium." Rosyjski ambasador w Libanie, Aleksander Zasypkin powiedział: "Jeśli dojdzie do amerykańskiego ataku rakietowego, my - zgodnie z uwagami Putina i rosyjskiego szefa sztabu - zestrzelimy amerykańskie rakiety, a nawet uderzymy w miejsca, z których wystrzelono te rakiety."
    10 kwietnia 2018 r. ogólnoeuropejska agencja kontroli ruchu lotniczego Eurocontrol ostrzegła linie lotnicze, aby zachowały ostrożność we wschodniej części Morza Śródziemnego z powodu możliwości nalotów lotniczych na Syrię przed końcem tygodnia. Istnieje zagrożenie ze strony wystrzeliwanych samosterujących pocisków rakietowych, działań operacyjnych lotnictwa wojskowego oraz przerwania pracy urządzeń do nawigacji radiowej przez wojskowe systemy elektronicznego zakłócania. Stany Zjednoczone, Anglia, Niemcy i Francja również ostrzegły swoich głównych przewoźników lotniczych, aby ich samoloty unikały syryjskiej i libańskiej przestrzeni powietrznej. Cypr, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadziły zmian w trasie lotów.

11 kwietnia 2018 r. burmistrz Jerozolimy Nir Barkat spotkał się rano z ambasadorem Gwatemali w Izraelu, a także z dyrektorem generalnym ministerstwa spraw zagranicznych Gwatemali. Omówiono plan Gwatemali, aby przenieść ambasadę do Jerozolimy 16 maja. Barkat powiedział: "Gratuluję gwatemalskiemu prezydentowi Jimmy Moralesowi i rządowi Gwatemali za odważną decyzję o przeniesieniu ich ambasady do Jerozolimy. Wzywam również inne kraje do podążania śladami Stanów Zjednoczonych i Gwatemali oraz do przeniesienia ich ambasad do Jerozolimy." Rozważenie tego ruchu zapowiedziała Rumunia.
    11 kwietnia 2018 r. ministerstwo turystyki poinformowało, że w marcu do Izraela przyjechało 393 tys. turystów, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu do marca 2017 r. i wzrost o 63% w porównaniu do marca 2016 r. Spośród nich, ponad 348 tys. turystów przyjechało drogą lotniczą, a 44,6 tys. drogą lądową. Zyski z turystyki w marcu b.r. wyniosły 557 mln $, a od początku roku 1,392 mld $. Największe wzrosty liczebności turystów odnotowano z Polski (wzrost o 136%), Szwecji (o 90%), Hiszpanii (o 68%), Niemiec (o 55%), Francji (o 49%) i Stanów Zjednoczonych (wzrost o 39%). Minister turystyki Jariv Levin powiedział: "Po otwarciu w ostatnim miesiącu nowych bezpośrednich połączeń lotniczych z nowymi rynkami w Indiach i Brazylii, jesteśmy świadkami rekordowych poziomów przybywających turystów. Cieszę się, że imponujące wzrosty odnotowano również w marcu. Jest to wynikiem działań marketingowych i innowacyjnych kroków, jakie podejmujemy, wraz z zachętami dla linii lotniczych i inwestycjami w infrastrukturę. Turystyka w dalszym ciągu znacząco przyczynia się do rozwoju izraelskiej gospodarki i rynku pracy."
    11 kwietnia 2018 r. po południem zebrał się gabinet bezpieczeństwa, który omówił aktualną sytuację w Syrii, w świetle zaostrzającego się konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Wyrażono wątpliwość, że syryjski rząd zaryzykuje bezpośredni konflikt z Izraelem. Podkreślono jednak konieczność zachowania ostrożności i gotowości na każdy scenariusz wydarzeń. Ze’ev Elkin powiedział: "Jeśli chodzi o pytanie, czy amerykańska operacja doprowadzi do syryjskiej odpowiedzi przeciwko Izraelowi, to teoretycznie jest to możliwe, ale nie jestem pewien, czy jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Możliwe, że Iran podejmie działania odwetowe przeciwko nam." Premier Benjamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Putin podkreślił fundamentalne znaczenie poszanowania suwerenności Syrii, i wezwał do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację w tym kraju. Netanjahu powtórzył Putinowi swoje stanowisko, że Izrael nie pozwoli Iranowi na ustanowienie wojskowej obecności w Syrii.
    11 kwietnia 2018 r. wieczorem w Jad Vashem rozpoczęły się oficjalne uroczystości z okazji Dnia Holokaustu. Ten dzień upamiętnia 6 mln Żydów zabitych przez hitlerowskich nazistów podczas II wojny światowej. Przemówił prezydent Reuven Rivlin oraz premier Benjamin Netanjahu.

11 kwietnia 2018 r. rano palestyńscy terroryści zdetonowali ładunek wybuchowy podłożony przy barierze granicznej Strefy Gazy. Do wybuchu doszło, gdy w pobliżu bomby pracował izraelski buldożer wojskowy Caterpillar D9. Nikt nie został ranny. W odpowiedzi izraelskie czołgi ostrzelały trzy posterunki obserwacyjne Hamasu położone na wschód od dzielnicy Zeitoun w Gazie.
    11 kwietnia 2018 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że Jerozolima jest wieczną stolicą Palestyny, i że prawo Palestyńczyków do niej opiera się na historii, która trwa od ponad 5000 lat. "Nasi przodkowie, Jebusyci, zbudowali miasto Al-Quds, które służyło jako ich stolica. Obecność Arabów i Palestyńczyków w Al-Quds nigdy nie ustała, bo Palestyńczycy są potomkami Kananejczyków." Następnie Abbas podkreślił, że Autonomia Palestyńska ma zawarte porozumienie o współpracy w zwalczaniu terroryzmu z 83 państwami. "Żądamy, aby udowodnili, że jesteśmy terrorystami, ponieważ my walczymy z terroryzmem bardziej niż oni." W końcu Abbas pochwalił organizowany przez Hamas "Marsz powrotu" na granicy Strefy Gazy. "Hamas zaczął stosować powszechny opór pokojowymi środkami, i gratuluję im tej decyzji, ponieważ powszechny opór pokojowymi środkami jest bardziej skuteczny."

11 kwietnia 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump zakpił z rosyjskiego rządu mówiąc: "Rosja przysięga, że zestrzeli wszystkie rakiety wystrzeliwane na Syrię. Rosjo, przygotujcie się, bo one przylecą, nowe i inteligentne! Nie powinniście być partnerami zwierząt, które gazem zabijają swoich ludzi i cieszą się z tego! Nasze stosunki z Rosją są teraz gorsze niż kiedykolwiek, a to obejmuje zimną wojnę.” Wielka Brytania i Francja rozważają możliwość przyłączenia się do Stanów Zjednoczonych we wspólnej akcji przeciwko Syrii.
    11 kwietnia 2018 r. źródła związane z francuskim wywiadem poinformowały, że w obawie przed amerykańskimi atakami, syryjska armia rozpoczęła ewakuację swoich baz wojskowych. Wiadomo, że rakiety z bazy lotniczej Dumajr w górach Qalamun na granicy syryjsko-libańskiej przewieziono do bazy lotniczej w Khmeimim, gdzie stacjonują Rosjanie. Równocześnie rosyjskie okręty wojenne opuściły port Tartus.

12 kwietnia 2018 r. - Jom HaShoa.
    12 kwietnia 2018 r. rano wielu mieszkańców Tel Awiwu wpadło w panikę, myśląc, że odgłosy wojskowych samolotów odrzutowych są atakiem powietrznym wroga. W rzeczywistości były to izraelskie samoloty ćwiczące przed paradą z okazji Dnia Niepodległości Izraela. Nisko lecące samoloty F-15 wywołały jednak panikę. Wielu mieszkańców szukało schronienia i dzwoniło na policję. W tegorocznej paradzie wezmą udział samoloty F-35 „Adir”, F-15 „Baz”, F-16 „Barak”, F-16I „Sufa”, samoloty szkoleniowe M-346, tankowiec powietrzny Boeing 707, samoloty transportowe Hercules C-130 i Super Hercules C-130J, oraz samoloty funkcyjne B200 King Air i Gulfstream V. Obok nich pojawią się helikoptery Apache, Sea Stallion i Black Hawk. Zaprezentują się także helikoptery policyjne H125 Airbus, samoloty gaśnicze AT-802, oraz samoloty cywilne – z linii Arkia będzie Boeing 757, a z linii El Al będzie Boeing 787 Dreamliner. Parada rozpocznie się na północy kraju w mieście Kirjat Szmona, a następnie samoloty przelecą nad 49 miastami, aby zakończyć pokaz nad Ejlatem. W paradzie wezmą udział także grecki samolot F-16, polski samolot transportowy Hercules C-130, kanadyjski samolot transportowy C-295, brytyjski samolot transportowy C-130, podobny austriacki samolot i włoski Eurofighter.

12 kwietnia 2018 r. w nocy izraelskie samoloty zbombardowały kompleks Hamasu w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wczorajszy atak terrorystyczny na wojskowego buldożera wykonującego prace inżynieryjne przy granicy. Podczas nalotu, Palestyńczycy otworzyli ogień z karabinów maszynowych do samolotów. Uruchomiło to system alarmowy baterii Iron Dome, przez co w całym rejonie uruchomione zostały syreny alarmowe.
    12 kwietnia 2018 r. po południem Palestyńczycy wszczęli gwałtowne protesty przy barierze granicznej w południowej części Strefy Gazy. W trakcie starć zginęło 2 Palestyńczyków.

12 kwietnia 2018 r. prezydent Reuven Rivlin i polski prezydent Andrzej Duda wzięli udział w Marszu żywych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Duda powiedział: „Jest dla mnie wielkim zaszczytem, ale zarazem jest dla mnie wielce znaczące, Panie Prezydencie, to, że spotykamy się dziś tutaj, w Polsce, ale zarazem w mieście, które widziało straszliwą tragedię narodu żydowskiego w mieście, w którym nazistowscy Niemcy stworzyli obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Spotykamy się na Marszu Żywych, aby dać świadectwo pamięci o zagładzie narodu żydowskiego, ale zarazem po raz 30. powiedzieć światu stąd właśnie, z tego miejsca, gdzie doszło do tej straszliwej tragedii: Nigdy więcej!. Żeby powiedzieć czy wręcz krzyknąć: Popatrzcie, do czego mogą prowadzić antysemityzm, ksenofobia, rasizm! Do tego, że człowiek zachowuje się w taki sposób, w jaki trudno sobie w ogóle wyobrazić, że człowiek mógłby się zachować. Powiedzieć, że ludzie zawsze są winni sobie nawzajem szacunek. Powiedzieć, że nigdy więcej nie wolno do takiej sytuacji dopuścić.” Rivlin skrytykował niedawno uchwalone polskie prawo zakazujące oskarżania Polski i jej obywateli o zbrodnie popełnione podczas okupacji hitlerowskiej. "Wielki cień został rzucony na nasze stosunki, nawet jeśli na poziomie bilateralnym nawzajem się rozumiemy ... Żądamy badania nad Holokaustem … Bardzo cenimy każdego, kto oddał życie, by ratować Żydów, ale były też inne zjawiska: ludzie, którzy zamordowali i odziedziczyli po tych, których zabili ... Oto była dojrzała gleba, która pozwalała hitlerowcom robić, co chcieli, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie."
    12 kwietnia 2018 r. wysoki irański urzędnik wojskowy gen. Ali Shirazi powiedział: "Iran ma zdolność zniszczenia Izraela. Tel Awiw i Hajfa mogą zostać zrównane z ziemią. Iran to nie Syria. Jeśli Izrael chce przetrwać jeszcze kilka dni, musi przerwać tę dziecinną grę w Syrii." Równocześnie syryjski doradca polityczny prezydenta, Bouthaina Shaaban ostrzegła, że syryjski rząd przygotowuje się do wojny po zbombardowaniu przez Izrael bazy wojskowej Homs. Podkreśliła ona, że Rosja, Iran i Hezbollah współpracują z Syrią w sprawie przygotowań. Zagroziła, że jeśli dojdzie do wojny, to Izrael straci najwięcej.
    12 kwietnia 2018 r. sekretarz obrony USA James Mattis i przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów gen. Joseph Dunford spotkali się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem, aby omówić możliwość podjęcia odwetowych działań po użyciu broni chemicznej w Syrii. Podobno rozważana jest możliwość uderzenia w 8 potencjalnych celów, w tym magazyny broni chemicznej, instytut badawczy oraz 2 lotniska. Wielka Brytania i Francja wyraziły zgodę na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w operacji wymierzonej przeciwko Syrii.

13 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela ujawniły, że irański dron, który w dniu 10 lutego b.r. naruszył przestrzeń powietrzną Izraela i został zestrzelony, był uzbrojony w materiały wybuchowe. Jego zadaniem było zaatakować Izrael. Do takich wniosków doszli wojskowi eksperci po szczegółowej analizie szczątków drona.
    13 kwietnia 2018 r. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Meir Ben-Szabath rozmawiał telefonicznie z brytyjskim doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Markiem Sedwillem i francuskim doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Philippe Étienne. Obie rozmowy dotyczyły przygotowań do zbliżającego się ataku na Syrię. Ben-Szabat powiedział, że Izrael popiera atak na syryjską broń chemiczną, jednak taki atak nie rozwiąże poważniejszego problemu, jakim są rosnące wpływy Iranu w regionie.

13 kwietnia 2018 r. około 10 tys. Palestyńczyków wzięło udział w demonstracjach w pięciu miejscach przy ogrodzeniu granicznym Strefy Gazy. Masowo palono izraelskie flagi, a demonstranci prowokacyjnie chodzili po flagach Izraela. Doszło do kilku prób uszkodzenia ogrodzenia. Przy przejściu granicznym Karni terroryści użyli latawca, do którego przymocowali ładunek wybuchowy. W międzyczasie uwagę izraelskich żołnierzy odciągnęli demonstranci, którzy rzucali kamienie i koktajle Mołotowa. Cała akcja zakończyła się upadkiem latawca na demonstrantów, w wyniku czego kilkanaście osób zostało rannych. W starciach zginęło 3 Arabów, a około 30 zostało rannych (źródła palestyńskie mówią o 528 rannych).

14 kwietnia 2018 r. - Szabat.
    14 kwietnia 2018 r. rano Siły Obronne Izraela zamknęły przestrzeń powietrzną nad Wzgórzami Golan. Ma to związek z działaniami prowadzonymi w Syrii. Zamknięcie będzie obowiązywać do końca kwietnia.
    14 kwietnia 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu wyraził poparcie dla decyzji Stanów Zjednoczonych o ataku na syryjskie cele. "Rok temu oświadczyłem, że Izrael w pełni popiera decyzję prezydenta Trumpa, by zająć stanowisko przeciwko użyciu i rozprzestrzenianiu broni chemicznej. Decyzja prezydenta Trumpa i poparcie Izraela pozostają niezmienione. Dziś rano, Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania pokazały, że ich zaangażowanie nie ogranicza się do proklamacji zasad. Syryjski prezydent Baszar al-Assad powinien wyraźnie stwierdzić, że jego nierozważne wysiłki zmierzające do zdobycia i użycia broni masowego rażenia, bezmyślne lekceważenie międzynarodowego prawa i zapewnianie bazy dla Iranu i jej pełnomocników, zagrażają Syrii."

14 kwietnia 2018 r. po południem doszło do tajemniczej eksplozji w południowej części Strefy Gazy, w której zginęło 4 terrorystów z Islamskiego Dżihadu. Prawdopodobnie doszło do eksplozji przewożonej przez nich rakiety. Izrael zaprzeczył, aby miał cokolwiek wspólnego z tym wybuchem.

14 kwietnia 2018 r. w nocy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja przeprowadziły lotnicze uderzenie na 8 wybranych celów w Syrii. Atak przeprowadziły 103 samosterujące pociski rakietowe. Wcześniej o ataku powiadomiono Rosję, która przekazała informację Syrii. Syryjska armia poinformowała, że zdołała zestrzelić 31 wrogich rakiet. Celem były ośrodki naukowe związane z rozwojem broni chemicznej i biologicznej.

15 kwietnia 2018 r. rano Siły Obronne Izraela zniszczyły podziemny tunel terrorystyczny na granicy ze Strefą Gazy. Tunel zaczynał się w odległości kilku kilometrów od granicy, w rejonie obozu uchodźców Jabalaya. Stanowił on część całej sieci tuneli wewnątrz strefy, od której odłaczał się i przechodził pod granicą na terytorium Izraela. Był to najdłuższy i najgłębszy ze zniszczonych tuneli.
    15 kwietnia 2018 r. ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało Rosję, że sprzedaż do Syrii zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej S-300 będzie stanowić przekroczenie czerwonej linii.

15 kwietnia 2018 r. Palestyńczycy kontynuowali próby zaatakowania Izraela ze Strefy Gazy przy użyciu latawców, do których podwieszano bomby zapalające. Kilka z latawców zahaczyło się o drzewa, wywołując pożary.
    15 kwietnia 2018 r. wysoki urzędnik Hamasu, Khalil al-Hayya, powiedział: "Niech Izrael czeka na 15 maja, kiedy wybuchnie wielka palestyńska rebelia, której już nic nie powstrzyma. Fala po fali będzie nacierała, aż spotkamy się w Jerozolimie."

16 kwietnia 2018 r. koordynator działań rządowych na terytoriach gen. Joav Mordechai powiedział: "Wysłaliśmy ostrzeżenia i zawiadomienia do właścicieli firm transportowych w Gazie, w których poproszono ich, aby nie pomagali transportować agentów Hamasu i uczestników brutalnych zamieszek na granicy Gazy. Dlatego zostaną nałożone sankcje na właścicieli firm wymienionych w niniejszym dokumencie, a oni i ich rodziny nie otrzymają żadnych specjalnych przywilejów i jakichkolwiek kontaktów z Izraelem."
    16 kwietnia 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział: "Stoimy w obliczu nowej rzeczywistości. Armia libańska we współpracy z Hezbollahem, armią syryjską, szyickimi milicjami w Syrii, a ponad nimi Iranem, stają się jednym frontem przeciwko państwu Izrael. Jest to północny front. Jest to strategiczne wyzwanie pierwszego rzędu, które wymaga od nas wszystkich, Sił Obronnych Izraela i establishmentu obrony, dalszego rozwoju i wzmacniania naszej gotowości." Parlamentarna komisja finansów przeznaczyła 175 mln szekli na wzmocnienie struktur cywilnych na północy kraju. Z pieniędzy tych wzmocnione zostaną konstrukcje budynków szkolnych, przychodni zdrowia i opieki społecznej, w szczególności na Wzgórzach Golan. Ponadto zostaną odnowione schrony.
    16 kwietnia 2018 r. ministerstwo obrony poinformowało przed rozpoczęciem Dnia pamięci o poległych żołnierzach, że od 1860 r. do dnia dzisiejszego w atakach terrorystycznych i wojnach w Ziemi Izraela zginęło 23 646 Żydów. W minionym roku zginęły 72 osoby (w tym 24 żołnierzy), a 30 niepełnosprawnych weteranów wojennych zmarło.

16 kwietnia 2018 r. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że nie wyklucza możliwości sprzedaży baterii rakiet przeciwlotniczych S-300 do Syrii. Dodał, że Rosja zrobi wszystko, aby wzmocnić rządy prezydenta Baszara Al-Assada.

17 kwietnia 2018 r. ministerstwo zdrowia poinformowało, że na początku tego tygodnia do lekarza zgłosił się pacjent chory na odry. Przyleciał on z Indii samolotem 12 kwietnia. Poproszono, aby wszyscy pasażerowie tego lotu skontaktowali się ze swoim lekarzem jeśli zauważą jakiekolwiek zmiany chorobowe, np. gorączkę lub wysypkę skórną.
    17 kwietnia 2018 r. urzędnik Mosadu przyznał, że w minionym tygodniu izraelskie wojsko przeprowadziło atak na systemy syryjskiej obrony przeciwlotniczej. Wcześniej odbyły się w tej sprawie konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi, i z milczącym amerykańskim poparciem uderzono w nową syryjską baterię przeciwlotniczą.
    17 kwietnia 2018 r. wieczorem w całym kraju rozległ się głos syren, rozpoczynających Dzień pamięci poległych. Od początku walki o niepodległość w Ziemi Izraela zginęło 23 646 funkcjonariuszy różnych sił bezpieczeństwa oraz 3 134 Żydów, którzy zginęli w atakach terrorystycznych. W ciągu ostatniego roku do tej listy dopisano 71 żołnierzy i 12 cywilnych Izraelczyków zamordowanych w atakach terrorystycznych. Główna ceremonia odbyła się przy Zachodnim Murze w Jerozolimie, z udziałem prezydenta Reuvena Rivlina i szefa Sztabu Generalnego gen. Gadi Eisenkota. W uroczystościach w Jad Labanim uczestniczył premier Benjamin Netanjahu i przewodniczący Knessetu Juli Edelstein. Netanjahu powiedział: "Pochylamy głowy ku pamięci naszych ukochanych, których krew została przelana za naszą ojczyznę. Nie ma żadnego prawdziwego lekarstwa na to, aby każda rodzina mogła ukoić swój własny żal i ból. Nawet przez chwilę nie zapominamy o naszych rannych i z miłością przesyłamy im życzenia powrotu do zdrowia. Wiadomość pozostawiona przez poległych jest wyraźna i jasna: Nasze życie może było zbyt krótkie, ale na zawsze zagwarantowaliśmy życie narodu, i rzeczywiście dali nam możliwość życia. To dzięki nim i ich następcom jesteśmy tutaj."

17 kwietnia 2018 r. w nocy Siły Obronne Izraela wprowadziły całkowite zamknięcie terytoriów Autonomii Palestyńskiej w Judei, Samarii i Strefie Gazy. Zamknięcie obowiązywać będzie na czas Dnia pamięci poległych i Dnia Niepodległości Izraela. Przejście przez punkty kontrolne będzie możliwe w przypadku sytuacji humanitarnych, medycznych lub za specjalnymi zezwoleniami.
    17 kwietnia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowskie samochody przy osiedlu Beitar Illit w Judei. Rannych zostało 2 Izraelczyków.

17 kwietnia 2018 r. syryjska armia poinformowała, że w nocy zestrzeliła pociski rakietowe wystrzelone przez izraelskie samoloty przeciwko bazie lotniczej Asz-Szajrat w rejonie Homs i bazie Al-Dumajr na przedmieściach Damaszku. Tylko jedna rakieta miała trafić w Al-Dumajr. Izrael zaprzeczył tym doniesieniom, natomiast Stany Zjednoczone poinformowały, że nie prowadziły w tym rejonie żadnych działań. Możliwe, że był to ostrzał rakietowy ze strony syryjskich rebeliantów. Popołudniem syryjska armia zdementowała wcześniejsze informacje, twierdząc, że był to fałszywy alarm. Prawdopodobnie doszło do awarii syryjskiego systemu obrony przeciwlotniczej, w wyniku czego doszło do ogłoszenia fałszywego alarmu. Dowódca syryjskiej obrony przeciwlotniczej oskarżył Izrael i Stany Zjednoczone, że aktywność z ich strony doprowadziła do elektronicznego zakłócenia syryjskiej sieci radarowej.
    17 kwietnia 2018 r. dowódca irańskich sił lądowych gen. Kioumars Heydari, powiedział, że armia Iranu jest "znacznie silniejsza niż w przeszłości" i że Izrael nie może dłużej grozić Republice Islamskiej. Dodał on, że data zniszczenia Izraela została już wyznaczona.
    17 kwietnia 2018 r. grupa polskich działaczy prawicowych, na czele której stoi Krzysztof Bosak, zgłosiła zawiadomienie do polskiej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez izraelskiego prezydenta Reuvena Rivlina podczas jego wizyty w hitlerowskim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Podczas swojego przemówienia Rivlin powiedział, że podczas Holokaustu wielu Polaków uczestniczyło w mordowaniu swoich żydowskich sąsiadów.

18 kwietnia 2018 r. - Jom HaZikaron.
    18 kwietnia 2018 r. wieczorem na Górze Herzla w Jerozolimie odbyły się oficjalne uroczystości 70. Dnia Niepodległości Izraela. "Tylko my, ze wszystkich starożytnych narodów wygnanych z ich ziem, nie chcieliśmy zniknąć, odmówiliśmy asymilacji i pozostaliśmy lojalni wobec Syjonu - w którym rozkwitliśmy na nowo z silnym pniem i kwitnącymi gałęziami. Są tacy, którzy starają się zgasić światło, które emanuje z Syjonu, ale obiecuję wam, że to się nie wydarzy. Głęboki podziw dla Izraela w końcu przeniknął do krajów arabskich, i wierzę, że zasiane zostały prawdziwe nasiona pokoju. W 70 r. n.e. Menora została zgaszona, ale dzisiaj, w siedemdziesiątym roku niezależności izraelskiej, Menora jest symbolem naszego kraju, a jej światła są silniejsze niż kiedykolwiek. Nasze ręce są wyciągnięte w geście pokoju do wszystkich naszych sąsiadów, którzy chcą pokoju, do naszych wrogów, którzy myślą, że jesteśmy przemijającym zjawiskiem - za 70 lat znajdziecie państwo, które będzie siedmiokrotnie silniejsze, ponieważ to, co do tej pory zrobiliśmy, jest tylko początkiem. Menora Izraela będzie świecić na wieki." Minister turystyki Jariv Levin powiedział: "Fakt, że mamy przywilej żyć w niepodległym kraju o wielkich możliwościach, i który zapewnia swoim obywatelom najlepsze warunki życia na świecie, nie jest czymś, co należy przyjąć za pewnik. Zawsze będzie wymagać od nas czujności i możemy to zrozumieć, dlatego uważam, że zakres naszego zaangażowania w spójność wewnętrzną również wzrośnie." Ceremonia była największa i najdroższa w historii Izraela. Uczestniczyło w niej 1500 uczestników, w tym 150 muzyków, 400 śpiewaków chóralnych, 350 tancerzy i setki żołnierzy. Publiczność liczyła ponad 6500 osób.

18 kwietnia 2018 r. nad ranem grupa 5 Palestyńczyków zbliżyła się do ogrodzenia granicznego w pobliżu Khan Junis w południowej części Strefy Gazy. Co najmniej jeden z nich był uzbrojony, dlatego izraelscy żołnierze po ostrzeżeniu otworzyli ogień. Ranny został 1 Arab.
    18 kwietnia 2018 r. nad ranem izraelscy żołnierze wykryli nielegalną wytwórnię broni w Dżeninie, na północy Samarii. Skonfiskowano tokarki oraz dużą ilość różnych narzędzi.
    18 kwietnia 2018 r. izraelskie służby bezpieczeństwa zatrzymały arabską ciężarówkę, która przez punkt kontrolny Reihan w Samarii usiłowała wjechać do Izraela. Na jej dachu znaleziono ukryty ładunek wybuchowy. Podczas przesłuchania kierowca przyznał się, że planował przeprowadzenie zamachu terrorystycznego podczas Dnia Niepodległości Izraela.
    18 kwietnia 2018 r. Hamas ogłosił przeniesienie namiotowych miasteczek demonstrantów o 50 metrów bliżej ogrodzenia granicznego Strefy Gazy. Przesłaniem tego ruchu ma być postęp w Marszu powrotu, aby przełamać blokadę Strefy Gazy.
    18 kwietnia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowski autobus przy wjeździe do miasta Ma’ale Adumim w Judei. Ranny został kierowca. Wcześniej uszkodzony został kamieniami autobus w Dolinie Jordaniu.

18 kwietnia 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump powiedział: "Najlepsze życzenia dla premiera Netanjahu i wszystkich mieszkańców Izraela w 70. rocznicę Waszej Wielkiej Niepodległości. Nigdzie nie mamy lepszych przyjaciół, i nie możemy się doczekać przeniesienia naszej ambasady do Jerozolimy w przyszłym miesiącu!" Wiceprezydent Mike Pence dodał: "Przyłączamy się dziś do naszego wielkiego sojuszniczego Izraela, który świętuje 70. rocznicę niepodległości. Cud izraelskiego odrodzenia w jego historycznej ojczyźnie jest inspiracją dla świata, a naród amerykański jest dumny z tego, że może stanąć z Izraelem w tym historycznym dniu i na co dzień."

19 kwietnia 2018 r. - Dzień Niepodległości Izraela.
    19 kwietnia 2018 r. nad wieloma miastami Izraela odbyła się uroczysta parada izraelskich sił powietrznych. W tegorocznej paradzie wzięły udział samoloty F-35 „Adir”, F-15 „Baz”, F-16 „Barak”, F-16I „Sufa”, samoloty szkoleniowe M-346, tankowiec powietrzny Boeing 707, samoloty transportowe Hercules C-130 i Super Hercules C-130J, oraz samoloty funkcyjne B200 King Air i Gulfstream V. Obok nich pojawiły się helikoptery Apache, Sea Stallion i Black Hawk. Zaprezentowały się także helikoptery policyjne H125 Airbus, samoloty gaśnicze AT-802, oraz samoloty cywilne – z linii Arkia będzie Boeing 757, a z linii El Al będzie Boeing 787 Dreamliner. Parada rozpoczęła się na północy kraju w mieście Kirjat Szmona, a następnie samoloty przeleciały nad 49 miastami, aby zakończyć pokaz nad Ejlatem. W paradzie wziął udział także grecki samolot F-16, polski samolot transportowy Hercules C-130, kanadyjski samolot transportowy C-295, brytyjski samolot transportowy C-130, podobny austriacki samolot i włoski Eurofighter. U wybrzeża Herzliji odbyła się uroczysta parada kilkudziesięciu cywilnych statków, które zebrały się, aby uczcić 70-lecie niepodległości Izraela. Towarzyszyły im okręty marynarki wojennej - dwa okręty podwodne, okręty rakietowe klasy Sa'ar 5, którym towarzyszył helikopter, okręt rakietowy "Nirit", oraz szybkie łodzie patrolowe klasy Dvora i łodzie klasy Defender. Na trzech plażach (w Hajfie, Tel Awiwie i Tyberiadzie) odbył się pokaz lądowania spadochroniarzy, w której wzięło udział ponad 100 żołnierzy. W tej paradzie uczestniczyła także eskadra akrobacyjna z samolotami treningowymi Beechraft T-6 i samolotami myśliwskimi F-15. Równocześnie od strony na plażach lądowali żołnierze z siłspecjalnych Shayetet 13.

19 kwietnia 2018 r. Islamski Dżihad opublikował nagranie video na którym widać w celowniku snajperskiego karabinu grupę wysokich izraelskich oficerów, w tym gen. Joava Mordechaja, który odwiedził granicę Strefy Gazy.

19 kwietnia 2018 r. rumuński rząd zatwierdził plan przeniesienia ambasady Rumunii z Tel Awiwu do Jerozolimy. Nie opublikowano harmonogramu działań. Ambasada Stanów Zjednoczonych zostanie otwarta w Jerozolimie 14 maja, a ambasada Gwatemali będzie otwarta 16 maja.

20 kwietnia 2018 r. władze poinformowały, że Izrael i Stany Zjednoczone prawie zakończyły przygotowania niezbędne do przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Historyczne przenosiny zaplanowano na 14 maja. Nowa ambasada będzie tymczasowo mieścić się w konsulacie Stanów Zjednoczonych w dzielnicy Arnona w Jerozolimie. Prawdopodobnie do końca 2019 r. kompleks Arnona zostanie rozbudowany. Obecnie dokonano zmiany organizacji ruchu drogowego wokół nowej ambasady.
    20 kwietnia 2018 r. po południem minister obrony Avigdor Liberman odwiedził rejon Strefy Gazy i zapoznał się z aktualną sytuacją na granicy. "Nie szukamy wojny, wręcz przeciwnie, szukamy spokoju, pokoju i bezpieczeństwa. Ale jeśli ktoś knuje wojnę, to ponosi za to odpowiedzialność. Nie wiem, czy ktoś knuje wojnę, ale jesteśmy przygotowani na wszystko." Liberman wyraził zadowolenie ze spadku liczebności palestyńskich wystąpień, co wskazuje, że coraz więcej mieszkańców Strefy Gazy nie chce słuchać wezwań Hamasu. Według oceny ekspertów wojskowych, około 90% demonstrantów jest opłacana przez Hamas, przy czym wiele dzieci jest po prostu zmuszanych przez rodziny do przyjazdu i udziału w demonstracjach.

20 kwietnia 2018 r. rano izraelskie samoloty rozrzuciły wzdłuż granicy Strefy Gazy ulotki wzywające Palestyńczyków, aby nie zbliżali się do granicy z Izraelem. "Do mieszkańców Gazy: Uczestniczycie w gwałtownych zakłóceniach porządku, a Hamas wykorzystuje was do przeprowadzania działań terrorystycznych. W trakcie gwałtownych zamieszek w ubiegłym tygodniu, cywile byli wykorzystywani jako przykrywka dla działań terrorystycznych mających na celu zaszkodzenie izraelskiej infrastrukturze bezpieczeństwa i Siłom Obronnym Izraela. Siły Obronne Izraela są przygotowane na każdy możliwy rozwój sytuacji. Powstrzymajcie się od zbliżania do granicy lub próbom jej uszkodzenia. Powstrzymajcie się od używania broni lub prowadzenia gwałtownych działań przeciwko izraelskim siłom bezpieczeństwa i obywatelom. Trzymajcie się z daleka od osób związanych z terrorem i od tych, którzy zachęcają do gwałtownych zakłóceń porządku. Siły Obronne Izraela podejmą działania, jeśli nastąpi jakakolwiek próba zniszczenia ogrodzenia, lub jakiegokolwiek innego sprzętu Sił Obronnych Izraela. Hamas wykorzystuje was do rozwijania interesów własnego ruchu. Nie słuchajcie rozkazów Hamasu, które zagrażają waszemu życiu. Wasza przyszłość jest w waszych rękach."
    20 kwietnia 2018 r. około 3 tys. Palestyńczyków wzięło udział w demonstracji przy ogrodzeniu granicznym w Strefie Gazy. Podpalono opony i przy pomocy latawców usiłowano przerzucić bomby zapalające na terytorium Izraela. Wiele z latawców przekroczyło granicę, a pożary przez nie wywołane zostały szybko ugaszone. Izraelscy żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów, którzy usiłowali uszkodzić ogrodzenie graniczne. W starciach zginęło 4 Palestyńczyków, a ponad 120 zostało rannych. Palestyńskie źródła medyczne mówią o 445 rannych, w tym 96 z ranami postrzałowymi.

20 kwietnia 2018 r. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział, że amerykańskie ataki wojskowe na Syrię z zeszłego tygodnia, usunęły jakiekolwiek zobowiązania, które powstrzymywały Rosję przed dostarczeniem systemów antyrakietowych S-300 dla syryjskiego prezydenta Baszara Al-Assada.
    20 kwietnia 2018 r. specjalny koordynator ONZ ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, Nickolaj Mladenov, oskarżył Izrael o śmierć palestyńskich nastolatków w Strefie Gazy. Nic nie wspominał o przemocy arabskiej. "Strzelanie do dzieci jest oburzające! W jaki sposób zabijanie dziecka w Strefie Gazy pomaga pokojowi? Nie da się! Jest to dolewaniem benzyny do gniewu, i rodzi kolejne zabójstwa. Dzieci muszą być chronione przed przemocą, a nie narażone na to. Nie zabijane! Ten tragiczny incydent musi zostać zbadany." W odpowiedzi ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon, powiedział: "Hamas nadal prowokuje przemoc wobec Izraela. Uczestnicy zamieszek użyli dzisiaj bomb zapalających i innych środków w celu zniszczenia ogrodzenia i infiltracji na nasze suwerenne terytorium. Wzywam wszystkich urzędników ONZ do potępienia Hamasu za zachęcanie do przemocy, promowanie niestabilności i nikczemne akty wykorzystywania kobiet i dzieci poprzez umieszczanie ich w niebezpiecznych miejscach."

21 kwietnia 2018 r. - Szabat.

21 kwietnia 2018 r. przywódca libańskiego Hezbollahu, Hassan Nasrallah, zagroził Izraelowi, twierdząc, że jego organizacja ma rakiety, które mogą uderzyć w cały Izrael. "Siły dzisiejszego ruchu oporu mają zdolność, moc i pociski, aby trafić w dowolny cel w Izraelu."
    21 kwietnia 2018 r. nieznani sprawcy zastrzelili palestyńskiego terrorystę Hamasu w Kuala Lumpur w Malezji. Zabity został inżynier elektryk Dr Fadi M. Albatsh, który był ekspertem od budowy rakiet. Hamas i Islamski Dżihad oskarżyli Mosad o zabójstwo ich człowieka. Malezyjska policja poinformowała, że było to celowe zabójstwo dokonane przez białych ludzi o europejskich rysach twarzy.

22 kwietnia 2018 r. rano gwałtowne deszcze nawiedziły Izrael. W Netivot spadło 38 mm deszczu, w Dolinie Jezreel 19 mm, w Jerozolimie 18 mm, na północnym Negewie 12 mm deszczu. W Netivot doszło do lokalnych podtopień.

22 kwietnia 2018 r. izraelscy żołnierze otworzyli ogień do kilku palestyńskich terrorystów, którzy w różnych miejscach usiłowali zbliżyć się do ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy. W zdarzeniach tych rannych zostało 3 Arabów.
    22 kwietnia 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami żydowski autobus przy arabskiej wiosce Hizme, na północny wschód od Jerozolimy. Nikt nie został ranny, ale autobus został poważnie uszkodzony.

22 kwietnia 2018 r. irański minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif oskarżył Izrael o naruszenie prawa międzynarodowego. "Nie wierzę, że zmierzamy w kierunku wojny regionalnej, ale niestety Izrael kontynuuje łamanie międzynarodowego prawa, mając nadzieję, że będzie w stanie to robić bezkarnie z powodu poparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i stosowania zasłon dymnych, za którymi się ukrywa. Nie wierzę, że zasłony dymne będą zawsze działać."
    22 kwietnia 2018 r. polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska niezmiennie popiera palestyńskie prawa. Przywódcy Autonomii Palestyńskiej, Maroka, Egiptu, Jemenu, Mauretanii, Iranu, Libanu, Tunezji, Libii, Kataru, Algierii, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich lobbowali w Warszawie, aby Polska poparła Autonomię Palestyńską i potencjalnie wykorzystała swoją obecność w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w przyszłych głosowaniach istotnych dla konfliktu izraelsko-arabskiego. Czaputowicz podkreślił, że polska polityka wobec Izraela i Autonomii Palestyńskiej opiera się na stanowiskach nakreślonych przez Unię Europejską.

23 kwietnia 2018 r. Siły Obronne Izraela zleciły przeprowadzenie dochodzenia wyjaśniającego okoliczności śmierci 15-letniego Palestyńczyka, który zginął od kul izraelskiego snajpera podczas demonstracji w Strefie Gazy. W ubiegły piątek 15-letni Mohammed Ibrahim Ajouba podbiegł do ogrodzenia granicznego i został zastrzelony. Jego śmierć została sfotografowana przez fotografa, a nagranie rozpowszechnione w mediach, wyrządzając dużo szkody wizerunkowi Izraela. Dochodzenie ujawniło, że Hamas zachęca dzieci (często poniżej 10 roku życia) i młodzież do udziału w demonstracjach. Dzieci rzucają koktajle Mołotowa lub sabotują ogrodzenie graniczne, nie zdając sobie sprawy, że mogą zostać skrzywdzone. Hamas wykorzystując je jako ludzkie tarcze ze świadomością, że izraelscy żołnierze nie powstrzymają się w razie potrzeby przed strzelaniem do nich. Dzieci są wysyłane na pierwszą linię demonstracji, aby ściągnąć uwagę snajperów. Biegają między tłumem ludzi, i pod osłoną dymu rzucając kamieniami i koktajlami Mołotowa. Gdy równocześnie dochodzi do próby uszkodzenia ogrodzenia granicznego, wtedy izraelscy żołnierze interweniują. Obecnie trwa analiza nagrań celowników optycznych karabinów snajperskich, które w czasie rzeczywistym zapisują cały przebieg działań operacyjnych żołnierzy. Wysoki oficer powiedział, że snajperzy posiadają wyraźną dyrektywę, która nie pozwala na strzelanie do dzieci, kobiet i dziennikarzy. Dozwolone jest tylko strzelanie do głównych podżegaczy, i to ze wskazaniem, że należy celować w dolne części ciała i dopiero po uzyskaniu zgody dowódcy. Odtworzenie wszystkich nagrań jest konieczne, aby w pełni zrozumieć co się stało. "Trzeba zrozumieć, w jakiej sytuacji działamy. Że stoimy w obliczu organizacji terrorystycznej, która wysyła na nas dzieci."
    23 kwietnia 2018 r. szef Centralnego Dowództwa Sił Obronnych Izraela, gen. Nadav Padan, podpisał rozkaz zakazujący posiadania nielicencjonowanych dronów w Judei i Samarii. Zakaz będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców Judei i Samarii, zarówno Izraelczyków, jak i Arabów. Oczekuje się, że w ciągu kilku tygodni rozkaz wejdzie w życie, brak jednak wytycznych regulujących sposób egzekwowania tego nowego przepisu.
    23 kwietnia 2018 r. parlamentarna komisja ds. ludności arabskiej zatwierdziła plan zainwestowania 20 mln szekli w rozbudowę firm hi-tech w arabskich miastach i wioskach. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe drogi dojazdowe do nowych stref przemysłowych. Minister ds. równości społecznej Gila Gamliel powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił duży wzrost liczby arabskich nastolatków, którzy zdali egzaminy maturalne i studiują w szkołach wyższych w Izraelu, a dzięki temu nastąpił wzrost liczby zatrudnionych izraelskich Arabów. "Statystyki pokazują, że nasz plan się powiódł i dowodzą, że zaangażowanie rządu przekracza granice partii i ministerstw." Plan został przygotowany w grudniu 2015 r., i jego celem jest stworzenie tysięcy nowych ofert pracy w różnych dziedzinach zaawansowanych technologii, przyczyniając się do zmniejszenia przepaści między arabskim a izraelskim sektorem. W latach 2016-2017 na te cele zainwestowano już ponad 4,5 mld szekli. Większość środków przeznaczono na poprawę transportu i infrastruktury w sektorze arabskim, ale duża część trafiła także do lokalnych samorządów na poprawę edukacji i zatrudnienie. Do roku 2020 rząd Izraela zainwestuje ponad 15 mld szekli w ten plan.
    23 kwietnia 2018 r. po południem syryjski pocisk moździerzowy spadł na izraelskie Wzgórza Golan. Nie odnotowano żadnych szkód.

23 kwietnia 2018 r. po południem izraelska artyleria ostrzelała pozycje w Syrii, z których chwilę wcześniej wystrzelono pocisk moździerzowy na Izrael. Obecnie około 80 % terytorium graniczącego z Izraelem jest kontrolowana przez różne zwalczające się ugrupowania syryjskich rebeliantów i Wolnej Armii Syrii, a siły ISIS zostały zepchnięta na południowy kraniec masywu góry Hermonu. Wojska rządowe Assada kontrolują północny Hermon.

24 kwietnia 2018 r. minister obrony Avigdor Lieberman powiedział, że Izrael zaatakuje rosyjskie systemy obrony powietrznej S-300 w Syrii, jeśli zostaną użyte przeciwko izraelskim celom. "Dla nas ważne jest to, aby broń obronna, którą Rosjanie dają Syrii, nie została wykorzystana przeciwko nam. Jeśli zostanie użyta przeciwko nam, będziemy działać przeciwko nim."

25 kwietnia 2018 r. ulewne deszcze i burze wystąpiły w znacznej części kraju. Na Negewie doszło do kilkunastu lokalnych powodzi. Wezbrany potok Maszmit porwał 17-letniego Beudina, którego ciało znaleziono wyrzucone na brzeg kilka kilometrów dalej. Służby ratownicze nie zdołały przywrócić jego funkcji życiowych. W pobliżu Kfar Hanokdim w Dolinie Arawa powódź uwięziła grupę około 60 uczniów i nauczycieli. Służby ratownicze ewakuowały ich. Zalana została między innymi wojskowa baza szkoleniowa Shizafon.

25 kwietnia 2018 r. w nocy Palestyńczycy wycięli około 150 drzew winorośli w winnicy przy moszawie Tomer w Dolinie Jordanu. Jest to kolejny przypadek agro-terroryzmu.

25 kwietnia 2018 r. czeski prezydent Miloš Zeman ogłosił, że ambasada Republiki Czeskiej w Izraelu zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy. Proces będzie przebiegał w trzech etapach, z których pierwszym będzie otworzenie konsulatu Czech w Jerozolimie.

26 kwietnia 2018 r. sztorm uderzył w południową część kraju, powodując powodzie w wielu miejscach na Negewie. W Ejlacie czasowo zamknięto lotnisko, ponieważ pas startowy został zalany wodą. Zamknięto także na kilkanaście godzin port lotniczy Ovda. Droga nr 90 została zamknięta od rejonu Arava do wjazdu do Ejlatu. Gwałtowna fala powodziowa uderzyła w grupę 25 uczniów, którzy wędrowali w Nahal Tzafit, na zachód od Morza Martwego. Studenci zostali porwani, a zespoły ratunkowe zdołały uratować 15 z nich. Zginęło 10 studentów. W akcji ratunkowej wzięła udział jednostka poszukiwawczo-ratunkowa izraelskich sił powietrznych. Kilka godzin później, w pobliżu miejsca tragedii, wody powodzi wywróciły autobus jadący drogą nr 90.

26 kwietnia 2018 r. wieczorem 2 Palestyńczyków usiłowało wjechać do Jerozolimy samochodem z ukrytą bombą. Zatrzymano ich na punkcie kontrolnym Ein Yael. W pojeździe wykryto bombę, noże i dużą kwotę pieniędzy. Saperze zneutralizowali bombę.

27 kwietnia 2018 r. około 10 tys. Palestyńczyków wzięło udział w demonstracjach przy barierze granicznej w Strefie Gazy. Palono opony, rzucano koktajle Mołotowa i kamienie w izraelskich żołnierze, usiłowano uszkodzić płot graniczny i wykorzystano latawce do przeniesienia bomb zapalających na terytorium Izraelu. Dzięki temu, podpalono przygraniczne pole uprawne, powodując duże szkody materialne.

27 kwietnia 2018 r. wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Zeid Ra'ad Al Hussein ostrzegł Izrael przed użyciem siły wobec uczestników zamieszek w Strefie Gazy, i wezwał do "pociągnięcia do odpowiedzialności" izraelskich żołnierzy. "Co tydzień jesteśmy świadkami przypadków użycia śmiercionośnej siły przeciwko nieuzbrojonym demonstrantom. Ostrzeżenia Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych najwyraźniej zostały zignorowane, ponieważ podejście sił bezpieczeństwa z tygodnia na tydzień nie uległo zmianie. Zdumiewająca liczba urazów spowodowanych przez ostrą amunicję potwierdza jedynie wrażenie, że przeciw demonstrantom użyto nadmiernej siły - nie raz, nie dwa razy, ale wielokrotnie."
    27 kwietnia 2018 r. prezydent Paragwaju, Horacio Cartes ogłosił plan przeniesienia ambasady swojego kraju w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Cartes nie sprecyzował dokładnej daty zmiany lokalizacji ambasady, ale powiedział, że stanie się to przed końcem kadencji rządu, która kończy się wyborem nowego prezydenta.

28 kwietnia 2018 r. - Szabat.

29 kwietnia 2018 r. w ciągu dnia palestyńscy terroryści dwókrotnie podjęli próbę sforsowania bariery granicznej Strefy Gazy. W pierwszym zdarzeniu dwóch terrorystów usiłowało przekroczyć barierę w południowej części strefy. Izraelscy żołnierze zastrzelili jednego z nich, a drugiego aresztowano. W drugim zdarzeniu, dwóch terrorystów rzuciło ładunki wybuchowe w stronę izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli ogniem, zabijając obu napastników.

30 kwietnia 2018 r. po południem zebrał się gabinet bezpieczeństwa, który ocenił sytuację po nalocie na cele w Syrii.
    30 kwietnia 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu ujawnił, że izraelski wywiad pozyskał tajne dokumenty dotyczące irańskiego programu jądrowego. "W ciągu ostatniego roku zmobilizowaliśmy się do pozyskania tych informacji, które 5 marca przedstawiłem prezydentowi Trumpowi, a następnie wszystkie materiały przekazałem amerykańskiemu wywiadowi. Materiały przekazałem także brytyjskim, francuskim i niemieckim przywódcom. Są oni zainteresowani tymi materiałem i wkrótce delegacje agencji wywiadowczych zostaną wysłane do Izraela, aby zobaczyć i otrzymać materiał wywiadowczy. Dokumenty ujawniły, że Iran realizował tajny program nuklearny nazywany "Projekt Amad". Jego celem było zaprojektowanie, wyprodukowanie i przetestowanie pięciu głowic nuklearnych, z których każda miała mieć moc 10 kiloton TNT. Równocześnie głowice nuklearne miały być integrowane z rakietami balistycznymi Shahab 3. "To jak pięć bomb z Hiroszimy, które można umieścić na pociskach balistycznych... Myślę, że Iran nieustannie powiększa zasięg swoich rakiet balistycznych, rakiet zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej, które początkowo miały zasięg 1000 km, a obecnie mają zasięg nawet 2000 km. Mogą dotrzeć do Rijadu, Tel Awiwu, Moskwy. Ale oni pracują nad rakietami dalekiego zasięgu zdolnymi przenosić broń jądrową na znacznie większe odległości." Ponadto ujawniono, że projekt Amad posiadał wszystkie pięć elementów programu broni jądrowej - projektowanie broni jądrowej, rozwój rdzenia nuklearnego, zbudowanie systemu implozji nuklearnej, przygotowywanie i przeprowadzenie testu jądrowego oraz zintegrowanie broni jądrowej z pociskami rakietowymi. Pod presją zachodnich mocarstw po wojnie w Zatoce Perskiej w 2003 r., Iran odłożył program jądrowy, ale nie zrezygnował ze swoich aspiracji. Szefem projektu Amad został wówczas dr Mohsen Fakhrizadeh, który powiedział, że będą nadal prowadzone specjalne działania. Netanjahu przedstawił także mapę z pięcioma potencjalnymi lokalizacjami do przeprowadzenia testu broni jądrowej we wschodnim Iranie.

30 kwietnia 2018 r. podczas otwarcia Narodowej Rady Palestyńskiej w Ramallah, palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że Holocaust nie był wynikiem antysemityzmu, ale raczej był wynikiem żydowskich "zachowań społecznych, pobieraniem odsetek i prowadzeniem spraw finansowych". Abbas podkreślił, że aszkenazyjscy Żydzi nia są potomkami starożytnych Izraelitów, a w związku z tym europejscy Żydzi nie mają żadnych więzi historycznych z Palestyną. Dodał, że państwo Izrael zostało wymyślone jako europejski projekt, który jest nie do przyjęcia w obecnych warunkach.

30 kwietnia 2018 r. w nocy izraelskie samoloty zbombardowały kilka syryjskich obiektów wojskowych wokół Hama i Aleppo w Syrii. Wśród celów znalazła się baza zajmowana przez siły irańskiej 47 Brygady. Ocenia się, że zniszczono w magazynach około 200 rakiet dalekiego i średniego zasięgu. Zginęło około 16 Syryjczyków.

1 maja 2018 r. zarząd izraelskich parków narodowych i rezerwatów przyrody ostrzegł, że w nadchodzących dniach mogą wystąpić powodzie w południowej części kraju, w związku z czym wezwano do zachowania szczególnej ostrożności. W między czasie odpowiednie służby mają sprawdzić stan bezpieczeństwa szlaków turystycznych, z których niektóre zostały uszkodzone podczas ostatnich gwałtownych powodzi. Do tego czasu zamknięto szlaki turystyczne na Pustyni Judzkiej, północnym wybrzeżu Morza Martwego, Wyżynie Arava i Wyżynie Negew.
    1 maja 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział: "Izrael nie może sobie pozwolić na ignorowanie irańskich gróźb, w których jego przywódcy obiecują zniszczyć Izrael. Groźby z Teheranu przychodzą każdego tygodnia."
    1 maja 2018 r. wysoki urzędnik wywiadu poinformował, że jakiś czas temu została przeprowadzona odważna operacja wywiadowcza, której celem było pozyskanie archiwum programu jądrowego w południowym Iranie. Dzięki temu pozyskano ponad 100 tys. tajnych irańskich dokumentów, które szczegółowo opisują irański program jądrowy. "Otrzymaliśmy ogromną ilość materiałów, które nigdy nie dotarły do Izraela. W dużej ilości były to dokumenty w języku perskim. Jest to bardzo złożony i wymagający materiał. Potwierdził on to, co wiedzieliśmy już wcześniej, ale potwierdziły to. Kiedy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej sporządziła swój raport, opierała się na 1 tys. dokumentów, a mamy ponad 100 tys. dokumentów, w tym nowy i ważny materiał, który potwierdza z całą pewnością, że Iran dąży do rozwoju broni jądrowej."

1 maja 2018 r. po południem 2 palestyńskich terrorystów usiłowało wnieść trzym improwizowane ładunki wybuchowe do sądu wojskowego w Samarii. Izraelscy żołnierze aresztowali zamachowców, a saperzy zneutralizowali bomby.

1 maja 2018 r. amerykańscy urzędnicy Pentagonu powiedzieli, że na liście najbardziej prawdopodobnych konfliktów zbrojnych, jakie mogą wybuchnąć na całym świecie, na jej samym szczycie znajduje się wojna jaka może wybuchnąć między Izraelem a Iranem. Podkreślili, że wydaje się, że Izrael przygotowuje się do tej wojny. Ostatnim sygnałem potwierdzającym przygotowania do totalnej wojny było zbombardowanie przez izraelskie lotnictwo syryjskiej bazy w pobliżu Hamy, gdzie stacjonowały siły irańskiej 47 Brygady. W zeszłym tygodniu sekretarz obrony USA James Mattis poinformował Kongres, że uważa, że militarna konfrontacja Izraela z Iranem w Syrii jest coraz bardziej prawdopodobna.
    1 maja 2018 r. brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson poparł stanowisko Izraela wobec irańskiego programu jądrowego. Dodał, że w związku z tym programem istnieją uzasadnione obawy, i dlatego konieczne jest utrzymanie kontroli oraz inspekcji.
    1 maja 2018 r. Tanzania poinformowała, że otworzy swoją ambasadę w Izraelu. Tanzania zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem po Wojnie Jom Kippur w 1973 r., a ich przywrócenie nastąpiło w 1995 r., jednak wszystkie kontakty dyplomatyczne były realizowane za pośrednictwem Kenii. Otwarcie ambasady nastąpi w przyszłym tygodniu.

2 maja 2018 r. - Lag B'Omer. Podczas tradycyjnych obchodów na górze Meron rannych zostało 56 ortodoksyjnych Żydów.
    2 maja 2018 r. Arabia Saudyjska, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie przekazały 250 mln $ dla islamskiego Waqfu zarządzającego meczetem Al-Aksa w Jerozolimie. Jest to odpowiedź na decyzję o przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Fundusze zostaną przeznaczone na "odnowienie i wzmocnienie" świętych miejsc muzułmańskich w Jerozolimie.
    2 maja 2018 r. po południem Palestyńczycy zdołali podpalić pola uprawne położone przy granicy Strefy Gazy. Do podpalenia posłużono się bombami zapalającymi podiweszanymi do latawców. Do zdarzenia doszło przy kibucu Be'eri. Minister finansów Mosze Kahlon zapowiedział wypłacenie odszkodowań rolnikom, którzy ponieśli straty. Ocenia się, że do tej pory za sprawą podpaleń pól uprawnych poniesiono straty w wielkości kilku milionów szekli. Rolnicy muszą złożyć w tej sprawie odpowiednie wnioski, aby w ciągu kilku tygodni otrzymać odszkodowanie.

    2 maja 2018 r. ministerstwo obrony poinformowało, że w 2017 r. osiągnięto rekordowy poziom eksportu izraelskiego uzbrojenia, osiągając wielkość sprzedaży o wartości 9,2 mld szekli (wzrost o 40% w porównaniu do 2016 r.).

2 maja 2018 r. szef palestyńskich negocjatorów, Saeb Erekat odrzucił zarzutom, jakoby Mahmoud Abbas zaprzeczył Holokaustowi. "Mahmoud Abbas nie zaprzeczył masakrom, jakie wyrządzono Żydom, w tym Holokaustowi. Mahmoud Abbas wierzy w pokój, negocjacje i ustanowienie dwóch państw, które będą żyć w pokoju i bezpieczeństwie i dobrym sąsiedztwie, zgodnie z jego wizją pokoju, którą przedstawił Radzie Bezpieczeństwa. Jestem zdziwiony tym skoordynowanym atakiem zainicjowanym przez Izrael w celu oskarżenia Abbasa o antysemityzm, odmowę zasiadania przy stole negocjacyjnym i oskarżeń o wspieranie terroryzmu. Mahmoud Abbas wielokrotnie podkreślał swój szacunek dla żydowskiej religii, a jego problem dotyczy tych, którzy okupują naszą ziemię."
    2 maja 2018 r. wieczorem palestyński terrorysta zaatakował nożem kierowcę autobusu w rejonie Afuli. Zraniony kierowca zderzył się z innym autobusem. Napastnik zbiegł, ale policja aresztowała go następnego dnia.

2 maja 2018 r. ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon, wysłał list do Rady Bezpieczeństwa ONZ, domagając się potępienia antysemickich wypowiedzi Abbasa. "Wzywam wszystkich przywódców dobrej wiary, aby potępili te powtarzające się nienawistne uwagi i zażądali od pana Abbasa pełnych i szczerych przeprosin. Rada Bezpieczeństwa nie może stać bezczynnie wobec tego podżegania i oczywistego zaprzeczania Izraelskiemu prawu do istnienia."
    2 maja 2018 r. niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas skrytykował przewodniczącego Autonomii Palestyńskiej Mahmouda Abbasa w sprawie jego antysemickiego przemówienia na początku tego tygodnia. "Niemcy są odpowiedzialne za jedną z najgorszych zbrodni w historii i dlatego musimy zdecydowanie reagować na wszelkie antysemickie wypowiedzi."

3 maja 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet ujawniła, że w ostatnim czasie w Ramallah aresztowano terrorystów Hamasu, którzy byli zaangażowani w transfer dużych kwot pieniędzy przeznaczonych na działalność terrorystyczną. Przejęto kilkaset tysięcy euro, ukrytych w różnych kryjówkach w Judei i Samarii. "Jest to kolejna seria działań centrali Hamasu w Turcji i Strefie Gazy, aby przyspieszyć operacje w rejonie Judei i Samarii, infiltrując fundusze i ukrywając je w kryjówkach w Judei i Samarii, w celu rozbudowy ich infrastruktury. Wyniki śledztwa wskazują na duże zaangażowanie agentów Hamasu w Turcji i Strefie Gazy, z naciskiem na próby promowania operacji Hamasu w Judei i Samarii."
    3 maja 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział: "Nie szukamy konfrontacji z Rosją, a wręcz przeciwnie, w ostatnich latach nawiązaliśmy otwarty, jasny i przejrzysty dialog z Rosją, zarówno w kwestiach, w których jesteśmy zgodni, jak i niekompatybilni. Jeśli chodzi o mnie, Assad jest zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za śmierć ponad pół miliona obywateli swojego kraju. Ale nie będziemy ingerować w wewnętrzne sprawy Syrii. To, czego nie będziemy tolerować, to próba przekształcenia Syrii w placówkę wymierzoną przeciwko Izraelowi. Każda próba osadzenia się Iranu w Syrii zostanie udaremniona. Jeśli Assad nie zainterweniuje - byłoby bardzo mądre, gdyby nie interweniował, ponieważ nie planujemy ingerować w wewnętrzne sprawy Syrii. Jeśli jego siły, jego systemy obrony powietrznej, otworzą ogień przeciwko nam - otworzymy ogień przeciwko nim. Istnieje delikatna współpraca między Siłami Obronnymi Izraela a rosyjskimi siłami wojskowymi w Syrii. Zawsze bierzemy pod uwagę rosyjskie interesy i mamy nadzieję, że Rosja uwzględni interesy bezpieczeństwa Izraela. Jedna z takich spraw jest, aby systemy S-300 nie zostały skierowane przeciwko nam. Jeśli te systemy otworzą ogień przeciwko naszym samolotom, to na pewno odpowiemy ... W ostatnich dziesięcioleciach nawiązaliśmy specjalne relacje z Rosją, bardzo skuteczne i przejrzyste. Bardzo cenimy relacje z Rosją, i nawet gdy nasi bliscy partnerzy wywierają presję na Rosję ... jak w przypadku sankcji przeciwko Rosji, nie dołączyliśmy do nich. Ostatnio wiele krajów usunęło rosyjskich dyplomatów, a Izrael nie przyłączył się do tej akcji. Mamy normalne stosunki z Rosją i bierzemy pod uwagę jej interesy i mamy nadzieję, że Rosja weźmie pod uwagę nasze interesy na Bliskim Wschodzie. Oczekujemy zrozumienia i wsparcia Rosji dla naszych żywotnych interesów." Dostarczenie baterii rosyjskiego systemu S-300 do Syrii, może doprowadzić do konfrontacji izraelskiej z rosyjską armią. System ten jest już wykrozystywany w Syrii, ale chorni on jedynie rosyjskie bazy wojskowe i jest obsługiwany wyłącznie przez rosyjskich żołnierzy. S-300 może jednocześnie śledzić do 100 celów powietrznych, współpracując z bateriami rakiet przeciwlotniczych i przekazując im dane kolejnych celów. Zasięg operacyjny systemu wynosi około 200 km, a zdolność przechwycenia celów sięga wysokości 27 tys. metrów. Udostępnienie systemu S-300 syryjskiej armii, umożliwłoby Syrii namierzanie samolotów startujących i lądujących na międzynarodowym porcie lotniczym Ben Guriona. Tak samo zagrożone były okoliczne bazy lotnicze, a nawet samoloty latające nad północną częścią pustyni Negew. Amerykański ekspert wojskowy Jennifer Dyer powiedział: "S-300 stworzy sytuację bez wyjścia dla Izraela. Ograniczone naloty powietrzne o prewencyjnym charakterze, które były wykonywane w ciągu ostatnich kilku lat przeciwko celom Hezbollahu i celom specjalnej broni Iranu i reżimu Assada, staną się praktycznie niemożliwe. Izrael straciłby zdolność wywierania presji na Iran, a Syria mogłaby doprowadzić do wojny na wielką skalę. Poza tym, jest to system mobilny, i jest on o wiele bardziej rozwinięty niż jakikolwiek w Syrii. Współpracując z zintegrowanym systemem dowodzenia i kontroli, pociski S-300 mogą celować w izraelskie samoloty daleko poza syryjską przestrzeń powietrzną. Oznacza to, że w jego zasięgu znajdzie się libańska przestrzeń powietrzna i znaczna część izraelskiej przestrzeni powietrznej, aż po północny Negew. W miarę rozbudowy tego systemu, prezycyjne izraelskie ataki zostaną utrudnione, a nawet uniemożliwione. Z tego powodu izraelskie siły powietrzne szkoliły się już w Grecji, która posiada wersję systemu S-300 starszą niż ta, którą Rosja planuje przekazać Syrii. Dzięki temu, jeśli rozpoczęłaby się pełnowymiarowa wojna, izraelskie siły powietrzne będą w stanie skutecznie walczyć z systemem. Jednak jeśli S-300 zacznie działać w Syrii, to zdolność Izraela do zapobiegania takiej wojnie poprzez ataki wyprzedzające, drastycznie się zmniejszy. Co więcej, Izrael nie powinien pozwolić, aby S-300 zaczął działać, a izraelskie siły powietrzne powinny skupić się na zniszczeniu wyrzutni pocisków tego wyrafinowanego systemu. Bez wyrzutni rakiet system nie będzie działać."

3 maja 2018 r. nad ranem palestyński terrorysta usiłował przekroczyć barierę graniczną w północnej części Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze zastrzelili napastnika. Przy jego ciele znaleziono nóż oraz nożyce do cięcia drutu.
    3 maja 2018 r. wysoki dowódca Hamasu, Mahmud al-Zahar, powiedział w Gazie, że protesty podczas "Marszów powrotu" w Strefie Gazie dały wyraźne przesłanie wszystkim stronom, że niemożliwe jest żadne porozumienie pokojowe. Podkreślił on, że walka będzie trwała tak długo, aż cała Palestyna zostanie wyzwolona.
    3 maja 2018 r. Komitet Wykonawczy Organizacji Wyzwolenia Palestyny wybrał na swego przewodniczącego Mahmouda Abbasa. Wybór nastąpił pod koniec czterodniowego spotkania Narodowej Rady Palestyńskiej. Abbas zajmuje to funkcję od 2005 r.

3 maja 2018 r. brytyjski minister Bliskiego Wschodu Alistair Burt skrytykował palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa za jego ostatnie antysemickie wypowiedzi. "Uwagi palestyńskiego prezydenta Abbasa na Narodowej Radzie Palestyńskiej były głęboko niepokojące. Jakakolwiek próba usprawiedliwienia lub wyjaśnienia jakiegokolwiek elementu Holocaustu jest nie do przyjęcia. Prezydent Abbas zobowiązał się do niestosowania przemocy i rozwiązania dwupaństwowego, ale jego ostatnia retoryka nie służy interesom Palestyńczyków i jest głęboko nieprzydatna dla sprawy pokoju."
    3 maja 2018 r. przedstawiciel Światowej Organizacji Syjonistycznej we Francji, Moshe Cohen powiedział, że nie ma przyszłości dla Żydów we Francji. Obecnie we Francji żyje około 450 tys. Żydów, z których 120 tys. utrzymuje stały kontakt ze społecznościami żydowskimi, synagogami i szkołami. Około 100 tys. Żydów jest częściowo zasymilowanych, i utrzymuje kontakt z synagogą jedynie na święta. Natomiast pozostała część 200 tys. Żydów jest już zasymilowana. Cohen powiedział, że działalność Światowej Organizacji Syjonistycznej koncentruje się na tej pierwszej grupie, a w mniejszym stopniu na drugiej grupie. Jednak imigracja milionów muzułmanów (głównie z Afryki Północnej) do Francji zmieniła charakter tego państwa. Z tego powodu coraz więcej Żydów opuszcza Francję, wyjeżdżając do Ameryki, Australii i Anglii, ale i do Izraela. "We Francji nie ma przyszłości dla Żydów. Następne pokolenie wie, że przyszłość jest bardzo ograniczona i oni już wiedzą, że w pewnym momencie opuszczą ten kraj. A ludzie zwykle odchodzą, gdy dojrzewają, a obecnym trendem nie jest pozostawanie we Francji, ponieważ tu nie ma przyszłości dla Żydów."

4 maja 2018 r. hebrajskojęzyczna gazeta Maariv poinformowała, że nowy plan pokojowy prezydenta Donalda Trumpa przewiduje oddanie Autonomii Palestyńskiej czterech arabskich dzielnic we Wschodniej Jerozolimie. Plan miał być w minionym tygodniu przedstawiony w Waszyngtonie ministrowi obrony Avigdorowi Libermanowi. Te cztery dzielnice to Shuafat, Jabel Mukaber, Isawiya i Abu Dis. Stworzyłyby one stolicę przyszłego państwa palestyńskiego. Zgodnie z planem Stare Miasto w Jerozolimie zostanie uznane za terytorium międzynarodowe. Plan zawiera obietnicę bezwarunkowego wsparcia Stanów Zjednoczonych dla jakiegokolwiek wysiłku Izraela przeciwko irańskiemu zagrożeniu nuklearnemu. Obejmuje to wsparcie dyplomatyczne na forach międzynarodowych, a także znaczną pomoc wojskową i zaawansowane uzbrojenie w razie wojny.
    4 maja 2018 r. międzynarodowy wyścig kolarski Giro d'Italia rozpoczął się w Jerozolimie. Pierwsze trzy etapy tego wyścigu odbędą się w Izraelu. Imprezę zabezpiecza około 4 tys. policjantów.
    4 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela wydały ostrzeżenie do mieszkańców społeczności położonych w pobliżu granicy Strefy Gazy. Ostrzeżono przed dotykaniem arabskich latawców, ponieważ mogą być do nich podwieszane ładunki wybuchowe.

4 maja 2018 r. ponad 7 tysięcy Palestyńczyków wzięło udział w demonstracjach przy ogrodzeniu granicznym w Strefie Gazy. Podpalono opony, rzucano kamienie i bomby zapalające. W pewnym momencie terroryści podpalili zgromadzone zapasy benzyny, powodując duży pożar ogrodzenia granicznego przy przejściu granicznym Kerem Szalom. Podczas zamieszek dwa izraelskie bezzałogowe drony spadły w Strefie Gazy. Były to dron Phantom 3 i bardziej zaawansowany dron typu Matrice. Armia wykorzystywała je do dokumentowania przygranicznych zajść i strącania arabskich latawców. Z tego powodu drony operowały na niewielkiej wysokości. Prawdopodobnie te małe drony zostały zestrzelone przy użyciu proc. W starciach rannych zostało 82 Palestyńczyków.

5 maja 2018 r. – Szabat.

5 maja 2018 r. wieczorem w środkowej części Strefy Gazy doszło do dużej eksplozji, w której zginęło 6 członków Hamasu. Brygady Al-Qassam oświadczyły, że do eksplozji doszło, gdy jej członkowie znaleźli izraelskie urządzenie wywiadowcze, które wybuchło podczas próby jego demontażu. Strona izraelska poinformowała, że terroryści Hamasu usiłowali rozbroić niewypały pocisków pochodzących prawdopodobnie z czasów operacji wojskowej z 2014 r.

5 maja 2018 r. nieznani sprawcy zdewastowali żydowski cmentarz w Atenach w Grecji. Wywrócono wiele nagrobków. Policja wszczęła dochodzenie.

6 maja 2018 r. po południem zebrał się gabinet bezpieczeństwa, który omówił aktualną sytuację na północnej granicy oraz kwestie porozumienia nuklearnego z Iranem. Wyrażono pogląd, że Iran raczej nie jest zainteresowany konfliktem na szeroką skalę z Izraelem, a raczej istnieje możliwość ograniczonego ataku rakietowego na wybrane cele wojskowe. Atak taki mógłby być przeprowadzony przez siły Hezbollahu z Libanu lub inne szyickie ugrupowanie z Syrii. Jednak dowódca elitarnego oddziału irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, Qasem Soleimani powiedział, że atak zostanie przełożony na czas po wyborach w Libanie. Wydaje się, że Iran spodziewa się wycofania Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego, i w związku z tym prawdopodobnie Iran nie będzie czekał z eskalacją do 12 maja, kiedy prezydent Trump ma publicznie ogłosić swoją decyzję. Wcześniej premier Benjamin Netanjahu powiedział, że chociaż Izrael wolałby uniknąć eskalacji militarnej, to jednak jeśli konflikt byłby nieunikniony, to lepiej aby do niego doszło teraz niż później. "W ostatnich miesiącach irańska Gwardia Rewolucyjna przekazała Syrii zaawansowane uzbrojenie, które umożliwia zaatakowanie nas zarówno na polu bitwy, jak i na froncie wewnętrznym. Są to między innymi uzbrojone drony UAV, pociski rakietowe ziemia-ziemia oraz baterie przeciwlotnicze, które mogą zagrozić samolotom. Jesteśmy zdecydowani zablokować agresję Iranu przeciwko nam, nawet jeśliby to oznaczało wojnę. Lepiej teraz niż później. Narody, które nie były przygotowane do podjęcia działań w odpowiednim czasie, aby przeciwdziałać morderczej agresji przeciwko nim, później zapłaciły znacznie wyższą cenę. Nie chcemy eskalacji, ale jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz." Poinformowano także, że w środę premier Netanjahu poleci do Moskwy, aby razem z prezydentem Putinem omówić sytuację w Syrii.
    6 maja 2018 r. były minister obrony Mosze Jaalon ujawnił szczegóły dotyczące koordynacji działań wojskowych pomiędzy Izraelem a Rosją w Syrii. We wrześniu 2015 r. Rosja rozpoczęła bezpośrednią interwencję wojskową w Syrii, aby pomóc siłom prezydenta Baszara al-Assada w walce z rebeliantami i islamistami. Krótko po tym doszło do incydentu, podczas którego rosyjski samolot wojskowy prawie nie naruszył izraelską przestrzeń powietrzną nad Wzgórzami Golan. Gdyby był to syryjski samolot, zostałby on niezwłocznie zestrzelony, jednak izraelscy żołnierze zorientowali się, że jest to rosyjski samolot. Dlatego skontaktowano się z Moskwą, aby przekazać sygnał: „Wasz samolot zaraz wejdzie w naszą przestrzeń powietrzną. Bądźcie ostrożni.” Dzięki temu kryzys został zażegnany, a w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości, uruchomiono tzw. gorącą linię między Izraelem a Rosją.

6 maja 2018 r. nad ranem grupa 4 palestyńskich terrorystów zbliżyła się do ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy, z zamiarem przekroczenia granicy. Terroryści byli obserwowani, i gry podjęli próbę sforsowania granicy, izraelscy żołnierze otworzyli ogień. Zginęło 3 napastników. Przy ich ciałach znaleziono między innymi siekierę i butelki z benzyną.
    6 maja 2018 r. rano izraelska artyleria ostrzelała pozycje w Strefie Gazy, które były wykorzystywane przez Palestyńczyków do wysyłania latawców z podwieszonymi bombami zapalającymi na terytorium Izraela.

6 maja 2018 r. w Libanie odbyły się pierwsze od dziewięciu lat wybory parlamentarne. Według wstępnych wyników, większość w parlamencie zyskał Hezbollah.

7 maja 2018 r. na większości obszarów Izraela wystąpiły opady deszczu.
    7 maja 2018 r. minister energetyki Juval Steinitz powiedział: "Jeśli syryjski prezydent Baszar Assad nadal będzie pozwalał Irańczykom działać poza Syrią, Izrael zlikwiduje go i obali jego reżim. Jeśli Assad pozwoli Iranowi zamienić Syrię w bazę operacyjną przeciwko nam, aby zaatakować nas z syryjskiej ziemi, powinien wiedzieć, że to będzie oznaczało jego koniec. Rozważaliśmy, czy fakt, że Hezbollah może zaatakować nas z Libanu, będzie oznaczał, że w odwecie mamy uderzyć tylko Hezbollah, czy też uderzymy z powietrza w cały Liban. Assad może pozwolić im na atak na Izrael z ziemi syryjskiej, może pozwolić im na sprowadzenie rakiet, systemów przeciwlotniczych i dronów do Syrii, a jeśli tak, to powinien wiedzieć, że jest za to cena.”
    7 maja 2018 r. minister obrony Avogdor Liberman powiedział, że izraelski establishment obronny przygotowuje się do irańskiego odwetu w postaci ostrzału rakietowego. "Nie jesteśmy zainteresowani eskalacją, ale jednocześnie jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Nie ma miejsca na histerię i panikę. Tak, obecnie istnieje złożona sytuacja z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami, ale będziemy wiedzieć, jak poradzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami i jak poradzić sobie z wszystkimi wyzwaniami."

7 maja 2018 r. wieczorem w Bejrucie wybuchły starcia między zwolennikami sunnickich frakcji Al-Mustaqbal prowadzonych przez premiera Saada Al-Haririego i zwolenników obozu szyickiego Hezbollahu. W całym mieście zostały rozmieszczone lokalne siły bezpieczeństwa.

8 maja 2018 r. minister wywiadu Israel Katz powiedział, że należy się spodziewać w dzisiejszym publicznym wystąpieniu prezydenta Trumpa ogłoszenia oficjalnego stanowiska Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Tym samym będzie to oznaczało powrót do polityki sankcji gospodarczych wobec Iranu. "Świat musi zjednoczyć się przeciwko Iranowi, tak jak przeciwko Korei Północnej, aż do całkowitego zniesienia projektu nuklearnego, anulowania rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania ekspansji irańskiego szyityzmu w regionie, który wczoraj wzrósł wraz ze zwycięstwem Hezbollahu w Libanie."
    8 maja 2018 r. wieczorem prezydent Reuven Rivlin oświadczył, że dzisiejsza decyzja prezydenta Trumpa "stanowi ważny i znaczący krok w zapewnieniu bezpieczeństwa państwu Izrael, bezpieczeństwa regionu i bezpieczeństwa całego wolnego świata." Minister obrony Avigdor Liberman pochwalił Trumpa jako "przywódcę wolnego świata". "Iran jest dyktaturą, która wspiera i finansuje terror i śmierć na całym świecie. Iran jest podmiotem terrorystycznym, który aspiruje do posiadania broni jądrowej. Decyzja Trumpa jest odważnym krokiem przywódcy, który ostatecznie doprowadzi do upadku tego strasznego i okrutnego reżimu."
    8 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela wieczorem zwróciły się do lokalnych samorządów na Wzgórzach Golan, aby otworzyć i przygotować schrony dla ludności cywilnej. Polecono także wstrzymać wszystkie wycieczki szkolne udające się na Wzgórza Golan. Wieczorem zaobserwowano wzmożoną aktywność izraelskiej armii w rejonie Wzgórz Golan. W powietrzu widziano wojskowe śmigłowce i samoloty.

8 maja 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się na Cyprze z przywódcami Grecji i Cypru. Netanjahu powiedział: "Omówimy szereg zagadnień, z których pierwsze i najważniejsze przyczynią się do wzmocnienia wykonalności budowy regionalnego gazociągu z Izraela na Cypr, przez Grecję, do Europy. Jeśli zostanie on zbudowany, będzie to miało wielkie znaczenie gospodarcze dla państwa Izrael. Oczywiście omówię z nimi również kwestie regionalne, zwłaszcza rosnącą agresję Iranu w naszym regionie." Prezydent Cypru Nicos Anastasiades powiedział, że jeszcze w tym roku Cypr, Grecja i Izrael zamierzają podpisać porozumienie w sprawie budowy gazociągu we wschodniej części Morza Śródziemnego. "Budowa tego rurociągu przyczyni się do bezpieczeństwa naszych dostaw energii i dostaw energii do Unii Europejskiej. Potwierdziliśmy nasze zaangażowanie w prace nad rezolucją w celu podpisania umowy międzyrządowej w 2018 r." Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej projekt przewiduje budowę podmorskiego rurociągu o długości 2100 kilometrów. Koszt projektu szacuje się na 5,8 mld euro, a jego ukończenie planowane jest na 2025 r.
    8 maja 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wieczorem, że Stany Zjednoczone wycofują się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Trump powiedział, że zawarte w 2015 r. porozumienie nigdy nie powinno być zawarte. "Po zniesieniu sankcji dyktatura wykorzystała swoje nowe fundusze do budowy pocisków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, wspierania terroryzmu i szerzenia spustoszenia na całym Bliskim Wschodzie i poza nim. Porozumienie było tak słabo wynegocjowane, że nawet jeśli Iran w pełni się do niego zastosuje, to reżim wciąż może w krótkim czasie przeprowadzić wybuch nuklearny ... Nie pozwolimy, aby obywatele amerykańscy byli zagrożeni zniszczeniem. Nie pozwolimy reżimowi, który intonuje śmierć Ameryce, aby uzyskał dostęp do najbardziej śmiercionośnej broni na Ziemi."

9 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela rano ogłosiły, że Wzgórza Golan nie są zagrożone i nakazały mieszkańcom powrócić do normalnych codziennych zajęć. Szkoły będą normalnie funkcjonować. Utrzymano jednak wstrzymanie wycieczek szkolnych na Wzgórza Golan, oraz tymczasowo zamknięto kilka miejsc turystycznych. Szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eisenkot przeprowadził ocenę sytuacji z Dowództwem Północnym. Najwyżsi dowódcy wojskowi spotkali się również z burmistrzami społeczności na Wzgórzach Golan.
    9 maja 2018 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że w kwietniu Izrael odwiedziło 408 400 turystów, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do kwietnia 2017 r. i wzrost o 61% w porównaniu do kwietnia 2016 r. Średnio każdego dnia do Izraela przyjeżdżało ponad 24 tys. turystów. Minister turystyki Jariv Levin powiedział: "Kolejny miesiąc kończymy ciągłym wzrostem turystyki przyjazdowej i kontynuujemy ten trend wzrostowy. Jest to wynik intensywnych działań marketingowych, których przykładem było goszczenie kilka dni temu wyścigu Giro d'Italia."

9 maja 2018 r. rano kilkudziesięciu Palestyńczyków wszczęło zamieszki przy punkcie kontrolnym przy arabskim mieście Beitunia na północ od Jerozolimy. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy aresztowali 2 Arabów.
    9 maja 2018 r. kilkudziesięciu Palestyńczyków wszczęło po południem zamieszki w pobliżu bazy izraelskiej policji granicznej przy arabskiej wiosce Abu Dis, na wschód od Jerozolimy. W stronę policjantów rzucono kamienie i improwizowany ładunek wybuchowy. Ranna została 1 policjantka. Aresztowano 2 demonstrantów.

9 maja 2018 r. syryjskie media poinformowały, że w nocy izraelskie samoloty zbombardowały magazyn uzbrojenia irańskiej Straży Rewolucyjnej na przedmieściach Damaszku. W nalocie zginęło 15 osób, w tym 8 Irańczyków. W magazynach miały być składowane rakiety. Syryjska armia powiedziała, że zestrzeliła 2 izraelskie rakiety. Izrael nie skomentował tych doniesień.
    9 maja 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Moskwie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Obaj politycy wzięli udział w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa. Netanjahu złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Rozmowy dotyczyły utrzymania ścisłej koordynacji działań wojskowych w Syrii. Netanjahu powiedział: "To niewiarygodne, że 73 lata po Holokauście jest kraj na Bliskim Wschodzie, Iran, który wzywa do zniszczenia kolejnych sześciu milionów Żydów. Różnica polega na tym, że dzisiaj mamy państwo, i naprawdę doceniam możliwość porozmawiania z wami o problemach regionu, o wysiłkach, jak pan mówi, w celu rozwiązania kryzysów, wyeliminowania zagrożeń w sposób inteligentny i odpowiedzialny."

10 maja 2018 r. w nocy irańska Gwardia Rewolucyjna wystrzeliła z Syrii około 20 rakiet Grad i Fajr w stronę izraelskich Wzgórz Golan. System obrony przeciwrakietowej Iron Dome zestrzelił 4 rakiety, natomiast pozostałe rakiety spadły na terytorium Syrii. Żadna rakieta nie spadła na terytorium Izraela.
    10 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały rano, że życie mieszkańców Wzgórz Golan może przebiegać bez żadnych zakłóceń, poproszono jednak, aby przebywać w pobliżu schronów. Zezwolono na prowadzenie normalnych prac rolniczych i otwarcie szkół. Jedynie wprowadzono ograniczenie dużych zgromadzeń do 1000 osób na Wzgórzach Golan. W przygranicznych miejscowościach Kiryat Schmona i Metulla otworzono publiczne schrony.
    10 maja 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział: "Iran próbuje utworzyć granicę z nami, a my nie pozwolimy, aby Syria została przekształcona w bazę przeciwko Izraelowi. Jest to nasza jasna polityka i pracujemy nad wdrożeniem tego. Irańczycy próbowali zaatakować terytorium państwa Izrael, ale żaden pocisk nie dotarł do naszego terytorium. Wszystkie spadły na Syrię, albo Iron Dome przechwycił je. Trafiliśmy prawie wszystkie cele irańskiej infrastruktury w Syrii. Jeśli na nas spadnie deszcz rakiet, dostaną potop, i mam nadzieję, że skończyliśmy ten rozdział, więc nie będziemy musieli nocować na 14 piętrze w dowództwie Sił Obronnych Izraela w Kirya." Rzecznik armii powiedział, że nocna operacja była wielkim sukcesem. Przed atakiem poinformowano o tym Rosję.
    10 maja 2018 r. prezydent Reuven Rivlin powiedział wieczorem, że dzisiejsze czasy są "szczególnie wrażliwe". "Jesteśmy w czasie, w którym nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie. Oświadczenie prezydenta Trumpa w tym tygodniu jasno pokazuje, że nie można oddzielić irańskiego programu nuklearnego od jego regionalnych ambicji na Bliskim Wschodzie. Wszystko to jest częścią potwornego planu irańskiego przywództwa, którego celem jest sianie spustoszenia, śmierci i zniszczenia w regionie i na całym świecie. Oczekujemy, że nasi przyjaciele staną z nami w walce z tym niebezpieczeństwem. "Stoimy w obliczu ciągłego konfliktu z irańskim reżimem. Islamska Republika Iranu, jak wykazano w dokumentach archiwalnych ujawnionych przez Mosad i agencje wywiadowcze w błyskotliwej i odważnej operacji, jest największym zagrożeniem dla pokoju ludzkości w ogóle, a szczególnie Bliskiego Wschodu i Izraela. Dziękuję Stanom Zjednoczonym za zrobienie tego, co dla nas wszystkich jest oczywiste, za przeniesienie ambasady do Jerozolimy. Wzywam wszystkich naszych przyjaciół, którzy już uznają Jerozolimę za naszą stolicę, aby przenieśli swoje ambasady do Jerozolimy, stolicy Izraela."
    10 maja 2018 r. premier Benjamin Netanjahu powiedział, że siły izraelskie zaatakowały cele reżimu irańskiego i Assada w Syrii w odpowiedzi na poważną eskalację ze strony sił irańskich. "Iran przekroczył czerwoną linię. Odpowiadaliśmy odpowiednio. Siły Obronne Izraela przeprowadził bardzo szeroką operację przeciwko irańskim celom w Syrii. Dzięki naszym wojskowym przygotowaniom do obrony i ataku, irański atak się nie powiódł. Żadna rakieta nie uderzyła w terytorium Izraela. Naród Izraela jest dumny z Sił Obronnych Izraela. Jesteśmy w trakcie długiego konfliktu, a nasza polityka jest jasna: nie pozwolimy Iranowi na ustanowienie obecności wojskowej w Syrii. Wczoraj wysłałem jasny komunikat do reżimu Assada: Nasza operacja była skierowana przeciwko irańskim celom w Syrii. Jeśli jednak armia syryjska wystąpi przeciwko nam, będziemy działać przeciwko niej. To właśnie stało się wczoraj. Syryjskie baterie rakietowe ziemia-powietrze otworzyły ogień do nas, więc uderzyliśmy w nie. Społeczność międzynarodowa musi uniemożliwić Iranowi utworzenie bazy dla irańskich sił w Syrii. Musimy się zjednoczyć, aby odciąć złe ręce docierające tam i do każdego innego miejsca."

10 maja 2018 r. w nocy izraelskie siły powietrzne zbombardowały ponad 50 irańskich celów w Syrii. W nalocie uczestniczyło około 28 izraelskich samolotów F-15 i F-16, które wystrzeliły około 60 pocisków rakietowych. Wystrzelono także ponad 10 taktycznych rakiet klasy ziemia-ziemia. Celami były ośrodki logistyki i wywiadu, bazę wojskową w Kiswah, magazyny broni oraz stanowiska obserwacyjne. Zniszczona została także wyrzutnia, z której wcześniej wystrzelono rakiety w kierunku Izraela. Syryjska artyleria przeciwlotnicza otworzyła ogień do izraelskich samolotów, dlatego zniszczono 5 syryjskich baterii oraz stację radarową. Zginęło 5 syryjskich żołnierzy oraz 18 Irańczyków. Był to najcięższy z dotychczasowych izraelskich nalotów na Syrię.
    10 maja 2018 r. brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson powiedział, że Wielka Brytania zdecydowanie potępia atak rakietowy Iranu, który miał miejsce wczoraj. Johnson dodał, że Wielka Brytania popiera prawo Izraela do obrony. Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas powiedział, że irański atak na północną granicę Izraela jest prowokacją. "Izrael ma prawo bronić się przed takim atakiem." Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow wezwał do dialogu między Izraelem i Iranem. Co ciekawe, takie kraje jak Arabia Saudyjska, Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie oświadczyły, że Izrael ma prawo do samoobrony. Takie samo stanowisko zajęła późnym wieczorem Unia Europejska.
    10 maja 2018 r. administracja Donalda Trumpa potępiła Iran za serię nocnych ataków rakietowych na Izrael, które spowodowały poważną eskalację konfliktu islamskiego z Izraelem. "Stany Zjednoczone potępiają prowokacyjne ataki rakietowe z Syrii przeciwko izraelskim obywatelom. Zdecydowanie popieramy prawo Izraela do działania w samoobronie. Rozmieszczenie przez irański reżim w Syrii ofensywnych systemów rakietowych i rakiet skierowanych przeciwko Izraelowi jest niedopuszczalnym i bardzo niebezpiecznym wydarzeniem dla całego Bliskiego Wschodu. Islamski Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich lekkomyślnych działań, a my wzywamy ich bojowników, w tym Hezbollah, do nie podejmowania dalszych prowokacyjnych kroków. Stany Zjednoczone wzywają również wszystkie narody do podkreślenia, że działania irańskiego reżimu stanowią poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i stabilności."
    10 maja 2018 r. syryjskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że fala izraelskich nalotów na terytorium Syrii oznacza rozpoczęcie nowego etapu bezpośredniego zaangażowania się Izraela w wojnę domową w tym kraju i "sygnalizuje początek nowego etapu wojny z Syrią".
    10 maja 2018 r. przewodniczący irańskiej parlamentarnej komisji ds. polityki zagranicznej Alaeddin Boroujerdi, potępił Izrael za przeprowadzenie nalotów na irańskie cele w Syrii. "Izrael wszedł w niebezpieczną grę. Głównym celem tych ataków, wspieranych przez Stany Zjednoczone, jest odwrócenie opinii publicznej od zachowania amerykańskiego prezydenta i jego decyzji o odstąpieniu od umowy nuklearnej z Iranem z 2015 r. Agresja syjonistycznego podmiotu na naszych doradców w Syrii gwarantuje nam prawo do reakcji."

11 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela opublikowały rano zdjęcia lotnicze obiektów, które zostały ostatnio zbombardowane w Syrii. Wszystkie miejsca były wykorzystywane przez irańskie siły wojskowe. Na zdjęciach między innymi można zobaczyć irańskie obiekty wywiadowcze, obiekt wojskowy Quds Force w Kiswah i irańskie miejsce logistyczne w pobliżu Damaszku.
    11 maja 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała, że w kwietniu b.r. odnotowano 223 ataki terrorystyczne, co stanowi wzrost o 60% w porównaniu do marca (w marcu było 136 incydentów). Większość tych ataków przypada na granicę ze Strefą Gazy.
    11 maja 2018 r. minister obrony Izraela Avigdor Liberman ostrzegł Syrię, że jeśli nie usunie wojskowej obecności Iranu ze swoich granic, to kraj ten ucierpi na skutek problemów i zniszczeń. "Wykorzystam tę okazję, aby wysłać wiadomość do Assada: Wyrzuć Irańczyków, Gwardię Rewolucyjną Suleimaniego i siły Quds z waszego kraju. One nie działają w waszym interesie, oni tylko was ranią, a ich cała obecność przynosi tylko problemy i zniszczenie. Wyrzućcie Irańczyków, a potem możliwe, że życie tutaj powróci do normy."

11 maja 2018 r. około 15 tys. Palestyńczyków wzięło udział w masowych demonstracjach przy ogrodzeniu granicznym w Strefie Gazy. Palono opony, rzucano kamienie i koktajle Mołotowa, oraz podejmowano próby uszkodzenia ogrodzenia. Do najcięższych wystąpień doszło w rejonie przejścia granicznego Kerem Szalom, gdzie doszło do licznych podpaleń. Między innymi uszkodzony został gazociąg i rurociąg, którym przetłaczane są płynne paliwa do Strefy Gazy. W starciach zginął 1 Palestyńczyk, a 971 doznało obrażeń, w tym 176 zostało rannych w wyniku postrzelenia ostrą amunicją.
    11 maja 2018 r. po południem palestyński terrorysta wjechał samochodem w izraelskiego żołnierza przy żydowskim osiedlu Shavei Shomron w środkowej części Samarii. Żołnierz został ranny, a napastnik uciekł.

11 maja 2018 r. rzecznik międzynarodowych sił pokojowych UNIFIL, Andrea Tenenti poinformował, że na granicy izraelsko-libańskiej utrzymuje się cisza. "Monitorujemy ogólną sytuację, ale w odniesieniu do naszego obszaru sytuacja była cicha." Obecnie UNIFIL utrzymuje około 450 patroli dziennie, i nie zwiększył tej ilości. UNIFIL posiada 10,5 tys. żołnierzy, którzy monitorują przestrzeganie rozejmu i pomagają libańskim żołnierzom w zabezpieczaniu granicy.
    11 maja 2018 r. doradca wojskowy rosyjskiego prezydenta Władimira Putina powiedział, że Rosja nie negocjuje z Syrią w sprawie dostaw systemu obrony powietrznej S-300. „Syryjczycy mają wszystko, czego potrzebują, aby stawić czoła swoim wrogom."

12 maja 2018 r. - Szabat.
    12 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela wzmocniły jednostki rozlokowane wzdłuż granic Strefy Gazy. Kilkuset żołnierzy z Brygady Givati i Brygady Nahal skierowano w ten rejon. Żołnierze otrzymali instrukcje, aby przygotowali się na możliwość wystąpienia skrajnych scenariuszy wydarzeń, podczas których może dojść do masowego przełamania ogrodzenia granicznego Strefy Gazy i infiltracji grup terrorystycznych Hamasu. Z tego powodu, na pierwszej linii przy granicy, obok snajperów rozmieszczono żołnierzy z elitarnej Brygady Givati. Celem podjętych działań, jest zatrzymanie ewentualnej infiltracji w odległości do 1-2 km od granicy. Dodatkowe zabezpieczenia wprowadzono w rejonach żydowskich przygranicznych społeczności takich jak Nahal Oz, Netiv HaAsara, Kerem Shalom lub Kissufim.

12 maja 2018 r. rano Siły Obronne Izraela zamknęły ze względów bezpieczeństwa przejście graniczne Kerem Szalom ze Strefą Gazy.
    12 maja 2018 r. po południem Siły Obronne Izraela zniszczyły podziemny tunel terrorystyczny przebiegający w pobliżu przejścia granicznego Erez w północnej części Strefy Gazy. Tunel został zbombardowany i zniszczony przez samoloty wojskowe.

12 maja 2018 r. Czechy, Węgry i Rumunia zablokowały deklarację Unii Europejskiej krytykującą przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy.

13 maja 2018 r. - Dzień Jerozolimy. Tysiące Izraelczyków wzięło udział w marszach z flagami w Jerozolimie. Odbyły się także liczne koncerty oraz imprezy okolicznościowe.
    13 maja 2018 r. rząd zatwierdził plan budowy turystycznej kolejki gondolowej ze Starego Miasta Jerozolimy na Wzgórze Oliwne. "Projekt kolejki linowej jest znaczącym krokiem naprzód w rozwoju Jerozolimy i umocnieniu jej statusu światowej stolicy turystycznej w celu znacznego zwiększenia napływu turystów do kraju i wzmocnienia naszej gospodarki. Kolejka linowa będzie wyjątkową atrakcją turystyczną, z której turyści i zwiedzający będą mogli podziwiać Jerozolimę i jej unikalne miejsca. Projekt kolejki linowej wzmocni i rozwinie nocne życie turystyczne w mieście i pomoże pokonać problemy z dostępnością dla turystów, którzy chcą zwiedzać Stare Miasto. Kolejki linowe tego typu działają już z powodzeniem w innych miastach na całym świecie, przyciągając znaczną liczbę turystów." Planowana linia kolejki gondolowej będzie miała długość 1400 metrów. Większość planowanej trasy przebiega przez grunty będące własnością publiczną.
    13 maja 2018 r. do Izraela przyleciała córka amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Ivanka Trump, i jej mąż Jared Kushner. Wezmą oni udział w ceremonii otwarcia ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Delegacja amerykańska będzie liczyła 250 osób, w tym kongresmanów, rabinów i urzędników administracji. W jej skład wejdą: zastępca sekretarza stanu John Sullivan, wysłannik Trumpa na Bliski Wschód Jason Greenblatt, ambasador amerykański David Friedman, gubernator Florydy Rick Scott, senatorowie Lindsey Graham, Ted Cruz, Mike Lee i Dean Heller oraz kongresmani Joe Wilson i Ted Deutch.
    13 maja 2018 r. szef Południowego Dowództwa gen. Ejal Zamir spotkał się z przywódcami izraelskich społeczności położonych w pobliżu Strefy Gazy. Zamir powiedział: "Możecie być spokojni. Siły Obronne Izraela rozmieściły wzmocnione siły i zrobią wszystko, aby zapobiec przejściu przez płot. Wydarzenia nie powinny dotrzeć do miasteczek i nie trzeba przygotowywać się na ogień rakietowy."
    13 maja 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman poinformował, że ponad 6,5 mln szekli zostanie przeznaczonych na renowację i modernizację publicznych schronów w Kiryat Shmona na północy kraju. Prace rozpoczną się od renowacji schronów przeciwbombowych, zakupu i instalacji klimatyzatorów w schronach, zakupie przenośnych schronów przeciwpancernych, umocnienia aptek w mieście i wielu innych. "Pracujemy obecnie nad znacznie szerszym planem, który pozwoli na pełne rozwiązanie problemów bezpieczeństwa dla północnych społeczności, które stoją w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Będziemy nadal nalegać na naszą zdeterminowaną politykę bezpieczeństwa na północy, ale także zainwestujemy w fortyfikacje."

---- Ambasada USA w Jerozolimie ----

14 maja 2018 r. rano Palestyńczycy kamieniami tramwaj przy dzielnicy Shuafat we Wschodniej Jerozolimie. Nikt nie został ranny, ale tramwaj został uszkodzony.
    14 maja 2018 r. po południem odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Premier Benjamin Netanjahu powiedział: "Nie mamy lepszych przyjaciół na świecie niż Stany Zjednoczone. Stoicie za Izraelem, i za Jerozolimą. Dziękuję wam! Drodzy przyjaciele, co za wspaniały dzień, będziemy pamiętać o tej chwili! To jest historia. Prezydencie Trump, uznając historię, stworzyłeś historię. Wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni, wszyscy jesteśmy głęboko wdzięczni. W moim wczesnym dziecińśtwie wychowywałem się w tej dzielnicy Arnona. Moja matka mówiła mi: nie możesz iść dalej. To było blisko granicy, gdzie prowadzono ostrzał snajperów. A dzisiaj ambasada najpotężniejszego narodu na ziemi, naszego największego sprzymierzeńca, Stanów Zjednoczonych Ameryki, otworzyła tutaj swoją ambasadę."
    14 maja 2018 r. po południem kilkuset Palestyńczyków i izraelskich działaczy lewicowych zorganizowało demonstrację w dzielnicy Arnona w Jerozolimie. Rozwieszono palestyńskie flagi. Doszło do starć z policją.
    14 maja 2018 r. straż pożarna poinformowała, że wypuszczane ze Strefy Gazy latawce z podwieszonymi bombami zapalającymi spowodowały wystąpienie 35 pożarów, które zostały ugaszone.
    14 maja 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu przeprowadził konsultację bezpieczeństwa z ministrem obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego, szefem sztabu, szefem agencji bezpieczeństwa Szin Bet, komisarzem policji i szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Premier powiedział: "Zdeterminowane działania Sił Obronnych Izraela i sił bezpieczeństwa uniemożliwiły infiltrację przez granice Izraela. Zwiększone siły armii, Szin Bet i policji są rozmieszczone dla potrzeb każdego scenariusza. Każdy kraj ma obowiązek bronić swoich granic. Organizacja terrorystyczna Hamas deklaruje zamiar zniszczenia Izraela i wysyła tysiące ludzi, by przebili się przez ogrodzenie graniczne, aby osiągnąć ten cel. Nadal będziemy działać stanowczo, aby bronić naszą suwerenność i naszych obywateli.”

14 maja 2018 r. rano izraelskie samoloty rozrzuciły nad Strefą Gazy ulotki ostrzegające Palestyńczyków, by nie zbliżali się do granicy z Izraelem. "Siły Obronne Izraela przypominają ostrzeżenie mieszkańcom Gazy, aby nie zbliżali się do granicy i nie pozwolili na wykorzystywanie siebie przez Hamas. Siły Obronne Izraela są przygotowane na wiele scenariuszy i jesteśmy zdeterminowani, aby chronić obywateli Izraela i jego suwerenność. Siły Obronne Izraela nie pozwolą szkodzić swojej infrastrukturze bezpieczeństwa lub ogrodzeniu, które chroni obywateli Izraela, i będzie działać przeciwko każdemu, kto próbuje zaszkodzić bezpieczeństwu Izraela."
    14 maja Hamas opublikował nagranie video z ostrzeżeniem dla mieszkańców izraelskich społeczności położonych w pobliżu Strefy Gazy "Do mieszkańców obszaru Strefy Gazy: Słowo jest słowem. Palestyńczycy niepohamowanie napływają i przekroczą granicę. Radzimy opuścić swoje domy i bez wahania ewakuować się. Latawce są tylko czubkiem góry lodowej, a każdy, kto pozostanie, poniesie pełne konsekwencje. Zostaliście ostrzeżeni!!! Przekroczymy granicę i dotrzemy do miast, a nie umrzemy w spokoju."
    14 maja 2018 r. ponad 40 tysięcy Palestyńczyków wzięło udział w gwałtownych demonstracjach w trzynastu miejscach przy ogrodzeniu granicznym Strefy Gazy. Pod zasłoną najgwałtowniejszych starć, swoje działania próbowali przeprowadzić terroryści. Między innymi w rejonie przejścia granicznego Kerem Shalom 3 uzbrojonych palestyńskich terrorystów usiłowało podłożyć ładunki wybuchowe przy barierze granicznej. Wszyscy trzej zostali zabici. Demonstranci usiłowali na siłę sforsować granicę Izraela. W rejonie obozu uchodźców Jabalaya ostrzelano izraelskich żołnierzy strzegących granicy. W rejonie tym zestrzelono mały izraelski bazzałogowy dron. W starciach zginęło 58 Palestyńczyków, a około 2200 zostało rannych. Ranny został 1 izraelski żołnierz.
    14 maja 2018 r. Autonomia Palestyńska ogłosiła jutrzejszy dzień dniem żałoby po zamieszkach w Strefie Gazy, w których zginęło wiele osób.

    14 maja 2018 r. po południem izraelskie samoloty zbombardowały jedenaście celów Hamasu w Strefie Gazy. Był to odwet za wzmożoną działalność terrorystyczną wzdłuż ogrodzenia granicznego Strefy Gazy.
    14 maja 2018 r. w rejonie Nablusu, Ramallah i w Hebronie wybuchły palestyńskie zamieszki. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu.
    14 maja 2018 r. szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat powiedział, że Autonomia Palestyńska postanowiła złożyć skargę przeciwko Izraelowi do Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w sprawie "budowy osiedli na okupowanych ziemiach". Wcześniej Mahmoud Abbas otwarcie potępił otwarcie amerykańskiej ambasady w Jerozolimie jako "nowej amerykańskiej placówki osadniczej w Jerozolimie". Stwierdził, że uznanie Jerozolimy jako stolicy Izraela przez Stany Zjednoczone oznacza, że "Stany Zjednoczone nie są już mediatorem w procesie pokojowym - usunięcie Jerozolimy i uchodźców oznacza amerykańskie uderzenie w nasze twarze".

14 maja 2018 r. egipski wywiad wezwał do Kairu przywódcę Hamasu, Ismaila Hanije. Egipt skrytykował Hamas za podżeganie do przemocy w Strefie Gazy. Ostrzeżono Hanije, że przedłużanie protestów na granicy doprowadzi do strategicznego wyeliminowania przez Izrael przywódców Hamasu. Natomiast Egipt i inne arabskie państwa potępią Hamas.
    14 maja 2018 r. jordański król Abdullah potępił to, co nazwał "jawnym aktem agresji i przemocy stosowanym przez Izrael przeciwko Palestyńskim Arabom w Gazie”. Król skrytykował także przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych w Izraelu do Jerozolimy, ostrzegając, że ruch ten będzie miał poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie i rozpali uczucia muzułmanów i chrześcijan. Król Abdullah wygłosił uwagi podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, podczas której omawiano najnowsze wydarzenia na arenie palestyńskiej, w szczególności eskalację w Gazie, a także reperkusje związane z przeniesieniem amerykańskiej ambasady do Jerozolimy. Król wezwał społeczność międzynarodową do wzięcia na siebie moralnej i prawnej odpowiedzialności za ochronę Palestyńczyków. Ostrzegł również przed konsekwencjami przeniesienia ambasady do Jerozolimy, podkreślając, że Jerozolima jest kluczem do osiągnięcia pokoju i stabilności w regionie i na świecie.
    14 maja 2018 r. tureccy demonstranci demonstrowali przed ambasadą Izraela w Ankarze, wykrzykując slogany przeciwko Izraelowi i rzucając kamieniami w ambasadę. Turcja ogłosiła trzy dni żałoby narodowej.
    14 maja 2018 r. rząd RPA wycofał swojego ambasadora z Izraela w proteście przeciwko przemocy na granicy za Strefą Gazy. "Rząd Republiki Południowej Afryki potępia w możliwie najostrzejszy możliwy sposób ostatni akt agresywnej agresji przeprowadzonej przez izraelskie siły zbrojne wzdłuż granicy ze Strefą Gazy, który doprowadził do śmierci ponad 40 cywilów. Ofiary brały udział w pokojowym proteście przeciwko prowokacyjnej inauguracji ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Biorąc pod uwagę bezkrytyczny i poważny sposób ostatniego ataku Izraela, rząd Republiki Południowej Afryki podjął decyzję o odwołaniu ambasadora Sisa Ngombane ze skutkiem natychmiastowym, aż do odwołania. Siły Obronne Izraela powinny wycofać się ze Strefy Gazy i zakończyć brutalne i destrukcyjne wtargnięcia na terytoria palestyńskie. Republika Południowej Afryki utrzymuje dalej, że przemoc w Strefie Gazy stanie na przeszkodzie odbudowie instytucji i infrastruktury palestyńskiej. Rutynowe działania izraelskich sił zbrojnych stanowią kolejną przeszkodę w trwałym rozwiązaniu konfliktu, który musi przybrać formę dwóch państw - Palestyny i Izraela - istniejących obok siebie w pokoju."
    14 maja 2018 r. australijski premier Malcolm Turnbull wieczorem obwinił Hamas o śmierć mieszkańców Strefy Gazy, którzy uczestniczyli w brutalnych rozruchach na granicy z Izraelem. "Każda taka utrata życia jest tragiczna w takich okolicznościach, ale zachowanie Hamasu jest konfrontacyjne. Próbują sprowokować Izraelskie Siły Obronne. Jeśli w tym kontekście wypychają ludzi do granicy, w tej strefie konfliktu zasadniczo popychasz ludzi w okoliczności, w których najprawdopodobniej zostaną zastrzeleni, ponieważ Izrael stara się bronić.

15 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że zdołano zidentyfikować 24 ofiary wczorajszych brutalnych starć w Strefie Gazy. Większość z nich była członkami organizacji terrorystycznych Hamas i Islamski Dżihad. Przez cały czas wzdłuż granicy Strefy Gazy w pełnej gotowości stacjonują trzy brygady. Snajperzy rozmieszczeni są w terenie, a balony obserwacyjne i drony zapewniają obraz aktualnej sytuacji wewnątrz Strefy Gazy.
    15 maja 2018 r. dowódca obrony cywilnej gen. Tamir Jadai, ujawnił przed parlamentarną komisją spraw zagranicznych i obrony, że 2,5 mln cywilów żyje obecnie w 700 tys. domów, które są niewystarczająco zabezpieczone na wypadek wojny. Dodatkowo, 27% publicznych schronów w Izraelu jest w niskim stanie gotowości.
    15 maja 2018 r. premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że Hamas płaci mieszkańcom Gazy, za udział w demonstracjach przy granicy z Izraelem. "Cóż, szkoda, że to by się w ogóle nie wydarzyło. Mam na myśli, że Hamas naciska na ludzi z myślą o masowej infiltracji do Izraela, otwarcie deklarując, że ich celem jest zniszczenie Izraela. Oni płacą tym ludziom, więc to są, no wiecie, pokojowe demonstracje, o których myślicie. Pchają cywili, kobiety i dzieci na linię ognia w celu uzyskania ofiar. Staramy się minimalizować ofiary, a oni próbują podnosić straty, aby wywierać presję na Izrael, co jest okropne. Próbujemy innych sposobów, próbujemy różnych środków, próbujemy nieśmiercionośnych środków, a one nie działają, więc nie mamy wyboru. Cóż, po pierwsze, zrozummy, dlaczego są na krawędzi upadku. Ponieważ Autonomia Palestyńska przestała dawać im pieniądze. Pieniądze, które normalnie im dawali, teraz przestali je dawać, więc są w kryzysie finansowym. A pieniądze, które pobierają w podatkach przeznaczają na swoją machinę terroru i do rzeczy, które robili wczoraj, właśnie dlatego Gaza jest w kryzysie."

15 maja 2018 r. w nocy trzej palestyńscy terroryści usiłowali podłożyć ładunki wybuchowe przy ogrodzeniu granicznym w południowej części Strefy Gazy. Zostali wcześniej dostrzeżeni i zastrzeleni przez izraelskich snajperów. Saperzy zneutralizowali ładunki wybuchowe. Gdy po południem arabskie kobiety i dzieci usiłowały ściągnąć ciała zabitych, wokół oczekiwali dziennikarze, licząc na to, że izraelscy żołnierze otworzą ogień do cywilów. W ciągu dnia około 4 tys. Palestyńczyków demonstrowało w kilku miejscach wzdłuż ogrodzenia granicznego Strefy Gazy.
    15 maja 2018 r. około 700 Palestyńczyków uczestniczyło w zamieszkach w 14 miejscach Judei i Samarii. Palono opony, rzucano kamienie i koktajle Mołotowa w izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Przy Ramallah rannych zostało 2 izraelskich żołnierzy. W Autonomii Palestyńskiej obowiązuje dzisiaj strajk generalny.
    15 maja 2018 r. wieczorem Izrael wpuścił do Strefy Gazy osiem ciężarówek z pomocą humanitarną i sprzętem medycznym. Przejechały one przez przejście graniczne Kerem Shalom. Cztery ciężarówki należały do Autonomii Palestyńskiej, dwie do UNICEF, a dwie ciężarówki ze sprzętem medycznym dołożyły Siły Obronne Izraela. Hamas odmówił wpuszczenia obu izraelskich ciężarówek.

15 maja 2018 r. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził niepokój eskalacją sytuacji wokół Strefy Gazy. "Sytuacja, w szczególności śmierć wielu dziesiątków Palestyńczyków, wywołuje najgłębszy niepokój. Moskwa wyraziła zaniepokojenie od początku działań Stanów Zjednoczonych, które mogły doprowadzić do wywołania napięć na Bliskim Wschodzie. Decyzja Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu swojej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy nie pomaga uregulować sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale destabilizuje i tak już skomplikowaną atmosferę. Bardzo uważnie śledzimy sytuację i uważamy, że wszystkie strony, wszystkie kraje, a zwłaszcza członkowie Kwartetu, muszą unikać wszelkich działań, które wywołują takie wybuchy napięć."
    15 maja 2018 r. rzecznik UNHCHR, Rupert Colville skarcił Izrael za użycie nadmiernej siły w obronie swojej granicy przed infiltracją ze Strefy Gazy. "Sam fakt zbliżania się do ogrodzenia nie jest śmiertelnym, zagrażającym życiu aktem. Wygląda na to, że tam każdy może zostać zastrzelony. Nie do przyjęcia jest twierdzenie, że jest to Hamas i dlatego jest ok."
    15 maja 2018 r. Ali Akbar Velayati, główny doradca ds. polityki zagranicznej najwyższego przywódcy Iranu, Ajatollah Ali Khamanei, zagroził Izraelowi, że przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy „przyśpieszy proces upadku reżimu syjonistycznego".
    15 maja 2018 r. rzeczniczka Departamentu Stanu, Heather Nauert, oskarżyła Hamas, że próbuje wykorzystywać otwarcie ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie do zachęcania do przemocy. "Jest to złożony region. Żałujemy utraty życia, żałujemy utraty każdego życia, ale Izrael ma prawo się bronić. Obserwowaliśmy demonstracje w ciągu ostatnich sześciu tygodni, i nie są one niczym nowym. Jeśli Hamas chce użyć tego jako pretekstu, by podrażnić ludzi i zachęcać do przemocy, to jest ich wybór. To nieodpowiedzialny wybór." Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley powiedziała: "W ostatnich dniach wspierani przez Iran terroryści z Hamasu, podżegali do ataków na izraelskie siły bezpieczeństwa i infrastrukturę, i to ta przemoc powinna zająć naszą uwagę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Żaden kraj w tej izbie nie działałby z większą powściągliwością niż Izrael. W rzeczywistości przepisy kilku krajów tutaj sugerują, że byłyby znacznie mniej powściągliwe."

---- Ambasada Gwatemali w Jerozolimie ----

16 maja 2018 r. w Jerozolimie odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia ambasady Gwatemali. To drugi kraj po Stanach Zjednoczonych, który zdecydował się na ten krok, w ramach uznania Jerozolimy jako stolicy państwa Izrael. W ceremonii wziął udział gwatemalski prezydent Jimmy Morales. Gwatemala posiadała już swoją ambasadę w Jerozolimie (od 1959 r.), jednak później przeniesiono ją do Tel Awiwu.
    16 maja 2018 r. po południem palestyńscy terroryści ze Strefy Gazy ostrzelali z ciężkiego karabinu maszynowego przygraniczne miasto Sderot. Kule trafiły w boczne ściany sześciu domów. Pomimo tego incydentu, Siły Obronne Izraela wycofały część sił rozmieszczonych wzdłuż granicy Strefy Gazy. Decyzję podjęto po ocenie stanu bezpieczeństwa, która wskazuje, że w najbliższym czasie nie powinno dojść do większej eskalacji przemocy.

16 maja 2018 r. przywódca Hamasu, Jahja Sinwar powiedział, że Hamas "nie jest zainteresowany konfrontacją wojskową z Izraelem. Hamas wolał pokojowy protest przeciwko ogrodzeniu granicznemu niż ostrzał rakietowy."
    16 maja 2018 r. wieczorem izraelski czołg ostrzelał przygraniczny posterunek obserwacyjny Hamasu w Strefie Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał z broni maszynowej miasta Sderot.

16 maja 2018 r. Autonomia Palestyńska odwołała swoich przedstawicieli z Rumunii, Czech, Węgier i Austrii, jako protest przeciwko zablokowaniu przez te kraje rezolucji Unii Europejskiej potępiającej przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy.
    16 maja 2018 r. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na przywódców Hezbollahu, w tym na jego sekretarza generalnego Hassana Nasrallaha i jego zastępcę Naima Qassem. Dzień wcześniej Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na gubernatora irańskiego banku centralnego, za przekazanie milionów dolarów dla elitarnej irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.

17 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela rano wprowadziły zakaz cywilnych lotów w obszarze do 6 km od granicy ze Strefą Gazy. Zakaz wprowadzono ze względu na wczorajszy ostrzał z broni maszynowej miasta Sderot.
    17 maja 2018 r. premier Benjamin Netanjahu powiedział, że zgadza się z Salahem Bardawilem, przywódcą Hamasu w Gazie, który przyznał, że 50 spośród uczestników zamieszek, którzy zginęli w demonstracjach wzdłuż granicy Strefy Gazy w poniedziałek, było członkami jego organizacji terrorystycznej. "Jesteście gotowi na prawdziwy szok? Całkowicie zgadzam się z przywódcami organizacji terrorystycznej Hamasu, którzy powiedzieli to w ciągu ostatnich kilku dni. Mahmud al Zahar, współzałożyciel Hamasu, powiedział, że nazywanie działań Palestyńczyków na granicy Gazy pokojowymi demonstracjami jest wyraźnym oszustwem. To są jego słowa. To nie jest pokojowy opór - powiedział. Zgadzam się z tym. Strzelanie z proc i rzucanie materiałów wybuchowych w Izraelu wcale nie jest pokojowe. Lub weźmy przywódcę Hamasu, Jahja Sinwara. Powiedział, że celem zamieszek jest przedrzeć się przez granicę i wyrwać ich serca. Zgadzam się, że zniszczenie Izraela i zabicie niewinnych Izraelczyków jest jego prawdziwym celem. A co powiecie na wysokiego oficera Hamasu, Salaha Bardawila? Powiedział, że 50 z 60 Palestyńczyków zabitych w poniedziałek, czyli ponad 80% było członkami Hamasu - innymi słowy, członkami organizacji terrorystycznej. To ten sam Hamas, który wzywał do ludobójstwa wszystkich Żydów. Zgadzam się, że Izrael jest celem terrorystów. Teraz, jeśli nie wierzycie mi, to chociaż uwierzcie przywódcom Hamasu, lub po prostu obejrzyjcie film. Palestyńczycy przedzierają się przez ogrodzenie bezpieczeństwa Izraela – niektórzy wymachują pięściami. Krzyczą: O, Żydzi! Przybywamy was zabić! Właśnie przeciwko temu bronimy naszych rodzin. I zrobilibyście dokładnie to samo."

17 maja 2018 r. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na jednego z finansistów organizacji terrorystycznej Hezbollah i jej przedstawiciela w Iranie, a także pięć podmiotów z Europy, Afryki Zachodniej i Bliskiego Wschodu. Sankcje nałożono na finansistę Hezbollahu, Mohammada Ibrahima Bazziego i jego przedstawiciela w Iranie, Abdallaha Safiego Al-Dina. Na czarnej liście Departamentu Skarbu USA znalazły się także: belgijski konglomerat usług energetycznych Global Trading Group; gambijska firma naftowa Euro African Group; libańskie przedsiębiorstwo Africa Middle East Investment Holding, grupa Premier Investment SAL Ssh Offshore oraz grupa importowo-eksportowa Car Escort Services. Sekretarz Skarbu USA Steven Mnuchin powiedział: "Dzika i zdeprawowana działalność jednego z najbardziej znanych finansistów Hezbollahu nie może być tolerowana. Administracja Stanów Zjednoczonych będzie na każdym kroku ujawniać i niszczyć Hezbollah oraz irańskie sieci terrorystyczne, w tym te mające powiązania z Centralnym Bankiem Iranu."

18 maja 2018 r. fala upałów spowodowała serię pożarów w całym kraju. Pożar dotknął między innymi rezerwatu przyrody strumienia Besor, a także lasu Bereket przy moszawie Givat Ko'ach. Mieszkańcy wschodniej części moszawu zostali poproszeni o ewakuację, a do gaszenia pożaru wezwano dodatkowe samoloty gaśnicze. Gaszenie pożarów było utrudnione przez silny wiatr i wysoka temperatura.
    18 maja 2018 r. premier Benjamin Netanjahu potępił decyzję UNHCR w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania możliwości popełnienia przez Izrael zbrodni wojennej podczas ostatnich starć na granicy Strefy Gazy. "To nic nowego pod słońcem. Organizacja, która nazywa się Radą Praw Człowieka, po raz kolejny udowodniła, że jest obłudnym i stronniczym ciałem, którego celem jest wyrządzenie krzywdy Izraelowi i wspieranie terroryzmu. Izrael zdecydowanie odrzuca decyzję podjętą przez automatyczną większość antyizraelską, której wyniki są znane z wyprzedzeniem. Państwo Izrael będzie nadal chronić swoich obywateli i żołnierzy, ponieważ przyznaje je samo prawo do samoobrony."
    18 maja 2018 r. na prośbę jordańskiego króla Abdullaha do Strefy Gazy została przepuszczona kolumna jordańskich ciężarówek przewożących pomoc medyczną. W drodze powrotnej trzy karetki przewiozły rannych Palestyńczyków do szpitali w Jordanii.

18 maja 2018 r. sekretarz generalny OWP Saeb Erekat oskarżył administrację amerykańskiego rządu Donalda Trumpa o fanatyzowanie ekstremizmu i osłabienie umiarkowanych polityków. Erekat podkreślił, że decyzja o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy wzmocniła siły ekstremizmu w regionie.
    18 maja 2018 r. po południem około 1 tys. Palestyńczyków demonstrowało w pięciu miejscach wzdłuż granicy Strefy Gazy. Palono opony i obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym.

18 maja 2018 r. w Stambule (Turcja) odbył się szczyt przywódców muzułmańskich pod przewodnictwem tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Wezwano międzynarodową społeczność do chronienia Palestyńczyków. Oskarżono przy tym Izrael o doprowadzenie do "świadomego morderstwa co najmniej 60 cywilnych osób" podczas protestów w Strefie Gazie. Potępiono "brutalne zbrodnie popełnione przez siły izraelskie przy wsparciu administracji Stanów Zjednoczonych".
    18 maja 2018 r. w Genewie (Szwajcaria) obradowała Rada Praw Człowieka ONZ (UNHCR). Przyjęto rezolucję w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania możliwości popełnienia przez Izrael zbrodni wojennej podczas ostatnich zajść na granicy Strefy Gazy. Rezolucję poparło 29 państw (Afganistan, Angola, Arabia Saudyjska, Belgia, Brazylia, Burundi, Chile, Chiny, Ekwador, Egipt, Filipiny, Hiszpania, Irak, Katar, Kirgistan, Kuba, Kongo, Meksyk, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, RPA, Senegal, Słowenia, Tunezja, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie), przy 2 głosach przeciwko (USA, Australia) i 14 wstrzymujących się (Niemcy, Węgry, Japonia, Korea, Chorwacja, Etiopia, Gruzja, Kenia, Panama, Rwanda, Szwajcaria, Togo i Wielka Brytania. Ukraina i Mongolia nie były obecne w czasie głosowania). Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley powiedziała: "W czasie, gdy Wenezuela dąży do dyktatury, Iran więzi tysiące przeciwników politycznych, a w Birmie dzieją się czystki etniczne, tak zwana Rada Praw Człowieka ONZ postanowiła wszcząć dochodzenie w sprawie słusznej obrony własnego kraju przez demokratyczną ojczyznę przed atakami terrorystycznymi. To kolejny haniebny dzień dla praw człowieka." Ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon, również potępił ten ruch.

19 maja 2018 r. - Szabat.

20 maja 2018 r. - Szawuot.
    20 maja 2018 r. rzecznik armii, gen. Ronen Manelis powiedział: "W ciągu ostatnich siedmiu tygodni Hamas aktywnie wzywał do brutalnych rozruchów i próbował przeniknąć na terytorium Izraela wzdłuż granicy ze Strefą Gazy, a następnie wykorzystał następującą przemoc, aby oszukać zachodnich przywódców i media." Manelis szczegółowo opisał wysiłki Hamasu mające na celu sprowokowanie starć między izraelskimi siłami bezpieczeństwa i uczestnikami zamieszek na granicy. "Zamieszki, które rozpoczęły się 30 marca, zostały nazwane Marszem Powrotu. Zostały zorganizowane przez Wysoki Komitet Koordynacyjny ds. Marszu Powrotu, ciało zdominowane przez członków grup terrorystycznych Hamasu i Islamskiego Dżihadu. Hamas wysyłał buntowników na granicę Gazy, płacąc uczestnikom zamieszek 14 dolarów za udział w starciach. Grupa terrorystyczna zachęciła nawet kobiety i dzieci do udziału, płacąc 100 dolarów całym rodzinom, które wzięły udział w zamieszkach. Grupa terrorystyczna dotowała nawet kontuzje - wypłacając 500 dolarów rannym podczas próby naruszenia granicy izraelskiej. Tymczasem terroryści z Hamasu mieszali się z tłumem, podżegając do przemocy i prowadząc zbrojne ataki na izraelską granicę, z użyciem karabinów maszynowych, koktajli Mołotowa ... improwizowane ładunki wybuchowe i granaty. Podczas gdy Hamas i jego zwolennicy wykorzystali przemoc, która byłem wynikiem tych demonstracji, to grupa terrorystyczna była czasami zaskakująco szczera pod względem kampanii przeciwko Izraelowi. 16 maja, zaledwie kilka dni po zabiciu ponad 60 uczestników zamieszek próbujących przełamać granicę izraelską, wysoki przywódca Hamasu, Salah Bardawil, przyznał, że spośród 62 ofiar śmiertelnych: 50 z nich to członkowie Hamasu. Inni zostali zidentyfikowani jako członkowie rywalizujących grup terrorystycznych, w tym Islamskiego Dżihadu - obalając narrację przyjętą przez krytyków Izraela na Zachodzie, że Siły Obronne Izraela użyły nadmiernej siły przeciwko pokojowym demonstrantom cywilnym. Inny wysoki przywódca Hamasu, Mahmuda Al-Zahara, 13 maja przyznał się w wywiadzie dla Al-Dżaziry, mówiąc: Kiedy mówimy o pokojowym oporze, oszukujemy opinię publiczną. Pomimo tych wypowiedzi, niektóre zachodnie media nieustannie popychały narrację ulubioną przez Hamas publikując kłamstwa, a nie fakty."
    20 maja 2018 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelskich policjantów przy Bramie Damasceńskiej na Starym Mieście Jerozolimy. Ranny został 1 policjant. Obrzucono także kamieniami przejeżdżający autobus, w którym ranna została 1 osoba. Aresztowano 3 Arabów.

20 maja 2018 r. wieczorem Siły Narodowe i Islamskie wezwały w Ramallah wszystkich Palestyńczyków do wzięcia udziału w najbliższy piątek w marszu na Jerozolimę, aby w ten sposób zaprotestować przeciwko polityce Izraela i ujawnić kłamliwe ustępstwa wobec osadników żydowskich. Wezwano także do konfrontacji we wszystkich punktach tarcia z "okupantami i ich osadnikami", zwłaszcza w wioskach Autonomii Palestyńskiej, aby w ten sposób odciąć drogi do osiedli żydowskich i zakłócić ich życia. Następny piątek został ogłoszony dniem eskalacji w rejonie.

20 maja 2018 r. około 10 tys. Marokańczyków demonstrowało w Casablance przeciwko przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych w Izraelu do Jerozolimy. Demonstranci skandowali hasła: "Śmierć Izraelowi!" i nieśli falgi OWP. Demonstracja została zorganizowana przez cztery różne partie w Maroku, w tym radykalną islamistyczną grupę al-Adl Wal Ihsan.

---- Ambasada Paragwaju w Jerozolimie ----

21 maja 2018 r. odbyła się uroczystość otwarcia ambasady Paragwaju w Jerozolimie. W ceremonii uczestniczył paragwajski prezydent Horacio Cartes.
    21 maja 2018 r. W Herzliji odbyła się konferencja dowódców sił powietrznych 20 państw - Niemiec, Kanady, Grecji, Polski, Austrii, Bułgarii, USA, Włoch, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Cypru, Rumunii, Chorwacji, Holandii, Finlandii, Belgii, Wietnamu i Indii. Konferencja została zorganizowana z okazji 70-lecia Sił Powietrznych Izraela. Konferencja będzie obejmować wykłady, wycieczki, strategiczne dyskusje i wspólne szkolenia lotnicze. Dowódca izraelskich sił powietrznych gen. Amikam Norkin powiedział, że izraelskie samoloty myśliwskie F-35 Adir są już w gotowości operacyjnej i uczestniczą w misjach. "Dwa tygodnie temu, podczas naszych nocnych nalotów na Syrię, syryjskie systemy obrony powietrznej wystrzeliły ponad 100 rakiet do naszych samolotów, a Irańczycy wystrzelili 32 rakiety na Izrael, z których cztery zostały przechwycone, a pozostałe spadły poza terytorium Izraela. Nasze systemy obrony przeciwlotniczej David Sling i Iron Dome mają 85% wskaźnika skuteczności." Narkin ujawnił także, że "izraelskie F-35 Adir uczestniczą już w misjach operacyjnych. Jako pierwsi na świecie używamy F-35 w działalności operacyjnej."

21 maja 2018 r. nad ranem izraelscy żołnierze wkroczyli do miasta Dżenin na północy Samarii, gdzie starali się ująć poszukiwanego terrorystę. W trakcie działań wybuchły gwałtowne zamieszki, w których Palestyńczycy palili opony i rzucali kamieniami w izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu.

21 maja 2018 r. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostro skrytykował libański Hezbollah w raporcie dla Rady Bezpieczeństwa ONZ. Guterres wezwał rząd i siły zbrojne Libanu, aby "podjęły wszelkie niezbędne środki, aby zakazać Hezbollahowi i innym zbrojonym grupom nabywania broni i budowania zdolności paramilitarnych" poza władzą państwa. Podkreślił, że działalność wojskowa Hezbollahu narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa z 2004 r. Sekretarz generalny powiedział także, że zaangażowanie Hezbollahu w konflikt w Syrii również narusza oficjalną politykę Libanu polegającą na neutralności w sprawach regionalnych.
    21 maja 2018 r. prezydent Panamy Juan Carlos Varela poinformował, że na podstawie informacji uzyskanych od izraelskiego wywiadu, najprawdopodobniej katastrofa lotnicza z 19 lipca 1994 r. była atakiem terrorystycznym. Wtedy to samolot eksplodował którko po wystartowaniu z lotniska Enrique Jimenez w Panamie. Zginęło 21 osób, z których większość była żydowskimi biznesmenami prowadzącymi działalność w strefie wolnego handlu w Panamie. Prawdopodobnie sprawcą zamachu był libański terrorysta-samobójca, który chciał zabić Żydów. Wybuch nastąpił dzień po tym, jak bomba zniszczyła biura żydowskiego centrum w argentyńskiej stolicy Buenos Aires, zabijając 85 osób.

22 maja 2018 r. rząd zatwierdził plan ustanowienia nowej osady w rejonie Arava na pustyni Negew. Miejscowość będzie nosiła nazwę Ir Ovot, i będzie posiadać 250 budynków mieszkalnych. Prace planistyczne trwały od czterech lat.

22 maja 2018 r. nad ranem izraelscy żołnierze prowadząc działalność operacyjną wkroczyli do arabskiej miejscowości Abu Dis na wschód od Jerozolimy. Palestyńczycy zaatakowali kamieniami żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu.
    22 maja 2018 r. nad ranem grupa palestyńskich terrorystów sforsowała ogrodzenie graniczne w południowej części Strefy Gazy. W pobliżu przejścia granicznego Kissufim podpalili posterunek obserwacyjny izraelskich snajperów, po czym zbiegli do strefy. W odpowiedzi izraelski czołg ostrzelał pobliski posterunek obserwacyjny Hamasu. W tym samym czasie na terytorium Izraela spadł palestyński dron obserwacyjny.
    22 maja 2018 r. rano palestyńscy terroryści ostrzelali żydowski samochód w pobliżu osiedla Dolev w południowej części Samarii. Nikt nie został ranny.

22 maja 2018 r. naczelny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Fatou Bensouda odrzucił wniosek Autonomii Palestyńskiej o wszczęcie natychmiastowego śledztwa przeciwko Izraelowi w związku ze śmiercią 62 uczestników zamieszek podczas protestów na granicy Strefy Gazy w zeszłym miesiącu. "Samo złożenie wniosku nie prowadzi automatycznie do wszczęcia dochodzenia.”

23 maja 2018 r. minister wywiadu Israel Katz powiedział, że w najbliższym czasie Stany Zjednoczone mogą uznać suwerenność Izraela nad Wzgórzami Golan. Jest to jeden z głównych tematów obecnie prowadzonych rozmów między oboma państwami. Katz dodał, że takie posunięcie byłoby wyraźnym sygnałem dla Iranu, aby nie atakował i nie groził Izraelowi.
    23 maja 2018 r. izraelskie media poinformowały, że prowadzone są negocjacje między Izraelem a Hamasem w sprawie długotrwałego zawieszenia broni. Rozmowy są prowadzone poprzez egipskich pośredników. Izrael postawił warunek całkowitego wstrzymania ostrzału z terytorium Strefy Gazy, wstrzymania kopania tuneli i rozwiązania kwestii izraelskich jeńców przetrzymywanych w Gazie. W zamian Izrael wyraził gotowość złagodzenia procedur na przejściach granicznych.
    23 maja 2018 r. minister obrony Avigdor Lieberman powiedział: "Ogólna sytuacja nie jest oczywista: każdego dnia odnosimy sukcesy przeciwko terroryzmowi i mamy wielkie sukcesy wszystkich sił bezpieczeństwa współpracujących ze sobą razem. Wszyscy są partnerami: armia, służby bezpieczeństwa i wywiad. Uważamy, że nasz cały system działa jako jedna jednostka, w celu osiągnięcia wyników, i możemy mu zaufać. Rozpoczęliśmy miesiąc Ramadanu i widzimy, co dzieje się w Autonomii Palestyńskiej. Niestety, widzę dwa sprzeczne ze sobą zjawiska. Z jednej strony przeszliśmy przez wszystkie parametry ekonomiczne i widzimy w Judei i Samarii systematyczną poprawę z roku na rok i z miesiąca na miesiąc. Z drugiej strony widzimy zapaść gospodarczą w Strefie Gazy. Sugeruję więc, aby mieszkańcy Gazy zadali sobie pytanie: dlaczego w Judei i Samarii stale poprawia się sytuacja, i jakie są przyczyny pogorszenia sytuacji w Strefie Gazy. Odpowiedzią jest przywództwo Hamasu. Z ogromną surowością odnotowuję próbę pogorszenia sytuacji na froncie dyplomatycznym i odwołania się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Udanie się do instytucji międzynarodowych i złożenie wniosków o akceptację przez wszelkie międzynarodowe organizacje, łamie wszystkie porozumienia z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, pokazując, że stosunki pogarszają się. Podjęli nawet decyzję o przeniesieniu płatności dla terrorystów i rodzin terrorystów bezpośrednio z instytucji finansowych Autonomii Palestyńskiej, a to jest nie do przyjęcia. Z jednej strony, działamy w celu poprawienia sytuacji ekonomicznej w Judei i Samarii, i sytuacja tamtejszych mieszkańców jest już o wiele lepsza niż gdziekolwiek indziej na świecie, gdzie są Palestyńczycy. Z drugiej strony odnotowujemy przeciwny trend, który zależy od strony palestyńskiej, i świadczy o umyślnym pogarszaniu sytuacji na arenie międzynarodowej, co ostatecznie nie przyniesie niczego dobrego Palestyńczykom. Naprawdę sugeruję, aby oni skoncentrowali się na współpracy w celu dalszej poprawy warunków życia mieszkańców Judei i Samarii."

23 maja 2018 r. w nocy izraelskie samoloty zbombardowały i zniszczyły podziemny tunel terrorystyczny w północnej części Strefy Gazy. Zaatakowano także dwa budynki należące do komandosów morskich Hamasu w Gazie. Był to odwet za ostatnie ataki Hamasu.

24 maja 2018 r. w nocy palestyński terrorysta ostrzelał izraelski posterunek kontrolny przy Betlejem w Judei. Nikt nie został ranny. Po pościgu żołnierze aresztowali napastnika. W trakcie pościgu terrorysta ostrzelał jeszcze pojazd wojskowy.
    24 maja 2018 r. nad ranem izraelscy żołnierze wkroczyli do obozu uchodźców al-Am'ari na przedmieściach Ramallah. Prowadzono rutynową operację związaną z próbą aresztowania poszukiwanego terrorystę. Podczas działań, z jednego z budynku zrzucono marmurowy kamienny blok, który z wysokości trzeciego piętra spadła na izraelskiego żołnierza. Jego hełm został zmiażdżony, a żołnierza w krytycznym stanie ewakuowano (zmarł później w szpitalu).

25 maja 2018 r. na mocy porozumień między izraelskimi i palestyńskimi siłami bezpieczeństwa, około 87 tys. Palestyńczyków swobodnie przekroczyło punkty kontrolne, aby udać się do Jerozolimy na modlitwy z okazji miesiąca Ramadan. Umożliwienie swobodnego dostępu do meczetu Al-Aksa wykorzystał Hamas, który zorganizował demonstrację podczas muzułmańskich modlitw. Demonstranci skandowali: "Siłą i krwią odkupimy al-Aksa!"
    25 maja 2018 r. wieczorem wybuchły gwałtowne zamieszki w beduińskim mieście Rahat na pustyni Negew. W starciach rannych zostało 2 policjantów. Do starć doszło gdy policjanci zatrzymali samochód do rutynowej kontroli, podczas której okazało się, że kierowca jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i nie posiadał ważnego prawa jazdy. Kierowca uciekł policjantom. Gdy policjanci ich dogonili, doszło do gwałtownych zamieszek, podczas których Beduini zaatakowali policjantów kamieniami. Wstępne dochodzenie wyjaśniające okoliczności zajść, ujawniło nagranie video na którym widać, jak jeden z policjantów bił Beduina skutego w kajdanki. Prawdopodobnie to właśnie to zachowanie stało się przyczyną wybuchu zamieszek. Trwa dochodzenie.

25 maja 2018 r. około 1,6 tys. Palestyńczyków uczestniczyło w zamieszkach przy ogrodzeniu granicznym Strefy Gazy. Wieczorem w północnej części strefy rzucono ładunek wybuchowy w stronę izraelskich żołnierzy.

25 maja 2018 r. przywódca libańskiego Hezbollahu, Hassan Nasrallah powiedział, że jeśli wybuchnie wojna z Izraelem, Hezbollah zwycięży. "Nie jesteśmy zainteresowani wojną z Izraelem, ale jeśli wybuchnie taka wojna, wygramy. Izrael codziennie narusza naszą przestrzeń powietrzną. Wczoraj zbombardował Syrię z libańskiej przestrzeni powietrznej. Gdzie jest suwerenność?"

26 maja 2018 r. - Szabat.

26 maja 2018 r. wieczorem grupa Palestyńczyków obrzuciła bombami zapalającymi ogrodzenie graniczne w południowej części Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze otworzyli ogień i napastnicy uciekli do strefy.

26 maja 2017 r. na żydowskim cmentarzu w Glen Carbon w stanie Illinois (USA) wymalowano swastyki i antysemickie hasła na około 150 nagrobkach. Policja aresztowała osobę podejrzaną o ten akt wandalizmu.

27 maja 2018 r. ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu prac nad budową bariery wzdłuż wybrzeża Izraela w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Prace mają na celu uniemożliwienie infiltracji palestyńskich terrorystów ze Strefy Gazy na terytorium Izraela. Nowa przybrzeżna bariera będzie tak skonstruowana, że będzie w stanie wytrzymać ciężki warunki pogodowe nad morzem. Bariera składa się z trzech elementów: falochronu z warstwą kamieni, płotu z drutem kolczastym na górze i dodatkowym ogrodzeniem wewnątrz terytorium Izraela. Prace budowlane zostaną ukończone do końca lata.
    27 maja 2018 r. ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że 300 nielegalnych imigrantów otrzyma status prawny umożliwiający im legalne pozostanie w Izraelu. W ciągu miesiąca czasu otrzymają oni tymczasowe wizy pobytowe - są one ważne przez 12 miesięcy, i mogą być przedłużone na okres 4 lat.
    27 maja 2018 r. wieczorem izraelscy policjanci postrzelili arabską kobietę, która nie reagowała na wezwania do zatrzymania się. Do zdarzenia doszło w północno wschodniej części Jerozolimy, przy trasie tramwajów. Kobietę po opatrzeniu zatrzymano w celu przesłuchania. Czasowo wstrzymano kursowanie tramwajów.

27 maja 2018 r. w nocy izraelskie samoloty zbombardowały kilka obiektów Hamasu w południowej części Strefy Gazy. Czołgi ostrzelały także przygraniczny posterunek obserwacyjny Hamasu. Zginęło 3 Palestyńczyków. Był to odwet za wcześniejsze akty agresji ze strony arabskiej.

27 maja 2018 r. podczas uroczystości w Wielkiej Synagodze w Brukseli przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani wyraził poparcie dla prawa Żydów do kontynuowania swoich tradycji i praktyk religijnych. "Europa nie osiągnie integracji i jedności wśród swoich obywateli, jeśli ograniczy lub zakaże społecznościom religijnym spełniania przykazań religijnych, takich jak obrzezanie i ubój koszerny. Tylko chroniąc wasze prawa i zachowując waszą tożsamość, każdy obywatel będzie miał osobiste bezpieczeństwo, w jedności i równości prowadzących do spokojnego życia, na czym opiera się Europa."

28 maja 2018 r. w południe palestyńscy terroryści otworzyli ogień do izraelskich żołnierzy patrolujących granicę Strefy Gazy.

28 maja 2018 r. nad ranem izraelscy żołnierze wkroczyli na przedmieścia Ramallah w południowej części Samarii. Podjęto działania w obozie uchodźców Al-Amari, mające na celu aresztowanie palestyńskiego terrorysty, który cztery dni wcześniej zrzucił kamienną skałę na głowę izraelskiego żołnierza, który wskutek odniesionych ran zmarł w szpitalu. Palestyńczycy obrzucili żołnierzy kamieniami.
    28 maja 2018 r. po południem izraelskie czołgi i samoloty ostrzelały trzy pozycje Islamskiego Dżihadu w rejonie Beit Lahiya na północy Strefy Gazy. Zginął 1 Palestyńczyk.

28 maja 2018 r. libańskie media poinformowały, że rano rosyjskie samoloty wielozadaniowe Su-34 weszły w przestrzeń powietrzną Libanu i uniemożliwiły izraelskim samolotom prowadzenie swoich działań operacyjnych, zmuszając je do wycofania się na terytorium Izraela. Samoloty obu państw spotkały się nad miastem Tripoli. Izrael nie skomentował tych doniesień.

29 maja 2018 r. rano palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy 28 pocisków moździerzowych. Część z nich została przechwycona przez system Iron Dome, jednak kilkanaście spadło na tereny przygranicznych kibuców. Jeden z pocisków eksplodował przy przedszkolu. Ranny został 1 Izraelczyk.
    29 maja 2018 r. premier Benjamin Netanjahu powiedział, że ci którzy dzisiaj ostrzelali Izrael "będą musieli zapłacić za to wysoką cenę. Izrael poważnie traktuje ataki Hamasu i Islamskiego Dżihadu ze Strefy Gazy na swoje terytorium i swoje społeczności. Siły Obronne Izraela zareagują z wielką siłą, a Izrael wypłaci wysoką cenę każdemu, kto spróbuje go skrzywdzić. Hamas będzie odpowiedzialny za nie zapobieganie takim atakom przeciwko nam."
    
29 maja 2018 r. w ciągu dnia palestyńscy terroryści kilkakrotnie ostrzeliwali ze Strefy Gazy przygraniczne tereny w Izraelu. Ogółem wystrzelono około 80 pocisków i rakiet. Zidentyfikowano 30 pozycji z których prowadzono ostrzał moździerzowy. Wykorzystywano między innymi irańskie pociski o kalibrze 107 mm. W wyniku ostrzału rannych zostało 3 izraelskich żołnierzy. System Iron Dome przechwycił 25 rakiet. Jedna z rakiet uszkodziła urządzenie na linii energetycznej dostarczającej prąd elektryczny do Strefy Gazy. Z powodu uszkodzenia wyłączono trzy linie energetyczne. Firma zajmująca się dostawami energii poinformowała, że naprawy potrwają kilka dni, jednak minister energetyki Juval Steinitz, polecił firmie, aby nie narażano życia i zdrowia pracowników, a naprawy mogą poczekać na uspokojenie się sytuacji.
    29 maja 2018 r. wieczorem dowództwo Sił Obronnych Izraela dokonało oceny sytuacji w rejonie Strefy Gazy. W naradzie udział wzięli szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eisenkot, szef Dowództwa Południowego gen. Ejal Zamir i dowódca Dywizji Gazy gen. Jehuda Fuchs. Rzecznik armii gen. Ronen Manelis poinformował, że od rana wysocy przywódcy i wojskowi dowódcy Hamasu i Islamskiego Dżihadu ukrywają się w Strefie Gazy w podziemnych schronach. W ocenie wywiadu, Hamas stara się odwrócić uwagę mieszkańców strefy od problemów wewnętrznych, ponieważ coraz bardziej traci kontrolę nad Strefą Gazy. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział: "Każde miejsce, z którego organizacje terrorystyczne wystrzeliwują rakiety na terytorium Izraela, jest prawowitym celem dla ataków sił powietrznych, z wszystkim, co się z tym wiąże. W imieniu całego narodu Izraela chcę pochwalić żołnierzy i dowódców Sił Obronnych Izraela za poświęcenie i determinację, oraz mieszkańcy okolic Strefy Gazy ze względu na ich niezłomność.” Minister transportu Israel Katz powiedział, że "jesteśmy bliżej krawędzi wojny niż byliśmy od czasu operacji Ochronny brzeg. Nie jesteśmy tym zainteresowani, ale druga strona jest, a my mamy czerwoną linię. Pod wieczór sytuacja się pogorszyła." Ze względów bezpieczeństwa ministerstwo edukacji odwołało wszystkie wycieczki szkolne, które były organizowane w odległości do 15 km od granic Strefy Gazy.
    29 maja 2018 r. minister energetyki Juval Steinitz powiedział, że jeśli ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy będzie kontynuowany, to Izrael nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko odzyskać ten obszar, aby uwolnić go od grup terrorystycznych, które przetrzymują mieszkańców Gazy jako swoich zakładników. "Nie jesteśmy zainteresowani podbiciem całej Strefy Gazy i mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni do przeprowadzenia tego ruchu. Jednak odpowiedź Izraela musi być ostra i odstraszająca, aby przemoc nie pogarszyła się w coś znacznie większego. Moim zdaniem druga strona nie jest zainteresowana konfrontacją, dlatego Izrael musi uderzyć z całą siłą, aby przywódcy Hamasu zostali zmuszeni powstrzymać palestyński Islamski Dżihad, który odpowiada za większość ostatniego ostrzału." Minister sprawiedliwości Ajelet Szaked poparła go i dodała, że Izrael powinien posunąć się jeszcze dalej i rozważyć potencjalne odzyskanie nadmorskiej enklawy jako decydujący krok w kierunku obalenia reżimu Hamasu.
    29 maja 2018 r. Republika Czeska otworzyła konsulat honorowy w Jerozolimie. Otwarty na początku lat 90. XX w. konsulat honorowy Republiki Czeskiej w Jerozolimie został zamknięty w 2016 r. z powodu śmierci honorowego konsula. Czeski prezydent Milos Zeman wyraził chęć przeniesienia czeskiej ambasady do miasta z Tel Awiwu do Jerozolimy.

29 maja 2018 r. nad ranem 2 palestyńskich terrorystów usiłowało przedostać się do żydowskiego osiedla Har Bracha w środkowej części Samarii. Izraelscy żołnierzy zatrzymali infiltrację i postrzelili jednego z napastników. Obu terrorystów aresztowano.
    29 maja 2018 r. izraelskie samoloty zbombardowały 35 celów terrorystycznych w Strefie Gazy. Zaatakowano sześć kompleksów wojskowych takich jak magazyny broni, siedziba sił morskich Hamasu i centra dowodzenia Hamasu oraz Islamskiego Dżihadu. Podczas nalotów zniszczono także podziemny tunel terrorystyczny w pobliżu Rafah w południowej części Strefy Gazy. Tunel wchodził na 1 km w głąb terytorium Egiptu, a następnie powracał do Izraela, przekraczając granicę na około 900 metrów. Po stronie egipskiej tunel posiadał szyby napowietrzające. Tunel omijał obszar przejścia granicznego Kerem Szalom.
    29 maja 2018 r. przed południem ze Strefy Gazy wypłynęła łódź, która podjęła próbę przełamania morskiej blokady. Izraelskie łodzie patrolowe zatrzymały łódź, na której pokładzie było 17 osób. Łódź odholowano do portu Aszdod.
    29 maja 2018 r. wieczorem Hamas i Islamski Dżihad wydały wspólne oświadczenie, że „ponoszą wspólną odpowiedzialność za uderzenie w wojskowe pozycje syjonistycznych osiedli otaczających Strefę Gazy.” Później obie organizacje wydały oświadczenia mówiące, że zgadzają się one powrócić do porozumień o zawieszeniu broni z Izraelem z 2014 r.

29 maja 2018 r. wysłannik ONZ na Bliski Wschód Nikolay Mladenov powiedział: "Jestem głęboko zaniepokojony dzisiejszymi rakietami wystrzelonymi przez palestyńskich bojowników w kierunku południowego Izraela. Jeden z nich trafił blisko przedszkola, a takie działania podważają wysiłki zmierzające do poprawy sytuacji w Strefie Gazy."

30 maja 2018 r. w nocy palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy dwa pociski moździerzowe, z których jeden trafił w dom przygranicznej izraelskiej społeczności. Nikt nie został ranny. W nocy kilkakrotnie syreny alarmowe zakłócały spokój mieszkańców południa kraju. Rakieta spadła na miasto Netivot na Negewie.
    30 maja 2018 r. minister wywiadu Israel Katz powiedział rano: "Prawdziwymi bohaterami dzisiejszego ranka są mieszkańcy południowego Izraela, którzy kontynuują swoje codzienne czynności mimo ostrzału rakiet wystrzeliwanych na ich głowy. Lokalni przywódcy wykonują swoje zadania niezwykle dobrze i służą jako pół-wojskowi dowódcy w sprawach bezpieczeństwa, a cała społeczność powinna ich przyjąć, wspierać i docenić ich determinację. Siły Obronne Izraela wiedzą jak wykonywać swoją pracę, mają bardzo precyzyjne cele, które zostały ustalone podczas niezliczonych zebrań gabinetu. Izrael nie zainicjuje planu wejścia do Gazy i obalenia Hamasu, pomimo wszystkich plotek w mediach. Polityka jest jasna, a docelowe cele to cele jakości. Hamas i Islamski Dżihad dokładnie wiedzą, które cele zamierzamy uderzyć, a niedawno zniszczymy tunel przechodzący z Gazy na Synaj, a następnie z Synaju do Izraela. Mamy wiele informacji, dziś wiemy o wiele więcej niż przed Operacją Ochronny Brzeg, a nasz wróg nie musi wiedzieć, co wiemy. Gdy uderzymy w cele, oni będą bardzo zaskoczeni. Ale może być tak, że nasza silna reakcja na ostrzał rakietowy ostatniej nocy zostanie zrozumiany przez drugą stronę, i wtedy nie będziemy musieli uderzać w kolejne cele." W ciągu ostatniej doby na Izrael wystrzelono w sumie 110 pocisków i rakiet, w wyniku których rannych zostało 11 Izraelczyków. Minister edukacji Naftali Bennett zaprzeczył doniesieniom o zawieszeniu broni. "Nie osiągnęliśmy takich porozumień - nawet nieformalnych. Może być tak, że druga strona po prostu nie jest już zainteresowana eskalacją, i oczywiście, że Izrael chce spokoju, ale w przeciwieństwie do przeszłości, nie pozwolimy im się wzmocnić dzięki ciszy."
    30 maja 2018 r. władze wydały zezwolenie na budowę około 450 domów w bloku żydowskich osiedli Gush Etzion w Judei. Zatwierdzone budowy to: 170 domów w Neve Daniel, 84 w Kfar Eldad i kolejne 38 w Kfar Etzion, oprócz 150 zatwierdzonych już wcześniej.
    30 maja 2018 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała raport o stanie gospodarki Izraela. Raport przewiduje, że w przyszłym roku gospodarka Izraela rozwinie się o ponad 3,5%. Zwrócono uwagę, że wysiłki podejmowane przez rząd w celu zmniejszenia nierówności społecznych sprzyjają wzrostowi gospodarczemu. Jednak dalsze wysiłki będą wymagać podjęcie strukturalnych reform wewnętrznych mających na celu poprawę kształcenia zawodowego i zwiększenie wydajności w biedniejszych sektorach arabskim i cheredim (ortodoksyjnych Żydów). Wraz z poprawą transportu publicznego będzie to warunkować osiągnięcie spójności społecznej państwa.
    30 maja 2018 r. po południem pracownicy firmy energetycznej naprawili uszkodzenia urządzeń spowodowanych przez palestyńskie rakiety. Dzięki temu wieczorem wznowiono dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy. Koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Kamil Abu Rukun powiedział: "Masowe ostrzał organizacji terrorystycznej Islamski Dżihad, pod auspicjami organizacji terrorystycznej Hamas, uszkodził infrastrukturę elektryczną i spowodował awarię w dostawach energii elektrycznej do domów podczas błogosławiony miesiąc Ramadanu. Mieszkańcy Strefy Gazy, nadszedł czas, abyście się obudzili i zrozumieli, że Hamas i Islamski Dżihad używają was jako zakładników.”
    30 maja 2018 r. wieczorem zebrał się gabinet bezpieczeństwa. Szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eizenkot powiedział, że udało się powstrzymać Iran przed wciągnięciem Sił Obronnych Izraela do szerokiej konfrontacji w Strefie Gazy, zamiast skupiać się na sektorze północnym i próbach Iranu ustanowienia stałej obecności wojskowej w Syrii.

30 maja 2018 r. w nocy izraelskie samoloty i helikoptery szturmowe uderzyły w 25 celów terrorystycznych w Strefie Gazy. Naloty uderzyły w hangar dronów, warsztaty produkujące rakiety i amunicję, oraz obiekty szkoleniowe Hamasu i Islamskiego Dżihadu.
    30 maja 2018 r. wysoki urzędnik Hamasu, Khalil al-Hajja oświadczył wieczorem, że rozejm w Strefie Gazy został osiągnięty dzięki egipskiej mediacji. Podkreślił, że palestyńskie ugrupowania będą przestrzegać zawieszenia broni, o ile Izrael będzie tak samo czynić.

30 maja 2018 r. Kuwejt zablokował propozycję Stanów Zjednoczonych, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję potępiającą Hamas za ostrzał rakietowy Izraela.

31 maja 2018 r. Siły Obronne Izraela opublikowały rano zdjęcia niektórych celów terrorystycznych, które zostały zaatakowane podczas ostatnich bombardowań Strefy Gazy. Na uwagę zasługuje fakt, że celami ataków były obiekty, w których nie przebywali ludzie. Wskazuje to na fakt, że strona izraelska nie była zainteresowana eskalacją, a bombardowania odwetowe traktowała jedynie jako formę poważnego ostrzeżenia i wezwania do wstrzymania ostrzału rakietowego. Ogółem uderzono w 65 militarnych celów w Strefie Gazy. Między innymi zniszczono magazyny z bronią, znacznie osłabiając zdolności wojskowe Hamasu. Zniszczono znaczną część magazynów i warsztatów służących siłom morskim Hamasu i Islamskiego Dżihadu, niszcząc większość ich sprzętu. Działania te w znacznym stopniu utrudnią i ograniczą zdolności operacyjne obu tych organizacji terrorystycznych.
    31 maja 2018 r. były szef agencji bezpieczeństwa Szin Bet, Joram Cohen powiedział, że popiera restrykcyjną politykę rządu Netanjahu wobec organizacji terrorystycznych w Strefie Gazy. "Gdybym dzisiaj był na stanowisku, zalecałbym wyraźne przekazanie opinii publicznej, że Izrael nie jest zainteresowany zdobyciem Strefy Gazy. Zajęcie jej zajęłoby nam kilka dni, ale proces oczyszczania zająłby dużo więcej czasu, i kosztowałby życie niewinnych ludzi. Nic nie mamy w Gazie. Polityka Izraela polega na tym, aby nie iść na wojnę tam, gdzie nie jest to wymagane. Izrael nie chce wojny. Wczoraj mogliśmy w bombardowaniach zabić 200 członków Hamasu, którzy w odwecie wystrzeliliby na nas 1000 rakiet, a my znowu byśmy zareagowali. A wtedy wkroczylibyśmy w wojnę, której nie chcemy. Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, czy nasza reakcja powstrzymała Hamas. Jeśli w najbliższym czasie zobaczymy bardziej ukierunkowane ataki terrorystyczne, takie jak zapalające latawce i tym podobne, które będą dokonywane za milczącą aprobatą Hamasu, to zrozumiemy, że nasz atak nie zniechęcił drugą stronę wystarczająco mocno."
    31 maja 2018 r. Międzynarodowa Wspólnota Chrześcijan i Żydów zorganizowała przylot 206 nowych imigrantów żydowskich do Izraela. W grupie tej 175 osób pochodzi z Ukrainy, a pozostali z Argentyny i Brazylii.

31 maja 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman spotkał się w Moskwie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Szoigu. Głównym tematem rozmów była sytuacja w Syrii, ze szczególnym akcentem na uniemożliwienie Iranowi ustanowienie przyczółków w pobliżu granic Izraela. Liebermanowi towarzyszy szef wywiadu wojskowego Tamir Heiman i były szef Mossadu, Zohar Palti, który pełni funkcję szefa departamentu bezpieczeństwa dyplomatycznego ministerstwa obrony. Prawdopodobnie przedstawili oni Rosji informacje wywiadowcze na temat zaangażowania wojskowego Iranu w Syrii i plany budowy fabryk rakiet w Syrii, aby dzięki nim otworzyć drugi front przeciwko Izraelowi na wypadek wojny. Wydaje się, że Rosjanie są zainteresowani zapobiegnięciem wybuchu otwartego konfliktu między Izraelem a Iranem, oraz jego sojusznikami w postaci reżimu Assada i Hezbollahu. Rosja od dłuższego czasu stara się ustabilizować sytuację w Syrii, realizując liczne projekty gospodarcze, na których Moskwa ma nadzieję zyskać miliony (wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego itp.). Dlatego Rosjanie są zainteresowani utrzymaniem rządów Assada, natomiast obecność Irańczyków zagraża tym planom. Obecnie rządowe wojska syryjskie zdołały odzyskać kontrolę nad 70% terytorium Syrii, i nie potrzebują już pomocy w postaci bojówek pakistańskich, afgańskich i irackich ochotników, a także sił libańskiego Hezbollahu. Tymczasem obecność Irańczyków w Syrii powoduje coraz częstsze ataki izraelskich sił powietrznych, które zniszczyły już połowę syryjskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Dalsza eskalacja grozi destabilizacją przewagi syryjskiej armii rządowej, która może ponownie zacząć tracić kontrolę nad częścią swego kraju. Dlatego Rosja jest skłonna na współpracę i może zacząć dążyć do usunięcia z Syrii Irańczyków, szyickich milicji i Hezbollahu. To dlatego wezwano Liebermana do Moskwy, aby przedstawić mu ofertę: Irańczycy nie będą mogli zbliżyć się do granicy Izraela, w zamian Izraelczycy pozwolę syryjskiej armii przejąć kontrolę nad Wzgórzami Golan i południową Syrią. Izrael jednak domaga się całkowitego usunięcia Irańczyków i innych obcych sił z Syrii, a stanowisko Izraela popierają Stany Zjednoczone. Rosja natomiast nie jest zainteresowana wzrostem napięcia w stosunkach z Ameryką.
    31 maja 2018 r. syryjski prezydent Baszar al-Assad powiedział, że „twierdzenie Izraela, że wojska irańskie działały w Syrii, było kłamstwem usprawiedliwiającym atak na Syrię. Nie mamy oddziałów irańskich. Zawsze mówiliśmy, że mamy irańskich oficerów, którzy współpracują z naszą armią, ale nie mamy irańskich oddziałów. Nie boimy się izraelskich gróźb, że wyeliminuje mnie z powodu mojej zgody Iranowi. Izraelczycy zabijali i zabijali, i okupowali od dziesięcioleci, przez około siedemdziesiąt lat w tym regionie, ale zazwyczaj wszystko to robią bez zagrożenia dla siebie samego. Dlaczego więc w taki sposób grożą innym? To panika. Jest to rodzaj histerycznego uczucia, ponieważ tracą drogich, kochanych pomocników z Al-Nusra i ISIS. Wyzwoliliśmy wszystkie części Syrii, a Amerykanie muszą odejść i odejdą. Właśnie dlatego Izrael panikuje i rozumiemy ich uczucia. Syria wzmacnia swoje możliwości obrony przed izraelskimi atakami. Dzieje się to głównie dzięki rosyjskiemu wsparciu. Niedawne ataki Izraela, Amerykanów, Brytyjczyków i Francuzów dowiodły, że jesteśmy w coraz lepszej sytuacji."
    31 maja 2018 r. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że siły irańskie oraz szyickie ugrupowania powiązane z Hezbollahem rozpoczęły przygotowania do wycofania się z terenów południowej Syrii. Wycofanie dotyczyć ma obszaru syryjskich Wzgórz Golan w pobliżu granicy Izraela, oraz rejonu Daraa w pobliżu granicy Jordanii.
    31 maja 2018 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ odłożyła głosowanie nad projektem rezolucji wzywającej do "ochrony" Arabów palestyńskich w Gazie oraz w Judei i Samarii po tym, jak Stany Zjednoczone zażądały zmian proponowanej przez Kuwejt rezolucji. Kuwejt reprezentuje państwa arabskie w radzie. Kuwejt przedstawił projekt rezolucji dwa tygodnie temu, początkowo wzywając do ustanowienia międzynarodowej misji ochronnej dla Palestyńczyków. W wersji ostatecznej wezwano "do rozważenia środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony" cywilom palestyńskim i zwrócono się do sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa o przedstawienie raportu na temat możliwego "międzynarodowego mechanizmu ochrony". Ambasador USA Nikki Haley zasygnalizował, że Stany Zjednoczone są przeciwne propozycjom ochrony Palestyńczyków. "Mieszkańcy Gazy nie potrzebują ochrony przed zewnętrznym zagrożeniem, ludzie w Strefie Gazy potrzebują ochrony przed Hamasem." Haley argumentowała, że podczas masowych demonstracji na granicy Strefy Gazy, Izrael stosował zgodną z prawem ochronę swoich własnych granic państwowych. Natomiast podczas ostrzału rakietowego Izrael uciekał się do słusznej obrony przed atakami Hamasu. "Jak już wcześniej zapytałam moich kolegów, zapytam cię dzisiaj jeszcze raz. Kto z nas zaakceptowałby 70 rakiet wystrzelonych na wasz kraj? Wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Nikt by tego nie zrobił. To oburzające, że Rada Bezpieczeństwa nie potępia ataków rakietowych Hamasu na izraelską ludność cywilną, podczas gdy równocześnie Rada Praw Człowieka zatwierdza wysłanie zespołu śledczego, aby zbadał izraelskie działania podjęte w samoobronie. Wzywam członków Rady Bezpieczeństwa, aby wprowadzili przynajmniej taką samą kontrolę działań grupy terrorystycznej Hamas, jak w przypadku uzasadnionego prawa Izraela do samoobrony. Umożliwić Hamasowi kontynuowanie jego terrorystycznych działań i oczekiwać, że Izrael będzie siedział z założonymi rękami, gdy jest atakowany, jest to po prostu szczyt hipokryzji." Dyplomaci Kuwejtu zapowiedzieli, że Autonomia Palestyńska może zwrócić się do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jeżeli projekt rezolucji w sprawie ochrony zostanie zawetowany przez Stany Zjednoczone.

1 czerwca 2018 r. około 3 tys. Palestyńczyków demonstrowało w pięciu miejscach wzdłuż ogrodzenia granicznego Strefy Gazy. Palono opony i usiłowano uszkodzić płot graniczny. Przy użyciu bomb zapalających podczepionych do latawców wywołano kilka pożarów przygranicznych pól uprawnych. Podczas zamieszek terroryści rzucili granat w stronę izraelskich żołnierzy. W starciach zginął 1 Palestyńczyk.

1 czerwca 2018 r. arabski portal internetowy Al-Sharq al-Awsat poinformował, że podczas ostatniej wizyty izraelskiego ministra obrony Avigdora Liebermana w Moskwie, rosyjski prezydent Władimir Putin wyraził zgodę na głębokie uderzenie wojsk izraelskich na terytorium Syrii w celu ograniczenia irańskiej obecności w tym kraju. Według portalu, siły irańskie i Hezbollah początkowo wycofają swoje siły w odległości do 20 km od granicy Izraela, a później do zasięgu od 60 do 70 km. Ma to być proces stopniowy.
    1 czerwca 2018 r. ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzya potwierdził dziennikarzom, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy Izraelem i Rosją w sprawie usunięcia sił irańskich z granicy syryjsko-izraelskiej. "Nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy porozumienie jest już wdrażane na miejscu, ale strony zaangażowane w proces są usatysfakcjonowane. Jeśli jeszcze się to nie wydarzyło w terenie, to stanie się w najbliższej przyszłości."

2 czerwca 2018 r. - Szabat.

2 czerwca 2018 r. rano palestyński terrorysta usiłował wjechać rozpędzonym ciągnikiem w izraelski punkt kontrolny przy wjeździe do Hebronu w Judei. Izraelscy żołnierze zastrzelili napastnika.

2 czerwca 2018 r. sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, ogłosił, że jeśli Iran zdecyduje się zaatakować Izrael, NATO nie poprze Izraela. "Gwarancje bezpieczeństwa sojuszu nie dotyczą Izraela." Dodał także, że NATO nie jest zainteresowane angażowaniem się w konflikty na Bliskim Wschodzie. Izrael od 1994 r. uczestniczy w programie partnerstwa z NATO, ale nie jest jego pełnoprawnym członkiem.

3 czerwca 2018 r. w nocy palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy kilka rakiet w kierunku terytorium Izraela. System obrony przeciwrakietowej Iron Dome zestrzelił 2 rakiety.
    3 czerwca 2018 r. nad ranem siły specjalne wkroczyły do dzielnicy Shuafat we Wschodniej Jerozolimie. Aresztowano 3 palestyńskich terrorystów z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, którzy planowali morderstwo premiera Benjamina Netanjahu i burmistrza Jerozolimy Nira Barkata. Rozbita komórka terrorystyczna planowała także ataki na amerykańską i kanadyjską placówkę dyplomatyczną w Jerozolimie.
    3 czerwca 2018 r. grupa Żydów mesjańskich rozpowszechniła książki Nowego Testamentu w dzielnicy Mea Shearim w Jerozolimie. Społeczność ortodoksyjnych Żydów wyraziła oburzenie z tego powodu, a grupa Jad L'Achim powiedziała, że incydent ten dowodzi, że chrześcijańscy misjonarze nikogo się nie boją. Taki incydent zdarzył się po raz pierwszy od wielu lat w Izraelu. Dziesiątki aktywistów zebrało się w Mea Shearim, zbierając setki książek, które rozłożono w drzwiach domów i sklepów. Postanowiono także wydrukować dodatkowe plakaty i reklamy ostrzegające żydowskich mieszkańców przed działalnością takich chrześcijańskich organizacji misyjnych.
    3 czerwca 2018 r. resort bezpieczeństwa przedstawił raport mówiący, że od początku arabskich starć na granicy Strefy Gazy (od 30 marca) straty majątku izraelskiego sięgnęły już około 5 mln szekli (1,4 mln $). Wiele z tych strat jest wynikiem podpaleń powstałych wskutek latawców przenoszących bomby zapalające. Premier Benjamin Netanjahu polecił odliczenie tej kwoty od opłat celnych i innych podatków zebranych przez Izrael w imieniu Autonomii Palestyńskiej. W ten sposób zostaną zrekompensowane straty izraelskich rolników skrzywdzonych przez palestyńskich terrorystów.

3 czerwca 2018 r. w nocy izraelskie samolty zbombardowały 10 obiektów terrorystycznych Hamasu w Strefie Gazy. Wśród celów znalazły się dwa warsztaty produkujące broń, magazyn amunicji oraz ośrodek szkoleniowy Hamasu. Nad ranem zbombardowano bazę szkoleniową sił morskich Hamasu w północnej części strefy. Był to odwet za wczorajszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
    3 czerwca 2018 r. po południem izraelscy żołnierze zatrzymali 2 Palestyńczyków w pobliżu żydowskiego osiedla Kedumim w środkowej części Samarii. Przy zatrzymanych znaleziono broń, amunicję i noże.

4 czerwca 2018 r. minister obrony Avigdor Lieberman powiedział: "Do tej pory użyto przeciwko nam ze Strefy Gazy około 600 latawców, z których 400 udało się przechwycić za pomocą środków technologicznych, a około 200 dotarło do naszego terytorium, powodując 198 pożarów i spalając około 2225 akrów upraw rolnych i lasów. Przede wszystkim musi być jasne, że nie chcemy przyjąć ataki latawców jako sytuację rutynową, i tak samo postępujemy z zamieszkami przygranicznymi, i próbami przełamania ogrodzenia granicznego i spowodowania szkód na suwerennym terytorium izraelskim. W związku z tym podejmiemy odpowiednie działania. Chcę tylko podkreślić, że będziemy działać zgodnie z interesem izraelskim. Decyzje podejmiemy w momencie i okolicznościach korzystnych dla nas, ale w żadnym wypadku nie pozostawimy nie uregulowanych rachunków i uregulujemy wszystkie rachunki na kontach Hamasu, Islamskiego Dżihadu i wszystkich innych terrorystów działających przeciwko nam ze Strefy Gazy."
    4 czerwca 2018 r. po południem prezydent Reuven Rivlin rozmawiał telefonicznie z przewodniczącym Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem, życząc mu powrotu do zdrowia po chorobie. Rivlin przekazał życzenia z okazji miesiąca Ramadan. Rivlin powiedział także, że Abbas ma obowiązek potępić terroryzm w Strefie Gazy, i uczynić wszystko co tylko możliwe, aby zakończyć eskalację przemocy. Reakcja Abbasa na uwagi jest nieznana, poza informacją, że podziękował Rivlinowi za telefon.

4 czerwca 2018 r. rzecznik Autonomii Palestyńskiej Jousef al-Mahmoud nazwał plan Izraela, by ukarać Autonomię za szkody spowodowane przez mieszkańców Strefy Gazy dla izraelskich rolników "aktem rozbójnictwa i bandytyzmu". "Rząd izraelski planuje ukraść fundusze ludności palestyńskiej. To akt agresji popełniany przez złodziei w formie izraelskich urzędników."

4 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merke. Netanjahu oświadczył, że Izrael robi więcej, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu w Strefie Gazy, niż jakikolwiek inny kraj na świecie. "Badamy różne możliwości zapobiegania katastrofie humanitarnej, a obecnie Państwo Izrael robi co w naszej mocy, by zapobiec katastrofie humanitarnej." Premier odniósł się także do politycznego impasu z Autonomią Palestyńską, mówiąc, że nadal nie wie, co będzie zawierał pokojowy plan prezydenta Trumpa. Netanjahu wezwał Niemcy do głębszego zaangażowania się w celu powstrzymania irańskiego programu jądrowego, mówiąc, że Iran chce znowu zabić 6 milionów Żydów. Merkel powiedziała: "Zgadzamy się, że kwestia regionalnego wpływu Iranu jest niepokojąca, szczególnie dla bezpieczeństwa Izraela ... Nie ma między nami zgody we wszystkich punktach. Ale jesteśmy partnerami, jesteśmy przyjaciółmi."
    4 czerwca 2018 r. izraelscy spadochroniarze rozpoczęli udział w ćwiczeniach wojskowych paktu NATO "Saber Strike", które odbywają się w Europie Wschodniej i krajach bałtyckich. W ćwiczeniu weźmie udział około 18 tys. żołnierzy z 19 państw: Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Manewry uwzględniały będą m.in. elementy wsparcia sojuszniczego, w tym siły grup bojowych NATO, które w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności Sojuszu stacjonują w państwach bałtyckich i w Polsce. Saber Strike skoncentruje się na doskonaleniu zdolności prowadzenia operacji lądowych i powietrznych. Jego dodatkowym celem jest zwiększanie interoperacyjności sił zbrojnych ćwiczących stron z Wielonarodowymi Batalionowymi Grupami Bojowymi NATO stacjonującymi na terenie Estonii, Litwy, Łotwy i Polski.

5 czerwca 2018 r. od rana Palestyńczycy kontynuowali kampanię wysyłania ze Strefy Gazy latawców z podwieszonymi bombami zapalającymi, które wywołały serię siedmiu groźnych pożarów na przygranicznych terenach. Najpoważniejszy pożar wybuchł w pobliżu College Sapir w mieście Sderot.
    5 czerwca 2018 r. Biblioteka Narodowa Izraela opublikowała doroczny raport dotyczący wydawnictwa książek w kraju. W 2017 r. wydano 7692 tytuły książek w Izraelu, z czego 60% było tłumaczeniami tytułów angielskojęzycznych. Ciekawostką jest, że 17% wydanych książek było związanych tematycznie z Torą.

5 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Paryżu z francuskim prezydentem Emmanuelem Macron. Netanjahu ostrzegł, że Iran zamierza poszerzyć swój program wzbogacania uranu jako część większego planu budowy broni jądrowej. "Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Izrael nie pozwoli Iranowi zdobyć broni nuklearnej."
    5 czerwca 2018 r. dyrektor wykonawczy Światowego Kongresu Żydowskiego, Robert Singer, na konferencji w Pradze (Czechy) wezwał przywódców żydowskich z całego świata do podjęcia zdecydowanych działań w swoich krajach przeciwko Hamasowi. "Jest to czas, kiedy społeczność międzynarodowa musi się obudzić i zrozumieć wielkie niebezpieczeństwo wypływające z działań organizacji terrorystycznej Hamasu. W tej chwili wielki pożar zbliża się do Sapir College na południu kraju, wywołany przez płonący latawiec wysłany z Gazy na terytorium państwa Izrael. Jeśli do tej pory nie było to jasne, to w końcu jasne jest, że te ataki mają na celu zaszkodzić i sterroryzować izraelską ludność cywilną. Latawce powinny być zabawką dla dzieci, ale w Gazie pod rządami Hamasu stały się bronią masowego rażenia."

6 czerwca 2018 r. rano Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelskich żołnierzy prowadzących działania operacyjne przy wiosce Nabi Saleh w południowej części Samarii. W trakcie starcia zginął 1 Arab. Uderzył on kamieniem w głowę izraelskiego żołnierza, który przewracając się na ziemię, strzelił we własnej obronie.

6 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Londynie z brytyjską premier Theresą May. Netanjahu obwinił Hamas o niedawne akty przemocy na granicy Strefy Gazy. "Jeśli chodzi o Gazę, myślę, że problemy tam są zakorzenione w podstawowym celu Hamasu, aby zniszczyć Izrael. Nie jesteśmy świadkami pokojowych protestów. Ludzie ci są opłacani i popierani przez Hamas, który próbuje przebić się przez granicę Izraela, aby zabić jak najwięcej Izraelczyków i porwać naszych żołnierzy. To nie jest pokojowy protest, a wręcz przeciwnie. Robimy wszystko, co możemy, aby zminimalizować straty, a jednocześnie chronić życie mieszkańców Izraela ... Dzisiaj chciałbym skupić się na dwóch kwestiach, dwóch celach, w których się różnimy. Pierwszym jest to, jak upewnić się, że Iran nie ma broni nuklearnej, a drugim - jak powstrzymać agresję Iranu w regionie, a konkretnie w Syrii. Myślę, że możemy znaleźć sposoby wspólnej pracy, aby osiągnąć oba cele." Theresa May powiedziała, że porozumienie nuklearne z 2015 r. jest "najlepszym rozwiązaniem", aby powstrzymać Iran przed zdobyciem broni jądrowej.

7 czerwca 2018 r. Arabowie obrzucili kamieniami, krzesłami i różnymi przedmiotami grupę turystów odwiedzających Wzgórze Świątynne. W rezultacie kilku turystów zostało rannych. Później obrzucono kamieniami izraelskich policjantów. Ranny został 1 policjant. Zatrzymano 2 uczestników zamieszek.
    7 czerwca 2018 r. władze miejskie Tel Awiwu wydały zezwolenie na budowę 100-piętrowego drapacza chmur Bein Arim Tower. Będzie to najwyższy budynek w mieście. Zostaną w nim umieszczone biura, hotel, sklepy i inne instytucje użyteczności publicznej.

7 czerwca 2018 r. w nocy Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelskich żołnierzy prowadzących działania operacyjne w mieście Nablus w środkowej części Samarii. Ranny został 1 żołnierz. W tym samym czasie przejęto tysiące szekli funduszy terrorystycznych, które były ukryte w wiosce Husan i w mieście Hebron.
    7 czerwca 2018 r. po południem izraelskie samoloty zrzuciły ulotki nad Strefą Gazy, doradzając mieszkańcom, by nie uczestniczyli w zaplanowanych na piątek zamieszkach i próbach infiltracji granicy z Izraelem. "Do mieszkańców Gazy! Pokój wam i obyście mieli błogosławiony Ramadan. Mądry człowiek bierze pod uwagę konsekwencje swoich działań i wybiera ścieżkę, której korzyści przewyższają potencjalne szkody. Jeśli uznasz to za decydujące przy podejmowaniu decyzji, czy zbliżyć się do ogrodzenia ochronnego lub je przekroczyć, wyciągniesz wniosek, że takie działanie nie jest warte zachodu, a dodatkowo może być poważnie szkodliwe. Dlatego dla własnej korzyści lepiej jest nie brać udziału w gwałtownych zamieszkach przy ogrodzeniu, nie próbować go naruszać i nie pozwolić, by Hamas uczynił z was narzędzie do realizacji swojego planu. Za tą agendą stoi szyicki Iran, który uczynił z niej misję rozpalania napięć w regionie ze względu na jego religijne i sekciarskie interesy. Byłoby dobrze, gdybyście nie pozwolili Hamasowi na przekształcenie was w swoich zakładników, aby umożliwić im zdobycie politycznych korzyści kosztem dobrobytu i przyszłości ludności Gazy w ogóle, a zwłaszcza jej młodych ludzi. Aby zapobiec szkodliwym konsekwencjom, wzywamy was, abyście nie brali udziału w gwałtownych zamieszkach i chaosie, i nie narażali się na niebezpieczeństwo."
    7 czerwca 2018 r. przywódca Hamasu Ismail Hanije powiedział wieczorem, że cotygodniowe protesty w Strefie Gazy "będą trwały do czasu wyzwolenia Jerozolimy i zakończenia blokady Gazy. Marsz musi również rozszerzyć się na Zachodni Brzeg i Jerozolimę." Ponadto oświadczył, że Hamas jest "gotowy do współpracy przy każdej poważnej inicjatywie, która doprowadzi do całkowitego zakończenia blokady, ale nie kosztem kwestii palestyńskiej."

7 czerwca 2018 r. izraelskie siły powietrzne wzięły udział w ćwiczeniach lotniczych w Grecji. Były to ćwiczenia dalekiego zasięgu w głębi terytorium wroga. Wzięło w nich udział 40 izraelskich samolotów myśliwskich, tworzących 10 eskadr, wspieranych przez samoloty transportowe i powietrzne cysterny. Samoloty nie lądowały i tankowały w powietrzu.
    7 czerwca 2018 r. ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon, ostrzegł Radę Bezpieczeństwa ONZ i sekretarza generalnego ONZ, że Hamas zamierza jeszcze bardziej rozpalić napięcie w regionie. "Izrael nie pójdzie na kompromis w kwestii bezpieczeństwa i podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony naszych obywateli i naszej suwerenności. Pogorszenie sytuacji gospodarczej w Strefie Gazy leży wyłącznie w gestii Hamasu, ponieważ nadal przeznacza fundusze przeznaczone na pomoc dla ludności i wykorzystuje je dla swoich działań terrorystycznych."

8 czerwca 2018 r. władze zezwoliły, aby 87 tys. Palestyńczyków mogło swobodnie przekroczyć izraelskie punkty kontrolne w Judei i Samarii i udać się na modlitwy do meczetu Al-Aksa w Jerozolimie. Według szacunków policji, ogółem ponad 190 tys. ludzi przybyło na Stare Miasto Jerozolimy, aby obchodzić święto Ramadan. W tym samym czasie około 8 tys. Palestyńczyków zostało wpuszczonych do grobowca patriarchów w Hebronie na modlitwy.
    8 czerwca 2018 r. ponad 250 tys. ludzi wzięło udział w dorocznej paradzie homoseksualistów w Tel Awiwie. W paradzie uczestniczyły tysiące turystów z całego świata.

8 czerwca 2018 r. około 10 tys. Palestyńczyków demonstrowało w pięciu miejscach wzdłuż ogrodzenia granicznego w Strefie Gazy. Palono opony, rzucano kamieniami i puszczano dziesiątki balonów z podwieszonymi bombami zapalającymi. Nową bronią okazał się duży balon napełniony helem, do którego podwieszono urządzenie z substancją zapalającą. Ogółem wywołano cztery pożary na przygranicznych terenach. Podjęto kilkanaście prób uszkodzenia infrastruktury granicznej. W starciach zginęło 4 Arabów, a 618 zostało rannych. Wieczorem palestyńscy terroryści ostrzelali izraelskie stanowiska przy granicy w północnej części Strefy Gazy.

8 czerwca 2018 r. przywódca libańskiego Hezbollahu Hassan Nasrallah powiedział, że świat nie może zmusić jego organizacji do wycofania swoich ludzi z sąsiedniej Syrii. "Większa część Syrii stała się już bezpieczna i jasne jest, że nieprzyjazna oś dąży do osiągnięcia pewnych zysków. Izrael zakładał obalenie prezydenta Al-Assada i był zainteresowany wspieraniem rebeliantów, ale dzisiaj syjoniści zmienili swój cel w Syrii i mówią, że celem wojny w Syrii jest usunięcie Iranu i Hezbollah z tego kraju. Wy, syjoniści, musicie przyznać, że zostaliście pokonani w Syrii i że nie udało się wam obalić filaru ruchu oporu. Mówię też całej osi, która walczyła w Syrii, by uznała swą porażkę. Hezbollah udał się do Syrii, aby stawić czoła poważnemu spiskowi skierowanemu przeciwko ludności i państwu syryjskiemu, oraz, aby walczyć z nieprzyjazną osią. Nasza organizacja nie żadnego projektu partyjnego w Syrii. Nasza organizacja nie będzie miała problemu z wycofaniem się z Syrii, jeśli rząd poprosi ją o to. Będziemy świętować zwycięstwo, gdy nasi młodzi ludzie powrócą do swoich miast i domów ... Ale jeśli cały świat zbierze się, aby zmusić nas do wycofania się z Syrii, nie będą w stanie tego zrobić. Jest tylko jeden sposób na to: prośba syryjskiego kierownictwa. Iran i Hezbollah nie chcą zabijać, niszczyć ani nikogo wrzucać w morze. Prosimy was w cywilizowany sposób, abyście powrócili do krajów, z których przyszliście. Jeśli nalegacie na kontynuację okupacji, to nadejdzie dzień wielkiej wojny i będzie to dzień, w którym wszyscy będziemy się modlić w Jerozolimie."
    8 czerwca 2018 r. władze hiszpańskiego miasta Walencja nazwały Izrael „państwem kryminalnym”. Lider skrajnie lewicowej partii Podemos, Pablo Iglesias Turrión, powiedział: "Musimy bardziej stanowczo działać wobec nielegalnego państwa, jakim jak Izrael." W ten sposób Walencja przyłączyła się do akcji bojkotu Izraela i ogłosiła swój obszar jako „strefę wolną od izraelskiego apartheidu”.

9 czerwca 2018 r. - Szabat.

9 czerwca 2018 r. Palestyńczycy przez cały dzień wypuszczali ze Strefy Gazy latawce i balony z podwieszonymi bombami zapalającymi, którymi wywołali 17 pożarów terenów przygranicznych w Izraelu. Jeden z pożarów wybuchł blisko stacji kolejowej w mieście Sderot.

10 czerwca 2018 na porannym posiedzeniu rządu zatwierdzono plan walki z problemem suszy, na który przeznaczono 30 mln $. Plan przewiduje wybudowanie dwóch zakładów odsalania morskiej wody na wybrzeżu w Zachodniej Galilei, i przepompowywanie odsolonej wody do jeziora Kinneret oraz odnowienie siedmiu strumieni na północy kraju. Premier Netanjahu powiedział: "Przez lata Izrael wykazywał się niesamowitą zdolnością radzenia sobie z problemem wody, który powodował niekończące się konflikty w naszym regionie od tysięcy lat, a także w nowej erze. Ale dzięki technologii, inicjatywom i kreatywności udało nam się go przezwyciężyć. Zwykle pompujemy wodę z Kinneretu i dostarczamy do różnych części kraju. Teraz dostarczymy odsoloną wodę do Kinneretu, ponieważ kiedy odsalamy wodę na wybrzeżu, idzie ona na marne, ponieważ nie ma dla niej zastosowania. Teraz zamieniamy Kinneret w zbiornik na odsoloną wodę." Plan jest odpowiedzią na suszę, która rozpoczęła się pięć lat temu. Strumienie zostaną zrehabilitowane po części przez pompowanie do nich odsolonej wody.

10 czerwca 2018 r. Palestyńczycy kontynuowali demonstracje przy ogrodzeniu granicznym Strefy Gazy. Puszczano latawce oraz balony, do których podwieszano bomby zapalające, wywołując w ten sposób 11 pożarów terenów przygranicznych w Izraelu.
    10 czerwca 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści podłożyli bombę w pobliżu Grobowca Patriarchów w Hebronie, w Judei. Izraelscy saperzy zneutralizowali bombę.

11 czerwca 2018 r. około południa palestyński terrorysta zaatakował nożem Izraelkę przy wejściu do kawiarni Aroma w mieście Afula. Ciężko ranna została Szuva Malka. Policjanci postrzelili i aresztowali napastnika, który okazał się mieszkańcem miasta Dżenin w Autonomii Palestyńskiej.
    11 czerwca 2018 r. były dowódca izraelskich sił powietrznych, gen. Amir Eshel powiedział: "Szanse na zainicjowanie przeciwko nam wojny na północy są niskie, ponieważ istnieje odpowiedzialna osoba Putin, który nie pozwoli nikomu - ani nam, ani Irańczykom - sabotować jego projektu, aby ustabilizować Syrię. Rosjanie są teraz głównym graczem na syryjskim teatrze, a głównym interesem Putina jest zapewnienie stabilności w regionie. Dlatego krótkoterminowym interesem Putina jest zezwolenie na działalność Iranu, ale w dłuższej perspektywie nie jest on zainteresowany obecnością irańskich sił w regionie. To rosyjskie zainteresowanie stabilnością Syrii zmniejsza szanse irańskich działań przeciwko nam, które mogłyby doprowadzić do wojny. W takim kontekście należy spostrzegać rosyjską krytykę sprzed kilku tygodni naszego ataku na irańskie cele w Syrii, po tym jak irański dron wleciał do Izraela. Rosja wydała oświadczenie, że należy uszanować syryjską przestrzeń powietrzną i natychmiast zrozumieliśmy to jako krytykę Izraela. To prawda, ale była ona także skierowana przeciwko Iranowi, który nie powinien myśleć, że może korzystać z syryjskiej przestrzeni powietrznej, jak im się podoba. Jeśli jednak wybuchnie wojna, nie będziemy lekceważyć wroga, a mamy imponujące możliwości - nie tylko technologie. Siły powietrzne potrafią obecnie w 60 godzin zrobić to, co podczas drugiej wojny w Libanie robiły w ciągu 32 dni. Izrael odzyskał zdolność wykonania potężnego i zaskakującego uderzenia."

11 czerwca 2018 r. rzecznik palestyńskiego rządu Jusuf al-Mahmoud powiedział, że "nie ma na świecie siły, która mogłaby spowodować wyrzeczenie się naszych więźniów i męczenników. Izrael ponosi pełną odpowiedzialność za sytuację palestyńskich Arabów i kradnie nasze pieniądze pod pretekstem kompensowania wpływów z podatków." W ten sposób Autonomia Palestyńska dała wyraźną informację, że nie zrezygnuje z finansowania terrorystów i ich rodzin.

12 czerwca 2018 r. prezydent Reuven Rivlin sporkał się z austriackim kanclerzem Sebastianem Kurz. Kurz powiedział: "Ja i mój rząd jesteśmy zaangażowani w wspieranie Izraela i jego bezpieczeństwa." Wspomniał także o zaangażowaniu Austrii w sprawy społeczności żydowskiej w Austrii, pamięci o Holokauście i walce z antysemityzmem. "Będę nadal dbał o to, by ulice Austrii były bezpieczne."

12 czerwca 2018 r. nad ranem doszło do starć Palestyńczyków z izraelskimi żołnierzami przy wjeździe do żydowskiego osiedla Icchar w środkowej części Samarii. W starciach rannych zostało 2 Arabów.
    12 czerwca 2018 r. rano duże siły izraelskiej policji wkroczyły do nielegalnej żydowskiej placówki osadniczej Netiv Ha'avot w bloku osiedli Gusz Etzion w Judei. Przeprowadzono ewakuację mieszkańców 15 domów, które zostaną wyburzone. Na miejscu zgromadziło się kilka tysięcy żydowskich osadników, a prawicowi aktywiści zabarykadowali się na dachach domów. Doszło do starć z policjantami, na których wyelwano z dachów farbę i rzucano butelki z wodą. Rannych zostało 6 policjantów. Aresztowano 3 demonstrantów. W akcji wzięło udział 2,3 tys. policjantów, którzy usunęli około 500 młodych aktywistów.

13 czerwca 2018 r. opady deszczu spowodowały powodzie w miastach Sderot i Aszkelon na południu kraju. W Aszkelonie spadło 38 mm deszczu. Deszcz padał na całym wybrzeżu, powodując między innymi przerwy w dostawach prądu w miastach Ma'alot i Karmiel.
    13 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Jerozolimie z bułgarskim premierem Bojko Borisowem. Netanjahu powiedział, że docenia wysiłki Bułgarii w walce z antysemityzmem i współpracę w walce z terroryzmem.

13 czerwca 2018 r. wyburzono 15 domów w żydowskiej placówce osiedleńczej Netiv Ha'avot w bloku osiedli Husz Etzion w Judei. Domy były wzniesione bez odpowiednich zezwoleń na gruntach o nieuregulowanym statusie prawnym. Wyburzenie dokonano na podstawie wyroku sądu.

13 czerwca 2018 r. niemiecki parlament zatwierdził kontrakt zakupu izraelskich dronów Heron-TP o wartości 1 mld euro. Israel Aerospace Industries Ltd. wydzierżawi niemieckiej armii 7 dronów (pięć bojowych i dwa szkoleniowe), wraz z urządzeniami dowodzenia i kontroli, oraz wsparciem technicznym. Będą one wykrozystywane przez niemiecką armii podczas misji w Mali i Afganistanie. Niemiecki personel przejdzie szkolenie w izraelskiej bazie lotniczej Tel Nof (85 załóg w ciągu 9 lat).
    13 czerwca 2018 r. nieznani sprawcy wywrócili około 30 nagrobków na cmentarzu żydowskim w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Kilka dni wcześniej wywrócono 22 nagrobki na cmentarzu w Urmston.
    13 czerwca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło zdecydowaną większością popieraną przez Arabię Saudyjską rezolucję potępiającą Izrael za śmierć Arabów na granicy Strefy Gazy. Rezolucja została przyjęta w głosowaniu przez 120 państw. 8 krajów głosowało przeciwko (m.in. Izrael, USA, Gwatemala, Honduras i Togo), a 45 wstrzymało się od głosu (z Unii Europejskiej jedynie Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Chorwacja i Łotwa - pozostałe kraje poparły rezolucję). Stany Zjednoczone zgłosiły wniosek, aby do rezolucji wprowadzić poprawkę potępiającą Hamas za przemoc. Propozycję tę poparło 62 kraje, a 58 głosowało przeciwko. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego odrzucił poprawkę, ponieważ nie uzyskał wymaganej większości dwóch trzecich głosów.

14 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Jerozolimie z sekretarzem generalnym największej islamskiej organizacji w Indonezji, Światowej Organizacji Muzułmańskiej, szejkiem Jahją Chulilem Stakofem. Netanjahu powiedział, że w ostatnim czasie następuje coraz większe zbliżenie Izraela i państw muzułmańskich, które dostrzegają możliwości państwa żydowskiego w walce ze światowym terroryzmem. "Izrael jest narodem innowacji i cieszę się, widząc, że kraje arabskie i wiele krajów muzułmańskich zbliżają się do Izraela. Mam nadzieję, że będą postępy również w stosunkach z Indonezją."
    14 czerwca 2018 r. dyrektor generalny wywiadu wojskowego Tamir Hejman powiedział: "Żyjemy w jednym z najbezpieczniejszych okresów w historii ... Wypuszczane ze Strefy Gazy latawce wyglądają romantycznie - małe dziecko puszcza latawce. Jest to coś, co wydaje się pochodzić z filmu Mary Poppins, ale prawda jest inna. To są ataki terrorystyczne z użyciem bomb zapalających, które mają zaszkodzić Izraelowi. Żyjemy w szczególnie niebezpiecznym okresie. W ostatnich latach terror znacznie się zmniejszył, głównie z powodu udanej wojny przeciwko ISIS. Większość sił Państwa Islamskiego zniknęła z Syrii, ale ISIS nie zmienił swojego porządku działania i czeka, aby ponownie podnieść flagę."

14 czerwca 2018 r. palestyńscy terroryści ogłosili w Strefie Gazy, że w dniu jutrzejszym wypuszczą 5 tys. latawców i balonów z podwieszonymi bombami zapalającymi w stronę terytorium Izraela. Dodano, że nowe konstrukcje latawców powiększą ich zasięg do 30 km od granicy. W dniu dzisiejszym latawce i balony spowodowały 11 pożarów na przygranicznych terenach w Izraelu.
    14 czerwca 2018 r. po południem izraelski samolot ostrzelał obiekt w południowej części Strefy Gazy, w którym przygotowywano latawce i balony na jutrzejsze demonstracje. Samolot oddał wpierw strzały ostrzegawcze, umożliwiając ucieczkę ludzi. Dopiero później zniszczył infrastrukturę terrorystyczną.

15 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie w rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Rozmowa dotyczyła sytuacji w Syrii i współpracy między oboma państwami.

15 czerwca 2018 r. kilka tysięcy Palestyńczyków demonstrowało w kilku miejscach wzdłuż ogrodzenia granicznego Strefy Gazy. Palono opony, rzucano kamieniami i usiłowano uszkodzić płot graniczny. W pewnym momencie izraelski samolot oddał ostrzegawcze strzały w stronę grupy Palestyńczyków przygotowujących się do wypuszczenia latawców z podwieszonymi bombami zapalającymi.

15 czerwca 2018 r. wysłannik Autonomii Palestyńskiej do Iraku, Ahmed Aqla powiedział, że Żydzi "nie są ludźmi". Zaprosił także irackie milicje do "wyzwalania Palestyny". Zapytany, co by się stało, gdyby irakijskie milicje zdecydowały się wyruszyć do Palestyny, aby ją wyzwolić, Aqla odpowiedział, że wszyscy Palestyńczycy powitali by ich. "Teoretycznie rzecz biorąc, Palestyńczycy szukają kogoś, kto pomoże wyzwolić naszą ziemię. Istnieje konsensus w tej sprawie. Ktokolwiek wyceluje broń przeciwko syjonistycznemu wrogowi i wyzwoli Palestynę ... Wszyscy będą go wspierać, ponieważ ludzie szukają nowego Saladyna lub nowego Nabuchodonozora."
    15 czerwca 2018 r. autonomiczna prowincja Nawarra na północy Hiszpanii, poparła politykę bojkotu, deligitymizacji i sankcji przeciwko Izraelowi. Parlament tej prowincji wezwał rząd Hiszpanii do "zawieszenia związków z Izraelem", dopóki kraj ten nie zaprzestanie polityki kryminalnych represji wobec palestyńskiej ludności.

16 czerwca 2018 r. - Szabat.

17 czerwca 2018 r. na porannym posiedzeniu rządu premier Benjamin Netanjahu przedstawił raport z rozmów z prezydentem Rosji Putinem i amerykańskim sekretarzem stanu Mike Pompeo. "W weekend rozmawiałem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i sekretarzem stanu USA Michałem Pompeo. Rozmawialiśmy o sprawach regionalnych i skupiliśmy się - oczywiście - na Syrii. Powtórzyłem nasze przewodnie zasady dotyczące Syrii: po pierwsze, Iran musi wycofać się z całej Syrii, po drugie, podejmiemy działania - i już podejmujemy działania - przeciwko staraniom o ustanowienie obecności wojskowej Iranu i jego pełnomocników w Syrii, blisko granicy i głęboko w Syrii. Izrael będzie działał przeciwko tym wysiłkom w dowolnym miejscu w Syrii."
    17 czerwca 2018 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet ujawniła, że pod koniec kwietnia rozbito komórkę terrorystyczną Hamasu, działającą w rejonie miasta Nablus w Samarii. Członkowie komórki mieli zaplanowane przeprowadzenie licznych ataków terrorystycznych, w tym zamachów samobójczych w różnych miastach Izraela. Aresztowano 20 terrorystów i przejęto urządzenia wybuchowe, oraz zgromadzone materiały do produkcji kolejnych bomb. Komórka rozpoczęła działalność w październiku minionego roku. "Ta sprawa ponownie pokazuje pragnienia i wysiłki, które Hamas inwestuje w budowę infrastruktury terrorystycznej w Judei i Samarii, aby przeprowadzić ciężkie ataki w Izraelu." Premier Benjamin Netanjahu powiedział: "Hamas próbuje zaatakować nas zarówno z Gazy, jak i w Judei i Samarii, dlatego nadal będziemy utrzymywać kontrolę bezpieczeństwa we wszystkich obszarach na zachód od rzeki Jordan."

17 czerwca 2018 r. rano duże siły policyjne wkroczyły do nielegalnej żydowskiej placówki osadniczej Tapuach West w środkowej części Samarii. Doszło do starć z żydowskimi aktywistami. Rannych zostało 11 policjantów. Aresztowano 6 osadników. Po ewakuacji, wyburzono 10 struktur mieszkalnych wzniesionych w placówce.
    17 czerwca 2018 r. Palestyńczycy kontynuowali kampanię wypuszczania ze Strefy Gazy latawców i balonów z podwieszonymi bambami zapalającymi, które powodują liczne pożary na przygranicznych terenach w Izraelu. Po południem izraelski samolot oddał ostrzegawcze strzały do grupy Palestyńczyków wypuszczających kolejną falę balonów. Rano ostrzelany został w Gazie samochód należący do dowódcy Hamasu, odpowiedzialnego za kampanię ognistych latawców. W zniszczonym samochodzie nikogo nie było w chwili ataku.

18 czerwca 2018 r. nad ranem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy 3 rakiety. Jedna z nich spadła wewnątrz strefy, natomiast dwie eksplodowały w pobliżu strefy przemysłowej miasta Aszkelon.
    18 czerwca 2018 r. były minister Gonen Segev, został aresztowany za szpiegostwo na rzecz Iranu. Podczas przesłuchania stwierdził, że próbował oszukać swoich irańskich partnerów i wrócić do Izraela jako bohater. Twierdził również, że nawiązał kontakt z Irańczykami i został zaproszony przez nich na konsultacje w sprawach pediatrycznych. Segev został aresztowany przez Szin Bet w zeszłym miesiącu pod zarzutem popełnienia przestępstw polegających na pomocy wrogowi w czasie wojny i szpiegowania przeciwko państwu Izrael. Pod koniec śledztwa 15 czerwca 2018 r. prokuratura okręgowa w Jerozolimie złożyła w sądzie okręgowym w Jerozolimie akt oskarżenia przeciwko Segevowi. Akt oskarżenia został zatwierdzony przez prokuratora generalnego. Segev był wcześniej skazany za przemyt narkotyków, fałszerstwa i oszustwa w handlu elektronicznym, a w ostatnich latach mieszkał w Nigerii. W maju 2018 r. przyjechał do Izraela i został aresztowany. Dochodzenie wykazało, że Segev od co najmniej 2012 r. był irańskim agentem i spotykał się ze swoimi irańskimi operatorami na całym świecie, w hotelach i apartamentach, które są uważane za wykorzystywane do tajnej działalności Iranu. Segev otrzymał również tajny system łączności, aby szyfrować wiadomości między nim a jego operatorami. Segev przekazał swoim operatorom informacje dotyczące rynku energetycznego, miejsc bezpieczeństwa w Izraelu, budynków i organach bezpieczeństwa.

18 czerwca 2018 r. nad ranem izraelskie samoloty zbombardowały 9 pozycji Hamasu w Strefie Gazy. Był to odwet za falę ataków z użyciem latawców i balonów z podwieszonymi bombami zapalającymi.
    18 czerwca 2018 r. rzecznik rządu Autonomii Palestyńskiej, Nabil Abu Rudeineh, oficjalnie oświadczył, że naród palestyński i jego przywódcy nigdy nie uznają legalności żadnej amerykańskiej inicjatywy, która będzie dążyć do oddzielenia Strefy Gazy od obszarów Judei i Samarii. "Przywódcy palestyńscy ponawiają zaufanie do zdolności naszego ludu, przy wsparciu arabskich braci i wolnych ludzi na całym świecie, aby udaremnić wszelkie plany mające na celu wyeliminowanie palestyńskiego problemu." Dodał, że polityka Abbasa jest jasna i stabilna, i stwierdza, że w Strefie Gazy nie będzie żadnego państwa, a również nie będzie żadnego państwa palestyńskiego bez Strefy Gazy.

18 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Ammanie z jordańskim królem Abdullahem II. Omówiono wydarzenia regionalne, postęp procesu pokojowego i współpracę gospodarczą. Netanjahu powtórzył zobowiązanie Izraela do zachowania status quo w świętych miejscach Jerozolimy.
    18 czerwca 2018 r. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że Strefa Gazy zbliża się do granicy wojny. Pogląd ten wyraził na podstawie wielkości liczby ofiar i rannych starć, do których regularnie dochodzi na granicy z Izraelem. "Jednoznacznie potępiam kroki wszystkich stron, które doprowadziły nas do tego niebezpiecznego i kruchego miejsca w konflikcie izraelsko-palestyńskim w Arabii. Liczba ofiar jest i powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich, jak bliski jest stan wojny. Jestem zszokowany liczbą ofiar śmiertelnych i rannych Palestyńczyków w wyniku użycia ostrego ognia przez Siły Obronne Izraela. Izrael ma obowiązek maksymalnego ograniczenia liczby ofiar i ochrony ludności cywilnej zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Zabójstwa dzieci, a także wyraźnie zidentyfikowanych dziennikarzy i personelu medycznego przez siły bezpieczeństwa podczas demonstracji są szczególnie niedopuszczalne." Guterres skrytykował także Hamas i inne ugrupowania terrorystyczne za próbę umieszczenia materiałów wybuchowych w pobliżu ogrodzenia granicznego oraz za wystrzelenie rakiet na Izrael w dniach 29 i 30 maja.

19 czerwca 2018 r. cywilna administracja Judei i Samarii omówiła zagadnienie kradzieży wody przez Arabów na terytoriach palestyńskich, co w okresie letnim szkodzi rolnictwu i powoduje poważne niedobory wody w żydowskich społecznościach. Gen. Ahvat Ben Hur powiedział, że "przyczyną kradzieży wody jest mieszanka kilku rzeczy: w niektórych okresach brakuje wody, palestyńscy rolnicy są rozrzutni w gospodarowaniu wodą, za którą nie płacą. Cała kradziona woda przeznaczona jest dla rolnictwa, a największa trudność polega na tym, że nie potrafimy w tej dziedzinie odstraszać. Nie znam nikogo, kto poszedłby do więzienia za kradzież wody. Odłączamy nielegalne podłączenie, a następnego dnia oni znowu podłączają się. Nie mamy możliwości w kwestii egzekwowania kradzieży wody. Istnieje plan generalny na lata 2020-2040 dla Judei i Samarii oraz inny plan dla Doliny Jordanu, który pobudzi wszystkie sprawy gospodarki w Judei i Samarii. Naprawimy, zmodernizujemy i wybudujemy nowe podłączenia. Zbudujemy duży rurociąg w ramach generalnego planu, a rurociąg przejdzie wzdłuż trasy 5 i trasy 55. Zwiększymy dostawy wody do Judei i Samarii o miliony metrów sześciennych. A to lato wygląda już znacznie lepiej niż poprzednie sezony." Przedstawiciel krajowej firmy wodociągowej Mekorot powiedział, że w ubiegłym roku w Judei i Samarii zostało skradzionych 9 milionów metrów sześciennych wody. Większość kradzieży miała miejsce w strefie C i ich sprawcami byli palestyńscy rolnicy. Kolejne 3 miliony metrów sześciennych wody zostały skradzione w Dolinie Jordanu, w strefie B w Samarii kolejne półtora miliona, a w rejonie Kiryat Arba w Judei skradziono prawie 2 miliony metrów sześciennych wody. W minionym roku dokonano 500 odłączeń nielegalnych podpięć do rurociągów z wodą.

19 czerwca 2018 r. agencja UNRWA poinformowała, że z powodu niedoboru środków finansowych, planuje odroczyć wypłatę wynagrodzeń swoich pracowników w Strefie Gazy oraz zawiesić niektóre działania prowadzone w tym obszarze.
    19 czerwca 2018 r. wieczorem palestyński terrorysta rzucił improwizowany ładunek wybuchowy w stronę izraelskiego punktu kontrolnego przy Grobowcu Patriarchów w Hebronie. Nikt nie został ranny, a napastnik uciekł.

19 czerwca 2018 r. wieczorem mały izraelski bezzałogowy dron obserwacyjny Sky Rider spadł na syryjskich Wzgórzach Golan w rejonie Al-Khader. Najprawdopodobniej przyczyną była usterka techniczna. Rzecznik armii poinformował, że nie ma niebezpieczeństwa wycieku tajnych informacji.
    19 czerwca 2018 r. specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Jason Greenblatt i doradca prezydenta Jared Kushner spotkali się w Ammanie z jordańskim królem Abdullahem II. Rozmowy dotyczyły procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie., ponieważ administracja Trump przygotowuje się do przedstawienia propozycji pokojowej dla Izraela i Autonomii Palestyńskiej.
    19 czerwca 2018 r. ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ, Nikki Haley, na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA Mike Pompeo, formalnie ogłosiła, że Stany Zjednoczone występują się z Rady Praw Człowieka ONZ (UNHRC). "Rada jest obrońcą osób łamiących prawa człowieka i klozetem politycznego uprzedzenia. Tylko w tym roku Rada wydała pięć rezolucji przeciwko Izraelowi, a ani jednego przeciwko jakiemukolwiek innemu krajowi. Jeśli Rada Praw Człowieka zamierza potępiać kraje, które przestrzegają prawa człowieka i bronić tych, którzy łamią prawa człowieka, to Stany Zjednoczone nie powinny dawać jej wiarygodności. Wycofujemy się z UNHRC, organizacji, która nie jest warta swojej nazwy. Kiedy Rada Praw Człowieka traktuje Izrael gorzej niż Koreę Północną, Iran i Syrię, to sama Rada jest głupia i niegodna swej nazwy."
    19 czerwca 2018 r. nowo wybrany prezydent Kolumbii, Ivan Duque powiedział, że rozważy przeniesienie ambasady swego kraju do Jerozolimy.

20 czerwca 2018 r. w nocy palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy około 30 rakiet, z których 3 wybuchły wewnątrz przygranicznych izraelskich społeczności. Uszkodzony został dom i kilka samochodów. System obrony Iron Dome zestrzelił 7 rakiet, a pozostałe spadły na niezamieszkałe tereny.
    20 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu ostrzegł grupy terrorystyczne działające w Strefie Gazy, aby nie eskalowały dalszej sytuacji. "Nie zamierzam zagłębiać się w szczegóły dotyczące tego, co planujemy w stosunku do Gazy, ale w razie potrzeby intensywność naszych działań zostanie zwiększona. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz i nasi wrogowie powinni to dobrze rozumieć."
    20 czerwca 2018 r. Siły Obronne Izraela rozlokowały dodatkowe baterie Iron Dome wokół Strefy Gazy, na wypadek możliwej dalszej eskalacji sytuacji. Równocześnie poinformowano, że około 75% ataków przeprowadzanych przez izraelskie siły powietrzne wykonują bezzałogowe drony. Rzecznik armii powiedział: „Jeśli Hamas będzie kontynuował swoje ataki, armia jest gotowa do szeroko zakrojonej operacji w Strefie Gazy. Jeśli Hamas sądzi, że Izrael zawahałby się przed wejściem do Strefy Gazy, to jest w błędzie."

20 czerwca 2018 r. izraelskie samoloty przeprowadziły w nocy trzy naloty na cele terrorystyczne w Strefie Gazy. Ogółem zaatakowano 25 celów należących do Hamasu, w tym ośrodek szkoleniowy do pracy w tunelach.
    20 czerwca 2018 r. sekretarz generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny Saeb Erekat skrytykował Stany Zjednoczone za wycofanie się z Rady Praw Człowieka ONZ, mówiąc, że postępuje "międzynarodowa anarchia". Erekat stwierdził, że ruch Stanów Zjednoczonych ujednolicił go z "izraelską kolonizacją Palestyny, a nie z zasadami prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ. Administracja Trumpa wycofując się z Rady Praw Człowieka ONZ, kontynuuje wysiłki na rzecz promowania międzynarodowej anarchii."

20 czerwca 2018 r. specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Jason Greenblatt i doradca prezydenta Jared Kushner spotkali się w Rijadzie z saudyjskim księciem Mohammedem Bin Salman. Rozmowy dotyczyły procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie., ponieważ administracja Trump przygotowuje się do przedstawienia propozycji pokojowej dla Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Greenblatt skrytykował Hamas i Autonomię Palestyńską. "Hamas prowadząc ciągłe ataki latawcami, moździerzami i rakietami, tylko kontynuuje upadek Palestyńczyków w Gazie. W jaki sposób społeczność międzynarodowa może pomóc, gdy morderczy przywódcy Hamasu wciąż marnują zasoby Gazy? Ludzie zasługują na coś lepszego. A teraz, Hamas i Autonomia Palestyńska, którzy od ponad dziesięciu lat walczą ze sobą nawzajem, cynicznie twierdzą, że Stany Zjednoczone próbują oddzielić Strefę Gazę od Zachodniego Brzegu, zamiast przyznać, że próbujemy pomóc Palestyńczykom w Strefie Gazy. Jaka hipokryzja."
    20 czerwca 2018 r. radni w hiszpańskim mieście Pampeluna (stolica prowincji Navarra) wezwali hiszpański rząd do zaprzestania handlu bronią z Izraelem i ogłosili izraelskich urzędników jako "persona non grata", dopóki Izrael nie zaprzestanie "opresyjnej polityki przeciwko Palestyńczykom". Rezolucja wyraziła również poparcie dla palestyńskiego "prawa do powrotu" i prawa Palestyńczyków do przeprowadzenia pokojowych protestów w Strefie Gazy. Wezwano także rządy Unii Europejskiej do zwiększenia presji i nałożenia sankcji na Izrael, aby zmusić go do zaprzestania "agresji" przeciwko ludności palestyńskiej. Rezolucja przeszła pomimo braku wsparcia ze strony Partii Socjalistycznej, która ma większość w gminie. Poparła go baskijska partia nacjonalistyczna, radykalna lewicowa partia Podemos i partia komunistyczna.
    20 czerwca 2018 r. podczas Mundialu w Rosji, grupa Marokańczyków zaatakowała w Moskwie grupę izraelskich kibiców. Nikt nie został ranny.

21 czerwca 2018 r. minister bezpieczeństwa publicznego Gilad Erdan powiedział: "Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją bezpieczeństwa wokół Strefy Gazy, i nie przestajemy myśleć o tym jak poprawić sytuację w tym rejonie. Nie sądzę, żebyśmy stracili odstraszanie. Myślę, że Hamas rozumie cenę, jaką płaci, gdyż w minionych tygodniach stracili sto pięćdziesiąt osób. Nie możemy ignorować ostatnich czterech lat względnego spokoju, który doprowadził do wzrostu gospodarczego i poprawy dobrobytu w Strefie Gazy. Jednak jest wielka szansa, że będziemy musieli rozpocząć nową operację wojskową, aby stworzyć długoterminowy środek odstraszający. Możemy nie mieć wyboru i będziemy musieli przeprowadzić operację na dużą skalę w Strefie Gazy." Były dowódca obrony cywilnej gen. Ejal Eisenberg powiedział: "Nie doceniliśmy problemu latawców. Kiedy te ataki się zaczęły, mogliśmy i powinniśmy je inaczej potraktować. Nie ma powodu, aby obawiać się wejścia do Strefy Gazy. Jeśli Hamas będzie dalej dążył do eskalacji sytuacji, to zobaczy Siły Obronne Izraela w Strefie Gazy, a lato jest dla nas wspaniałym czasem."
    21 czerwca 2018 r. wypuszczane ze Strefy Gazy latawce i balony z podwieszonymi bombami zapalającymi, wywołały 15 pożarów na przygranicznych terenach w Izraelu.
    21 czerwca 2018 r. prokuratura postawiła oskarżenie Sarze Netanjahu, żonie premiera. Akt oskarżenia mówi o niewłaściwym wykorzystaniu środków państwowych. Jest podejrzewana o zamawianie prywatnych posiłków o wartości około 350 tys szekli z luksusowych restauracji, pomimo faktu, że w rezydencji premiera był zatrudniony kucharz.

21 czerwca 2018 r. wysoki członek OWP Azzam al-Ahmad oświadczył, że Autonomia Palestyńska z powodzeniem blokuje długo oczekiwany plan pokojowy prezydenta Donalda Trumpa, czyniąc go praktycznie nieskutecznym.
    21 czerwca 2018 r. powiązana z Hamasem gazeta Felesteen opublikowała w Gazie artykuł na temat latawców, które z podwieszonymi bombami zapalającymi są wysyłane na terytorium Izraela powodując liczne pożary i duże straty materialne. Nagłówek artykułu, w którym znajduje się zdjęcie spalonego pola z uprawami, brzmiał: "Ogniste latawce - środki pokojowego oporu, które zawstydzają Izrael."

21 czerwca 2018 r. doradca amerykańskiego prezydenta Jared Kushner i specjalny przedstawiciel ds. negocjacji międzynarodowych Jason Greenblatt spotkali się w Katarze z szejkiem Tamimem bin Hamadem Al Thani. Omawiano zacieśnienie współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Katarem, sposoby zapewnienia pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków w Strefie Gazy oraz wysiłków prezydenta Trumpa w celu wznowienia procesu pokojowego między Izraelczykami i Palestyńczykami. Następnie amerykański zespół negocjacyjny udał się do Kairu, gdzie spotkał się z egipskim prezydentem Abdel-Fattah al-Sisi.

22 czerwca 2018 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Jerozolimie ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa Jasonem Greenblatt i doradcą prezydenta Jaredem Kushner. Rozmowy dotyczyły perspektyw wznowienia procesu pokojowego.
    22 czerwca 2018 r. minister sprawiedliwości Ajelet Shaked powiedziała, że cotygodniowe demonstracje przeciwko prokuratorowi generalnemu Avichai Mandelblitowi nie miały wpływu na jego decyzję o postawieniu oskarżenia względem żony premiera Netanjahu, Sarze Netanjahu. "Znam Mandelblita bardzo dobrze. Jest uczciwą i profesjonalną osobą, która podejmuje decyzje tylko na podstawie istniejących dowodów, a demonstracje niczego nie zmieniły." Odnosząc się do sytuacji bezpieczeństwa na południu kraju, Shaked powiedziała: "Państwo Izrael wie jak rozwijać systemy Iron Dome oraz stworzyło metody walki z tunelami terrorystycznymi. Dlatego myślę, że w nadchodzących tygodniach pojawi się również rozwiązanie dla latawców. Problemem nie są latawce, ale terroryści, którzy znaleźli nowy sposób na rozpalenie ognia przemocy na południu. To jest terroryzm. Jeśli Hamas pogorszy sytuację, to jest realna możliwość ponowienia operacji wojskowej w Strefie Gazy, chociaż nikt nie jest tak naprawdę zainteresowany eskalacją."

22 czerwca 2018 r. nad ranem izraelscy żołnierze wkroczyli do obozu uchodźców Dheisheh na przedmieściach Betlejem w Judei. Celem operacji było aresztowanie poszukiwanego terrorysty. Palestyńczycy zaatakowali kamieniami żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Ranny został 1 izraelski żołnierz.

23 czerwca 2018 r. – Szabat.

23 czerwca 2018 r. kilkuset Palestyńczyków demonstrowało w Ramallah, domagając się, aby Autonomia Palestyńska zniosła środki karne nałożone na Strefę Gazy i Hamas. W minionym tygodniu do podobnych demonstracji doszło także w Betlejem. Poparcie dla demonstracji udzielił Hamas i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny.
    23 czerwca 2018 r. wieczorem palestyński terrorysta wjechał ciężarówką w patrol izraelskich żołnierzy przy arabskiej wiosce Husan, w pobliżu Betlejem w Judei. Rannych zostało 4 izraelskich żołnierzy. Napastnik uciekł, jednak po pościgu został aresztowany.

24 czerwca 2018 r. Siły Obronne Izraela zestrzeliły syryjski bezzałogowy dron obserwacyjny, który zbliżył się do izraelskiej granicy na Wzgórzach Golan. Wykorzystano w tym celu baterię rakiet Patriot z rejonu miasta Safed. Syryjska armia wydała oświadczenie, że dron prowadził misję w południowej Syrii.
    24 czerwca 2018 r. w bazie lotniczej Nevatim na pustyni Negew wylądowały trzy nowe samoloty wielozadaniowe F-35 „Adir”. W niedługim czasie dołączą one do 140 Eskadry „Złote Orły”.

24 czerwca 2018 r. wypuszczone ze Strefy Gazy balony i latawce wywołały 26 pożarów na terenach przygranicznych w Izraelu. W ciągu dnia izraelskie bezzałogowe drony kilkakrotnie atakowały Palestyńczyków wypuszczających latawce z podwieszonymi bombami zapalającymi. Rannych zostało 3 Arabów.
    24 czerwca 2018 r. wieczorem palestyńscy terroryści ostrzelali żydowski samochód w pobliżu osiedla Migdal Oz w bloku żydowskich osiedli Gusz Etzion w Judei. Nikt nie został ranny. Napastnicy zbiegli.

24 czerwca 2018 r. rosyjskie samoloty wojskowe przeprowadziły co najmniej 25 nalotów na miasto Busra al-Harir, położone w Syrii u podnóża Wzgórz Golan. Atakowane były pozycje syryjskich rebeliantów, które wojska rządowe usiłują usunąć z rejonu położonego w pobliżu granicy z Izraelem i Jordanią. W nalotach uczestniczyło 5 rosyjskich samolotów, które startowały z bazy lotniczej Hmeimim w zachodniej Syrii. Izrael uważnie obserwował te działania.

25 czerwca 2018 r. do Izraela przyleciała grupa 237 nowych żydowskich imigrantów z Ukrainy. W ciągu ostatniego tygodnia do Izraela przybyło ogółem 340 nowych imigrantów z Brazylii, Kolumbii, Francji, Uzbekistanu, Argentyny i Ukrainy. Ich przylot był możliwy dzięki wsparciu ze strony Międzynarodowej Wspólnoty Chrześcijan i Żydów.
    25 czerwca 2018 r. po południem na lotnisku Dawida Ben Guriona wylądował brytyjski książę William. Po raz pierwszy członek brytyjskiej rodziny królewskiej przyleciał do Izraela z oficjalną wizytą. Program wizyty rozpoczyna się od jutrzejszego dnia.

25 czerwca 2018 r. wydawana w Londynie arabska gazeta Al-Araby Al-Jadeed napisała, że w ostatnich dniach izraelskie samoloty wojskowe zbombardowały cele terrorystyczne w północnej części egipskiego Półwyspu Synaj. Cele znajdowały się na obrzeżach miast Rafah i Sheikh Zuweid. Naloty bezzałogowych dronów miały być skoordynowane z egipską armią. Trafione zostały pojazdy terrorystów, a także infrastruktura podziemnych tunelów przemytniczych prowadzących do Strefy Gazy. Izrael i Egipt nie potwierdziły tych doniesień.
    25 czerwca 2018 r. amerykański prezydent Donald Trump spotkał się w Białym Domu z jordańskim królem Abdullahem. Trump powiedział, że doszło do wielu pozytywnych zmian odkąd Stany Zjednoczone wycofały się z umowy jądrowej z Iranem. Podkreślił konieczność wznowienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, jednak nie chciał podać daty przedstawienia nowego planu pokojowego.

26 czerwca 2018 r. brytyjski książę William odwiedził Instytut Jad Vashem w Jerozolimie. Towarzyszył mu premier Benjamin Netanjahu. Później książę William spotkał się z prezydentem Reuvenem Rivlinem. Wieczorem książę William wygłosił przemówienie w ogrodzie ambasady Wielkiej Brytanii w Tel Awiwie. „Dzisiaj rano po raz pierwszy odwiedziłem Jad Vashem. To było głęboko poruszające doświadczenie. To przypomniało mi ciężkie wspomnienia z wizyty, którą razem z moją żoną Catherine mieliśmy w minionym roku w obozie koncentracyjnym Stutthof. W Jad Vashem spotkałem ocalałych z Holocaustu, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii w ramach Kindertransportu, którego 80-rocznicę obchodzimy w tym roku. Wysłuchałem ich opowieści o nowym życiu po przyjeździe z Wielkiej Brytanii do Izraela. Odwiedziłem także grób mojej prababki, księżniczki Alice, która została uznana za Sprawiedliwą wśród Narodów Świata za ocalenie Żydów podczas II wojny światowej. Jej historia jest wielką dumą dla całej mojej rodziny - a prezent, który dziś otrzymałem od pana premiera, z kopią medalu na jej cześć wydany przez Izrael, jest czymś, co moja rodzina będzie cenić - dziękuję. Jak napisałem w moim przesłaniu w Jad Vashem, nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, co podczas Holokaustu zrobiono narodowi żydowskiemu. Zdaję sobie sprawę, że teraz na moim pokoleniu spoczywa odpowiedzialność, aby podtrzymywać pamięć o tej wielkiej zbrodni, jaką przeżywa generacja Holocaustu. I zobowiązuję się do tego. Niezwykła historia Izraela polega po części na pamiętaniu tej okropnej przeszłości, ale także na oczekiwaniu na znacznie lepszą przyszłość. Jest to istotną siłą żywotną tego kraju. Od wczesnych kibuców; poprzez odrodzenia języka hebrajskiego jako nowoczesnego języka; do gospodarki hi-tech, jaką widzimy wokół nas tutaj w Tel Awiwie - współczesna historia Izraela jest ciągłym procesem rozwoju i innowacji … Związki między naszymi dwoma krajami nigdy nie były silniejsze, niezależnie od tego, że osiągnęliśmy rekordowy poziom handlu i inwestycji, współpracy naukowej i technologicznej … Region ten ma skomplikowaną i tragiczną historię - w ubiegłym stuleciu ludzie na Bliskim Wschodzie cierpieli z powodu wielkiego smutku i strat. Nigdy nie było więcej nadziei na pojednanie jak teraz. Podzielam to pragnienie z wami wszystkimi i waszymi sąsiadami, dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Wielka Brytania stoi z wami, i współpracujemy dla pokojowej i dostatniej przyszłości.”
    26 czerwca 2018 r. koncern Rafael Advanced Defense Systems ogłosił, że podpisał umowę o sprzedaży systemów aktywnej obrony czołgów Trophy dla USArmy. Izraelskie systemy będą chronić między innymi czołgi M1 Abrams, bojowe wozy piechoty Bradley, transportery opancerzone Stryker i opancerzone amfibie AAV7. Wartość kontraktu wynosi 193 mln $. System Trophy składa się z wielu czujników, które wykrywają i klasyfikują zagrożenia, oraz ustalają ich dokładną lokalizację. Następnie system uruchamia środki zaradcze w celu przechwycenia zagrożenia, i przekazuje dane dotyczące pozycji przeciwnika do zintegrowanego systemu dowodzenia, w celu skutecznego zneutralizowania zagrożenia. System używany jest w działaniach operacyjnych przez izraelską armię od marca 2011 r. Siły Obronne Izraela wykorzystują ponad 1 tys. takich zestawów, które chronią czołgi Merkava Mk3 i Mk4, a także transportery opancerzone Namer.

26 czerwca 2018 r. Palestyńczycy kontynuowali wypuszczanie ze Strefy Gazy latawców i balonów z podwieszonymi bombami zapalającymi, które wywołały 5 pożarów na przygranicznych terenach w Izraelu. Po południem izraelski dron ostrzelał samochód przewożący osoby wypuszczające latawce.
    26 czerwca 2018 r. wieczorem Palestyńczycy pobili żydowskiego osadnika w pobliżu osiedla Givat Asaf w środkowej części Judei. Izraelscy żołnierze wszczęli poszukiwanie sprawców napaści i kradzieży telefonu komórkowego.

26 czerwca 2018 r. syryjskie media poinformowały, że w nocy 2 izraelskie rakiety spadły na magazyny broni należące do Hezbollahu w pobliżu międzynarodowego lotniska w Damaszku w Syrii. Izrael nie skomentował tych doniesień.
    26 czerwca 2018 r. Cypr poinformował, że rozpatruje izraelski wniosek dotyczący możliwości budowy na wyspie portu morskiego do obsługi dostaw towarów dla potrzeb Strefy Gazy. Wniosek taki został przedstawiony w minionym tygodniu przez ministra obrony Avigdora Libermana. Plan przewiduje budowę specjalnego mola dla statków towarowych płynących do odległej o około 300 km Strefy Gazy. Towary przechodziły by na Cyprze dokładną kontrolę antyterrorystyczną i były by dostarczane do Gazy przy użyciu niewielkiego promu.
    26 czerwca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję określającą strategię zwalczania terroryzmu. Zawiera ona bezprecedensowy ustęp, który potępia użycie przez terrorystów cywilów jako ludzkich tarcz. Ambasador Izraela Danny Danon powiedział: "Dzisiejsza rezolucja jest kolejnym ważnym krokiem w naszych wysiłkach zmienienia zasad gry w ONZ. Niecałe dwa tygodnie temu wielu członków Zgromadzenia Ogólnego głosowało za potępieniem Hamasu, a dzisiejsza rezolucja wyraźnie potępiła terrorystów za nikczemną podwójną zbrodnię wojenną polegającą na ukrywaniu się za kobietami i dziećmi podczas atakowania cywilów. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale osiągnięcie tego kamienia milowego zbliża nas do dnia, w którym ONZ skoncentruje się na prawdziwym zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności na świecie." Nowy zapis potępia wykorzystywanie "szkół i szpitali do celów wojskowych, takich jak ataki i przechowywanie broni", oraz stanowczo potępia użycie "cywilów do osłaniania celów wojskowych przed atakami".

27 czerwca 2018 r. w nocy palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy 12 rakiet, z których 3 zostały zestrzelone przez system Iron Dome. Pozostałe rakiety spadły w pustym terenie. Do ostrzału przyznało się zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady al-Qassam.
    27 czerwca 2018 r. rano brytyjski książę William zwiedzał Tel Awiw i spotkał się z gwiazdą konkursu Eurowizji, Nettą Barzilai. Następnie książę pojechał do Autonomii Palestyńskiej.
    27 czerwca 2018 r. Instytut Jad Vashem w Jerozolimie wydał oświadczenie popierające decyzję Polski w sprawie zmienienia kontrowersyjnej ustawy, która kryminalizowała oskarżenia o współudział niektórych Polaków w zbrodniach Holokaustu. "Uważamy, że właściwą metodą zmieniania historycznych zniekształceń i błędnych percepcji historycznych jest prowadzenie działań edukacyjnych i badawczych w sposób wolny i otwarty. Jad Vashem nadal będzie wspierać naukowców i zapewniać wychowawcom możliwość swobodnego stawienia czoła złożonej prawdzie o żydowsko-polskich relacjach przed, podczas i po Holokauście."
    27 czerwca 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu wydał oświadczenie: "Jestem zadowolony, że polski rząd, parlament, Senat oraz prezydent całkowicie wycofali przepisy, które spowodowały burzę i konsternację w Izraelu i wśród międzynarodowej społeczności. Stosunki z Polską są ważne dla Izraela i oparte na zaufaniu. Opowiedzieliśmy się za prawdą i wypełniliśmy nasz obowiązek zapewnienia historycznej prawdy o Holokauście" - zaznaczył premier, mówiąc po hebrajsku. Następnie, przechodząc na język angielski, przywitał obecnego na uroczystości ambasadora RP w Izraelu Marka Magierowskiego, po czym odczytał angielską wersję wspólnej deklaracji przyjętej wraz z premierem Morawieckim.

27 czerwca 2018 r. w nocy izraelskie samoloty zbombardowały cele Hamasu w obozie uchodźców Nuseirat w środkowej części Strefy Gazy. Zniszczony tam został samochód jednego z wysokich dowódców Hamasu. Ponadto izraelskie czołgi ostrzelały dwa posterunki obserwacyjne Hamasu w północnej części strefy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
    27 czerwca 2018 r. Palestyńczycy kontynuowali kampanię wypuszczania ze Strefy Gazy latawców i balonów z podwieszonymi bombami zapalającymi, które wywołały 20 pożarów na terenach przygranicznych w Izraelu.
    27 czerwca 2018 r. brytyjski książę William spotkał się w Ramallah z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem. Abbas powiedział, że jest zainteresowany osiągnięciem porozumienia pokojowego z Izraelem w granicach sprzed 1967 r. W trakcie tej wizyty doszło do incydentu, gdy tłum Palestyńczyków zaczął rzucać kamienie w stronę samochodu księcia Williama.

27 czerwca 2018 r. libańska gazeta Al-Akhbar napisała, że Egipt przygotowuje międzynarodowe porozumienie między Izraelem a Hamasem. Porozumienie podobno ma obejmować wymianę więźniów, poprawę sytuacji ekonomicznej Strefy Gazy oraz długotrwałe zawieszenie broni, w trakcie którego systematycznie łagodzona byłaby izraelska blokada morska i lądowa.
    27 czerwca 2018 r. polski parlament przegłosował zmianę ustawy dotyczącej ściągania osób oskarżających Polskę o współudział w Holokauście. Z treści ustawy usunięto zapis kary więzienia. Poprawkę ustawy poparło 388 posłów (25 głosowało przeciwko, a 5 wstrzymało się). Polski premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska ma nadzieję, że zmiany w spornej ustawie o Holokauście pomogą Warszawie poprawić stosunki z Izraelem. Wieczorem odbyły się osobne konferencje prasowe premiera Morawieckiego, a następnie premiera Netanjahu. Deklaracja premierów zawiera m.in. brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i ich kolaborantów, potępienie przez oba rządy wszelkich form antysemityzmu i odrzucenie antypolonizmu oraz innych negatywnych stereotypów narodowych.
    27 czerwca 2018 r. Światowy Kongres Żydowski z zadowoleniem przyjął decyzję Polski o wprowadzeniu zmiany w ustawie dotyczącej Holokaustu.

28 czerwca 2018 r. brytyjski książę William zwiedzał Jerozolimę. Odwiedził Zachodnim Mur, gdzie towarzyszył mu naczelny rabin Wielkiej Brytanii, Rabin Ephraim Mirvis. W księdze pamiątkowej napisał: "Niech Bóg pokoju pobłogosławi ten region i cały świat pokojem.” W towarzystwie członków muzułmańskiego Waqfu zwiedził Wzgórze Świątynne i meczet Al-Aksa. Książę odwiedził także na Górze Oliwnej grób swojej prababki, księżnej Alice. Popołudniem książę opuścił Izrael.
    28 czerwca 2018 r. prezydent Reuven Rivlin rozmawiał przez telefon z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Rivlin powiedział: "Chciałem ci osobiście podziękować za całą twoją pracę, aby zmienić prawo o Holokauście. Wciąż pamiętam naszą rozmowę podczas Marszu Żywych, i ucieszyłem się, że spory zostały rozstrzygnięte i że pomimo różnic zdań udało się nam osiągnąć porozumienie."
    28 czerwca 2018 r. po południu na Górze Herzla w Jerozolimie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci poległych żołnierzy podczas II wojny libańskiej. W uroczystościach z okazji 12-rocznicy wybuchu tej wojny, udział wzięli prezydent Reuven Rivlin, wiceminister obrony Eli Ben oraz członkowie rodzin poległych. Minister edukacji Naftali Bennett powiedział: "Dwanaście lat temu podjęliśmy wojnę, która była sprawiedliwa, ale nie była właściwie prowadzona, co spowodowało, że chciałem odejść z polityki i zmienić rzeczy, aby takie sprawy nie powtórzyły się w przyszłości.” Rivlin powiedział: "Druga wojna libańska była wojną, w której ofiarność oraz samopoświęcenie żołnierzy i dowódców pokrywały się z niepowodzeniami i brakami, które zostały ujawnione - w gotowości, w zapasach i sprzęcie. Była to wojna, w której front gospodarza był frontem wojny, w której żołnierze wykazywali się odwagą, a determinacja izraelskiego społeczeństwa obywatelskiego została ujawniona w pełnej sile. Wojna była także sygnałem ostrzegawczym dla nas wszystkich, że duże znaczenie mają szkolenia, zapasy i magazyny awaryjne, które powinny być w pełnej gotowości na wypadek wybuchu długotrwałej wojny lub przedłużającej się walki z terroryzmem. Druga wojna w Libanie przyniosła pokój społecznościom północnym, ciszę, za którą zapłaciliśmy krwią, ale groźba jest nadal poważna, a ta cisza nie powinna wprowadzać w błąd dowódców Sił Obronnych Izraela oraz całego establishmentu obronnego. Dni i lata między bitwami wzmacniają gotowość armii i siłę odstraszania, a Siły Obronne Izraela są dziś lepiej przygotowany niż 12 lat temu."
    28 czerwca 2018 r. wieczorem premier Benjamin Netanjahu powiedział: "Każdy kto będzie usiłował wciągnąć nas w konflikt, bardzo tego pożałuje. Niebezpieczeństwa są wszędzie wokół nas - a siły powietrzne odgrywają centralną rolę w ich pokonywaniu. Agresja Iranu i jego sprzymierzeńców w naszym regionie nie słabnie. Iran wyrył na swoim sztandarze pragnienie zniszczenia nas. Stwierdzam jednoznacznie, że nie pozwolimy Iranowi na rozwój broni nuklearnej. Nadal będziemy podejmować zdecydowane działania przeciwko planom Iranu, aby przekształcić Syrię w śmiertelną bazę rakietową przeciwko nam."

28 czerwca 2018 r. nad ranem 2 palestyńskich terrorystów usiłowało przekroczyć barierę graniczną w południowej części Strefy Gazy. Zostali ostrzelani przez izraelski czołg. Zginął 1 Palestyńczyk. Znaleziono przy nim bomby zapalające.
    28 czerwca 2018 r. Palestyńczycy kontynuowali kampanię wysyłania ze Strefy Gazy latawców i balonów z podwieszonymi bombami zapalającymi, które wywołały 20 pożarów na przygranicznych terenach w Izraelu.

28 czerwca 2018 r. syryjskie media poinformowały, że ponad 60 tys. cywilnych mieszkańców regionu Daraa w południowej Syrii, kieruje się w stronę izraelskiej granicy na Wzgórzach Golan. Uciekają oni przed bombardowaniami i ofensywą syryjskich wojsk rządowych, które wypierają siły rebeliantów z terenów położonych w pobliżu granicy Izraela i Jordanii. Jordania przyjęła już około 650 tys. syryjskich uchodźców wojennych, i w 2014 r. zamknęła swoje granice, odmawiając przyjęcia kolejnych Syryjczyków. Sytuacja w tym rejonie Syrii jest bardzo niejasna i niestabilna.
    28 czerwca 2018 r. Liga Przeciwko Zniesławianiu (Anti Defamation League) oświadczyła, że popiera decyzję polskiego rządu o poprawieniu kontrowersyjnej ustawy o Holokauście, ale wezwała do jej całkowitego zniesienia. Jonathan Greenblatt powiedział "Wolelibyśmy, aby problematyczna ustawa o dyskursie o Holokauście została usunięta z szeregu ustaw, ale uznajemy, że proponowane poprawki rozwiążą niektóre spory i będą miały mniej zniechęcający wpływ na historyczny dyskurs i przyczynią się do poprawy stosunków między Polską i jej sojusznikami, oraz społecznością żydowską."

29 czerwca 2018 r. w nocy Siły Obronne Izraela przeprowadziły operację przekazania w czterech miejscach granicy na Wzgórzach Golan dużej ilości pomocy humanitarnej dla syryjskich uchodźców, którzy uciekając ze stref objętych walkami założyli prowizoryczne obozy wzdłuż izraelskiej granicy. Według izraelskich szacunków, w wyniku bombardowań i walk w regionie Dara w południowej Syrii, około 120 tys. cywilów zostało wysiedlonych. Połowa z nich udała się w stronę zamkniętej granicy Jordanii, a druga połowa w stronę zamkniętej granicy Izraela na Wzgórzach Golan. Izrael dostarczył w nocy uchodźcom 300 namiotów, 13 ton żywności, 15 ton żywności dla niemowląt, 3 palety z lekarstwami, oraz 30 ton odzieży i butów. Operacja trwała kilka godzin.
    29 czerwca 2018 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że Siły Obronne Izraela ściśle monitorują to, co dzieje się w południowej Syrii, gdzie wczoraj zostało zawarte zawieszenie broni. "Będziemy chronić interesy bezpieczeństwa państwa Izrael, i jak zawsze będziemy gotowi udzielić wszelkiej pomocy humanitarnej cywilom, kobietom i dzieciom, ale nie przyjmiemy żadnych syryjskich uchodźców na nasze terytorium." UNHCR ocenia liczbę syryjskich uciekinierów z regionu Dara na 160 tys. osób.
    29 czerwca 2018 r. minister bezpieczeństwa wewnętrznego Gilad Erdan poinformował o wzroście liczby osób odwiedzających Wzgórze Świątynne. W 2017 r. wzgórze odwiedziło około 350 tys. turystów, w tym 14 tys. Żydów. Natomiast do lipca 2018 r. wzgórze odiwedziło już ponad 370 tys. turystów, w tym 16 tys. Żydów. Erdan wyjaśnił, że "miejscem, które ma największy wpływ na bezpieczeństwo Jerozolimy, i całego Izraela, jest Wzgórze Świątynne. Dlatego postanowiłem zmienić sytuację bezpieczeństwa na Wzgórzu Świątynnym, gdzie odwiedzający Żydzi byli dyskryminowani. Nastąpiła znacząca zmiana w podejściu policji do Żydów, którzy realizują swoje prawo do odwiedzin na Wzgórzu Świątynnym. Próby rozszerzenia władzy przez muzułmański Waqf dobiegły końca." Minister wyraził także zagniewanie na powtarzające się sceny, gdy podczas demonstracji przy meczecie Al-Aksa widzi się ludzi z flagami Hamasu. "wszyscy rozumieją, że szturm na Wzgórze, gdy są tam tysiące wiernych - z których niektórzy niosą flagę Hamasu - doprowadzi to do rozlewu krwi na dużą skalę po obu stronach. Tak więc czekamy, aż modlitwy się skończą, a w międzyczasie wszystko nagrywamy na video, i następnie aresztujemy osoby odpowiedzialne przy wyjściu ze Wzgórza, i karzemy ich za przestępstwa kryminalne."

29 czerwca 2018 r. około 2 tys. Palestyńczyków demonstrowało w sześciu różnych miejscach wzdłuż ogrodzenia granicznego Strefy Gazy. Rzucano kamienie, palono opony i wypuszczano latawce oraz balony z podwieszonymi bombami zapalającymi, które wywołały 15 pożarów przygranicznych terenów w Izraelu. Podjęto także próby uszkodzenia ogrodzenia granicznego. W starciach zginęło 2 Palestyńczyków. Podczas zamieszek zestrzelono izraelskiego bezzałogowego drona, który rejestrował przebieg zajść.
    29 czerwca 2018 r. po południem Palestyńczycy wzniecili dwa pożary przy żydowskim osiedlu Itzhar w środkowej Samarii. Ogień podłożyli mieszkańcy sąsiedniej arabskiej wioski Asira al-Kabalija.

29 czerwca 2018 r. libański prezydent Michel Aoun powiedział, że Liban jest "zobowiązany do obronyw przypadku izraelskiej agresji". Podkreślił, że Liban jest "zaangażowany w rozejm i Rezolucję 1701", która została zatwierdzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w sierpniu 2006 r., jednocześnie podkreślając, że jest również "zobowiązany do obrony w przypadku ataku Izraela na jego terytorium." Równocześnie przywódca libańskiego Hezbollahu, szejk Hassan Nasrallah, powiedział, że w południowej Syrii zbliża się "bardzo wielkie zwycięstwo". Dodał, że prowadzono w południowej Syrii ofensywa wypiera siły wroga i tworzy mechanizm, który ma zawrócić "możliwie jak największą liczbę" syryjskich uchodźców do bezpiecznego i dobrowolnego powrotu do swoich domów.
    29 czerwca 2018 r. rada hiszpańskiego miasta Sagunto w autonomicznej prowincji Walencji, ogłosiła udział w kampanii bojkotu, delegitymizacji i sankcji przeciwko Izraelowi. Ogłoszono, że obszar tej gminy jest "wolny od apartheidu Izraela".

30 czerwca 2018 r. - Szabat.

 

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie serwisów informacyjnych: PAP, AP, Haaretz, Jerusalem Post, Arutz Sheva.

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII: lipiec-wrzesień 2018 r.


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright © 2018 by Gedeon