POMOC DUCHOWA - SPIS TREŚCI:  - Wiara podstawą żydowskiego
                                              charakteru
  - Nadzieja długo odwlekana teraz
                                                   odżywa
  - Dwójnasób Izraela - fakty i teoria
  - Siedem czasów karania -
                                       okres 2520 lat
  - Jubileusz odnowy
  - Nowe Przymierze Izraela
  - Pascha pierworodnych
  - Naród wybrany, jego sabaty i
                                                  jubileusz
  - Wielki Dzień Pojednania
  - Syjonizm to Boskie wezwanie
  - Czy Żydzi muszą stać się
              chrześcijanami, aby powrócić do
                                         Boskiej łaski?
  - Czy chrześcijanie i Żydzi powinni
                           dążyć do zjednoczenia?


  - Syjonizm
  - Żydowskie nadzieje i perspektywy


Biografia Pastora Charles Taze Russella (1852-1916) 

 

 

 

      "Słuchaj Izraelu,
Pan jest naszym Bogiem - Pan jedyny"

(5 Mojż. 6:4)  

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2018 by Gedeon