LIPIEC - LISTOPAD  2012 r.  -  HISTORIA
      - kwiecień-czerwiec 2012
 - lipiec-listopad 2012
      -  Operacja "Filar Obronny"
 
 
   - Przemówienie Netanyahu w ONZ 

 

1 lipca 2012 r. prezydent Szimon Peres wystosował list do nowego egipskiego prezydenta Mohameda Morsi. "Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę z Egiptem, na podstawie zawartych porozumień pokojowych, których zachowanie jest naszym obowiązkiem dla korzyści naszych obu narodów. Pokój uratował życie kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi w Egipcie i Izraelu ... Pokój jest prawdziwym zwycięstwem obu stron." Premier Beniamin Netanyahu wystosował podobny gratulacyjny list, podkreślając, że Izrael jest zainteresowany współpracą z nowym egipskim rządem z nadzieją, że traktat pokojowy między oboma państwami pozostanie nie naruszony.
    1 lipca 2012 r. Siły Obronne Izraela poinformowały o podwojeniu wojskowych punktów obserwacyjnych na granicy z Egiptem. Gen. Eli Pollack powiedział: "Dostępne nam środki, takie jak radary i samoloty bezzałogowe, zostały kilkakrotnie zwiększone w ilości. Podjęliśmy wiele działań na granicy, co zaowocowało zapobiegnięciem wielu ataków i zmniejszeniem liczby penetracji ... Nic nie jest w stanie przejść wzdłuż granicy na Synaju, abyśmy o tym nie wiedzieli." Odnosząc się do sytuacji w Strefie Gazy generał dodał, że "dzięki możliwościom gromadzenia informacji wywiadowczych, w tym roku nie pozwoliliśmy na dziesiątki prób ataków i infiltracji ze Strefy. Jeśli z powodu mgły punkty obserwacyjne nie mogą działać, ich rolę przejmują radary. Jeśli coś dzieje się zbyt daleko i żołnierz nie może tego zobaczyć, to używamy naszych balonów obserwacyjnych. Każda zauważona rzecz jest przekazywana do dowódców kompanii i batalionów, którzy wysyłają wojska w obszar, reagując na zdarzenia. Siły te wzajemnie się uzupełniają. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła współpraca między logistyką, piechotą, inżynierią i wywiadem. One są wykorzystywane w fantastyczny sposób, co owocuje licznymi sukcesami."
    1 lipca 2012 r. dyrektor Banku Izraela, Stanley Fischer skrytykował premiera Netanyahu za decyzję o zwiększeniu deficytu budżetu państwa w 2013 r. do 3% (rekomendacje Skarbu Państwa mówiły o 2,5%). Decyzja rządu oznacza, że jest możliwość zawieszenia decyzji o podniesieniu podatku VAT o 1%, co miało przynieść państwu dodatkowe 5 mld NIS przychodów. Fischer ostrzegł, że "rządowy plan zwiększenia deficytu jest nierozsądny. Jest to dokładnie powtórzenie zmniejszonej kilka lat temu wysokiej inflacji. Tym, którzy mówią, że nie ma wielkiej różnicy między 2,5% i 3%, mówię, że następne będzie 4%, a potem będzie jasne dlaczego nie zrealizowano celu inflacyjnego. Więc nie będziemy go utrzymywać, tylko zwiększać. Rynek może znaleźć się w takim samym stanie jak było to w 1970 roku ... W latach 2002-2003 zwracaliśmy się do Stanów Zjednoczonych o pomoc, ale Wujek Sam nie jest już teraz tak bogaty, i suwerenne państwo musi być w stanie utrzymać się niezależnie ... Izraelski rynek jest mały i podatny na wahania rynku światowego. Choć zagrożenie upadku strefy euro jest małe, wciąż istnieje."

1 lipca 2012 r. palestyński minister finansów Ahmed Majdalani powiedział, że Autonomia Palestyńska stoi przed "najgorszym kryzysem finansowym od czasu swojego powstania." Dodał, że opóxniające się wpłaty środków finansowych z krajów arabskich oznaczają, że Autonomia Palestyńska nie będzie w stanie wypłacić pensji w lipcu, oraz nie będzie mogła spłacić długów zaciągniętych u różnych prywatnych przedsiębiorców.

2 lipca 2012 r. w kamieniołomie na południe od Morza Martwego doszło do pęknięcia rurociągu z kwasem solnym. W wypadku zginęła 1 osoba, a 8 innych zostało rannych.

2 lipca 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały nad ranem komórkę terrorystyczną w północnej części Strefy Gazy. Palestyńscy terroryści przygotowywali się do wystrzelenia rakiety na Izrael.
    2 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski autobus przy wiosce Hussan w Judei. Autobus został uszkodzony.

3 lipca 2012 r. kilkuset Palestyńczyków demonstrowało w Ramallah przed główną kwaterą Mahmouda Abbasa, protestując przeciwko kontaktom dyplomatycznym z Izraelem i wzywając do zerwania Porozumień z Oslo.

3 lipca 2012 r. Bułgaria zwróciła się do Izraela z prośbą o pomoc w gaszeniu wielkiego pożaru lasów w rejonie Sofii. Wysłano dwa samoloty pożarnicze, które już wieczorem powinny włączyć się w akcję gaśniczą w Bułgarii. W 2010 r. grupa 92 bułgarskich strażaków pomagała w gaszeniu pożaru na górze Karmel.

4 lipca 2012 r. Komitet ds. osiedli opublikował raport w sprawie legalności żydowskiego osadnictwa w Samarii i Judei. Wynika z niego, że w świetle międzynarodowego prawa izraelskiego osiedla w Samarii i Judei są legalne. Na czele komitetu zasiada były sędzia Sądu Najwyższego, Edmund Levy. Raport został przekazany do prokuratora generalnego, Jehudy Weinsteina.
    4 lipca 2012 r. agencja bezpieczeństwa opublikowała raport o aktywności terrorystycznej za miesiąc czerwiec b.r. Największy wzrost częstotliwości ataków zanotowano w Strefie Gazy (99 ataków w porównaniu do 10 w maju). Ze Strefy wystrzelono ogółem 197 rakiet i pocisków mździerzowych, oraz 21 innych pocisków. W innych miejscach zanotowano niewielki spadek terroryzmu - w Samarii i Judei doszło do 48 ataków (w maju było 50), a w Jerozolimie 18 (w maju było 21). Ogółem w wyniku wszystkich ataków zginęły 2 osoby, a 7 zostało rannych.

5 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew. Ostrzelano także z moździerza tereny przygraniczne na Negewie.
    5 lipca 2012 r. dowódca 91 Dywizji, gen. Hertzi Halevy powiedział, że Siły Obronne Izraela przygotowują się do kolejnej wojny w Libanie. "Rozumiemy, że istnieje więcej niż jeden czynnik, który może zapalić tutejszą granicę." Najpoważniejszym czynnikiem destabilizującym region jest konflikt wewnętrzny w Syrii. Upadek syryjskiego reżimu może spowodować wzrost wpływów Dżihadu i zaktywować siły libańskiego Hezbollahu. Już obecnie na granicy libańsko-syryjskiej istnieją "strefy bezprawia", w których możliwy jest przemyt dużych ilości broni, w tym rakiet i zaawansowanych technologicznie broni z syryjskiej armii. Według ocen wywiadu, Hezbollah dysponuje w Libanie około 60 tys. rakiet, co jest dziesięciokrotnie większą ilością niż podczas pierwszej wojny libańskiej. Hezbollah ma możliwości techniczne wystrzelenia dużej ilości rakiet w krótkim czasie, co może spowodować znaczne straty w Izraelu. Symulacje wojskowe wskazują, że w przypadku trzeciej wojny dojdzie do błyskawicznych manewrów wojsk lądowych, które będą się starały w jak najkrótszym czasie opanować bastiony Hezbollahu wybudowane w przygranicznych wioskach. "Oznacza to wykonanie bardzo silnego ataku na Liban, a szkody będą ogromne."

6 lipca 2012 r. grupa około 70 Palestyńczyków wszczęła popołudniem zamieszki w rejonie Ramallah w Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy straży granicznej.

6 lipca 2012 r. sekretarz stanu USA, Hillary Clinton spotkała się w Paryżu z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem. Rozmowy dotyczyły możliwości wznowienia negocjacji pokojowych z Izraelem.

7 lipca 2012 r. popołudniem doszło do starcia Palestyńczyków z żydowskimi osadnikami przy osiedlu Itamar w Samarii. Rannych zostało 2 Palestyńczyków. Przybyli na miejsce izraelscy żołnierze rozdzielili obie strony.

8 lipca 2012 r. do Sądu Najwyższego wpłynęła petycja o natychmiastowe przerwanie muzułmańskich prac prowadzonych na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Za zgodą muzułmańskiego Waqfu w zeszłym tygodniu ustawiono rusztowanie budowlane na skale w Kopule Skały. Jest to najświętsze miejsce dla Żydów na świecie, w którym Adam, Noe i Abraham składali ofiary, gdzie wybudowano Świątynię, i do miejsca najświętszego arcykapłan wchodził raz do roku podczas święta Jom Kippur. Muzułmanie prowadzą obecnie prace renowacyjne Kopuły na Skale.
    8 lipca 2012 r. premier Beniamin Netanyahu polecił wieczorem przyśpieszenie budowy bariery granicznej na granicy z Egiptem, podkreślając, że ma ona znaczenie dla ograniczenia napływu nielegalnych imigrantów zarobkowych z Afryki. Według oficjalnych danych, w maju b.r. południową granicę przekroczyło 2031 imigrantów, a w czerwcu 928. Budowa całej bariery granicznej zostanie ukończona w październiku b.r., za wyjątkiem 14 km w rejonie Ejlatu (prace potrwają do 2013 r.). Urzędnicy ministerstwa obrony poinformowali, że utworzony na południu kraju obóz dla imigrantów posiada już zdolność pomieszczenia 4 tys. osób, i zostanie rozbudowany na 12 tys. osób.

8 lipca 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że jeśli nie zostaną wznowione rozmowy pokojowe z Izraelem, to Palestyńczycy wznowią starania o uznanie przez ONZ swojej państwowości. Dodał, że postawił Izraelowi warunek uwolnienia 123 palestyńskich więźniów, którzy zostali uwięzieni przed podpisaniem w 1993 r. Porozumień z Oslo. Podkreślił, że jego stanowisko w sprawie osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie jest takie samo jak całego świata.
    8 lipca 2012 r. palestyński premier Salam Fayyad wezwał państwa arabskie do dotrzymania złożonych obietnic i wysłania do Autonomii Palestyńskiej dziesiątek zadeklarowanych milionów dolarów, które umożliwią palestyńskiemu rządowi przezwyciężyć kryzys finansowy. Fayyad potrzebuje do końca 2012 r. około 1 mld USD.
    8 lipca 2012 r. szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat poinformował, że Mahmoud Abbas zwróci się do szwajcarskich ekspertów z prośbą o przeprowadzenie badań zwłok Jasera Arafata w celu ustalenia przyczyny jego zgonu. Opublikowane w zeszłym tygodniu artykuły medialne mówią, że Arafat został zatruty materiałami promieniotwórczymi (polonem).
    8 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami żydowski samochód przy wiosce Haramla, na południe od Betlejem w Judei. Samochód został uszkodzony.

8 lipca 2012 r. grupa dochodzeniowa ONZ wyraziła zaniepokojenie sposobem badań prowadzonych przez Radę Praw Człowieka ONZ (UNHRC) nad osiedlami żydowskimi w Samarii i Judei, nazywając je "niesymetrycznymi". Badania opierają się jedynie na naruszeniach ze strony żydowskiej, a całkowicie pomijają naruszenia ze strony palestyńskiej. Dyrektor wykonawczy grupy dochodzeniowej ONZ, Hilel Neuer powiedział: "Prawa ludzkie są po obu stronach, dlatego wyniki badań są wątpliwe i brak im wiarygodności ... Wyniki zostały sformułowane w 4-stronicowym dokumencie, współfinansowanym przez arabskie i islamskie grupy, z całkowitym pominięciem arabskiego terroryzmu przeciwko izraelskiej ludności cywilnej, w tym setek rakiet wystrzelonych niedawno ze Strefy Gazy i Synaju na izraelskie miasta i wioski. Wskazuje on, że jedynymi ofiarami są Palestyńczycy, a sprawcą Izrael. Syria i inne opresyjne reżimy sponsorują dochodzenia komisji praw człowieka ONZ aby odwrócić uwagę od swoich własnych zbrodni, uczynić z Izraela kozła ofiarnego i osłabić jego pozycję międzynarodową." Grupa dochodzeniowa ostrzegła, aby "nie popełnić tych samych błędów co Raport Goldstone'a, do których sędzia Goldstone przyznał się dwa lata później."

9 lipca 2012 r. północny Izrael dotknęło popołudniem trzęsienie ziemi o sile 5,6 stopnia w skali Richtera. Wstrząsy były odczuwalne w całym kraju. Nie odnotowano żadnych zniszczeń. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na greckiej wyspie Rodos.
    9 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili popołudniem ze Strefy Gazy rakietę przeciwpancerną, która wybuchła przy pracujących w polu izraelskich robotnikach. Do ataku doszło w rejonie południowej części Strefy Gazy.
    9 lipca 2012 r. palestyński snajper ostrzelał ze Strefy Gazy przejeżdżający w pobliżu granicy żydowski samochód. Kule rozbiły tylną szybę samochodu i utkwiły w siedzeniu 7-miesięcznego dziecka. W samochodzie odnaleziono 10 pocisków. Do ataku doszło w pobliżu kibucu Yad Mordechai.
    9 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili wie4czorem ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.

    9 lipca 2012 r. siły bezpieczeństwa podniosły wieczorem poziom alarmowy dla miast i wiosek położonych w rejonie Strefy Gazy. Powodem tych działań jest wzrost aktywności terrorystycznej i zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. "Siły Obronne Izraela będą z siłą i determinacją działać wobec każdego, kto używa terroru wobec naszych mieszkańców. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania terrorystyczne pochodzące z wewnątrz Strefy Gazy ponosi organizacja terrorystyczna Hamas."

9 lipca 2012 r. palestyński minister więziennictwa Isa Karaka powiedział, że wszyscy palestyńscy więźniowie aresztowani przez Izrael przed 1994 r. muszą być zwolnieni na podstawie Umowy z Szarm El-Szejk z 1999 r., która nakłada na Izrael obowiązek uwolnienia wszystkich więźniów aresztowanych przed powstaniem Autonomii Palestyńskiej. Karaka dodał, że Mahmoud Abbas nie zgodzi się na usunięcie uwolnionych więźniów z kraju i będzie nalegać na ich powrót do swoich domów i rodzin.
    9 lipca 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas zatwierdził ekshumację ciała zmarłego przywódcy OWP, Jasera Arafata. Szwajcarscy naukowcy stwierdzili tydzień wcześniej wysoki poziom radioaktywnego pierwiastka polon-210 na niektórych osobistych rzeczach Arafata. Badanie ciała zmarłego będzie miało na celu sprawdzenie, czy nie doszło do jego otrucia.
    9 lipca 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały późnym wieczorem bazę Hamasu w północnej części Strefy Gazy.

10 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali rano ze Strefy Gazy z moździerza tereny przygraniczne na Negewie.
    10 lipca 2012 r. sąd rejonowy Jerozolimy uwolnił byłego premiera Ehuda Olmerta z zarzutów korupcji, stawianych mu od 2008 r. Olmerta oskarżano o oszustwa finansowe, fałszowanie zapisów korporacyjnych, unikanie płacenia podatków i odbieranie nielegalnych korzyści. Przestępstw tych miał się dopuścić w latach 2002-2006, gdy sprawował funkcję burmistrza Jerozolimy. Sąd uwolnił go od zarzutów.
    10 lipca 2012 r. rząd opublikował raport Komisji ds. osiedli sporządzony pod przywództwem sędziego Edmunda Leviego. "Naszym podstawowym wnioskiem jest, że z punktu widzenia międzynarodowego prawa i w zgodzie z odpowiednimi międzynarodowymi konwencjami nie można podważyć unikalnych i historycznych i prawnych okoliczności obecności przez dziesięciolecia Izraela w Judei i Samarii. Dlatego, zgodnie z międzynarodowym prawem, Izraelczycy mają prawo do osiedlania się w Judei i Samarii, i zakładanie osad nie może być samo w sobie uznawane za nielegalne ... W odniesieniu do osiedli położonych w Judei i Samarii na ziemiach państwowych lub na ziemi zakupionej przez Izraelczyków z pomocą takich oficjalnych organizacji jak Światowa Organizacja Syjonistyczna i Ministerstwa Budownictwa, i które zostały określone jako nieprawne lub nielegalne - należy natychmiast usunąć administracyjne blokady nałożone na te zaplanowane w planach zagospodarowania przestrzennego osady. Do czasu zakończenia procedur udzielania zezwoleń budowlanych, zaleca się, aby unikać nakazów rozbiórki."
    10 lipca 2012 r. Sztab Generalny poinformował, że zwróci się do rządu o przyznanie oddzielnego specjalnego budżetu na stworzenie systemu obronnego dla platform wydobywczych gaz i ropę naftową z dna Morza Śródziemnego. Obecnie ochronę platform zapewniają prywatne firmy ochroniarskie. Siły Obronne Izraela planują zakup czterech okrętów patrolowych z zaawansowanymi systemami radarowymi i bronią antyrakietową Iron Dome. Będą one stale operować w odległości 180 mil od wybrzeża Izraela. Operacja będzie wymagała zatrudnienia około 250 żołnierzy, a jej koszt oszacowano na około 3 mld NIS rocznie.

10 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili nad ranem koktajlami Mołotowa izraelski posterunek wojskowy przy wiosce Jilzun w rejonie Ramallah w Samarii.
    10 lipca 2012 r. rząd Autonomii Palestyńskiej podczas obrad w Ramallah podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 20 października b.r. wyborów lokalnych na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Będą to pierwsze od 6 lat wybory. Na mocy porozumienia między skłóconymi palestyńskimi ugrupowaniami zawartego w lutym bieżącego roku w Dausze ma powstać wspólny rząd tymczasowy pod kierownictwem prezydenta Mahmuda Abbasa z al-Fatahu. Jego zadaniem miało być doprowadzenie do wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
    10 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowskie dzieci bawiące się na placu zabaw w Hebronie, w Judei. Rannych zostało 3 dzieci.

11 lipca 2012 r. rzecznik palestyńskiego przewodniczącego, Nabil Abu Rodier odrzucił sprawozdanie izraelskiej komisji ds. żydowskich osiedli. Rodier powiedział: "Nie podpiszemy żadnego porozumienia pokojowego, jeśli jakieś osiedla będą na palestyńskiej ziemi. Izrael nie ma prawa być na palestyńskich ziemiach." Następnie Rodier powtórzył, że Izrael musi się zgodzić na granice państwa palestyńskiego sprzed wojny 1967 r., oraz uznać stolicę państwa palestyńskiego we Wschodniej Jerozolimie. Autonomia Palestyńska uznaje wszystkie żydowskie osiedla w Judei i Samarii za nielegalne.

12 lipca 2012 r. nieznani sprawcy podłożyli ogień pod dom w Jerozolimie, w którym mieszkają imigranci z Erytrei. Ranne zostały 3 osoby.
    12 lipca 2012 r. na lotnisku im. Ben Guriona wylądował samolot z 229 nowymi żydowskimi imigrantami. Aliję zorganizowała organizacja Nefesh B’Nefesh. Przewodniczący parlamentarnej komisji absorpcji i diaspory Danny Danon powiedział: "To niedopuszczalne, że rocznie mamy więcej afrykańskich cudzoziemców niż imigrantów. Żydowska tożsamość państwa musi być zachowana przez zwiększenie imigracji do Izraela. Alija jest zwycięstwem Żydów, a działalność Nefesh B’Nefesh znacznie przyczynia się do zachowania żydowskiej tożsamości Izraela."
    12 lipca 2012 r. ministerstwo spraw zagranicznych wyraziło konsternację decyzją UNESCO o utworzeniu własnej katedry na Uniwersytecie Islamskim w Gazie. "Uniwersytet Islamski w Gazie jest znany jako cieplarnia i wylęgarnia terrorystów Hamasu. W zeszłym tygodniu dziekan studiów koranicznych na tej uczelni wzywał do islamskiego podboju Hiszpanii i Watykanu ... Uczelnia prowadzi wykłady na temat radykalnej ideologii Hamasu i koncentruje się na wrogości wobec Izraela. Hamas wykorzystuje strefę uniwersyteckich laboratoriów do produkcji materiałów wybuchowych i rakiet, a nawet uruchamia kurs produkcji materiałów wybuchowych. Uniwersytet jest magazynem broni i miejscem tajnych spotkań przywódców wojskowych." Wydane oświadczenie oskarża uniwersytet o "zatruwanie umysłów ludzi sprawami terroryzmu", a mottem UNESCO jest, że "w umysłach ludzi musi być budowany pokój."

12 lipca 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały rano grupę palestyńskich terrorystów w Strefie Gazy, którzy przygotowywali się do wystrzelenia pocisku przeciwpancernego w kierunku Izraela. Zginął 1 Palestyńczyk, a 3 zostało rannych. Do zdarzenia doszło na północy Strefy Gazy.

12 lipca 2012 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) poinformowała o podjęciu decyzji o utworzeniu własnej katedry na Uniwersytecie Islamskim w Gazie.
    12 lipca 2012 r. szef brytyjskiego wywiadu MI6, John Sawers powiedział, że Iran wejdzie w posiadanie broni jądrowej do 2014 r., przez co prewencyjny atak USA i Izraela na ten kraj wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. "Iran jest zdeterminowany, by wejść w posiadanie wszystkich technologicznych tajników broni jądrowej. Nie ulega wątpliwości, że jeśli stanie się państwem nuklearnym, to Izrael i USA znajdą się w dużym niebezpieczeństwie i będą musiały podjąć decyzję co do wojskowego ataku na ten kraj. Gdyby nie działania MI6 wobec irańskiego zagrożenia, państwo to już w 2008 roku posiadałoby broń jądrową, tymczasem w 2012 roku taka perspektywa wciąż jest odległa o dwa lata."

13 lipca 2012 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso powiedział, że palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas i jego premier Salam Fajad "szczerze pragną" osiągnięcia pokoju z Izraelem. "Europa jest autentycznie zaniepokojona. Konflikt palestyńsko-izraelski ciągnie się zbyt długo. Byłem w Ramallah i zdaję sobie sprawę z trudności, jakie napotyka dialog. Jednak prezydent Abbas i premier Fajad, z którymi prowadziłem bardzo szczere rozmowy, rzeczywiście pragną pokoju z Izraelem. Nie mam co do tego wątpliwości. Powinniśmy wykorzystać tę szansę. Ten stan rzeczy nie może trwać wiecznie. Aby uniknąć wybuchów przemocy, należy zdobyć się szczodre gesty dla osiągnięcia pokoju (...) Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to w chwili obecnej priorytet dla izraelskiej opinii publicznej, ale pilnie potrzebne jest dziś przywództwo i strategiczna mądrość."
    13 lipca 2012 r. izraelska policja imigracyjna otrzymała uprawnienia usuwania nielegalnych imigrantów z Judei i Samarii. Oświadczenie wydane przez armię mówi: "Wielu nielegalnych imigrantów decyduje się na pracę na obszarze Judei i Samarii. W przeszłości nie mieliśmy siły egzekucyjnej nad tymi pracownikami. Zgodnie z nowymi przepisami, inspektorzy będą upoważnieni do przenoszenia nielegalnych rezydentów w granice państwa Izrael, gdzie zgodnie z izraelskim prawem będą egzekwowane normalne procedury. Status tych nielegalnych imigrantów będzie identyczny jak status nielegalnych imigrantów znalezionych podczas rutynowych działań w Izraelu."

13 lipca 2012 r. dwóch palestyńskich terrorystów usiłowało rano przekroczyć granicę Strefy Gazy na wysokości kibucu Erez. Izraelscy żołnierze otworzyli ogień, zabijając 1 napastnika i raniąc drugiego, które następnie aresztowano. Znaleziono przy nich broń.
    13 lipca 2012 r. przywódca Hamasu w Strefie Gazy, Ismail Haniyeh podczas modłów w meczecie powiedział, że jest przekonany, że nowy egipski prezydent Mohammed Morsi ochroni Gazę przed izraelską agresją, otworzy granicę ze Strefą Gazy i zniesie jej blokadę. "Jesteśmy przekonani, że nowe przywództwo Egiptu z Morsi nigdy nie będzie popierać żadnej agresji czy wojny w Gazie. Jesteśmy przekonani, że Bractwo Muzułmańskie z Egiptu i Morsi nie wezmą udziału w oblężeniu nałożonym na Strefę Gazy."

13 lipca 2012 r. nieznani sprawcy zdewastowali w nocy synagogę Noisy-le-Grand w dystrykcie Seine-Saint-Denis w Paryżu. To trzeci taki incydent w tej synagodze w ciągu ostatnich 10 dni.

14 lipca 2012 r. około 10 tys. osób demonstrowało w Tel Awiwie domagając się sprawiedliwości społecznej. Kilkaset osób demonstrowało w Jerozolimie, a 300 osób w Hajfie. Przywódczyni protestu, Dafni Leef powiedziała: "Dzisiaj obchodzimy pierwszą rocznicę obywatelskiego przebudzenia, naszej obecności na ulicach i zrozumienia, że zbyt długo staliśmy w miejscu, podczas gdy nasza przyszłość była sprzedawana ... Chcemy sprawiedliwego społeczeństwa." Jeden z demonstrantów podpalił się w proteście przeciwko wzrostowi kosztów życia. Ciężko ranny został odwieziony do szpitala (zmarł po tygodniu).

14 lipca 2012 r. cypryjska telewizja Sigma TV poinformowała, że policja aresztowała w zeszłym tygodniu na Cyprze cudzoziemca z Libanu, który planował zamachy na Izraelczyków. Od dłuższego czasu obserwował on izraelskich turystów na Cyprze, starając się ustalić z jakich autobusów najczęściej korzystają.

15 lipca 2012 r. premier Beniamin Netanyahu spotkał się w Jerozolimie z doradcą Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego, Tomem Donilon. W spotkaniu wzięli udział minister obrony Ehud Barak i szef bezpieczeństwa narodowego Jaakow Amidror. Rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa regionalnego.
    15 lipca 2012 r. premier Beniamin Netanyahu oskarżył libański Hezbollah o planowanie ataku terrorystycznego na izraelskich turystów na Cyprze. Premier dodał, że odpowiedzialność za to spada na Iran, który jest sponsorem szyickiej organizacji Hezbollah.
    15 lipca 2012 r. Israel Railways otworzyły drugą linię kolejową na trasie Tel Awiw – Beer Szewa, skracając w ten sposób czas podróży z 90 do 55 minut. Minister transportu Israel Katz powiedział: "Modernizacja linii przynosi peryferie bliżej centrum kraju, oraz zwiększa możliwość zatrudnienia i zamieszkania dla mieszkańców Negewu i południa. Nowa linia podniesie wartość nieruchomości w osiedlach wzdłuż trasy."
    15 lipca 2012 r. Instytut Międzynarodowej Współpracy i Izraelskiego Eksportu ogłosił, że wartość eksportu izraelskich towarów (z wyłączeniem diamentów) w maju i czerwcu b.r. spadła o 7,7%, i wyniosła około 7,5 mld USD. Jest to największy spadek eksportu towarów od początku 2009 r.

15 lipca 2012 r. szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat powiedział, że Palestyńczycy pragną, aby na najbliższym szczycie Ligii Arabskiej w Kairze (22 lipca) podjęto decyzję o terminie zwrócenia się do ONZ o przyznanie członkostwa dla państwa palestyńskiego.

15 lipca 2012 r. Arabia Saudyjska przekazała 100 mln USD pomocy finansowej dla Autonomii Palestyńskiej.

16 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.
    16 lipca 2012 r. premier Beniamin Netanyahu spotkał się w Jerozolimie z sekretarz stanu USA, Hillary Clinton. Omówiono tematykę bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie. Wcześniej odbyły się spotkania z prezydentem Szimonem Peresem i ministrem spraw zagranicznych Avigdorem Liebermannem. Clinton naciskała, aby Izrael wznowił negocjacje pokojowe z Palestyńczykami.
    16 lipca 2012 r. sekretarz stanu USA, Hillary Clinton spotkała się popołudniem w Jerozolimie z palestyńskim premierem Salamem Fayadem.
    16 lipca 2012 r. sekretarz stanu USA, Hillary Clinton wystąpiła wieczorem na konferencji prasowej w Jerozolimie. Oświadczyła, że Stany Zjednoczone uczynią wszystko aby zapobiec uzyskaniu przez Iran broni jądrowej. Dodała, że stanowiska Stanów i Izraela w sprawie Iranu są "takie same".

17 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew.
    17 lipca 2012 r. premier Beniamin Netanyahu spotkał się w Jerozolimie z węgierskim prezydentem Janosem Ader. Omówiono problematykę regionalną oraz kwestię wzrostu antysemityzmu w Europie. Ader zapewnił, że Węgry zdecydowanie będą się sprzeciwiać wszelkim objawom antysemityzmu i zaprosił Netanyahu do odwiedzenia Węgier.
    17 lipca 2012 r. gen. Aviv Kochavi powiedział przed parlamentarną komisją obrony i spraw zagranicznych, że reżim Bashara Assada może utrzymywać się przy władzy przez kolejne miesiące, a nawet dwa lata. Generał przedstawił zdjęcia satelitarne pokazujące działania syryjskiej armii przeciwko cywilnej ludności. Podkreślił, że szanse na wybuch wojny izraelsko-syryjskiej są niskie. Syryjczycy wycofali dużo oddziałów wojskowych z rejonu Wzgórz Golan i przenieśli je do obrony Damaszku przed rebeliantami. Wzgórza Golan mogą podobnie jak półwysep Synaj stać się miejscem wzmożonej aktywności terrorystycznej. Gdyby doszło do upadku władzy Assada, szyicki Hezbollah oraz Iran będą usiłowały przejąć kontrolę nad Syrią.
    17 lipca 2012 r. rząd zatwierdził decyzję o zwiększeniu liczby zezwoleń na pracę dla Palestyńczyków do 5 tys. osób. Zezwolenia dotyczą prac w budownictwie na terytorium Izraela.
    17 lipca 2012 r. partia Kadima podjęła wieczorem decyzję o wystąpieniu z koalicji rządowej. Wicepremier Saul Mofaz skierował do premiera list z rezygnacją. Przyczyną rozłamu był spór na temat wprowadzenia obowiązkowego poboru do wojska dla Żydów ultraortodoksyjnych.

    17 lipca 2012 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że gospodarka Izraela w pierwszym kwartale b.r. wzrosła o 2,7% (pierwotna prognoza mówiła o wzroście o 3,1%, po korekcie 2,9%). Odnotowano spowolnienie eksportu, importu, konsumpcji i inwestycji. Produkcja przemysłowa zmalała o 2,2%. Ministerstwo przemysłu, handlu i pracy poinformowało, że w pierwszej połowie b.r. eksport izraelskich szlifowanych diamentów spadł o 18,9% (wartość wyniosła 3,26 mld USD, w porównaniu do 4,02 mld USD w tym samym okresie 2011 r.). Wartość eksportu surowych diamentów spadła o 19,3%.

17 lipca 2012 r. Rada ds. Wyższego Szkolnictwa w Judei i Samarii podjęła popołudniem decyzję o uznaniu collegu w Ariel jako nowego uniwersytetu – Ariel University Center. Jest to pierwszy izraelski uniwersytet na Zachodnim Brzegu.

18 lipca 2012 r. premier Beniamin Netanyahu powiedział wieczorem, że liczne ślady wskazują na to, że za zamachem terrorystycznym na Izraelczyków w Bułgarii stoi Iran. "W ostatnich miesiącach widzieliśmy próby podejmowane przez Iran zaatakowania Izraelczyków w Tajlandii, Indiach, Gruzji, Kenii, na Cyprze i w innych miejscach." Dodał, że Izrael odpowie siłą.

18 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami grupę żydowskich pielgrzymów w Hebronie, w Judei. Ranny został 1 Izraelczyk.

18 lipca 2012 r. nieznani terroryści wysadzili autokar przed lotniskiem w Burgas (Bułgaria), do którego wsiadała grupa izraelskich turystów. Zginęło 7 osób, a 34 zostało rannych. Wśród zabitych był zamachowiec-samobójca oraz bułgarski kierowca.
    18 lipca 2012 r. bułgarskie siły bezpieczeństwa zwiększyły ochronę ambasady Izraela w Sofii, ośrodków żydowskich oraz grup izraelskich turystów.
    18 lipca 2012 r. duchowy przywódca libańskiego Hezbollahu, szejk Hassan Nasrallah powiedział, że jeśli Izrael zaatakuje pierwszy, wówczas jego organizacja zaskoczy Izrael. "Przygotowujemy Izraelowi dużą niespodziankę, ale nie powiem co to, bo nie będzie niespodzianką."

19 lipca 2012 r. prezydent Szimon Peres powiedział: "Byliśmy świadkami morderczego ataku terrorystycznego zaprojektowanego w Iranie. Próba ta zakończyła się sukcesem. Nie zignorujemy go, i znajdziemy jego architektów gdziekolwiek się znajdują. Nigdy nie poddamy się. Izrael ma zdolność i determinację, aby walczyć z terroryzmem. Podczas wojny są straty, tym razem są to niewinni ludzie będący na wakacjach. Wysyłam moje kondolencje osieroconym rodzinom i poszkodowanym ocalonym walczącym o życie. Uczcimy ich pamięć i będziemy działać w celu ich zachowania."
    19 lipca 2012 r. minister obrony Ehud Barak ostrzegł, że jeśli nastąpi eskalacja wojny domowej w Syrii, wyżynne tereny syryjskie staną się ziemią niczyją, na której nasili się działalność terrorystyczna przeciwko Izraelowi.
    19 lipca 2012 r. premier Beniamin Netanyahu wystąpił wieczorem w przemówieniu telewizyjnym. Powiedział, że atak w Bułgarii "był częścią globalnej kampanii terroru prowadzonej przez Iran i Hezbollah. Ta kampania terroru sięgnęła kilkunastu krajów na pięciu kontynentach. Światowe mocarstwa powinny jasno powiedzieć, że Iran jest krajem, który stoi za tą kampanią terroru. Iran musi być uznany przez społeczność międzynarodową jako państwo wspierające terroryzm. Wszystko powinno być zrobione, aby uniemożliwić Iranowi, najbardziej niebezpiecznemu reżimowi na świecie, aby wszedł w posiadanie najbardziej niebezpiecznych broni. Izrael jest silnym krajem i naród Izraela jest silnym narodem. Będziemy nadal walczyć z terroryzmem i uderzymy w tych, którzy go popierają."
    19 lipca 2012 r. Siły Obronne Izraela na wieść o pogłębiającej się destabilizacji wewnętrznej w Syrii, podniosły poziom alarmu w jednostakach bojowych. Anulowano część przepustek żołnierzom.

19 lipca 2012 r. dwa izraelskie samoloty wojskowe Hercules przewiozły rano rannych Izraelczyków z Burgas (Bułgaria) do Izraela.
    19 lipca 2012 r. Izrael złożył skargę do Rady Bezpieczeństwa ONZ na atak terrorystyczny na izraelskich turystów w Bułgarii. "Atak terrorystyczny w Bułgarii jest częścią międzynarodowej kampanii terroru wymierzonej przeciwko Izraelczykom i Żydom na całym świecie, kierowanej przez Iran i Hezbollah."

20 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew. Popołudniem kolejna rakieta spadła na Negew.
    20 lipca 2012 r. minister obrony Ehud Barak powiedział, że "syryjski reżim otrzymał w tym tygodniu potężny cios poniżej pasa. Najbliżsi ludzie prezydenta zginęli i oczywiście to jeszcze nie koniec. Ale oznacza to początek końca." Z drugiej strony istnieje obawa, że obalenie syryjskiego reżimu może oznaczać przejęcie przez terrorystów z Hezbollahu niebezpiecznych rodzajów broni. "Syria posiada zaawansowane systemy przeciwlotnicze, zaawansowane rakiety ziemia-ziemia i elementy broni chemicznej. Izrael przygotowuje się do ewentualnej interwencji zbrojnej w Syrii jeśli rząd tego kraju przekaże broń rakietową lub chemiczną libańskiemu Hezbollahowi. Wydałem instrukcje siłom zbrojnym aby nasiliły przygotowania wywiadowcze i inne, tak by - jeśli okaże się to konieczne - byliśmy gotowi. Śledzimy ewentualne transfery nowoczesnych systemów broni, głównie rakiet przeciwlotniczych, lub ciężkich pocisków ziemia - ziemia, jednak istnieje też możliwość transferów broni chemicznej z Syrii do Libanu." Odnosząc się do ostatniego zamachu terrorystycznego w Bułgarii powiedział: "Badamy zdarzenie, w tle którego jest Hezbollah. To zdarzenie miało miejsce w ramach łańcucha prób szkodzenia izraelskim ośrodkom turystycznym. Nie ma innego państwa na świecie, które prowadziłoby tak szerokie działania wywiadowcze jak Izrael. Kiedy będziemy mieli informacje podzielimy się nimi. Gdybyśmy mieli informacje, które umożliwiłyby powstrzymanie ataku jak na Cyprze – zrobilibyśmy to. Nawet najlepsza na świecie organizacja wywiadowcza nie zawsze wie wszystko o wszystkich."

 

22 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali popołudniem autobus wiozący izraelskich żołnierzy na drodze między bazą lotniczą Ovdat a Ejlatem na pustyni Negew. Wojsko zamknęło drogę i wszczęło poszukiwania napastników.
    22 lipca 2012 r. premier Beniamin Netanyahu wyraził zaniepokojenie możliwością chaotycznego "upadku reżimu" w Syrii, gdyż "wielkim zagrożeniem" stałaby się wówczas możliwość wpadnięcia syryjskiej broni chemicznej w ręce libańskiego Hezbollahu.
    22 lipca 2012 r. ministerstwo zdrowia ostrzegło turystów przed podróżowaniem do Grecji, w której w ostatnich dniach odnotowano kilka przypadków wirusa Zachodniego Nilu przenoszonego przez komary. Podróżującym do Grecji zalecono noszenie długich spodni i długich rękawów, oraz stosowanie środków chroniących przed komarami.

22 lipca 2012 r. nieznani sprawcy zdewastowali w nocy cmentarz żydowski w mieście Anklam w Niemczech. Wandale rozbili liczne nagrobki na cmentarzu.
    22 lipca islamscy terroryści wysadzili rano na półwyspie Synaj rurociąg dostarczający gaz ziemny do Izraela. Do wybuchu doszło w pobliżu miasta el-Arish.

23 lipca 2012 r. prezydent Szimon Peres powiedział, że Izrael nie będzie tolerował transferu syryjskiej broni chemicznej dla Hezbollahu lub innych ugrupowań terrorystycznych. "Transfer broni chemicznej do grup terrorystycznych zagraża Izraelowi, licznym krajom w Europie i całemu światu. Jeśli alternatywą jest być zabitym lub zapobiegnięcie temu, to istnieje tylko jedno rozwiązanie: prewencja. Izrael nie może pozostać obojętny na transfer broni chemicznej, która może być skierowana przeciwko niemu."

23 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili w południe kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Alon Shvut w Judei. Samochód został uszkodzony. Popołudniem obrzucono kamieniami patrol wojskowy w wiosce Beit Anoun na północ od Hebronu. Rannych zostało 2 izraelskich żołnierzy.

23 lipca 2012 r. nieznani sprawcy zdewastowali żydowski cmentarz w mieście Kaposvar na Węgrzech. Sprawcy zniszczyli 57 nagrobków.
    23 lipca 2012 r. Izrael złożył oficjalną skargę do Rady Bezpieczeństwa ONZ na naruszenie w zeszłym tygodniu przez syryjskich żołnierzy linii zawieszenia broni na Wzgórzach Golan. Do incydentu doszło w zeszłym tygodniu, podczas przygranicznego starcia syryjskich wojsk rządowych z siłami rebeliantów w rejonie wioski Jubta al-Hasheb. Dowódca międzynarodowych sił pokojowych ONZ na Wzgórzach Golan potwierdził prawdziwość izraelskiej skargi i dodał, że rzeczywiście doszło do naruszenia przez Syrię porozumienia o zawieszeniu broni.
    23 lipca 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman spotkał się w Brukseli ze swoim francuskim odpowiednikiem Laurent Fabiusem. Omówiono problematykę Bliskiego Wschodu, ze szczególnym naciskiem na sytuację w Syrii. Lieberman podkreślił, że Francja może odegrać istotną rolę w kształtowaniu przyszłości na Bliskim Wschodzie i może być pomostem między młodymi arabskimi liberałami a Izraelem.

24 lipca 2012 r. Szef Sztabu Generalnego gen. Benny Gantz powiedział przed parlamentarną komisją spraw zagranicznych i obrony, że "znajdziemy sposób, aby zamachowcom z Burgas odpowiedzieć w sposób onieśmielający. Nie musi tego wykonać w odrębnej operacji, ale raczej jako część naszej rutynowej działalności. Zrobimy to w rozsądny sposób i w końcu odpowiedź nadejdzie ... Przez całą dobę pracujemy, gromadzimy informacje i zapobiegamy atakom ... Było 14 lub 15 poprzednich prób ataków, które zostały udaremnione. Ale w końcu atak terrorystyczny udał się ... Musimy kontynuować naszą działalność prewencyjną." Omawiając sytuację wewnętrzną w Syrii, gen Gantz powiedział, że w wojnie domowej zginęło około 20 tys. osób, z czego 4 tys. było członkami rządowych sił bezpieczeństwa. Dodatkowo z syryjskiej armii zdezerterowało około 16-17 tys. żołnierzy, w tym wielu wysokich rangą oficerów. W ocenie izraelskiego wywiadu sytuacja syryjskiej armii będzie w dalszym ciągu pogarszać się. Pomimo to, jest mało prawdopodobne, aby syryjska broń chemiczna znalazła się w niepowołanych rękach. "Wierzę, że broń jest obecnie dobrze zabezpieczona i jak dotąd nie dostała się w złe ręce. To nie znaczy, że w przyszłości pozostanie ona bezpieczna. Istnieje ryzyko, że broń zostanie wykorzystana przeciwko cywilom, przeniesiona do Hezbollahu, et cetera. Będziemy kontynuować śledzenie jej." Gantz dodał, że każdy atak na Syrię może wciągnąć Izrael w szerszy regionalny konflikt zbrojny.
    24 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili wieczorem ze Strefy Gazy 2 rakiety Grad. Jedna została zestrzelona przez system antyrakietowy Iron Dome, druga spadła w rejonie miasta Aszkelon.

24 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili rano kamieniami żydowskie samochody przy Ramallah w Samarii. Uszkodzony został autobus i trzy samochody. Popołudniem uszkodzony został samochód przy Betlejem w Judei.

24 lipca 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman ostrzegł w Brukseli, że Izrael jest gotowy do militarnej interwencji w Syrii jeśli syryjska broń chemiczna była przekazana do libańskiego Hezbollahu. "Obserwujemy czy nie dochodzi do transferu broni chemicznej i biologicznej z Syrii do Hezbollahu, dla nas jest to czerwona linia ... Będziemy działać zdecydowanie, bez wahania i powściągliwości ... mamy nadzieję na zrozumienie społeczności międzynarodowej."

25 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści zdetonowali rano bombę przy barierze granicznej w Strefie Gazy w momencie przejazdu patrolu izraelskiej straży granicznej. Nikt nie odniósł obrażeń. Do incydentu doszło w pobliżu przejścia granicznego Kerem Shalom na południu Strefy Gazy.
    25 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili rano kamieniami izraelski patrol przy wiosce Hursa w pobliżu Hebronu w Judei. Ranny został 1 izraelski żołnierz.
    25 lipca 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski autobus przy wiosce al-Arub, na południowy zachód od Betlejem w Judei. Autobus został uszkodzony.

25 lipca 2012 r. ambasador Iranu przy ONZ, Muhammad Chazoi oskarżył Izrael o przygotowanie zamachu terrorystycznego w Bułgarii i posądzenie o to Iranu i Hezbollahu. "Nigdy nie braliśmy udziału i nigdy nie weźmiemy udziału w akcjach uderzających w niewinnych ludzi."

26 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.
    26 lipca 2012 r. media poinformowały, że Siły Obronne Izraela wzmocniły liczebność oddziałów na Wzgórzach Golan aby zapobiec infiltracji syryjskich uchodźców. Zwiększono zapory z drutów kolczastych, buldożery przygotowały teren i wykopano rowy oraz zapory mające na celu uniemożliwienie sforsowania granicy przez rozpędzone samochody.

27 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili wieczorem ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew.

28 lipca 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy 4 rakiety Qassam, z których jedna spadła na miasto Sderot.

29 lipca 2012 r. dziennik "Haaretz" napisał, że doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Thomas Donilon poinformował w lipcu premiera Netanyahu o planie awaryjnym ataku na Iran, gdyby zawiodła dyplomacja ws. jego kontrowersyjnego programu jądrowego.
    29 lipca 2012 r. kandydat Republikanów na prezydenta USA Mitta Romney podczas wizyty w Jerozolimie powiedział, że "Stany Zjednoczone powinny zawsze wspierać Izrael, także w jego żądaniach co do Jerozolimy." Podkreślił, że jeśli zostanie prezydentem to przeniesie ambasadę USA do Jerozolimy.

30 lipca 2012 r. minister obrony Ehud Barak w wywiadze radiowym zbagatelizował zagrożenie ze strony syryjskiej broni chemicznej i zażartował nawet, że jest skłonny zwrócić maskę gazową. Powiedział: "Moim zdaniem nikt nie odważyłby się użyć broni chemicznej przeciwko Izraelowi. Nic się zatem nie wydarzy."
    30 lipca 2012 r. minister transportu Israel Katz podpisał porozumienie o "otwartym niebie" z Unią Europejską. "Wkrótce Izraelczycy będą mogli podróżować do wielu więcej miejsc za znacznie mniejsze pieniądze. Proces będzie stopniowy aby umożliwić izraelskim liniom lotniczym dostosowanie się." Podpisane porozumienie budzi obawę, że izraelskie linie lotnicze mogą nie wytrzymać konkurencji i upaść.

30 lipca 2012 r. szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat uznał za "absolutnie nie do przyjęcia" wczorajszą wypowiedź kandydata Republikanów na prezydenta USA Mitta Romneya, w której nazwał on Jerozolimę stolicą Izraela. "Potępisamy to oświadczenie. Ci, którzy mówią o dwupaństwowym rozwiązaniu, powinni wiedzieć, że państwo palestyńskie nie może istnieć bez Jerozolimy Wschodniej."

30 lipca 2012 r. Biały Dom skrytykował wypowiedź Mitta Romneya w sprawie Jerozolimy jako stolicy Izraela.
    30 lipca 2012 r. izraelska kompania ENT podpisała porozumienie o utworzeniu parku technologicznego w mieście Nanjin w Chinach. W parku będą działo kilkadziesiąt izraelskich przedsiębiorstw high-tech, które otworzą ośrodki badawcze i centra naukowe w Chinach. Koszt transakcji jest oceniany na 30 mln NIS.

31 lipca 2012 r. egipski prezydent Mohammed Mursi, w liście do prezydenta Szimona Peresa wyraził gotowość do działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. "Z niecierpliwością czekam na podjęcie wspólnych wysiłków w celu przywrócenia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie na właściwe tory, aby zagwarantować bezpieczeństwo i stabilność wszystkim narodom w regionie, w tym narodowi izraelskiemu."
    31 lipca 2012 r. nieznani sprawcy zdewastowali cmentarz żydowski w mieście Vancouver w Kanadzie.

1 sierpnia 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili popołudniem ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.

2 sierpnia 2012 r. odbyła się uroczystość otworzenia nowej ambasady Izraela w stolicy Albanii, Tiranie.

5 sierpnia 2012 r. grupa islamskich terrorystów z Armii Islamu zaatakowała wieczorem dwa egipskie posterunki wojskowe w rejonie Rafah, w pobliżu granicy Egiptu ze Strefą Gazy na półwyspie Synaj. Zginęło 16 egipskich żołnierzy, a 7 zostało rannych. Następnie terroryści podjęli próbę staranowania granicy izraelskiej przy użyciu dwóch egipskich pojazdów wojskowych. Izraelscy żołnierze zniszczyli oba pojazdy. Starcie graniczne trwało 15 minut. Zabito 8 zamachowców.

6 sierpnia 2012 r. minister obrony Ehud Barak powiedział, że wczorajszy atak terrorystyczny przeprowadzony na granicy izraelsko-egipskiej mógł być dużo groźniejszy w skutkach gdyby nie szybka reakcja służb wywiadowczych i operacyjnych. W wysadzonym na początku incydentu transporterze odkryto duże ilości materiałów wybuchowych oraz pasy wybuchowe na ciałach sześciu lub ośmiu terrorystów-samobójców. Towarzyszący im transporter opancerzony został zniszczony rakietą przez izraelskie lotnictwo.

6 sierpnia 2012 r. egipskie Bractwo Muzułmańskie oświadczyło, że Izrael stał za wczorajszym atakiem terrorystycznym na półwyspie Synaj. "Mossad dąży do przerwania rewolucji egipskiej, zwłaszcza, gdy kilka dni temu polecił izraelskim obywatelom natychmiastowe opuszczenie Synaju."

7 sierpnia 2012 r. egipski prezydent Mohammed Morsi powiedział, że Egipt będzie honorować wszystkie umowy międzynarodowe, w tym porozumienie pokojowe z Izraelem.

8 sierpnia 2012 r. minister turystyki Stas Misezhnikov poinformował, że w lipcu Izrael odwiedziło 296 tys. turystów, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu do ubiegłego roku. "Biorąc pod uwagę stały wzrost turystów, istnieje pilna potrzeba nowych pokojów hotelowych, które zwiększą konkurencję w branży i doprowadzą do zmniejszenia kosztów zakwaterowania turystów i Izraelczyków."

9 sierpnia 2012 r. szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, gen Benny Gantz ostrzegł, że mimo zdolności armii i wywiadu do chronienia granic Izraela, nie ma gwarancji, że w przyszłości uda się powstrzymać ataki terrorystyczne prowadzone jednocześnie na wielu frontach. Dodał, że "musimy być przygotowani na każdy scenariusz."

9 sierpnia 2012 r. egipska armia za zezwoleniem Izraela wprowadziła dodatkowe siły na półwysep Synaj. Siły obejmują 60 bojowych wozów piechoty, 30 transporterów opancerzonych, 12 opancerzonych wozów bojowych, 15 uzbrojonych pojazdów wsparcia, oraz 20 uzbrojonych jeepów i 10 uzbrojonych jeepów policji wojskowej. Zezwolono także na działanie na Synaju pięciu helikopterów wojskowych. Cała operacja jest wymierzona przeciwko islamskim terrorystom i może potrwać dłuższy czas.

10 sierpnia 2012 r. dyrektor Banku Izraela, Stanley Fischer powiedział, że system finansowy przygotowuje się do ewentualnego izraelskiego ataku na irańskie instalacje jądrowe i w konsekwencji możliwe spowolnienie gospodarcze. "Podstawowym obowiązkiem każdego kraju jest utrzymanie bezpieczeństwa. Obejmuje to przygotowania do sytuacji powszechnej wojny, która byłaby trudna do pokonania. Przygotowujemy się do poważnego kryzysu i znacznie gorszej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa." Jednocześnie Fischer ostrzegł, że wkrótce może nadejść globalny kryzys finansowy. "Jeśli Grecja opuści strefę euro to będziemy w poważnych tarapatach, ponieważ to nie będzie globalny kryzys finansowy jak ten z 2008 roku. Spowoduje to problemy, do których staramy się jak najlepiej przygotować."

12 sierpnia 2012 r. premier Beniamin Netanyahu na posiedzeniu rządu powiedział, że "wszystkie wewnętrzne problemy bezpieczeństwa Izraela są małe w porównaniu do zagrożenia ze strony Iranu. Iran nie może mieć możliwości posiadania broni nuklearnej." Dodał, że rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ, Ban ki-Moonem, którego usiłował przekonać do rezygnacji z planowanej wizyty w Iranie.
    12 sierpnia 2012 r. wicepremier Silvan Shalom powiedział: "Irańczycy ignorują obecne sankcje. Stany Zjednoczone i Izrael zgadzają się, że nie można dopuścić, aby Iran uzyskał broń nuklearną. Zgadzamy się także, że Iran musi być zatrzymany za wszelką cenę. Sprzeczamy się jednak nad harmonogramem, w jaki osiągnięmy ten cel."
    12 sierpnia 2012 r. minister spraw strategicznych Moshe Ya’alon poinformował komisję parlamentarną, że w ostatnich miesiącach w Autonomii Palestyńskiej znacznie wzrósł poziom podżegania przeciwko Izraelowi i Żydom. Premier Netanyahu powiedział, że te informacje "po raz kolejny przypominają nam, gdzie żyjemy. Zwykle czekamy na kryzys aby przypomnieć sobie o naszym otoczeniu. Palestyńscy przywódcy zadbali, aby przyszłe pokolenie nauczać treści nawołujących do walki, i przeszkadzają nam w dążeniu do pokoju. Palestyńskie kierownictwo nie jest w stanie podjąć rozmów pokojowych z nami."

12 sierpnia 2012 r. rzecznik Islamskiego Dżihadu, Abu Sharif powiedział, że wybuch narodowego powstania w Jordanii przełamie ostatnią część "łańcucha bezpieczeństwa Izraela." Sharif zaznaczył, że pierwszym ciosem był wybuch w 1979 r. rewolucji islamskiej w Iranie. Drugim ciosem było pogorszenie stosunków izraelsko-tureckich, a trzecim ciosem był upadek rządów Mubaraka w Egipcie. "Te zmiany w regionie są w interesie tutejszych narodów i przeciwko interesom reżimu syjonistycznego, one zachwieją równowagą sił pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami reżimu syjonistycznego. Jeśli regionalne zmiany dotrą do Jordanii, izraelski reżim straci ostatnią część swojego łańcucha bezpieczeństwa."

12 sierpnia 2012 r. grupa islamskich terrorystów ostrzelała międzynarodowych obserwatorów ONZ na półwyspie Synaj. Doszło także do wymiany ognia między terrorystami a egipskimi żołnierzami. W ostatnich dniach na Synaju doszło do serii ataków na posterunki egipskiej policji.

13 sierpnia 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami żydowski autobus na północ od Ramallah w Samarii. Autobus został uszkodzony.

13 sierpnia 2012 r. wysoki dowódca libańskiego Hezbollahu, szejk Nabil Ka’uk powiedział, że "rakiety Hezbollahu mogą teraz dotrzeć do wszystkich izraelskich osiedli."

14 sierpnia 2012 r. jednostka elitarnych komandosów marynarki ewakuowała w nocy pięciu pasażerów (rodzice i troje dzieci) jachtu Odelia, który zaczął nabierać wodę w odległości 30 mil od wybrzeża Libanu. Jacht płynął z Hajfy na Cypr. Został on odholowany do portu w Hajfie.
    14 sierpnia 2012 r. Egipt otworzył przejście graniczne Rafah ze Strefą Gazy. Wprowadzono jednak ścisłe ograniczenia w ruchu podróżnych i zaostrzono procedury bezpieczeństwa.
    14 sierpnia 2012 r. sekretarza obrony USA Leona Panetty powiedział, że Izrael nie podjął jeszcze decyzji o ataku na irańskie instalacje atomowe mimo niedawnych ostrych wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli tego państwa, które zaniepokoiły rynki finansowe.

15 sierpnia 2012 r. opublikowano listę 100 najlepszych szkół wyższych na świecie. Uniwersytet Hebrajski zajął 53 miejsce, Instytut Technion zajął 78 miejsce, a Instytut Weizmanna zajął 93 miejsce. Raport został opracowany przez Shanghai Jiao Tong University.

16 sierpnia 2012 r. islamscy terroryści wystrzelili w nocy z półwyspu Synaj (terytorium Egiptu) 2 rakiety Grad, które spadły na przedmieścia Ejlatu.
    16 sierpnia 2012 r. ustępujący minister ds. obrony frontu wewnętrznego Matan Vilnai oświadczył, że Izrael przygotowuje ludność do ewentualnego 30-dniowego konfliktu na wielu frontach jednocześnie. "Nie ma żadnego powodu do histerii. Front wewnętrzny nie był jeszcze nigdy tak dobrze przygotowany jak obecnie."
    16 sierpnia 2012 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że izraelska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale b.r. o 3% (w ujęciu rocznym). Wstępne dane mówią o wzroście w drugim kwartale o 3,2%.

16 sierpnia 2012 r. żydowscy osadnicy obrzucili wieczorem koktajlami Mołotowa arabskie samochody w rejonie bloku osiedli Gush Etzion w Judei. Uszkodzonych zostało 5 samochodów.

16 sierpnia 2012 r. egipskie służby bezpieczeństwa oświadczyły rano, że słyszane w nocy wybuchy w Ejlacie nie były wynikiem ostrzału rakietowego. Podkreślono, że z terytorium Egiptu nie wystrzelono żadnych rakiet.

17 sierpnia 2012 r. Palestyńczycy obrzucili w nocy kamieniami żydowski autobus w Jerozolimie. Autobus został uszkodzony.
    17 sierpnia 2012 r. grupa żydowskiej młodzieży brutalnie pobiła 3 Palestyńczyków w Jerozolimie. Młodzi Izraelczycy wykrzykiwali: "Śmierć Arabom!" Policja powołała specjalną grupę dochodzeniową w sprawie wyjaśnienia okoliczności pobicia, który mógł mieć postać linczu.
    17 sierpnia 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w południe ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.

17 sierpnia 2012 r. brytyjski dziennik The Daily Telegraph napisał, że "wraz ze wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie, izraelskie uderzenie na irańskie instalacje nuklearne jest bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek. Wrażenie jest takie, że świat znajduje się kilka tygodni od wybuchu kolejnej wojny. Co do możliwych konsekwencji, odchodzący minister obrony cywilnej mówił, że konflikt będzie toczony na 'wielu frontach', potrwa 30 dni i będzie kosztował życie około 500 Izraelczyków."
    17 sierpnia 2012 r. przywódca libańskiego Hezbollahu, szejk Hassan Nasrallah powiedział, że jego organizacja posiada listę izraelskich celów, które mogą być uderzone przez kilka rakiet. "Możemy zmienić życie milionów syjonistów w okupowanej Palestynie w prawdziwe piekło."
    17 sierpnia 2012 r. irański prezydent Mahmud Ahmadineżad powiedział, że "fakt istnienia syjonistycznego reżimu jest obrazą dla ludzkości."

18 sierpnia 2012 r. około 100 ultraortodoksyjnych Żydów demonstrowało popołudniem w Jerozolimie, protestując przeciwko desakracji szabatu. Demonstranci blokowali ulice i starli się z policją.
    18 sierpnia 2012 r. kiluset Izraelczyków demonstrowało wieczorem w Tel Awiwie i Jerozolimie przeciwko ostatnim rządowym działaniom gospodarczym.

18 sierpnia 2012 r. sekretarz generalny ON Ban Ki-Moon ostro skrytykował irańskich przywódców za słowne ataki na Izrael, które nazwał "obraźliwymi i podżegającymi."
    18 sierpnia 2012 r. arabska stacja radiowa poinformowała o rozlokowaniu przez Egipt rakiet przeciwlotniczych na półwyspie Synaj. Ich wprowadzenie na Synaj umotywowano prowadzoną operacją przeciwko terrorystom. Jednak terroryści nie dysponują samolotami, a rakiety faktycznie są wymierzone przeciwko izraelskiemu lotnictwu.

19 sierpnia 2012 r. nowo mianowany minister ds. obrony frontu wewnętrznego Avi Dichter powiedział, że wyciągnięto wiele cennych lekcji po II wojnie libańskiej, "jednak nasi wrogowie również rozbudowali swój potencjał ofensywny." Pomimo to Dichter wyraził opinię, że obronne i ofensywne zdolności Sił Obronnych Izraela sprawią, że front wewnętrzny nie stanie się linią frontu.
    19 sierpnia 2012 r. wicepremier Mosze Ya’alon potępił ataki żydowskich osadników przeciwko Arabom w Samarii i Judei, nazywając je "aktami terrorystycznymi." Dodał, że są one sprzeczne z żydowskimi wartościami. Ya’alon odniósł się do ostatnich przypadków obrzucenia arabskich samochodów koktajlami Mołotowa, jak i pobicia Palestyńczyków w Jerozolimie. "Zbrodnie nienawiści popełnione w weekend przeciwko Arabom w Judei, Samarii i Jerozolimie są niedopuszczalne, skandaliczne i muszą być zdecydowanie zwalczane."
    19 sierpnia 2012 r. popołudniem doszło do starć między Beduinami w mieście Rahat na pustyni Negew. Zginęła 1 osoba, a 9 zostało rannych. Przybyłe na miejsce karetki zostały obrzucone kamieniami.
    19 sierpnia 2012 r. marynarka poinformowała, że w minionym tygodniu odbyły się na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Izraela wspólne ćwiczenia amerykańskiej i izraelskiej marynarki. Ćwiczenia trwały cztery dni, podczas których amerykański niszczyciel rakietowy sprawdzał systemy rakietowe Aegis pod kątem możliwości obrony Izraela przed irańskimi rakietami.

19 sierpnia 2012 r. żydowscy osadnicy obrzucili popołudniem kamieniami arabski samochód przy osiedlu Alon Shevut w Judei. Policja zatrzymała i przesłuchała osobę podejrzaną.

19 sierpnia 2012 r. egipski prezydent Mohammad Morsi powiedział, że Palestyna i Egipt są jednym. Podkreślił, że Kair stoi w ramię ze Strefą Gazy i wyraził dumę z palestyńskich obywateli.
    19 sierpnia 2012 r. przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei powiedział, że "guz nowotworowy" Izraela jest największym problemem świata muzułmańskiego. "Mocarstwa zachodnie instalując syjonistyczny guz nowotworowy w centrum islamskiego świata zdominowały losy islamskich państw. Wiele problemów islamskiego świata pochodzi z faktu istnienia fikcyjnego reżimu syjonistycznego."

20 sierpnia 2012 r. Siły Obronne Izraela rozlowały baterię rakiet przeciwrakietowych Iron Dome w południowej części miasta Ejlat na pustyni Negew. Działanie podjęto po ostatnim ostrzale rakietowym miasta dokonanym z terytorium egipskiego półwyspu Synaj.

20 sierpnia 2012 r. przywódca Hamasu, Ismail Haniyeh powiedział, że jego partia będzie współpracować z Egiptem w celu przezwyciężenia anarchii terrorystycznej na półwyspie Synaj. Zaznaczył jednak, że współpraca będzie trwała tak długo, jak długo nie będzie wymagała podjęcia współpracy z "syjonistycznym wrogiem."
    20 sierpnia 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowskiego chłopca jadącego rowerem obok osiedla Kiryat Arba przy Hebronie, w Judei. Chłopiec zdołał uciec napastnikom. Wieczorem obrzucono kamieniami kilka żydowskich samochodów przy wiosce El Aroub w Judei. Jeden samochód został uszkodzony.

20 sierpnia 2012 r. Bloomberg opublikował listę najzdrowszych społeczeństw na świecie. Izrael zajął na tej liście 7. miejsce. Przy ustalaniu listy wzięto pod uwagę długość życia, umieralność niemowląt, przyczyny zgonów, liczbę palaczy, spożycie alkoholu, aktywność fizyczną i zanieczyszczenie środowiska.
    20 sierpnia 2012 r. Izrael wystosował ostrą skargę do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona i Rady Bezpieczeństwa ONZ, domagając się natychmiastowego potępienia ostatnich antysemickich wypowiedzi irańskich przywódców.

21 sierpnia 2012 r. premier Beniamin Netanyahu zażądał od Egiptu zaprzestania wysyłania czołgów na półwysep Synaj bez uzyskania zgody Izraela. Podkreślił, że jest to "rażące naruszenie" traktatu pokojowego z 1979 r.
    21 sierpnia 2012 r. ankieta przeprowadzona przez kobiecą organizację Emunach wykazała, że 78% Izraelczyków chciałoby więcej żydowskich treści w programie nauczania w szkołach. Tylko 22% społeczeństwa jest za laicyzacją oświaty. Badanie pokazało, że 76% świeckich Izraelczyków potrafiło udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące judaizmu, modlitw i świąt. Wśród religijnych Izraelczyków odsetek dobrych odpowiedzi wynosił 100%.

22 sierpnia 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman wezwał społeczność międzynarodową, by pomogła w odsunięciu od władzy palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa, którego nazwał "przeszkodą dla pokoju". Lieberman nalega w swoim piśmie, aby społeczność międzynarodowa wymogła na Palestyńczykach zorganizowanie wyborów, w których wyłoniliby "nowe, prawowite i - miejmy nadzieję - realistyczne kierownictwo". Obecny rząd Abbasa nazwał: "słaby, skorumpowany i despotyczny". List został skierowany do sekretarz stanu USA Hillary Clinton, szefowej dyplomacji UE Catherine Ashton, ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa i sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona.
    22 sierpnia 2012 r. premier Beniamin Netanyahu oświadczył, że pismo ministra Liebermana "nie odzwierciedla stanowiska premiera ani rządu", czym odciął się od tej inicjatywy. Dodał, że choć kierownictwo palestyńskie z Abbasem na czele "stwarza trudności, uniemożliwiające wznowienie rozmów", Izrael jest zdecydowany pracować z nim nad wznowieniem dialogu i "oczywiście nie ingeruje w (palestyński) proces wyborczy".

22 sierpnia 2012 r. rzecznik palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa, Nabil Abu Rdeneh, zarzucił szefowi izraelskiej dyplomacji "podżeganie do przemocy" i wezwał Izrael oraz społeczność międzynarodową do potępienia inicjatywy Liebermana.

23 sierpnia 2012 r. egipscy żołnierze rozpoczęli akcję niszczenia podziemnych tuneli przemytniczych na granicy Strefy Gazy. Przy pomocy ładunków wybuchowych zniszczono kilka wykrytych tuneli w rejonie Rafah.
    23 sierpnia 2012 r. libańska gazeta Al Joumhouria poinformowała, że w tym tygodniu Hezbollah przeprowadził 3-dniowe manewry w których uczestniczyło ponad 10 tys. ludzi. Elitarne oddziały Hezbollahu ćwiczyły walkę z czołgami i helikopterami. Dowództwo organizacji oświadczyło, że celem manewrów było przećwiczenie obrony przed izraelską inwazją.

24 sierpnia 2012 r. premier Beniamin Netanyahu powiedział, że istnieją raporty wywiadu mówiące o przyśpieszeniu przez Iran instalowania nowych wirówek do wzbogacania uranu w podziemnym bunkrze w zakładzie Fordo (we wnętrzu góry Komo). Jest to oczywisty dowód na "lekceważenie międzynarodowych żądań" i dowód, że Iran przyśpiesza swój program nuklearny dążąc do zbudowania własnej broni jądrowej.
    24 sierpnia 2012 r. minister obrony Ehud Barak odbył rozmowę telefoniczną z nowym egipskim ministrem obrony Abdel-Fattah al-Sisi. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji na półwyspie Synaj. Al-Sisi potwierdził zaangażowanie Egiptu w utrzymanie traktatu pokojowego między oboma państwami.

24 sierpnia 2012 r. szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat powiedział, że do kolejnego szczytu Ligii Arabskiej, który odbędzie się 6 września b.r., zostanie ustalona data przedstawienia aktualnej oferty Autonomii Palestyńskiej o uznanie przez ONZ państwa palestyńskiego.

26 sierpnia 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy 3 rakiety Qassam, które spadły na przedmieściach miasta Sderot na Negewie. Uszkodzony został budynek w strefie przemysłowej.
    26 sierpnia 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman wezwał rząd do rozpoczęcia kampanii delegitymizacji palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa, aby udaremnić jego jednostronne działania w ONZ na rzecz uznania państwa palestyńskiego. Według Liebermana, premier Netanyahu powienien postawić Abbasowi ultimatum, że jeśli nie wznowi negocjacji i nie porzuci swojej kampanii w ONZ, wówczas Izrael przestanie go traktować jako prawowitego partnera w procesie pokojowym.

26 sierpnia 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział: "Lieberman od dwóch lata stara się mnie pozbyć, a teraz zrobił z tego codzienną kampanię. Rząd, którego jest członkiem, nie chce pokoju i robi wszystko, aby zniszczyć wszelkie szanse na pokój."
    26 sierpnia 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski autobus w rejonie bloku żydowskich osiedli Gush Katif w Judei. Autobus został uszkodzony.

27 sierpnia 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na miasto Sderot. Popołudniem na Sderot spadły kolejne 2 rakiety Qassam. Do ostrzału doszło w pierwszy dzień nauki szkolnej, dokładnie w godzinach, gdy dzieci szły i wracały ze szkół.
    27 sierpnia 2012 r. szef wywiadu wojskowego, gen. Aviv Kochavi powiedział, że rejon Bliskiego Wschodu staje się coraz bardziej niestabilny. "Izrael będzie mieć do czynienia z bardziej niestabilnym otoczeniem, bardziej napiętym i bardziej islamskim, co będzie wpływać na większą liczbę kryzysów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych."
    27 sierpnia 2012 r. premier Beniamin Netanyahu ostrzegł rząd libański, że w przypadku prowokacji ze strony Hezbollahu, Izrael uderzy na Liban.

28 sierpnia 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman powiedział, że jeśli egipski prezydent Mohammed Morsi rzeczywiście myśli o utrzymaniu pokoju, to zgodzi się na odwiedziny w Izraelu.
    28 sierpnia 2012 r. Palestyńczycy wszczęli popołudniem zamieszki w osiedlu Dahyat al-Barid we Wschodniej Jerozolimie. Rannych zostało 2 izraelskich policjantów.
    28 sierpnia 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali wieczorem ze Strefy Gazy z moździerza tereny przygraniczne na Negewie.

28 sierpnia 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy 2 warsztaty produkujące broń w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejsze ostrzały rakietowe Izraela.

28 sierpnia 2012 r. prokuratura we francuskim mieście Nanterre wszczęła dochodzenie ws. okoliczności śmierci Arafata. W lipcu wniosek o takie śledztwo złożyła wdowa po Arafacie - Suha. Również na początku lipca prezydent palestyński Mahmoud Abbas wyraził zgodę na ekshumację Arafata, by umożliwić szwajcarskim specjalistom zbadanie szczątków zmarłego osiem lat temu przywódcy. Eksperci ze Szwajcarii sugerują, że Arafat mógł zostać otruty radioaktywnym polonem 210.
    28 sierpnia 2012 r. grupa Arabów pobiła w Berlinie 53-letniego rabina, grożąc śmiercią jego 6-letniej córce. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Friedenau.

29 sierpnia 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew.
    29 sierpnia 2012 r. były doradca premiera Ariela szarona, Dow Weisglass oświadczył, że Izrael nie miał powodu, by fizycznie szkodzić palestyńskiemu liderowi Jaserowi Arafatowi. "Izrael nie brał w tym udziału" powiedział Weisglass, mimo że określił Arafata mianem "najgorszego wroga Izraela". Wyjaśnił, że jeśli Izrael nie zrobił krzywdy Arafatowi, gdy ten był u szczytu, tym bardziej nie był tym zainteresowany, gdy Arafat znalazł się na politycznym bocznym torze.
    29 sierpnia 2012 r. rzecznik rządu Jigal Palmor, oświadczył odnoście dochodzenia ws. okoliczności śmierci Arafata, że "nie odczuwamy, by to śledztwo nas dotyczyło, wbrew dziwacznym oskarżeniom wobec nas."

29 sierpnia 2012 r. wysoki przedstawiciel egipskiego Bractwa Muzułmańskiego, Gamal Heshmat powiedział, że wizyta egipskiego prezydenta Mohammeda Morsi w Izraelu jest niemożliwa. Podkreślił, że "nie ma możliwości, aby Morsi odwiedził syjonistów." Zapytany o różnicę planowanej wizyty Morsiego w Iranie od wizyty w Izraelu, odpowiedział, że "istnieje ogromna różnica między tymi dwiema sprawami. Iran nie zagrabia ziem i nie jest okupantem. Jest suwerennym państwem, a nasze stosunki z nim nie naruszają praw naszych sąsiadów."
    29 sierpnia 2012 r. prezes Europejskiego Kongresu Żydów Mosze Kantor powiedział, że nawet antysemicki mord w Tuluzie nie przekonał opinii publicznej, że antysemityzm jest "poważnym problemem" w Europie. Żydowskie gminy w Europie są zaniepokojone narastającą falą antysemityzmu w Europie.

30 sierpnia 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła w pobliżu miasta Aszkelon.
    30 sierpnia 2012 r. rzecznik rządu Jigal Palmor nazwał napad na rabina w Berlinie "odrażającym czynem" i przejawem "brutalnego rasizmu". Zaapelował do niemieckich władz o wykrycie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz zagwarantowanie, że podobne akty "niesłychanej przemocy" więcej nie powtórzą się.

30 sierpnia 2012 r. wysoki członek biura politycznego Hamasu, Khalil al-Haya powiedział w Gazie, że jego organizacja będzie nadal działać na rzecz wymazania Izraela z map.
    30 sierpnia 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami liczne żydowskie samochody w rejonie osiedla Ofra w Samarii. Ranna została 1 Izraelka. Kilkanaście samochodów zostało uszkodzonych. W pobliżu osiedla Shilo uszkodzony został 1 samochód.

30 sierpnia 2012 r. sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-Moon w wystąpieniu na szczycie Ruchu Państw Niezaangażowanych w Teheranie (Iran) powiedział: "Zdecydowanie potępiam groźby zniszczenia przez którekolwiek państwo członkowskie innego państwa czy oburzające próby negowania historycznych faktów takich jak Holokaust. Utrzymywanie, że Izrael nie ma prawa do istnienia lub określanie go w sposób rasistowski, jest nie tylko złe, lecz podważa te zasady, które przyrzekliśmy szanować." Ki-Moon skrytykował też Iran za odrzucenie rezolucji ONZ-owskich dotyczących irańskiego programu nuklearnego.
    30 sierpnia 2012 r. irański prezydent Mahmud Ahmadineżad i egipski prezydent Mohammed Morsi ogłosili Iran i Egipt "strategicznymi sojusznikami." Ahmadineżad oświadczył, że "Islamska Republika Iranu jest gotowa udostępnić swoje doświadczenie i i dostępne urządzenia dla egipskich braci, i jest gotowa na wymianę naukową i technologiczną między dwoma krajami." Ahmadineżad podkreślił także potrzebę reform we wszystkich państwach regionu.

31 sierpnia 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na miasto Sderot. Uszkodzony został dom mieszkalny.

1 września 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili wieczorem ze Strefy Gazy rakietę Grad, która spadła w rejonie miasta Aszkelon.
    1 września 2012 r. dyrektor Banku Izraela, Stanley Fischer powiedział, że liczne europejskie narody nadal zaprzeczają skali kryzysu gospodarczego przed którym stoją. Fischer wyraził z tego powodu zaniepokojenie.

1 września 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy dwa centra terrorystyczne w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy Izraela.

1 września 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmnoud Abbas na szczycie Ruchu Państw Niezaangażowanych w Teheranie poprosił irańskiego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada o pomoc w celu ustanowienia państwa palestyńskiego w granicach sprzed 1967 r. Ahmadineżad wezwał Abbasa do natychmiastowego wdrożenia pojednania między palestyńskimi frakcjami politycznymi al-Fatah i Hamasem. Abbas zapewnił, że jedność narodowa zawsze była dla niego priorytetem.
    1 września 2012 r. grupa lokalnych kibiców zaatakowała rabina Schlomo Hoffmeistera w Wiedniu. Krzyczeli na niego: "Ruszaj się Żydzie! Heil Hitler!" i oddawali nazistowskie saluty. Będący w pobliżu policjanci nie interweniowali.

2 września 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy rakietę Grad, która spadła w rejonie miasta Netivot. Godzinę później 3 rakiety Qassam, spadły w rejonie przejścia granicznego Kissufim. Wieczorem rakieta Qassam spadła na Negew. Do ostrzału przyznała się organizacja Majlis Shura Al-Mujahidin powiązana z Al-Kaidą.

2 września 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy centrum terrorystyczne w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy Izraela.
    2 września 2012 r. specjalne jednostki policji wkroczyły rano do żydowskiej placówki osadniczej Migron w Samarii. Wykonując decyzję Sądu Najwyższego o likwidacji tego osiedla, policja przeprowadziła ewakuację jej mieszkańców. Aresztowano 7 młodych osadników, którzy stawiali opór. Popołudniem Siły Obronne Izraela ogłosiły rejon opuszczonego osiedla zamkniętą strefą wojskową.
    2 września 2012 r. żydowscy osadnicy obrzucili popołudniem kamieniami arabski samochód w pobliżu Nablusu w Samarii. Samochód został uszkodzony.

3 września 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.
    3 września 2012 r. szef policji przedstawił rządowi raport o przestępczości. Każdego dnia w Izraelu dochodzi 137 brutalnych przestępstw, 2 usiłowań zabójstwa, 58 kradzieży aut i 66 wypadków drogowych. W porównaniu z zeszłym roku nastąpił spadek przestępczości o 5%, w tym znaczy spadek przestępczości wśród izraelskich Arabów. Największa poprawa sytuacji wystąpiła w wypadkach drogowych – spadek o 14% (spadek wypadków śmiertelnych o 28% i liczby ofiar o 16%). Zmianę sytuacji osiągnięto dzięki zmienieniu podejścia policji do egzekwowania przepisów drogowych. Liczba zabójstw zmalała o 20%, a usiłowań zabójstw o 17%. Wystąpił także spadek kradzieży aut o 4%. Premier Beniamin Netanyahu nazwał ten raport "błogosławioną zmianą" i podziękował policji za dobrą pracę.
    3 września 2012 r. agencja bezpieczeństwa opublikowała raport o aktywności terrorystycznej za miesiąc sierpień b.r. Odnotowano w tym miesiącu znacznie mniej ataków terrorystycznych na Żydów niż w poprzednich miesiącach. W Samarii i Judei doszło do 19 ataków (w porównaniu w lipcu było 30 ataków). Niewielki wzrost wystąpił jedynie w obszarze Jerozolimy – 9 ataków (w lipcu było 6). W rejonie Strefy Gazy doszło do 21 ataków (w lipcu 28). Ze Strefy wystrzelono ogółem 21 rakiet i 3 pociski moździerzowe (w lipcu 18 rakiet i 3 pociski moździerzowe).

3 września 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy centrum terrorystyczne w północnej części Strefy Gazy.
    3 września 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas skrytykował podziemne tunele przemytnicze działające na granicy Strefy Gazy z Egiptem, i wezwał do ich zamknięcia. Tunele te nazwał kurą znoszącą złote jajka organizacji Hamas, umożliwiając im finansowanie działalności instytucji rządowych w Gazie. "W Gazie jest 800 nowych milionerów, którzy wzbogacili się na handlu przez tunele."
    3 września 2012 r. palestyński terrorysta rzucił popołudniem torbę z czteroma bombami domowej roboty w wojskowy punkt kontrolny przy mieście Modiin w Samarii. Saperzy zneutralizowali bombę. Napastnik uciekł. Wszczęto dochodzenie wyjaśniające, w jaki sposób zamachowiec dostał się z bombą tak blisko pozycji żołnierzy.

3 września 2012 r. Egipt poinformował o wycofaniu wszystkich czołgów z półwyspu Synaj. Ich obecność na tym obszarze stanowiła naruszenie traktatu pokojowego , ponieważ Izrael wyraził zgodę na operowanie na Synaju jedynie ograniczonej liczby pojazdów opancerzonych i żołnierzy. Pomimo to Izrael nie złożył skargi do ONZ.
    3 września 2012 r. francuski minister spraw zagranicznych Laurent Fabius ostrzegł, że izraelski atak na instalacje nuklearne w Iranie może odbić się rykoszetem i uderzyć w Izrael.

4 września 2012 r. nieznani sprawcy podpalili w nocy drewniane drzwi monastyru trapistów w Latrun. Na murach klasztoru wypisano hasła: "Jezus jest małpą". Policja podejrzewa, że sprawcami są żydowscy osadnicy.
    4 września 2012 r. minister obrony Ehud Barak potępił akt wandalizmu w klasztorze Latrun i wezwał siły bezpieczeństwa, policję oraz prokuraturę do walki z żydowskim terroryzmem. "Musimy walczyć żelazną ręką i położyć kres tym złym zjawiskom, które zaciemniają nazwę państwa Izrael. Jesteśmy zobowiązani do wykorzenienia tego zjawiska."

4 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski samochód w rejonie osiedli Gush Etzion w Judei. Samochód został uszkodzony. Wieczorem uszkodzony został autobus przy osiedlu Ofra.

5 września 2012 r. prezydent Szimon Peres powiedział, że "od czasów Hitlera nikt - za wyjątkiem prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadineżada - publicznie nie deklarował chęci zniszczenia całego narodu i wyeliminowania państwa." Nawiązując do zeszłotygodniowej konferencji Ruchu Państw Niezaangażowanych w Teheranie, Peres powiedział: "Iran wykorzystuje konferencję jako przykrywkę dla rozwijania broni masowego rażenia, i finansując terrorystów mordujących niewinnych ludzi drwi z całego świata. Dobrze wiemy, że Iran podpisał z Koreą Północną umowy o dostarczeniu mu technologii broni masowego rażenia. Iran chce za pomocą terroru i religii kontrolować Bliski Wschód. Swoich emisariuszy i bazy ma w Hamasie i Hezbollahu. Jest obecny w Iraku i Syrii, a jego celem jest zdestabilizowanie całego Bliskiego Wschodu."

5 września 2012 r. przez większość miast Autonomii Palestyńskiej przeszły masowe demonstracje protestów przeciwko wysokim kosztom życia i rosnącym cenom paliwa. W poniedziałej w Gazie jeden z Palestyńczyk dokonał samospalenia w proteście przeciwko postępującemu ubożeniu. We wtorek w Hebronie zdołano powstrzymać osobę przed samospaleniem.

5 września 2012 r. nieznani sprawcy wymalowali nazistowskie napisy na nagrobkach na cmentarzu żydowskim w Rostoku (Niemcy).

6 września 2012 r. minister obrony Ehud Barak spotkał się w Tel Awiwie z wiceprzewodniczącym Połączonych Sztabów USA, admirałem James A. Winnefeldem. Po spotkaniu Barak powiedział, że "Izrael zastrzega sobie prawo do podjęcia suwerennej decyzji w sprawie Iranu, i Stany Zjednoczone to szanują."
    6 września 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali popołudniem ze Strefy Gazy z moździerza tereny przygraniczne na Negewie.

6 września 2012 r. palestyńscy terroryści usiłowali w nocy wystrzelić rakietę z centralnej części Strefy Gazy. Izraelski samolot zbombardował grupę terrorystów, zabijając 3 Palestyńczyków.
    6 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili w nocy kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Kochav HaShachar w Samarii. Ranny został 1 Izraelczyk.
    6 września 2012 r. palestyńscy terroryści usiłowali rano podłożyć bombę przy barierze granicznej na północy Strefy Gazy. Izraelski samolot ostrzelał napastników, zabijając 3 Palestyńczyków.
    6 września 2012 r. palestyński kierowca rzucił kamień w przejeżdżający żydowski samochód w rejonie Ramallah w Samarii. Ranny został 1 Izraelczyk. Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia.
    6 września 2012 r. kilkuset młodych Palestyńczyków demonstrowało popołudniem w Ramallah przeciwko wysokim kosztom życia w Autonomii Palestyńskiej. Demonstranci skandowali hasła: "Wcześniej szukaliśmy Palestyny. Teraz szukamy chleba!" Palestyńscy taksówkarze wstrzymali pracę w Samarii i Judei protestując przeciwko wysokim cenom paliw.

6 września 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas spotkał się w Kairze z egipskim prezydentem Mahmudem Morsi. Podczas spotkania omówiono sytuację w Strefie Gazy oraz możliwości pojednania między palestyńskimi frakcjami politycznymi. Morsi powiedział, że Egipt będzie nadal stał u boku Palestyńczyków.
    6 września 2012 r. grupa młodych ludzi zaatakowała uczennice żydowskiej szkoły Chabadu w Berlinie. Wobec uczennic zastosowano nazistowskie pieśni, groźby i przekleństwa. Nauczyciele wezwali policję.

7 września 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew.
    7 września 2012 r. minister obrony Ehud Barak powiedział, że jeśli by rząd podjął taką decyzję, to Siły Obronne Izraela mogą zająć i przejąć kontrolę nad Strefą Gazy.

7 września 2012 r. przewodniczący komitetu wywiadu Izby Reprezentantów USA Mike Rogers powiedział, że dwa tygodnie temu podczas spotkania w Jerozolimie, premier Beniamin Netanyahu ostro skrytykował amerykańskiego ambasadora w Izraelu, Dana Shapiro. Skrytykował także politykę prazydenta Obamy odnośnie Iranu. Rogers podkreślił, że Netanyahu uważa, że Iran w ciągu 4 do 8 tygodni wejdzie w posiadanie pierwszej bomby atomowej.

8 września 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali w południe z moździerza ze Strefy Gazy przygraniczne tereny na Negewie.

8 września 2012 r. Palestyńczycy rzucili popołudniem koktajle Mołotowa w posterunek izraelskiej armii w Hebronie, w Judei.
    8 września 2012 r. żydowscy osadnicy z placówki Esh Kodesz w Samarii, starli się z Palestyńczykami z sąsiedniej arabskiej wioski Kfar Kusra. Przybyli na miejsce zdarzenia izraelscy żołnierze zostali obrzuceni kamieniami, zdołali jednak rozdzielić obie strony, a następnie rozproszyć uczestników zamieszek.
    8 września 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas zapowiedział, że pod koniec września oficjalnie zwróci się do ONZ o uznanie Autonomii Palestyńskiej jako państwo członkowskie. Dodał, że uzyskał zapewnienie 133 państw, które uznają państwo palestyńskie ze stolicą w Jerozolimie.

8 września 2012 r. egipskie siły bezpieczeństwa poinformowały, że w ostatnich dniach zniszczyły 31 podziemnych tuneli przemytniczych na granicy Strefy Gazy. Podczas kampanii na półwyspie Synaj zabito 32 uzbrojonych terrorystów, a 38 osób aresztowano.
    8 września 2012 r. wysoki irański dowódca gen. Jahja Rahim Safavi powiedział, że jeśli Izrael zaatakuje irańskie instalacje nuklearne, wówczas odwet weźmie libański Hezbollah. "Jeśli w najbliższych dniach syjonistyczny reżim podejmie działania przeciwko nam, wówczas główne reakcje podejmie Hezbollah i będzie działać przeciwko nim z wielką łatwością."

9 września 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy 2 rakiety Grad, które spadły na miasto Netivot. Zniszczony został dom mieszkalny.
    9 września 2012 r. Siły Obronne Izraela ze względów bezpieczeństwa nakazały odwołanie zajęć lekcyjnych w szkołach położonych w rejonie Strefy Gazy. Zakaz objął także miasta Aszdod i Beer Szewę. Decyzję podjęto ze względu na możliwość ostrzału rakietowego.
    9 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami żydowski autobus w pobliżu Zachodniego Muru na Staym Mieście Jerozolimy. Ranna została 1 Izraelka.

9 września 2012 r. Autonomia Palestyńska oficjalnie wystąpiła do Izraela z wnioskiem o sprawdzenie paryskich układów gospodarczych pod kątem, czy nie są one winne obecnej trudnej sytuacji gospodarczej autonomii. Członek palestyńskiego rządu Hussein Ash-Sheikh powiedział: "Celem przeglądu jest dokonanie jak najszybszych zmian, gdyż umowa jest odpowiedzialna za bieżące nieszczęścia gospodarcze Autonomii Palestyńskiej, które doprowadziło do publicznych niepokojów." Wśród postulatów postawiono wniosek o możliwość zakupu paliw bezpośrednio w państwach arabskich, a nie jak do tej pory w Izraelu.

9 września 2012 r. londyński "Sunday Times" napisał, że w razie konfliktu militarnego Izrael mógłby zniszczyć irańską sieć elektryczną, używając specjalnie zaprojektowanej bomby elektromagnetycznej. Taka bomba, zdetonowana na dużej wysokości, wygenerowałaby potężny impuls elektromagnetyczny, który zakłóciłby funkcjonowanie wszystkich urządzeń na ziemi. Według brytyjskiej gazety taki atak "cofnąłby Iran do epoki kamiennej".

10 września 2012 r. premier Beniamin Netanyahu spotkał się popołudniem z prezydentem Szimonem Peresem. Było to pierwsze spotkanie od kilku miesięcy, od czasu krytyki Peresa możliwego ataku na Iran. Spotkanie jest spostrzegane jako pokaz jedności elit rządzących Izraelem.

10 września 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy wytwórnię broni, bazę Hamasu oraz podziemny tunel przemytniczy w Strefie Gazy. Był to odwet za ostrzał rakietowy terytorium Izraela.
    10 września 2012 r. palestyński terrorysta rzucił rano koktajl Mołotowa w patrol izraelskich żołnierzy w Hebronie w Judei. Żołnierze postrzelili napastnika w nogi i aresztowali go.
    10 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili w południe kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Tekoa w Judei. Samochód został uszkodzony. Wieczorem uszkodzony został samochód w rejonie Ramallah w Samarii.

    10 września 2012 r. żydowscy osadnicy obrzucili popołudniem kamieniami Palestyńczyków w rejonie osiedla Yitzhar w Samarii. Rannych zostało 2 Arabów.
    10 września 2012 r. setki młodych Palestyńczyków demonstrowało na ulicach miast Autonomii Palestyńskiej, protestując przeciwko pogłębiającemu się kryzysowi ekonomicznemu. Młodzież blokowała ulice płonącymi oponami, zmuszała właścicieli do zamykania sklepów i wezwała premiera Salama Fayyada do rezygnacji. Kierowcy transportu publicznego ogłosili strajk. W Nablusie doszło wieczorem do starć młodzieży z palestyńskimi siłami bezpieczeństwa.
    10 września 2012 r. Palestyńczycy wzniecili popołudniem rozruchy w Hebronie w Judei. Ranny został 1 izraelski żołnierz.

11 września 2012 r. premier Beniamin Netanyahu zapowiedział, że jeśli zachodnie państwa nie wyznaczą Iranowi nieprzekraczalnej granicy w rozwijaniu programu atomowego, wówczas Izrael bez wsparcia Stanów Zjednoczonych uderzy w irańskie instalacje nuklearne. "Świat powtarza Izraelowi, żeby zaczekał, że wciąż mamy czas. Ja odpowiadam na to: na co mam czekać i jak długo? Ci przedstawiciele społeczności międzynarodowej, którzy nie chcą wyznaczyć Iranowi czerwonej linii, nie mają moralnego prawa zapalać czerwonego światła przed Izraelem. Jeśli Iran przekona się, że czerwona linia nie istnieje, że nie ma ostatecznego terminu (w kwestii jego programu jądrowego), to zrobi dokładnie to, co robi teraz - w dalszym ciągu, bez żadnych utrudnień, będzie dążyć do osiągnięcia potencjału broni nuklearnej, a potem do produkcji bomb atomowych."
    11 września 2012 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że w Izraelu obecnie żyje 7933200 mieszkańców, w tym 5978600 Żydów (75,4%), 1636600 Arabów (20,5%) i około 318000 innych narodowości (4,1%). Dodatkowo w Izraelu przebywa 203 tys. zagranicznych pracowników. W 2012 r. populacja kraju wzrosła o 1,8%, przy czym populacja arabska wzrosła o 2,4%. Populacja Izraela jest młoda - dzieci w wieku 0-14 lat wynoszą 28,2% mieszkańców. W minionym roku do Izraela przyjechało 16892 nowych imigrantów (wzrost o 1,5%). Największa liczba imigrantów pochodziła z Rosji (3678 imigrantów), Etiopii (2666), USA (2363), Ukrainy (2051) i Francji (1775).
    11 września 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili wieczorem ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła w pobliżu miasta Aszkelon.

11 września 2012 r. Palestyńczycy wszczęli rano zamieszki na przedmieściach Ramallah. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym. Ranny został 1 izraelski żołnierz.

11 września 2012 r. szef resortu obrony Stanów Zjednoczonych Leon Panetta oświadczył, że jeśli Iran postanowi zbudować broń jądrową, wówczas Ameryka będzie miała nieco ponad rok czasu, aby go powstrzymać, i potrafi to zrobić. "Obecnie jest to mniej więcej rok. Trochę więcej niż rok. (...) Sądzimy, że kiedy już dowiemy się, że (Irańczycy) podjęli taką decyzję, będziemy mogli podjąć niezbędne działania, żeby to powstrzymać."
    11 września 2012 r. amerykański prezydent Barack Obama rozmawiał telefonicznie z premierem Beniaminem Netanyahu. Obaj potwierdzili swoją wspólną determinację, co do uniemożliwienia Iranowi pozyskania broni jądrowej. Rozmowa trwała godzinę czasu.

12 września 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali rano ze Strefy Gazy z moździerza tereny przygraniczne na Negewie.
    12 września 2012 r. premier Beniamin Netanyahu powiedział, że "moim obowiązkiem jest chronienie interesów państwa Izrael. Obecnie największym zainteresowaniem Izraela jest zapobiegnięcie uzyskania przez Iran broni jądrowej, broni w rękach państwa, które wzywa do zniszczenia Izraela i które szczerze zamierza zrealizować ten cel."

12 września 2012 r. nieznani sprawcy wymalowali anty-arabskie hasła na ścianie meczetu w wiosce Imrish , w pobliżu Hebronu w Judei.

13 września 2012 r. kilkuset izraelskich Arabów demonstrowało popołudniem przed amerykańską ambasadą w Tel Awiwie, protestując przeciwko publikacji filmu obraźliwego dla proroka Mahometa. W demonstracji uczestniczyli arabscy parlamentarzyści z partii Islamski Ruch w Izraelu. Demonstracja przebiegła pokojowa.

13 września 2012 r. wysoki palestyński urzędnik Mustafa Barghouti powiedział, że Autonomia Palestyńska powinna być zwolniona z Porozumień z Oslo, ponieważ zostało ono wykorzystane przez Izrael do "sformułowania systemu apartheidu." Dodał, że "Palestyńczycy powinni wyzwolić się przez opór, jedność narodową i bojkot, od strasznych warunków Porozumienia z Oslo."
    13 września 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas wieczorem rozmawiał telefonicznie z prezydentem Szimonem Peresem. Złożył życzenia szczęśliwego Nowego Roku (Rosz Haszana) dla prezydenta i całego narodu Izraela. Peres podziękował i dodał: "Wiem, że miniony rok był trudnym rokiem, ale nie możemy zrezygnować, nadal musimy starać się o pokój." Abbas podkreślił, że Palestyńczycy tęsknią za pokojem i wyraził nadzieję, że nadchodzący rok będzie rokiem pokoju.

13 września 2012 r. doradca egipskiego prezydenta, Mohammed Seif Al-Esmat Dawla powiedział, że porozumienie z Camp David musi być zmienione w taki sposób, aby Egipt odzyskał pełną kontrolę nad półwyspem Synaj. Al-Dawla dodał, że rozwój tego obszaru będzie możliwy wyłącznie przy pełnej obecności egipskich wojsk, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilizację półwyspu.

14 września 2012 r. izraelska policja podniosła stan gotowości w rejonie Jerozolimy. W okolicach Starego Miasta rozlokowano dodatkowe siły policyjne, aby zapobiec arabskim zamieszkom po piątkowych modlitwach. Jest to wynik wzrostu napięcia w wielu państwach arabskich po publikacji amatorskiego amerykańskiego filmu obrażającego proroka Mahometa. Podwyższony stan alarmu policji zostanie utrzymany do końca święta Rosz Haszana.
    14 września 2012 r. kilkudziesięciu izraelskich Arabów wszczęło popołudniem zamieszki w Akce. Demonstranci wołali: "Osama bin Laden!", "Al-Kaida!", "Tylko duże i silne państwo muzułmańskie może uspokoić nasz gniew!"
    14 września 2012 r. kilkuset Palestyńczyków wszczęło wieczorem zamieszki na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Obrzucono kamieniami Żydów modlących się przy Zachodnim Murze i usiłowano przedostać się pod amerykański konsulat. Policja zatrzymała demonstrantów. W starciach rannych zostało 3 izraelskich policjantów.

14 września 2012 r. islamscy terroryści z Salafi Islam zaatakowali popołudniem bazę międzynarodowych obserwatorów MFO w pobliżu egipskiej granicy ze Strefą Gazy na półwyspie Synaj. Rannych zostało co najmniej 3 żołnierzy. Świadkowie twierdzą, że bazę zaatakowało kilkudziesięciu terrorystów, którzy przyjechali około 50 uzbrojonymi samochodami.
    14 września 2012 r. tłum demonstrantów w Teheranie (Iran) krzyczał: "Śmierć Ameryce!" i "Śmierć Izraelowi!"

15 września 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.
    15 września 2012 r. kilkuset izraelskich Arabów demonstrowało popołudniem w Nazarecie i Qalansawe protestując przeciwko amerykańskiemu filmowi obrażającego proroka Mahometa. Demonstranci wzywali do ukarania producenta filmu i krzyczeli: "Poświęcimy nasze dusze dla Mahometa!"

15 września 2012 r. grupa około 100 Palestyńczyków wdarła się wieczorem do winnicy przy żydowskim osiedlu Esh Kodesh w Samarii. Napadnięto i pobito 3 osadników. Napastnicy byli uzbrojeni w kije i siekiery.

15 września 2012 r. duże zgrupowanie egipskich sił wojskowych wkroczyło na półwysep Synaj, odzyskując kontrolę nad zaatakowaną wcześniej bazą międzynarodowych obserwatorów MFO.

16 września 2012 r. premier Beniamin Netanyahu ostrzegł, że za 6-7 miesięcy Iran w 90% ukończy proces wzbogacania uranu, który może posłużyć do produkcji bomby atomowej. Zaapelował też do USA o wyznaczenie "czerwonej linii" Iranowi ws. jego programu atomowego. "Czerwoną linię należy wyznaczyć już teraz, zanim będzie za późno. Jeśli USA tak uczynią, mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że Izrael samodzielnie przeprowadzi prewencyjny atak na irańskie instalacje nuklearne."
    16 września 2012 r. prezydent Szimon Peres w orędziu noworocznym powiedział, że Izrael sprosta wszystkim wyzwaniom, które przychodzą w przyszłym roku. "Byliśmy w trudnych sytuacjach i udało się nam przez nie przejść. Jestem przekonany, że mamy siły i zdolności, aby pokonać wszystkie zagrożenia i zniszczyć wszystkich naszych dzisiejszych wrogów. Izrael jest krajem, w którym nie należy się obawiać, jest to kraj, w którym należy mieć nadzieję."

16 września 2012 r. Siły Obronne Izraela wprowadziły nad ranem całkowitą blokadę terytoriów Autonomii Palestyńskiej. Palestyńczycy będą mieli swobodę ruchu między palestyńskimi miastami i wioskami. Ograniczenia dotyczą jedynie możliwości wjazdu do Izraela. Zwiększono także liczebność sił bezpieczeństwa i podwyższono stan gotowości.
    16 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili rano kamieniami żydowski samochód przy wiosce Al Khader w Judei. Samochód został uszkodzony.

16 września 2012 r. duże siły egipskiech sił bezpieczeństwa rozpoczęły nad ranem operację przeciwko terrorystom w centralnej części półwyspu Synaj. W ramach odwetu islamscy terroryści ostrzelali z moździerzy główną siedzibę administracyjnych władz Egiptu na Synaju. Rannych zostało 3 egipskich policjantów. W trakcie operacji trafiony został wojskowy helikopter.
    16 września 2012 r. dowódca irańskiej Gwardii Republikańskiej, gen. Mohammad Ali Jafari ostrzegł, że jeśli Iran zostanie zaatakowany, celem odwetowego ataku będzie cieśnina Ormuz, amerykańskie bazy wojskowe w Zatoce Perskiej i Izrael.

17 września 2012 r. kilkuset Palestyńczyków demonstrowało popołudniem w Ramallah przeciwko anty-islamskiemu filmowi obrażającemu proroka Mahometa.

18 września 2012 r. członek Komitetu Wykonawczego OWP, Wasel Abu Jousef powiedział, że palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas rozważa jednostronne ogłoszenie deklaracji unieważniającej Porozumienia z Oslo.

19 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili w południe kamieniami liczne żydowskie samochody w rejonie osiedla Tekoa w Judei. Kilka samochodów zostało uszkodzonych.
    19 września 2012 r. podczas społecznych protestów w Tulkarem, Palestyńczycy krzyczeli, że "Izrael nie zawsze jest winny!" Demonstranci oskarżyli władze Autonomii Palestyńskiej o korupcję i niegospodarność, w wyniku czego warunki życia obywateli bardzo się pogorszyły. Wezwano do dymisji premiera Salama Fayyada.

19 września 2012 r. dyrektor Izraelskiej Komisji Energii Atomowej, Szaul Horev poinformował w Wiedniu, że Izrael odmówił udziału w konferencji organizowanej w Finlandii na rzecz utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej. Horev powiedział, że strefa wolna od broni jądrowej "będzie możliwa dopiero po ustanowieniu pokoju i zaufania między państwami tego regionu, w wyniku lokalnych inicjatyw, a nie zewnętrznego przymusu."
    19 września 2012 r. nieznani sprawcy rzucili koktajle Mołotowa w żydowski sklep w miejscowości Sarcelles koło Paryża, we Francji. Ranna została 1 osoba.
    19 września 2012 r. Bank Światowy ostrzegł, że sytuacja finansowa Autonomii Palestyńskiej jest krytyczna i „może pogorszyć się pod koniec roku”, co może doprowadzić do zmniejszenia emerytur i wynagrodzeń, a w konsekwencji będzie mieć poważne skutki społeczne. Deficyt budżetu Autonomii Palestyńskiej wynosi 400 mln USD. Autonomia utrzymuje 150 tys. urzędników, których pensje kosztują 4 mld. USD, co stanowi połowę budżetu.

20 września 2012 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że gispodarka Izraela wzrosła w pierwszym półroczu 2012 r. o 3,2%, a eksport wzrósł o 6,5%. Pomimo odnotowania pozytywnych wyników, są to dużo niższe dane niż w poprzednim roku (4,6%).
    20 września 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali popołudniem patrol izraelskich żołnierzy przy barierze granicznej północnej części Strefy Gazy. Eksplodowały dwa pociski moździerzowe. Nikt nie odniósł obrażeń.
    20 września 2012 r. wieczorem doszło do wycieku amoniaku w laboratorium Centrum Medycznego Hadassah Ein Kerem w Jerozolimie. Lekko ranna została laborantka. Straż pożarna ewakuowała pracowników laboratorium i usunęła nieszczelność.

20 września 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy komórkę terrorystyczną w rejonie miasta Rafah na południu Strefy Gazy. Zginęli dwaj członkowie grupy Obrońcy Al-Aksa, którzy przygotowywali się do zamachu terrorystycznego przeciwko Izraelowi. Akcję przeprowadzono na podstawie informacji wywiadowczych. Trafienie bomby było bezpośrednio w cel.
    20 września 2012 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że w ostatnim czasie Palestyńczycy zaczęli stosować w Samarii i Judei nową taktykę terrorystyczną. Pod osłoną nocy usypują kamienne barykady i kamienne przeszkody na drogach. Jadące samochody wpadają na nie i uszkadzają się. Stanowi to poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla osób poruszających się pojazdami.

20 września 2012 r. minister obrony Ehud Barak podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z burmistrzem Chicago, Rahm Emanuelem, który wcześniej był Szefem Sztabu Białego Domu. Rozmowa dotyczyła wzmocnienia więzi między Ameryką i Izraelem, oraz różnicom w spostrzeganiu możliwości rozwiązania problemu irańskiej broni jądrowej.
    20 września 2012 r. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja ostrzegły Iran, że czas na wynegocjowanie rozwiązania kontrowersyjnego programu nuklearnego ucieka. "Jeszcze jest czas i miejsce na dyplomację, ale czas ucieka."
    20 września 2012 r. w Teheranie doszło wieczorem do masowej demonstracji, podczas której spalono falgi Stanów Zjednoczonych i Izraela. Demonstranci krzyczeli: "Śmierć Ameryce!", "Śmierć Wielkiej Brytanii!", "Śmierć Francji!" i "Śmierć Izraelowi!"

21 września 2012 r. w południe 3 islamskich terrorystów z Globalnego Dżihadu otworzyło ogień do grupy robotników budujących barierę graniczną na granicy izraelsko-egipskiej na pustyni Negew. W wymianie ognia zginął 1 izraelski żołnierz i wszyscy napastnicy. Zamachowcy przeniknęli przez granicę w miejscu, w którym nie ma jeszcze bariery granicznej. Przy zabitych znaleziono pasy z materiałami wybuchowymi i broń. Terroryści mogli wysadzić się wśród żołnierzy, powodując większe straty.

21 września 2012 r. egipskie siły bezpieczeństwa ogłosiły rano najwyższy stan alarmu na półwyspie Synaj. Uczyniono to w związku z obawami przed spodziewanym zamachem terrorystycznym. Media doniosły, że na zachodnim brzegu kanału Sueskiego i na południe od miasta El-Arisz stacjonuje około 50 czołgów i pojazdów opancerzonych.
    21 września 2012 r. irański delegat do IAEA, Ali Asghar Soltanieh powiedział, że izraelski arsenał atomowy zagraża Bliskiemu Wschodowi.

22 września 2012 r. około 30 tys. izraelskich Arabów wzięło udział w demonstracji w Umm al-Fahm na północy kraju. Demonstranci protestowali przeciwko filmom i karykaturom obrażającym proroka Mahometa. W demonstracji udział wzięli arabscy parlamentarzyści z Knesetu.

22 września 2012 r. egipskie i izraelskie siły bezpieczeństwa porozumiały się w sprawie prowadzenia wspólnego dochodzenia wyjąsniającego okoliczności wczorqajszego ataku terrorystycznego na Izrael. Ciała zabitych terrorystów zostaną przekazane do Egiptu, w celu ustalenia ich tożsamości.

23 września 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman powiedział, że nie ma szans, aby Izrael zgodził się na zmienienie dyplomatycznych i wojskowych uzgodnień Porozumienia z Camp David. Dotyczy to zwiększenia liczebności wojsk egipskich na półwyspie Synaj.

23 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Tekoa w Judei. Samochód został uszkodzony. Ranny został 1 Izraelczyk.
    23 września 2012 r. izraelscy żołnierze zatrzymali popołudniem w Hebronie Palestyńczyka niosącego długi nóż. Podczas przesłuchania przyznał się, że planował zaatakować Izraelczyków.

23 września 2012 r. irański generał Amir Ali Hadżizadeh powiedział, że "gdyby Izrael i Iran starły się militarnie, konfrontacja ta stałaby się III wojną światową." Dodał, że w przypadku agresji na Iran, jego wojska "zaatakują bazy amerykańskie w Bahrajnie, Katarze i Afganistanie. Izrael nawet nie może sobie wyobrazić odpowiedzi Iranu". Gdyby atak izraelski wydawał się nieuchronny, "możliwe, że przeprowadzilibyśmy uderzenie prewencyjne. Jednak obecnie nie widzimy tego", że atak się zbliża.
    23 września 2012 r. minister obrony Ehud Barak zaapelował o jednostronne wycofanie się z większości terenów Zachodniego Brzegu Jordanu w sytuacji, gdy wysiłki pokojowe tkwią w martwym punkcie. Barak opowiedział się za usunięciem dziesiątków osiedli, lecz zaznaczył, że Izrael zachowa główne z nich, zwłaszcza w pobliżu granicy Zachodniego Brzegu z państwem żydowskim, utrzyma też wojskową obecność na granicy z Jordanią. Barak powiedział, że byłoby lepiej zawrzeć porozumienie pokojowe z Palestyńczykami, lecz po czterech latach impasu Izrael musi podjąć "praktyczne kroki". Palestyńczycy odmawiają podjęcia rozmów pokojowych z Izraelem, dopóki nie zaniecha on rozbudowy osiedli w Jerozolimie Wschodniej i na Zachodnim Brzegu.

24 września 2012 r. lider partii Likud, Ofir Akunis zdecydowanie odrzucił plan Baraka jednostronnego wycofania się z Samarii i Judei, dodając, że "to się nigdy nie stanie!" Akunis powiedział, że "mamy już doświadczenie po nieszczęsnym wycofaniu się ze Strefy Gazy, że jednostronne kroki zwiększają terror i przynoszą deszcz rakiet spadających na izraelskich cywilów. Stanowisko Likudu jest zupełnie przeciwne do rządu, którego fundamentem jest Barak."
    24 września 2012 r. sąd rejonowy Jerozolimy skazał byłego premiera Ehuda Olmerta na karę jednego roku więzienia i grzywnę w wysokości 75 tys. NIS. Olmert został uznany winnym dwóch zarzutów o oszustwa, nadużycie zaufania i czerpanie nielegalnych korzyści.

24 września 2012 r. palestyński minister gospodarki Jawad Naji poinformował, że Autonomia Palestyńska zniosła większość ograniczeń liczy handlarzy dopuszczonych do obrotu izraelskimi towarami na Zachodnim Brzegu. Zniesienie ograniczeń umożliwi zakup towarów bezpośrednio na izraelskim rynku, bez pośredników, co umożliwi obniżenie cen większości towarów w Autonomii Palestyńskiej.
    24 września 2012 r. władze Hamasu zakazały importu większości izraelskich owoców do Strefy Gazy. Ma to stanowić kolejną formę walki z Izraelem, a także wesprzeć lokalnych palestyńskich rolników.

24 września 2012 r. zachowujący anonimowość członek Wysokiej Rady Wojskowej Egiptu powiedział, że Egipt "obetnie każde remię zagranicznego lub krajowego agresora", który będzie usiłował zakłócić spokój i porządek na półwyspie Synaj. Skrytykował on decyzję Izraela, który odmówił zwiększenia liczebności egipskich wojsk na Synaju.
    24 września 2012 r. irański prezydent Mahmud Ahmadineżad podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powiedział: "Zasadniczo nie traktujemy poważnie gróźb syjonistów. Dysponujemy jednak wszelkimi środkami obrony i jesteśmy w pełni gotowi do obrony - podkreślił Ahmadineżad, przemawiając do dziennikarzy. Jesteśmy przekonani, że oni (Izraelczycy) znaleźli się w ślepym zaułku i szukają nowych przygód, aby z tego zaułka uciec. Iranu nie zniszczą izraelskie bomby ... Sama kwestia nuklearna to nie problem. Ważne jest podejście USA do Iranu. Jesteśmy gotowi na dialog, na znalezienie fundamentalnego rozwiązania spornych kwestii, ale na zasadach opartych na sprawiedliwości i wzajemnym szacunku ... Nie ma innego sposobu."

25 września 2012 r. wszystkie izraelskie siły bezpieczeństwa ogłosiły w nocy stan podwyższonej gotowości alarmowej. W rejonie Jerozolimy zwiększono liczebność sił policyjnych. Zwiększono ochronę centrów handlowych, targowisk i popularnych miejsc publicznych. Taki stan będzie utrzymany przez święto Jom Kippur.
    25 września 2012 r. rano kilka pocisków moździerzowych spadło przy granicy izrael;sko-syryjskiej w północnej części Wzgórz Golan. Był to wynik starć syryjskich rebeliantów z wojskami rządowymi.

25 września 2012 r. Siły Obronne Izraela wprowadziły w nocy całkowtą blokadę terytoriów Autonomii Palestyńskiej. Będzie ona trwało przez święto Jom Kippur.

25 września 2012 r. amerykański prezydent Barack Obama przemawiając przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ skrytykował irański program nuklearny. Podkreślił, że Stany Zjednoczoną "zrobią to, co należy", aby uniemożliwić Iranowi zdobycie broni jądrowej.

26 września 2012 r. irański prezydent Mahmud Ahmadineżad w przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ powiedział, że na Iran wywierane są groźby i naciski wielkich mocarstw zachodnich, które zmuszają narody do uległości. Ahmadineżad skrytykował "obecny opresyjny porządek świata", w którym "ubóstwo jest nałożone na narody, a ambicje mocarstw i cele są realizowane za pośrednictwem oszustw lub uciekania się do siły."
    26 września 2012 r. irański prezydent Mahmud Ahmadineżad na konferencji prasowej w Nowym Jorku powiedział, że "Iran jest zdolny do zneutralizowania każdego sabotażu, którego celem byłyby jego instalacje nuklearne."

27 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili w nocy kamieniami synagogę na Wzgórzu Oliwnym w Jerozolimie.
    27 września 2012 r. minister finansów Yuval Steinitz zatwierdził wydanie nowych 5 tys. zezwoleń dla Palestyńczyków ubiegających się o pracę w Izraelu. Ma to złagodzić konsekwencje kryzysu ekonomicznego w Autonomii Palestyńskiej. Nowi pracownicy znajdą zatrudnienie głównie w budownictwie i rolnictwie.

27 września 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami liczne żydowskie samochody przy osiedlu Tekoa w Judei. Uszkodzony został autobus i samochód osobowy.

27 września 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas w przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ powiedział, że w minionym roku przeprowadzono intensywne konsultacje z wieloma państwami, co otworzyło dyskusję na temat uznania członkostwa państwa palestyńskiego w ONZ. Abbas nie określił jednak terminy wystąpienia do ONZ z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie. Oskarżył przy tym Izrael i rozbudowę osiedli żydowskich oraz okupację Samarii i Judei. Abbas wezwał Izrael do realizacji dwu państwowego rozwiązania, a dotychczasowe wysiłki dyplomatyczne określił, że brak im "szczerych zamiarów osiągnięcia pokoju." Wezwał Izrael do wznowienia negocjacji pokojowych. Swoje przemówienie zakończył słowami: "Palestyna jest naszą ojczyzną i pozostanie naszą ojczyzną."
    27 września 2012 r. premier Beniamin Netanyahu w przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ powiedział, że czas szybko ucieka i jest go coraz mniej, aby zatrzymać irański program nuklearny. "W tym momencie jest tylko jeden sposób, aby pokojowo zapobiec uzbrojeniu się przez Iran w broń atomową - należy wyznaczyć mu wyraźną czerwoną linię, której nie może przekroczyć, pracując nad swym programem wzbogacania uranu. Uważam, że w obliczu takiej groźby Iran się cofnie. Czerwone linie nie prowadzą do wojen. One zapobiegają wojnom." Netanyahu podkreślił, że Iran wielokrotnie groził użyciem siły i wejście w posiadanie broni jądrowej będzie bardzo niebezpieczne. "Kto będzie bezpieczny w Europie? Kto będzie bezpieczny w Ameryce? Nikt nie będzie bezpieczny."

Pełne przemówienie Beniamina Netanyahu w ONZ.

28 września 2012 r. organizacja Hamas skrytykowała przemówienie palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa w ONZ, określając je jako uznające żydowskie prawa do ziemi w Palestynie. Abbas powiedział, że ziemia ta jest "miejscem pochówku Abrahama, ziemią trzech religii monoteistycznych." Rzecznik Hamasu, Salah Bardawil powiedział, że Abraham to Ibrahim, muzułmański prorok. A twierdzenie, że Abraham jest symbolem narodu żydowskiego "jest sprzeczne z muzułmańską wiarą i sprzeczne z palestyńskim interesem narodowym."

29 września 2012 r. dwóch Palestyńczyków weszło w południe w strefę zamkniętą przy barierze granicznej na północy Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze po wezwaniach do zatrzymania się otworzyli ogień, raniąc jednego z potencjalnych napastników. Palestyńczyk zmarł od ran.

29 września 2012 r. irański minister obrony Ahmad Vahidi powiedział, że Izrael już naruszył swoją czerwoną linię ustawioną przez premiera Benjamina Netanyahu, nabywając "dziesiątki głowic nuklearnych." Vahidi powiedział: "Jeśli bomba atomowa narusza czerwoną linię, to reżim syjonistyczny, który posiada kilkaset głowic jądrowych i broń masowego rażenia, już dawno temu naruszył czerwoną linię i powinien być zatrzymany."

30 września 2012 r. ministerstwo zdrowia wydało nowe zalecenia dla personelu medycznego szpitali dotyczące nowych szczepów wirusów Corona, które są odpowiedzialne za zespół ciężkich powikłań oddechowych SARS. W zeszłym tygodniu odnotowano dwa przypadki tego wirusa: jeden w Arabii Saudyjskiej i drugi w Katarze, leczony obecnie w Wielkiej Brytanii. Każda osoba podejrzana ma być leczona na izolowanych oddziałach szpitalnych. Zespół chorobowy SARS uznaje się za śmiertelny.
    30 września 20912 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman powiedziałm, że "sankcje międzynarodowe nałożone na Iran w celu zmuszenia go do rezygnacji z kontrowersyjnego programu nuklearnego mogą doprowadzić do ludowej rewolty w tym kraju, podobnej do egipskiej. To będzie rewolucja na placu Tahrir na modłę irańską."

30 września 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali nad ranem żydowski samochód przy osiedlu Ma'ale Shomron w Samarii. Nikomu nic się nie stało.

1 października 2012 r. kilka tysięcy izraelskich Arabów demonstrowało w Sakhnin w rocznicę zamieszek z 200 r., kiedy zginęło 12 Palestyńczyków. Demonstranci nieśli palestyński flagi i transparenty: "Krew męczenników jest naszą drogą", "Nie ma przebaczenia dla morderców" oraz "Rząd Izraela chce nas upokorzyć." W proteście uczestniczyli arabscy parlamentarzyści.

2 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.
    2 października 2012 r. nieznani sprawcy wymalowali w nocy obraźliwe hasła na bramie klasztoru franciszkanów na Górze Syjon w Jerozolimie. Policja przypuszcza, że sprawcami są radykalni osadnicy żydowscy. Urzędnicy miejsce usunęli rano graffiti.
    2 października 2012 r. grupa żydowskich działaczy organizacji Ziemia Izraela jest Nasza weszła rano jako turyści na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie. Ich zachowanie wywołało wybuch arabskich zamieszek. Izraelska policja aresztowała 3 Arabów, których oskarżono o napaść, posiadanie noża i agresywne zachowanie. Zatrzymano także 2 Żydów, których oskarżono o naruszenie zakazu zbliżania się do muzułmańskich miejsc świętych.

    2 października 2012 r. prezydent Szimon Peres potępił wymalowanie obraźliwego dla Jezusa graffiti na drzwiach klasztornych w Jerozolimie. Peres nazwał to "nie żydowskich zachowaniem."

    2 października 2012 r. grupa młodych Palestyyńczyków obrzuciła popołudniem kamieniami modlących się Żydów przy grobie Szymona Hatzaddika w Jerozolimie. Ranny w głowę został 1 student jesziwy.

2 października 2012 r. arabska taksówka potrąciła popołudniem 4 izraelskich żołnierzy przy żydowskim osiedlu Neve Daniel w Judei. Kierowca taksówki nie zatrzymał się i uciekł z miejsca wypadku. Jeden z rannych żołnierzy jest w stanie ciężkim.

3 października 2012 r. agencja bezpieczeństwa opublikowała raport o stanie bezpieczeństwa za miesiąc wrzesień b.r. Odnotowano wzrost aktywności terrorystycznej - 91 ataków we wrześniu (w porównaniu 51 ataków w sierpniu). Największy wzrost wystąpił w Samarii i Judei, gdzie dramatycznie wzrosła liczba ataków przy użyciu koktajlów Mołotowa przeciwko cywilnym i wojskowym samochodom.
    3 października 2012 r. grupa Palestyńczyków obrzuciła kamieniami Żyda przy Bramie Nablusu na Starym Mieście w Jerozolimie. Napadnięty przechodzień został przewieziony do szpitala. Do zamieszek doszło także na Wzgórzu Świątynnym.

3 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski samochód w rejonie Betlejem w Judei. Samochód został uszkodzony.

3 października 2012 r. nieznani sprawcy wymalowali swastykę i antysemickie hasła na żydowskiej szkole średniej w Colllier County na Florydzie (USA).
    3 października 2012 r. dowódca irańskiej marynarki Straży Rewolucyjnej, Ali Shirazi powiedział, że "jeśli dojdzie do wojny z Izraelem, to nie będzie trwała długo i będzie korzyścią dla całego świata muzułmańskiego." Dodał, że zniszczenie państwa żydowskiego zajmie Iranowi 24 godziny.

4 października 2012 r. Palestyńczycy wszczęli rano rozruchy na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, usiłując uniemożliwić żydowskim turystom wstęp na wzgórze. Policja zamknęła ze względów bezpieczeństwa popołudniem wstęp dla turystów na wzgórze. Aresztowano 5 Arabów i 3 żydowskich prawicowców.
    4 października 2012 r. przewodniczący parlamentu Reuven Rivlin wezwał do rozwiązania Knesetu na początku zimowej sesji parlamentarnej, i ogłoszenia przedterminowych wyborów. Jako powód podał niepokojącą sytuację gospodarczą i nieuniknione trudności budżetowe państwa.
    4 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili wieczorem ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na przedmieściach Aszkelonu.

4 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem izraelski pojazd wojskowy przy wiosce Wadi Fuqin w Judei. Samochód został uszkodzony.

5 października 2012 r. Palestyńczycy wszczęli rano rozruchy na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Obrzucono kamieniami izraelskich policjantów, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym i granatami hukowymi.
    5 października 2012 r. amerykański turysta zaatakował ochroniarza luksusowego hotelu Leonardo Club w Ejlacie. Napastnik ukradł mu broń, a następnie go zastrzelił. Potem mężczyzna zabarykadował się w jednym z pomieszczeń. Izraelscy komandosi przy próbie aresztowania zastrzelili napastnika.
    5 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Avigdorem Liebermanem, który powiedział, że jest mało prawdopodobne aby rząd zdołał zdobyć wystarczające poparcie parlamentarne dla projektu budżetu państwa na 2013 r. Dodał, że jeśli Netanyahu podejmie decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów, to powinny one odbyć się jak najszybciej.

6 października 2012 r. niezidentyfikowany samolot bezzałogowy usiłował rano wlecieć znad Morza Śródziemnego na terytorium Izraela. Izraelskie siły powietrzne zestrzeliły drona, który spadł na pustynię Negew. Rzecznik armii, Joav Mordechai powiedział, że samolot nie wystartował ze Strefy Gazy. Leciał nad terytorium Izraela przez 30 minut i przez cały czas towarzyszyły mu izraelskie myśliwce, monitorując sytuację. Można go było w każdej chwili zestrzelić, "jednak ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się na zestrzelenie samolotu dopiero na południe od góry Hebron." Podczas obserwacji stwierdzono, że dron był nieuzbrojony i nie było na nim żadnych materiałów wybuchowych. Prawdopodobnie został wystrzelony w południowym Libanie przez Hezbollah lub Irańczyków w celu przetestowania izraelskiej obrony przeciwlotniczej.

7 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zaatakowały wieczorem komórkę terrorystyczną w Rafah, na południu Strefy Gazy. Celem była grupa terrorystów z Globalnego Dżihadu. Zginął 1 Palestyńczyk, a 9 osób zostało rannych.

7 października 2012 r. nieznani sprawcy ostrzelali w nocy synagogę w dzielnicy Argenteuil na przedmieściach Paryża. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu. Policja zwiększyła od rana ochronę synagog i centrów żydowskich we Francji.
    7 października 2012 r. izraelskie myśliwce kilkakrotnie przeleciały przed południem na niskiej wysokości nad terytorium południowego Libanu. Była to odpowiedź na wczorajszy incydent z bezzałogowym samolotem, który wleciał nad Izrael.

8 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili nad ranem ze Strefy Gazy 5 rakiet Qassam, które spadły na Negew. Wystrzelono także 50 pocisków moździerzowych, które spadły na tereny przygraniczne. Jedna z rakiet spadła na dziecięce zoo w kibucu Kerem Shalom. Uszkodzone zostały dwa budynki, oraz zginęło znaczna liczba kóz. Inna rakieta spadła w pobliżu synagogi. Do ostrzału przyznał się Islamski Dżihad oraz zbrojne ramię Hamasu, Brygady Izz-Din al-Qassam. Rzecznik Hamasu powiedział, że ostrzał jest odwetem za niedzielne bombardowanie Strefy Gazy.
    8 października 2012 r. nieznani sprawcy obrzucili wieczorem kamieniami, butelkami i koszami na śmiecie bramę wejściową do chrześcijańskiego kościoła w Jerozolimie. Brama nie została uszkodzona. Policja wszczęła śledztwo wyjaśniające.

8 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały rano 3 stanowiska w Strefie Gazy z których wystrzeliwano rakiety na terytorium Izraela. Izraelski czołg ostrzelał grupę terrorystów w pobliżu Rafah na południu Strefy. W atakach rannych zostało 11 Palestyńczyków.
    8 października 2012 r. rzecznik Brygad Izz-Din al-Qassam, Abu Ovadia powiedział przed południem, że jego organizacja "nie pozwoli na dalszą agresję" Izraela. Ostrzegł, że izraelskie działania w Gazie spotkają się z silną reakcją palestyńskich ugrupowań zbrojnych.
    8 października 2012 r. doradca polityczny palestyńskiego przewodniczącego Abbasa, Nimir Hammad powiedział, że prawnicy Organizacji Wyzwolenia Palestyny skontaktują się z zachodnimi ekspertami od prawa, aby złożyć pozew i rozpocząć postępowanie przeciwko izraelskiemu ministrowi spraw zagranicznych Avigdorowi Liebermanowi za słowne obrażanie Abbasa.
    8 października 2012 r. dwóch palestyńskich terrorystów z materiałami wybuchowymi usiłowało dostać się na teren dowództwa izraelskiej Brygady Samaria. Obaj zostali aresztowani przez żołnierzy ochrony.

8 października 2012 r. irański minister spraw zagranicznych Ali Akbar Salehi powiedział, że "jeśli Izraelczycy chcieliby nas zaatakować, to mogli to zrobić już dawno temu." Bagatelizując możliwość izraelskiego uderzenia w irańskie instalacje nuklearne, nazwał prezentację premiera Netanyahu w ONZ jako "dziecinną" i "dziwaczną".
    8 października 2012 r. amerykański Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego poinformował, że według danych wywiadowczych, Iran w ciągu dwóch do czterech miesięcy będzie posiadał wystarczającą ilość uranu do budowy bomby atomowej. Jednak wciąż stoją przed Iranem poważne problemy techniczne, które znacznie opóźnią skonstruowanie bomby. Iran ma obecnie ponad 10 tys. wirówek do wzbogacania uranu w zakładzie Natanz. Kolejnych 800 wirówek pracuje w podziemnym zakładzie Fordu. Jest tam jeszcze 2 tys. wirówek nie uruchomionych.

9 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew. Druga rakieta została wystrzelona popołudniem. Wieczorem wystrzelono 3 rakiety, z których jedna spadła na miasto Netivot.
    9 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu poinformował wieczorem, że wybory odbędą się w ciągu trzech miesięcy. Nie podano dokładnej daty. Premier powiedział, że dla dobra kraju wybory muszą odbyć się "tak szybko jak to możliwe."

9 października 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas spotkał się w Ramallah z przedstawicielami państw Unii Europejskiej. Abbas powiedział, że Autonomia Palestyńska jest gotowa do wznowienia negocjacji pokojowych z Izraelem po uznaniu państwa palestyńskiego przez ONZ. Podkreślił, że jednostronne wystąpienie Palestyńczyków do ONZ o uznanie państwowości Palestyny może poprawić skuteczność prowadzonych negocjacji, gdyż będą one wówczas prowadzone między dwoma państwami. Dodał, że kontynuowanie rozbudowy żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie może przynieść kres opcji rozwiązania konfliktu przez powstanie dwóch państw.

9 października 2012 r. amerykański magazyn Foreign Policynapisał, że Stany Zjednoczone i Izrael rozważają "chirurgiczne uderzenie" na irańskie instalacje nuklearne. Atak miałby być przeprowadzony przez bombowce wspierane samolotami bezzałogowymi, i potrwałby 1-2 dni.

10 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 3 rakiety Qassam, które spadły na Negew.
    10 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu spotkał się z prezydentem Szimonem Peresem. Politycy omówili sprawę przedterminowych wyborów, wyrażając nadzieję, że kampania wyborcza będzie lekcją demokracji dla Izraela. Prawdopodobną datą wyborów jest 15 stycznia 2013 r.

10 października 2012 r. Palestyńczycy zniszczyli w nocy około 100 drzew oliwnych przy żydowskim osiedlu Adei Ad w Samarii.
    10 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały rano podziemny tunel przemytniczy na granicy Strefy Gazy z Egiptem.
    10 października 2012 r. palestyński terrorysta zranił nożem kierowcę żydowskiego autobusu przy osiedlu Betar Illit w Judei. Napastnika aresztowano.

11 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.
    11 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu potwierdził, że zestrzelony w ostatni weekend samolot bezzałogowy, który przez 55 km leciał nad terytorium Izraela, został wystrzelony przez Hezbollah z Libanu. Przeleciał on kilkaset kilometrów nad morzem, aby wtargnąć w przestrzeń powietrzną Izraela.
     11 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu poinformował, że wybory do XIX Knesetu odbędą się we wtorek 22 stycznia 2013 r.
    11 października 2012 r. popołudniem doszło do zamieszek w beduińskiej wiosce Bir Hadaj na pustyni Negew. Beduini zaatakowali patrol policji izraelskiej, obrzucając funkcjonariuszy kamieniami i blokując ulice.

11 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy ośrodek szkoleniowy Brygad Izz-Din al-Qassam w północnej części Strefy Gazy.
    11 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili w południe kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Tekoa w Judei. Samochód został uszkodzony.

11 października 2012 r. izraelski ambasador przy ONZ, Ron Prosor wystosował ostry list protestacyjny do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona. Zwrócił w nim uwagę, że Rada Bezpieczeństwa ONZ w godzinę po syryjskim ostrzale terytorium Turcji, potępiła Syrię. Prosor zauważył, że w przypadku Izraela "nawet 37 rakiet wystrzelonych w ciągu ostatnich trzech dni nie mogło obudzić Rady Bezpieczeństwa ze snu." Ambasador zakończył słowami: "Opinia publiczna w Izraelu oczekuje ze strony Rady Bezpieczeństwa potępienia wystrzeliwania rakiet na Izrael, tak samo jak potępiono ostrzał z Syrii. Hamas wziął na siebie pełną odpowiedzialność za te ataki terrorystyczne. Jakie dodatkowe dowody musi mieć międzynarodowa społeczność, aby potępić tę organizację?"
    11 października 2012 r. najwyższy przywódca duchowy egipskiego Bractwa Muzułmańskiego, szejk Mohammed Badie w swoim cotygodniowym orędziu powiedział, że "Jerozolima jest islamska ... i nikt nie jest uprawniony do ustępstw" w tym Świętym Mieście. "Dżihad na rzecz wyzwolenia Jerozolimy jest obowiązkiem wszystkich muzułmanów ... wyzwolenie miasta nie zostanie dokonane na drodze negocjacji lub w ONZ."

12 października 2012 r. kancelaria premiera poinformowała, że premier Netanyahu nigdy nie wyraził zgody na oddanie Wzgórz Golan w zamian z porozumienie pokojowe z Syrią. Do złożenia takiej oferty miało rzekomo dojść podczas tajnych negocjacji izraelsko-syryjskich, w których pośredniczyły Stany Zjednoczone.
    12 października 2012 r. Agencja Żydowska poinformowała, że w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy liczba antysemickich incydentów w Anglii i Francji wzrosła o 50%. Wzrost podobnych incydentów zanotowano także w Belgii, Niemczech, Holandii, Szwecji i na Węgrzech.

12 października 2012 r. Palestyńczycy i lewicowi aktywiści izraelscy wszczęli popołudniem zamieszki przy żydowskim osiedlu Tel Romeida w Hebronie, w Judei.

13 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy rakietę Grad, która spadła na miasto Netivot.
    13 października 2012 r. ministerstwo spraw zagranicznych ostrzegło Finlandię przed podejmowaniem działań przez fiński statek, który planuje z pro-palestyńskimi działaczami przełamać morską blokadę Strefy Gazy.

13 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały rano trzy cele terrorystyczne w północnej i środkowej części Strefy Gazy. Celami ataków były obiekty Hamasu w dzielnicy Szejk Radwan w Gazie, ośrodek szkoleniowy w Nuseirat oraz budynki w obozie uchodźców al-Bureij.
    13 października 2012 r. izraelski samolot ostrzelał wieczorem motocyklistę w obozie ochodźców Jabalaya w Strefie Gazy. Zginął członek organizacji terrorystycznej Globalny Dżihad, odpowiedzialny za ostatni ostrzał rakietowy Izraela. Chwilę później zbombardowany został cel Hamasu w dzielnicy al-Zeitun w Gazie. Zginął 1 Palestyńczyk.

13 października 2012 r. rzecznik fińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Rosto Piipponen powiedział, że "Izrael zapowiedział, że podejmie działania aby zatrzymać statek przed dopłynięciem do brzegu, nie dopuszczając do przełamania blokady. Wskazaliśmy, że jest to cywilny statek i wezwaliśmy ich do powściągliwości w każdej akcji jaką podejmą." Fiński statek wypłynął 7 października z włoskiego portu w Neapolu. Na jego pokładzie jest 20 aktywistów z ośmiu państw.

14 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew. Popołudniem ostrzelano z moździerza tereny przygraniczne na Negewie.
    14 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu powiedział, że cyber-terroryści codziennie próbują atakować infrastrukturę informatyczną Izraela. Premier podkreślił, że jak do tej pory Izrael wychodzi z tych ataków zwycięsko, ale potrzeba zbudować "nowoczesny system obronny."
    14 października 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman powiedział, że brak podjęcia właściwych decyzji w celu powstrzymania irańskiego programu nuklearnego doprowadzi do nowej rzeczywistości, podobnie jak miało to miejsce w latach 30-tych XX wieku, gdy nikt nie powstrzymał Hitlera.
    14 października 2012 r. Siły Obronne Izraela poinformowały o przygotowaniu przy granicy z Syrią specjalnych ośrodków dla uchodźców syryjskich. Zostały one przygotowane w koordynacji z ONZ i zgodnie z międzynarodowymi normami.

14 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały rano motocykl w rejonie Khan Younis na południu Strefy Gazy. Zginął 1 palestyński terrorysta, a 1 osoba została ranna. Popołudniem zbombardowano grupę terrorystyczną, która przygotowywała się do wystrzelenia rakiety na Izrael. Zginęło 2 Palestyńczyków, a 2 zostało rannych.

14 października 2012 r. przywódca al-Kaidy, Ajman al-Zawahiri wezwał muzułmanów do świętej wojny przeciw Izraelowi i Stanom Zjednoczonym.

15 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu podczas uroczystości otwarcia zimowej sesji Knesetu powiedział, że Izrael ma możliwości uporać się z zagrożeniem ze strony irańskiego programu jądrowego. Podkreślił, że kraj stoi w obliczu wielkich zagrożeń i wyzwań, a następne wybory pokażą, kto poprowadzi państwo.
    15 października 2012 r. Siły Obronne Izraela rozpoczęły wysyłanie powołań do rejestracji na liście do przyszłej służby wojskowej 15 tysiącom młodych ortodoksyjnych żydów, którzy na mocy prawa byli dotąd zwolnieni od jej pełnienia. Zostali oni objęci obowiązkiem rejestracji w wojskowych komendach uzupełnień na równi z pozostałymi rówieśnikami na podstawie orzeczenia izraelskiego Sądu Najwyższego z lutego tego roku. Uznał on za dyskryminujące poprzednie normy prawne uchwalone w 2002 r. i zwalniające tę część młodzieży od obowiązku czynnej obrony kraju. Na razie armia nie zamierza powoływać młodych ortodoksów bezpośrednio do pełnienia służby wojskowej, lecz jedynie przygotowuje listy przyszłych powołań do wojska. Część młodych ortodoksyjnych żydów od kilkunastu lat wstępuje ochotniczo do służby wojskowej, i służy w oddzielnym Batalionie Necach Jehuda, w którym szkolenie wojskowe łączy się z przestrzeganiem ścisłych norm religijnych.
    15 października 2012 r. Siły Obronne Izraela rozpoczęły uruchamianie nowego systemu ostrzegania i wykrywania wzdłuż 40-km odcinka granicy izraelsko-egipskiej. Nowy system obejmie swoim działaniem najbardziej niebezpieczny odcinek granicy, tzw. sektor Dune. Wszystkie sygnały z systemu alarmowego spływają do centrum dowództwa, które decyduje o podjęciu dalszych działań. Równocześnie rozpoczęto proces przemieszczania przygranicznych wojskowych punktów obserwacyjnych dalej od granicy, aby zminimalizować możliwość konfrontacji z niezidentyfikowanym wrogiem.

15 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami żydowski autobus w rejonie bloku osiedli Gusz Etzion w Judei. Autobus został uszkodzony.

15 października 2012 r. egipskie siły bezpieczeństwa ogłosiły rano alarm na półwyspie Synaj. Jest to związane z ostatnim zaognieniem sytuacji wokół Strefy Gazy i zagrożeniem ataków terrorystycznych ze strony islamskich grup terrorystycznych.
    15 października 2012 r. amerykańska ambasador przy ONZ, Susan Rice powiedziała Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że wniosek Autonomii Palestyńskiej o uznanie państwowości stanowi "zagrożenie dla procesu pokojowego i skomplikuje wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji pokojowych." Rice podkreśliła, że palestyńskie działanie jest bezpośrednim pogwałceniem Porozumień z Oslo, które zabraniają obu stronom podejmowania jednostronnych działań.

16 października 2012 r. podczas nocnej debaty posłowie podjęli decyzję o samorozwiązaniu Knesetu i zorganizowaniu przedterminowych wyborów 22 stycznia 2013 r. Burzliwa debata trwała cały dzień i zakończyła się nocnym głosowaniem.
    16 października 2012 r. nieznani sprawcy sprofanowali w nocy grób Mosze Dajana. Premier potępił ten akt profanacji.
    16 października 2012 r. wywiad wojskowy poinformował, że w zeszły piątek (12 października) palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę przeciwlotniczą. Będący celem ataku izraelski helikopter wojskowy uniknął rakiety i bezpiecznie powrócił do bazy. Prawdopodobnie była to rosyjskiej produkcji rakieta przeciwlotnicza Strela-2, która może skutecznie trafić samolot lecący na wysokości 2300 metrów z prędkością 1800 km/h. Według danych wywiadu, rakieta pochodziła z arsenału libijskiej armii, z której zniknęło około 1 tys. rakiet przeciwlotniczych. Wiele z nich znalazło się w rękach terrorystów w Strefie Gazy i na półwyspie Synaj. Izrael ostrzegł komercyjne linie lotnicze, aby omijać Strefę Gazy.

16 października 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas wystosował list do amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy, w którym wyjaśnił, że wystąpienie Autonomii Palestyńskiej do ONZ o uznanie państwowości w rzeczywistości nie jest działaniem jednostronnym.
    16 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowskie samochody przy osiedlach Efrat i Tekoa w Judei. Uszkodzone zostały 2 samochody. Wieczorem obrzucono koktajlami Mołotowa żydowski autobus w pobliżu osiedla Kochav Hashachar w Samarii. Nikomu nic się nie stało. Później do podobnego ataku doszło przy Ramallah.

17 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 7 rakiet Qassam, które spadły na miasto Sderot. Jedna z rakiet spadła przy przedszkolu. Wieczorem wystrzelona rakieta Qassam uszkodziła szklarnię w rejonie miasta Aszkelon.

17 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy cele terrorystyczne w północnej części Strefy Gazy. Zginęło 2 Palestyńczyków, a 2 osoby zostały ranne. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy Izraela.

17 października 2012 r. izraelski ambasador przy ONZ, Ron Prosor zwrócił się do ONZ z prośbą o pomoc w przekonaniu międzynarodowych propalestyńskich aktywistów do rezygnacji z planu przełamania morskiej blokady Strefy Gazy. Szwecka łódź "Estelle" dopłynęła właśnie na grecką wyspę Kretę, gdzie uzupełnia paliwo i żywność. Prosor wskazał, że pomoc humanitarne jest o wiele bardziej potrzebna w Syrii. "Chcę podkreślić, że Izrael nie jest zainteresowany konfrontacją, ale pozostanie zdecydowany w utrzymaniu blokady morskiej Strefy Gazy i podejmie wszelkie zgodne z prawem działania w tym celu."

18 października 2012 r. dowództwo Obrony Wewnętrznej przedstawiło raport o skutkach ewentualnego dużego trzęsienia ziemi w Izraelu. W wyniku trzęsienia o sile 7 stopni w skali Richtera w obszarze metropolitarnym Gusz Dan zniszczeniu uległoby około 70% zabudowy. Większość budynków wzniesionych przed 1980 rokiem nie jest odporna na wstrząsy sejsmiczne i może zapaść się. Nowoczesne drapacze chmur, takie jak Azrieli Towers nie grożą zawaleniem, jednak nie są odporne na ryzyko wybuchu pożaru.

18 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne dwukrotnie zbombardowały w nocy bazy Hamasu w Strefie Gazy.
    18 października 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas wydał polecenie utworzenia specjalnej komisji do rozmów z egipskimi władzami w sprawie ustanowienia oficjalnej granicy Egiptu ze Strefą Gazy i uregulowania kwestii prawnych przejść granicznych. Obie strony wstrzymywały się do tej pory z rozpoczęciem rozmów, gdyż chciały zachować oskarżenia o izraelską okupację Strefy Gazy. Ustanowienie międzynarodowej granicy zakończy wykorzystywanie obecnej sytuacji do wnoszenia oskarżeń przeciwko Izraelowi, gdyż odpowiedzialność za sytuację w Strefie Gazy spoczywa na Palestyńczykach.

18 października 2012 r. cypryjskie siły bezpieczeństwa poinformowały, że zatrzymały materiał wybuchowy, który miał być użyty w zamachu terrorystycznym przeciwko Izraelczykom. Najprawdopodobniej celem miał być statek turystyczny przewożący izraelskich turystów na Cypr.
    18 października 2012 r. sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon ostrzegł libański Hezbollah przed dalszym dozbrajaniem się i kontynuowaniem misji samolotów bezzałogowych, które mogą doprowadzić do wybuchu regionalnej wojny. Ben Ki-moon wyraził także zaniepokojenie raportami o trudnościach z rozbrajaniem milicji w Libanie.

19 października 2012 r. minister spraw strategicznych Mosze Jaalon powiedział, że izraelskie wycofanie ze Strefy Gazy rozpoczęte w 2005 roku jeszcze nie jest zakończone, ponieważ nadal trwają dostawy elektryczności i wody z Izraela dla mieszkańców Strefy. "Świat uznaje nas za odpowiedzialnych za to, co się tam dzieje. Dostarczamy im energię, z której oni produkują rakiety przeciwko nam. Zapewniamy im wodę i energię, którą oni używają przeciwko nam. Jeśli jest wycofanie, to chcę przeprowadzić wyłączenie. Niech samemu odsalają wodę, produkują własną energię, niech będą podłączeni do Egiptu. Wtedy sytuacja będzie jaśniejsza. Naszą polityką przeciwko Gazie jest odstraszanie." Odnosząc się do sytuacji w Egipcie powiedział: "Egipt będzie przez długi czas pozostawać niestabilny. Ekonomicznie mają do wyżywienia 87 milionów Egipcjan. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jedyną bezpieczną granicą Egiptu jest granica z Izraelem, ale bardzo problematyczną sytuacją bezpieczeństwa dla nas jest Synaj. Półwysep Synaj stał się przystanią dla terroryzmu. Infrastruktura organizacji terrorystycznych, w tym Al-Kaidy, wspieranych przez Iran i Palestyńczyków, opuściła Gazę i zajęła wygodne pozycje na Synaju. Synaj jest egipski, a my mamy traktat pokojowy z Egiptem. Nie możemy przeprowadzać operacji wojskowych na Synaju, więc terroryści mają tam znacznie większą swobodę." Jaalon ostrzegł Egipt przed próbami zmienienia traktatu pokojowego. "Jeśli chcecie umieścić dodatkowe siły wojskowe, będziemy o tym rozmawiać. Ale rozpoczęcie rozmów nad traktatem byłoby bardzo złym precedensem. Prezydent Morsi jest członkiem Bractwa Muzułmańskiego, ale jego wypowiedzi były ostrożne. Nie wspomina Izraela, ale z drugiej strony jest zmuszony do ograniczonej współpracy. Chociaż mógłby bardzo chcieć rozpoczęcia rozmów nad porozumieniem pokojowym, to pod koniec dnia jest zmuszony powiedzieć, że jest zobowiązany przestrzegać go. Bo jeśli tak nie będzie, to amerykańskie pieniądze przestaną płynąć do Egiptu." Omawiając proces pokojowy z Palestyńczykami powiedział: "Abbas nie mówi, że chce dwóch państw dla dwóch narodów i zaprzecza istnieniu narodu żydowskiego. On również nie mówi, że zawarcie porozumienia doprowadzi do zakończenia konfliktu i zakończy jego żądania. Abbasowi chodzi o fakt istnienia Izraela. Kiedy Condoleezza Rice usłyszała propozycję Olmerta była zaskoczona jego hojnością, ale Abbas natychmiast odmówił. Nie byłem zaskoczony jego reakcją, bo zgodzenie się na dwa państwa dla dwóch narodów byłoby dla niego katastrofą. On potrzebuje przedłużającego się w czasie konfliktu. Tak długo, jak Autonomia Palestyńska szkoli młodych ludzi do noszenia pasów wybuchowych i wysadzania nas, nie będzie pokoju i współistnienia. Izraelczycy widzieli, że próbowaliśmy i nic to nie dało. Abbas nie jest zainteresowany osiągnięciem pokoju z nami, ale on wciąż obwinia nas."

19 października 2012 r. palestyńscy terroryści zdetonowali rano bombę w pobliżu izraelskiego patrolu granicznego strzegącego granicy w południowej części Strefy Gazy. Nikt nie odniósł obrażeń.

19 października 2012 r. irański generał Mohammad Reza Naqdi ostrzegł, że Izrael powinien spodziewać się większej ilości samolotów bezzałogowych obserwujących ich przestrzeń powietrzną. "Syjoniści muszą liczyć się z 25 różnymi modelami nowych systemów latających dron, i nie wiedzą, jak im stawić czoła."
    19 października 2012 r. nieznani sprawcy sprofanowali cmentarz żydowski w mieście Auckland na Nowej Zelandii. Na około 20 nagrobkach wymalowano swastyki i antysemickie hasła.

20 października 2012 r. wicepremier Silwan Szalom skrytykował potępienie przez Unię Europejską izraelskich planów rozbudowy osiedla Gilo w Jerozolimie Wschodniej. Szalom powiedział: "Jest czas, aby międzynarodowa społeczność uznała fakt, że Jerozolima została zjednoczona w 1967 roku i nie będzie ponownie podzielona. Jerozolima była i zawsze będzie stolicą narodu izraelskiego. Będziemy rozbudowywać i umacniać naszą odwieczną stolicę Jerozolimę."

20 października 2012 r. w Autonomii Palestyńskiej odbyły się wybory samorządowe. W 93 miastach i miasteczkach uprawnionych do głosowania było 515 tys. osób. W 179 miejscowościach i wioskach mieszkańcy wyłonili swoich przywódców klanowych i zrezygnowali z wyborów. W 82 miejscowościach nie zgłoszono żadnych kandydatów. Zwycięstwo w wyborach odniósł al-Fatah.
    20 października 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że wybory samorządowe w Autonomii Palestyńskiej "niestety nie obejmą wszystkich ziem palestyńskich, ale mamy nadzieję, że w przyszłości będą one obejmować również Jerozolimę i Strefę Gazy, tak aby nasza radość była pełna."

20 października 2012 r. dwóch zamaskowanych mężczyzn wrzuciło w nocy koktajle Mołotowa do koszernej restauracji w Montrealu (Kanada). Pożar ugasił automatyczny system gaśniczy znajdujący się w restauracji. W ciągu ostatniego miesiąca w Montrealu doszło doszło do serii włamań do synagog i różnych kradzieży.
    20 października 2012 r. izraelska marynarka wojenna zatrzymała na Morzu Śródziemnym szkuner Estelle, który usiłował przełamać blokadę morską Strefy Gazy. Żaglowiec zignorował sygnały wzywające do zawrócenia, po czym na jego pokład weszli komandosi. Statek skierowano do portu Aszkelon. Nikt nie odniósł obrażeń. Inspekcja przeprowadzona na statku pokazała, że nie przewoził on żadnej pomocy humanitarnej. Na jego pokładzie było 30 międzynarodowych aktywistów, w tym pięciu parlamentarzystów ze Szwecji, Norwegii, Hiszpanii i Grecji. Przed wydaleniem z kraju przewieziono ich do więzienia Givon w Ramli.
    20 października 2012 r. trzech arabskich studentów zamordowało żydowskiego profesora Freifelda na Uniwersytecie we Lwowie (Ukraina). Studenci zostali oblani na egzaminie i zemścili się na profesorze za skreślenie z listy studentów.

21 października 2012 r. wszystkie służby ratunkowe kraju rozpoczęły rano duże ćwiczenia Mafneh 6, których scenariuszem jest reakcja na trzęsienie ziemi o sile 5,8 w skali Richtera w rejonie Ejlatu, a następnie drugie o sile 7,2 stopnia w rejonie metropolii miejskiej Gusz Dan. Scenariusz przewidywał 2,6 tys. ofiar śmiertelnych i liczne zawalenia budynków, pożary, przerwy w dostawach energii elektrycznej, wycieki substancji chemicznych itp.
    21 października 2012 r. minister obrony Ehud Barak powiedział, że obecne ćwiczenia są bardzo ważne, gdyż podobne zniszczenia mogą wystąpić podczas bardzo prawdopodobnej wojny rakietowej. "Ciągle przygotowujemy system pod kątem bardzo trudnych sytuacji ekstremalnych, zarówno psychicznie jak i operacyjnie. Wystarczy wziąć obecny scenariusz ćwiczeń i pomnożyć go kilkaset, a otrzymamy prawdopodobny obraz wydarzeń. Przygotowuje to nas do trzęsienia ziemi, które może być bardzo odległe. Ale ćwiczymy także praktyczne scenariusze wydarzeń, których doświadczyliśmy kilka lat temu na małą skalę, i wkrótce możemy w centralnym Izraelu znaleźć się pod atakami rakietowymi. Ci sami ludzie, te same służby ratunkowe będą działać w tej sytuacji."

21 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami żydowski samochód przy wiosce Azoun w Samarii. Ranny został 1 Izraelczyk.

22 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 5 rakiet Qassam, które spadły na Negew.

22 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały rano dwie grupy terrorystyczne, które wystrzeliły wcześniej ze Strefy Gazy rakiety na Izrael. Zginęło 2 Palestyńczyków, a 4 osoby zostały ranne.

23 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu powiedział, że państwo żydowskie będzie kontynuować działalność budowlaną w całej Jerozolimie. "Zjednoczona Jerozolima jest wieczną stolicą Izraela. Mamy wszelkie prawa do budowania. Budujemy w Jerozolimie i będziemy budować. Taka jest nasza polityka i ja będę dawać impulsy dla budownictwa w Jerozolimie."
    23 października 2012 r. dyrektor Banku Israela, Stanley Fischer powiedział, że jest mało prawdopodobne aby sankcje gospodarcze doprowadziły do upadku gospodarki Iranu, są jednak możliwe zmiany polityczne w tym kraju. Odnosząc się do ewentualności wybuchu wojny z Iranem, Fischer podkreślił, że izraelskie banki są przygotowane na każdą ewentualność.
    23 października 2012 r. ministerstwo spraw zagranicznych skrytykowało wizytę emira Kataru w Strefie Gazy. "To dziwne, że ingeruje w wewnętrzne sprawy Palestyńczyków i wybiera zaoferować swoje poparcie dla Hamasu."

23 października 2012 r. palestyńscy terroryści zdetonowali rano bombę przy izraelskim patrolu jadącym wzdłuż bariery granicznej Strefy Gazy. Ciężko ranny został 1 izraelski żołnierz. Do incydentu doszło w pobliżu przejścia granicznego Kissufim.
    23 października 2012 r. palestyński terrorysta usiłował rano przenieść przez punkt kontrolny Kalandia na północ od Jerozolimy osiem bomb domowej produkcji. Izraelscy żołnierze zatrzymali Palestyńczyka.
    23 października 2012 r. emir Kataru, szejk Hamad ibn Chalif al-Thani przyjechał z oficjalną wizytą do Strefy Gazy. Przywódca polityczny Hamasu, Ismail Haniyah powiedział, że wizyta emira oznacza "przełamanie politycznej i gospodarczej blokady Gazy." Szejk al-Thani zaoferował zwiększenie pomocy gospodarczej dla Strefy Gazy z 200 do 400 mln USD.

24 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy 50 rakiet Grad i Qassam, które spadły na Negew. Uszkodzone zostały 3 domy mieszkalne. Rannych zostało 6 osób, w tym 2 zagranicznych robotników z Tajlandii. Przed południem wystrzelono 7 rakiet. W południe wystrzelono drugą salwę 13 rakiet. Wieczorem 10 rakiet spadło w rejonie miasta Aszkelon. System antyrakietowy Iron Dome przechwycił 8 rakiet Grad.
    24 października 2012 r. siły bezpieczeństwa odwołały rano wszystkie zajęcia szkolne w miejscowościach położonych w pobliżu Strefy Gazy, zalecając mieszkańcom pozostanie w pobliżu schronów.
    24 października 2012 r. minister obrony Ehud Barak oświadczył, że Izrael zrobi wszystko, co konieczne, aby powstrzymać terrorystów ze Strefy Gazy przed wystrzeliwaniem rakiet na południowy Izrael. "Utrzymujemy nasze prawo do obrony naszych obywateli. Ta walka nie zakończy się jutro. Nie obawiamy się żadnego rodzaju działań. Jeśli będzie konieczna operacja lądowa, zrobimy ją."
    24 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu ostrzegł, że Siły Obronne Izraela są przygotowane do "głębokiej aktywności" w Strefie Gazy jeśli nie ustanie ostrzał rakietowy terytorium Izraela. "W dalszym ciągu będziemy kontynuować działania prewencyjne. Każdy kto rani obywateli Izraela powinien wiedzieć, że jego krew jest na jego własnych rękach."
    24 października 2012 r. prezydent Szimon Peres spotkał się w Jerozolimie z szefem polityki zagranicznej Unii Europejskiej Catherine Ashton. Peres powiedział, że pieniądze z Kataru będą finansować terroryzm w Strefie Gazy. "Podczas gdy my siedzimy tutaj, matki i dzieci przebywają w schronach jak zwierzęta. Fundusze przekazane Palestyńczykom z Kataru miały wesprzeć cele budowlane, ale są wykorzystywane na terroryzm. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami, gdy władca Kataru przyjeżdża i daje pieniądze oraz obietnice rozbudowy, podczas gdy w rzeczywistości pieniądze z pewnością będą wykorzystywane do sfinansowania rakiet i terroryzmu."
    24 października 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman spotkał się w Jerozolimie ze swoim europejskim odpowiednikiem, Catherine Ashton. Lieberman powiedział, że ostrzał rakietowy południowego Izraela "jest nie do zniesienia. Żaden europejski kraj nie zgodziłby się na podobną rzeczywistość. Nie możemy pozwolić, aby to tak dłużej trwało."
    24 października 2012 r. rozpoczęły się wspólne izraelsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe "Austere Challenge 2012" (Surowe Wyzwanie). Scenariusz ćwiczeń przewiduje odparcie wrogiego ataku rakietowego, oraz ataku chemicznego i biologicznego. W ćwiczeniach bierze udział 3,5 tys. amerykańskich żołnierzy. Są to największe wspólne manewry armii w historii wzajemnych relacji między Izraelem i USA.

24 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy trzy grupy terrorystów na północy Strefy Gazy, którzy przygotowywali się do wystrzelenia rakiet na Izrael. Zginęło 3 Palestyńczyków.
    24 października 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas wyraził gotowość powrotu do stołu negocjacyjnego z Izraelem. "Musimy kontynuować negocjacje w celu rozwiązania podstawowych problemów. Dlatego jesteśmy gotowi kontynuować bezpośrednie rozmowy po powrocie z ONZ."

24 października 2012 r. Departament Stanu USA potępił wczorajszą wizytę emira Kataru w Strefie Gazy.
    24 października 2012 r. sudański minister informacji Ahmed Bilal Osman oskarżył Izrael o zbombardowanie minionej nocy fabryki broni w Chartumie. "Uważamy, że za bombardowaniem stoi Izrael. Zastrzegamy sobie prawo do reakcji w wybranym miejscu i terminie." Bombardowanie przeprowadziły cztery nierozpoznane samoloty wojskowe.
    24 października 2012 r. izraelski ambasador przy ONZ, Ron Prosor wysłał do sekretarza generalnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa list protestacyjny przeciwko ostrzałowi rakietowemu Izraela ze Strefy Gazy. "Celem ostrzału rakietowego jest zabicie izraelskich cywilów oraz eskalacja sytuacji w regionie aby doprowadzić do konfrontacji. Dalsze milczenie Rady Bezpieczeństwa będzie zielonym światłem dla dalszych działań terrorystycznych Hamasu. Codzienne życie miliona Izraelczyków jest sparaliżowane. Rodzice nie idą do pracy, dzieci nie chodzą do szkoły. Grad rakiet rośnie i powoduje szkody materialne i utratę zdrowia. Ta sytuacja musi się skończyć. Izrael nadal będzie korzystać z prawa do samoobrony i podejmie wszystkie niezbędne środki w celu ochrony swoich obywateli."

25 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 2 rakiety. Zostały one przechwycone w powietrzu przez system antyrakietowy Iron Dome. Rano terroryści ostrzelali z moździerza tereny przygraniczne na Negewie.
    25 października 2012 r. wysoki urzędnik ministerstwa obrony, Amos Gilad powiedział, że "Sudan jest niebezpiecznym państwem terrorystycznym. Aby dowiedzieć się dokładnie co tam się stało, potrzeba trochę czasu. Po stronie Sudanu istnieją różne wersje wydarzeń, więc nie ma powodu, aby wdawać się w szczegóły." Sudańskie fabryki broni są głównym dostawcą uzbrojenia dla terrorystów w Strefie Gazy. Sudan jest także głównym węzłem na szlaku przemytników broni z Iranu, Syrii, Libanu i Afryki.

25 października 2012 r. Hamas ogłosił w nocy wprowadzenie natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Rozejm wynegocjował Egipt.

26 października 2012 r. na południu kraju otworzono rano szkoły. Szkoły były zamknięte ze względu na ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy.

26 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski samochód w pobliżu Nablusu w Samarii. Samochód został uszkodzony.

26 października 2012 r. sudański minister informatyki Ahmed Belal Othman ostrzegł, że jego rząd podejmie "bardziej zdecydowane kroki" przeciwko interesom Izraela, które stały się "uzadanionymi celami" po ostatnim zbombardowaniu fabryki broni w Chartumie. Sudan twierdzi, że nalotu dokonały izraelskie samoloty wojskowe.

28 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 2 rakiety Grad, które spadły w rejonie miasta Beer Szewa. Popołudniem rakietę Qassam spadła na Negew.
    28 października 2012 r. rząd zatwierdził plan ufortyfikowania domów położonych w odległości do 7 km od Strefy Gazy. Plan obejmuje 1,7 tys. domów i będzie kosztował 270 mln NIS.

28 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy grupę palestyńskich terrorystów, którzy na południu Strefy Gazy przygotowywali się do wystrzelenia rakiet na Izrael. Doszło do eksplozji wtórnych rakiet.
    28 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami żydowski autobus przy wiosce Ybrud na północ od Ramallah w Samarii. Autobus został uszkodzony.

29 października 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 17 rakiet Qassam, które spadły na Negew. Rano kolejne 3 rakiety spadły na Negew.

29 października 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy grupę terrorystów na północy Strefy Gazy. Zginął 1 Palestyńczyk.

29 października 2012 r. greckie i izraelskie siły powietrzne rozpoczęły 2-dniowe ćwiczenia wojskowe nad terytorium Grecji. Samoloty F-16 ćwiczą tankowania w powietrzu, naloty na dużych dystansach i bombardowania celów.

30 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami autokar turystyczny w Jerozolimie. Ranne zostały 2 turystki.

30 października 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski autobus w pobliżu Hebronu w Judei. Autobus został uszkodzony. Wieczorem uszkodzony został samochód przy osiedlu Ma'ale Shomron w Samarii.

30 października 2012 r. dwa izraelskie okręty wojenne przekroczyły Kanał Sueski w drodze na Morze Czerwone.

31 października 2012 r. prezydent Szimon Peres spotkał się w Jerozolimie z sekretarzem generalnym ONZ na Bliski Wschód, Robertem Serry. Rozmowa dotyczyła stosunków Izraela ze swoimi sąsiadami w regionie i Autonomii Palestyńskiej.
    31 października 2012 r. minister obrony Ehud Barak powiedział, że decyzja Iranu o wykorzystaniu jednej trzeciej posiadanego wzbogaconego uranu do celów cywilnych, opóźniła termin ewentualnego uderzenia na Iran o 8-10 miesięcy. Według Baraka nie oznacza to, że Iran zrezygnował z ambicji posiadania broni nuklearnej. Jego zdaniem ruch ten jedynie przesunął w czasie przekroczenie przez Iran "czerwonej linii". "Oni od początku swojej historii myślą o sobie jako o wielkim regionalnym mocarstwie i są zdeterminowani, by nie wpaść w pułapkę, w jaką, w ich opinii i osądzie, wpadł ostatnio Kadafi." Jednocześnie Barak wyraził obawy, że Iran może jeszcze bardziej ufortyfikować ośrodki wzbogacania uranu, tak, że izraelskie siły zbrojne nie będą ich w stanie samodzielnie unieszkodliwić. Z tego powodu Izrael zastrzega sobie prawo do jednostronnej decyzji o ewentualnym ataku. "Kiedy chodzi o samo sedno naszych interesów bezpieczeństwa i przyszłość Izraela, nie możemy delegować odpowiedzialności podejmowania decyzji nawet w ręce naszych najbliższych sojuszników. Jeżeli nikt nie reaguje, my musimy myśleć o działaniu."
    31 października 2012 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że wskaźnik bezrobocia wyniósł we wrześniu poziom 6,8%. Ogólna stopa bezrobocia w trzecim kwartale b.r. wyniosła 6,7%, w porównaniu do 6,9% w drugim kwartale. Dane obejmują tylko tych, którzy aktywnie szukają pracy.

31 października 2012 r. szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat powiedział, że zamrożenie żydowskiego budownictwa w Samarii i Judei było izraelskim obowiązkiem, a nie warunkiem postawionym przez Autonomię Palestyńską. "Nie stawiamy żadnych warunków w sprawie wznowienia negocjacji. Nasze żądania nie są warunkami, jedynie prosimy, aby Izrael honorował swoje zobowiązania, zamrażając osadnictwo i uwalniając palestyńskich więźniów."

31 października 2012 r. premier Beniamin Netanyahu spotkał się w Paryżu z francuskim prezydentem Francois Hollande. Netanyahu powiedział, że jeśli Izrael uderzy na irańskie instalacje nuklearne, "to pięć minut później, wbrew wszystkim sceptykom, wierzę, że cały region odczuje wspaniałe uczucie ulgi. Iran nie jest popularny w świecie arabskim. Niektóre sąsiadujące z nim reżimy i ich obywatele dobrze rozumieją, że broń jądrowa Iranu jest dla nich zagrożeniem, nie tylko dla Izraela." Hollande wezwał do wznowienia bezpośrednich negocjacji izraelsko-palestyńskich.

1 listopada 2012 r. siły bezpieczeństwa poinformowały, że w październiku zanotowano jedynie 54 nowych nielegalnych imigrantów, którzy napłynęli do Izraela przez południową granicę przez półwysep Synaj (w porównaniu we wrześniu było 122 imigrantów). Od początku roku zanotowano 10 245 nielegalnych imigrantów. Spadek wielkości imigracji jest wynikiem wdrażanych nowych procedur bezpieczeństwa na granicy izraelsko-egipskiej.

1 listopada 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział: "Nie będzie Intifady, a my w żadnym wypadku nie pozwolimy na powrót do korzystania z broni i przemocy. Tak długo jak tutaj siedzę, nie pozwolę na Intifadę. Będziemy działać pokojowo jedynie za pomocą środków dyplomatycznych. Jestem gotowy powrócić do negocjacji ... Dla mnie Palestyna jest państwem w granicach sprzed 1967 roku, która współistnieje z Izraelem."
    1 listopada 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski autobus w pobliżu Betlejem w Judei. Autobus został uszkodzony.

1 listopada 2012 r. rzecznik jordańskiego rządu potępił plany Izraela utworzenia w Jerozolimie akademii wojskowej położonej na Górze Oliwnej. Rzecznik powiedział, że Góra Oliwna "jest częścią palestyńskich ziem okupowanych od 1967 roku", dodając, że terytorium to zostało sklasyfikowane jako ziemie okupowane przez ONZ i prawo międzynarodowe.
    1 listopada 2012 r. Stany Zjednoczone poinformowały, że przekażą 26 mln USD firmie Lockheed-Martin na rozwój infrastruktury, komunikacji i nadzoru jordańskich sił powietrznych. Celem jest poprawienie obronności przestrzeni powietrznej Jordanii.

2 listopada 2012 r. minister środowiska Gilad Erdan oświadczył, że nie zgadza się na powstanie państwa palestyńskiego, które stałoby się państwem terrorystycznym Hamasu.
    2 listopada 2012 r. dwóch młodych Palestyńczyków ugodziło wieczorem nożem Izraelczyka w dzielnicy Ras al-Amud we Wschodniej Jerozolimie. Napastnicy uciekli.

2 listopada 2012 r. Palestyńczyk usiłował rano nielegalnie przekroczyć barierę graniczną w centralnej części Strefy Gazy. Izraelscy żołnierze wezwali go zatrzymania się, po czym oddali strzały. Palestyńczyk został ranny i zbiegł do Strefy. Dochodzenie wykazało, że Palestyńczyk podłożył bombę domowej roboty. Została ona zneutralizowana przez saperów.
    2 listopada 2012 r. Palestyńczyk usiłował rano przedostać się do żydowskiego osiedla Alei Zahav w Samarii. Został zatrzymany przez ochronę osiedla i przekazany policji do przesłuchania.

3 listopada 2012 r. doszło do żydowsko-arabskich starć w dzielnicy Maale Zeitim we Wschodniej Jerozolimie. Policja rozdzieliła obie strony.
    3 listopada 2012 r. trzęsienie ziemi o sile 3,4 stopnia w skali Richtera dotknęło północną część Izraela. Epicentrum wstrząsów znajdowało się pod dnem morza w odległości około 22 km od wybrzeża Izraela. Nie zanotowano żadnych strat materialnych.

3 listopada 2012 r. trzy syryjskie czołgi w pościgu za powstańcami wjechały do strefy zdemilitaryzowanej w pobliżu miasta Kuneitra na Wzgórzach Golan. Czołgi wjechały do wioski Beit Ajam w odległości 3 km od izraelskich pozycji. Izraelczycy wzmocnili swoje pozycje w rejonie incydentu.

4 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew.
    4 listopada 2012 r. premier Beniamin Netanyahu powiedział, że jest w każdej chwili gotowy do wznowienia negocjacji z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem. "Jeśli Abbas mówi poważnie, oznacza że promuje pokój i nawet dzisiaj możemy usiąść do rozmów.."
    4 listopada 2012 r. szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela gen. Benny Gantz ostrzegł, że wojna domowa w Syrii już wkrótce może stać się "izraelską kwestią."
    4 listopada 2012 r. agencja bezpieczeństwa wewnętrznego opublikowała raport o stanie bezpieczeństwa za miesiąc październik b.r. Odnotowano łącznie 166 ataków w tym miesiącu (w wrześniu było 91 ataków). Wzrost był spowodowany wystrzeleniem 116 rakiet i pocisków moździerzowych ze Strefy Gazy na Izrael.

4 listopada 2012 r. prezydent Szimon Peres razem z rosyjskim prezydentem Wladimirem Putinem otworzył w Moskwie Muzeum Tolerancji Rosyjskich Żydów. W uroczystości uczestniczył naczelny rabin Rosji, rabin Berel Lazar.

5 listopada 2012 r. izraelski patrol straży granicznej został wieczorem ostrzelany na granicy z Syrią na Wzgórzach Golan. Uszkodzony został wojskowy jeep. Nikomu nic się nie stało.
    5 listopada 2012 r. ministerstwo budownictwa ogłosiło wieczorem przetargi na budowę 1213 nowych domów we Wschodniej Jerozolimie i w Ariel.
    5 listopada 2012 r. wieczorem Kanał 2 w programie Uwda (fakt) ujawnił, że Netaniahu i minister obrony Ehud Barak już w 2010 r. polecili postawienie wojska w stan pogotowia w celu przygotowania ataku na obiekty nuklearne Iranu, ale wycofali się z tego z powodu sprzeciwu szefów sił zbrojnych i Mosadu.

5 listopada 2012 r. Palestyńczyk usiłował w nocy nielegalnie przekroczyć barierę graniczną w Strefie Gazy. Izraelscy żołnierze wezwali go do zatrzymania się, po czym otworzyli ogień raniąc potencjalnego napastnika. Palestyńczyk zbiegł.
    5 listopada 2012 r. Palestyńczycy obrzucili rano kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Neve Daniel w Judei. Samochód został uszkodzony.

5 listopada 2012 r. w pobliżu izraelskiej granicy na Wzgórzach Golan doszło do walk pomiędzy wojskami syryjskimi i powstańcami. Izraelskie siły w regionie zostały postawione w stan podwyższonego alarmu.

6 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy rakietę Qassam, która spadła na Negew.
    6 listopada 2012 r. premier Beniamin Netanyahu oświadczył, że jest gotowy wydać rozkaz ataku na Iran, jeżeli międzynarodowe sankcje nie powstrzymają jego programu nuklearnego. "Oczywiście jestem gotów nacisnąć guzik, jeżeli zajdzie taka konieczność." Premier podkreślił, że Izrael jest zdecydowany działać w pojedynkę, bez wsparcia USA. "W ostatecznym rozrachunku, odpowiedzialność spoczywa na premierze i jak długo ja nim jestem, Iran nie będzie miał bomby atomowej. Jeżeli nie ma innego sposobu, Izrael jest gotów działać."
    6 listopada 2012 r. wieczorem doszło do zamieszek w obozie uchodźców palestyńskich Shufat we Wschodniej Jerozolimie. Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelskich policjantów przeprowadzających zatrzymanie poszukiwanej osoby. Rannych zostało 10 policjantów.

6 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści zdetonowali rano bombę przy barierze granicznej Strefy Gazy w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy patrol izraelskiej straży granicznej. Rannych zostało 3 izraelskich żołnierzy. Do incydentu doszło na wysokości kibucu Nirim.

6 listopada 2012 r. przed sądem w Stambule rozpoczął się zaoczny proces czterech byłych wysokich rangą izraelskich dowódców wojskowych, oskarżonych o spowodowanie śmierci 9 uczestników morskiego konwoju humanitarnego do Strefy Gazy w maju 2010 r. Prokurator domaga się kar dożywotniego więzienia za domniemane wydanie rozkazu ataku na turecki statek i spowodowanie śmierci uczestników konwoju. Wśród oskarżonych są: były szef izraelskiego Sztabu Generalnego Gabi Aszkenazi, były dowódca marynarki wojennej Eliezer Marom, były dowódca sił powietrznych Amos Jadlin i były szef wywiadu sił powietrznych Awiszaj Lewi.
    6 listopada 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas spotkał się w Jordanii z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Po spotkaniu szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat powiedział, że Rosja wyraziła poparcie dla palestyńskiego wniosku o uznanie statusu obserwatora dla Palestyny w ONZ.
    6 listopada 2012 r. ambasador Izraela przy ONZ, Ron Prosor wystosował list protestacyjny do sekretarza generalnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ na naruszenie zdemilitaryzowanej strefy na Wzgórzach Golan przez trzy syryjskie czołgi oraz ostrzał izraelskich sił z terytorium Syrii. Prosor podkreślił, że Izrael działa z rozwagą i umiarem, a takie incydenty mogą doprowadzić do zdestabilizowania regionu.

7 listopada 2012 r. premier Beniamin Netanyahu ocenił, że wybór Baracka Obamy na drugą kadencję prezydentury w Stanach Zjednoczonych spowoduje, że sojusz Izraela z USA będzie "silniejszy niż kiedykolwiek."
    7 listopada 2012 r. wieczorem Syryjczycy ostrzelali terytorium Izraela na Wzgórzach Golan. Prawdopodobnie były to przypadkowe strzały oddane podczas starcia syryjskich wojsk rządowych z powstańcami.

7 listopada 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że "ma nadzieję, że Obama będzie nadal czynił wysiłki, by zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie." Szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat powiedział: "Mamy nadzieję, że podczas drugiej kadencji Obamy powstanie państwo palestyńskie. Mamy nadzieję, że Obama zatrzyma natychmiast kolonizację."

8 listopada 2012 r. w południe na izraelskie terytorium na Wzgórzach Golan spadły trzy pociski moździerzowe wystrzelone z Syrii.
    8 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści ostrzelali popołudniem ze Strefy Gazy z moździerza izraelskie pozycje przy kibucu Nirim. Jeden z pocisków trafił w czołg, nie uszkadzając go. Izraelscy żołnierze odpowiedzieli ogniem.

8 listopada 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski autbus przy wiosce El-Aroub w Judei. Autobus został uszkodzony.
    8 listopada 2012 r. izraelski oddział wjechał popołudniem do południowej części Strefy Gazy, sprawdzając teren przy barierze granicznej w rejonie gdzie wcześniej doszło do palestyńskiego ostrzału moździerzowego. Do Strefy wjechały cztery czołgi i jeden opancerzony spychacz, ochraniane przez helikoptery. Doszło do wymiany ognia z palestyńskimi terrorystami z Ludowych Komitetów Oporu. W trakcie wymiany ognia przypadkowo zginął 13-letni Palestyńczyk.
    8 listopada 2012 r. patrol izraelskiej straży granicznej wykrył wieczorem tunel podziemny wykopany pod barierą graniczną Strefy Gazy. Patrol wjechał na terytorium Strefy. W tunelu odkryto duże ilości materiałów wybuchowych. Podczas wycofywania się doszło do dużej eksplozji. Ranny został 1 izraelski żołnierz. Uszkodzeniu uległ wojskowy jeep, który stał pusty blisko miejsca wybuchu.

8 listopada 2012 r. sudański prezydent Omar al-Bashir nazwał Izrael wrogiem numer 1 dla Sudanu.

9 listopada 2012 r. minister spraw strategicznych Mosze Ja'alon oświadczył, że "syryjski reżim jest odpowiedzialny za to co się dzieje na granicy."
    9 listopada 2012 r. burza i duże opady deszczu sparaliżowały miasto Ejlat. Doszło do lokalnych podtopień, zamknięto lotnisko miejskie, a przez pewien czas zamknięta była także droga dojazdowa do miasta. Opady deszczu z silnym wiatrem występowały w całym kraju, powodując niewielkie szkody. W rejonie Tel Awiwu uszkodzona została linia energetyczna. Awarię szybko naprawiono.
    9 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili wieczorem ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew.

10 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili popołudniem ze Strefy Gazy pocisk przeciwpancerny, który trafił wojskowy jeep w pobliżu przejścia granicznego Karni. Rannych zostało 4 izraelskich żołnierzy.
    10 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili wieczorem ze Strefy Gazy 2 rakiety Qassam, które spadły na Negew.
    10 listopada 2012 r. siły bezpieczeństwa zaleciły mieszkańcom osad położonych w pobliżu Strefy Gazy pozostawanie w bezpośredniej bliskości schronów, aby w przypadku ogłoszenia alarmu szybko schronić się przed nadlatującymi rakietami. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto przejście graniczne Kerem Szalom.

10 listopada 2012 r. izraelskie czołgi ostrzelały wieczorem przygraniczne tereny w środkowej i północnej części Strefy Gazy. Kilka ataków przeprowadziły także helikoptery bojowe. Zginęło 4 Palestyńczyków, a 25 osób zostało rannych.

11 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy 25 rakiet ze Strefy Gazy. System antyrakietowy Iron Dome zestrzelił 1 rakietę Grad, która leciała w kierunku Aszkelonu. Nad ranem wystrzelono 4 rakiety, które spadły na Negew. Do południa wystrzelono kolejnych 30 rakiet. W południe rakieta trafiła w szklarnię w przygranicznym kibucu oraz w fabrykę w mieście Sderot. Rannych zostało 4 Izraelczyków. Popołudniem system antyrakietowy Iron Dome zestrzelił rakietę Grad lecącą na miasto Beer Szewa. Wieczorem wystrzelono 10 rakiet. Jedna rakieta trafiła w dom mieszkalny w Sderot. Nikomu nic się nie stało. Kilkakrotnie w ciągu dnia ostrzelano z moździerzy tereny przygraniczne na Negewie. Ogółem w ciągu dnia na Izrael spadło około 105 rakiet i pocisków moździerzowych.
    11 listopada 2012 r. premier Beniamin Netanyahu ostrzegł rano przed eskalacją przemocy i wezwał Hamas do powściągliwości. Dodał, że Izrael "jest przygotowany na eskalację. Świat musi zrozumieć, że Izrael nie będzie siedział bezczynnie w obliczu ataków. Jesteśmy przygotowani do nasilenia naszych działań ... Siły Obronne Izraela działają i będą działać w Gazie. Organizacje terrorystyczne ciężko uderzyły izraelską armię i Izrael nie będzie siedział bezczynnie. " Minister obrony Ehud Barak powiedział, że armia rozważa różne opcje odpowiedzi.
    11 listopada 2012 r. minister infrastruktury Uzi Landau powiedział, że Siły Obronne Izraela muszą być przygotowane do gruntownego ataku na Strefę Gazy, aby ugodzić w przywódców Hamasu, którzy odpowiadają za nieustanny ostrzał rakietowy Izraela. "Sytuacja jest taka, że musimy przygotować się do operacji na dużą skalę w Strefie Gazy, aby uderzyć w przywódców Hamasu i przywrócić tam spokój oraz bezpieczeństwo. Planowanie operacji należy rozpocząć już dzić, aby przeprowadzić ją w najbardziej odpowiednim czasie, gdy ponownie rozpocznie się ostrzał."

    11 listopada 2012 r. w południe pojedynczy pocisk moździerzowy spadł na terytorium Izraela na Wzgórzach Golan. Pocisk został wystrzelony ze strony Syrii.
    11 listopada 2012 r. premier Beniamin Netanyahu ostrzegł syryjskiego prezydenta Baszara al-Assada przed próbami naruszania granicy izraelskiej na Wzgórzach Golan. Dodał, że Izrael jest "przygotowany na rozwój sytuacji na granicy syryjskiej."
    11 listopada 2012 r. palestyński terrorysta ugodził popołudniem nożem 30-letnią Izraelkę w osiedlu French Hill w Jerozolimie. Kobieta siedziała w samochodzie z dwójką dzieci, oczekując na męża. Napastnik ugodził ją nożem przez otwarte okno i uciekł. Policja przypuszcza, że Palestyńczyk mógł usiłować ukraść samochód.

11 listopada 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy komórkę terrorystyczną przygotowującą się do wystrzelenia rakiet z północnej części Strefy Gazy. Zginął 1 Palestyńczyk. Nad ranem zbombardowano 9 obiektów terrorystycznych w Strefie, w tym zakład produkujący broń, trzy magazyny broni i dwie wyrzutnie rakiet. W południe celem powietrznego ataku była grupa terrorystów, która chwilę wcześniej wystrzeliła rakietę. Zginął 1 terrorysta.
    11 listopada 2012 r. wszyscy przywódcy Hamasu oraz wysocy urzędnicy palestyńskich urzędów w Strefie Gazy zostali ewakuowani rano w miejsca ukryte. Palestyńczycy obawiają się izraelskich nalotów odwetowych. Rzecznik Hamasu powiedział, że wszystkie palestyńskie ugrupowania połączą się przeciwstawiając się izraelskiej agresji. Wezwał jednocześnie Palestyńczyków, aby nie zbliżali się do granicy.
    11 listopada 2012 r. Palestyńczycy obrzucili w południe kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Negohot w Judei. Samochód został uszkodzony.
    11 listopada 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że Autonomia Palestyńska pozostaje nieugięta w realizacji planu starań o uznanie członkostwa w ONZ. Pod koniec listopada Palestyńczycy planują złożenie wniosku o uznanie statusu obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
    11 listopada 2012 r. przedstawiciele egipskiego wywiadu podjęli wieczorem mediację w Strefie Gazy w celu ogłoszenia przez palestyńskie ugrupowania zawieszenia broni.

11 listopada 2012 r. izraelska artyleria wystrzeliła pocisk na terytorium Syrii na Wzgórzach Golan. Ostrzał był odwetem za ostatnie syryjskie ataki i ostrzeżeniem przed próbą eskalacji napięcia na granicy.
    11 listopada 2012 r. minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman spotkał się w Wiedniu z izraelskimi ambasadorami w Unii Europejskiej. Przedstawili oni pozycje zajmowane przez europejskie państwa w sprawie wniosku Autonomii Palestyny o uznanie członkostwa w ONZ. Lieberman przedstawił ambasadorom analizę konsekwencji przyjęcia tego wniosku i dyplomatyczne konsekwencje.

12 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 5 rakiet Qassam, które spadły na Negew. System antyrakietowy Iron Dome zestrzelił w nocy 3 rakiety Grad. Rano rakieta Grad trafiła w dom mieszkalny w mieście Netivot. Szoku doznały 4 osoby. Przed południem rakieta Grad spadła na miasto Netivot, uszkadzając sklep. Szoku doznało 26 osób. System antyrakietowy Iron Dome zestrzelił 2 rakiety Grad lecące na miasto Aszkelon. Popołudniem rakieta Grad spadła na fabrykę w mieście Netivot. Rannych zostało 6 osób. Wieczorem system antyrakietowy Iron Dome zestrzelił 2 rakiety lecące na miasto Ofakim. Później 3 rakiety Grad spadły w rejonie Netivot.
    12 listopada 2012 r. premier Beniamin Netanyahu spotkał się z zagranicznymi ambasadorami będącymi w Izraelu. Powiedział im, że Izrael nie może dłużej tolerować nieustannych ataków rakietowych ze Strefy Gazy. "Gdy rozlega się alarm dźwiękowy wszyscy mają dokładnie 30 sekund aby znaleźć schronienie. To jest sytuacja w której znajduje się milion Izraelczyków. Są to rodziny, starcy, dzieci, niemowlęta. Milion Izraelczyków, w tym wiele małych dzieci, którzy są codziennie atakowani przez ludzi mieszkający w obszarze opuszczonym przez rząd Izraela. Zajęli go, a teraz chowają się za cywilów strzelając do cywilów, strzelając do naszych dzieci. Myślę, że cały świat zrozumie, że jest to nie do zaakceptowania. Nie znam żadnego rządu, który mógłby coś takiego zaakceptować ... Będziemy walczyć i bronić praw naszych ludzi. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby to powstrzymać. Jest to nie tylko naszym prawem, ale także naszym obowiązkiem."
    12 listopada 2012 r. prezydent Szimon Peres powiedział, że "przywódcy i społeczność międzynarodowa powinna zwrócić się z pytaniem do terrorystów w Strefie Gazy, dlaczego strzelają do niewinnych ludzi w Izraelu. Czy byliby skłonni zaakceptować ostrzał swoich krajów? Izrael całkowicie opuścił Gazę i zrobił to dobrowolnie, i dlatego nie ma powodu dla którego trwa ostrzał mieszkańców południa kraju."

    12 listopada 2012 r. w południe na terytorium Izraela na Wzgórzach Golan spadł pocisk moździerzowy. Eksplodował w pobliżu izraelskiego wojskowego posterunku obserwacyjnego w Tel Chazaka w centralnej części wzgórz.
    12 listopada 2012 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że w październiku b.r. do Izraela przyjechało 391 tys. osób odwiedzających, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do ubiegłego roku. W liczbie tej było 298 tys. turystów (wzrost o 11%). Od początku roku do października b.r. odnotowano rekord 3 mln osób odwiedzających, co stanowi wzrost o 8 % względem tego samego okresu w minionym roku. Minister turystyki Stas Misezhnikov oświadczył, że "czerpiemy korzyści z wysiłków marketingowych ministerstwa turystyki prowadzonych za granicą. Wobec trwającego kryzysu gospodarczego i spowolnienia ruchu turystycznego na całym świecie, osiągnięcie ciągłego wzrostu liczby turystów przybywających do Izraela jest szczególnie godne uwagi."

12 listopada 2012 r. izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy podziemny tunel przemytniczy oraz zakład produkujący broń w Strefie Gazy.
    12 listopada 2012 r. Palestyńczycy obrzucili popołudniem kamieniami żydowski samochód przy wiosce Hawara w Samarii. Ranny został 1 Izraelczyk.
    12 listopada 2012 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas zapowiedział, że 29 listopada wystąpi na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ o przyznanie Palestyńczykom statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora (non-member observer state) w miejsce obecnego statusu "obserwatora" (observer entity). Podniesienie statusu jest niemal przesądzone na forum liczącego 193 kraje Zgromadzenia Ogólnego, gdzie wymagana jest zwykła większość głosów. Weto ze strony Stanów Zjednoczonych groziłoby natomiast w czasie głosowania w Radzie Bezpieczeństwa, gdyby Palestyńczycy wystąpili o status pełnego państwa-członka.

12 listopada 2012 r. izraelska artyleria odpowiedziała w południe ogniem na syryjski ostrzał Wzgórz Golan. Wystrzelony pocisk uzyskał bezpośrednie trafienie w grupę Syryjczyków, którzy wcześniej wystrzelili pocisk moździerzowy na Izrael.
    12 listopada 2012 r. przywódca libańskiego Hezbollahu, szejk Hassan Nasrallah powiedział: "Gaza jest codziennie bombardowana, są dziesiątki zabitych i rannych. Gdzie jest Liga Arabska?"

13 listopada 2012 r. palestyńscy terroryści wystrzelili rano ze Strefy Gazy rakietę Grad, która spadła w okolicy miasta Aszkelon. Rakietę wystrzelono pomimo obowiązującego zawieszenia broni.
    13 listopada 2012 r. prezydent Szimon Peres powiedział, że jeśli Hamas chce utrzymać spokój i porządek na południu, to niech wstrzyma ostrzał rakietowy izraelskich skupisk ludności cywilnej. "Jeśli chcecie normalnego życia dla mieszkańców Gazy, zatrzymajcie ostrzał. Jest to wezwanie także do tych, którzy dają pieniądze na Gazę."

13 listopada 2012 r. przedstawiciele wszystkich palestyńskich ugrupowań w Strefie Gazy zgodzili się w nocy na zawieszenie broni wynegocjowane przez egipski wywiad. Rzecznik Hamasu, Sami Abu Zuhri obwinił Izrael o obecną eskalację przemocy. Na zawieszenie broni nie zgodziła się jedynie najbardziej radykalna grupa terrorystyczna Salafi, powiązana z Al-Kaidą.
    13 listopada 2012 r. Siły Obronne Izraela otworzyły rano przejścia graniczne Erez i Kerem Szalom ze Strefą Gazy. Przystąpiono także do organizacji transferu katarskiej ropy naftowej do Gazy.
    13 listopada 2012 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Karnei Shomron w Samarii. Samochód został uszkodzony.

13 listopada 2012 r. nieznani sprawcy wymalowali w nocy antysemickie graffiti na budynku żydowskiego collegu w Norton, Massachusetts (USA).
    13 listopada 2012 r. izraelski ambasador przy ONZ, Ron Prosor złożył na ręce Rady Bezpieczeństwa ONZ oficjalny list protestacyjny przeciwko ostrzałowi rakietowemu ze Strefy Gazy. Prosor zażądał potępienie palestyńskiego przywództwa Hamasu, które dopuściło aby w ciągu dwóch dni wystrzelono na Izrael ponad 150 rakiet i pocisków moździerzowych.

 

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie serwisów informacyjnych: PAP, AP, Haaretz, Jerusalem Post, Arutz Sheva.

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII: Operacja "Filar Obronny"


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright © 2012 by Gedeon