OPERACJA  "FALOCHRON"  c.d.  -  HISTORIA
  - Operacja "Falochron"
 - lipiec-sierpień 2022 r.
  - Operacja "Przed świtem"


      - Jair Lapid
      - Deklaracja Jerozolimska

 

1 lipca 2022 r. premier Jair Lapid spotkał się z dyrektorem agencji bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet Ronenem Barem. Podczas spotkania omówiono zagrożenia oraz dane wywiadu w celu zapewnienia bezpieczeństwa kraju w okresie przedwyborczym.
    1 lipca 2022 r. dyrektor Israeli Securities Desk w Mercantile Bank, Daniel Georgi powiedział: "Prognoza OECD dla światowej gospodarki wynosi 3% w porównaniu do 4,5% z poprzedniej prognozy, a oczekuje się, że w 2023 r. wzrośnie o 2,75%. Tymczasem gospodarka Izraela wzrośnie w 2022 r. o 4,8% wobec wcześniejszej prognozy 4,9%. Ponieważ spadek wzrostu gospodarczego Izraela jest niewielki, wiele zachodnich państw jest gotowych podpisać umowy z izraelskimi firmami z zamkniętymi oczami, bez jakiejkolwiek dokładnej kontroli umów."

1 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 4 poszukiwanych Arabów.

2 lipca 2022 r. - Szabat.
    2 lipca 2022 r. Siły Obronne Izraela zidentyfikowały trzy bezzałogowe drony, które zbliżyły się do izraelskiej strefy ekonomicznej na Morzu Śródziemnym. Drony zostały wykryte we wczesnym etapie lotu i były przez cały czas monitorowane. Stwierdzono, że drony kierują się w kierunku platformy gazowej Karish. Zostały one przechwycone w optymalnym punkcie operacyjnym w bezpiecznej odległości od platformy. Jeden dron został zestrzelony przez samolot myśliwski F-16, a dwa pozostałe drony zestrzeliła korweta rakietowa INS "Eilat". Drony nadleciały od strony Libanu, a do ataku przyznał się Hezbollah. Według wstępnych danych, drony nie były uzbrojone i nie stanowiły żadnego realnego zagrożenia, a próba ich przelotu nad izraelską platformą miała cel propagandowy.
    2 lipca 2022 r. minister obrony Benny Gantz powiedział wieczorem: "Państwo Izrael jest gotowe do obrony swojej infrastruktury przed wszelkimi zagrożeniami. Organizacja terrorystyczna Hezbollah uniemożliwia państwu libańskiemu osiągnięcie porozumienia w sprawie granicy morskiej, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki i dobrobytu narodu libańskiego. Dzieje się tak pomimo chęci państwa Izrael do posunięcia się naprzód w negocjacjach i znalezienia rozwiązania w tej sprawie. Państwo Izrael będzie nadal bronić swoich aktywów. Jesteśmy zobowiązani i zachowamy nasze prawo do działania i reagowania na wszelkie zagrożenia." Premier Jair Lapid powiedział: "Mówię wszystkim naszym przeciwnikom, od Gazy po Teheran, od wybrzeży Libanu po Syrię: Nie sprawdzajcie nas! Izrael będzie wiedział, jak użyć swojej siły w obliczu każdego zagrożenia i wroga."

2 lipca 2022 r. syryjskie media poinformowały, że izraelskie siły powietrzne zbombardowały rano cele w rejonie nadmorskiego miasta Tartus. Izraelskie samoloty miały rzekomo uderzyć od strony Morza Śródziemnego. Tartus, wraz z bazą lotniczą Hmeimim w pobliskiej prowincji Latakia, są głównymi rosyjskimi bazami w Syrii. Pod ich ochroną prowadzone są przerzuty irańskiej broni dla libańskiego Hezbollahu.
    2 lipca 2022 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że wyżsi izraelscy oficerowie wzięli udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych "African Lion 2022" w Maroku. Ćwiczenia były zorganizowane przez Stany Zjednoczone, a udział w nich wzięło ponad 7,5 tys. żołnierzy z 10 krajów, w tym z Ghany, Senegalu, Brazylii, Francji i Wielkiej Brytanii. Obecni byli także obserwatorzy z NATO i po raz pierwszy oficerowie z Izraela.

3 lipca 2022 r. izraelscy żołnierze udaremnili w nocy próbę przemytu narkotyków przez granicę z Egiptem. Wartość przejętego haszyszu i kokainy to 9 mln szekli.
    3 lipca 2022 r. rano premier Jair Lapid otworzył posiedzenie rządu: "Naszym celem w nadchodzących miesiącach będzie takie kierowanie rządem, jakby nie odbywały się wybory. Obywatele Izraela mają prawo do rządu, który nieprzerwanie działa. Tego oczekuję od moich kolegów ministrów. Problem edukacyjnego kryzysu nie może czekać. Nie można odkładać kwestii budżetów szpitali. Irańczycy, Hamas i Hezbollah nie będą czekać. Musimy z determinacją działać przeciwko nim na każdej arenie i właśnie to robimy. Wczoraj Siły Obronne Izraela przechwyciły trzy wrogie bezzałogowe drony, które próbowały zaszkodzić izraelskiej infrastrukturze na wodach gospodarczych Izraela. Hezbollah kontynuuje drogę terroryzmu i szkodzi zdolności Libanu do osiągnięcia porozumienia w sprawie granicy morskiej. Izrael nadal będzie bronił siebie, swoich obywateli i swoich aktywów. Ten rząd będzie działał dla dobra obywateli kraju, tak jak to robił przez cały miniony rok. Będziemy podejmować decyzje, będziemy działać i nadal będziemy wzmacniać siłę gospodarczą, dyplomatyczną i bezpieczeństwo Izraela."
    3 lipca 2022 r. Izrael i Stany Zjednoczone postanowiły współpracować w celu zwiększenia cyberobrony infrastruktury krytycznej w obu krajach. W tym celu fundacja BIRD Cyber zapewni dotacje w wysokości 1,5 mln dolarów na projekty, finansując do 50% kosztów naukowo-badawczych.

3 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 4 poszukiwanych Arabów oraz przejęto nielegalną broń.

4 lipca 2022 r. ministerstwo obrony poinformowało, że ukończono rozminowywanie obszaru o powierzchni 170 hektarów, położonego w południowej części Morza Martwego. Dotyczy to trzech obszarów: Nahal Tamar, Neot Hakikar i Neot Hovev. Oczyszczone grunty będą wykorzystywane pod rolnictwo, turystykę i przemysł.
    4 lipca 2022 r. prezydent Isaac Herzog rozmawiał ze swoim polskim odpowiednikiem, prezydentem Andrzejem Dudą. obaj prezydenci omówili perspektywy rozwoju dwustronnych stosunków i uzgodnili, że po roku nieporozumień i zerwania bliskich więzi, teraz pełne stosunki dyplomatyczne zostaną przywrócone "na właściwy kurs". Herzog wspólnie z premierem Jairem Lapidem wystąpił o powrót polskiego ambasadora do Izraela, a prezydent Duda zgodził się na to. Nowy desygnowany ambasador Izraela w Polsce złoży listy uwierzytelniające w ciągu najbliższych kilku dni. Obaj prezydenci wyrazili nadzieję, że wszelkie przyszłe problemy między Polską a Izraelem będą rozwiązywane na drodze szczerego i otwartego dialogu oraz w duchu wzajemnego szacunku.
    4 lipca 2022 r. Bank Izraela ogłosił najwyższą od 11 lat podwyżkę procentowej stopy referencyjnej, aby powstrzymać szybko rosnącą inflację. W swojej trzeciej takiej decyzji w ciągu niespełna trzech miesięcy bank centralny podniósł stopę z 0,75% do 1,25%. Prezes Banku Izraela, prof. Amir Jaron powiedział, że centralny bank jest nieugięty w kwestii schłodzenia inflacji i przywrócenia jej do celu inflacyjnego. "Naszą wiodącą rolą jest praca nad sprowadzeniem inflacji z powrotem do docelowego zakresu przy jednoczesnym utrzymaniu jak najwyższego poziomu aktywności gospodarczej. Obecnie rosnąca inflacja jest częściowo spowodowana czynnikami zewnętrznymi, co do których istnieje duża niepewność, takimi jak wojna w Ukrainie i trwające zakłócenia łańcuchów dostaw. Dlatego Komitet Monetarny rozpoczął proces zmniejszania podaży pieniądza. Jesteśmy zdeterminowani, aby przywrócić inflację do założonego przez rząd celu, a nasze działania mają na celu urzeczywistnienie tego, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w tym rozwój gospodarczy w Izraelu i na całym świecie."
    4 lipca 2022 r. lokalne Biuro Praw Człowieka ONZ poinformowało, że od stycznia do czerwca b.r. izraelskie siły bezpieczeństwa zabiły w Judei i Samarii 60 Palestyńczyków, czyli o 46% więcej niż w pierwszym półroczu minionego roku. W całym 2021 r. zginęło 78 Palestyńczyków (24 w 2020 r.). Raport ONZ stwierdza: "Siły Obronne Izraela, policja graniczna i izraelska policja używają śmiertelnej siły w sposób, który wydaje się całkowicie niezgodny z międzynarodowymi prawami dotyczącymi praw człowieka. W wielu incydentach wydaje się, że Izraelskie siły jako pierwsze używają śmiertelnej siły, a nie jako ostatniej deski ratunku, aby stawić czoła rzekomemu zagrożeniu." Raport nie wspomniał jednak o fali palestyńskiego terroru, w której zginęło 18 Izraelczyków, w skutek czego Siły Obronne Izraela rozpoczęły 31 marca b.r. operację "Falochron", która nadal jest kontynuowana.
    4 lipca 2022 r. popołudniem Siły Obronne Izraela wydały oświadczenie: "Od marca 2022 r. w licznych atakach terrorystycznych w Izraelu zginęło 19 osób. W odpowiedzi na tę śmiertelną falę terroru, izraelskie siły bezpieczeństwa rozpoczęły działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii mające na celu udaremnienia dalszych potencjalnych ataków terrorystycznych, zatrzymanie działalności terrorystycznej i ochronę izraelskich cywilów. W dniu 11 maja 2022 r. żołnierze Sił Obronnych Izraela prowadzili działalność antyterrorystyczną w rejonie Dżeninu. Podczas tych działań operacyjnych, palestyńscy bandyci ciężko i bezpośrednio ostrzelali izraelskich żołnierzy. Blisko zakończenia izraelskich działań antyterrorystycznych w tym obszarze, dziennikarka Shireen Abu Aqleh została trafiona kulą. Od czasu tego tragicznego incydentu, Siły Obronne Izraela badają i sprawdzają okoliczności śmierci pani Abu Aqleh. Szef Sztabu Generalnego zlecił specjalnemu zespołowi zadaniowemu złożonemu z ekspertów z różnych dziedzin, jak najdokładniejsze zrekonstruowanie i odtworzenie okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo wykazało, że na podstawie dostępnych informacji nie można ustalić źródła oddania strzału, który doprowadził do śmierci pani Abu Aqleh. Dochodzenie ostatecznie ustaliło, że żaden żołnierz Sił Obronnych Izraela nie strzelał celowo do pani Abu Aqleh. W ubiegłą sobotę Koordynator Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych dla Izraela i Autonomii Palestyńskiej (USSC) otrzymał od palestyńskich władz kulę, która rzekomo zabiła dziennikarkę Shireen Abu Akleh, w celu przeprowadzenia profesjonalnego i bezstronnego badania balistycznego. Dochodzenie było pod nadzorem generała porucznika Michaela R. Fenzela, a wczoraj ta kula została zwrócona palestyńskim władzom. Badanie balistyczne przeprowadzono w laboratorium kryminalistycznym w Izraelu. Izraelscy eksperci zbadali pocisk, aby ustalić związek między pociskiem a bronią, z której została wystrzelona. Podczas całego procesu obecni byli przedstawiciele USSC. Pomimo tych wysiłków, stan fizyczny pocisku i jakość jego cech, nie pozwaliły na jednoznaczne stwierdzenie, czy pocisk został wystrzelony z badanej broni. Szef Sztabu Generalnego generał Aviv Kohavi, nakazał dalsze badanie i śledztwo w sprawie tego incydentu, przy użyciu wszelkich dostępnych środków. Generał Kochavi zobowiązał się do przejrzystości i poszukiwania prawdy. Decyzja Wojskowego Rzecznika Generalnego o wszczęciu śledztwa zostanie podjęta po zakończeniu dochodzenia prowadzonego przez Siły Obronne Izraela."

4 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 13 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń. W miejscowości Beitunia na południu Samarii, żołnierzy obrzucono koktajlami Mołotowa, a w Dżeninie rzucono w nich ładunki wybuchowe oraz doszło do wymiany ognia.

4 lipca 2022 r. Stany Zjednoczone opublikowały wyniki badania balistycznego pocisku, który w maju b.r. zabił palestyńską dziennikarkę Al-Jazeera Shireen Abu Aqleh podczas wymiany ognia między izraelskimi żołnierzami a terrorystami w Dżeninie. Departament Stanu USA wydał oświadczenie: "Po niezwykle szczegółowej analizie kryminalistycznej będącej częścią postępowania nadzorowanego przez Koordynatora Bezpieczeństwa USA (USSC), niezależni śledczy nie mogli dojść do ostatecznego wniosku dotyczącego pochodzenia kuli, która zabiła palestyńsko-amerykańską dziennikarkę Shireen Abu Aqleh. Eksperci balistyczni ustalili, że kula została poważnie uszkodzona, co uniemożliwiło jednoznaczne wnioskowanie. Oprócz analizy kryminalistycznej i balistycznej, USSC uzyskał pełen dostęp zarówno do wyników dochodzeń przeprowadzonych w minionych tygodniach przez Sił Obronnych Izraela, jak i Autonomię Palestyńską. Podsumowując oba śledztwa, USSC doszedł do wniosku, że prawdopodobnie strzały oddane z pozycji izraelskich były odpowiedzialne za śmierć Shireen Abu Aqleh. USSC nie znalazł powodu, by sądzić, że było to celowe działanie, ale raczej wynik tragicznych okoliczności podczas operacji wojskowej prowadzonej w dniu 11 maja 2022 r. przez Siły Obronne Izraela przeciwko frakcjom palestyńskiego Islamskiego w Dżeninie, która nastąpiła po serii ataków terrorystycznych w Izraelu. Stany Zjednoczone doceniają i nadal zachęcają do współpracy między Izraelem i Autonomią Palestyńską w tej ważnej sprawie. Będziemy nadal zaangażowani w kolejne kroki w tej sprawie i wzywamy do odpowiedzialnych działań."
    4 lipca 2022 r. amerykański gigant przemysłu obronnego Boeing i Izrael podpisały umowę o współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa amerykańskiego przemysłu lotniczego przed cyberatakami. Dyrektor Izraelskiej Narodowej Dyrekcji Cybernetycznej (INCD) Gaby Portnoy powiedziała: "Sektor przemysłu lotnictwa cywilnego charakteryzuje się wieloma osiągnięciami technologicznymi, które tworzą złożone wyzwania cybernetyczne. Te zmiany wymagają wcześniejszych przygotowań do właściwej cyberobrony." Koncern Boeing jest trzecim co do wielkości eksporterem sprzętu obronnego na świecie, a jako największy w Stanach Zjednoczonych ma klientów w ponad 150 krajach w zakresie sprzedaży śmigłowców, samolotów i technologii kosmicznych. Umowa dotyczy pełnego zakresu dzielenia się informacjami wywiadu cybernetycznego, identyfikowania zagrożeń, współpracy nad zagrożeniami, niwelowania skutków potencjalnych szkód i współpracy nad różnymi rodzajami cyberobrony dla cywilnych lotnisk.
    4 lipca 2022 r. Siły Obronne Izraela rozpoczęły udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych "Blue Sky" w Rumunii. W ramach ćwiczeń już wczoraj samoloty transportowe C-130 i C-130J Hercules przeleciały do Rumunii. W ramach ćwiczeń, lotnictwo będzie realizować loty na niskich wysokościach w dzień i w nocy. Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności powietrznych sił transportowych.
    4 lipca 2022 r. rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło Izrael za rzekomy atak w Syrii z zeszłego tygodnia. "Zdecydowanie potępiamy takie nieodpowiedzialne działania, które naruszają suwerenność Syrii oraz podstawowe normy prawa międzynarodowego, i domagamy się bezwarunkowego zaprzestania tych ataków."

5 lipca 2022 r. rano palestyński terrorysta zaatakował nożem ortodoksyjnego Żyda idącego do jesziwy w mieście Givat Szmuel. Izraelczyk został ciężko ranny i w stanie krytycznym przewieziono go do szpitala. Po operacji jego stan ustabilizował się. Napastnik zbiegł, został jednak dzień później zatrzymany.
    5 lipca 2022 r. komisarz izraelskiej policji Kobi Shabtai ostrzegł, że siły policyjne są napięte do granic możliwości: "W tym roku utrzymuje się kumulacja zdarzeń, które jeszcze nie zakończyły się. Rozciągnęliśmy izraelską policję do granic jej możliwości, a kosztem jest wypalenie zawodowe. Zbliżamy się do sytuacji, w której gdy nastąpi nagły wypadek morderstwa lub gwałtu - nie będziemy w stanie przybyć w ciągu kilku minut, a może się zdarzyć, że w ogóle nie będziemy mogli przyjechać." Nadal rośnie liczba odchodzących policjantów z powodu niskich płac i trudów pracy - tylko w maju b.r. odeszło 101 funkcjonariuszy policji, z czego 71% z powodu niskich zarobków.
    5 lipca 2022 r. wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelskich policjantów w dzielnicy Silwan we wschodniej Jerozolimie. Rannych zostało 2 policjantów. Policja została wezwana z powodu bójki między lokalnymi mieszkańcami. Jeden z policjantów oddał strzały w powietrze, gdyż czuł zagrożenie swego życia.

5 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 6 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń. Do starć doszło w Dżeninie na północy Samarii.
    5 lipca 2022 r. popołudniem palestyńscy terroryści ostrzelali z przejeżdżającego samochodu izraelski posterunek wojskowy przy placówce osadniczej Homesh w północno zachodniej Samarii. Nikt nie odniósł obrażeń. Siły bezpieczeństwa rozpoczęły obławę za sprawcami.

5 lipca 2022 r. popołudniem premier Jair Lapid wylądował na lotnisku Charlesa DeGaulle w Paryżu, gdzie został przywitany przez ambasadora Izraela we Francji Jael German, ambasador Izraela przy OECD Haima Asrafa i francuską straż honorową. Po przejeździe do Pałacu Elizejskiego spotkał się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macron, któremu przekazał mapy i materiały dowodzące, że terrorystyczna organizacja Hezbollah sabotuje działalność sił ONZ stacjonujących w południowym Libanie. Lapid powiedział: "Francja jest nie tylko wiodącym krajem w Europie, ale także jednym z krajów prowadzących negocjacje z Iranem w sprawie umowy nuklearnej. Możemy mieć spory co do treści umowy, ale zgadzamy się co do faktów, a fakty są takie, że Iran łamie porozumienie i nadal rozwija swój program nuklearny, ukrywa informacje przed światem, wzbogaca uran ponad poziom dozwolony i usunął kamery ze swoich obiektów nuklearnych. Na to świat musi zareagować. Panie prezydencie, w 2018 roku był Pan pierwszym światowym przywódcą, który mówił o potrzebie nowego porozumienia z Iranem. Porozumienie, które będzie bardziej efektywne i lepiej zdefiniowane, porozumienie bez daty wygaśnięcia, porozumienie ze skoordynowaną presją międzynarodową, które uniemożliwiłoby Iranowi stanie się nuklearnym państwem. Miałeś wtedy rację, a dziś masz jeszcze większą rację. Obecna sytuacja nie może dłużej trwać, gdyż doprowadzi do nuklearnego wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie, co zagrozi światowemu pokojowi. Wszyscy musimy współpracować, aby temu zapobiec. Zawsze, gdy dochodzi do aktu terroru, Iran jest gdzieś w pobliżu. Niedawno rząd turecki ujawnił irańskie komórki, które planowały zamordowanie w Stambule niewinnych izraelskich turystów. Kilka dni temu irańskie bezzałogowe drony próbowały zaatakować izraelską platformę gazową. Te bezzałogowe drony zostały wysłane przez Hezbollah, organizację terrorystyczną, która zagraża stabilności Libanu, narusza jego suwerenność, popycha go w kierunku niebezpiecznej eskalacji z Izraelem i szkodzi narodowym interesom Libanu - kraju, o którym wiem, że jest bliski twojemu sercu. Hezbollah ma w Libanie ponad sto tysięcy rakiet wycelowanych w Izrael. Próbuje zaatakować nas irańskimi rakietami i bezzałogowymi dronami. Biorąc pod uwagę te powtarzające się ataki, Izrael z pewnością nie będzie siedzieć i nic nie robić." Macron odniósł się do negocjacji pokojowych z Autonomią Palestyńską i powiedział: "Nie ma lepszego czasu niż ten, aby powrócić do rozmów z Palestyńczykami - wiem, że możesz być osobą, która poprowadzi tę sprawę."
    5 lipca 2022 r. minister obrony Benny Gantz podczas pobytu w Grecji opublikował zdjęcia satelitarne i informacje wywiadowcze dotyczące irańskiej aktywności wojskowej na Morzu Czerwonym. W obszarze tym regularnie działają: okręt desantowy "Hengam", dwa okręty pomocnicze "Bandar Abbas" oraz fregata "Mowj". Stanowi to zagrożenie dla szlaków handlowych, a zwłaszcza dla tankowców. Gantz ostrzegł, że Izrael monitoruje cały region i będzie z całą siłą działał w obronie swoich obywateli i interesów.
    5 lipca 2022 r. rosyjski rząd nakazał Agencji Żydowskiej zaprzestania wszelkiej działalności wewnątrz Rosji. Nakaz może bezpośrednio podważyć zdolność aliji i emigracji rosyjskich Żydów do Izraela, tym bardziej, że większość międzynarodowych linii lotniczych zaprzestała latać do Rosji.

6 lipca 2022 r. wieczorem sekretarz stanu USA Antony J. Blinken rozmawiał z premierem Jairem Lapidem, któremu pogratulował objęcia funkcji premiera. Sekretarz potwierdził niezachwiane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w partnerstwo z Izraelem, bezpieczeństwo Izraela i przeciwdziałanie wspólnym zagrożeniom, w tym ze strony Iranu. Podkreślił również poparcie Stanów Zjednoczonych dla wznowienia procesu pokojowego z Palestyńczykami i wynegocjowania porozumienia na zasadzie dwupaństwowej.
    6 lipca 2022 r. w Izraelu wykryto 10 487 nowych przypadków koronawirusa. Obecnie aktywnych jest 73 525 przypadków, z czego 1 168 przebywa w szpitalach - w tym 50 osób jest podłączonych pod respiratory, a 2 pod ACMO. Przeprowadzono 40 300 testów, z których 30,2% było pozytywnych. Współczynnik infekcji wynosi 1,02.

6 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 24 poszukiwanych Arabów. W rejonie Dżeninu doszło do wymiany ognia z terrorystami, w którym zginął 1 Palestyńczyk.

6 lipca 2022 r. syryjskie media poinformowały, że wieczorem Izraelczycy wystrzelili rakietę, która zabiła wysokiego dowódcę milicji w wiosce Hadar na Wzgórzach Golan. Zabity to Farid Fouad Mustafa, który był powiązany z Hezbollahem. Zginął on przy swoim domu, gdy w rejonie aktywne były izraelskie drony zwiadowcze.
    6 lipca 2022 r. australijski kolarz Simon Clarke, należący do pierwszej zawodowej izraelskiej drużyny kolarskiej Israel-Premier Tech, wygrał piąty etap wyścigu Tour de France. Grupa Israel-Premier Tech została założona pod koniec 2014 r. przez Rona Barona i Ran Margaliot z siedzibą w Izraelu.
    6 lipca 2022 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas spotkał się w Algierii z przywódcą Hamasu Ismailem Hanije. Nie ujawniono przebiegu spotkania, ani treści rozmów. Było to pierwsze takie spotkanie od sześciu lat.

7 lipca 2022 r. minister obrony Benny Gantz ujawnił rano, że bezzałogowe drony, które Siły Obronne Izraela zestrzeliły w sobotę nad Morzem Śródziemnym, były wyprodukowane w Iranie. "Musimy powiedzieć, że Hezbollah działa jako wysłannik Iranu. Jego główną bronią jest broń produkowana w Iranie - bez względu na to, czy tam została wyprodukowana, czy tam została zdobyta technologia, my nadal będziemy działać w każdym miejscu, w którym będziemy musieli."
    7 lipca 2022 r. minister spraw wewnętrznych Ajelet Shaked i minister bezpieczeństwa publicznego Omer Barlev podpisali w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie umowę dotyczącą wymiany kluczowych informacji bezpieczeństwa w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Ze strony Stanów Zjednoczonych umowę podpisał zastępca ambasadora Jonathan Shriera. Jest to kolejny krok w kierunku zwolnienia obywateli Izraela z obowiązku uzyskania wizy turystycznej przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Pierwszym wymogiem było ujawnienie wszystkich informacji kryminalnych dotyczących bezpieczeństwa podróżnych wchodzących na pokład samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych (podpisane w marcu). Drugi wymóg dotyczy korzystania z danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) - kodu, który jest powiązany z bazą danych pasażerów, gromadzonych przez przewoźników lotniczych, co umożliwia zarządzanie rezerwacjami i odprawą on-line - przy czym służby bezpieczeństwa mogą odkryć wzorce zachowań przestępczych. Podpisanie drugiego wymogu pozwoli Izraelowi na wymianę informacji z amerykańskim Federalnym Biurem Śledczym (FBI). Ambasador Shrier powiedział: "To porozumienie jest ważne dla współpracy między naszymi dwoma krajami, a także jest ważnym krokiem w promowaniu przystąpienia Izraela do programu zniesienia wiz. Pozwoliłoby to na jeszcze silniejszą przyjaźń między naszymi krajami."
    7 lipca 2022 r. Izrael i Turcja parafowały umowę o cywilnym ruchu lotniczym, która ma umożliwić izraelskim liniom lotniczym wznowienie lotów do Turcji.
    7 lipca 2022 r. ambasador Izraela na Ukrainie Michael Brodsky powiedział: "Wybuchu wojny w Ukrainie oczekiwano na kilka dni przed jej wybuchem, ale gdy to się stało, to nikt nie spodziewał się takiej pożogi, i to w Europie Środkowej. Przy tej okazji chcę pochwalić profesjonalizm izraelskich dziennikarzy, którzy często z narażeniem własnego życia relacjonują wojnę. Oni wiernie wykonali swoje zadania. Natomiast ja, na trzy dni zanim wojna stała się rzeczywistością, znalazłem się przed trudnym dylematem. Czy powinienem odesłać swoich pracowników do domu do Izraela, czy zatrzymać ich na Ukrainie, aby pomagać unieruchomionym tam Izraelczykom, ukraińskim Żydom i innym, którzy będą desperacko próbować dostać się do granicy? Oni oczywiście pozostali i na wiele różnych sposobów pomagali potrzebującym, niezależnie od tego, czy nieszczęśni ludzie i ich rodziny były Żydami, czy też nie. Chociaż nie jest to wojna, w którą Izrael jest bezpośrednio zaangażowany, jesteśmy nią dotknięci i musimy przemyśleć odpowiedzi na wiele pytań. Czy Izrael powinien okazywać solidarność z ukraińskim narodem? W jakim stopniu wojna może ulec eskalacji? Czy jest możliwość, że ona stanie się jądrowa? Poza grobem rabina Nachmana w Humaniu, Izrael nie ma żadnych strategicznych interesów w Ukrainie. Obecnie, pomimo niebezpieczeństw wojny, wielu jest tak upartych, że wciąż jeżdżą do Humania. Jeśli chodzi o Rosję, dla Izraela wielkim pytaniem jest, czy być częścią Zachodu i przyłączyć się do sankcji wobec Moskwy, czy też utrzymywać strategiczne relacje z Kremlem. Nie ma żadnych wątpliwości, że Izrael jest po stronie Ukrainy, ale Jerozolima musi być ostrożna w tym, co mówi i co robi. Arabską wiosnę wywołały rosnące ceny. Jest to sytuacja, która dzisiaj ma miejsce w wielu krajach na całym świecie. Przed wojną Ukraina była uważana za spichlerz świata, ale od początku wojny jest coraz trudniej wywieźć pszenicę z tego kraju, w wyniku czego ceny żywności na całym świecie rosną. Wpływa to nie tylko na żywność, ale także znacznie wzrosły ceny paliw i wzrasta niestabilność gospodarcza. Do tego wszystkiego dochodzą niepokojące wpływy rosyjskie na całym Bliskim Wschodzie, a w szczególności w Syrii. To nie jest dobre dla Izraela. Faktem nie znanym powszechnie jest to, że około 30 tys. ukraińskich programistów pracuje dla izraelskich firm high-tech. Niektórym udało się wydostać z Ukrainy, ale większość została zmuszona do pozostania. Zespoły programistów komputerowych mogą pracować zdalnie, ale pracownicy budowlani muszą pracować na miejscu budowy. Problem w tym, że skoro ukraińskie przepisy nakazują pełnosprawnym mężczyznom wstąpienie do wojska i nie pozwalają im na opuszczenie kraju, robotnicy budowlani muszą wstąpić do wojska i pozostać na Ukrainie. Ma to poważny wpływ na różne projekty budowlane w Izraelu. Przed wojną wielu Izraelczyków miało znaczne inwestycje w nieruchomości na Ukrainie. Ich potencjał był wtedy ogromny. Ale wojna postawiła branżę nieruchomości na głowie, a Izraelczycy ponieśli dotkliwe straty. Ale chyba najgorszym efektem wojny dla żydowskiego świata jest to, że pogorszyły się stosunki z rosyjskimi Żydami, ponieważ oni są karani tak samo jak reszta Rosji, a sankcje wykluczyły ich udział w Igrzyskach Machabejskich. Żydzi w Rosji cierpią z powodu międzynarodowych sankcji. Rosjanie twierdzą, że chcą denazyfikacji Ukrainy, ale to absurd, gdyż prezydent i były premier Ukrainy są Żydami, podobnie jak kilka innych osób w rządzie i parlamencie. Sprawa żydowska w Ukrainie jest wielka. Ukraińcy są świadomi Holokaustu, Babiego Jaru, i widzą paralele z tym, co dzieje się za Rosjan. Ten temat wciąż pojawia się w dyskusjach o losie Ukrainy. Z perspektywy Izraela ta wojna powinna zakończyć się tak szybko, jak to możliwe. Nie ma w niej żadnych jasnych punktów. Dopiero zaczynamy dostrzegać implikacje tej wojny."
    7 lipca 2022 r. ambasador Ukrainy w Izraelu Jewgen Kornijczu zapowiedział, że w związku z trwającą wojną ukraińsko-rosyjską, w tym roku nie będzie możliwości odwiedzania przez Żydów miasta Humań podczas święta Rosz HaSzanna. "Z powodu obaw o życie i dobro odwiedzających Ukrainę, oraz w świetle trwającej wojny w naszym kraju, mimo wszelkich wysiłków nie możemy zapewnić bezpieczeństwa pielgrzymującym do grobu rabina Nachmana z Bresłowa i dlatego nie zezwolimy turystom i gościom na wjazd na Ukrainę."
    7 lipca 2022 r. minister obrony Benny Gantz ujawnił, że od podpisania dwa lata temu Porozumień Abrahamowych, izraelski eksport broni do krajów arabskich znacznie wzrósł. W okresie tym izraelscy urzędnicy odbyli 150 spotkań z regionalnymi sojusznikami i podpisali liczne umowy na sprzedaż uzbrojenia o łącznej wartości przekraczającej 3 mld dolarów. Ocenia się, że wojna w Ukrainie podsyci zainteresowanie izraelskimi systemami obronnymi w europejskich armiach, co doprowadzi do zawarcia kolejnych kontraktów.

7 lipca 2022 r. wieczorem minister obrony Benny Gantz spotkał się w Ramallah z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem. Spotkanie odbyło się w związku z muzułmańskim świętem Id al-Adha oraz w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa i koordynacji działań przed wizytą prezydenta Joe Bidena w Izraelu. Gantz poinformował Abbasa o złożoności nadchodzącego okresu w Izraelu i obaj zgodzili się kontynuować koordynację bezpieczeństwa oraz unikać działań, które mogą powodować niestabilność.

8 lipca 2022 r. w nocy palestyńscy terroryści ostrzelali izraelski posterunek wojskowy przy osiedlu żydowskim Einav w północno zachodniej Samarii. Nikt nie odniósł obrażeń. Wojsko rozpoczęło obławę za sprawcami ataku.

9 lipca 2022 r. - Szabat.
    9 lipca 2022 r. ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło, że w obliczu politycznych zawirowań w Sri Lance, zaleca się Izraelczykom, aby nie podróżowali do tego kraju. Izraelczycy, którzy już są w tym kraju, powinni postępować zgodnie z instrukcjami lokalnych sił bezpieczeństwa i trzymać się z dala od stref protestujących. Zalecono jak najszybsze opuszczenie Sri Lanki.

9 lipca 2022 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie postanowiły przekazać 25 mln dolarów arabskiemu szpitalowi w Jerozolimie, z pominięciem Autonomii Palestyńskiej. Ten szpital ma w tym tygodniu odwiedzić prezydent Joe Biden i tam planuje ogłosić udzielenie przez Stany Zjednoczone pomocy dla szpitali w Autonomii Palestyńskiej.

10 lipca 2022 r. na porannym posiedzeniu rządu premier Jair Lapid powiedział: "Jesteśmy na początku historycznego tygodnia. W środę wyląduje tu prezydent Joe Biden, jeden z najbliższych przyjaciół Izraela w amerykańskiej polityce, który kiedyś powiedział o sobie: Nie musisz być Żyd aby być syjonistą, a ja jestem syjonistą. Ta wizyta będzie dotyczyć zarówno wyzwań, jak i możliwości. Dyskusja przede wszystkim skupi się na kwestii Iranu. Wczoraj ujawniono, że Iran wzbogaca uran w zaawansowanych wirówkach, całkowicie łamiąc podpisane porozumienia. Międzynarodowa odpowiedź musi być zdecydowana: powrócić do Rady Bezpieczeństwa ONZ i z pełną mocą uruchomić mechanizm sankcji. Izrael ze swojej strony zastrzega sobie pełną swobodę działania, dyplomatyczną i operacyjną, w walce z irańskim programem atomowym. Jest to okazja, by jeszcze raz podziękować Stanom Zjednoczonym za nie zniesienie sankcji nałożonych na irańską gwardię rewolucyjną. Iran stoi za Hezbollahem i wspiera Hamas, a irańskie komórki terrorystyczne próbowały ostatnio zamordować izraelskich turystów w Stambule. Izrael nie będzie stał bezczynnie, gdy Iran będzie próbował nas zaatakować. Nasze służby bezpieczeństwa wiedzą, jak dotrzeć do każdego, gdziekolwiek on będzie - i właśnie to zrobią. Porozmawiamy z prezydentem i jego zespołem o rozszerzeniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa przeciwko wszelkim zagrożeniom. Z Jerozolimy samolot prezydencki poleci do Arabii Saudyjskiej. Zabierze ze sobą nasze przesłanie pokoju i nadziei. Izrael wyciąga rękę do wszystkich krajów regionu i wzywa je do budowania z nami więzi, nawiązywania relacji z nami i zmienienia historię dla naszych dzieci."
    10 lipca 2022 r. izraelska policja poinformowała, że w związku z wizytą prezydenta Joe Bidena w Izraelu, przeprowadzona zostanie operacja "Niebieska Tarcza 3", w ramach której w różne działania zostanie zaangażowanych 16 tys. funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Lotnisko Ben Guriona wstrzyma ruch lotniczy, aby zaspokoić potrzeby samolotu prezydenckiego Air Force One. Na lotnisku Ben Guriona prezydentowi zostanie zaprezentowana bateria Iron Dome oraz prototyp izraelskiego laserowego systemu obrony przeciwrakietowej Iron Beam. Następnym przystankiem prezydenta w Izraelu będzie Yad Vashem, do którego doleci helikopterem z lotniska. Oczekuje się, że spotka się tam z dwoma kobietami, które przeżyły Holokaust, które mają podwójne obywatelstwo amerykańsko-izraelskie. Autostrada nr 1 z lotniska do Jerozolimy będzie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach w godzinach od 15.00 do 17.00, aby konwój prezydencki mógł bezpiecznie podróżować. Zamknięta zostanie również autostrada nr 6 w okolicy lotniska, oraz ruch na alternatywnych trasach na wschód. Policja ostrzega, że w rezultacie tego mogą powstać korki. To samo powtórzy się w piątek, gdy świta Bidena będzie wracać na lotnisko z wizyty w Ramallah. W Jerozolimie prezydent weźmie udział w uroczystości otwarcia Igrzysk Maccabi na Teddy Stadium. Wtedy zostaną zamknięte okoliczne drogi w mieście. Biden zatrzyma się w zabytkowym hotelu King David. King David Street przed hotelem będzie zamknięty dla ruchu innego niż samochody służbowe i eskorta policji. Trasy autobusowe już zostały przekierowane na inne ulice. Apartamenty prezydenckie mają niezależną klimatyzację na wypadek ataku gazowego i są zbudowane tak, aby wytrzymały nawet atak bombowy. W operacji wezmą udział Siły Obronne Izraela, które zwiększą liczbę żołnierzy w Judei, Samarii i na granicy ze Strefą Gazy, aby natychmiast reagować na wszelkie zamieszki lub wystrzelenie rakiet.
    10 lipca 2022 r. wieczorem premier Jair Lapid rozmawiał telefonicznie z egipskim prezydentem Abdelem Fattahem el-Sisi. Obaj przywódcy omówili kwestie dwustronne i regionalne oraz podkreślili znaczenie porozumienia pokojowego między Egiptem a Izraelem, które położyło podwaliny pod strategiczne relacje tych krajów i jest głównym filarem stabilności regionalnej. Obaj wyrazili swoje zaangażowanie w dalszy rozwój relacji, w tym w sferze gospodarczej. Sisi poruszył kwestię zbiorowego grobu egipskich żołnierzy z wojny sześciodniowej. Lapid zaznaczył, że polecił swojemu sekretarzowi wojskowemu gen. Avi Gil dogłębne zbadanie sprawy. Lapid zgodził się spotkać z egipskimi i palestyńskimi przywódcami w celu wzmocnienia negocjacji pokojowych.

10 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 5 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń. Wśród zatrzymanych jest terrorysta odpowiedzialny za ostrzelanie izraelskiego posterunku wojskowego przy osiedlu Einav w piątek.

10 lipca 2022 r. magazyn Washington Post opublikował wywiad z prezydentem Joe Bidenem na temat jego zbliżającej się podróży na Bliski Wschód. "W tym tygodniu pojadę na Bliski Wschód, aby rozpocząć nowy i bardziej obiecujący rozdział amerykańskiego zaangażowania. Ta podróż ma miejsce w kluczowym momencie dla regionu i przyczyni się do realizacji ważnych amerykańskich interesów. Bliski Wschód, który odwiedzę, jest bardziej stabilny i bezpieczny niż ten, który moja administracja odziedziczyła 18 miesięcy temu. Przez długi czas nie było widać żadnego procesu politycznego, który mógłby zakończyć toczące się walki w Iraku i Jemenie. W wyniku decyzji Trumpa dotyczących umowy nuklearnej z Iranem, powstała sytuacja, w której Stany Zjednoczone znalazły się osamotnione w izolacji. Teraz częstotliwość ataków sponsorowanych przez Iran, w porównaniu z wcześniejszymi dwoma laty, gwałtownie spadła. W odniesieniu do Iranu ponownie zjednoczyliśmy się z sojusznikami i partnerami w Europie i na całym świecie, aby odwrócić naszą izolację. Teraz to Iran jest i będzie odizolowany, dopóki nie powróci do umowy nuklearnej, którą mój poprzednik porzucił bez żadnego planu. W zeszłym miesiącu ponad 30 krajów przyłączyło się do nas, aby potępić brak współpracy Iranu z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w zakresie jego wcześniejszych działań nuklearnych. Moja administracja nadal będzie zwiększać naciski dyplomatyczne i gospodarcze, dopóki Iran nie będzie gotowy do powrotu do przestrzegania umowę nuklearną z 2015 r., na co jestem gotów. W odniesieniu do Izraela, pomogliśmy mu zakończyć wojnę w Gazie w zaledwie 11 dni. Współpracowaliśmy z Izraelem, Egiptem, Katarem i Jordanią, aby utrzymać pokój bez zezwalania terrorystom na uzbrajanie się. Odbudowaliśmy także więzi Stanów Zjednoczonych z Palestyńczykami. Współpracując z Kongresem, moja administracja przywróciła około 500 milionów dolarów na wsparcia dla Palestyńczyków, jednocześnie przekazując największy pakiet wsparcia dla Izraela - ponad 4 miliardy - w historii. A w tym tygodniu izraelski premier rozmawiał z prezydentem Autonomii Palestyńskiej po raz pierwszy od pięciu lat. Będę pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który poleci z Izraela do Dżiddy w Arabii Saudyjskiej. Ta podróż będzie również małym symbolem rozwijających się relacji i kroków w kierunku normalizacji między Izraelem a światem arabskim, nad których pogłębieniem i rozszerzeniem pracuje moja administracja. Podczas mojej podróży będę pamiętał miliony Amerykanów, którzy służyli w tym regionie, w tym mojego syna Beau i 7054 amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w konfliktach na Bliskim Wschodzie. I Afganistan po 11 września 2001 r. W przyszłym tygodniu będę pierwszym prezydentem, który odwiedzi Bliski Wschód, który po 11 września wreszcie jest bez amerykańskich wojsk zaangażowanych tam w misje bojowe. Moim celem jest, aby tak pozostało."

11 lipca 2022 r. linie lotnicze El Al poinformowały, że od przyszłego tygodnia pasażerowie niektórych lotów będą mogli odprawić się z lotniska w Hajfie, dzięki czemu zmniejszone zostaną zatory na lotnisku Ben Guriona. W pierwszym etapie usługa będzie oferowana tylko pasażerom linii El Al, ale wiele zagranicznych linii lotniczych już poprosiło o zaoferowanie tej usługi również ich pasażerom. Dzięki temu pasażerowie zostaną odprawieni dzień przed odlotem, aby w dzień odlotu spokojnie przyjechać na Ben Guriona i przejść bezpośrednio do "Duty Free" i stamtąd na swój lot. Jeden członek rodziny przyniesie bagaż całej rodziny do stoiska check-in, i ta osoba przedstawi paszporty całej rodziny. Procedura dotyczy lotów El Al na liniach do Nowego Jorku, Newark, Toronto, Bangkoku, Phuket, Johannesburga, londyńskiego lotniska Heathrow i Paryża. Na tym etapie usługa oferowana będzie tylko obywatelom Izraela i tylko od niedzieli do czwartku w godzinach od 14:00 i 20:00. Na początku sierpnia przeanalizowana zostanie możliwość dodawania lotów z innych linii lotniczych.
    11 lipca 2022 r. Israel Railways poinformowały, że w ten weekend pociągi do Beer Szewy nie będą kursować. Tymczasowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów są wynikiem konieczności przeprowadzenia corocznej konserwacji torów w rejonie Nitzanim w celu poprawy bezpieczeństwa.
    11 lipca 2022 r. Izraelski Instytut Demokracji opublikował wyniki najnowszego sondażu opinii publicznej, z którego wynika, że 75% Izraelczyków nie ufa administracji Bidena w sprawie negocjacji z Iranem. 54% Izraelczyków stwierdziła, że nie wierzy, że administracja Bidena rozważy interesy Izraela przy ustalaniu polityki wobec Izraela. Równocześnie 46% Izraelczyków wierzy, że Biden może być w stanie wynegocjować kompleksowe porozumienie między Izraelem a Arabią Saudyjską, prowadzące do nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych.
    11 lipca 2022 r. dyrektor zagranicznego biura amerykańskiej Partii Republikańskiej w Izraelu Ariel Sender powiedział: "Musimy zrozumieć, że to nie my jesteśmy powodem wizyty Bidena. Jesteśmy tylko wymówką. Biden musi zdobyć punkty i uważa, że Izrael jest dla niego najlepszym miejscem do zdobycia tych punktów, korzystając z Porozumień Abrahama, w których absolutnie nie miał żadnego udziału. Jesteśmy osłem, na którym Biden chce wjechać do Arabii Saudyjskiej. To tam znajdują się jego największe problemy i to tam będzie potrzebował znacznie bardziej merytorycznych rozwiązań niż u nas. W Izraelu Biden spróbuje przeforsuje listę żądań, które mogą być bardziej postępowe niż żądania prezydenta Obamy, aby w ten sposób uspokoić swoją bazę wyborców przed wyborami w połowie kadencji, potwierdzając w ten sposób przesunięcie polityki Demokratów w lewo od czasu, gdy Obama opuścił urząd. Biden jest w sytuacji prawie beznadziejnej. Przy całej jego miłości do Izraela, jego demokratyczna baza wyborcza jest bardzo radykalna i nie pozwoli mu być pozytywnie nastawionym do Izraela. Patrzymy na wyniki sondaży Bidena i widzimy prognozy wskazujące na znaczące zwycięstwo Republikanów w nadchodzących półroczach. Widzimy upadek kandydatów Demokratów i widzimy słabnącą pozycję Bidena. Nie znamy prezydenta, który w połowie kadencji miał poparcie mniejsz niż 40%. Po drugiej stronie, w tych samych sondażach widzimy wzrost poparcia dla Trumpa. Gospodarka się załamuje, inflacja i bezrobocie oraz ceny gazu rosną, co prowadzi do katastrofy. Pomimo tych wszystkich obecnych nieszczęść, rzeczą niewytłumaczalną jest to, że większość żydowskich wyborców nadal popiera Partię Demokratyczną. Jednak ortodoksyjna część społeczności żydowskiej coraz bardziej tęskni za powrotem Trumpa i będzie masowo głosować na Trumpa, jeśli on wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich." Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż ofensywnej broni dla Arabii Saudyjskiej, aby tylko przyśpieszyć zakończenie wojny w Jemenie i uzyskać zgodę na zwiększenie wydobycia ropy naftowej przez państwa Zatoki Perskiej.

11 lipca 2022 r. prezydent Isaac Herzog został uroczyście przywitany przez czeskiego prezydenta Milosa Zemana na Zamku Praskim w stolicy Czech. Podczas uroczystości odśpiewano hymny obu państw, a prezydenci dokonali przeglądu gwardii honorowej. Na początku uroczystego obiadu Herzog wręczył prezydentowi Zemanowi Prezydencki Medal Honoru Izraela, wręczając go po raz pierwszy w czasie swojej prezydentury. W swoim uzasadnieniu komitet doradczy izraelskiego prezydenckiego medalu honorowego zwrócił uwagę na głęboką przyjaźń czeskiego prezydenta z narodem żydowskim, jego konsekwentne poparcie dla Izraela na arenie międzynarodowej oraz jego politykę "zerowej tolerancji" wobec terroryzmu i antysemityzmu.
    11 lipca 2022 r. Stany Zjednoczone odrzuciły izraelski wniosek o zezwolenie izraelskim urzędnikom rządowym na przyłączenie się do wizyty prezydenta Joe Bidena w arabskim szpitalu Augusta Victoria w Jerozolimie. Oczekuje się, że Biden odwiedzi ten szpital w piątek rano, przed udaniem się do Betlejem na spotkanie z przewodniczącym Autonomii Palestyńskiej Mahmoudem Abbasem. W szpitalu Biden spotka się z palestyńskimi aktywistami. Podczas tej wizyty ma ogłosić przyznanie 100 mln dolarów pomocy dla sieci arabskich szpitali we wschodniej Jerozolimie. Do wizyty chciał dołączyć między innymi izraelski minister zdrowia Nitzan Horowitz. Urzędnicy administracji Bidena odrzucili ten wniosek, mówiąc, że jest to "prywatna wizyta", a nie polityczna. Biały Dom nic nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
    11 lipca 2022 r. brytyjski oddział Amnesty International ogłosił, że wypuści nową linię produktów zatytułowaną: "Koniec izraelskiego apartheidu". Kierownik tej kampanii Kristyan Benedict powiedział: "Nowe koszulki Amnesty UK i inne gadżety wspierające globalną kampanię #EndIsraeliApartheid - więcej wkrótce. Nasza kampania mająca na celu pomoc w zakończeniu okrutnego izraelskiego systemu apartheidu przeciwko Palestyńczykom spotkała się z doskonałym odzewem ze strony ludzi, którzy sprzeciwiają się rasizmowi i dyskryminacji. Spodziewamy się, że koszulki i inne produkty kampanii End Israeli Apartheid będą popularne. Pierwszy zestaw koszulek będzie dostępny w nadchodzących dniach, a kolejne są opracowywane we współpracy z palestyńskimi artystami. Wszelkie sugestie, że jest to próba destabilizacji Izraela lub że są antysemickie, są fałszywe i bezpodstawne oraz stanowią wyraźną próbę odwrócenia uwagi od nadużyć i naruszeń praw człowieka, jakich doznał naród palestyński."

12 lipca 2022 r. w Izraelu odbyły się wspólne ćwiczenia izraelskich i greckich sił powietrznych. W ramach ćwiczeń symulowano szeroki zakres scenariuszy walk powietrznych oraz tankowania w powietrzu.
    12 lipca 2022 r. minister obrony Benny Gantz zatwierdził dostawę dodatkowego sprzętu dla organizacji ratowniczych i cywilnych na Ukrainie. Dostawa obejmie: 1500 hełmów, 1500 kamizelek ochronnych, setki kombinezonów ochronnych do rozminowywania, 1000 masek przeciwgazowych i kilkadziesiąt filtrów CBRN. Sprzęt został zakupiony przez ministerstwo obrony Izraela i w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie dostarczony do Ukrainy.
    12 lipca 2022 r. szefowa Departamentu Zwalczania Antysemityzmu Światowej Organizacji Syjonistycznej Raheli Baratz powiedziała: "Do mojego departamentu codziennie zgłaszanych jest 10 antysemickich incydentów z całego świata. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Większość incydentów nie jest zgłaszana. Wiemy zaledwie 10 do 20 procent tego, co naprawdę się wydarzyło. Nie wiemy o większości z tych rzeczy, a tylko te ważniejsze. Chcę, aby ludzie na całym świecie informowali o tym, co się dzieje, zgłaszali nawet takie wydarzenia, gdy ktoś krzyczy na ciebie na ulicy lub jeśli na twoich ścianach narysowano swastykę. Chcę, aby każdy Żyd czuł się bezpiecznie i zgłaszał wszystko, co się dzieje. Niestety nie ma świadomości zagrożenia ze strony antysemityzmu, nawet tu w Izraelu. Myślę, że studenci w Izraelu nic nie wiedzą o antysemityzmie. Uważają, że antysemityzm skończył się w 1945 roku, gdy skończył się Holokaust. Ale niestety tak nie jest. Musimy uzyskać większą świadomość tego, co dzieje się na całym świecie. Wojna w Ukrainie wywołała antysemityzm z obu stron. Niestety, to Żydzi zawsze są obwiniani o wszystko. Teraz widzimy zdjęcia i karykatury Izraela, oni chcą obwiniać Żydów z Ameryki za wojnę. Izrael wspiera Żydów w Ukrainie, Izrael wspiera Żydów w Rosji. W obu przypadkach widzimy antysemityzm. Istnieje również obecnie bardzo niepokojąca historia pochodząca ze Szwecji. Możemy powiedzieć, że to nowy proces Dreyfusa, ponieważ żydowski lekarz walczy o swoje dobre imię. Chcą go zwolnić, bo jest Żydem. Mieliśmy trzech lekarzy na jego oddziale w szwedzkim szpitalu i wszyscy zostali zwolnieni lub mieli problemy z oddziałem, na którym pracowali, wszyscy dlatego, że byli Żydami."
    12 lipca 2022 r. ministerstwo transportu ogłosiło, że w najbliższym czasie wszystkie przejścia graniczne Izraela powrócą do normalnej pracy sprzed pandemii.
    12 lipca 2022 r. szef wydziału ds. Bliskiego Wschodu w ministerstwie spraw zagranicznych Benjamin Eliav powiedział: "Wizyta prezydenta Joe Bidena symbolizuje silny sojusz między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem oraz osobiste zaangażowanie prezydenta Bidena w bezpieczeństwo Izraela. Jest to wizyta, która obejmuje w sobie pewne miejsca, które prezydent chce odwiedzić. W kwestii rzekomej odmowy obecności izraelskich urzędników podczas wizyty Bidena w szpitalu Augusta Victoria, nie posiadam wiedzy w tym zakresie. Wizyta Bidena w tym szpitalu jest ważna. Wygląda na to, że decyzje w tej kwestii nie zostały jeszcze podjęte. Nie posiadam wiedzy na ten temat i rozumiem, że jest to nadal dyskutowane." Administracja Bidena poprosiła o możliwość podjęcia trzech kroków. Po pierwsze Stany Zjednoczone chcą ogłosić zamiar ponownego otwarcia konsulatu we wschodniej Jerozolimie, który został zamknięty przez Trumpa. Drugim krokiem jest wizyta Bidena we wschodniej Jerozolimie, co tak naprawdę stanowi naruszenie amerykańskiego prawa, które mówi, że Jerozolima jest stolicą Izraela. Ta wizyta Bidena nie była wcześniej koordynowana kanałami dyplomatycznymi, a jej kłopotliwość wynika z tego, że jest ukłonem Bidena wobec Palestyńczyków. Trzecim krokiem ma być prośba przedstawiona przez Bidena, by Izrael wyraził zgodę na obecność palestyńskich sił bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Jordanią. Według doniesień, tymczasowy premier Lapid zamierza się na to zgodzić. Biden rozważa także ogłoszenie wezwania do zamrożenia osadnictwa żydowskiego w Judei i Samarii.

12 lipca 2022 r. minister turystyki Joel Razvozov osiągnął porozumienie z Kazachstanem w sprawie importu pszenicy do Izraela. Kazachstan jest jednym z 10 największych eksporterów pszenicy na świecie, i drugim co do wielkości dostawca ropy naftowej do państwa Izrael.
    12 lipca 2022 r. izraelska delegacja z dyrektorem generalnym ministerstwa obrony gen. Amirem Eshel, uczestniczyła w Rzymie w spotkaniu z włoskim ministerstwem obrony, poświęconym współpracy w dziedzinie badań i rozwoju. Spotkanie koncentrowało się na zacieśnianiu więzi w zakresie zakupów sprzętu wojskowego, poszerzaniu procesów badawczo-rozwojowych, wzmacnianiu współpracy przemysłowej między krajami oraz promowaniu kluczowych inicjatyw bezpieczeństwa.
    12 lipca 2022 r. ambasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan wysłał pilną skargę do Rady Bezpieczeństwa ONZ i sekretarza generalnego ONZ, żądając od międzynarodowej społeczności natychmiastowego potępienia wysyłania z Libanu bezzałogowych dronów w kierunku platformy gazowej Karish. Erdan zauważył również, że wysłanie dronów było rażącym naruszeniem decyzji Rady Bezpieczeństwa: "Te bezzałogowe drony zostały wysłane przez organizację terrorystyczną w wyraźnej próbie zagrożenia Izraelowi. Jest to kolejna próba zaszkodzenia izraelskiej infrastrukturze cywilnej. Jest to prowokacja, która może doprowadzić do eskalacji w regionie, a społeczność międzynarodowa musi ją ostro potępić. Izrael nie chce eskalacji, ale nie zaakceptujemy żadnych prób szkodzenia naszej suwerenności oraz podejmiemy niezbędne kroki w celu ochrony izraelskich cywilów i infrastruktury kraju."
    12 lipca 2022 r. dziewięć europejskich państw (Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Hiszpania i Szwecja) odrzuciło uznanie przez Izrael sześciu palestyńskich organizacji pozarządowych (Addameer, Al Haq, Bisan Center, Defense for Children International-Palestine, Union of Agricultural Work Committees i Union of Palestinian Women’s Committees) za organizacje terrorystyczne. Organizacje te posiadają tak bliskie powiązania z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny, że Izrael uznał je za organizacje terrorystyczne. Dziewięć europejskich państw oświadczyło jednak: "Nie otrzymaliśmy z Izraela żadnych istotnych informacji, które uzasadniałyby zrewidowanie naszej polityki wobec tych sześciu palestyńskich organizacji pozarządowych na podstawie izraelskiej decyzji o określeniu tych organizacji jako organizacje terrorystyczne. W przypadku udostępnienia dowodów przeciwnych, postąpilibyśmy odmiennie, ale w przypadku braku takich dowodów będziemy kontynuować naszą współpracę i silne poparcie dla społeczeństwa obywatelskiego na okupowanych terytoriach palestyńskich. Wolne i silne społeczeństwo obywatelskie jest niezbędne do promowania wartości demokratycznych i rozwiązania dwupaństwowego."

13 lipca 2022 r. popołudniem w Górnej Galilei wystąpiło trzęsienie ziemi o sile 3,1 stopnia w skali Richtera, którego epicentrum znajdowało się 9 km na północny zachód od miasta Hatzor HaGlilit. Nie odnotowano żadnych szkód.
    13 lipca 2022 r. popołudniem w Izraelu wylądował prezydent Joe Biden. Towarzyszy mu 50 wysokich urzędników Białego Domu oraz 120 dziennikarzy. Wśród ekspertów jest sekretarz stanu Antony Blinken, zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego ds. cybernetycznych i wschodzących technologii Anne Neuberger, sekretarz prasowy Białego Domu Karine Jean-Pierre, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oraz członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego Brett McGurk. Podczas przywitania na lotnisku Ben Guriona prezydent Issac Herzog powiedział: "Panie Prezydencie, witamy w Izraelu, nasz bracie Józefie! Naród Izraela wita cię w Ziemi Świętej z otwartymi ramionami i radosnym sercem, jako Józefa syna Jakuba, który szukał swoich braci. Tutaj, panie prezydencie, jesteś naprawdę wśród rodziny. Podobnie jak biblijny Józef, obaj jesteście wizjonerami i przywódcami zaangażowanymi w rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bliskiego Wschodu, całego świata i państwa Izrael." Prezydent Joe Biden powiedział: "To zaszczyt po raz kolejny odwiedzić niepodległe żydowskie państwo Izrael. Nie trzeba być Żydem, żeby być syjonistą. Każda okazja na powrót do tego wspaniałego kraju, w którym starożytne korzenie narodu żydowskiego sięgają czasów biblijnych, jest błogosławieństwem, ponieważ związek między narodem izraelskim a narodem amerykańskim jest głęboki. Pokolenie za pokoleniem, ta więź rośnie. Inwestujemy w siebie nawzajem, razem marzymy i razem mamy te same cele. Mogę z dumą powiedzieć, że nasze relacje są głębsze i silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki tej wizycie jeszcze bardziej wzmocniamy nasze relacje. Potwierdziliśmy niezachwiane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Izraela, w tym partnerstwo z Izraelem w zakresie rozwoju najnowocześniejszych systemów obronnych na świecie. Ta wizyta jest także okazją dla wzmocnienia pokoju, stabilności i nawiązania większych więzi między wszystkimi mieszkańcami regionu, dlatego omówimy moje dalsze poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego. Stany Zjednoczone wciąż walczą z trucizną antysemityzmu. Pragnę, aby Izrael i Stany Zjednoczone razem rosły i prosperowały dla dobra całego świata." Premier Jair Lapid powiedział: "Twoja wizyta jest historyczna, ponieważ wyraża nierozerwalne więzi między naszymi dwoma krajami. Nasze zaangażowanie we wspólne wartości: demokrację, wolność i prawo narodu żydowskiego do własnego państwa. Kiedyś określiłeś siebie jako Syjonistę i powiedziałeś, że nie musisz być Żydem, aby być Syjonistą, i miałeś rację, jesteś największym Syjonistą, jakiego Izrael znał." Na lotnisku Ben Guriona prezydent Joe Biden zapoznał się z izraelskim wielowarstwowym systemem obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Potem Biden udał się do Yad Vashem, gdzie złożył wieniec i spotkał się z ocalonymi z Holokaustu.
    13 lipca 2022 r. prezydent Joe Biden powiedział: "Jedyną rzeczą gorszą od Iranu jest Iran z bronią nuklearną. Myślę, że wyjście z umowy z Iranem z 2015 r. było wielkim błędem poprzedniego prezydenta. W wyniku tego oni są bliżej broni jądrowej niż kiedykolwiek wcześniej. Pomimo to, możemy nadal działać przeciwko siłom Quds i utrzymywać umowę, która będzie mogła ograniczać ich program nuklearny. Nadal uważam, że to ma sens. Jeśli chodzi o użycie siły przeciwko Iranowi, to jest to ostateczność. Nie zamierzam spekulować na ten temat, ale Iran nie może zdobyć broni nuklearnej. Utrzymam Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na liście zagranicznych organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu, nawet jeśli będzie to oznaczać, że Iran nie przystąpi do porozumienia. W Arabii Saudyjskiej zamierzam promować stabilność Bliskiego Wschodu. Stabilność w tym regionie leży w interesie Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy myśleli, że Stany Zjednoczone pozostawią Bliski Wschód, a tę próżnię wypełnią Chiny lub Rosja - mylili się. Nie możemy do tego dopuścić. Normalizacja saudyjsko-izraelska zajmie dużo czasu, ale zwiększenie relacji w zakresie wzajemnej akceptacji i współpraca w pewnych sprawach ma dla mnie sens. Im bardziej Izrael jest zintegrowany z regionem na równych prawach i im bardziej jest akceptowany, tym bardziej jest prawdopodobne, że w przyszłości może dojść do porozumienia z Palestyńczykami. Izrael jest demokracją. Izrael jest naszym sojusznikiem. Izrael jest naszym przyjacielem."

14 lipca 2022 r. premier Jair Lapid i prezydent Joe Biden odbyli prywatne spotkanie w hotelu Waldorf Astoria w Jerozolimie. Lapid zwrócił się do Bidena, aby Stany Zjednoczone powstrzymały się od powrotu do irańskiego porozumienia nuklearnego ze względu na związane z tym ryzyko, zarówno dla Izraela, jak i dla całego regionu. Zamiast tego zaproponował, aby Stany Zjednoczone zaangażowały Radę Bezpieczeństwa ONZ w celu zaostrzenia sankcji wobec Iranu. Biden odpowiedział, że Amerykanie są zainteresowani zawarciem porozumienia z Iranem, ale ich próby przekonania Irańczyków do zgody są ograniczone. Nie wyjaśnił, jakie rozwiązania dyplomatyczne pozostają na stole. W kwestii palestyńskiej Biden poprosił Lapida, aby nie zaskakiwał jego administracji w związku z budową osiedli żydowskich. Biden nie przedstawił żadnych specjalnych próśb w odniesieniu do Palestyńczyków, ani też nie poruszono kwestii konsulatu we wschodniej Jerozolimie. Biden powiedział Lapidowi: "Nie oczekuję od ciebie niespodzianek w kwestii palestyńskiej. Wszystko musi być między nami skoordynowane."
    14 lipca 2022 r. popołudniem premier Jair Lapid i prezydent Joe Biden uczestniczyli w pierwszym w historii wirtualnym szczycie I2U2. Grupa ta powstała w październiku 2021 r. i poza Izraelem zrzesza Indie oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Później Lapid i Biden podpisali Deklarację Jerozolimską, która jest jasnym oświadczeniem dotyczącym strategicznego partnerstwa między oboma krajami w zakresie wspólnej wizji i wartości. Potem odbyła się wspólna konferencja prasowa Lapida i Bidena. Lapid powiedział: "Izrael musi być silny, wolny i bezpieczny, z potężną armią, która będzie mogła bronić naszych obywateli. Izrael chce pokoju i wierzy w pokój. Każdemu krajowi, każdemu narodowi, który chce pokoju i normalizacji z nami, mówimy: Ahalan wasahalan, szalom, witamy. Nie zmieniłem swojego stanowiska, rozwiązanie w postaci dwóch państw jest rozwiązaniem, które doprowadzi do powstania państwa z żydowską większością." Biden powiedział: "Izrael ma zdolność do samoobrony i ma niepodważalne zobowiązanie Stanów Zjednoczonych Ameryki co do swojego bezpieczeństwa. Popełniliśmy błąd, ograniczając wpływy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Spotkam się z dziewięcioma szefami innych państw tego regionu, aby służyć interesom Stanów Zjednoczonych, a także interesom Izraela. Jestem optymistyczny w sprawie normalizacji stosunków z Arabią Saudyjską. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Izrael musi pozostać demokratycznym państwem żydowskim. Najlepszym sposobem na to jest posiadanie dwóch państw dla dwóch narodów, z których każdy będzie jednakowo szanowany. Wszystko, co zaprowadzi nas dalej, będzie ciosem w bezpieczeństwo Izraela. Nasze więzi sięgają jedenastu minut po ogłoszeniu przez Izrael państwowości, kiedy to Stany Zjednoczone stały się pierwszym krajem, który uznał Izrael. Będziemy ostatnim krajem, który opuści Izrael."
    14 lipca 2022 r. popołudniem prezydent Joe Biden przybył do siedziby prezydenta Izraela w Jerozolimie, gdzie otrzymał od Isaaca Herzoga prezydencki medal honoru Izraela. Biden spotkał się tam z liderem izraelskiej opozycji, Benjaminem Netanjahu. Biden powiedział: "Mogę wam powiedzieć, że Izrael nigdy nie będzie sam, ponieważ Stany Zjednoczone zawsze będą z wami."
    14 lipca 2022 r. wieczorem prezydent Joe Biden uczestniczył w otwarciu Igrzysk Maccabiah na Teddy Stadium w Jerozolimie.

14 lipca 2022 r. Hamas odrzucił znaczenie Deklaracji Jerozolimskiej, podpisanej przez prezydenta Joe Bidena i premiera Jaira Lapida, mówiąc, że postrzega dokument jako kontynuację "agresji przeciwko narodowi palestyńskiemu i jego słusznym prawom. Aadministracja Stanów Zjednoczonych jest zainteresowana wyeliminowaniem kwestii palestyńskiej poprzez zintegrowanie tego obcego bytu (Izraela) z ciałem narodu arabskiego i islamskiego, oraz ustanowieniem dyktatu, który będzie służył interesom syjonistycznego wroga kosztem arabskich i islamskich interesów." Wysoki urzędnik Hamasu Chalil al-Hajja wygłosił przemówienie na wiecu w Gazie, w którym zwrócił się bezpośrednio do Bidena i powiedział: "Nie jesteś tu mile widziany. Wzmacniasz podstawy tej organizacji przestępczej oraz odbierasz prawa i fundamentalne podstawy bytu naszego narodu. Wszelkie próby wzmocnienia tego bytu zawiodą, ponieważ zamierzamy go wykorzenić, a jego los jest przesądzony, czego jesteśmy pewni."

15 lipca 2022 r. w południe prezydent Joe Biden udał się na Wzgórze Oliwne we wschodniej Jerozolimie, gdzie odwiedził arabski szpital Augusta Victoria. Szpital ten obsługuje pacjentów z dziewiętnastu obozów uchodźców w Judei, Samarii, Gazie i Jerozolimie. Na limuzynie prezydenckiej tym razem nie było izraelskiej flagi, pomimo jego wcześniejszych zapewnień, że nie podważa izraelskiej suwerenności stolicy Izraela. Biden ogłosił przyznanie 316 mln dolarów pomocy dla palestyńskich Arabów, oprócz 500 milionów dolarów rocznej pomocy.
    15 lipca 2022 r. popołudniem prezydent Joe Biden udał się na lotnisko Ben Guriona, gdzie przed odlotem do Arabii Saudyjskiej pożegnali go prezydent Isaac Herzog i premier Jair Lapid. Wieża kontroli lotów na lotnisku pożegnała przez radio samolot Air Force One: "Air Force One, tu wieża Ben Guriona, życzymy Jego Ekscelencji Prezydentowi Joe Bidenowi i Air Force One bezpiecznego i przyjemnego lotu. Mamy nadzieję, że wasza wizyta przyniesie więcej pokoju i dobrobytu całemu Bliskiemu Wschodowi. Szalom."

15 lipca 2022 r. w nocy czwórka Żydów odwiedziła grobowiec patriarchy Józefa na przedmieściach Nablusu w środkowej części Samarii. Gdy wjechali na teren kompleksu grobowca, palestyńscy terroryści ostrzelali ich z przejeżdżającego samochodu. Jeden z Izraelczyków został ranny w głowę. Izraelczycy pośpiesznie odjechali w kierunku pobliskiego osiedla żydowskiego Itamar, ale mieli po drodze wypadek. Na miejscu wypadku odnalazły ich izraelskie siły bezpieczeństwa, zapewniając im pomoc medyczną. Ich wizyta w grobowcu nie była koordynowana z siłami bezpieczeństwa.
    15 lipca 2022 r. popołudniem prezydent Joe Biden pojechał do Betlejem w Judei, gdzie odbył krótkie spotkanie z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem. Na wspólnej konferencji prasowej Abbas powiedział: "Z niecierpliwością czekamy na wysiłki waszej administracji, aby zamknąć rozdział izraelskiej okupacji naszej ziemi i zakończyć akty dyskryminacji rasowej, apartheidu przeciwko naszemu narodowi, oraz powstrzymać jednostronne działania Izraela. Klucz do pokoju i bezpieczeństwa w naszym regionie zaczyna się od uznania stanu Palestyny i umożliwienia narodowi palestyńskiemu osiągnięcia słusznych praw zgodnie z międzynarodowymi rezolucjami dotyczącymi legitymacji. Oczekujemy kroków, które Stany Zjednoczone mogą podjąć w celu wzmocnienia swoich relacji z Autonomią Palestyńską." Biden odpowiedział: "Dwa państwa wzdłuż linii granicznej z 1967 r. pozostają najlepszym sposobem na osiągnięcie równych środków bezpieczeństwa, dobrobytu, wolności i demokracji dla Palestyńczyków i Izraelczyków. Naród palestyński zasługuje na własne państwo, które powinno być niezależne, suwerenne, żywotne i trwałe. Jednak w tej chwili grunt jeszcze nie dojrzał do wznowienia negocjacji. W obecnej chwili, gdy Izrael poprawia stosunki z narodami w całym regionie, możemy wykorzystać ten sam impet, aby ożywić proces pokojowy między narodem palestyńskim a Izraelczykami. Nadszedł czas, aby wzmocnić instytucje palestyńskie, poprawić ich zarządzanie, przejrzystość i odpowiedzialność. Cała ta praca ma kluczowe znaczenie i pomoże zbudować społeczeństwo, które będzie mogło wspierać pomyślną, demokratyczną przyszłość i przyszłe państwo palestyńskie. A Stany Zjednoczone będą współpracować z tobą, prezydencie Abbasie, na każdym kroku."

15 lipca 2022 r. prezydent Joe Biden po przylocie do Arabii Saudyjskiej, odbył trzygodzinne spotkanie z saudyjskim księciem Mohammedem bin Salmanem. Potem Biden ogłosił dwie umowy zawarte z Arabią Saudyjską, które są powszechnie uważane za znaczące kroki na drodze do normalizacji stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską. Pierwsze porozumienie dotyczy usunięcia wielonarodowych sił z wysp Sanafir i Tiran na Morzu Czerwonym, a drugie dotyczy otwarcia saudyjskiej przestrzeni powietrznej dla wszystkie lotów izraelskich.

16 lipca 2022 r. - Szabat.
    16 lipca 2022 r. palestyńscy terroryści wystrzelili w nocy ze Strefy Gazy 2 rakiety, z których jedną zestrzelił system obrony przeciwrakietowej Iron Dome, a druga spadła w otwartym terenie. Rakiety wystrzelono w kierunku na miasto Aszkelon.
    16 lipca 2022 r. wieczorem minister obrony Benny Gantz zdecydował, że przejście graniczne Erez do Strefy Gazy pozostanie otwarte pomimo niedawnych ataków rakietowych.

16 lipca 2022 r. w nocy izraelskie siły powietrzne zbombardowały cele terrorystyczne w Strefie Gazy. Uderzono w podziemny zakład produkujący rakiety, który był ukryty pod obozem uchodźców Nusierat w środkowej części strefy. Był to największy tego typu zakład w strefie. Atak był odwetem za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela. W trakcie tego ataku terroryści wystrzelili kolejne 2 rakiety, które spadły w otwartym terenie w pobliżu moszawu Ahuzam. W odpowiedzi zbombardowano pozycje wyrzutni rakiet na południu strefy.

17 lipca 2022 r. na porannym posiedzeniu rządu premier Jair Lapid powiedział: "Polityka naszego rządu nie uległa zmianie. Będziemy szybko, zdecydowanie i bez wahania reagować na każdy ostrzał rakietowy i każdy balon zapalający. Pochwalam Siły Obronne Izraela za jego silne i precyzyjne działanie."
    17 lipca 2022 r. witryna internetowa izraelskiego ministerstwa zdrowia padła ofiarą hakerskiego ataku i była niedostępna. W następstwie ataku na stronę, osoby powracające z zagranicy nie mogły wypełnić wymaganego "formularza wjazdu do Izraela". Linie lotnicze zostały poinformowane o awarii i zostały poinstruowane, aby umożliwić podróżnym wejście na pokład samolotu po okazaniu biletu lotniczego, bez tego formularza. Proirańska grupa Al-Tahira przyznała się do ataku DDoS (rozproszona odmowa usługi), który zakłóca normalny ruch na stronie internetowej poprzez przytłoczenie celu lub otaczającej go infrastruktury zalewem ruchu internetowego.
    17 lipca 2022 r. ambasador Ukrainy w Izraelu Jewgen Kornijczuk powiedział, że jego zdaniem w ostatnim czasie w Izraelu nastąpił wzrost protestów i demonstracji przeciwko Ukrainie, które jego zdaniem są bezpośrednio finansowane przez Rosję. "Większość rosyjskojęzycznych Żydów opuściła Rosję i uciekła przed totalitarnym reżimem i wojną w Ukrainie. Ostatnio w Izraelu pojawił się trend antyukraińskich protestów. Widzimy wydarzenia sponsorowane przez rosyjskie pieniądze. Takie demonstracje odbywają się w niektórych miastach. Widzieliśmy takie wydarzenie w Netanji, a w zeszłym tygodniu w Hajfie podniesiono rosyjskie flagi. Przed naszą ambasadą w Tel Awiwie odbyły się dwie demonstracje antyukraińskie. Podszedłem do tych ludzi i zapytałem, ile im płacą. Tych demonstracji oczywiście nie można zakazać."

    17 lipca 2022 r. izraelskie linie lotnicze El Al złożyły oficjalny wniosek o możliwość lotów w przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej. Jeśli plany lotów zostaną zatwierdzone, w ciągu najbliższych dwóch tygodni będą mogły rozpocząć się loty do Tajlandii ze skróconą trasą. Linie lotnicze Israir i Arkia również mają złożyć podobne wnioski. Eliminacja okrężnych tras w celu ominięcia saudyjskiej przestrzeni powietrznej oznacza, że izraelskie linie lotnicze będą mogły używać mniejszych samolotów do lotów do Indii i Tajlandii, a większe samoloty przeznaczać na dłuższe rejsy do Australii, Japonii lub Stanów Zjednoczonych.
    17 lipca 2022 r. wieczorem szef Sztabu Generalnego gen. Aviv Kochavi powiedział, że przygotowanie operacji wojskowej przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu jest moralnym obowiązkiem niezbędnym dla bezpieczeństwa narodowego Izraela. "Siły Obronne Izraela energicznie przygotowują się do ataku na Iran. Musimy być gotowi na każdy rozwój i możliwy scenariusz."

17 lipca 2022 r. nad ranem izraelscy żołnierze wkroczyli do arabskiej miejscowości Tubas na północy Samarii. W trakcie tych działań doszło do arabskich zamieszek, w trakcie których żołnierzy obrzucono kamieniami i bombami zapalającymi. Żołnierze odpowiedzieli ogniem, raniąc kilku napastników.

17 lipca 2022 r. armia ukraińska mianowała naczelnego rabina do pomocy wojskom i podniesienia morale żołnierzy. Rabin Hillel Cohen został uznany za najważniejszą żydowską postać duchową w ukraińskich siłach zbrojnych - "nawet nieżydowscy żołnierze ukraińscy proszą o jarmułki z napisem: Żydzi chronią Ukrainę". W ciągu ostatnich kilku miesięcy rabin Hillel Cohen jeździł po całej Ukrainie, aby pomagać żydowskim żołnierzom na froncie, ale w ostatni weekend jego wolontariat nabrał oficjalnego charakteru po tym, jak został oficjalnie mianowany naczelnym rabinem ukraińskich sił zbrojnych. Cohen powiedział: "Nawet nieżydowscy żołnierze ukraińscy proszą mnie o jarmułki, żeby nie zostali oskarżeni o nazizm, jaki próbuje wmówić rosyjska propaganda. Kiedy pomagałem ratować żydowskich uchodźców na Ukrainie, zacząłem otrzymywać prośby od Izraelczyków i Ukraińców dotyczące pomocy wojskowej. Był Izraelczyk, którego brat został wcielony do wojska i pomogłem mu zdobyć hełm i kamizelkę z Izraela. Kupiłem też 20 hełmów i 20 kamizelek kuloodpornych od przyjaciela w kraju i dałem je grupie żydowskich żołnierzy, którzy trenowali w Kijowie. Obowiązkiem rabina wojskowego jest podnoszenie morale i pomaganie żołnierzom w trudnych sytuacjach. W armii ukraińskiej jest około 1000 Żydów, co w rzeczywistości stanowi znaczną mniejszość wśród 800 000 żołnierzy, którzy w niej służą. Właśnie wróciłem z frontu. Tam jest ciężko. Front rozciąga się na setki mil, a żołnierzom czasem brakuje podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Jak powiedział mi jeden z dowódców, czasami łopata może uratować życie. Pewna grupa żołnierz była atakowana przez rosyjską artylerię. Ci, którzy mieli łopatę, wykopali rów i ocaleli, a żołnierze, którzy jej nie mieli, byli narażeni na ostrzał artyleryjski i zginęli. Wojna to nie czas na głęboką literaturę żydowską, ale czas cytowania modlitw, które mogą podnieść ducha żołnierzy."
    17 lipca 2022 r. urzędnicy ONZ ds. praw człowieka wezwali Izrael do natychmiastowego uwolnienia palestyńskiego terrorysty Ahmada Manasra, który w 2015 r. wraz ze swoim kuzynem zaatakował nożem i ciężko zranił 13-letniego żydowskiego chłopca i 21-letniego Izraelczyka. Manasr miał wtedy 13 lat. Jego kuzyn został zastrzelony podczas tego ataku, a Manasr został zraniony podczas ucieczki i aresztowany. Postawiono mu zarzut usiłowania dwóch morderstw, a sąd skazał go na 12 lat więzienia - wyrok skrócono do 9,5 lat. W zeszłym miesiącu sąd odmówił wcześniejszego zwolnienia Manasra, który ma teraz 20 lat. Urzędnicy ONZ stwierdzili, że "aresztowanie i zatrzymanie Ahmada miało miejsce w czasie, który jest absolutnie krytyczny dla emocjonalnego, intelektualnego i społecznego rozwoju dziecka. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci należy przede wszystkim kierować się najlepiej pojętym interesem dziecka. Z pogwałceniem tej fundamentalnej zasady, nadrzędną kwestią w tej sprawie wydaje się być skupienie się Izraela na powstrzymywaniu każdego, kogo określają jako zagrożenie terrorystyczne." Urzędnicy ONZ nigdy nie przyznali, że Manasra popełnił atak terrorystyczny, ani nigdy nie zwrócili uwagi na prawa człowieka ofiary tego ataku. Ofiara wówczas także była dzieckiem - dla tych urzędników nie jest to problemem, gdyż było to żydowskie dziecko.

18 lipca 2022 r. rano doszło do poważnego wypadku na drodze nr 1 między Jerozolimą a Modi'in. W pobliżu skrzyżowania Anaba z drogi zjechał prywatny autobus z dorosłymi pasażerami. Służby ratownicze przystąpiły do działania, wyciągając z autobusu 38 osób (wszyscy emeryci), z których 15 odniosły lekkie obrażenia.
    18 lipca 2022 r. premier Jair Lapid ujawnił, że agencja bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet od początku roku udaremniła ponad 170 dużych ataków terrorystycznych. "Jest to grupa ludzi wyznających wartości na których zbudowane jest nasze państwo, którzy z oddaniem i głębokim zrozumieniem tych zasad działają. Ludzie nawet nie wiedzą, ilu atakom terrorystycznym zapobiegliście. Wielu ludzi zawdzięcza wam życie."
    18 lipca 2022 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że w czerwcu br. stopa bezrobocia spadła do 3,4% (w porównaniu do 3,5% w maju), pozostawiając 146,5 tys. bezrobotnych. Liczba poszukujących pracę w Izraelu spadła w czerwcu o 1,5%.
    18 lipca 2022 r. wieczorem Siły Obronne Izraela zestrzeliły bezzałogowy dron, który od strony Libanu wleciał w izraelską przestrzeń powietrzną. Dron prawdopodobnie należał do Hezbollahu. Był on przez cały czas monitorowany, a zestrzelenia dokonano przy pomocy impulsu elektromagnetycznego.

18 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 11 poszukiwanych Arabów oraz przejęto nielegalną broń, w tym karabin szturmowy M16. W kilku miejscach doszło do arabskich rozruchów, ale nikt z żołnierzy nie doznał obrażeń.

18 lipca 2022 r. Izrael i Maroko podpisały w Genewie protokół ustaleń w sprawie własności intelektualnej. Porozumienie pobudzi innowacyjność i wzmocni działania przedsiębiorcze między innowatorami w obu krajach. Umowa została podpisana przez dyrektora izraelskiego biura patentowego Ofir Alona i dyrektora marokańskiego urzędu własności przemysłowej i handlowej Abdelaziz Babqiqi. Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat i podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejne pięcioletnie okresy.
    18 lipca 2022 r. w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, na którym postanowiono wznowić po 10 latach przerwy działalność Rady Stowarzyszenia UE-Izrael. Rada jest najwyższym organem politycznym odpowiedzialnym za promowanie wszystkich stosunków między Izraelem a Unią Europejską, w tym na poziomie politycznym, gospodarczym i technologicznym. Zwołanie tej Rady umożliwi Izraelowi dalszy rozwój stosunków z Unią Europejską dla dobra obywateli Izraela.
    18 lipca 2022 r. filipińska armia odebrała od Izraela dwa czołgi mostowe oparte na podwoziu gąsienicowym czołgu Merkava Mk IV. Zestawy zwiększą możliwości filipińskich wojsk inżynieryjnych we wspieraniu jednostek zmechanizowanych, zapewniając ich większą mobilność podczas operacji. Jest to pierwszy przypadek sprzedaży jakiejkolwiek części czołgu Merkava poza Izrael. Dwa AVLB zostały wyprodukowane przez Elbit Systems, a wartość kontraktu wynosi 27,7 mln dolarów. Oczekuje się, że zamówienie zostanie rozszerzone w przyszłości. W zeszłym roku ambasador Izraela na Filipinach Ilan Fluss powiedział, że Izrael pomoże zmodernizować filipińskie siły zbrojne, dostarczając technologię wojskową i inne systemy.

19 lipca 2022 r. izraelska policja poinformowała, że od początku roku do 30 czerwca b.r. w sektorze arabskim skonfiskowano 60 835 sztuk nielegalnej broni, w porównaniu do 40 175 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to wzrost o około 33%. Liczba skonfiskowanych pistoletów wzrosła z 534 do 776; liczba karabinów wzrosła ze 160 do 266; liczba urządzeń wybuchowych wzrosła ze 113 do 139; natomiast liczba granatów ręcznych wzrosła z 71 do 176. Dane pokazują wzrost skuteczności działań policji, ale także wzrost liczby broni w sektorze arabskim.
    19 lipca 2022 r. minister obrony Benny Gantz otrzymał w informację o planie założenia nowych żydowskich placówek osadniczych w wielu obszarach Judei i Samarii. Działania ma przeprowadzić żydowski ruch Nachala. Jednak Gantz polecił, aby przekazać osobom zaangażowanym w tę akcję, że ich działania będą niezgodne z prawem. Powiedział również, że poinstruowano siły bezpieczeństwa, aby przygotowały się do zapobiegania takim działaniom.
    19 lipca 2022 r. premier Jair Lapid odbył przelot nad platformą gazową Karish, po czym powiedział: "Izraelskie rezerwy gazu ziemnego mają potencjał, by przyczynić się do rozwiązania globalnego kryzysu energetycznego. Liban mógłby również skorzystać na rozwoju rezerw na swoich wodach gospodarczych dzięki negocjacjom, które powinny zostać niezwłocznie zakończone. Ta nowa platforma jest przyszłością energetyczną państwa Izrael i stanowi szansę gospodarczą, która obejmuje eksport gazu do Egiptu i Europy, z której w niedalekiej przyszłości skorzysta każdy obywatel Izraela."
    19 lipca 2022 r. szef greckiej marynarki wojennej wiceadmirał Stylianos Petrakis przyleciał do Izraela. Odwiedził bazę izraelskiej marynarki wojennej w Hajfie. Podczas rozmów omówiono perspektywy współpracy obu krajów w regionie.
    19 lipca 2022 r. popołudniem palestyńscy terroryści ostrzelali z karabinu maszynowego moszaw Netiw Ha'asarah położony na północ od Strefy Gazy. Pociski trafiły w budynek przemysłowy, ale nikt nie odniósł obrażeń.
    19 lipca 2022 r. palestyński terrorysta zaatakował zaostrzonym śrubokrętem pasażerów autobusu w Jerozolimie. Widząc atak, kierowca zatrzymał autobus i otworzył drzwi, umożliwiając pasażerom ucieczkę. Terrorysta usiłował kontynuować atak na ulicy, został jednak zastrzelony przez przechodnia. Ranny został 1 Izraelczyk. Napastnik okazał się 40-letnim Palestyńczykiem z Ramallah, który posiadał pozwolenie na pracę w Izraelu.

19 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 11 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń. W Dżeninie i Nablusie doszło do arabskich zamieszek, ale nikt z żołnierzy nie odniósł obrażeń. W starciach w obozie uchodźców Askar obok Nablusu, rannych zostało 2 Palestyńczyków.
    19 lipca 2022 r. popołudniem izraelskie siły powietrzne zbombardowały posterunek Hamasu w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejsze ostrzelanie terytorium Izraela.

19 lipca 2022 r. szef Sztabu Generalnego gen. Aviv Kochavi rozpoczął oficjalną wizytę w Maroku. Omówiono możliwości współpracy wojskowej, zarówno na ćwiczeniach i szkoleniach, jak i na polu operacyjnym i wywiadowczym.
    19 lipca 2022 r. Departament Stanu USA wezwał kraje, które jeszcze tego nie zrobiły, do umieszczenia libańskiego Hezbollahu na czarnej liście organizacji terrorystycznej. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price oświadczył: "Stany Zjednoczone są zaangażowane w przeciwdziałanie złowrogim wpływom Hezbollahu i Iranu. Finansowanie, szkolenie, przekazywanie broni i udzielanie innego wsparcia, jakie Iran zapewnia Hezbollahowi, wspiera złożone i haniebne ataki terrorystyczne. Dzięki naszemu wsparciu ponad tuzin krajów w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej i na Pacyfiku wydało krajowe zakazy lub inne ograniczenia przeciwko Hezbollahowi. Wzywamy więcej krajów do podjęcia podobnych środków, co utrudni grupie i jej zwolennikom w Teheranie zagrażanie pokojowi i bezpieczeństwu na całym świecie." Obecnie uczyniły to między innymi: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Słowenia, Niemcy, Włochy, Austria i Australia.

20 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 1 poszukiwanego Araba. W wiosce Abu Dis i obozie uchodźców Deheisha doszło do arabskich zamieszek, a żołnierze użyli środków do rozpraszania tłumu.
    20 lipca 2022 r. w nocy tysiące aktywistów z ruchu Nachala podjęło działania mające na celu założenie sześciu nowych żydowskich społeczności w Judei i Samarii. Dwie placówki zostały założone w rejonie Kirjat Arba, dwie w rejonie Binjamin (w rejonie Psagot i w rejonie Gusz Talmonim), jedna w pobliżu Revava w Samarii i jedna w pobliżu Bruchin. W dwie godziny po rozpoczęciu tych działań, Siły Obronne Izraela ogłosiły zamknięte strefy wojskowe w otoczeniu nowych placówek osadniczych, a policja granicznej rozpoczęła próby ewakuacji aktywistów. Zablokowano drogi dojazdowe i zatrzymano 5 aktywistów.

21 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy Izraela orzekł, że państwo Izrael może odebrać obywatelstwo osobom skazanym za naruszanie bezpieczeństwa państwa. Do przestępstw, za które można odebrać obywatelstwo, należą terroryzm, szpiegostwo i zdrada państwa. W uzasadnieniu sędziowie podkreślali jednak, że jeśli "po odebraniu obywatelstwa izraelskiego, człowiek nie będzie posiadać żadnego obywatelstwa, otrzyma pozwolenie na pobyt w Izraelu".

21 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 12 poszukiwanych Arabów, w tym wysokiego dowódcę Islamskiego Dżihadu, Abd al-Khalima Izza al-Dina. W Dżeninie i Ramallah doszło do arabskich zamieszek. Skonfiskowano także nielegalną broń i pojazdy wykorzystywane przez terrorystów.

21 lipca 2022 r. Egipt poinformował, że na północnym wybrzeżu kraju rozpoczęto budowę pierwszej egipskiej elektrownii atomowej El-Dabaa. Jest ona budowana przez rosyjski koncern energetyczny Rosatom. Elektrownia będzie posiadać cztery reaktory, każdy o mocy 1200 MW. Egipski minister energetyki Mohamed Shaker powiedział, że wylanie betonu dla pierwszej jednostki było "historycznym wydarzeniem" dla Egiptu, możliwym dzięki współpracy egipsko-rosyjskiej.
    21 lipca 2022 r. rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości zwróciło się do sądu w Moskwie o nakazanie likwidacji Agencji Żydowskiej w Rosji. W przyszłym tygodniu spodziewane jest przesłuchanie w tej sprawie.

22 lipca 2022 r. rano izraelscy policjanci zatrzymali Araba, który planował atak terrorystyczny na Starym Mieście w Jerozolimie. Podejrzanie zachowującego Araba zauważył nad ranem operator monitoringu. Po stwierdzeniu, że podejrzany obserwuje i śledzi ortodoksyjnych Żydów, operator nakierował na niego patrol policji. Przy podejrzanym znaleziono nóż, a podczas przesłuchania przyznał się, że planował zaatakować Żydów. Zatrzymany to 33-letni mężczyzna.

22 lipca 2022 r. wieczorem palestyńscy terroryści postrzelili znanego arabskiego prawnika w pobliżu Nablusu w środkowej Samarii. Tym prawnikiem okazał się Nasser al-Din al-Shaer, który jest byłym palestyńskim wicepremierem, wykładowcą na Uniwersytecie An-Najah i jest blisko związany z Hamasem. Po przewiezieniu do szpitala zmarł. Palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas zlecił wszczęcie śledztwa w tej sprawie, gdyż Shaer był czołowym przedstawicielem Hamasu w Judei i Samarii, a jego zabójstwo jest postrzegane w kontekście sporu między Hamasem a Fatahem. Sekretarz generalny OWP Hussein al-Szeik potępił zamach, nazywając go aktem "kryminalnym".

22 lipca 2022 r. syryjskie media poinformowały, że izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy cele położone na przedmieściach Damaszku. Aktywowany został syryjski system obrony przeciwlotniczej. W ataku miało zginąć 3 syryjskich żołnierzy, a 7 zostało rannych. W sumie cztery uderzenia były wymierzone w miejsca należące do syryjskiego wojska i proirańskich milicji w pobliżu Damaszku. Był to magazyn irańskiej broni oraz irański kompleks wojskowy w mieście Hujeira na południe od Damaszku. Prawdopodobnie był to zakład produkujący drony. Wśród ofiar są członkowie Hezbollahu.
    22 lipca 2022 r. ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że wczesnym rankiem w Brazylii został uprowadzony izraelski biznesmen Mosze Bendek. W mieście Sao Paulo prowadzi on sklep z diamentami. Za jego uprowadzeniem stały elementy kryminalne. Brazylijska policja bardzo szybko zlokalizowała miejsce jego przetrzymywania i odbiła go z rąk porywaczy. Przez czas izraelskie ministerstwo było w kontakcie z brazylijską policją. Podziękowano mediom, że nic nie ujawniono do czasu zakończenia policyjnych działań.
    22 lipca 2022 r. szef Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) gen. Michael Kurilla powiedział, że budowa zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Bliskim Wschodzie z udziałem Izraela jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. "Ma to kluczowe znaczenie dla obrony naszych sił, naszych partnerów i naszych interesów. Jest to wyraźny priorytet, o którym dyskutowaliśmy podczas naszych spotkań w Tel Awiwie i Jerozolimie. Nie była to seria spotkań biurowych, gdyż odwiedziliśmy obiekty i centra operacyjne Sił Obronnych Izraela, rozmawialiśmy z mężczyznami i kobietami, dzięki którym działają izraelskie systemy obronne, oraz zaangażowaliśmy się w głębokie dyskusje na temat innowacji i technologii. Zaangażowanie CENTCOM w regionie jest niepodważalne. Ten region znajduje się w centrum strategicznej rywalizacji Ameryki z Rosją i Chinami."
    22 lipca 2022 r. ambasador Izraela na Ukrainie, Michael Brodsky, wezwał Izraelczyków, by w tym roku unikali przyjazdu do Humania na święto Rosz Haszana. "W tym tygodniu rozmawiałem na ten temat z szefami ukraińskich władz. Decyzja o zezwoleniu pielgrzymom na przyjazd podczas Rosz Haszana nie została jeszcze podjęta. Należy podkreślić, że Ukraina jest w stanie wojny i będzie bardzo trudno zapewnić bezpieczeństwo wiernym, dlatego niezależnie od oficjalnej decyzji, zalecałbym w tym roku wszystkim Izraelczykom unikanie przyjazdu na Ukrainę."

23 lipca 2022 r. - Szabat.

23 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 3 poszukiwanych Arabów. W Tulkarm wybuchły arabskie zamieszki.
    23 lipca 2022 r. wieczorem izraelska policja graniczna wkroczyła do nowo założonej żydowskiej placówki osadniczej Jachisz Syjon i rozpoczęła eksmisję jej mieszkańców. W wyniku przepychanek aresztowano 1 osadnika.

24 lipca 2022 r. premier Jair Lapid przewodniczył rano nadzwyczajnej dyskusji na temat działalności Agencji Żydowskiej w Rosji. W dyskusji udział wzięli: minister aliji i integracji Pnina Tamano Shata, minister budownictwa Zeev Elkin, minister finansów Avigdor Liberman, dyrektor biura premiera Na'ama Schultz, dyrektor generalny ministerstwa spraw zagranicznych Alon Ushpiz, a także przedstawiciele Agencji Żydowskiej i Światowej Organizacji Syjonistycznej. Lapid powiedział, że stosunki z Rosją są ważne dla Izraela i że zamknięcie biur Agencji Żydowskiej w Rosji byłoby poważnym wydarzeniem, które wpłynęłoby na wzajemne stosunki. Premier polecił, aby izraelska delegacja była przygotowana do wyjazdu do Moskwy zaraz po uzyskaniu rosyjskiej zgody na rozmowy, aby wyczerpać wszelkie możliwości dialogu prawnego przy jednoczesnym prowadzeniu dialogu dyplomatycznego na wysokim szczeblu w tej sprawie.
    24 lipca 2022 r. izraelskie i włoskie siły powietrzne rozpoczęły tygodniowe ćwiczenia pod nazwą "Tarcza Błyskawicy". W ćwiczeniach biorą udział cztery włoskie samoloty myśliwskie F-35 oraz izraelskie F-35I.
    24 lipca 2022 r. izraelskie linie lotnicze El Al ogłosiły, że ze względu na wysoki popyt na usługi przewozów lotniczych, przywrócą swoje samoloty Boeing 777-200ER, które były nieaktywne od początku pandemii w marcu 2020 r. "Ze względu na duże zapotrzebowanie na loty, latem i w święta, przywracamy część samolotów 777 do naszej floty. W pierwszym etapie wzmocnią loty do Bangkoku, Phuket, Dubaju, Aten i innych popularnych w sezonie docelowych miejsc. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć Was na naszych nadchodzących lotach."

24 lipca 2022 r. w nocy izraelscy żołnierze wkroczyli do miasta Nablus w środkowej części Samarii. Otoczono dom w którym aresztowano jednego z dowódców Brygad Męczenników al-Aksa. W trakcie tych działań wybuchły poważne arabskie zamieszki, doszło także do wymiany ognia z terrorystami. W starciach zginęło 2 terrorystów, a 9 zostało rannych. Nikt z żołnierzy nie odniósł obrażeń.
    24 lipca 2022 r. w nocy izraelska łódź patrolowa podjęła próbę zatrzymania, a wobec odmowy ostrzelała łódź rybacką, która od strony Egiptu wpłynęła na zamknięte wody przy Strefie Gazy. Gdy izraelscy marynarze weszli na pokład łodzi rybackiej, przemytnicy wskoczyli do morza i wpław dopłynęli do Strefy Gazy. Przejęto broń maszynową oraz rakiety przeciwpancerne.
    24 lipca 2022 r. palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas złożył kondolencje ojcom dwóch terrorystów zabitych podczas strzelaniny z izraelskimi siłami w Nablusie. Abbas pochwalił terrorystów. "To jest nasz sposób, aby poświęcić się za ojczyznę. Zmarli są teraz w niebie z innymi męczennikami."
    24 lipca 2022 r. wieczorem palestyński terrorysta usiłował zaatakować nożem izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy osiedlu żydowskim Kfar Tapuach w środkowej części Samarii. Żołnierze oddali strzały w powietrze i aresztowali napastnika.

25 lipca 2022 r. wybuchł groźny pożar w pobliżu miasta Beit Szemesz. Do gaszenia ognia wysłano 8 sekcji strażaków i 4 samoloty gaśnicze. Ze strefy zagrożenia ewakuowano dwie grupy turystów.

25 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 7 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń i amunicję.
    25 lipca 2022 r. do Autonomii Palestyńskiej przybyła z trzydniową wizytą delegacja polskich parlamentarzystów. Złożyła ona wieniec na grobie Jasera Arafata w Ramallah. Członek polskiej lewicowej partii Razem, Maciej Konieczny powiedział: "Jesteśmy w Palestynie w ramach oficjalnej delegacji Sejmu RP. Dzisiaj odbyliśmy szereg oficjalnych spotkań z władzami i odwiedziliśmy grób Jasera Arafata. Przed nami intensywne dni rozmów, wizyt i obserwacji. Jesteśmy tutaj również po to, aby stanąć w obronie praw człowieka. Największe światowe organizacje praw człowieka, Amnesty International i Human Rights Watch, uznały, że działania państwa Izrael spełniają definicję apartheidu. Nadszedł czas, aby społeczność międzynarodowa podjęła odpowiednie działania. Dlatego jako partia Razem popieramy kampanię bojkotu i sankcji Izraela." Magda Biejat stwierdziła, że "jesteśmy w Palestynie, aby udokumentować dowody izraelskiego apartheidu". Franek Sterczewski z polskiej partii Koalicja Obywatelska opublikował podobną wiadomość na swoim profilu na Facebooku.
    25 lipca 2022 r. wieczorem palestyński terrorysta podpalił pole w rejonie bloku osiedli żydowskich Gusz Etzion w Judei i czekał z bronią na przybycie izraelskich strażaków. Zagrożenie wcześniej dostrzegli izraelscy żołnierze, którzy zatrzymali terrorystę. Znaleziono przy nim broń i ładunek wybuchowy.

25 lipca 2022 r. przywódca Hezbollahu szejk Hassan Nasrallah zagroził Izraelowi i powiedział, że nie tylko platforma gazowa Karish jest zagrożona, ale wszystkie izraelskie pola gazowe na wodach Morza Śródziemnego. "Zagrożone są wszystkie pola gazowe, nie tylko Karish. Nie ma izraelskiego celu, na morzu ani na lądzie, którego precyzyjne pociski Hezbollahu nie mogłyby dosięgnąć. Jeżeli we wrześniu Izrael rozpocznie wydobycie gazu z platformy Karish, a Liban nie otrzyma tego, na co zasłużył, będziecie mieć problemy. Pójdziemy na wojnę. Decyzja o rozpoczęciu wojny leży w rękach Izraela. Powstrzymanie nas od tego zależy od postępowania Izraela. Jeśli rozwój spraw wciągnie nas w wojnę, Libańczycy powinni ufać Bogu i Hezbollahowi, że uda im się narzucić wrogowi wolę Libanu. Problem nie dotyczy tylko Karish, ale wszystkich pól naftowych i gazowych u wybrzeży Izraela. Stany Zjednoczone naciskały na Liban, aby zaakceptował izraelską ofertę, podczas gdy Izrael już przygotowuje się do produkcji gazu. Liban może osiągnąć wszystko, czego chce - dziś, a nie jutro, ale nie ingerowaliśmy w proces wyznaczania granicy morskiej."

26 lipca 2022 r. premier Jair Lapid rozmawiał telefonicznie z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Rozmowa dotyczyła sposobów dalszego pogłębiania dwustronnych więzi w różnych dziedzinach, w tym w gospodarce, handlu, współpracy technologicznej, cybernetyce i nie tylko. Lapid podkreślił potrzebę wywierania wiarygodnej presji militarnej na Iran, aby zapobiec sytuacji, w której Iran stanie się nuklearnym państwem progowym. Premier Jair Lapid rozmawiał także z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Wymieniono poglądy na temat wyzwań na arenie międzynarodowej oraz wpływ wojny w Ukrainie na globalny kryzys żywnościowy i energetyczny, w tym sposoby, w jakie Izrael może przyczynić się do radzenia sobie z tymi kryzysami. Obaj dyskutowali również o zagrożeniu nuklearnym Iranu.
    26 lipca 2022 r. minister obrony Benny Gantz powiedział: "Jeśli Iran rzuci nam wyzwanie, bardzo ich to zaboli. Jesteśmy w stanie bardzo ostro zaatakować Iran. Nasz poziom odstraszania Hezbollahu i Libanu jest wysoki, a Nasrallah dobrze to rozumie. Pole gazowe Karish znajduje się na południe od każdej spornej linii i nie mam powodu, aby stamtąd nie wydobywać gaz."
    26 lipca 2022 r. ministerstwo spraw zagranicznych Izraela wydało ostrzeżenie dla Izraelczyków dotyczące podróży, ostrzegając ich, aby nie podróżowali na Ukrainę, w tym do Humania i okolic. "Obywatele Izraela przebywający na Ukrainie są wezwani do natychmiastowego opuszczenia granic tego kraju. Ambasada Izraela obecnie nie jest stale obecna na terytorium Ukrainy i dlatego nie może świadczyć usług konsularnych. Sytuacja bezpieczeństwa jest niestabilna, w tym istnieje niebezpieczeństwo bombardowań z powietrza lub ostrzału rakietowego, w tym na obszarach cywilnych miast, w tym w centrum i na zachodzie kraju, co stanowi realne i bezpośrednie zagrożenie życia. Rząd ukraiński ogłosił stan wyjątkowy, który rozpoczął się 24 lutego 2022 r., co doprowadziło do ograniczenia swobody przemieszczania się i nałożenia godziny policyjnej na różnych obszarach, a także do zwiększenia środków bezpieczeństwa w różnych obszarach (w tym kontroli, aresztowań i deportacji)."

26 lipca 2022 r. wieczorem doszło do incydentu bezpieczeństwa na izraelskim punkcie kontrolnym w pobliżu Nablusu w środkowej części Samarii. Żołnierze postrzelili Palestyńczyka, który nie reagował na wezwania do zatrzymania się, a wzbudzał podejrzenie. Rannego Araba przewieziono do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu.

26 lipca 2022 r. minister sprawiedliwości Gideon Sa'ar i jego marokański odpowiednik Abdellatif Ouahbim podpisali protokół ustaleń w sprawie współpracy prawnej między Izraelem a Marokiem. Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem doprowadzi to między innymi do "wymiany specjalistycznej wiedzy" i modernizacji systemów sądowych poprzez cyfryzację. Obie strony planują współpracę w walce z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i handlem ludźmi.
    26 lipca 2022 r. Jordania odmówiła prawa wjazdu grupie 150 ultraortodoksyjnych Żydów, którzy zamierzali pomodlić się na grobie arcykapłana Aarona, brata biblijnego Mojżesza, pochowanego na terenie współczesnej Jordanii.
    26 lipca 2022 r. członek komisji ONZ ds. zbadania sytuacji na okupowanych terytoriach palestyńskich, indyjski ekspert ds. praw człowieka Miloon Kothari, powiedział: "Jesteśmy bardzo zniechęceni mediami społecznościowymi, które są w dużej mierze kontrolowane przez Żydów - niezależnie od tego, czy jest to lobby żydowskie, czy konkretne organizacje pozarządowe. Izrael nie ma zamiaru zakończenia okupacji, a ciągła dyskryminacja Palestyńczyków leży u podstaw systematycznego powtarzania się naruszeń praw człowieka. Będziemy kontynuować naszą pracę, a w pewnym momencie w przyszłości dojdziemy do kwestii apartheidu. Będziemy przyglądać się ogólnie dyskryminacji od rzeki aż do morza. Izrael celowo lekceważy prawa człowieka i rezolucje ONZ, w tym poprzez odmowę współpracy z nami i zakaz odwiedzania lekceważy naszą komisję. Posunąłbym się nawet do zadania pytania, dlaczego Izrael jest członkiem ONZ? Rząd izraelski nie respektuje swoich własnych zobowiązań jako państwa członkowskiego ONZ. Konsekwentnie, bezpośrednio lub za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, próbują podważyć mechanizmy ONZ. Ostrzegam przy tym przed zbytnim skupianiem się na kwestii apartheidu, gdyż nie jest to użyteczny paradygmat. Uważamy, że to nie wystarczy, aby uchwycić ogrom tego, co dzieje się w regionie. To dotyczy całej historii kolonializmu osadniczego. Nie zajmujemy się tylko kwestią okupacji, ale patrzymy na wiele innych wymiarów. Kiedy zostaliśmy poproszeni o przyjrzenie się temu zagadnieniu, zrozumieliśmy, że aby narysować pełen obraz bardzo ważne jest dostrzeżenie przyczyny problemów. Samo zakończenie apartheidu nie będzie oznaczać końca okupacji. Istnieje potrzeba przeprowadzenia znacznie głębszego i bardziej kompleksowego przeglądu, który właśnie robimy. Będziemy ściśle współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Chcemy ujawniać przypadki łamanie praw człowieka przez Izrael. Nie można pozwolić, aby jakiemuś państwu uszła na sucho tego rodzaju działalność. Izrael nie ma zamiaru zakończenia okupacji, a ciągła dyskryminacja Palestyńczyków leży u podstaw systematycznego łamania praw człowieka."

27 lipca 2022 r. Siły Obronne Izraela ujawniły informacje wywiadowcze dokumentujące, w jaki sposób organizacja terrorystyczna Hamas rozmieściła obiekty wojskowe na obszarach cywilnych w Strefie Gazy. Wśród ujawnionych miejsc znajduje się tunel przebiegający w pobliżu fabryki Pepsi i szkoły UNRWA, zakład produkujący broń w pobliżu szpitala Shifa oraz magazyn broni w pobliżu szkoły i kliniki UNRWA.

27 lipca 2022 r. w nocy izraelscy żołnierze wkroczyli do arabskiej miejscowości Abu Dis, położonej przy Jerozolimie. Podczas tej operacji zatrzymano poszukiwanego Araba. W trakcie tych działań wybuchły arabskie zamieszki, a żołnierzy obrzucono kamieniami i innymi ciężkimi przedmiotami. Ranny został 1 funkcjonariusz policji granicznej.

27 lipca 2022 r. premier Jair Lapid odwiedził Amman, gdzie spotkał się z jordańskim królem Abdullahem II. Obaj przywódcy zjedli wspólnie lunch i rozmawiali o możliwościach wzmocnienia wzajemnych relacji.

28 lipca 2022 r. minister edukacji Jifat Szasza-Biton cofnęła licencje na prowadzenie sześciu szkół we wschodniej Jerozolimie po tym, jak stwierdzono przypadki poważnego podżegania w podręcznikach używanych w tych szkołach. "Podżeganie przeciwko państwu Izrael i żołnierzom Sił Obronnych Izraela w podręcznikach szkolnych dla dzieci jest niedopuszczalnym zjawiskiem, które zostanie potraktowane surowo. Każda instytucja edukacyjna, która będzie podżegać i używać mowy nienawiści przeciwko państwu Izrael i jego symbolom, poniesie prawne konsekwencje tych czynów - utraci licencję - w naszych szkołach nie ma miejsca na podżeganie i nienawiść." Podręczniki zawierały treści gloryfikujące terrorystów, oraz różne antyizraelskie teorie spiskowe. Jeden z cytatów opublikowanych przez ministerstwo edukacji brzmiał: "Największa rasistowska katastrofa, która dotknęła naród palestyński miała miejsce w 1948 r., kiedy uzbrojone syjonistyczne gangi zajęły 77% Palestyny i dokonały masakry Palestyńczyków, niszcząc 531 palestyńskich wiosek i powodując emigrację miliona Palestyńczyków do obozów uchodźców w pozostałościach Palestyny". Szkoły te utraciły stałe licencje zezwalające na funkcjonowanie, a ich dalsza działalność będzie opierać się na licencjach warunkowych, które będą obowiązywać przez rok, w trakcie którego dyrektorzy będą musieli dostosować podręczniki i programy nauczania do izraelskich wymogów prawnych. Są to Ibrahimieh College, szkoły podstawowe Al-Eman dla chłopców i dziewcząt, oraz szkoły średnie Al-Eman dla chłopców i dziewcząt.
    28 lipca 2022 r. z udziałem prezydenta Isaaca Herzoga i premiera Jaira Lapida, szpital Ichilov w Tel Awiwie zainaugurował nowy szpitalny oddział ratunkowy, który ma powierzchnię 8 000 metrów kwadratowych i jest największym takim oddziałem na świecie. Filantrop Sylvan Adams przekazał na jego założenie około 28 mln dolarów. Premier Lapid podziękował i powiedział do Sylvana Adamsa: "Oboje jesteśmy dziećmi ocalałych z Holokaustu. Zostałeś wychowany w silnym poczuciu odpowiedzialności za państwo Izrael, za następne pokolenie, za jego dobro i za jego wartości. Twój ojciec, błogosławionej pamięci Marcel, z pewnością byłby dzisiaj z ciebie dumny. W imieniu państwa Izrael dziękuję." Placówka jest wyposażona w najnowocześniejszą technologię umożliwiającą pacjentom samodzielne zeskanowanie dokumentów tożsamości, skierowania lekarskiego oraz sprawdzanie temperatury i ciśnienia krwi przed przydzieleniem lekarza do badania. Technologie umożliwią lepsze usprawnienie oceny stanu zdrowia pacjentów, skrócenie czasu oczekiwania oraz sprawniejsze i skuteczniejsze świadczenie opieki medycznej. Obok tradycyjnej rejestracji znajduje się stacja rozpoznawania twarzy i cyfrowa samorejestracja, po zakończeniu której w szpitalnym systemie komputerowym zostanie otwarta karta pacjenta ze wskazówkami o kolejnym etapie świadczenia opieki. Na następnym stanowisku pacjent ma możliwość sprawdzenia własnej temperatury, ciśnienia krwi, tętna i poziomu tlenu we krwi. Dane są automatycznie wprowadzane do pliku komputerowego pacjenta. W przypadku dużego niepokoju natychmiast powiadamiany jest lekarz. Placówka wyposażona jest w roboty mobilne służące do pomocy pacjentom w poruszaniu się po szpitalu oraz oddziałach poza placówką.

28 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 9 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń i fundusze terrorystyczne. W obozie uchodźców Silwad wybuchły arabskie zamieszki, w trakcie których ranny został 1 Arab.
    28 lipca 2022 r. bliski doradca palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa, Mahmoud al-Habash powiedział, że Autonomia Palestyńska jest bliska zawieszenia porozumień politycznych i zamrożenia koordynacji bezpieczeństwa z Izraelem. "To nie są groźby, ale decyzje Komitetu Centralnego, a ich celem jest ochrona palestyńskiego interesu narodowego. Jeśli sytuacja w Dżeninie i Nablusie utrzyma się, możemy pewnego ranka obudzić się i zobaczyć dalszą eskalację w terenie. Decyzje zostały już podjęte. Nie pozostaniemy więźniami Izraela. Kiedy i jak to się stanie? Wszystko zostanie zrobione zgodnie z przygotowaniami, które już czynimy."
    28 lipca 2022 r. wieczorem grupa palestyńskich terrorystów podjechała samochodem w pobliże izraelskiego punktu kontrolnego w rejonie Nablusu w środkowej części Samarii. Jeden z terrorystów otworzył ogień, na co żołnierze odpowiedzieli ogniem, raniąc napastnika. Pozostali terroryści uciekli, a żołnierze aresztowali rannego napastnika.

28 lipca 2022 r. w rejonie Nuweiba na egipskim Synaju doszło do poważnego wypadku samochodowego, w którym rannych zostało 7 Izraelczyków. Wracali minibusem do Izraela, gdy doszło do wypadku. Za zgodą Egiptu, izraelskie helikoptery wojskowe ewakuowały rannych do szpitali w Izraelu. Dwóch rannych było w stanie ciężkim i pomimo starań zmarli - 24-letnia Juval Keshet z Hajfy i 25-letni Mosze Matan Luzon z Petah Tikva.
    28 lipca 2022 r. stały przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej przy ONZ Rijad Mansour powiedział, że zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie uznania pełnego członkostwa państwa Palestyna w ONZ. Mansour powiedział, że Autonomia Palestyńska zwróciła się w tej sprawie do prezydenta USA Joe Bidena, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, króla Jordanii Abdullaha II i państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa. Podkreślił znaczenie "wzięcia odpowiedzialności za sytuację w Autonomii Palestyńskiej przez społeczność międzynarodową poprzez zapewnienie międzynarodowej ochrony narodowi palestyńskiemu i utrzymanie rozwiązania dwupaństwowego w świetle prowadzonej przez okupanta polityki apartheidu".

29 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 4 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń i 20 tys. szekli funduszy terrorystycznych. W miejscowościach Qallil i Jabal Mualah wybuchły arabskie zamieszki w których ranny został co najmniej 1 Arab.
    29 lipca 2022 r. popołudniem Palestyńczycy wszczęli zamieszki w rejonie strefy przemysłowej przy osiedlu żydowskim Alei Zahav w zachodniej części Samarii. Ranny został Izraelczyk. Doszło tam do brutalnego linczu, którego sprawcami byli mężczyźni wychodzący po modlitwach w meczecie. Izraelska policja zatrzymała 1 osobę.
    29 lipca 2022 r. popołudniem Palestyńczycy obrzucili kamieniami izraelskie samochody w pobliżu osiedla żydowskiego Kochav HaSzahar na południu Samarii. Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze izraelskiej policji granicznej wybuchły zamieszki, które przeniosły się w rejon sąsiedniej arabskiej wioski Al-Mudżajjir. Arabowie rzucali kamieniami i bombami zapalającymi, na co policjanci odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciach zginął 16-letni Palestyńczyk, a 2 innych zostało rannych.

29 lipca 2022 r. minister sprawiedliwości Gideon Sa'ar rozmawiał ze swoim greckim odpowiednikiem Konstantinos Tsiarasem. Dzięki tej mediacji z greckiego aresztu został zwolniony izraelski obywatel David Aszkenazi, którego kilka tygodni temu aresztowano na wyspie Rodos. Jego zatrzymanie nastąpiło na podstawie wniosku Chile, który mówił o poszukiwaniu Davida Aszkenaziego za przestępstwa narkotykowe. Po szczegółowych rozmowach wyjaśniono, że zatrzymano niewłaściwą osobę. Uwolniony Izraelczyk będzie mógł powrócić do Izraela. Poinformowano, że Aszkenazi podziękował ministrowi za jego wysiłki i pomoc.

30 lipca 2022 r. - Szabat.
    30 lipca 2022 r. izraelskie siły powietrzne uziemiły wszystkie swoje 33 myśliwce wielozadaniowe F-35I, w związku z taką samą decyzją podjętą przez Stany Zjednoczone po wykryciu usterki urządzenia uruchamiającego wyrzut fotela pilota w sytuacji kryzysowej. Przyczyną usterki jest nabój wyrzutowy, w którym stwierdzono za małą ilość środka wybuchowego, odpowiadającego za bezpieczne wystrzelenie fotelu pilota. Izrael poinformował, że sprawdzenie samolotów i naprawa wadliwego urządzenia zajmie do 90 dni.

30 lipca 2022 r. Hamas wezwał palestyńskich policjantów do przeprowadzania ataków terrorystycznych przeciwko izraelskim żołnierzom i żydowskim osadnikom. "Wzywamy do uderzenia w siły okupacyjne i osadników w obronie naszego narodu i naszej ziemi." Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny wezwał przywództwo Autonomii Palestyńskiej do przekształcenia sił bezpieczeństwa w "tarczę ochronną dla palestyńskiego narodu przed atakami osadników oraz w siły odstraszania przeciwko Siłom Obronnym Izraela. Zmiana obowiązków służb bezpieczeństwa wzmocniłaby spójność między ludźmi a ich siłami bezpieczeństwa". Wysoki dowódca Islamskiego Dżihadu, Nafez Azzam powiedział, że nasilenie ataków terrorystycznych "zdezorientowało Izrael. Izrael nie chce, aby ruch oporu rozprzestrzenił się, ale nasi ludzie się nie poddadzą. Izrael nie będzie w stanie powstrzymać naszego oporu. Izrael nie rozpocznie ofensywy w Strefie Gazy, ponieważ wie, że cena będzie bardzo wysoka."

31 lipca 2022 r. gabinet bezpieczeństwa narodowego postanowił potrącić 600 mln szekli z podatków celnych pobieranych przez Izrael w imieniu Autonomii Palestyńskiej, co ma stanowić równowartość kwoty wypłacanej przez palestyńskie władze rodzinom terrorystów. Kwota zostanie potrącona w 12 ratach.
    31 lipca 2022 r. premier Jair Lapid wysłał list do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, żądając natychmiastowego rozwiązania komisji śledczej, której zadaniem było zbadanie domniemanych przypadków łamania praw człowieka przez Izrael. "Ekscelencjo, wzywam do dotrzymania słowa w tej rażącej sprawie, do wyjaśnienia tej sprawy. To nie może dłużej trwać. Obelgi na temat lobby żydowskiego, które działa, by kontrolować media, przypominają najciemniejsze dni współczesnej historii. Walki z antysemityzmem nie można prowadzić samymi słowami, ona wymaga działania. Czas na działanie, czas na rozwiązanie tej komisji. Ta komisja nie tylko popiera antysemityzm - ona go podsyca."

31 lipca 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 6 poszukiwanych Arabów.
    31 lipca 2022 r. palestyński terrorysta przedarł się rano przez blokadę drogową na punkcie kontrolnym przy osiedlu żydowskim Pene Hever w środkowej części Judei. Prawdopodobnie celem była próba taranowania izraelskich żołnierzy, jednak nikt nie odniósł obrażeń. Napastnik porzucił pojazd w pobliżu miejsca zdarzenia i uciekł. Żołnierze rozpoczęli obławę.

31 lipca 2022 r. do Bejrutu przyleciał amerykański wysłannik Amos Hochstein, aby kontynuować rozmowy w celu rozwiązania sporu o granicę morską między Libanem a Izraelem. Departament Stanu USA oświadczył: "Osiągnięcie porozumienia jest zarówno konieczne, jak i możliwe, ale można to zrobić tylko na drodze negocjacji i dyplomacji."

1 sierpnia 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 13 poszukiwanych Arabów. Działania były wymierzone głównie przeciwko organizacji terrorystycznej Hamas. Przeszukano 39 domów należących do osób powiązanych z tą organizacją.
    1 sierpnia 2022 r. wieczorem izraelskie siły specjalne wkroczyły do obozu uchodźców w Dżeninie na północy Samarii. Doszło do wymiany ognia z terrorystami, w której zginął 1 Palestyńczyk, a kilku zostało rannych. Podczas tej operacji aresztowano 3 poszukiwanych Arabów, w tym dowódcę Islamskiego Dżihadu na Samarię, Basama al-Saadiego. Al-Saadi opierał się podczas aresztowania i został lekko ranny przez psa wysłanego przez żołnierzy w celu obezwładnienia terrorysty. Przejęto również broń i fundusze terrorystyczne.

1 sierpnia 2022 r. izraelska marynarka wojenna rozpoczęła czterodniowe ćwiczenia z marynarką wojenną i siłami lądowymi Stanów Zjednoczonych w rejonie Morza Czerwonego. Ze strony Izraela w ćwiczeniach biorą udział korwety rakietowe "Eilat" i "Keshet". Ze strony amerykańskiej udział biorą okręty desantowe i zespół eskorty z V Floty US Navy.

2 sierpnia 2022 r. Siły Obronne Izraela zablokowały rano drogi w rejonie Strefy Gazy, obawiając się podjęcia przez Islamski Dżihad działań odwetowych za wczorajsze aresztowanie jej wysokiego dowódcy w Dżeninie. Ponadto podjęto decyzję o zamknięciu plaży Zikim dla odwiedzających, anulowaniu połączeń kolejowych między Aszkelonem a Sderot, oraz o zamknięciu przejścia granicznego Erez. Obszar został zamknięty dla ludności cywilnej ze względu na bezpośrednie zagrożenie oraz w celu zapobieżenia ewentualnemu atakowi na ludność cywilną. Na terenach przygranicznych ze Strefą Gazy nauczanie w szkołach będzie odbywać się wyłącznie w pobliżu schronów. Zajęcia w Sapir College w pobliżu Sderot odbędą się on-line.
    2 sierpnia 2022 r. popołudniem izraelscy funkcjonariusze policji granicznej aresztowali na przejściach granicznym przejściu Allenby Crossing 18-letniego Palestyńczyka, który powiedział, że ma nóż w torbie i chce zabić Izraelczyków. Arab wyjął nóż z torby, odłożył na bok i pozwolił się aresztować.
    2 sierpnia 2022 r. wieczorem minister obrony Benny Gantz dokonał oceny stanu bezpieczeństwa na południu kraju, gdzie w obawie przed odwetem ze strony Islamskiego Dżihadu pozostają zamknięte niektóre drogi. "Nasza polityka jest jasna: kto chce pracować i żyć obok nas, wyciągniemy do niego rękę. Ale drugą ręką uderzymy każdego, kto zechce skrzywdzić izraelskich cywilów i wywołać terror. Siły Obronne Izraela, Szin Bet i policja graniczna będą kontynuować działalność operacyjną na każdym froncie. Każde zagrożenie dla izraelskich cywilów spotka się z silną reakcją i oczywiście będziemy przygotowani na każdy scenariusz."

2 sierpnia 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 12 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń.
    2 sierpnia 2022 r. egipscy mediatorzy nawiązali kontakt z przywódcami palestyńskich frakcji w Strefie Gazy, usiłując uspokoić nastroje i powstrzymać dalszą eskalację. Wieczorem delegacja Hamasu wyjechała do Egiptu, aby spotkać się z szefostwem egipskiego wywiadu.

3 sierpnia 2022 r. w związku ze spokojną nocą i brakiem prowokacji, Siły Obronne Izraela ogłosiły rano rezygnację z wojskowych środków ostrożności wzdłuż granicy ze Strefą Gazy. Część przygranicznych dróg pozostanie jednak drugi dzień zamknięta dla pojazdów cywilnych.
    3 sierpnia 2022 r. Siły Obronne Izraela poinformowały, że powołają 100 żołnierzy rezerwy, aby wzmocnić jednostki w rejonie Strefy Gazy. W ten sposób trzy rezerwowe kompanie piechoty zabezpieczą przygraniczne drogi, zwiększając także ochronę społeczności żydowskich położonych wokół strefy. Decyzję podjęto w następstwie obaw przed możliwą eskalacją przemocy w rejonie.
    3 sierpnia 2022 r. linie lotnicze El Al otrzymały oficjalne pozwolenie od Arabii Saudyjskiej na przeloty nad jej terytorium, co znacznie skróci czas lotów w kierunku wschodnim. Teraz El Al czeka na uzyskanie zgody z Omanu na rozpoczęcie obsługi technicznej lotów.

3 sierpnia 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 12 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń i przejęto ładunek wybuchowy. W mieście Kabatija na północy Samarii, wybuchły arabskie zamieszki.
    3 sierpnia 2022 r. wieczorem szef biura politycznego Islamskiego Dżihadu, Khaled al-Batsh powiedział: "Mamy pełne prawo do bombardowania Izraela naszą najbardziej zaawansowaną bronią i zmuszenia okupanta do zapłacenia wysokiej ceny. Nie poprzestaniemy na zaatakowaniu terenów wokół Gazy, ale zbombardujemy centrum tak zwanego państwa Izrael. Palestyński Islamski Dżihad nie może siedzieć cicho i patrzeć na izraelskie zbrodnie i rozlew palestyńskiej krwi na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Nikt nie próbuje nas powstrzymać przed skorzystaniem z naszego prawa do powstrzymania izraelskich zbrodni. Naszym celem jest sprawienie, by okupant zapłacił za swoje zbrodnie i udowodnienie, że Islamski Dżihad dotrzyma swojego zobowiązania do ochrony narodu palestyńskiego."

4 sierpnia 2022 r. Siły Obronne Izraela poinformowały rano, że otrzymały informacje wywiadowcze o zbliżającym się ataku Islamskiego Dżihadu wzdłuż granicy ze Strefą Gazy. Może to dotyczyć ataku z użyciem rakiet przeciwpancernych, moździerzy lub ostrzału snajperskiego. Z tego powodu przedłużono zamknięcie przygranicznych dróg na trzeci kolejny dzień. Izraelskie siły powietrzne zwiększyły aktywność dronów nad Strefą Gazy, aby wykrywać i identyfikować każdą obecność terrorystów, zwłaszcza dotyczącą wyrzutni rakiet i podziemnych tuneli.
    4 sierpnia 2022 r. premier Jair Lapid i minister obrony Benny Gantz odbyli rano konsultacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na południu kraju w związku z utrzymującym się napięciem na granicy ze Strefą Gazy. Szef Sztabu Generalnego gen. Aviv Kochavi osobiście odwiedził Dywizję Gazy. Kochavi wydał instrukcje, aby zwiększyć gotowość sił obronnych na wypadek eskalacji sytuacji, co obejmuje wzmocnienie wysiłków wywiadowczych i przygotowanie się do realizacji zatwierdzonych planów działań ofensywnych, jeśli okażą się konieczne.
    4 sierpnia 2022 r. ministerstwo spraw zagranicznych Izraela odrzuciło przeprosiny członka komisji śledczej ONZ Milona Kothariego za twierdzenie, że media społecznościowe są kontrolowane przez "lobby żydowskie" i sugerując, że Izrael nie powinien być członkiem ONZ. "Puste przeprosiny członka tej komisji, Milona Kothariego, to żałosny i nieprzekonujący manewr, który nie rekompensuje długiej historii antyizraelskich i antysemickich oświadczeń wygłaszanych przez niego i innych członków komisji. Naszym zdaniem, w świetle antysemickich i antyizraelskich oświadczeń komisarzy oraz faktu, że oni nie spełniają minimalnych standardów neutralności i bezstronności wymaganych od osób na tych stanowiskach w ONZ, Kothari i jego koledzy muszą zrezygnować z członkostwa w komisji, która powinna zostać w całości rozwiązana. Jeśli ONZ jest zaangażowana w walkę z antysemityzmem, to jest to jedyne rozsądne i akceptowalne rozwiązanie."
    4 sierpnia 2022 r. popołudniem grupa arabskich robotników zaatakowała 2 Izraelczyków w pobliżu dzielnicy Ma'alot Dafna we wschodniej Jerozolimie. Żydzi ledwo uniknęli linczu. Ofiary zostały ewakuowane do szpitala Hadassah Mount Scopus w Jerozolimie. Jedna z ofiar straciła przytomność i została zabrana na oddział intensywnej terapii.
    4 sierpnia 2022 r. w świetle sytuacji bezpieczeństwa premier Jair Lapid odwołał zaplanowane od najbliższego weekendu wakacje i poinformował szefów władz na południu o ostatnich wydarzeniach.
    4 sierpnia 2022 r. wieczorem Siły Obronne Izraela podjęły decyzję o wzmocnieniu Dywizji Gazy w celu jej przygotowania na możliwą konfrontację z terrorystami w Strefie Gazy. Wzmocnienie będzie polegać na przegrupowaniu dodatkowych jednostek artyleryjskich, inżynieryjskich, pancernych, piechoty i sił specjalnych. Siły Obronne Izraela zawiesiły także urlopy żołnierzy w niektórych jednostkach bojowych, które w razie potrzeby mogą zostać wysłane na południe kraju.

4 sierpnia 2022 r. izraelskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły w nocy liczne działania antyterrorystyczne w Judei i Samarii. Zatrzymano 22 poszukiwanych Arabów oraz skonfiskowano nielegalną broń.

 

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie serwisów informacyjnych: PAP, AP, Haaretz, Jerusalem Post, Arutz Sheva.

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII: Operacja "Przed świtem"


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright © 2022 by Gedeon