INDEKS  MAP
  -  HISTORIA


 

 

 

     -  Wędrówka Abrahama z Ur do Ziemii Obiecanej (XXI wiek p.n.e.)

     -  Wędrówka Izraelitów z Egiptu do Kanaanu (XVII wiek p.n.e.)

     -  Podbój Kanaanu przez Izraelitów (XVI wiek p.n.e.)

     -  Podział ziemi pomiędzy 12 pokoleń Izraela (XVI wiek p.n.e.)

     -  Królestwo Izraela za czasów królów Dawida i Salomona (XI-X wiek p.n.e.)

     -  Imperium Asyrii u szczytu potęgi (VIII wiek p.n.e.)

     -  Imperium Babilonii u szczytu potęgi (VII-VI wiek p.n.e.)

     -  Imperium Medo-Persji u szczytu potęgi (VI wiek p.n.e.)

     -  Grecja za czasów Aleksandra Macedońskiego (IV wiek p.n.e.)

     -  Społeczność żydowska w 300 roku p.n.e.

     -  Powstanie Machabeuszy (142-76 p.n.e.)

     -  Królestwo Judzkie za czasów Heroda Wielkiego (37 p.n.e.-4 n.e.)

     -  Podział królestwa Judzkiego pomiędzy synów Heroda Wielkiego (4 rok n.e.)

     -  Jerozolima w czasach życia Jezusa Chrystusa (2 p.n.e.-33 n.e.)

     -  Cesarstwo Rzymskie w I wieku n.e.

     -  Społeczność żydowska w I wieku n.e.

     -  Społeczność żydowska w 300 roku

     -  Stosunki chrześcijańsko-żydowskie na przestrzeni III-VI wiek

     -  Cesarstwo Wschodniorzymskie i Cesarstwo Zachodniorzymskie około 400 roku

     -  Społeczność żydowska w 600 roku

     -  Ekspancja terytorialna Arabów (600-900)

     -  Społeczność żydowska w 900 roku

     -  Wyprawy krzyżowe (XI-XIII wiek)

     -  Królestwo Jerozolimskie (XI-XIII wiek)

     -  Społeczność żydowska w 1200 roku

     -  Stosunki chrześcijańsko-żydowskie przed 1300 rokiem

     -  Stosunki chrześcijańsko-żydowskie przed 1400 rokiem

     -  Stosunki chrześcijańsko-żydowskie przed 1500 rokiem

     -  Społeczność żydowska w 1500 roku

     -  Społeczność żydowska w 1800 roku

     -  Społeczność żydowska w 1880 roku

     -  Wielka migracja Żydów w latach 1881-1914

     -  Bliski Wschód w 1914 roku

     -  Społeczność żydowska w 1930 roku

     -  Ludność wyznania mojżeszowego w Polsce w 1931 roku

     -  Bliski Wschód w 1939 roku

     -  Getta w okupowanej przez Niemców Europie

     -  Obozy koncentracyjne oraz ich główne filie na terenie Niemiec (1939-1945)

     -  Główne miejsca pogromów ludności żydowskiej dokonane przez Einsatzgruppen (1941-1942)

     -  Główne niemieckie obozy koncentracyjne na ziemiach przedwojennej Polski

     -  Główne drogi deportacji Żydów w okupowanej Europie

     -  Główne obozy niemieckie w Europie w latach 1943-1944

 

--------------------

 

     -  Terytorium Izraela w latach 1947-1949

     -  Pierwsza wojna izraelsko-arabska (1948-1949)

     -  Kampania Sueska (1956 r.)

     -  Gospodarka wodna w Izraelu (1964 r.)

     -  Izrael przed 1967 rokiem

     -  Wojna Sześciodniowa (1967 r.)

     -  Wojna Jom Kippur (1973 r.)

     -  Położenie i wielkość Wzgórz Golan

     -  Wzgórza Golan a Izrael

     -  Palestyński "plan trzech etapów" - etap I

     -  Palestyński "plan trzech etapów" - etap II

     -  Palestyński "plan trzech etapów" - etap III

     -  Ziemie oddane przez Izrael w latach 1974-1975

     -  Wyjście z Synaju (1980-1982)

     -  Liban i Wzgórza Golan na przestrzeni lat

     -  Porządek stref w Autonomii Palestyńskiej (Oslo II - 1995 r.)

     -  Zasięg terenów osiedli żydowskich w Autonomii Palestyńskiej

     -  Stan faktyczny terytorium Autonomii Palestyńskiej na dzień 15 stycznia 2000 roku

     -  Planowany przebieg "bariery bezpieczeństwa"

     -  Ukończony pierwszy etap "bariery bezpieczeństwa" (31 lipca 2003 r.)

     -  Osiedla żydowskie w Strefie Gazy (2005 r.)

     -  Ewakuowane osiedla żydowskie ze Strefy Gazy i Samarii (sierpień 2005 r.)

     -  Południowy Liban (lipiec 2006 r.)

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006-2007 by Gedeon