ZACHODNI  BRZEG  JORDANU

 

 


    ZACHODNI BRZEG JORDANU to inaczej zwana w historii Cisjordania.

    Jest to obszar około 6 tys. km2 na zachód od Jordanu. Obszar ten zamieszkuje ludność arabska (ok. 1,2 mln) i żydowska (ok. 250 tys., łącznie z Jerozolimą). Głównymi miastami są: Jerycho, Dżenin, Nabulus, Betlejem, Hebron, Ramallah.

    W latach 1922-48 była to część brytyjskiego terytorium mandatowego Palestyny, po 1949 roku włączona i okupowana przez wojska Jordanii. Od 1967 roku teren ten jest pod kontrolą wojskową Izraela - jest to historycznie obszar żydowskiej Judei i Samarii.

    W 1994 roku Palestyńczycy z Jerycha i otaczającego je obszaru (ok. 60 km2) uzyskali autonomię (w ramach palestyńskiej autonomii w okręgu Gazy i mieście Jerycho). W 1995 roku nastąpiło rozszerzenie autonomii na dalsze obszary Zachodniego Brzegu Jordanu.

    Na tych obszarach obecnie toczą się zamieszki i walki Intifady. Znajdują się tu nielegalne fabryki broni oraz obozy szkoleniowe terrorystów, atakujących cele w Izraelu. Armia izraelska przeprowadza prewencyjne operacje, mające na celu rozbijanie siatek organizacji terrorystycznych. Niestety, władze Autonomii Palestyńskiej nie współpracują z Izraelem w zwalczaniu terroryzmu i zorganizowanej przestępczości, która jest plagą tego rejonu.  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon