DWUDZIESTY  SZÓSTY  KONGRES  SYJONISTYCZNY  -  1964 r.
Syjonizm - Czas Zmian


 

 

 

Dwudziesty Szósty Kongres Syjonistyczny odbył się w dniach 30 grudnia 1964 roku - 11 stycznia 1965 roku w Jerozolimie, w Izraelu.

Kongres otworzył Nahum Goldmann (1895-1982), który poprosił ruch syjonistyczny o wzięcie większej odpowiedzialności za sytuację Diaspory.
    Społeczność żydowska żyjąca w Diasporze znajdowała się w niebezpieczeństwie duchowego upadku i asymilacji. Istniała pilna potrzeba wzmocnienia żydowskiej świadomości w Diasporze.

Kongres wezwał Związek Radziecki, by złagodził represje względem radzieckich Żydów.

 

 

 

 

 

 Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon