NAUKA  JĘZYKA  HEBRAJSKIEGO  -  Język hebrajski
     - Nauka języka hebrajskiego
        -  Jidysz


           -  Centrum Edukacyjne im.
                                        Mojżesza Schorra 

 

Kurs języka hebrajskiego proponowany przez Centrum im M. Schorra jest przeznaczony dla polskojęzycznego ucznia. Uwzględnia on specyfikę języka polskiego oraz trudności, na jakie napotyka uczeń. Kurs składa się z trzech części, a każda z nich zawiera 10 lekcji zakończonych lekcją powtórzeniową, zbierającą materiał ze wszystkich wcześniejszych jednostek.

Kurs odpowiada półrocznemu, intensywnemu kursowi nauki języka hebrajskiego organizowanego przez Ulpan w Izraelu.

Przyrost wiedzy gramatycznej jest w miarę szybki, zasób słownictwa zawartego w lekcjach, zakres poruszanych tematów na tyle obszerny, że pozwoli uczącemu się poruszać po różnych dziedzinach życia codziennego. Kurs daje też możliwość dotarcia poprzez naukę języka hebrajskiego do izraelskiej rzeczywistości.

e-mail: schorr@jewish.org.pl

Nauka języka hebrajskiego - poradnik:


Przejrzyj poradnik Centrum Edukacyjnego im. M. Schorra, w którym znajdziesz informacje dotyczące zarówno samej nauki jak i porady "organizacyjne".

Jeśli zapisałeś się już na kurs - wysłałeś aplikację, wraz z potwierdzeniem wpłaty darowizny (to dosyć istotne, bo Twoje pieniądze zostaną wykorzystane na wyprodukowanie Twoich materiałów kursowych), możesz spodziewać się paczki, w której znajdziesz:
          - teczkę z materiałem dwóch lekcji;
          - kasetę z nagraniem dwóch lekcji;
          - pustą kasetę.
Jeśli czegoś brakuje - dzwoń (pisz) do biura! (Centrum Edukacyjne im. M. Schorra)

        Zawartość lekcji:

Każda lekcja składa się ze słownika, dialogu lub tekstu, ćwiczeń pisemnych oraz ustnych, kaseta z nagraniem zawiera: słownik, dialog, wybrane ćwiczenia pisemne (tak, dla treningu) oraz pytania do ćwiczeń ustnych. Ponieważ uczysz się sam, tak opracowane ćwiczenia pozwalają nauczycielowi na sprawdzenie poziomu opanowania gramatyki, ale i wymowy czy rozumienia ze słuchu. Pusta kaseta służy do nagrania zadanych ćwiczeń ustnych, oznaczonych symbolem nuty.
    Pracując samodzielnie w domu, nie zawsze masz możliwość skonsultowania sprawiających Ci trudności ćwiczeń i zagadnień (chyba że masz to szczęście należenia do grupy samokształceniowej) tak więc - to raczej pewne - będziesz popełniać błędy. Jest to nieuniknione i nie należy się tym stresować! Jednak aby uniknąć powtarzania i utrwalania błędów, najlepiej przesyłać jedną jednostkę lekcyjną do sprawdzenia na raz (czyli połowę tego, co dostajesz w przesyłce). Nauczyciel sprawdza, odsyła wraz z komentarzem, a ty dopiero po otrzymaniu sprawdzonej lekcji wysyłasz następną - przeglądając poprawki i komentarze. Może się zdarzyć, że nauczyciel zaleci powtórzenie pewnych ćwiczeń albo wraz z pracą prześle dodatkowe, z zakresu który sprawia Ci największą trudność. Zawsze lepiej poświęcić na trudne zagadnienia więcej czasu, żeby nie mieć potem zaległości.
    Po odrobieniu jednej jednostki lekcyjnej, pakujesz kserokopię opracowanych materiałów lub rozwiązania zadań na oddzielnych kartkach wraz z własnym nagraniem do koperty i wysyłasz na adres biura Centrum. Zanim zakleisz kopertę upewnij się, że na pracy domowej umieściłeś następujące dane:
      - swoje imię i nazwisko (raczej alfabetem łacińskim);
      - nazwisko nauczyciela - jeśli już je znasz. Nauczyciel zostaje przydzielony po przesłaniu 1. lekcji;
      - numer lekcji.
Te wszystkie informacje przyspieszają obieg dokumentów, a co za tym idzie sprawdzanie pracy.
    Kaseta z twoim nagraniem wróci do Ciebie wraz ze sprawdzoną pracą domową, do ponownego wykorzystania.

Podstawą Twojego kontaktu z nauczycielem jest korespondencja. Jeśli jednak rozwiązując zadania czujesz, że utknąłeś i sam sobie dalej nie poradzisz, dzwoń do swojego nauczyciela w godzinach jego dyżuru telefonicznego! Terminy dyżurów otrzymasz wraz z pierwszą sprawdzoną praca domową.
    W kwestiach administracyjnych: wysyłki, przepływu dokumentów, zawieszenia lub wznowienia nauki, prosimy o kontakt z biurem - telefonicznie, faksem, przez e-mail lub listownie.

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon