TURYSTYKA  -  JORDANIA  -  Jordania
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Petra

 

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie w 1994 roku zawarło porozumienie pokojowe z Izraelem. Umożliwiło to rozwój współpracy politycznej i gospodarczej. Dzięki tym porozumieniom powstała możliwość dla rozwoju turystyki pomiędzy obydwoma państwami.

Jordania ma powierzchnię 97,7 tys. km2. Ludność: 6,5 mln mieszkańców (2000 r.). Stolicą jest Amman.

Największymi ośrodkami turystycznymi Jordanii są: Al-Akaba, Amman, Az-Zarka, Maan oraz Petra. Na liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO znajdują się:
  - Kasr Amra, ruiny pustynnego pałacu umajjadzkiego (początek VIII w.) z malowidłami ściennymi (dziedzictwo kulturalne);
  - Petra, starożytny zespół grobowców i świątyń wykutych w skale (dziedzictwo kulturalne);
Rezerwaty biosfery UNESCO:
  - Dana Biosphere Reserve, na Półwyspie Arabskim (pustynie i półpustynie gorące), utworzony w 1998 r., powierzchnia 30.800 hektarów, położony na wysokości 100-1500 m n.p.m.

Na szczególną uwagę zasługuje wyprawa, jaką można odbyć z Izraela do nekropolii Petra w Jordanii. Dostęp do Petry prowadzi przez kręty wąwóz długości około 1,6 km, na końcu którego, po wyjściu na otwartą przestrzeń, staje się naprzeciw el-Chazne ("Skarbca"). Nazwa "Skarbiec" pochodzi od "urny", która znajduje się na szczycie pośrodku monumentu. Legenda głosi, że tutaj złożył swój skarb pewien faraon. W rzeczywistości monument ten jest prawdopodobnie świątynią pochodzącą z I wieku p.n.e. Za wejściem znajduje się główna komora oraz dwa pomieszczenia po jej prawej i lewej stronie.

 

 

 

--------------------------------------------------

Opracowano na podstawie "Explorer Izrael", "Pascal Izrael", "Winnica", "Świat Biblii", biuletynów Ambasady Izraela w Polsce, witryn internetowych rządu Izraela i innych opracowań dotyczących Państwa Izrael.

--------------------------------------------------

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon
Izrael Egipt