Centrum  Badań  nad  Zagładą  Żydów
kliknij tutaj
Witryna Centrum - http://www.holocaustresearch.pl/


Powstało w 2 lipca 2003 roku. Celem jego powołania było stworzenie interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się Zagładą Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej w różnorodnych aspektach: historycznym, socjologicznym, psychologicznym, literaturoznawczym, antropologicznym. Do zespołu Centrum należą osoby, które swoich miejscach pracy i środowiskach zajmują się - od niedawna, od lat kilku lub kilkunastu - problematyką Zagłady.

Centrum zamierza prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki, przygotowywać publikacje dokumentów źródłowych, ważnych opracowań i relacji, niedostępnych w Polsce; organizować seminaria i konferencje naukowe; współpracować z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką Holocaustu i ludobójstwa. Planowane są także projekty edukacyjne.

Centrum zarządza witryną internetową warszawa.getto.pl, która prezentuje bazę danych o warszawskim getcie. Znajduje się w niej ok. 30.000 rekordów (stale uzupełnianych) dotyczących miejsc, osób i wydarzeń z warszawskiego getta wraz ze zintegrowaną mapą.

kliknij tutaj

IFiS PAN
Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72, pok. 120
00-330 Warszawa
e-mail: holocaustresearch@ifispan.waw.pl
web-site: http://www.holocaustresearch.pl/

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2006 by Gedeon