Stowarzyszenie  Dzieci  Holocaustu  w  Polsce
 

 

 

Stowarzyszenie powstało w 1991 roku. Jest organizacją samopomocową (wsparcie psychologiczne, pomoc w odszukiwaniu rodzin), także edukacyjną. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pochodzenia żydowskiego, które w dniu wybuchu wojny miały nie więcej niż 13 lat lub też urodziły się pod okupacją niemiecką. Stowarzyszenie liczy obecnie prawie 800 członków, ma oddziały w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Stowarzyszenie wydaje Biuletyn, prowadzi działalność wydawniczą.

 

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce
ul. Twarda 6
00-104 Warszawa
tel. (48-22) 620-82-45


 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon