Forum  Żydów  Polskich


Forum Żydów Polskich


kliknij tutaj
Witryna Forum Żydów Polskich - http://www.fzp.jewish.org.pl


Jest to zupełnie niezależna, społeczna inicjatywa, która zrodziła się z chęci podzielenia się ze wszystkimi polskimi Żydami i każdym innym człowiekiem, bez względu na jego wyznanie, poglądy czy pochodzenie, wiedzą na tematy nam bliskie. Z potrzeby pokazania Polsce i światu, że tutaj wciąż żyją Żydzi. Że Polska jest krajem, z którym nierozerwalnie są związani Żydzi, którzy pragną, aby bogactwo żydowskiej kultury znów współistniało, jak za nie tak dawnych czasów, z kulturą i w kulturze polskiej.

Wcześniej, dużą aktywność wykazywali uczestnicy forum dyskusyjnego na stronach społeczności żydowskiej w Polsce. To właśnie ci ludzie spontanicznie zostali wolontariuszami i wkładają swoje serca, dusze i mnóstwo pracy w tworzenie Forum Żydów Polskich.

Powstała w ten sposób "skarbnica" informacji o polskich Żydach, jak również o wszystkich sprawach spoza Polski, które nas poruszają i nas dotyczą.

web-site: http://www.fzp.jewish.org.pl

 

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2006 by Gedeon