Towarzystwo  Polsko - Izraelskie  Nadzieja - Hatikvah
kliknij tutaj
Witryna Towarzystwa Polsko-Izraelskiego - http://www.nadzieja-hatikvah.org/


Polsko - Izraelskie Towarzystwo Nadzieja - Hatikvah zostało założone jesienią 2000r. przez studentów i pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Hatikvah działa także jako studenckie koło naukowe przy Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nazwa Koła powstała z połączenia słów "nadzieja" w języku polskim i hebrajskim.

Głównym celem Towarzystwa jest propagowanie wszechstronnych kontaktów i pogłębianie przyjaźni pomiędzy społeczeństwami, organizacjami społecznymi i naukowymi z Polski i Izraela oraz mniejszością żydowską w Polsce.

Ważnym celem działalności Hatikvah jest także walka z uprzedzeniami na tle rasowym i etnicznym wśród młodych ludzi w Europie, a w szczególności wśród młodzieży, oraz zapoznawanie młodych ludzi z kulturą i historią mniejszości, głównie żyjących w Polsce. Inne pola zainteresowań Towarzystwa to: historia Żydów w Europie i w Polsce, Państwo Izrael, stosunki polsko-izraelskie i polsko-żydowskie oraz edukacja międzykulturowa.

Działalność Towarzystwa opiera się na organizacji i uczestnictwie w otwartych dyskusjach, spotkaniach i wykładach, międzynarodowych seminariach młodzieżowych, pracy społecznej, warsztatach dla studentów oraz wyjazdach studyjnych. Towarzystwo wydaje także czasopismo pt. "Hatikvah", ukazujące się dwa razy w semestrze akademickim.

Hatikvah współpracowała lub współpracuje z: Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (w szczególności Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu), Polską Unią Studentów Żydowskich (PUSZ), Uniwersytetem Wrocławskim, Kancelarią Premiera RP, Ambasadą Izraela w Polsce, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Urzędem Miasta Wrocławia, oraz z wieloma organizacjami pozarządowymi.

 

Polsko-Izraelskie Towarzystwo Nadzieja-Hatikvah
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
e-mail: kontakt@nadzieja-hatikvah.org
Witryna Magazynu Kultury Żydowskiej http://hatikvah.of.pl/

kliknij tutaj

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon