Fundacja  Judaica  -  Centrum  Kultury  Żydowskiej
kliknij tutaj
Witryna Fundacji Judaica - http://www.judaica.pl/


Fundacja Judaica rozpoczęła swoją działalność w Krakowie w 1991 roku w kręgu ludzi świata kultury, nauki i sztuki, przy udziale ówczesnego prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie, pana Czesława Jakubowicza.
    Najkrócej mówiąc, jest to inicjatywa obywatelska, mająca na celu ochronę żydowskiego dziedzictwa na Kazimierzu i zachowanie pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. W tym celu rozpowszechnia się wiedzę o historii i kulturze Żydów polskich wśród młodego pokolenia, jest tworzona platforma dla dialogu polsko-żydowskiego i promuje się wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego.
    Siedzibą Fundacji stała się modlitewnia (Bejit ha-midrasz) wybudowana w latach 80-tych XIX wieku przez Żydowskie Towarzystwo Modlitewne i Dobroczynne B'nei Emuna, według projektu krakowskiego architekta i budowniczego Jacka Matusińskiego. Gruntowna modernizacja modlitewni była możliwa przy wsparciu wielu instytucji ze Stanów Zjednoczonych, z Polski i z samego Krakowa.
    W 1993 roku, pod auspicjami Fundacji Judaica otwarto w Krakowie Centrum Kultury Żydowskiej. Centrum rozpoczeło swoją działalność na krakowskim Kazimierzu w miejscu szczególnym - przy Placu Nowym (Placu Żydowskim), tuż obok skrzyżowania ulicy Rabina Meiselsa i ulicy Bożego Ciała. Centrum jest miejscem otwartym dla wszystkich. Program jest adresowany do publiczności żydowskiej i nieżydowskiej, zarówno polskiej jak i zagranicznej. Na program składają się wykłady, spotkania autorskie, promocje książek, konferencje i seminaria, programy letnie, pokazy filmowe, koncerty oraz wystawy. Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską BAJIT CHADASZ (hebr. "Nowy Dom") organizowany jest od 1996 roku.

 

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej
ul.Meiselsa 17
31-058 Kraków
tel. (48-12) 430 64 49
tel. (48-12) 430 64 52
fax. (48-12) 430 64 97
e-mail: infol@judaica.pl
web site: http://www.judaica.pl/

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon