Centrum  Edukacyjne  Kultury  Żydowskiej  Jointu
 

 

 

Centrum gromadzi i dostarcza materiały edukacyjne dotyczące szeroko rozumianej kultury żydowskiej, organizuje seminaria kształcące dla liderów i pracowników instytucji żydowskich oraz we współpracy z organizacjami żydowskimi - seminaria dla lokalnych społeczności żydowskich. Przy Centrum otwarte jest Laboratorium Komputerowe. Centrum pełni rolę usługową wobec istniejących organizacji żydowskich. Sponsorem Centrum jest Joint (JDC).

 

Centrum Edukacyjne Kultury Żydowskiej Jointu
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel./fax. (48-22) 654-31-60
e-mail: center@jewish.org.pl

 

 

 

 

 

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon