Fundacja  Ronalda  S.  Laudera
kliknij tutaj
Witryna Fundacji R. Laudera - http://www.lauder.pl/


Polskie przedstawicielstwo Fundacji Ronalda S. Laudera z siedzibą w Nowym Jorku rozpoczęło swą działalność w 1991 roku za zezwoleniem Ministerstwa Kultury i Sztuki.
    Dyrektorem generalnym Fundacji Ronalda S. Laudera w Polsce jest rabin Joseph Kanofsky. Jako swoje zadanie określa budowanie tożsamości żydowskiej, które może dokonać się przez edukację.
    Głównym celem fundacji jest konserwacja i ochrona żydowskiego dziedzictwa kulturalnego w Polsce. Fundacja wykonuje wielką pracę kulturalną i charytatywną na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, pomaga w zaspokajaniu jej potrzeb kulturalnych i religijnych. Równocześnie wspiera inicjatywy mające na celu prezentację dorobku kultury, historii i tradycji Żydów w Polsce. Fundacja przygotowuje co roku Dni Książki Żydowskiej, które odbywają się jesienią, organizuje szabaty i święta.

Szczególnym zadaniem fundacji jest objęcie programami edukacyjnymi osób pochodzenia żydowskiego, co realizowane jest poprzez otwieranie szkół żydowskich oraz organizowanie dwa razy do roku obozów edukacyjnych odbywających się w różnych częściach Polski.

Sama fundacja powstała w USA w 1987 roku. Terenem działania fundacji jest cała Europa Środkowo-Wschodnia, a celem edukacja żydowska. Przedstawicielstwo w Polsce dąży do objęcia programami edukacyjnymi osób pochodzenia żydowskiego. Zajęcia edukacyjne oparte są na wykładzie judaizmu. Fundacja posiada Centra Edukacyjne w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu, organizuje letnie i zimowe obozy dla różnych grup wiekowych.

Fundacja Ronalda S. Laudera prowadzi i wspiera:
    - Przedszkole Społeczne Fundacji Laudera -
                ul. Wawelberga 10; 01-188 Warszawa; tel. (22) 826 63 30.
                                [Przedszkole istnieje od 1990 r. Od września 2001 r.
                                przedszkole znajduje się w gmachu szkoły Lauder-Morasha,
                                uczęszcza doń blisko 60 dzieci.]
    - Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 94
           
oraz Gimnazjum Nr 22 Lauder Morasha -
                ul. Wawelberga 10; 01-188 Warszawa; tel. (22) 862 63 30;
                                    fax. (22) 862 63 29;
                                e-mail: laudermorasha@yahoo.com; e-mail: morasha@jewish.org.pl
                                [Szkoła podstawowa istnieje w Warszawie od 1994 r. Ma
                                prawa publicznej placówki edukacyjnej. W 2000 r.
                                wyodrębniono gimnazjum. Poza obowiązującym w szkołach
                                polskich programem dzieci i młodzież poznają tradycję
                                żydowską oraz uczą się hebrajskiego. Jednym z celów
                                statutowych szkoły jest wychowanie uczniów w duchu
                                tolerancji i poszanowania wszystkich kultur i światopoglądów.
                                Szkoły są otwarte dla wszystkich chętnych. W roku szkolnym
                                2001/2002 uczęszczało do nich ponad 170 dzieci.]
    - Szkoła Podstawowa Lauder Etz we Wrocławiu -
                ul. Jana Pawła Włodkkowica 5; Wrocław.
    - Centrum Edukacyjne im. Mojżesza Shorra w Warszawie -
                ul. Twarda 6; 00-104 Warszawa; tel. 022-620 34 96; fax. 022-652 21 62;
                witryna Centrum Edukacyjnego im. M. Schorra: http://www.schorr.edu.pl/

Fundacja oferuje kurs języka hebrajskiego adresowany do polskiego ucznia składający się z trzech części, z których każda zawiera 10 lekcji zakończonych lekcją powtórzeniową. Kurs odpowiada półrocznemu, intensywnemu kursowi nauki języka hebrajskiego organizowanego przez Ulpan w Izraelu.

Dodatkowo fundacja działa w następujących projektach:
    - Fundacja Ronalda S. Laudera, Biuro i Centrum Młodzieżowe w Gdańsku -
                ul. Partyzantów 7; 80-254 Gdańsk; tel. (58) 344 05 02.
    - Centrum Edukacyjne i klub młodzieżowy Fundacji Ronalda Laudera w Łodzi -
                ul. Narutowicza 24; skr.pt.204; 90-950 Łódź; tel/fax. 42 6301450;
                                e-mail: lodzlauder@pai.net.pl
    
- Genealogiczny Projekt Fundacji Ronalda S. Laudera -
                (w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie)
                ul. Tłomackie 3/5; 00-090 Warszawa; tel. (22) 827 92 21;
                                fax. (22) 827 18 43;
                witryna projektu: http://www.jewishgen.org/
    - Jesziwa Pardes Lauder w Krakowie -
                witryna Jesziwy Pardes: http://www.pardes.pl/
    - Miesięcznik Midrasz -

Projekty realizowane z udziałem Fundacji:
    - Muzeum Historyczne Żydów Polskich -
    - Międzynarodowy Projekt Ochrony Pamięci Auschwitz-Birkenau -

 

Fundacja R. Laudera
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel. (48-22) 652 21 50
fax: (48-22) 652 21 52
mail: lauder@jewish.org.pl
web-site: http://www.lauder.pl/


 

          FUNDACJA RONALDA S. LAUDERA
                       ul. Dworcowa 21
                    41-902 Bytom
                              Tel. (+48 32) 282 58 39

                    ul. Partyzantów 7
                    80-254 Gdańsk
                              Tel. (+48 58) 344 06 02
                              Faks (+48 58) 344 06 02

                    ul. Narutowicza 24
                    90-135 Łódź
                              Tel. (+48 42) 630 14 50
                              Faks (+48 42) 674 30 73

                    ul. Włodkowica 9
                    50-072 Wrocław
                              Tel. (+48 71) 344 84 31
                              Faks (+48 71) 344 70 48

          STOWARZYSZENIE PARDES
                    ul. Starowiślna 28.8
                    31-032 Kraków
                              Tel. (+48 12) 429 36 57
                              E-mail: sforim@pardes.pl
                              witryna Jesziwy Pardes: http://www.pardes.pl/

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon