Fundacja  Monumentum  Iudaicum  Lodzense
kliknij tutaj
Witryna Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense - http://www.lodzjews.org/

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense - Lodz Jews Heritage Foundation została założona w Łodzi 6 listopada 1995 roku.
    Głównymi celami Fundacji są: ratowanie i ochrona dorobku łódzkiej kultury żydowskiej oraz przywracanie i utrwalanie pamięci o społeczności żydowskiej w Łodzi i jej znaczącym udziale w rozwoju miasta.
    Do najważniejszych działań Fundacji należą prace porządkowe, renowacyjne i badawcze na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej oraz zaangażowanie w ochronę miejsc związanych z łódzkim gettem. Fundacja wspiera także inicjatywy kulturalno-edukacyjne, które służą poznawaniu i popularyzowaniu historii łódzkich Żydów.

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense nawiązała współpracę z instytutem YIVO w Nowym Jorku, Instytutem Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie oraz Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense
ul. Pomorska 18,
91-416 Łódź
tel. (48-42) 6397233
e-mail: fundacja@lodzjews.org
web site: http://www.lodzjews.org/

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2006 by
Gedeon