Masorti
kliknij tutaj
Witryna Masorti - http://www.masorti.pl/


Masorti jest terminem hebrajskim utworzonym dla określenia rozwoju ruchu konserwatywnego, w czasie, gdy rozprzestrzenił się on z Ameryki Północnej do wszystkich społeczności żydowskich na świecie. Masorti jest światowym ruchem konserwatywnych Żydów obejmującym szkoły rabiniczne, kongregacje, kluby dla mężczyzn oraz grupy i stowarzyszenia kobiet.
    Judaizm Masorti obejmuje judaizm konserwatywny w Ameryce Północnej, Masorti w Izraelu oraz Masorti Olami (Judaizm Światowy) w innych krajach. Centrum ruchu znajduje się w Żydowskim Seminarium Teologicznym w Ameryce, które mieści się w Nowym Jorku.
    Judaizm Masorti odzwierciedla liberalny stosunek do wiary i praktyk religijnych Celem ich strony jest zaproszenie wszystkich, których interesuje przyszłość świata, wzbogacenie życia żydowskiego, a także możliwość osobistego rozwoju, a być może także zbawienia do uczestnictwa w programach proponowane przez Masorti Polska, do stworzenia, dzięki dobrodziejstwom technologii, sieci służącej przyszłości.

e-mail: masorti@masorti.pl
web site: http://www.masorti.pl/

 

 

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon