Fundacja  Rodziny  Nissenbaumów
kliknij tutaj
Witryna Fundacji Rodziny Nissenbaumów - http://www.nissenbaum.pl/

 

Celem Fundacji jest:
    - ratowanie świadectw i zabytków kultury żydowskiej w Polsce, zwłaszcza
            odbudowa i ochrona cmentarzy żydowskich;
    - upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa Żydów w okresie II wojny światowej
            na terenach znajdujących się w granicach obecnego państwa polskiego;
    - upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o najlepszych tradycjach
            wspólnych dziejów Polaków i Żydów;
    - ożywianie zainteresowania żydowska spuścizną duchową i materialną zarówno
            w światowej diasporze, jak i w społeczeństwie polskim;
    - inicjowanie przyjazdów Żydów, głównie młodych, do Polski, kraju ich przodków,
            by zapoznali się z najliczniejszymi tu świadectwami Holokaustu;
    - wspomaganie wszelkich wzajemnych kontaktów żydowsko-polskich, także
            gospodarczych.

Fundacja Rodziny Nissenbaumów
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
tel. (48-22) 838 60 46; (48-22) 838 05 74;
fax. (48-22) 838 59 57
e-mail: fundacja@nissenbaum.pl
Witryna Fundacji - http://www.nissenbaum.pl/

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon