Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action  (PAJA)


kliknij tutaj
Witryna PAJA - http://www.pajayouth.org


Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action (PAJA) jest polsko-amerykańskim stowarzyszeniem, mającym na celu wspieranie dialogu młodych Żydów i nie-Żydów. Organizacja powstała w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. Jej założycielami byli Dennis Misler, trener komunikacji interpersonalnej oraz Zofia Zager. Oboje stwierdzili, że chcą wspierać młodych ludzi w trudnym procesie poznawania się i lepszego rozumienia, zwłaszcza pomiędzy nieposiadającymi żydowskich korzeni młodymi Polakami, a młodymi Żydami amerykańskimi.
    PAJA rozpoczęła od początku swej działalności współpracę z National Polish-American Jewish-American Council (NPAJAC), do które to organizacji należą oboje założyciele PAJA.

W Polsce PAJA prowadzi obecnie cztery programy:
            - atrium - the clearinghouse of information
    Witrynę internetową, na której prezentowane są zaproszenia na imprezy związane z kulturą żydowską, dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym, pochodzące od dużych i mniejszych organizacji, a także grup nieformalnych i osób prywatnych. Na stronie znajduje się również bogata baza danych organizacji zajmujących się dialogiem, w układzie alfabetycznym oraz geograficznym.
          - w hołdzie tym, którzy przyszli z pomocą (in honor of those who acted)
    W ramach tego programu odbywają się ceremonie ku czci bohaterskich Polaków, nie-Żydów, którzy w czasie II wojny światowej z narażeniem życia ratowali swoich żydowskich sąsiadów. Osoby te (około 6.000 Polaków) zostały odznaczone przez Państwo Izrael medalami Instytutu Yad Vashem oraz zaszczytnym tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
          - edukacja bez granic (education without borders)
    Program ten ma trzy zasadnicze części. Pierwsza część to edukacja młodzieży polskiej o kulturze żydowskiej. Druga część programu to międzynarodowe spotkania młodzieży, np. polskich i izraelskich uczniów. Trzecia część programu to spotkania polskiej i amerykańskiej młodzieży.
          - international digital video conferences
To konferencje i warsztaty dla polskich i amerykańskich licealistów prowadzone dzięki pomocy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie za pomocą transmisji.

Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action Poland
ul. Retoryka 17/31
31-032 Kraków
tel./fax. (48-12) 422 44 08

atrium - The Clearinghouse of Information

e-mail: atrium@pajayouth.org
web-site: http://www.pajayouth.org

 

 

Polish/American/Jewish Alliance for Youth Action USA
13B Pipe Hill Court
Baltimore, Maryland 21209
phone. (410) 486 06 98

e-mail: pajayouth@pajayouth.org
web-site: http://www.polishandjewishyouth.org

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2006 by Gedeon