Komisja  Pomocy  Społecznej  przy  Związku  Gmin  Wyznaniowych  Żydowskich
 

 

 

Komisja powstała jako ciało społeczne w 2000 roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji żydowskich o ogólnopolskim zasięgu. Jest kontynuatorem Centralnej Żydowskiej Komisji Charytatywnej utworzonej w 1982 roku.

Fundusze Pomocy pochodzą z Jointu (JDC). Komisja zatrudniła w 2000 roku dyrektora wykonawczego, który kieruje pracą ośmiu pracowników socjalnych działających w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach i Szczecinie. Celem Komisji Pomocy Społecznej przy Związku Gmin jest niesienie pomocy w różnej formie, także materialnej, wszystkim potrzebującym Żydom w Polsce.

Komisja Pomocy Społecznej
przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel. (48-22) 620-43-24, wew. 129
tel. (48-22) 652-28-01

 

 

 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by
Gedeon