Polska  Rada  Chrześcijan  i  ŻydówPolska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych.

Niektóre z inicjatyw podejmowanych przez PRChiŻ:
    - współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim;
    - organizowanie corocznego spotkania modlitewnego Szlakiem pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim;
    - organizowanie corocznej wspólnej modlitwy z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA (Radość Tory) [Modlitwa odbywa się w kościele pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie (ul. Czarnieckiego 15)];
    - nadawanie co roku tytułu CZŁOWIEKA POJEDNANIA osobom zasłużonym na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego;
    - wydanie w 1998r. publikacji Kościoła katolickiego o swoich korzeniach. Skierowana jest ona zwłaszcza do katechetów, uczniów szkół średnich, a także wszystkich zainteresowanych dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, powstała jako odpowiedź na potrzebę otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów co roku przyznaje tytuł CZŁOWIEKA POJEDNANIA osobie spoza Polski, która szczególnie przyczyniła się do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce.

Dotychczasowi laureaci to:
    prof. Stephan Schreiner (Niemcy), rabin Byron Sherwin (USA), Sir Sigmund Sternberg (Anglia), ks. prof. John Pawlikowski (USA), rabin James Rudin (USA), siostra Dominka Zaleska (Szwajcaria), pani Tova Ben Tzwi (Izrael), siostra Marie-Therese Huguet (Francja), rabin Michael Schudrich (USA i Polska), ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska), Halina Birenbaum (Izrael).


 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon