Polska  Unia  Studentów  Żydowskich
kliknij tutaj
Witryna Polskiej Unii Studentów Żydowskich - http://www.puszkrakow.jewish.org.pl

 

Polska Unia Studentów Żydowskich została założona w 1992 roku przez grupę młodzieży żydowskiej. Wynikało to z faktu, że z początkiem lat dziewięćdziesiątych wolność i pluralizm pojawiły się także w środowisku żydowskim i zaczęły powstawać nowe organizacje. Poza tym zaczęło pojawiać się wiele "nowych" osób, które do 1989 roku nie identyfikowały się ze społecznością żydowską, bądź wręcz ukrywały swoje żydowskie pochodzenie. Proces pojawiania się coraz to nowych osób zainteresowanych uczestnictwem w życiu żydowskim w Polsce trwa do chwili obecnej. W tym czasie grupa młodzieży żydowskiej postanowiła w oparciu o istniejące struktury koła założyć coś na kształt własnej organizacji. Polska Unia Studentów i Młodzieży Żydowskiej, bo taką nazwę pierwotnie przyjęła nasza organizacja, powstała jako organizacja nieformalna na przełomie 1991/92. Dopiero zaś w 1995 roku została zarejestrowana jako stowarzyszenie o nazwie Polska Unia Studentów Żydowskich.

Do głównych celów Polskiej Unii Studentów Żydowskich należy:
      - jednoczenie młodzieży żydowskiej i studentów żydowskich w Polsce;
      - zachowywanie, poznawanie, rozwijanie i propagowanie żydowskiej kultury i
                  tradycji;
      - nawiązywanie i intensyfikowanie kontaktów z żydowskimi organizacjami w
                  kraju i na świecie;
      - prowadzenie działalności kulturalnej, informacyjnej i oświatowej stosownie do
                  życzeń i potrzeb młodzieży;
      - przeciwstawianie się wszelkiej dyskryminacji, nietolerancji i ich przejawom.

PUSZ jest członkiem Europejskiej i Światowej Unii Studentów Żydowskich. Określa siebie jako organizację areligijną i apolityczną. Podstawowym celem PUSZ jest integracja środowiska młodzieżowego i edukacja. Członkami Unii mogą zostać osoby pochodzenia żydowskiego w wieku 15 - 35 lat. W kraju istnieją regionalne oddziały, którymi kierują koordynatorzy.

 

Polska Unia Studentów Żydowskich (PUSZ)
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel. (48-22) 652 22 00
e-mail: pusz@jewish.org.pl
Web-site: http://www.puszkrakow.jewish.org.pl


          POLSKA UNIA STUDENTÓW ŻYDOWSKICH
                    ul. Pomorska 18
                    91-416 Łódź
                              Faks (+48 42) 633 51 56
                              E-mail: puszlodz@o2.pl
                              Web-site: http://www.puszlodz.prv.pl

                    ul. Włodkowica 9
                    50-072 Wrocław
                              Tel. (+48 71) 343 64 01
                              Faks (+48 71) 344 70 48

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon