Stowarzyszenie  "Szterndlech"
kliknij tutaj
Witryna Stowarzyszenia "Szterndlech" - http://www.jewish.org.pl/polskie/szterndlech/index.php


Stowarzyszenie powstało w 2000r. i zajmuje się wydawaniem powstałego w 1998r. pisma "Szterndlech" (gwiazdka). Jest to dwumiesięcznik w języku polskim dla dzieci żydowskich i ich przyjaciół. Pismo utrzymuje się z dotacji, między innymi Ministerstwa Kultury i Sztuki, organizacji pozarządowych, fundacji żydowskich.

"Szterndlech" jest pismem o profilu religijnym dla dzieci z rodzin żydowskich i mieszanych w wieku 4-13 lat oraz z rodzin nieżydowskich wychowujących swoje potomstwo w duchu poszanowania inności, uczących tolerancji.

Celem jest pokazanie, że żydowskie dzieci mają powody do dumy ze swojego narodu. Przez zabawę zapoznaje z historią narodu żydowskiego, jego tradycjami i religią.

Stałe bloki tematyczne Szterndlech to:
    - rok żydowski z uwzględnieniem świąt i ważniejszych;
    - zabawy, konkursy (zgadywanki, labirynty, elementy do kolorowania, wycinanki, modele do sklejania przez pierwszy rok budowa małego żydowskiego miasteczka zwanego Sztetl z najważniejszymi elementami tradycyjnego życia żydowskiego - model wycinany z ostatniej strony okładki);
    - antologia żydowskiej literatury dziecięcej do kolekcjonowania w odrębnym segregatorze;
    - "Mała Encyklopedia Judaizmu" (do kolekcjonowania);
    - kuchnia koszerna (charakterystyka kaszrut oraz propozycje potraw - do kolekcjonowania);
    - nauka hebrajskiego i jidysz (do kolekcjonowania).

Będą również dodatki dla młodzieży w formie pełnoformatowej gazety. Planowane są trzy ich rodzaje:
    1. KOL MIDBAR (ukazujące się z okazji Szalosz Regalim - Trzy Święta Pielgrzymie: historia bazująca na Torze (Starym Testamencie), ale pokazana w formie gazetowej, nieco humorystycznie z uwzględnieniem tradycyjnych działów takich jak: "Z kraju i ze świata", "Kronika kryminalna", różnego rodzaju porady, "Moda", "Sport", "Finanse", "Reklamy", "Loteria", itp.);
    2. SZABESCAJTUNG (Szabat);
    3. JONTEWCAJTUNG (Inne święta).

 

Stowarzyszenie "Szterndlech"
ul. Twarda 6
00-104 Warszawa
tel. (48-22) 652-22-02
e-mail: sztern@jewish.org.pl
web site: http://www.jewish.org.pl/polskie/szterndlech/index.php

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon