Brama  Grodzka - Teatr  NN
kliknij tutaj
Witryna Bramy Grodzkiej - http://www.tnn.lublin.pl/


Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN powstał w 1998r. w oparciu o wcześniej istniejący (od 1990r.) Teatr NN.

Celem Ośrodka jest przywracanie i zachowanie pamięci o kulturze, historii i dorobku mieszkających w Lublinie Żydów. Cel ten realizowany jest na wiele sposobów, przez działania artystyczne, wystawy, spotkania, sesje, promocje książek i czasopism (Scriptores), projekcje filmów, koncerty, stronę internetową, działalność wydawniczą. W 1998r. rozpoczęto realizację programu o charakterze edukacyjnym o nazwie: "Wielka Księga Miasta". Polega on na zbieraniu materiałów archiwalnych związanych z historią polsko-żydowskiego Lublina: zdjęć, relacji mówionych i dokumentów.

Kolejnym, niezwykle ważnym projektem jest program "ZAPOMNIANA PRZESZŁOŚĆ - WIELOKULTUROWE TRADYCJE LUBELSZCZYZNY". Adresatem tego projektu jest młodzież szkolna zamieszkująca region lubelski. Twórcy projektu kierowali się słowami prof. Jacka Woźniakowskiego: "Edukacja powinna się zacząć od rozszyfrowania naszego najbliższego otoczenia, znaczenia i wymowy tego, co zostało nazwane naszym kulturowym krajobrazem (...). Edukacja powinna otwierać nasze oczy także na inne krajobrazy, na znaczenie i wymowę innych kultur, innymi słowy na wartość odmienności" ("Tygodnik Powszechny", nr 33, sierpień 1999).

Edukacja regionalna proponowana po reformie oświaty nie może być powielaniem lekcji historii, ale powinna polegać na twórczym zaangażowaniu młodzieży w odkrywanie swego najbliższego otoczenia, w szukanie swego własnego oblicza, swojej Małej Ojczyzny, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu faktu wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Edukacja regionalna nie może być napiętnowana polonocentryzmem, na którego niebezpieczeństwa zwracał niejednokrotnie uwagę prof. Jerzy Kłoczowski dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. ("Rzeczpospolita", 10-11 listopada 2001). O dobry jej kształt troszczy się właśnie Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie.

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (48-81) 532 58 67; fax. (48-81) 534 61 10;
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
web site: http://www.tnn.lublin.pl/

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon