Towarzystwo  Społeczno - Kulturalne  Żydów  w  Polsce
 

Towarzystwo powstało w 1950 roku. Jest organizacją świecką.
    Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności żydowskiej i jej reprezentowanie.
    TSKŻ liczy około 2.700 członków. Ma oddziały terenowe w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Żarach, Wałbrzychu, Częstochowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Legnicy, Bytomiu, Dzierżoniowie, Poznaniu. W Śródborowie pod Warszawą TSKŻ ma swój dom wypoczynkowy służący celom szkoleniowym i wypoczynkowym.
    Towarzystwo reprezentowane jest w Światowym i Europejskim Kongresie Żydów. Utrzymuje się ze środków własnych oraz dotacji Jointu (JDC).

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
Pl. Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa
tel. (48-22) 620-05 -54
e-mail: tskz@jewish.org.pl

 

          TOWARZYSTWO SPOŁECZNO - KULTURALNE ŻYDÓW W RP
                       ul. Krasickiego 11
                    58-200 Dzierżoniów

                    ul. Nowy Świat 7A
                    59-220 Legnica
                                        Tel. (+48 76) 862 35 21

                    ul. Moniuszki 13/15
                    58-300 Wałbrzych
                                        Tel. (+48 76) 842 53 82

                    ul. Świdnicka 28
                    50-068 Wrocław
                                        Tel. (+48 71) 343 57 46
                                        Faks (+48 71) 343 57 46


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon