Żydowski  Instytut  Historyczny

kliknij tutaj
Witryna Żydowskiego Instytutu Historycznego - http://www.jewishinstitute.org.pl/Żydowski Instytut Historyczny jest placówką naukową specjalizującą się w badaniach nad dziejami i kulturą Żydów w Polsce.

Początki istnienia Instytutu wiążą się z biblioteką utworzoną w 1881r. przy Wielkiej Synagodze w Warszawie oraz z Biblioteką Judaistyczną i Instytutem Nauk Judaistycznych powołanymi w 1936r. Wybuch II wojny światowej spowodował zamknięcie wszystkich żydowskich instytucji naukowych. Zbiory biblioteczne zostały zagrabione przez hitlerowców, a większość pracowników naukowych zginęła. W 1944r. w Lublinie powzięto decyzję o ukonstytuowaniu się Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Komitet ten powołał do istnienia pod nazwą Centralna Żydowska Komisja Historyczna. Na wieść o odbudowaniu gmachu przedwojennej warszawskiej Głównej Biblioteki Judaistycznej i Instytutu Nauk Judaistycznych Prezydium Centralnego Komitetu Żydów w Polsce przeniosło Centralną Żydowską Komisję Historyczną do Warszawy, a następnie przekształciło ją w Żydowski Instytut Historyczny.

Instytut od samego początku funkcjonował na zasadzie stowarzyszenia naukowego. W 1993r. przyjął formę instytutu naukowo-badawczego i podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego działalność jest finansowana przez budżet państwa oraz dotacje uzyskiwane od fundacji amerykańskich, niemieckich i polskich oraz dotacje prywatne. Współpracuje z licznymi placówkami w kraju i zagranicą, m.in. z Instytutem Goethego, Niemieckim Instytutem Historycznym, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Simona Dubnova z Lipska (Niemcy), Florida Atlantic University (USA).

W skład Instytutu wchodzą:
    - Archiwum - liczy około 600 m. akt usystematyzowano w trzech działach: I - akta dawnych Gmin Żydowskich (1672-1939), II - akta z okresu II wojny światowej (1939-1945), III - akta Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Archiwum posiada w swych zbiorach m. in. także prace absolwentów seminariów rabinackich i szkół wyższych dotyczące historii, religioznawstwa i filozofii: dokumentację takich organizacji, jak Joint, ORT. Najcenniejszą i najobszerniejszą część (60%) stanowią dokumenty dotyczące II wojny światowej, m. in. archiwum getta warszawskiego (tzw. Archiwum Ringelbluma); pamiętniki pisane w gettach, obozach pracy i obozach zagłady; akta Judenratów wielu miast; prasa konspiracyjna; relacje osób, które przeżyły Zagładę.
    - Biblioteka - posiada około 70 tys. woluminów, z czego połowę stanowią książki w językach jidysz i hebrajskim; czasopisma, głównie w hebrajskim i jidysz, w tym wiele pochodzących z XIX wieku. Biblioteka zgromadziła także ponad tysiąc rękopisów (najstarszy z IX/X w.) i blisko 2,5 tys. starodruków. Jest jedną z największych w Europie i jedyną w Polsce naukową biblioteką judaistyczną.
    - Muzeum - posiada największy w Polsce zbiór judaików - przedmiotów sztuki związanych z wykonywaniem kultu (tkaniny, srebra) oraz reprezentatywną kolekcję malarstwa i rzeźby, m. in. takich artystów jak: M. Gottlieb, A. Markowicz, M. Trębacz, E. Kanarek, R. Kramsztyk, H. Kuna, A. Szapocznikow, a także przedmioty pochodzące z gett i obozów zagłady. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą, a także edukacyjną.
          Witryna Muzeum - http://www.jewishmuseum.org.pl/
    - Dział dokumentacji zabytków żydowskich - zgromadzono w nim około 40 tys. zdjęć dotyczących życia Żydów polskich XIX i XX wieku, okresu zagłady, obecnego stanu zachowania ocalonych obiektów sakralnych, a także miejsc upamiętniających tragiczne losy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.
    - Dział naukowy - zaktywizował swoją działalność, nawiązując bliską współpracę z innymi instytucjami naukowymi, zwłaszcza z Instytutem Historii PAN.
    - Sekcja odznaczeń "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" -
    - Sekcja dokumentacji ofiar Holokaustu -
    - Sekcja badań genealogicznych -
    - Pracownia konserwacji dokumentów papierowych i pracownia mikrofilmowa -

W 1947r. pracownicy Instytutu rozpoczęli wydawanie periodyku w języku jidish "Bleter far Geszichte" ("Zeszyty Historyczne"), a w 1949r. polskojęzycznego "Biuletynu Informacyjnego ŻIH" (od 1951r. "Biuletyn ŻIH"), ukazującego się do dziś, od 2000r. jako "Kwartalnik Historii Żydów".

Wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego
                                                    - http://www.jewishinstitute.org.pl/publikacje.php
    Zamówienia prosimy kierować na adres:

 

Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo Badawczy
ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa
tel. (48-22) 827 92 21; fax. (48-22) 827 83 72;
e-mail: secretary@jewishinstitute.org.pl
web site: http://www.jewishinstitute.org.pl/

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon