Muzeum  Historii  Żydów  Polskich

kliknij tutaj
Witryna Muzeum - http://www.jewishmuseum.org.pl/

Organizacją tworzącą muzeum jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Patronat honorowy nad budową muzeum objął Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. Międzynarodowy Komitet Honorowy Muzeum działa pod przewodnictwem Shimona Peresa, byłego premiera, a obecnego Ministra Spraw Zagranicznych Izraela.

Przyszłe muzeum, prowadzące na szeroką skalę działalność wystawienniczą i edukacyjną, ma stanowić uzupełnienie dotychczasowej naukowej, dokumentacyjnej i wydawniczej aktywności Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce.

Celem tworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich jest ukazanie światu dziejów społeczności żydowskiej na ziemiach polskich i bogactwa ich kultury powstałej w ciągu wieków. Program historyczny przygotowywany jest przez zespoły ekspertów - historyków z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Ma on dopomóc młodym Polakom i Żydom w przełamywaniu stereotypów i dzielących barier.

W Polsce odnaleziono, sfotografowano i skomputeryzowano już ponad 40 tysięcy historycznych eksponatów. Trwają poszukiwania na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji i na świecie. Rozszerza się współpracę z muzeami żydowskimi w Europie, USA i Izraelu, które posiadają wiele obiektów pochodzących z Polski lub związanych z dziejami polskich Żydów.

Prace nad tworzeniem Muzeum Żydów Polskich wspierane są przez licznych sponsorów, między innymi: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wiktor Markowicz, Fundacja Ryszarda Krauzego, Szwedzki Komitet Wpierania Budowy, Niemiecki Komitet Wspierania Budowy, Fundacja Ronalda S. Laudera, Polska Rada Biznesu, Angielski Komitet Wspierania Budowy.

 

Muzeum Historii Żydów Polskich
Projekt Stowarzyszenia
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Biuro w Warszawie
ul. Jelinka 48
01-646 Warszawa
tel. (48-22) 833-0021; fax. (48-22) 832-2043;
e-mail: museum@jewishmuseum.org.pl
witryna: http://www.jewishmuseum.org.pl/

 

 

 

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon