EFRAIM  KATZIR     ( 1916 -  ) 

 

 

Efraim Katzir urodził się 16 maja 1916 roku w Kijowie na Ukrainie, jako Efraim Kaczalski.
            * Jego rodzice schronili się w Kijowie, uciekając przed działaniami
                  wojennymi I wojny światowej.
            * Efraim swoje wczesne dzieciństwo spędził w Lodj, w Polsce.

 

------- Palestyna -------

- W 1922 roku, 9-letni Efraim ze swoją rodziną wyemigrował do Palestyny.
            Zamieszkali w Jerozolimie.
            * Ukończył Gimnazjum Hebrajskie w Rehavia.
            * W 1932 roku rozpoczął studia na wydziale biologii na Uniwersytecie
                  Hebrajskim w Jerozolimie. W 1938 roku uzyskał tytuł magistra. Później
                  pracował na Uniwersytecie Hebrajskim jako mianowany asystent,
                  prowadząc zajęcia ze studentami i równolegle badania naukowe do
                  swojej pracy doktoranckiej.

            * Podczas studiów Efraim został animatorem zajęć z młodzieżą w ruchu
                  młodzieżowym Hanoar Haoved. Wstąpił także do podziemnej żydowskiej
                  organizacji wojskowej Haganah.
            * W 1939 roku, Efraim Katzir jako jeden z pierwszych otrzymał dyplom
                  oficera Haganah. Był dowódcą kompanii studentów Haganah w rejonie
                  Uniwersytetu Hebrajskiego.

            * W 1941 roku Efraim otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie
                  Hebrajskim.

 

------- kariera zawodowa -------

- Podczas wojny o niepodległość Izraela, w maju 1948 roku Efraim Katzir został
            dowódcą korpusu naukowego izraelskiej armii. Prowadził on doświadczenia
            oraz eksperymenty na różnorodnych materiałach wybuchowych. Odegrał
            znaczącą rolę w stworzeniu izraelskich jednostek saperskich.

- W 1949 roku profesor Katzir był jednym z założycieli Instytutu Naukowego
            Weizmanna w Rehovot. Przez długie lata było kierownikiem laboratorium
            biofizyki w Instytucie. Zajmował się pionierską pracą nad modelami
            syntetycznych protein i ich zastosowaniem w biologii, chemii i fizyce.
            Prowadził podstawowe badania nad kodem genetycznym. Jego niektóre
            odkrycia były rewolucyjne dla przemysłu i medycyny.

 

- W 1966 roku premier Levi Eshkol mianował profesora Katzira na doradcę
            naukowego ministra obrony.
            * Od 1966 do 1969 roku Efraim był naczelnym dowódcą naukowym
                  izraelskiej armii, kierując działem badań i rozwoju technologii
                  wojskowych. Bardzo często podróżował po jednostkach wojskowych,
                  ośrodkach naukowych armii i zakładach zbrojeniowych. Doprowadził do
                  bliskiej współpracy świata nauki i przemysłu z armią.

 

------- kariera polityczna -------

- 23 maja 1973 roku Efraim Katzir został wybrany na prezydenta Izraela.
            * W 1973 roku zmienił swoje nazwisko na hebrajskie Katzir.

            * Szczególnie trudny okazał się dla niego okres Wojny Jom Kippur
                  (październik 1973 r. - w cztery miesiące po wyborze na prezydenta).
                  Katzir wielokrotnie odwiedzał żołnierzy na liniach frontu, odwiedzał
                  domy rodzin pogrążonych w smutku i odwiedzał rannych żołnierzy w
                  szpitalach.
            * Jednym z najważniejszych momentów jego prezydentury była wizyta w
                  Izraelu egipskiego prezydenta Anwara Sadata (listopad 1977 r.).
                  20 listopada 1977 roku prezydent Sadat w przemówieniu w Knesecie
                  wezwał Izrael do całkowitego wycofania się z okupowanych terenów i
                  podjęcia negocjacji z wszystkim sąsiadami jednocześnie. W zamian
                  Egipt proponował bezpieczeństwo i pokój. Obie strony skrytykowały
                  bliskowschodnią politykę ZSRR i państw arabskich.

            * W 1977 roku Efraim Katzir został wybrany członkiem Zagranicznego
                  Towarzystwa Królewskiego w Londynie.

            * Katzir kładł szczególny nacisk na rozwój edukacji oraz nauki, jako
                  warunków ekonomicznego rozwoju Izraela. Zwracał uwagę na
                  zagrożenia wynikające z asymilacji Żydów żyjących w Diasporze.
                  Apelował do Diaspory, aby wspierała poczynania rządu izraelskiego i
                  pomagała w rozwoju akademickich ośrodków w Izraelu. Wysyłanie
                  żydowskiej młodzieży żyjącej w Diasporze na studia do Izraela,
                  ułatwiałoby utrzymywanie żydowskiej tożsamości.

- W maju 1978 roku Efraim Katzir ustąpił z urzędu prezydenta i powrócił do
            swoich badań naukowych w Instytucie Weizmanna.

            * Katzir położył podstawy pod przyszły sukces Izraela w dziedzinie
                  technologii hi-tech i network.

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon