LEVI  ESHKOL     ( 1895 - 1969 ) 

 

 

Levi Eshkol urodził się 25 października 1895 roku we wsi Oratow obok Kijowa (na Ukrainie), jako Levi Skolnik.

            * Jego matka wywodziła się ze środowiska chasydzkiego, natomiast ojciec
                  był ortodoksyjnym Żydem aszkenazyjskim przeciwnym chasydom.
            * Rodzice starannie wykształcili syna. W 1911 roku ukończył liceum
                  hebrajskie w Wilnie i wstąpił do młodzieżowej organizacji syjonistycznej
                  "Tzeirei Zion" (Młodzi Syjonu). W 1913 roku ukończył wyższą uczelnię w
                  Wilnie.

 

------- Palestyna -------

- W 1914 roku Levi Skolnik wyemigrował do Palestyny, która była wówczas
            częścią Imperium Otomańskiego.

            * W 1918 roku wstąpił do Legionu Żydowskiego i pomagał przy zakładaniu
                  kibucu Degania Bet. W 1920 roku wystąpił z Legionu Żydowskiego.

 

- W 1921 roku uczestniczył w Hajfie w założeniu Powszechnej Organizacji
            Robotników Żydowskich w Ziemi Izraela (Histadrut).

            * W 1937 roku odegrał centralną rolę w założeniu Kompanii Wodnej
                  Mekorot, która zajęła się nawadnianiem upraw i dostarczaniem wody do
                  nowo tworzonych osiedli żydowskich. Eshkol pracował jako dyrektor
                  naczelny Kompanii Wodnej do 1951 roku.

            * W 1940 roku wstąpił do żydowskiej podziemnej organizacji
                  wojskowej Haganah i wziął udział w wojnie o niepodległość Izraela.

            * W latach 1944-1948 był sekretarzem w radzie miejskiej Tel-Awiwu.

 

------- kariera polityczna -------

- Po utworzeniu w maju 1948 roku niepodległego państwa Izrael, Levi Eshkol
            pracował w Ministerstwie Obrony, zajmując się zapewnieniem
            zaopatrzenia dla izraelskiej armii, ktora prowadziła walki z Arabami. Jako
            pierwszy dyrektor ministerstwa organizował jego pracę i popierał ideę
            stworzenia izraelskiego przemysłu zbrojeniowego.

- W 1948 roku Levi Eshkol został wybrany przewodniczącym prezydium
            Agencji Żydowskiej w Palestynie
(do 1963 r.). W latach 1949-1951 był
            skarbnikiem Agencji Żydowskiej.

 

- W lipcu 1951 roku w wyborach do drugiego Knesetu wygrała lewicowa partia
            Mapai. Levi Eshkol został wybrany wówczas do parlamentu.

                     Drugi Knesset (1951-1955)            * W październiku 1951 roku Eshkol został ministrem rolnictwa (do 25
                  czerwca 1952 r.) w rządzie Dawida Ben-Guriona. Od 25 czerwca
                  1952 roku pełnił funkcję ministra finansów
w rządach Dawida
                  Ben-Guriona (1952-1953) i Mosze Szaretta (1954-1955).
            * Były to ciężkie lata dla Izraela. Od podstaw tworzono infrastrukturę,
                  przemysł oraz realizowano śmiały projekt Narodowego Systemu
                  Wodnego. Wielka fala imigrantów stanowiła duże obciążenie dla
                  finansów nowo powstałego państwa. Eshkol współpracował z Agencją
                  Żydowską (której był przewodniczącym), pozyskując środki dla rozwoju
                  państwa.

 

- W lipcu 1955 roku w wyborach do trzeciego Knesetu wygrała lewicowa partia
            Mapai. Levi Eshkol został wybrany do parlamentu.
            * W listopadzie 1955 roku Eshkol został ministrem finansów w rządach
                  Dawida Ben-Gurion (1955-1959).
            * Eshkol był odpowiedzialny w dużej mierze za uzyskiwanie funduszy na
                  rozbudowę kraju, absorpcję wielkiej fali imigracji i wyposażenie wojska.

                     Trzeci Knesset (1955-1959)

 

- W listopadzie 1959 roku w wyborach do czwartego Knesetu wygrała lewicowa
            partia Mapai. Levi Eshkol został wybrany do parlamentu.
            * W grudniu 1959 roku Eshkol został ministrem finansów w rządzie
                  Dawida Ben-Gurion (1959-1961).

                     Czwarty Knesset (1959-1961)

 

- W sierpniu 1961 roku w wyborach do piątego Knesetu wygrała lewicowa partia
            Mapai. Levi Eshkol został wybrany do parlamentu.
            * W listopadzie 1961 roku Eshkol został ministrem finansów w rządzie
                  Dawida Ben-Gurion (1959-1961).

                     Piaty Knesset (1961-1965)            * Gdy 16 czerwca 1963 roku Dawid Ben-Gurion z powodów osobistych
                  ustąpił z urzędu premiera, jego miejsce jako przewodniczącego Mapai
                  zajął Levi Eshkol
(lata 1963-1969).

            * 26 czerwca 1963 roku Levi Eshkol został premierem. Równocześnie
                  pełnił obowiązki ministra obrony.

            * W 1964 roku Eshkol odbył pierwszą państwową wizytę premiera Izraela
                  w Stanach Zjednoczonych. Doprowadził do zbliżenia pomiędzy oboma
                  państwami i ułatwił podpisanie licznych umów gospodarczych.

            * 15 grudnia 1964 roku upadł gabinet rządowy Levi Eshkola. Powodem
                  upadku było żądanie Dawida Ben-Guriona, by specjalna kimisja śledcza
                  zbadała wszystkie okoliczności sprawy Lavona (nieudanej akcji
                  izraelskiego wywiadu w Egipcie, za którą nikt z najwyższych władz
                  państwowych nie chciał wziąć odpowiedzialności).

            * 22 grudnia 1964 roku Levi Eshkol został premierem. Równocześnie
                  pełnił obowiązki ministra obrony oraz ministra budownictwa (od 31 maja
                  1965 r.). Obowiązki pełnił do kolejnych wyborów parlamentarnych.

 

- W listopadzie 1965 roku w wyborach do szóstego Knesetu wygrało lewicowe
            Zjednoczenie Pracy.
            * 12 stycznia 1966 roku Levi Eshkol został premierem. Równocześnie
                  pełnił obowiązki ministra obrony (do 5 czerwca 1967 r.).

                     Szosty Knesset (1965-1969)            * W 1966 roku Eshkol odwiedził sześć afrykańskich państw.

            * Wojna Sześciodniowa 1967 roku była wielkim zwycięstwem Izraela, w
                  którym swój udział miał premier Levi Eshkol. Izrael wyzwolił Judeę z
                  Jerozolimą, Samarię, Gazę i Wzgórza Golan, oraz ponownie zajął
                  Półwysep Synaj.
             * Gdy w 1967 roku Francja ogłosiła embargo na dostwy sprzętu
                  wojskowego do Izraela, Levi Eshkol doprowadził do zawarciu umowy
                  wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Izrael miał otrzymać nowoczesną
                  amerykańską broń, włączając w to najnowsze samoloty bojowe.
             * Jesienią 1967 r. rząd Izraela zadecydował o potrzebie budowy własnej
                  bomby atomowej.

 

26 lutego 1969 roku Levi Eshkol nagle zmarł na zawał serca.

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon