ZJEDNOCZENIE  PRACY    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
       - Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  VI Knesset (1965-1969)
    -  VII Knesset (1969-1973)
    -  VIII Knesset (1973-1977)
    -  IX Knesset (1977-1981)
    -  X Knesset (1981-1984)
    -  XI Knesset (1984-1988)
    -  XII Knesset (1988-1992)


Premier Levi Eshkol - jego biografia
Premier Golda Meir - jej biografia

Premier Golda Meir - jej biografia
Prezydent Efraim Katzir - jego biografia
Premier Golda Meir - jej biografia
Premier Itzhak Rabin - jego biografiaPremier Szymon Peres - jego biografia
Prezydent Itzhak Navon - jego biografia
Prezydent Chaim Herzog - jego biografia


Premier Szymon Peres - jego biografiaPremier Itzhak Rabin - jego biografia

 

 

 

Alignment (Labour Alignment - Zjednoczenie Pracy) był blokiem politycznym powstałym 19 maja 1965 roku, w wyniku połączenia się Mapai z Ahdut Ha'Avoda-Poalei Syjon. W wyborach do szóstego Knessetu wystartował ze wspólnej listy pod nazwą Maarach (Wspólny Front Robotników Izraela).

 

 

------- Szósty Knesset (1965-1969) -------
                   W wyborach do szóstego Knessetu (1.11.1965 r.), Zjednoczenie Pracy
               
uzyskało 36,7 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziło 45 posłów.
                   W latach 1963-1969 przywódcą Zjednoczenia Pracy był Levi
               Eshkol (1895-1969). 12 stycznia 1963 roku premierem ze Zjednoczenia
               Pracy
został
Levi Eshkol (1895-1969).
                   21 stycznia 1968 roku do listy Maarach przyłączyła się partia Rafi.
                   W latach 1969-1974 przywódcą Zjednoczenia Pracy była Golda
               Meir (1898-1978). 17 marca 1969 roku premierem ze Zjednoczenia
               Pracy
została
Golda Meir (1898-1978).

deputowani:
     Yigal Allon (1918-1980, ur. w Izraelu) - w trzynastym rządzie minister pracy (do
                    1 lipca 1968 r.) oraz wicepremier (od 1 lipca 1968 r.) oraz minister
                    absorpcji imigracji (od 1 lipca 1968 r.), w czternastym rządzie
                    wicepremier oraz minister absorpcji imigracji.
     Joseph Aharon Almogi (1910-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów, w
                    trzynastym rządzie minister pracy (od 8 lipca 1968 r.), w czternastym
                    rządzie minister pracy.
     Shulamit Aloni (1928- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini pokomitetu ustaw zasadniczych, członkini
                    komitetu spraw wewnętrznych, członkini komitetu budownictwa.
     Ari Ankorin (1908-1986, ur. na Litwie).
     Moshe Aram (1896-1978, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu ekonomii.
     Zalman Aran (1899-1970, ur. na Ukrainie) - w trzynastym rządzie minister
                    edukacji i kultury, w czternastym rządzie minister edukacji i kultury.
     Reuven Arazi (1907-1983, ur. w Polsce) - członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Shoshana Arbeli-Almozlino (1926- , ur. w Iraku) - członkini komitetu ekonomii,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Aryeh Bahir (1906-1970, ur. w Rosji).
     Moshe Baram (1911-1986, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa.
     Reuven Barkat (1906-1972, ur. na Litwie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Aharon Becker (1905-1995, ur. na Białorusi).
     Mordechai Ben-Porat (1923- , ur. w Iraku) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Mordechai Bibi (1922- , ur. w Iraku) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Avraham Bitton (1923-2005, ur. w Izraelu) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Moshe Carmel (1911-2003, ur. w Polsce) - w trzynastym rządzie minister
                    transportu, w czternastym rządzie minister transportu.
     Yaakov Chazan (1899-1992, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Gavriel Cohen (1928- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Menahem Cohen (1922-1975, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu finansów, w trzynastym
                    rządzie minister obrony (od 5 czerwca 1967 r.), w czternastym rządzie
                    minister obrony.
     Amos Degani (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu finansów.
     Zvi Dinstein (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, w trzynastym
                    rządzie wiceminister obrony (od 17 stycznia 1966 r. do 5 czerwca
                    1967 r.) oraz wiceminister finansów (od 24 lipca 1967 r.), w
                    czternastym rządzie wiceminister finansów.
     Abba Eban (1915-2002, ur. w RPA) - w trzynastym rządzie minister spraw
                    zagranicznych, w czternastym rządzie spraw zagranicznych.
     Arie Lova Eliav (1921- , ur. w ZSRR) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu pracy i pomocy społecznej, w
                    trzynastym rządzie wiceminister handlu i przemysłu (od 17
                    października 1966 r. do 26 czerwca 1967 r.) oraz wiceminister
                    absorpcji imigracji (od 12 sierpnia 1968 r.), w czternastym rządzie
                    wiceminister absorpcji imigracji.
     Levi Eshkol (1895-1969, ur. na Ukrainie) - w trzynastym rządzie premier (do 26
                    lutego 1969 r.) oraz minister obrony (do 5 czerwca 1967 r.).
     Yosef Fischer (1920-1992, ur. na Węgrzech) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu finansów
     Israel Galili (1911-1986, ur. na Ukrainie) - w trzynastym rządzie minister bez teki
                    (do 5 czerwca 1967 r.) oraz minister informacji (od 5 czerwca 1967 r.),
                    w czternastym rządzie minister bez teki.
     David Golomb (1933- , ur. w Izraelu).
     Akiva Govrin (1902-1980, ur. na Ukrainie).
     Mathilda Guez (1918-1990, ur. w Tunezji) - członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Haim Gvati (1901-1990, ur. w Polsce) - w trzynastym rządzie minister rolnictwa,
                    w czternastym rządzie minister rolnictwa.
     David Hacohen (1898-1984, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Ruth Haktin (1901-1991, ur. na Ukrainie) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini komitetu
                    budownictwa, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Asher Hassin (1918-1995, ur. w Maroku) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Israel Kargman (1906-1987, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu finansów.
     Amnon Linn (1924- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Kadish Luz (1895-1972, ur. na Białorusi) - przewodniczący Knessetu.
     Golda Meir (1898-1978, ur. na Ukrainie) - w czternastym rządzie premier.
     Mordechai Namir (1897-1975, ur. na Ukrainie).
     Yitzhak Navon (1921- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa.
     Devorah Netzer (1897-1989, ur. na Ukrainie) - wiceprzewodnicząca Knessetu.
     Mordechai Offer (1924-1971, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu budownictwa.
     Baruch Osnia (1905-1994, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Natan Peled (1913-1992, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce).
     David Petel (1921- , ur. w Iraku) - członek komitetu pracy i pomocy społecznej,
                    członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Shlomo Rosen (1905-1985, ur. w Czechach) - przewodniczący komitetu dla
                    instytucji użyteczności publicznej, członek komitetu ekonomii.
     Dov Sadan (1902-1989, ur. w Polsce) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Pinhas Sapir (1906-1975, ur. w Polsce) - w trzynastym rządzie minister finansów
                    (do 5 sierpnia 1968 r.) oraz minister bez teki (od 5 sierpnia 1968 r.), w
                    czternastym rządzie minister bez teki.
     Moshe Sardines (1917-1984, ur. w Turcji) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Eliyahu Sasson (1902-1978, ur. w Syrii) - w trzynastym rządzie minister poczty
                    (do 2 stycznia 1967 r.) oraz minister policji (od 2 stycznia 1967 r.), w
                    czternastym rządzie minister policji.
     Bechor-Shalom Sheetrit (1895-1967, ur. w Izraelu) - w trzynastym rządzie
                    minister policji (do 2 stycznia 1967 r.).
     Victor Shem-Tov (1915- , ur. w Bułgarii) - członek komitetu finansów.
     Zeev Sherf (1906-1984, ur. w Austro-Węgrach) - członek komitetu finansów,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych, w trzynastym rządzie minister
                    handlu i przemysłu (od 22 listopada 1966 r.) oraz minister finansów
                    (od 5 sierpnia 1968 r.), w czternastym rządzie minister handlu i
                    przemysłu oraz minister finansów.
     Shmuel Shoresh (1913-1981, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Mordechai Surkis (1908-1995, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Emma Talmi (1905-2004, ur. w Polsce) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Rachel Tsabari (1909-1995, ur. w Izraelu) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Zeev Tsur (1911-1994, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu finansów.
     Aharon Uzan (1924- , ur. w Tunezji) - członek komitetu ekonomii, w trzynastym
                    rządzie wiceminister rolnictwa (od 17 stycznia 1966 r.), w czternastym
                    rządzie wiceminister rolnictwa (od 17 listopada 1969 r.).
     Moshe Wertman (1924- , ur. w Polsce).
     Meir Yaari (1897-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Aharon Yadlin (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, w trzynastym rządzie wiceminister edukacji i kultury
                    (od 17 stycznia 1966 r.), w czternastym rządzie wiceminister edukacji
                    i kultury (od 17 listopada 1969 r.).
     Yisrael Yeshayahu (1908-1979, ur. w Jemenie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, w trzynastym rządzie
                    minister poczty (od 2 stycznia 1967 r.), w czternastym rządzie minister
                    poczty.
     Haim Joseph Zadok (1913-2002, ur. w Polsce) - w trzynastym rządzie minister
                    handlu i przemysłu (do 22 listopada 1966 r.)
     Mordechai Zar (1914-1982, ur. w Iranie) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Abdul-Aziz Zoabi (1926-1974, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.

 

 

Podczas wyborów do siódmego Knessetu, w 1969 roku, do Zjednoczenia Pracy dołączył się Mapam.

------- Siódmy Knesset (1969-1973) -------
                   W wyborach do siódmego Knessetu (28.10.1969 r.), Zjednoczenie Pracy
               
uzyskało 46,2 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziło 56 posłów.
                   15 grudnia 1969 roku premierem ze Zjednoczenia Pracy została
               
Golda Meir (1898-1978). 23 maja 1973 roku prezydentem ze
               Zjednoczenia Pracy został
Ephraim Katzir (1916- ).
                   W opozycji do nich stał Menachem Begin z prawicowej partii Herut
               (obecny Likud).

deputowani:
     Yigal Allon (1918-1980, ur. w Izraelu) - w piętnastym rządzie wicepremier oraz
                    minister edukacji i kultury.
     Joseph Aharon Almogi (1910-1991, ur. w Polsce) - w piętnastym rządzie
                    minister pracy.
     Adiel Amorai (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    podkomitetu budżetu obrony.
     Ari Ankorin (1908-1986, ur. na Litwie) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Reuven Arazi (1907-1983, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu.
     Shoshana Arbeli-Almozlino (1926- , ur. w Iraku) - członkini komitetu ekonomii,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej, członkini komitetu
                    edukacji, kultury i sportu.
     Meir Avizohar (1923- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Moshe Baram (1911-1986, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa.
     Reuven Barkat (1906-1972, ur. na Litwie) - przewodniczący Knessetu.
     Aharon Becker (1905-1995, ur. na Białorusi) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Yitzhak Ben-Aharon (1906- , ur. w Austro-Węgrach) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Mordechai Ben-Porat (1923- , ur. w Iraku) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Mordechai Bibi (1922- , ur. w Iraku) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    budownictwa.
     Moshe Carmel (1911-2003, ur. w Polsce).
     Yaakov Chazan (1899-1992, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     David Coren (1917- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Yitzhak Coren (1911-1994, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - w piętnastym rządzie minister obrony.
     Zvi Dinstein (1926- , ur. w Izraelu) - w piętnastym rządzie wiceminister finansów
                    (od 22 grudnia 1969 r.).
     Abba Eban (1915-2002, ur. w RPA) - w piętnastym rządzie minister spraw
                    zagranicznych.
     Arie Lova Eliav (1921- , ur. w ZSRR) - członek komitetu dla instytucji użyteczności
                    publicznej, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Ada Feinberg-Sireni (1930- , ur. we Włoszech) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Uzi Feinerman (1924-1975, ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów.
     Israel Galili (1911-1986, ur. na Ukrainie) - w piętnastym rządzie minister bez
                    teki.
     Chyka Grossman-Orkin (1919-1996, ur. w Polsce) - przewodnicząca komitetu dla
                    instytucji użyteczności publicznej, członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Zvi Guershoni (1915-1976, ur. w Serbii) - członek komitetu finansów.
     Mathilda Guez (1918-1990, ur. w Tunezji) - członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Haim Gvati (1901-1990, ur. w Polsce) - w piętnastym rządzie minister rolnictwa
                    oraz minister zdrowia (od 22 grudnia 1969 r. do 27 lipca 1970 r.) oraz
                    minister rozwoju (od 1 września 1970 r.).
     Ben-Sion Halfon (1930-1977, ur. w Libii) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu, w piętnastym rządzie wiceminister
                    rolnictwa (od 22 grudnia 1969 r.).
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Zina Herman (1914- , ur. w Anglii) - członkini komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Zeev Herring (1910-1988, ur. w Polsce) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu finansów.
     Shlomo Hillel (1923- , ur. w Iraku) - w piętnastym rządzie minister policji.
     Israel Kargman (1906-1987, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu finansów.
     Shalom Levin (1916-1995, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Golda Meir (1898-1978, ur. na Ukrainie) - w piętnastym rządzie premier.
     Yitzhak Navon (1921- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Abraham Offer (1922-1977, ur. w Polsce) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Mordechai Offer (1924-1971, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu finansów.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w piętnastym rządzie minister bez teki
                    (do 22 grudnia 1969 r.) oraz minister absorpcji imigracji (od 22 grudnia
                    1969 r. do 27 lipca 1970 r.) oraz minister transportu (od 1 września
                    1970 r.) oraz minister łączności (od 1 września 1970 r.).
     Shlomo Rosen (1905-1985, ur. w Czechach) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu finansów, w piętnastym rządzie wiceminister
                    absorpcji imigracji (od 20 listopada 1972 r.).
     Pinhas Sapir (1906-1975, ur. w Polsce) - w piętnastym rządzie minister finansów
                    oraz minister handlu i przemysłu (od 1 września 1970 r. do 5 marca
                    1972 r.).
     Eliyahu Sasson (1902-1978, ur. w Syrii).
     Moshe Shahal (1934- , ur. w Iraku) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yaakov-Shimshon Shapira (1902-1993, ur. na Ukrainie) - w piętnastym rządzie
                    minister sprawiedliwości (do 13 czerwca 1972 r.) oraz minister
                    sprawiedliwości (od 12 września 1972 r. do 1 listopada 1973 r.).
     Zeev Sherf (1906-1984, ur. w Austro-Węgrach) - w piętnastym rządzie minister
                    budownictwa.
     Mordechai Surkis (1908-1995, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Moshe Wertman (1924- , ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Gad Yaacobi (1935- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, w piętnastym
                    rządzie minister transportu (od 2 listopada 1972 r.).
     Meir Yaari (1897-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Aharon Yadlin (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu instytucji dla użyteczności publicznej, w
                    piętnastym rządzie wiceminister edukacji i kultury (od 22 grudnia
                    1969 r. do 26 lipca 1972 r.).
     Aviad Yafeh (1923-1977, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu budownictwa.
     Yisrael Yeshayahu (1908-1979, ur. w Jemenie) - przewodniczący Knessetu,
                    przewodniczący komitetu budownictwa, członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Yehonatan Yifrach (1929- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Haim Joseph Zadok (1913-2002, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Dov Zakin (1922-1986, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Mordechai Zar (1914-1982, ur. w Iranie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Avraham Zilberberg (1915-1980, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu budownictwa.
     Abdul-Aziz Zoabi (1926-1974, ur. w Izraelu) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu spraw wewnętrznych, w piętnastym
                    rządzie minister zdrowia (od 24 maja 1971 r.).

 

 

------- Ósmy Knesset (1973-1977) -------
                   W wyborach do ósmego Knessetu (31.12.1973 r.), Zjednoczenie Pracy
               
uzyskało 39,6 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziło 51 posłów.
                   10 marca 1974 roku premierem ze Zjednoczenia Pracy została
               
Golda Meir (1898-1978).
                   W latach 1974-1977 przywódcą Zjednoczenia Pracy był Itzhak
               Rabin (1922-1995). 3 czerwca 1974 roku premierem ze Zjednoczenia
               Pracy
został
Itzhak Rabin (1922-1995).

deputowani:
     Hamad Abu-Rabiah (1929-1981, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska.
     Zvi Alderoti (1934- , ur. w Izraelu).
     Yigal Allon (1918-1980, ur. w Izraelu) - w szesnastym rządzie wicepremier oraz
                    minister edukacji i kultury, w siedemnastym rządzie wicepremier oraz
                    minister spraw wewnętrznych.
     Joseph Aharon Almogi (1910-1991, ur. w Polsce).
     Jacques Amir (1933- , ur. w Maroku) - członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Adiel Amorai (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    podkomitetu budżetu obrony, członek komitetu ekonomii.
     Ari Ankorin (1908-1986, ur. na Litwie) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Shoshana Arbeli-Almozlino (1926- , ur. w Iraku) - członkini komitetu
                    budownictwa, członkini komitetu pracy i pomocy społecznej, członkini
                    komitetu kontroli państwowej.
     Moshe Baram (1911-1986, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu kontroli państwowej, w siedemnastym
                    rządzie minister pracy oraz minister rozwoju (od 16 stycznia 1977 r.).
     Yitzhak Ben-Aharon (1906- , ur. w Austro-Węgrach) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Mordechai Ben-Porat (1923- , ur. w Iraku) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Moshe Carmel (1911-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu kontroli państwowej.
     David Coren (1917- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów.
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - w szesnastym rządzie minister
                    obrony.
     Yehuda Dranitzki (1910-2002, ur. w Rosji) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Abba Eban (1915-2002, ur. w RPA) - w szesnastym rządzie minister spraw
                    zagranicznych.
     Aharon Efrat (1911-1989, ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Seif-El-Din El-Zubi (1913-1986, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii.
     Arie Lova Eliav (1921- , ur. w ZSRR) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Uzi Feinerman (1924-1975, ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów.
     Yaakov Frank (1913-1993, ur. w Izraelu).
     Israel Galili (1911-1986, ur. na Ukrainie) - w szesnastym rządzie minister bez
                    teki, w siedemnastym rządzie minister bez teki.
     Avraham Givelber (1910-2002, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    dla instytucji użyteczności publicznej.
     Chyka Grossman-Orkin (1919-1996, ur. w Polsce) - przewodnicząca komitetu dla
                    instytucji użyteczności publicznej, członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Zvi Guershoni (1915-1976, ur. w Serbii) - członek komitetu finansów.
     Mathilda Guez (1918-1990, ur. w Tunezji) - członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Menachem Hacohen (1932- , ur. w Izraelu) - członek komitetu wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Amos Hadar (1923- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Ben-Sion Halfon (1930-1977, ur. w Libii) - członek komitetu finansów.
     Michael Harish (1936- , ur. w Rumunii) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Esther Herlitz (1921- , ur. w Niemczech) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Shlomo Hillel (1923- , ur. w Iraku) - w szesnastym rządzie minister policji, w
                    siedemnastym rządzie minister policji oraz minister spraw
                    wewnętrznych (od 29 października 1974 r. do 16 stycznia 1977 r.).
     Israel Kargman (1906-1987, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu finansów,
                    członek komitetu kontroli państwowej.
     Nuzhat Katzsab (1932- , ur. w Iraku) - członkini komitetu finansów, członkini
                    komitetu ekonomii.
     Yehiel Leket (1941- , ur. w Izraelu).
     Shalom Levin (1916-1995, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Golda Meir (1898-1978, ur. na Ukrainie) - w szesnastym rządzie premier.
     Jabr Moade (1919- , ur. w Izraelu) - w szesnastym rządzie wiceminister
                    komunikacji (od 6 maja 1974 r.), w siedemnastym rządzie wiceminister
                    komunikacji (do 24 marca 1975 r.) oraz wiceminister rolnictwa (od 24
                    marca 1975 r.).
     Eliahu Moyal (1920-1991, ur. w Maroku) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu pracy i pomocy społecznej, w siedemnastym
                    rządzie wiceminister komunikacji (od 24 marca 1975 r.).
     Ora Namir (1930- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Yitzhak Navon (1921- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu budownictwa.
     Abraham Offer (1922-1977, ur. w Polsce) - w siedemnastym rządzie minister
                    budownictwa (do 3 stycznia 1977 r.).
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w szesnastym rządzie minister informacji,
                    w siedemnastym rządzie minister obrony.
     Yitzhak Rabin (1922-1995, ur. w Izraelu) - w szesnastym rządzie minister pracy,
                    w siedemnastym rządzie premier oraz minister komunikacji (do 20
                    marca 1975 r.) oraz minister rozwoju (od 7 lipca 1975 r. do 29 lipca
                    1975 r.).
     Eliezer Ronnen (1931- , ur. w Meksyku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Pinhas Sapir (1906-1975, ur. w Polsce) - w szesnastym rządzie minister
                    finansów.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa.
     Moshe Shahal (1934- , ur. w Iraku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Haviv Shimoni (1933-1994, ur. w Iraku) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu pracy i pomocy społecznej, członek komitetu
                    dla instytucji użyteczności publicznej.
     Meir Talmi (1909-1994, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Moshe Wertman (1924- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Gad Yaacobi (1935- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w siedemnastym rządzie minister transportu.
     Aharon Yadlin (1926- , ur. w Izraelu) - w siedemnastym rządzie minister
                    edukacji i kultury.
     Aviad Yafeh (1923-1977, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Aharon Yariv (1920-1994, ur. w ZSRR) - członek komitetu kontroli państwowej,
                    w szesnastym rządzie minister transportu, w siedemnastym rządzie
                    minister informacji (do 4 lutego 1975 r.).
     Yisrael Yeshayahu (1908-1979, ur. w Jemenie) - przewodniczący Knessetu.
     Senetta Yoseftal (1912- , ur. w Niemczech).
     Haim Joseph Zadok (1913-2002, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w szesnastym rządzie minister
                    sprawiedliwości, w siedemnastym rządzie minister sprawiedliwości
                    oraz minister religii (do 29 października 1974 r.) oraz minister religii
                    (od 16 stycznia 1977 r.).
     Dov Zakin (1922-1986, ur. w Polsce) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Avraham Zilberberg (1915-1980, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu kontroli państwowej.
     Abdul-Aziz Zoabi (1926-1974, ur. w Izraelu).

 

 

Gdy w 1977 roku z przewodniczenia Zjednoczeniem Pracy zrezygnował Itzhak Rabin, partia zaczęła przegrywać wybory do dziewiątego Knessetu.

------- Dziewiąty Knesset (1977-1981) -------
                   W wyborach do dziewiątego Knessetu (17.05.1977 r.), Zjednoczenie
               Pracy
uzyskało 24,6 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziło 32 posłów.
                   W latach 1977-1992 przywódcą Zjednoczenia Pracy był Shimon
               Peres (1923- ). 23 maja 1978 roku prezydentem ze Zjednoczenia Pracy
               
został
Itzhak Navon (1921- ).

deputowani:
     Yigal Allon (1918-1980, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Moshe Amar (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Jacques Amir (1933- , ur. w Maroku) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Meir Amit (1921- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w osiemnastym rządzie minister transportu (do 15 września
                    1978 r.) oraz minister komunikacji (do 15 września 1978 r.).
     Adiel Amorai (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Shoshana Arbeli-Almozlino (1926- , ur. w Iraku) - członkini komitetu
                    budownictwa, członkini komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Haim Bar-Lev (1924-1994, ur. w Austrii) - przewodniczący podkomitetu budżetu
                    obrony, członek komitetu finansów, członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Uzi Baram (1937- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu imigracji
                    i absorpcji.
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - w osiemnastym rządzie minister
                    spraw zagranicznych (do 23 października 1979 r.).
     Abba Eban (1915-2002, ur. w RPA) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Tamar Eshel (1920- , ur. w Anglii) - członkini komitetu budownictwa, członkini
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członkini komitetu
                    imigracji i absorpcji, członkini podkomitetu policji i więzień.
     Naftali Feder (1920- , ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     David Golomb (1933- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów.
     Chyka Grossman-Orkin (1919-1996, ur. w Polsce) - wiceprzewodnicząca
                    Knessetu, członkini komitetu pracy i pomocy społecznej, członkini
                    komitetu kontroli państwowej.
     Menachem Hacohen (1932- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Amos Hadar (1923- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu finansów.
     Michael Harish (1936- , ur. w Rumunii) - przewodniczący podkomitetu energii,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Yehuda Hashai (1934- , ur. w Jemenie) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów.
     Esther Herlitz (1921- , ur. w Niemczech).
     Shlomo Hillel (1923- , ur. w Iraku) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska.
     Avraham Katz-Oz (1934- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu finansów.
     Zeev Katz (1923-1982, ur. w Niemczech) - członek komitetu imigracji i absorpcji,
                    członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Jerucham Meshel (1912-2002, ur. na Białorusi) - członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Eliahu Moyal (1920-1991, ur. w Maroku) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Ora Namir (1930- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu kontroli państwowej.
     Yitzhak Navon (1921- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Yitzhak Rabin (1922-1995, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Yehoshua Rabinowitz (1911-1979, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Emry Ron (1936- , ur. w Izraelu).
     Daniel Rosolio (1927-2005, ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu budownictwa.
     Moshe Shahal (1934- , ur. w Iraku) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Eliahu Speiser (1930- , ur. w Izraelu) - członek komitetu imigracji i absorpcji.
     Meir Talmi (1909-1994, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Gad Yaacobi (1935- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu ekonomii.
     Aharon Yadlin (1926- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     Yehezkel Zackay (1932- , ur. w Iraku).
     Haim Joseph Zadok (1913-2002, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.

 

 

------- Dziesiąty Knesset (1981-1984) -------
                   W wyborach do dziesiątego Knessetu (30.06.1981 r.), Zjednoczenie
               Pracy
uzyskało 36,6 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziło 47 posłów.
                   5 maja 1983 roku prezydentem ze Zjednoczenia Pracy został Chaim
               Herzog (1918-1997).

deputowani:
     Shulamit Aloni (1928- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu ustaw
                    zasadniczych, członkini komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości,
                    członkini komitetu kontroli państwowej.
     Jacques Amir (1933- , ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Adiel Amorai (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    podkomitetu budżetu obrony.
     Nava Arad (1938- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu finansów.
     Shoshana Arbeli-Almozlino (1926- , ur. w Iraku) - członkini komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Haim Bar-Lev (1924-1994, ur. w Austrii) - przewodniczący podkomitetu budżetu
                    obrony, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Michael Bar-Zohar (1938- , ur. w Bułgarii) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Uzi Baram (1937- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu imigracji i absorpcji.
     Dov Ben-Meir (1927- , ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Naftali Blumenthal (1922- , ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Abba Eban (1915-2002, ur. w RPA) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Raphael Edery (1937- , ur. w Maroku) - członek komitetu ekonomii.
     Tamar Eshel (1920- , ur. w Anglii) - przewodnicząca podkomitetu do walki z
                    wypadkami drogowymi, przewodnicząca podkomitetu rzecznika praw
                    obywatelskich, członkini komitetu ekonomii, członkini komitetu kontroli
                    państwowej.
     Naftali Feder (1920- , ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu budownictwa.
     Yaakov Gil (1931- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Elazar Granot (1927- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Mordechai Gur (1930-1995, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Menachem Hacohen (1932- , ur. w Izraelu) - członek komitetu imigracji i
                    absorpcji.
     Aharon Harel (1932-2000, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Moshe Harif (1933-1982, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Michael Harish (1936- , ur. w Rumunii) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Yehuda Hashai (1934- , ur. w Jemenie) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Haim Herzog (1918-1997, ur. w Irlandii) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Shlomo Hillel (1923- , ur. w Iraku) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Avraham Katz-Oz (1934- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu finansów, członek podkomitetu kwestii
                    wody, członek podkomitetu energii.
     Hamad Khalaily (1928- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Amnon Linn (1924- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Jerucham Meshel (1912-2002, ur. na Białorusi).
     Aharon Nahmias (1932-1998, ur. w Maroku) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska.
     Raanan Naim (1935- , ur. w Libii) - członek komitetu ekonomii.
     Ora Namir (1930- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Arye Nehemkin (1925- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Yitzhak Peretz (1936-2002, ur. w Maroku) - członek komitetu finansów.
     Yitzhak Rabin (1922-1995, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Haim Ramon (1950- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Nachman Raz (1924- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Emry Ron (1936- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    kontroli państwowej, członek mieszanego komitetu budżetu obrony.
     Daniel Rosolio (1927-2005, ur. w Izraelu) - przewodniczący mieszanego
                    komitetu edukacji w IDF, przewodniczący podkomitetu w sprawie
                    Libanu, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    mieszanego komitetu budżetu obrony.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu budownictwa.
     Uri Sebag (1931- , ur. w Maroku) - członek komitetu ekonomii.
     Moshe Shahal (1934- , ur. w Iraku) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Victor Shem-Tov (1915- , ur. w Bułgarii) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Edna Solodar (1930- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członkini komitetu finansów, członkini komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Eliahu Speiser (1930- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa.
     Raphael Suissa (1935- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska.
     Yair Tsaban (1930- , ur. w Izraelu) - członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yaacov Tsur (1937- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Muhammed Wattad (1937-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Shevach Weiss (1935- , ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Gad Yaacobi (1935- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu ekonomii.
     Yehezkel Zackay (1932- , ur. w Iraku) - członek komitetu finansów.
     Dov Zakin (1922-1986, ur. w Polsce) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu imigracji i absorpcji.

 

 

------- Jedenasty Knesset (1984-1988) -------
                   W wyborach do jedenastego Knessetu (23.07.1984 r.), Zjednoczenie
               Pracy
uzyskało 34,9 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziło 44 posłów.
                   Jako wynik wyborczego pata, w którym ani Zjednoczenie Pracy ani Likud
               
nie mogły założyć stabilnej koalicji, powstał rząd jedności narodowej.
               Lewicowa partia Mapam nie wyraziła zgody na ten plan i wystąpiła ze
               Zjednoczenia Pracy.
                   13 września 1984 roku premierem ze Zjednoczenia Pracy został
               
Shimon Peres (1923- ) - sprawował swoje obowiązki do 20 października
               1986 r.

deputowani:
     Shlomo Amar (1935- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu finansów, członek podkomitetu budżetu obrony.
     Jacques Amir (1933- , ur. w Maroku) - przewodniczący podkomitetu warunków
                    pracy członków Knessetu, przewodniczący mieszanego komitetu
                    zarobków policji i naczelników więzień, członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Adiel Amorai (1934- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    wiceminister finansów (od 24 września 1984 r.), w dwudziestym
                    drugim rządzie wiceminister finansów.
     Nava Arad (1938- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu finansów, członkini
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Shoshana Arbeli-Almozlino (1926- , ur. w Iraku) - członkini komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, w dwudziestym pierwszym rządzie
                    wiceminister zdrowia (od 24 września 1984 r.), w dwudziestym
                    drugim rządzie minister zdrowia.
     Yitzhak Artzi (1920-2003, ur. w Rumunii) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu imigracji i absorpcji.
     Haim Bar-Lev (1924-1994, ur. w Austrii) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    minister policji, w dwudziestym drugim rządzie minister policji.
     Uzi Baram (1937- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer (1936- , ur. w Iraku) - członek komitetu
                    budownictwa, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Dov Ben-Meir (1927- , ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Abdulwahab Darawshe (1943- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu pracy i pomocy społecznej, członek
                    podkomitetu sportu.
     Simcha Dinitz (1929-2003, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Abba Eban (1915-2002, ur. w RPA) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Raphael Edery (1937- , ur. w Maroku).
     Yaakov Gil (1931- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu kontroli państwowej.
     Elazar Granot (1927- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Chyka Grossman-Orkin (1919-1996, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący
                    Knessetu.
     Mordechai Gur (1930-1995, ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    minister zdrowia, w dwudziestym drugim rządzie minister bez teki (od
                    18 kwietnia 1988 r.).
     Menachem Hacohen (1932- , ur. w Izraelu) - członek komitetu imigracji i
                    absorpcji.
     Aharon Harel (1932-2000, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu kontroli
                    państwowej.
     Michael Harish (1936- , ur. w Rumunii) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Shlomo Hillel (1923- , ur. w Iraku) - przewodniczący Knessetu.
     Avraham Katz-Oz (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, w dwudziestym pierwszym rządzie wiceminister rolnictwa (od
                    24 września 1984 r.), w dwudziestym drugim rządzie wiceminister
                    rolnictwa.
     Israel Kessar (1931- , ur. w Jemenie).
     David Libai (1934- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Amnon Linn (1924- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu straży
                    cywilnej Judei i Samarii, członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek
                    podkomitetu spraw Libanu.
     Aharon Nahmias (1932-1998, ur. w Maroku) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    budownictwa.
     Ora Namir (1930- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Yitzhak Navon (1921- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    wicepremier oraz minister edukacji i kultury, w dwudziestym drugim
                    rządzie wicepremier oraz minister edukacji i kultury.
     Arye Nehemkin (1925- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    minister rolnictwa, w dwudziestym drugim rządzie minister rolnictwa.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    premier oraz minister spraw wewnętrznych (do 24 grudnia 1984 r.)
                    oraz minister religii (do 23 grudnia 1984 r.), w dwudziestym drugim
                    rządzie wicepremier oraz minister spraw zagranicznych.
     Yitzhak Peretz (1936-2002, ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Yitzhak Rabin (1922-1995, ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    minister obrony, w dwudziestym drugim rządzie minister obrony.
     Haim Ramon (1950- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu kontroli państwowej.
     Nachman Raz (1924- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu budownictwa.
     Amira Sartani (1931- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Moshe Shahal (1934- , ur. w Iraku) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    minister energii i infrastruktury, w dwudziestym drugim rządzie minister
                    energii i infrastruktury.
     Ephraim Shalom (1934- , ur. w Iraku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek podkomitetu kwestii wody.
     Victor Shem-Tov (1915- , ur. w Bułgarii) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu etyki.
     Avraham Shochat (1936- , ur. w Izraelu).
     Edna Solodar (1930- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska.
     Eliahu Speiser (1930- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu ekonomii.
     Yair Tsaban (1930- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    kontroli państwowej.
     Yaacov Tsur (1937- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    minister absorpcji imigracji, w dwudziestym drugim rządzie minister
                    absorpcji imigracji.
     Muhammed Wattad (1937-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Shevach Weiss (1935- , ur. w Polsce) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Ezer Weizman (1924-2005, ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    minister bez teki, w dwudziestym drugim rządzie minister bez teki.
     Gad Yaacobi (1935- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie minister
                    ekonomii i współpracy między resortowej (do 16 września 1984 r.)
                    oraz minister ekonomii i planowania (od 16 września 1986 r.), w
                    dwudziestym drugim rządzie minister ekonomii i planowania oraz
                    minister komunikacji (od 9 czerwca 1987 r.).

 

 

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Zjednoczenie
               Pracy
uzyskało 30,0% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziło 39 posłów.
                   15 marca 1990 roku, po politycznym przekręcie Shimona Peresa
               rozpadł się rząd jedności narodowej.
                   W latach 1992-1995 przywódcą Zjednoczenia Pracy był Itzhak
               Rabin (1922-1995).

deputowani:
     Nava Arad (1938- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu finansów, członkini
                    komitetu pracy i pomocy społecznej, członkini komitetu absorpcji
                    imigracji.
     Shoshana Arbeli-Almozlino (1926- , ur. w Iraku) - członkini komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Haim Bar-Lev (1924-1994, ur. w Austrii) - w dwudziestym trzecim rządzie
                    minister policji (do 15 marca 1990 r.).
     Michael Bar-Zohar (1938- , ur. w Bułgarii) - przewodniczący komitetu edukacji,
                    kultury i sportu.
     Uzi Baram (1937- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Yossi Beilin (1948- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym trzecim rządzie wiceminister
                    finansów (od 26 grudnia 1988 r.).
     Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer (1936- , ur. w Iraku) - członek komitetu
                    budownictwa, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Eli Ben-Menachem (1947- , ur. w Indiach) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu nadużyć farmakologicznych.
     Avraham Burg (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu kontroli
                    państwowej.
     Ra`anan Cohen (1941- , ur. w Iraku) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony,
                    członek komitetu kontroli państwowej.
     Eli Dayan (1949- , ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Raphael Edery (1937- , ur. w Maroku) - w dwudziestym trzecim rządzie minister
                    środowiska (do 15 marca 1990 r.) oraz minister bez teki (do
                    7 marca 1990 r.).
     Arie Lova Eliav (1921- , ur. w ZSRR) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Gedalya Gal (1933- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii.
     Micha Goldman (1948- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu sportu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Efraim Gur (1955- , ur. w ZSRR) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    absorpcji imigracji, w dwudziestym czwartym rządzie wiceminister
                    komunikacji (od 2 lipca 1990 r. do 20 listopada 1990 r.) oraz
                    wiceminister transportu (od 20 listopada 1990 r.).
     Mordechai Gur (1930-1995, ur. w Izraelu) - w dwudziestym trzecim rządzie
                    minister bez teki (do 15 marca 1990 r.).
     Michael Harish (1936- , ur. w Rumunii) - przewodniczący komitetu finansów.
     Shlomo Hillel (1923- , ur. w Iraku) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Avraham Katz-Oz (1934- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, w dwudziestym trzecim rządzie minister
                    rolnictwa (do 15 marca 1990 r.).
     Israel Kessar (1931- , ur. w Jemenie).
     David Libai (1934- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Nawaf Mazalha (1943- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu nadużyć farmakologicznych.
     Hagai Meirom (1946- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Ora Namir (1930- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Yitzhak Navon (1921- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym trzecim rządzie
                    wicepremier (do 15 marca 1990 r.) oraz minister edukacji i kultury
                    (do 15 marca 1990 r.).
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w dwudziestym trzecim rządzie wicepremier (do
                    15 marca 1990 r.) oraz minister finansów (do 15 marca 1990 r.).
     Amir Peretz (1952- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu pracy i pomocy społecznej, członek komitetu
                    kontroli państwowej.
     Yitzhak Rabin (1922-1995, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, w dwudziestym trzecim rządzie minister obrony (do
                    15 marca 1990 r.).
     Haim Ramon (1950- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    finansów.
     Moshe Shahal (1934- , ur. w Iraku) - w dwudziestym trzecim rządzie
                    minister energii i infrastruktury (do 15 marca 1990 r.).
     Shimon Shetreet (1946- , ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu kontroli
                    państwowej.
     Avraham Shochat (1936- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu finansów,
                    przewodniczący komitetu ekonomii, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i srodowiska, członek komitetu kontroli państwowej.
     Edna Solodar (1930- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska.
     Saleh Tarif (1954- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska.
     Yaacov Tsur (1937- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym trzecim rządzie minister
                    zdrowia (do 15 marca 1990 r.).
     Shevach Weiss (1935- , ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Ezer Weizman (1924-2005, ur. w Izraelu) - w dwudziestym trzecim rządzie
                    minister nauki (do 15 marca 1990 r.).
     Gad Yaacobi (1935- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym trzecim rządzie minister
                    komunikacji (do 15 marca 1990 r.).
     Emanuel Zisman (1935- , ur. w Bułgarii) - przewodniczący podkomitetu
                    bezpieczeństwa drogowego, członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.

 

 

Podczas wyborów do trzynastego Knessetu (w 1992 r.), Zjednoczenie Pracy uległo rozbiciu i Izraelska Partia Pracy (Ha'Awoda) wystartowała samodzielnie.

 

 

 

źródło materiałów: Knesset

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon