MERETZ  -  YACHAD    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
       - Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XII Knesset (1988-1992)
    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)
    -  XVII Knesset (2006- )

 

 

Meretz-Yachad (yachad oznacza: "razem"; meretz oznacza: "energia", "witalność") to młoda socjaldemokratyczna partia imigrantów.
    Meretz została założona w 1992 roku, w wyniku połączenia się trzech innych partii politycznych: Ratz, Mapam i Shinui.

W sprawach społecznych wysuwa liberalny program reform, jednakże opowiada się za podwyższeniem zasiłków socjalnych z pomocy społecznej. Popiera oddzielenie religii od państwa. Meretz widzi siebie jako politycznego przedstawiciela izraelskiego ruchu pokojowego.
    Meretz jest szczególnie aktywny w popieraniu idei oddzialenia religii od państwa. Popiera otwieranie centrów handlowych i miejsc rozrywki w szabas. Zgłosił również propozycję ustawy, aby zezwolić państwowym liniom lotniczym El-Al na działalność przewozową w szabat.
    Partia jest także autorem projektów ustaw zezwalających na eutanazję i zakazujących sprzedaży ludzkich organów.

 

  - Meretz-Yahad website -

 

 

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyniku połączenia się trzech partii politycznych Ratz, Mapam i Shinui,
               powstał Meretz, który posiadał 10 posłów.

deputowani:
     Shulamit Aloni (1928- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu finansów.
     Ran Cohen (1937- , ur. w Iraku) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    pracy i pomocy społecznej, członek komitetu antynarkotykowego i
                    alkoholowego.
     Hussein Faris (1935- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Chaim Oron (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Avraham Poraz (1945- , ur. w Rumunii) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Amnon Rubinstein (1931- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Yair Tsaban (1930- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Mordechai Virshubski (1930- , ur. w Niemczech) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     David Zucker (1948- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu kontroli państwowej.

 

 

------- Trzynasty Knesset (1992-1996) ------
                   W wyborach do trzynastego Knessetu (23.06.1992 r.), Meretz uzyskał
               9,6% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 12
               posłów.
                   W 1996 roku Ruch Praw Obywatelskich (Ratz), Mapam i Shinui ogłosiły
               pełne zjednoczenie w jednej partii Meretz.

deputowani:
     Shulamit Aloni (1928- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym piątym rządzie minister
                    edukacji i kultury (do 11 maja 1993 r.) oraz minister bez teki (od
                    11 maja 1993 r. do 7 czerwca 1993 r.) oraz minister komunikacji (od
                    7 czerwca 1993 r.) oraz minister nauki (od 7 czerwca 1993 r. do
                    1 sierpnia 1993 r.) oraz minister anuki i sztuki (od 1 sierpnia 1993 r.),
                    w dwudziestym szóstym rządzie minister komunikacji oraz minister
                    nauki i sztuki.
     Naomi Chazan (1946- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca podkomitetu prawa
                    osobistego, członkini komitetu ekonomii, członkini komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członkini komitetu statusu kobiet.
     Ran Cohen (1937- , ur. w Iraku) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, w dwudziestym piątym
                    rządzie wiceminister budownictwa (od 4 sierpnia 1992 r. do
                    31 grudnia 1992 r.).
     Anat Maor (1945- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodnicząca Knessetu, członkini
                    komitetu absorpcji imigracji, członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu pracy i pomocy społecznej, członkini
                    komitetu statusu kobiet.
     Chaim Oron (1940- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu etyki, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu finansów, członek komitetu
                    kontroli państwowej.
     Avraham Poraz (1945- , ur. w Rumunii) - przewodniczący komitetu drugiego
                    programu telewizji i lokalnego radia, członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Amnon Rubinstein (1931- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym piątym rządzie
                    minister energii (do 7 czerwca 1993 r.) oraz minister nauki (do
                    31 grudnia 1992 r.) oraz minister edukacji, kultury i sportu (od
                    30 maja 1994 r.), w dwudziestym szóstym rządzie minister edukacji,
                    kultury i sportu.
     Walid Sadik (1936- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu, w dwudziestym
                    piątym rządzie wiceminister rolnictwa (od 4 sierpnia 1992 r.), w
                    dwudziestym szóstym rządzie wiceminister rolnictwa.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, w dwudziestym piątym rządzie
                    minister środowiska (od 31 grudnia 1992 r.), w dwudziestym szóstym
                    rządzie minister środowiska.
     Benjamin Temkin (1945- , ur. w Meksyku) - przewodniczący podkomitetu
                    problemów młodzieży, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yair Tsaban (1930- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym piątym rządzie minister
                    absorpcji imigracji, w dwudziestym szóstym rządzie minister absorpcji
                    imigracji.
     David Zucker (1948- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.

 

 

------- Czternasty Knesset (1996-1999) -------
                   W wyborach do czternastego Knessetu (29.05.1996 r.), Meretz uzyskał
               7,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 9 posłów.
                   W 1997 roku część partii Shinui pod przywództwem posła Avrahama
               Poraza odłączyła się od Meretz i utworzyła oddzielną grupę parlamentarną
               pod nazwą Shinui-Partia Centrum.

deputowani:
     Naomi Chazan (1946- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodnicząca Knessetu, członkini
                    komitetu absorpcji imigracji, członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu antynarkotykowego i alkoholu, członkini
                    komitetu statusu kobiet, członkini komitetu dla zbadania katastrofy
                    mostu Maccabi.
     Ran Cohen (1937- , ur. w Iraku) - przewodniczący komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Anat Maor (1945- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca podkomitetu awansu kobiet
                    w pracy i ekonomii, członkini komitetu pracy i pomocy społecznej,
                    członkini komitetu statusu kobiet.
     Chaim Oron (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów.
     Avraham Poraz (1945- , ur. w Rumunii) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu etyki.
     Amnon Rubinstein (1931- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu ekonomii.
     Walid Sadik (1936- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu absorpcji imigracji.
     David Zucker (1948- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu nauki, członek komitetu
                    zagranicznych robotników.

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Meretz uzyskał
               7,6% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 10
               posłów.

deputowani:
     Naomi Chazan (1946- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodnicząca Knessetu, członkini
                    komitetu budownictwa, członkini komitetu ekonomii, członkini komitetu
                    spraw zagranicznych i obrony, członkini komitetu antynarkotykowego,
                    członkini komitetu publicznych petycji, członek podkomitetu prawa
                    sytuacji nadzywczajnych, członek podkomitetu wypadków
                    samochodowych.
     Ran Cohen (1937- , ur. w Iraku) - przewodniczący komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, w dwudziestym
                    ósmym rządzie minister przemysłu i handlu (do 24 czerwca 2000 r.).
     Uzi Even (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu statusu kobiet.
     Zahava Gal-On (1956- , ur. w ZSRR) - przewodnicząca podkomitetu handlu
                    kobietami, członkini komitetu budownictwa.
     Ilan Ghilon (1956- , ur. w Rumunii) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    zagranicznych robotników, członek komitetu praw dziecka, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Hussniya Jabara (1958- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca podkomitetu statusu
                    kobiet arabskich, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini
                    komitetu statusu kobiet, członkini komitetu pracy, pomocy społecznej i
                    zdrowia.
     Anat Maor (1945- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu nauki i technologii,
                    członkini komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini
                    komitetu kontroli państwowej, członkini komitetu statusu kobiet.
     Chaim Oron (1940- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    rolnictwa (od 5 sierpnia 1999 r. do 24 czerwca 2000 r.).
     Mossi Raz (1965- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska.
     Amnon Rubinstein (1931- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, przewodniczący komitetu kontroli
                    państwowej.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    edukacji (do 24 czerwca 2000 r.).
     Avshalom Vilan (1951- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu przemocy
                    w sporcie, członek komitetu finansów, członek komitetu zagranicznych
                    robotników, członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony.

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Meretz uzyskał
               5,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 6 posłów.
                   W grudniu 2003 roku od Meretz odszedł dawny przywódca partii, Yossi
               Sarid. W czasie rozłamu nastąpiło rozwiązanie partii Meretz, a jej
               członkowie skupili się wokół nowego przywódcy Yossi Beilina, z ruchu
               Shahar. Zawiązała się wówczas nowa partia, pod nazwą Yachad. Nowa
               partia postanowiła zjednoczyć obóz syjonistycznych pacyfistów.
                   W lipcu 2005 roku partia oficjalnie zmieniła nazwę na Meretz-Yachad.

deputowani:
     Roman Bronfman (1954- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu antynarkotykowego,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory.
     Ran Cohen (1937- , ur. w Iraku) - przewodniczący komitetu zagranicznych
                    robotników, przewodniczący komitetu praw dziecka, członek komitetu
                    kontroli państwowej.
     Zahava Gal-On (1956- , ur. w ZSRR) - przewodnicząca podkomitetu handlu
                    kobietami, członkini komitetu budownictwa, członkini komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini podkomitetu zwalczania
                    korupcji w systemie rządowym Izraela.
     Chaim Oron (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu etyki.
     Yossi Sarid (1940- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Avshalom Vilan (1951- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu przemocy
                    w sporcie, członek komitetu ekonomii, członek komitetu edukacji,
                    kultury i sportu, członek komitetu statusu kobiet, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony.

 

 

W 2006 roku, podczas kampanii wyborczej partia użyła nazwy Meretz, chociaż oficjalnie zachowała nazwę Meretz-Yachad.

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                   W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Meretz
               
uzyskał 4,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 5
               posłów.

deputowani:
     Yossi Beilin (1948- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych, członek komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory.
     Ran Cohen (1937- , ur. w Iraku) - przewodniczący komitetu zagranicznych
                    robotników, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia,
                    członek komitetu praw dziecka.
     Zehava Gal-On (1956- , ur. w ZSRR) - przewodnicząca podkomitetu handlu
                    kobietami, członkini komitetu budownictwa, członkini komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini komitetu statusu kobiet.
     Chaim Oron (1940- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu etyki, członek
                    komitetu finansów, członek międzykomitetu budżetu obrony, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Avshalom Vilan (1951- , ur. w Izraelu) - członek komitetu kontroli państwowej.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon