GAHAL    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
       - Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  V Knesset (1961-1965)
    -  VI Knesset (1965-1969)
    -  VII Knesset (1969-1973)

 

 

 

Gahal (Gush Herut-Liberalim - Blok Liberalno-Wolnościowy) był politycznym blokiem koalicyjnym powstałym w 1965 roku, w wyniku połączenia się Ruchu Herut i Partii Liberalnej. Była to prawicowa partia syjonistyczna.

 

Dzięki temu Gahal posiadał w piątym Knessecie 27 posłów.

Piąty Knesset (1961-1965):
     Zalman Abramov (1908-1997, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Arie Altman (1902-1982, ur. na Ukrainie).
     Binyamin Arditi (1897-1981, ur. w Austrii) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Binyamin Avniel (1906-1993, ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu ekonomii.
     Yohanan Bader (1905-1944, ur. w Polsce).
     Menahem Begin (1913-1992, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Aryeh Ben-Eliezer (1913-1970, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu.
     Peretz Bernstein (1890-1971, ur. w Niemczech).
     Haim Cohen-Meguri (1913-2000, ur. w Jemenie) - członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Aharon Goldstein (1902-1976, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yitzhak Klinghoffer (1905-1990, ur. w Polsce).
     Joseph Kremerman (1926-1981, ur. w Izraelu).
     Haim Landau (1916-1981, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Nahum Levin (1905-1967, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów.
     Eliyahu Meridor (1914-1966, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Yaacov Meridor (1913-1995, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Shlomo Perlstein (1902-1979, ur. w Polsce).
     Esther Raziel-Naor (1911-2002, ur. w Rosji) - członkini komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     Elimelech Rimalt (1907-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Yosef Sapir (1902-1972, ur. w Izraelu).
     Yosef Serlin (1906-1974, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Shabtai Shichman (1915-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Yosef Shofman (1903-1978, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych.
     Eliezer Shostak (1911-2001, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu ekonomii.
     Avraham Tiar (1928- , ur. w Tunezji) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Baruch Uziel (1901-1977, ur. w Grecji).
     Zvi Zimmerman (1915- , ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.

 

Podczas wyborów do szóstego Knessetu w 1965 roku, Gahal rywalizował ze Zjednoczeniem Pracy.

W wyborach do szóstego Knessetu (1.11.1965 r.), Gahal uzyskał 21,3 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 26 posłów.

Szósty Knesset (1965-1969):
     Zalman Abramov (1908-1997, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa.
     Binyamin Avniel (1906-1993, ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu ekonomii.
     Yohanan Bader (1905-1944, ur. w Polsce).
     Menahem Begin (1913-1992, ur. w Rosji) - w trzynastym rządzie minister bez
                    teki (od 5 czerwca 1967 r.), w czternastym rządzie minister bez teki.
     Aryeh Ben-Eliezer (1913-1970, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Haim Cohen-Meguri (1913-2000, ur. w Jemenie) - członek komitetu
                    budownictwa.
     Shlomo Cohen-Tsiddon (1923- , ur. w Egipcie) - członek komitetu edukacji,
                    kultury i sportu, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Aharon Goldstein (1902-1976, ur. w Rosji) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Yitzhak Klinghoffer (1905-1990, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa.
     Joseph Kremerman (1926-1981, ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów.
     Haim Landau (1916-1981, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Eliyahu Meridor (1914-1966, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa.
     Yaacov Meridor (1913-1995, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Shlomo Perlstein (1902-1979, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Esther Raziel-Naor (1911-2002, ur. w Rosji) - członkini komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     Elimelech Rimalt (1907-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, przewodniczący komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Yosef Sapir (1902-1972, ur. w Izraelu) - w trzynastym rządzie minister bez
                    teki (od 5 czerwca 1967 r.), w czternastym rządzie minister bez teki.
     Yosef Serlin (1906-1974, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Yosef Shofman (1903-1978, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Eliezer Shostak (1911-2001, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu ekonomii.
     Mordechai-Chaim Stern (1914-1975, ur. w Austrii) - członek komitetu ekonomii.
     Josef Tamir (1915- , ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Shmuel Tamir (Katznelson) (1923-1987, ur. w Izraelu) - członek komitetu
                    finansów.
     Avraham Tiar (1928- , ur. w Tunezji) - członek komitetu ekonomii.
     Baruch Uziel (1901-1977, ur. w Grecji) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Menahem Yedid (1918- , ur. w Syrii) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Zvi Zimmerman (1915- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw wewnętrznych.

W 1967 roku w przeddzień wybuchu Wojny Sześciodniowej, Gahal przyłączył się do rządu jedności narodowej.

 

W wyborach do siódmego Knessetu (28.10.1969 r.), Gahal uzyskał 21,7 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 26 posłów.

Siódmy Knesset (1969-1973):
     Zalman Abramov (1908-1997, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu ekonomii.
     Yoram Aridor (1933- , ur. w Izraelu) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Yohanan Bader (1905-1944, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii.
     Menahem Begin (1913-1992, ur. w Rosji) - w piętnastym rządzie minister bez
                    teki (do 6 sierpnia 1970 r.).
     Aryeh Ben-Eliezer (1913-1970, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Haim Corfo (1921- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów.
     Mates Drobles (1931- , ur. w Polsce).
     Simha Erlich (1915-1983, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu budownictwa.
     Aharon Goldstein (1902-1976, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów.
     Benjamin Halevi (1910-1996, ur. w Niemczech) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Avraham Katz (1931-1986, ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Ben-Zion Keshet (1914-1984, ur. na Łotwie) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Yitzhak Klinghoffer (1905-1990, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Joseph Kremerman (1926-1981, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii.
     Haim Landau (1916-1981, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, w piętnastym rządzie minister rozwoju ( do 6 sierpnia
                    1970 r.).
     David Levy (1937- , ur. w Maroku) - członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Dov Milman (1919- , ur. na Łotwie) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych, członek komitetu
                    finansów.
     Yaakov Nechushtan (1925- , ur. w Bułgarii) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Moshe Nissim (1935- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Gideon Patt (1933- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu ekonomii.
     Esther Raziel-Naor (1911-2002, ur. w Rosji) - członkini komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     Elimelech Rimalt (1907-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, przewodniczący komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, w piętnastym rządzie minister poczty (do 6 sierpnia 1970 r.).
     Yosef Sapir (1902-1972, ur. w Izraelu) - w piętnastym rządzie minister handlu i
                    przemysłu (do 6 sierpnia 1970 r.).
     Yosef Serlin (1906-1974, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Abraham Shechterman (1910-1986, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu
                    ekonomii.
     Josef Tamir (1915- , ur. na Ukrainie) - przewodniczący podkomitetu środowiska,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Menahem Yedid (1918- , ur. w Syrii) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Zvi Zimmerman (1915- , ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu finansów.

W 1970 roku Gahal wystąpił z rządu. Przyczyną była różnicą poglądów na plan Rogera.

W 1973 roku Gahal stał się częścią bloku politycznego Likud.

 

 

 

źródło materiałów: Knesset

 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon