KADIMA    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
       - Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XVI Knesset (2003-2006)
    -  XVII Knesset (2006- )


Premier Ariel Szaron - jego biografia
Premier Ehud Olmert - jego biografiaPremier Ehud Olmert - jego biografia


 

Kadima ("Do przodu") jest centrową partią polityczną w Izraelu. Została założona w 21 listopada 2005 roku przez premiera Ariela Szarona, po tym jak opuścił prawicowy Likud. Początkowo skupiła grupę najbliższych współpracowników Ariela Szarona, ale bardzo szybko dołączyli do nich kolejni parlamentarzyści z Partii Pracy i w ten sposób Kadima stała się najsilniejszą partią polityczną w Izraelu.
    Powstanie tej centrowej partii było od dawna oczekiwanym wydarzeniem w izraelskiej polityce. Kadima uważa, że państwo Izrael ma historyczne prawo do wszystkich ziem Izraela, jednakże należy utrzymać demokratyczną państwowość Izraela na tych ziemiach, gdzie Żydzi stanowią większość populacji. Izrael musi pozostać państwem żydowskim. Konflikt z Palestyńczykami powinien być zakończony poprzez jednostronne wycofanie się Izraela z większości terytoriów Samarii i Judei, a następnie utworzenie państwa palestyńskiego. Jednak wcześniej muszą być zlikwidowane organizacje terrorystyczne, zebrana broń palna, wprowadzone w Autonomii Palestyńskiej reformy służb bezpieczeństwa. Po zakończeniu tego procesu może powstać zdemilitaryzowane państwo palestyńskie. Pod kontrolą Izraela pozostanie Jerozolima i największe osiedla żydowskie w Samarii i Judei. Stabilność i bezpieczeństwo zapewni państwo Izrael.

  - Kadima website -

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   Dzięki rozłamowi w Likudzie i innych partiach, Kadima posiadała w
               parlamencie 14 posłów.
                   Pozycja Kadimy zachwiała się po wylewie do mózgu Ariela Szarona.
               Okazało się jednak, że Kadima przetrwała tą ciężką próbę i nadal
               uzyskuje wysokie poparcie wyborców.

deputowani:
     Eli Aflalo (1952- , ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, w trzydziestym rządzie
                    wiceminister przemysłu, handlu i pracy (od 30 marca 2005 r.).
     Ruhama Avraham (1964- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu statusu kobiet,
                    członkini komitetu zagranicznych robotników, członkini komitetu
                    finansów, członkini komitetu ekonomii, w trzydziestym rządzie
                    wiceminister spraw wewnętrznych (od 30 marca 2005 r.).
     Ronnie Bar-On (1948- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    członek komitetu kontroli państwowej, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek podkomitetu przemocy w sporcie,
                    członek podkomitetu zapobiegania korupcji w systemie rządowym
                    Izraela, w trzydziestym rządzie minister infrastruktury narodowej
                    (od 18 stycznia 2006 r.) oraz minister nauki i technologii (od
                    18 stycznia 2006 r.).
     Ze'ev Boim (1943- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym rządzie wiceminister obrony
                    (od 5 marca 2003 r. do 18 stycznia 2006 r.), minister budownictwa
                    (do 18 stycznia 2006 r.) oraz minister rolnictwa (do 18 stycznia
                    2006 r.).
     Jacob Edery (1950- , ur. w Maroku) - członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu
                    antynarkotykowego, w trzydziestym rządzie wiceminister
                    bezpieczeństwa wewnętrznego (od 10 marca 2003 r. do 18 stycznia
                    2006 r.) oraz minister zdrowia (do 18 stycznia 2006 r.).
     Gideon Ezra (1937- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym rządzie minister turystyki
                    (od 4 lipca 2004 r. do 10 stycznia 2005 r.), minister bezpieczeństwa
                    wewnętrznego (od 6 września 2004 r. do 29 listopada 2004 r.) oraz
                    minister środowiska (od 18 stycznia 2006 r.).
     Abraham Hirchson (1941- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    przewodniczący komitetu finansów, przewodniczący międzykomitetu
                    budżetu obrony, w trzydziestym rządzie minister turystyki
                    (od 10 stycznia 2005 r.) oraz minister komunikacji (od 18 stycznia
                    2006 r.).
     Tzipi Livni (1958- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu statusu kobiet, w trzydziestym
                    rządzie minister absorpcji imigracji, minister budownictwa (od 4 lipca
                    2004 r. do 10 stycznia 2005 r.), minister sprawiedliwości (od 5 grudnia
                    2004 r. do 10 stycznia 2005 r.) oraz minister spraw zagranicznych
                    (od 18 stycznia 2006 r.).
     Ehud Olmert (1945- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym rządzie wicepremier
                    (do 16 kwietnia 2006 r.), minister przemysłu, handlu i pracy, minister
                    komunikacji (od 29 września 2003 r. do 10 stycznia 2005 r.), minister
                    finansów (od 9 sierpnia 2005 r. do 7 listopada 2005 r.) oraz premier
                    (od 16 kwietnia 2006 r.)
     Ariel Sharon (1928- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym rządzie premier
                    (do 16 kwietnia 2006 r.), minister komunikacji (do 17 sierpnia 2003 r.)
                    oraz minister spraw religii (do 31 grudnia 2003 r.).
     Meir Sheetrit (1948- , ur. w Maroku) - w trzydziestym rządzie minister w
                    ministerstwie finansów (do 5 lipca 2004 r.), minister transportu (od
                    4 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.) oraz minister edukacji, kultury i
                    sportu (od 18 stycznia 2006 r.).
     Marina Solodkin (1952- , ur. w ZSRR) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu statusu kobiet, członkini komitetu
                    publicznych petycji, członkini komitetu imigracji, absorpcji i diaspory,
                    członkini podkomitetu restytucji mienia ofiar Holokaustu, członkini
                    podkomitetu handlu kobietami, w trzydziestym rządzie wiceminister
                    absorpcji imigracji (od 30 marca 2005 r.).
     David Tal (1950- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu publicznych petycji.
     Majalli Whbee (1954- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony, w trzydziestym rządzie wiceminister
                    edukacji, kultury i sportu (od 20 czerwca 2005 r.).

 

 

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                   W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Kadima
               uzyskała 24,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziła 29 posłów.

deputowani:
     Eli Aflalo (1952- , ur. w Maroku) - członek komitetu finansów, członek
                    międzykomitetu budżetu.
     Ruhama Avraham (1964- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu
                    budownictwa, członkini komitetu statusu kobiet, członkini komitetu
                    praw dziecka, członkini komitetu publicznych petycji.
     Ronnie Bar-On (1948- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    minister spraw wewnętrznych.
     Menahem Ben-Sasson (1951- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu antynarkotykowego.
     Ze'ev Boim (1943- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    minister absorpcji imigracji.
     Shlomo Breznitz (1936- , ur. w Czechosłowacji) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu nauki i technologii, członek
                    komitetu kontroli państwowej, członek komitetu petycji publicznych.
     Abraham Dicter (1952- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    minister bezpieczeństwa wewnętrznego.
     Amira Dotan (1947- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członkini komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości,
                    członkini komitetu kontroli państwowej, członkini komitetu statusu
                    kobiet, członkini komitetu etyki, członkini komitetu zagranicznych
                    robotników, członkini międzykomitetu budżetu obrony, członkini
                    podkomitetu handlu kobietami.
     Jacob Edery (1950- , ur. w Maroku) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    minister bez teki.
     Zeev Elkin (1971- , ur. w ZSRR) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, członek komitetu imigracji, absorpcji i
                    diaspory, członek komitetu praw dziecka, członek komitetu
                    antynarkotykowego.
     Gideon Ezra (1937- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie minister
                    środowiska.
     Tzahi Hanegbi (1957- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, przewodniczący międzykomitetu budżetu
                    obrony.
     Yoel Hasson (1973- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu antynarkotykowego.
     Shai Hermesh (1944- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych, członek komitetu finansów, członek
                    komitetu zagranicznych robotników, członek komitetu imigracji,
                    absorpcji i diaspory.
     Abraham Hirchson (1941- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    minister finansów.
     Avigdor Itzchaky (1949- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa.
     Dalia Itzik (1952- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca Knessetu.
     Tzipi Livni (1958- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    wicepremier oraz minister spraw zagranicznych.
     Shaul Mofaz (1948- , ur. w Iranie) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    wicepremier oraz minister transportu.
     Michael Nudelman (1938- , ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu imigracji,
                    absorpcji i diaspory, członek komitetu finansów, członek komitetu
                    kontroli państwowej, członek komitetu nauki i technologii, członek
                    komitetu petycji publicznych.
     Ehud Olmert (1945- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    premier oraz minister pomocy społecznej.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    wicepremier.
     Haim Ramon (1950- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w trzydziestym pierwszym rządzie minister sprawiedliwości
                    (do 22 sierpnia 2006 r.).
     Uriel Reichman (1942- , ur. w Izraelu).
     Otniel Schneller (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu ekonomii, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu zagranicznych robotników.
     Meir Sheetrit (1948- , ur. w Maroku) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    minister budownictwa oraz minister sprawiedliwości (od 22 sierpnia
                    2006 r.).
     Marina Solodkin (1952- , ur. w ZSRR) - członkini komitetu spraw wewnętrznych,
                    członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini komitetu statusu
                    kobiet, członkini komitetu nauki i technologii, członkini komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory, członkini komitetu pracy, pomocy
                    społecznej i zdrowia, członkini podkomitetu handlu kobietami.
     David Tal (1950- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    ekonomii, członek komitetu zagranicznych robotników, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu pracy,
                    pomocy społecznej i zdrowia, członek komitetu praw dziecka.
     Ronit Tirosh (1953- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu ekonomii, członkini
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członkini komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, członkini komitetu statusu kobiet, członkini
                    komitetu antynarkotykowego.
     Majallie Whbee (1954- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu spraw wewnętrznych, członek
                    komitetu petycji publicznych.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon