MOLEDET    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
       - Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XII Knesset (1988-1992)
    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XIV Knesset (1996-1999)

 

 

 

Moledet (po hebr. "Ojczyzna") jest partią nacjonalistyczną, założoną przez Rehavama Ze'evi. Uważał on, że jedynym sposobem osiągnięcia prawdziwego pokoju między Żydami a Arabami zamieszkującymi Ziemię Izraela, jest dobrowolne opuszczenie przez Arabów tej ziemi. Stanowczo sprzeciwiał się wszelkim planom podziału Jerozolimy na żydowską i arabską część miasta.

 

 

W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Moledet uzyskał 1,9 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 2 posłów.

Dwunasty Knesset (1988-1992):
     Yair Shprinzak (1911-1999, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu absorpcji imigracji, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Rechavam Ze`evi (1926-2001, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, w dwudziestym czwartym rządzie minister
                    bez teki (od 5 lutego 1991 r. do 21 stycznia 1992 r.).

 

W wyborach do trzynastego Knessetu (23.06.1992 r.), Moledet uzyskał 2,4 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 3 posłów.

Trzynasty Knesset (1992-1996):
     Joseph Bagad (1932- , ur. w Izraelu) - członek komitetu absorpcji imigracji,
                    członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Shaul Gutman (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu.
     Rechavam Ze`evi (1926-2001, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu kontroli państwowej.

 

W wyborach do czternastego Knessetu (29.05.1996 r.), Moledet uzyskał 2,4 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 2 posłów.

Czternasty Knesset (1996-1999):
     Benyamin Elon (1954- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości,
                    członek komitetu statusu kobiet, członek komitetu zagranicznych
                    robotników.
     Moshe Peled (1945- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w dwudziestym siódmym rządzie wiceminister edukacji, kultury
                    i sportu (od 8 lipca 1996 r. do 20 stycznia 1998 r.) (od 28 stycznia
                    1998 r. do 2 listopada 1998 r.).
     Rechavam Ze`evi (1926-2001, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.

 

Podczas kampanii wyborczej do piętnastego Knessetu, Moledet wystartował ze wspólnej prawicowej listy wyborczej Ichud Leumi. Swoje siły połączyły Moledet, Herut i Tekuma.

17 października 2001 roku palestyńscy terroryści zamordowali ministra Rehavama Ze'evi w Jerozolimie. Nowym przewodniczącym partii został Binyamin Elon.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon