AGUDAT  ISRAEL    -  Partie polityczne Izraela
       - Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  II Knesset (1951-1955)
    -  IV Knesset (1959-1961)
    -  V Knesset (1961-1965)
    -  VI Knesset (1965-1969)
    -  VII Knesset (1969-1973)
    -  VIII Knesset (1973-1977)
    -  IX Knesset (1977-1981)
    -  X Knesset (1981-1984)
    -  XI Knesset (1984-1988)
    -  XII Knesset (1988-1992)
    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XVI Knesset (2003-2006)

 

 

 

Agudat Israel (Związek Izraela) jest partią polityczną ortodoksyjnych Żydów w Izraelu.
    Pierwotnie Aqudat Israel została założona w 1912 roku w Katowicach (w obecnej Polsce). Jej celem było utrzymanie odrębności żydowskiej wśród innych narodów i walka z asymilacją. Program działania partii opierał się na przestrzeganiu zasad Tory. W pierwszym okresie swego istnienia, Agudat Israel sprzeciwiała się ideologii syjonizmu, jak i politycznym organizacjom syjonistycznym.
    Po 1948 roku Agudat Israel zaczęła działać w Izraelu jako partia polityczna sprzeciwiająca się tendencjom sekularyzacyjnym. Jej członkami zostali ortodoksyjni Żydzi aszkenazyjscy oraz zwolennicy chasydzkich rabinów z Ger, Vizhnitz, Bostonu i Belz. Wszystkie decyzje Aqudat Israel są zatwierdzane przez radę doświadczonych rabinów.
    Reprezentanci Aqudat Israel uczestniczyli w kilku koalicyjnych rządach i przyczynili się do uwzględnienia w polityce Izraela wymogów judaizmu. Dzięki politycznym naciskom uzyskali finansowanie jesziw i religijnych instytucji społecznych. Ortodoksyjni Żydzi i chasydzi uzyskali utrzymali państwową opiekę społeczną, pomoc mieszkaniową, świadczenia transferowe i zwolnienie od służby wojskowej. Otworzyli w izraelskim ustawodawstwie drogę do oficjalnego państwowego przestrzegania Szabatu i koszerności żywności, czym bardzo często wprawiali świeckich Izraelczyków w konsternację. Państwo Izrael otrzymało w ten sposób swój obecny charakter żydowsko-religijny. W polityce zagranicznej Aqudat Israel zajmuje elastyczne stanowisko względem Palestyńczyków. Jednak palestyński terroryzm wywołał uczucia współczucia dla żydowskich religijnych osadników w Samarii i Judei. Z tego powodu Aqudat Israel zaczęła popierać zwiększenie wydatków na obronę Izraela.

 

 

------- Drugi Knesset (1951-1955) -------
                   W wyborach do Drugiego Knessetu (30.07.1951 r.), Agudat Israel
               
uzyskał 2,0% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła
               3 posłów.

deputowani:
     Zalman Ben-Yaakov (1897-1959, ur. w Polsce) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Avraham Deutsch (1889-1953, ur. na Węgrzech) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Yitzhak-Meir Levin (1893-1971, ur. w Polsce) - w trzecim rządzie minister
                    zapasów (do 18 września 1952 r.).
     Shlomo Lorincz (1918- , ur. na Węgrzech) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.

 

 

W wyborach do trzeciego i czwartego Knessetu, Aqudat Israel wystartował ze wspólnej listy wyborczej Religijnego Frontu Tory w sojuszu politycznym z partią Po'alei Agudat Israel.

------- Czwarty Knesset (1959-1961) -------
                   W trakcie obrad Czwartego Knessetu nastąpił rozłam wewnętrzny w
               Zjednoczonym Froncie Tory. Dzięki temu Agudat Israel posiadał w
               parlamencie 4 posłów.

deputowani:
     Shlomo-Jacob Gross (1908-2003, ur. na Węgrzech).
     Yitzhak-Meir Levin (1893-1971, ur. w Polsce).
     Shlomo Lorincz (1918- , ur. na Węgrzech) - członek komitetu ekonomii.
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.

 

 

------- Piąty Knesset (1961-1965) -------
                   W wyborach do Piątego Knessetu (15.08.1961 r.), Agudat Israel
               
uzyskał 3,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               4 posłów.

deputowani:
     Shlomo-Jacob Gross (1908-2003, ur. na Węgrzech) - członek komitetu
                    budownictwa, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Yitzhak-Meir Levin (1893-1971, ur. w Polsce).
     Shlomo Lorincz (1918- , ur. na Węgrzech) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.

 

 

------- Szósty Knesset (1965-1969) -------
                   W wyborach do szóstego Knessetu (1.11.1965 r.), Agudat Israel
               
uzyskał 3,3% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               4 posłów.

deputowani:
     Shlomo-Jacob Gross (1908-2003, ur. na Węgrzech) - członek komitetu dla
                    instytucji użyteczności publicznej.
     Yitzhak-Meir Levin (1893-1971, ur. w Polsce).
     Shlomo Lorincz (1918- , ur. na Węgrzech) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.

 

 

------- Siódmy Knesset (1969-1973) -------
                   W wyborach do siódmego Knessetu (28.10.1969 r.), Agudat Israel
               
uzyskał 3,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadził 4 posłów.

deputowani:
     Yehuda Meir Abramovicz (1915- , ur. w Polsce).
     Shlomo-Jacob Gross (1908-2003, ur. na Węgrzech) - członek komitetu dla
                    instytucji użyteczności publicznej.
     Yitzhak-Meir Levin (1893-1971, ur. w Polsce).
     Shlomo Lorincz (1918- , ur. na Węgrzech) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Yaakov Mizrachi (1919-1979, ur. w Izraelu).
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.

 

 

W wyborach do ósmego Knessetu Agudat Israel i Po'alei Agudat Israel wystartowały wspólnie z w ramach Zjednoczonego Frontu Tory. Pod koniec kadencji parlamentu obie partie odłączyły się.

------- Ósmy Knesset (1973-1977) -------
                   Dzięki rozłamowi w Zjednoczonym Froncie Tory, Agudat Israel posiadał w
               ósmym Knessecie 3 posłów.

deputowani:
     Yehuda Meir Abramovicz (1915- , ur. w Polsce) - członek komitetu budownictwa.
     Shlomo-Jacob Gross (1908-2003, ur. na Węgrzech) - członek komitetu
                    budownictwa.
     Shlomo Lorincz (1918- , ur. na Węgrzech) - przewodniczący komitetu finansów.

 

 

------- Dziewiąty Knesset (1977-1981) -------
                   W wyborach do dziewiątego Knessetu (17.05.1977 r.), Agudat Israel
               
uzyskał 3,3% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               4 posłów.

deputowani:
     Yehuda Meir Abramovicz (1915- , ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu.
     Shlomo-Jacob Gross (1908-2003, ur. na Węgrzech) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Shlomo Lorincz (1918- , ur. na Węgrzech) - przewodniczący komitetu finansów.
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.

 

 

------- Dziesiąty Knesset (1981-1984) -------
                   W wyborach do dziesiątego Knessetu (30.06.1981 r.), Agudat Israel
               
uzyskał 3,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               4 posłów.

deputowani:
     Shmuel Halpert (1939- , ur. w Rumunii) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska.
     Shlomo Lorincz (1918- , ur. na Węgrzech) - przewodniczący komitetu finansów.
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Avraham Yosef Schapira (1921-2000, ur. w Rumunii) - członek komitetu
                    finansów, członek komitetu ekonomii.

 

 

------- Jedenasty Knesset (1984-1988) -------
                   W wyborach do jedenastego Knessetu (23.07.1984 r.), Agudat Israel
               
uzyskał 1,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               2 posłów.

deputowani:
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym pierwszym rządzie
                    wiceminister pracy i pomocy społecznej (od 24 września 1984 r. do
                    2 grudnia 1985 r.).
     Avraham Yosef Schapira (1921-2000, ur. w Rumunii) - przewodniczący komitetu
                    finansów.

 

 

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Agudat Israel
               
uzyskał 4,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               5 posłów.

deputowani:
     Moseh Zeev Feldman (1930-1997, ur. w Austrii) - przewodniczący komitetu
                    finansów, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w
                    dwudziestym trzecim rządzie wiceminister pracy i pomocy społecznej
                    (do 31 października 1989 r.).
     Shmuel Halpert (1939- , ur. w Rumunii) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu pracy i pomocy społecznej, w dwudziestym
                    czwartym rządzie wiceminister pracy i pomocy społecznej (od
                    8 czerwca 1991 r.).
     Eliezer Mizrachi (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu absorpcji imigracji, w dwudziestym czwartym rządzie
                    wiceminister zdrowia (od 25 czerwca 1990 r.).
     Menahem Porush (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, w
                    dwudziestym czwartym rządzie wiceminister pracy i pomocy społecznej
                    (od 19 listopada 1990 r.).
      Avraham Verdiger (1921- , ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu etyki,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w dwudziestym
                    czwartym rządzie wiceminister spraw Jerozolimy (od
                    27 listopada 1990 r.).

 

 

Podczas kampanii wyborczej do trzynastego, czternastego i piętnastego Knessetu Agudat Israel i Degel Hatorah wystartowały ze wspólnej listy wyborczej Zjednoczonego Judaizmu Tory. Obie partie nie zawsze się ze sobą zgadzały, jednakże współpracowały w jednym bloku politycznym i razem startowały w wyborach, aby zdobyć jak największą liczbę mandatów. Pod koniec każdej kadencji Knessetu następowało rozdzielenie grup parlamentarnych (z powodów finansowych).

------- Trzynasty Knesset (1992-1996) -------
                   W wyniku oddzielenia się od Zjednoczonego Judaizmu Tory, pod koniec
               kadencji parlamentu Agudat Israel posiadał w trzynastym Knessecie
               2 posłów.

deputowani:
     Avraham Yosef Schapira (1921-2000, ur. w Rumunii) - członek komitetu
                    finansów.
     Avraham Verdiger (1921- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska, członek komitetu absorpcji imigracji.

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W 2004 roku Zjednoczony Judaizm Tory dołączył do koalicji rządowej
               Ariela Szarona (Likud). Aqudat Israel poparł jednostronny plan wycofania
               się ze Strefy Gazy. Sprzeciwili się temu posłowie i rabini z Degel Hatorah.
               
Z powodu rywalizacji między obiema partiami nastąpił wówczas rozłam i
               rozpad Zjednoczonego Judaizmu Tory.
                   Dzięki temu Aqudat Israel posiadał w szesnastym Knessecie 3 posłów.

deputowani:
     Israel Eichler (1955- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu publicznych
                    petycji.
     Shmuel Halpert (1939- , ur. w Rumunii) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, w
                    trzydziestym rządzie wiceminister transportu. (od 30 marca 2005 r.).
     Yakov Litzman (1948- , ur. w Niemczech) - przewodniczący komitetu finansów,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony.
     Meir Porush (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu pracy,
                    pomocy społecznej i zdrowia.

 

 

Podczas kampanii wyborczej do siedemnastego Knessetu Agudat Israel i Degel Hatorah wystartowały ze wspólnej listy wyborczej Zjednoczonego Judaizmu Tory.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon