PARTIA  PRACY  -  MEIMAD    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
   - Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)
    -  XVII Knesset (2006- )


Premier Ehud Barak - jego biografia
Premier Szymon Peres - jego biografia

 

 

Izraelska Partia Pracy - Meimad to sojusz polityczny założony w 1999 roku, trakcie kadencji piętnastego Knessetu, po tym jak Gesher odłączył się od Jednego Izraela, tworząc nowy sojusz polityczny Partii Pracy i Meimad.

Meimad (hebr. akronim "Żydowskie Państwo", "Dekomratyczne Państwo") to lewicowa religijno-syjonistyczna partia polityczna w Izraelu. Powstała w 1999 roku na bazie ideologicznego ruchu Meimad, założonego w 1988 roku przez rabbiego Yehudę Amitala. Meimad nigdy samodzielnie nie wystartował w wyborach do parlamentu - w 1999 roku zawiązał sojusz Jeden Izrael, a najczęściej zawiązuje sojusz polityczny z Izraelską Partią Pracy (HaAvoda). Podkreśla swój socjalistycznodemokratyczny program, ktory jest oparty na fundamencie religii. Meimad popiera wprowadzenie nauczania religii do wszystkich szkół prywatnych w Izraelu. W sprawach konfliktu z Palestyńczykami zajmuje centrowo-prawicowe stanowisko.

W ostatnim czasie Labor-Meimad opowiedział się za rozwiązaniem izraelsko-palestyńskiego konfliktu poprzez powstanie państwa palestyńskiego, które musiałoby wcześniej zostać ogrodzone "barierą bezpieczeństwa". Z tym planem łączy się konieczność jednostronnego wycofania żydowskich osiedli z Zachodniego Brzegu Jordanu. W dyplomacji zagranicznej domaga się gwarancji dla państwa Izrael na istnienie w pokoju i bezpieczeństwie w obrębie granic możliwych do obrony.
    W polityce społeczno-gospodarczej planuje podniesienie płacy minimalnej oraz zasiłków socjalnych z pomocy społecznej. Popiera wprowadzenie ułatwień dla wolnego rynku w gospodarce.

  - Labor-Meimad website -

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W XV Knessecie Labor-Meimad posiadał w parlamencie 25 posłów.
                   W latach 1997-2001 przywódcą Partii Pracy był Ehud Barak
               (1942- ). 6 lipca 1999 roku premierem z ramienia Labor-Meimad został
               był
Ehud Barak (1942- ) - sprawował swoje obowiązki do 6 lutego 2001 r.
                   W wyniku gwałtownych palestyńskich zamieszek Intifady Al-Aksa, oraz
               narastającej opozycji politycznej, Barak ustąpił z urzędu.
                   W latach 2001-2002 przywódcą Partii Pracy był Biniamin
               Ben-Eliezer
(1936- ). W nowym rządzie jedności narodowej, Partii Pracy
               przypadły teki ministra spraw zagranicznych (Shimon Peres) i ministra
               obrony (Biniamin Ben-Eliezer).
                   W latach 2002-2003 przywódcą Partii Pracy był Amram Mitzna
               (1945- ). W 2003 roku Partia Pracy wystąpiła z rządu.

deputowani:
     Colette Avital (1940- , ur. w Rumunii) - przewodnicząca komitetu etyki,
                    przewodnicząca komitetu restytucji mienia ofiar Holokaustu, członkini
                    komitetu finansów, członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini
                    komitetu kontroli państwowej, członkini komitetu statusu kobiet.
     Shlomo Ben-Ami (1943- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w
                    dwudziestym ósmym rządzie minister bezpieczeństwa wewnętrznego
                    oraz minister spraw zagranicznych (od 2 listopada 2000 r.).
     Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer (1936- , ur. w Iraku) - w dwudziestym ósmym
                    rządzie wicepremier, minister komunikacji oraz minister budownictwa
                    (od 11 października 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    minister obrony (do 2 listopada 2002 r.).
     Eli Ben-Menachem (1947- , ur. w Indiach) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu antynarkotykowego, członek komitetu pracy, pomocy
                    społecznej i zdrowia, członek specjalnego komitetu prawa służb
                    bezpieczeństwa, w dwudziestym dziewiątym rządzie wiceminister
                    przemysłu i handlu (do 2 listopada 2002 r.).
     Avraham Burg (1955- , ur. w Izraelu) - przewodniczący Knessetu.
     Eitan Cabel (1959- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu giełdy,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu ekonomii, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony, członek podkomitetu przemocy w
                    sporcie, członek podkomitetu wypadków samochodowych.
     Ra'anan Cohen (1941- , ur. w Iraku) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu kontroli państwowej, członek międzykomitetu
                    budżetu obrony, w dwudziestym ósmym rządzie minister pracy i
                    pomocy społecznej (od 10 sierpnia 2000 r.), w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister bez teki (do 18 sierpnia 2002 r.).
     Yael Dayan (1939- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu statusu kobiet,
                    członkini komitetu spraw zagranicznych i obrony, członkini komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini podkomitetu handlu
                    kobietami, członkini podkomitetu przemocy w sporcie.
     Yehuda Gilad (1955- , ur. w Brazylii) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Dalia Itzik (1952- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    środowiska, w dwudziestym dziewiątym rządzie minister przemysłu i
                    handlu (do 2 listopada 2002 r.).
     Yossi Katz (1949- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    przewodniczący podkomitetu prawa sytuacji nadzwyczajnych,
                    przewodniczący podkomitetu prawa służb bezpieczeństwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    statusu kobiet, członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony.
     Sofa Landver (1949- , ur. w Rosji) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    przewodnicząca komitetu publicznych petycji, członkini komitetu
                    budownictwa, członkini komitetu finansów, członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini
                    komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, w dwudziestym dziewiątym
                    rządzie wiceminister transportu (od 12 sierpnia 2002 r. do 2 listopada
                    2002 r.).
     Nawaf Mazalha (1943- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w
                    dwudziestym ósmym rządzie wiceminister spraw zagranicznych (od
                    5 sierpnia 1999 r.).
     Michael Melchior (1954- , ur. w Danii) - członek podkomitetu restytucji mienia
                    ofiar Holokaustu, w dwudziestym ósmym rządzie minister spraw
                    społecznych i diaspory (od 5 sierpnia 1999 r.), w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie wiceminister spraw zagranicznych (do
                    2 listopada 2002 r.).
     Orit Noked (1952- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu finansów, członkini
                    podkomitetu spraw poufnych.
     Efi Oshaya (1956- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu finansów, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu nauki i
                    technologii, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    współpracy regionalnej, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    wicepremier (do 2 listopada 2002 r.) oraz minister spraw
                    zagranicznych (do 2 listopada 2002 r.).
     Ophir Pines-Paz (1961- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu nauki i technologii, członek komitetu robotników
                    zagranicznych, członek komitetu praw dziecka, członek komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu pracy, pomocy
                    społecznej i zdrowia, członek międzykomitetu budżetu obrony, członek
                    podkomitetu przemocy w sporcie.
     Dalia Rabin-Pelossof (1950- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu etyki,
                    członkini komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini
                    komitetu kontroli państwowej, członkini komitetu statusu kobiet,
                    członkini komitetu praw dziecka, w dwudziestym dziewiatym rządzie
                    wiceminister obrony (do 1 sierpnia 2002 r.).
     Haim Ramon (1950- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w dwudziestym ósmym rządzie minister spraw
                    wewnętrznych (od 11 października 2000 r.).
     Tzaly Reshef (1953- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa.
     Wizman Shiry (1956- , ur. w Izraelu) - przewodniczący międzykomitetu budżetu
                    obrony, członek komitetu budownictwa, członek komitetu finansów,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, w dwudziestym dziewiątym rządzie wiceminister obrony
                    (od 12 sierpnia 2002 r. do 2 listopada 2002 r.).
     Avraham Shochat (1936- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek międzykomitetu
                    budżetu obrony, w dwudziestym ósmym rządzie minister finansów
                    oraz minister narodowej infrastruktury (od 11 października 2000 r.).
     Shalom Simhon (1956- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu finansów,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek międzykomitetu
                    budżetu obrony, w dwudziestym dziewiątym rządzie minister rolnictwa
                    (do 2 listopada 2002 r.).
     Ephraim Sneh (1944- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym ósmym rządzie
                    wiceminister obrony (od 5 sierpnia 1999 r.), w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie minister transportu (do 2 listopada 2002 r.).
     Saleh Tarif (1954- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    przewodniczący międzykomitetu budżetu obrony, przewodniczący
                    podkomitetu prawa służb bezpieczeństwa, członek komitetu finansów,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    minister bez teki (do 29 stycznia 2002 r.).
     Avraham Yechezkel (1958- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu kontroli państwowej, w dwudziestym
                    dziewiątym rządzie wiceminister transportu (do 2 listopada 2002 r.).

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Labor-Meimad
               
uzyskał 14,5 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               19 posłów.
                   W latach 2003-2005 przywódcą Partii Pracy był Shimon Peres
               (1923- ).
                   W latach 2005-nadal przywódcą Partii Pracy jest Amir Peretz
               (1952- ).

deputowani:
     Colette Avital (1940- , ur. w Rumunii) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    przewodnicząca komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członkini
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini komitetu
                    statusu kobiet, przewodnicząca podkomitetu restytucji mienia ofiar
                    Holokaustu, członkini komitetu zwalczania korupcji w systemie
                    rządowym Izraela.
     Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer (1936- , ur. w Iraku) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w trzydziestym rządzie minister infrastruktury
                    narodowej (od 10 stycznia 2005 r. do 23 listopada 2005 r.).
     Eli Ben-Menachem (1947- , ur. w Indiach) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu zagranicznych robotników, członek komitetu
                    budownictwa, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, w
                    trzydziestym rządzie wiceminister budownictwa (od 11 stycznia 2005 r.
                    do 23 listopada 2005 r.).
     Avraham Burg (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Eitan Cabel (1959- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu kontroli państwowej, członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, członek podkomitetu zwalczania korupcji w
                    systemie rządowym Izraela, członek podkomitetu przemocy w sporcie.
     Isaac Herzog (1960- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    antynarkotykowego, w trzydziestym rządzie minister budownictwa
                    (od 10 stycznia 2005 r. do 23 listopada 2005 r.).
     Dalia Itzik (1952- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu statusu kobiet, członkini komitetu
                    budownictwa, w trzydziestym rządzie minister komunikacji (od
                    10 stycznia 2005 r. do 23 listopada 2005 r.).
     Raleb Majadele (1953- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu publicznych petycji,
                    członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu.
     Michael Melchior (1954- , ur. w Danii) - przewodniczący komitetu praw dziecka,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek podkomitetu
                    restytucji mienia ofiar Holokaustu, w trzydziestym rządzie wiceminister
                    edukacji, kultury i sportu (od 11 stycznia 2005 r. do 23 listopada
                    2005 r.) oraz wiceminister spraw diaspory (od 20 czerwca 2005 r. do
                    23 listopada 2005 r.).
     Amram Mitzna (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Orit Noked (1952- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu statusu kobiet, członkini
                    komitetu praw dziecka, członkini komitetu finansów, członkini
                    podkomitetu handlu kobietami.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w trzydziestym rządzie wicepremier (od
                    10 stycznia 2005 r. do 23 listopada 2005 r.).
     Ophir Pines-Paz (1961- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu kontroli państwowej, członek
                    komitetu nauki i technologii, w trzydziestym rządzie minister spraw
                    wewnętrznych (od 10 stycznia 2005 r. do 23 listopada 2005 r.).
     Haim Ramon (1950 - , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu kontroli państwowej, w trzydziestym rządzie
                    minister bez teki (od 10 stycznia 2005 r. do 23 listopada 2005 r.).
     Avraham Shochat (1936- , ur. w Izraelu) - przewodniczący międzykomitetu
                    budżetu obrony, członek komitetu finansów.
     Shalom Simhon (1956- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu ekonomii,
                    członek komitetu budownictwa, w trzydziestym rządzie minister
                    środowiska (od 10 stycznia 2005 r. do 23 listopada 2005 r.).
     Ephraim Sneh (1944- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu imigracji,
                    absorpcji i diaspory, członek międzykomitetu budżetu obrony.
     Yuli Tamir (1954- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu finansów, członkini
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, członkini komitetu publicznych petycji,
                    członkini podkomitetu zwalczania korupcji w systemie rządowym
                    Izraela.
     Matan Vilnai (1944- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek
                    komitetu zagranicznych robotników, członek komitetu nauki i
                    technologii, członek komitetu etyki, w trzydziestym rządzie minister
                    nauki i technologii (od 28 sierpnia 2005 r. do 23 listopada 2005 r.).
     Dani Yatom (1945- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu zagranicznych
                    robotników, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    finansów, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia, członek międzykomitetu
                    budżetu obrony.

 

 

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                   W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Labor-Meimad
               
uzyskał 15,8 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu
               wprowadziła 19 posłów.

deputowani:
     Collette Avital (1940- , ur. w Rumunii) - wiceprzewodnicząca Knessetu, członkini
                    komitetu budownictwa, członkini komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członkini komitetu antynarkotykowego, członkini
                    komitetu absorpcji, imigracji i diaspory.
     Ami Ayalon (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu kontroli państwowej, członek komitetu etyki,
                    członek komitetu zagranicznych pracowników.
     Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer (1936- , ur. w Iraku) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w trzydziestym pierwszym rządzie minister
                    infrastruktury.
     Avishai Braverman (1948- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek międzykomitetu budżetu obrony.
     Eitan Cabel (1959- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie minister
                    bez teki.
     Isaac Herzog (1960- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, w trzydziestym
                    pierwszym rządzie minister turystyki.
     Nadia Hilou (1953- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu budownictwa, członkini
                    komitetu statusu kobiet, członkini komitetu zagranicznych robotników,
                    członkini komitetu petycji publicznych, członkini komitetu praw dziecka,
                    członkini komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Raleb Majadele (1953- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu nauki i technologii, członek komitetu
                    zagranicznych robotników, członek komitetu pracy, pomocy społecznej
                    i zdrowia.
     Yoram Marciano (1964- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu spraw wewnętrznych, członek
                    komitetu antynarkotykowego, członek komitetu petycji publicznych.
     Michael Melchior (1954- , ur. w Danii) - przewodniczący komitetu kultury,
                    edukacji i sportu, członek komitetu statusu kobiet, członek komitetu
                    nauki i technologii, członek komitetu praw dziecka, członek komitetu
                    absorpcji, imigracji i diaspory.
     Orit Noked (1952- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu finansów, członkini
                    komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini komitetu statusu kobiet,
                    członkini międzykomitetu budżetu obrony.
     Amir Peretz (1952- , ur. w Maroku) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    wicepremier oraz minister obrony.
     Ophir Pines-Paz (1961- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, w trzydziestym pierwszym rządzie minister nauki,
                    technologii, kultury i sportu.
     Shalom Simhon (1956- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie
                    minister rolnictwa.
     Efraim Sneh (1944- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Yuli Tamir (1954- , ur. w Izraelu) - w trzydziestym pierwszym rządzie minister
                    edukacji.
     Matan Vilnai (1944- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek
                    komitetu nauki i technologii, członek międzykomitetu budżetu obrony.
     Shelly Yacimovich (1960- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu praw
                    dziecka, członkini komitetu finansów, członkini komitetu kontroli
                    państwowej.
     Dani Yatom (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

 

 

 

źródło materiałów: Knesset

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon