LIBERALNA  PARTIA  IZRAELA    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
       - Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  IV Knesset (1959-1961)
    -  V Knesset (1961-1965)

 

 

 

Liberalna Partia Izraela była centrową partią powstałą podczas obrad czwartego Knessetu, w wyniku połączenia się Partii Postępu z Powszechnymi Syjonistami. Liberalna Partia walczyła o zmniejszenie interwencji rządu w gospodarkę.

 

 

Dzięki temu połączeniu partii politycznych Liberalna Partia Izraela posiadała w parlamencie 14 posłów.

Czwarty Knesset (1959-1961):
     Zalman Abramov (1908-1997, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Peretz Bernstein (1890-1971, ur. w Niemczech).
     Idov Cohen (1909-1998, ur. w Rumunii) - członek komitetu budownictwa.
     Itzhak Golan (1912-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Ezra Ichilov (1907-1961, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii.
     Shimon Kanovitch (1900-1961, ur. w Niemczech) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Moshe Kol (1911-1989, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Moshe Nissim (1935- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Elimelech Rimalt (1907-1987, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu edukacji,
                    kultury i sportu, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Pinhas Rosen (1887-1978, ur. w Niemczech) - w dziewiątym rządzie minister
                    sprawiedliwości.
     Yosef Sapir (1902-1972, ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów.
     Yosef Serlin (1906-1974, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony.
     Zvi Zimmerman (1915- , ur. w Polsce) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.

 

W wyborach do Piątego Knessetu (15.08.1961 r.), Liberalna Partia Izraela uzyskała 13,6 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 17 posłów.

Piąty Knesset (1961-1965):
     Zalman Abramov (1908-1997, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Peretz Bernstein (1890-1971, ur. w Niemczech).
     Rachel Cohen-Kagan (1888-1982, ur. w Rosji) - członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Benno Cohen (1894-1975, ur. w Niemczech) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Idov Cohen (1909-1998, ur. w Rumunii).
     Itzhak Golan (1912-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Aharon Goldstein (1902-1976, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yizhar Harari (1908-1978, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Yitzhak Klinghoffer (1905-1990, ur. w Polsce).
     Moshe Kol (1911-1989, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Shlomo Perlstein (1902-1979, ur. w Polsce).
     Elimelech Rimalt (1907-1987, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Pinhas Rosen (1887-1978, ur. w Niemczech).
     Yosef Sapir (1902-1972, ur. w Izraelu).
     Yosef Serlin (1906-1974, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Yehuda Shaari (1920-1997, ur. w Rumunii).
     Baruch Uziel (1901-1977, ur. w Grecji).
     Zvi Zimmerman (1915- , ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.

Pod koniec piątego Knessetu, Liberalna Partia Izraela utworzyła z Ruchem Herut nowy Blok Liberalny Herut (Gahal). W owym czasie z partii odeszła większość członków Partii Postępu.

 

Podczas kampanii wyborczej do ósmego Knessetu, Liberalna Partia Izraela zjednoczyła się z Ruchem Herut, tworząc nową partię Likud.

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon