AHDUT  HA'AVODA  -  POALEI  SYJON    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
       - Ahdut Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  II Knesset (1951-1955)
    -  III Knesset (1955-1959)
    -  IV Knesset (1959-1961)
    -  V Knesset (1961-1965)

 

 

 

Ahdut Ha'avoda (Partia Pracy Jedność Robotników z Syjonu) była robotniczą partią syjonistyczną, powstałą w 1946 roku w wyniku rozdarcia wewnętrznego w Mapai. Większość jego przywódców była aktywnymi członkami Zjednoczonego Ruchu Kibucowego. Reprezentowała ona poglądy marksistowskiego syjonizmu.

W 1948 roku Ahdut Ha'avoda - Poalei Syjon wraz z Hashomer Hatza'ir założyły lewicową partię polityczną Mapam. W wyniku tego, Ahdut Ha'avoda wystartowała w wyborach do pierwszego i drugiego Knessetu z listy Mapamu.

W 1954 roku w wyniku różnic ideowych (wydarzenia w Pradze w 1953 r.), czterej członkowie Ahdut Ha'avoda odłączyli się od Mapamu i założyli klub parlamentarny pod nazwą Ahdut Ha'avoda - Poalei Syjon. Izba Komitetów działająca w Knessecie nie uznała ich za klub parlamentarny.

 

W wyborach do Drugiego Knessetu (30.07.1951 r.), Ahdut Ha'avoda - Poalei Syjon uzyskała 0 % oddanych głosów. W wyniku podziału w Mapamie, w 1954 roku oddzieliło się 4 posłów.

Drugi Knesset (1951-1955):
     Moshe Aram (1896-1978, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Israel Bar-Yehuda (1895-1965, ur. na Ukrainie) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Yitzhak Ben-Aharon (1906- , ur. w Austro-Węgrach) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Aharon Zisling (1901-1964, ur. na Białorusi) - członek komitetu finansów.

 

W wyborach do Trzeciego Knessetu (26.07.1955 r.), Ahdut Ha'avoda uzyskała 8,2 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 10 posłów.

Trzeci Knesset (1955-1959):
     Avraham Abaas (1912-1958, ur. w Syrii) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Yigal Allon (1918-1980, ur. w Izraelu).
     Moshe Aram (1896-1978, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu ekonomii.
     Yerachmiel Assa (1919- , ur. w ZSRR) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Israel Bar-Yehuda (1895-1965, ur. na Ukrainie) - w siódmym rządzie minister
                    spraw wewnętrznych, w ósmym rządzie minister spraw wewnętrznych.
     Yitzhak Ben-Aharon (1906- , ur. w Austro-Węgrach) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Moshe Carmel (1911-2003, ur. w Polsce) - w siódmym rządzie minister
                    transportu, w ósmym rządzie minister transportu.
     Israel Galili (1911-1986, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Ruth Haktin (1901-1991, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Tzipora Laskov (1904-1989, ur. na Ukrainie).
     Nahum Nir (1884-1968, ur. w Polsce) - przewodniczący Knessetu.
     Yitzhak Tabankin (1888-1971, ur. na Białorusi).
     Zeev Tsur (1911-1994, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów, w siódmym
                    rządzie minister rolnictwa (od 5 grudnia 1955 r.), w ósmym rządzie
                    minister rolnictwa.

 

W następnych wyborach Ahdut Ha'avoda startowała jako samodzielna partia i uczestniczyła w pracach wszystkich rządów.

W wyborach do Czwartego Knessetu (26.07.1955 r.), Ahdut Ha'avoda uzyskała 6,0 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 7 posłów.

Czwarty Knesset (1959-1961):
     Yigal Allon (1918-1980, ur. w Izraelu).
     Israel Bar-Yehuda (1895-1965, ur. na Ukrainie).
     Yitzhak Ben-Aharon (1906- , ur. w Austro-Węgrach) - członek komitetu finansów,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych, w dziewiątym rządzie minister
                    transportu.
     Mordechai Bibi (1922- , ur. w Iraku) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Moshe Carmel (1911-2003, ur. w Polsce).
     Israel Galili (1911-1986, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Ruth Haktin (1901-1991, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Nahum Nir (1884-1968, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    przewodniczący komitetu dla instytucji użyteczności publicznej, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.

 

W wyborach do Piątego Knessetu (15.08.1961 r.), Ahdut Ha'avoda uzyskał 6,6 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 8 posłów.

Piąty Knesset (1961-1965):
     Yigal Allon (1918-1980, ur. w Izraelu) - w dziesiątym rządzie minister pracy, w
                    jedenastym rządzie minister pracy, w dwunastym rządzie minister
                    pracy.
     Moshe Aram (1896-1978, ur. w Rosji).
     Israel Bar-Yehuda (1895-1965, ur. na Ukrainie) - w dziesiątym rządzie minister
                    transportu (od 28 maja 1962 r.), w jedenastym rządzie minister
                    transportu, w dwunastym rządzie minister transportu (do 4 maja
                    1965 r.).
     Yitzhak Ben-Aharon (1906- , ur. w Austro-Węgrach) - w dziesiątym rządzie
                    minister transportu (do 28 maja 1962 r.).
     Mordechai Bibi (1922- , ur. w Iraku).
     Moshe Carmel (1911-2003, ur. w Polsce) - w dwunastym rządzie minister
                    transportu (od 4 maja 1965 r.).
     Israel Galili (1911-1986, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Ruth Haktin (1901-1991, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu ekonomii.
     Halil-Salim Jabara (1913-1999, ur. w Izraelu) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Nahum Nir (1884-1968, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    przewodniczący komitetu dla instytucji użyteczności publicznej, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

 

Po wojnie sześciodniowej w 1967 r., Ahdut Ha'avoda była najbardziej nacjonalistyczną partią stawiającą żądania terytorialne względem państw arabskich. W wyborach do szóstego Knessetu w 1968 roku Ahdut Ha'avoda wystartowała z Mapai ze wspólnej listy z Izraelskiej Partii Pracy.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon