MAPAI    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
       - Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  I Knesset (1949-1951)
    -  II Knesset (1951-1955)
    -  III Knesset (1955-1959)
    -  IV Knesset (1959-1961)
    -  V Knesset (1961-1965)


Premier Dawid Ben-Gurion - jego biografia
Premier Dawid Ben-Gurion - jego biografia
Prezydent Itzhak Ben-Zwi - jego biografia
Premier Moshe Sharett - jego biografia


Premier Dawid Ben-Gurion - jego biografia


Premier Dawid Ben-Gurion - jego biografia
Premier Dawid Ben-Gurion - jego biografia
Prezydent Zalman Shazar - jego biografia
Premier Levi Eshkol - jego biografia


 

 

 

Mapai (Mifleget Poalei Eretz Israel - Partia Robotników Ziemi Izraela) była syjonistyczno-socjalistyczną partią utworzoną w 1930 roku w wyniku zjednoczenia Hapo'el Hatza'ir i Ahdut Ha'avoda. Na czele nowej partii stanął David Ben-Gurion. Duchowym przywódcą był Berl Katznelson. Mapai prezentowała umiarkowane poglądy, stojące na prawo od syjonistyczno-socjalistycznego prorosyjskiego Poalei Syjon.
    Na początku lat 20-tych działacze socjalistycznego ruchu syjonistycznego założyli związek zawodowy robotników Histadrut, który zdominował żydowską gospodarkę. Działacze byli także zaangażowani w założenie zbrojnych ugrupowań samoobrony żydowskiej Hashomer i Hagana.
    Oficjalnie przyjętą polityką był konserwatywny socjalizm, oparty na zapoczątkowaniu idealizmu połączonego z politycznym pragmentyzmem. Począwszy od 1935 roku Mapai przewodziła ruchowi syjonistycznemu.

Po powstaniu niepodległego Państwa Izraela centrolewicowy Mapai zdecydowanie wygrał wybory parlamentarne i David Ben-Gurion doszedł do władzy. Sprawował on polityczne przywództwo w Izraelu prawie przez dwa dziesięciolecia, aż w 1963 roku ustąpił i oddalił się do Sde Boqer. W dużej części przyczyną ustąpienia Davida Ben-Guriona był jego spór z Levi Eshkolem, który został wówczas premierem. Rywalizacja pomiędzy Ben-Gurionem a Eshkolem doprowadziła do wewnętrznego rozłamu w Mapai, jednak przez cały ten czas Mapai była największą partią w Knessecie.

 

 

------- Pierwszy Knesset (1949-1951) -------
                   W wyborach do Pierwszego Knessetu (25.01.1949 r.), Mapai uzyskała
               35,7 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 46
               posłów.
                   Mapai forsował utworzenie i rozwój izraelskich sił zbrojnych, likwidując
               wszystkie niezależne żydowskie ugrupowania zbrojne. Drogą długich
               negocjacji i licznych porozumień Mapai osiągnął zjednoczenie nowych
               imigrantów w Izraelu w nowej syjonistycznej kulturze.
                   W latach 1948-1953 przywódcą Mapai był Dawid Ben-Gurion
               (1886-1973). 10 marca 1949 roku pierwszym premierem z Mapai został                Dawid Ben-Gurion (1886-1973).

deputowani:
     Zalman Aran (1899-1970, ur. na Ukrainie) - od 1948 r. sekretarz generalny
                    partii Mapai, przewodniczący komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Meir Argov (1905-1963, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony oraz członek komitetu budownictwa.
     Ami Assaf (1903-1963, ur. w Izraelu) - członek komitetu centralnego partii Mapai,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwosci, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu.
     Aryeh Bahir (1906-1970, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii.
     David Bar-Rav-Hai (1894-1977, ur. na Ukrainie) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwosci.
     Refael Bash (1913-2000, ur. na Łotwie).
     Chaim Ben-Asher (1904-1998, ur. w Rosji) - członek komitetu centralnego partii
                    Mapai, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwosci.
     David Ben-Gurion (1886-1973, ur. w Polsce) - w pierwszym rządzie premier i
                    minister obrony, w drugim rządzie premier i minister obrony.
     Yitzhak Ben-Zvi (1884-1963, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Yosef Beretz (1890-1968), ur. na Ukrainie) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Herzel Berger (1904-1962, ur. w Rosji).
     Menahem Cohen (1922-1975, ur. w Izraelu).
     Shmuel Dayan (1891-1968, ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów.
     Ben-Zion Dinor (1884-1973, ur. na Ukrainie) - członek komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     Hasya Drori (1899-1976, ur. w Rosji) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Yechiel Duvdevani (1896-1988, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Yosef Efrati (1897-1975, ur. na Białorusi) - członek komitetu finansów.
     Heshel Frumkin (1896-1974, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów.
     Shraga Goren (1898-1972, ur. na Ukrainie) - członek komitetu ekonomii.
     Akiva Govrin (1902-1980, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Israel Guri (1893-1965, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Eliyahu Hacarmeli (1891-1952, ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     David Hacohen (1898-1984, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Netta Harpaz (1893-1970, ur. w Polsce) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Avraham Herzfeld (1891-1973, ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów.
     Abba Hushi (1898-1969, ur. w Polsce) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Beba Idelson (1885-1975, ur. na Ukrainie) - członkini komiteu budownictwa,
                    członkini komitetu spraw zagranicznych i obrony, członkini komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Yitzhak Kanav (1896-1980, ur. w Rosji).
     Eliezer Kaplan (1891-1952, ur. na Białorusi) - w pierwszym rządzie minister
                    finansów oraz minister handlu i przemysłu, w drugim rządzie minister
                    finansów.
     Yona Kesse (1907-1985, ur. na Ukrainie) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Yosef-Michael Lamm (1899-1976, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Shlomo Lavi (1882-1963, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii.
     Pinhas Lavon (1904-1976, ur. w Polsce) - sekretarz Histadrut, członek komitetu
                    spraw zagranicznych i obrony, w drugim rządzie minister rolnictwa.
     Eliezer Livna (1902-1975, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Ada Maimon (1893-1912, ur. w Besarabii) - członkini komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Golda Meir (1898-1978, ur. na Ukrainie) - w pierwszym rządzie minister pracy i
                    pomocy społecznej, w drugim rządzie minister pracy i pomocy
                    społecznej.
     Peretz Naftali (1888-1961, ur. w Niemczech) - członek komitetu finansów,
                    członek komitetu ekonomii.
     Devorah Netzer (1897-1989, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Baruch Osnia (1905-1994, ur. w Rosji).
     David Remez (1886-1951, ur. w Rosji) - w pierwszym rządzie minister przerzutu,
                    w drugim rządzie minister edukacji i kultury (od 19 maja 1951 r.).
     Moshe Sharett (1894-1965, ur. na Ukrainie) - w pierwszym rządzie minister
                    spraw zagranicznych, w drugim rządzie minister spraw zagranicznych.
     Shneor Zalman Shazar (1889-1974, ur. w Rosji) - w pierwszym rządzie minister
                    eduakcji i kultury.
     Aryeh Sheftel (1905-1980, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Reuven Sheri (1903-1989, ur. w Rumunii) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej, w
                    drugim rządzie minister przerzutu (od 2 kwietnia 1951 r.).
     Joseph Shprinzak (1885-1959, ur. w Rosji), główny sekretarz Histadrut,
                    przewodniczący pierwszego Knessetu.
     Yehudit Simhoni (1902-1991, ur. w Rosji) - członkini komitetu budownictwa,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Yizhar Smilansky (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Ephraim Taburi (1900-1957, ur. w Rosji) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Jenia Taversky (1904-1964, ur. w Rosji).
     Avraham Taviv (1889-1950, ur. w Jemenie) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Zvi Yehuda (1887-1965, ur. na Ukrainie) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu ekonomii.
     Yisrael Yeshayahu (1908-1979, ur. w Jemenie).
     Dov (Bernard) Yosef (1899-1980, ur. w Kanadzie) - w pierwszym rządzie
                    minister racjonowania i zapasów oraz minister rolnictwa (od 1 czerwca
                    1949 r.), w drugim rządzie minister przerzutu.

 

 

------- Drugi Knesset (1951-1955) -------
                   W wyborach do Drugiego Knessetu (30.07.1951 r.), Mapai uzyskała
               37,3 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 45
               posłów.
                   8 października 1951 roku premierem z Mapai został Dawid
               
Ben-Gurion (1886-1973) - sprawował swoje obowiązki do 6 grudnia
               1953 r. W grudniu 1952 roku prezydentem z Mapai został Itzhak
               
Ben-Zwi (1884-1963).
                   W latach 1953-1955 przywódcą Mapai był Moshe Sharett
               
(1894-1965). 26 stycznia 1954 roku drugim premierem z Mapai
               został
Moshe Sharett (1894-1965).

deputowani:
     Zalman Aran (1899-1970, ur. na Ukrainie) - w piątym rządzie minister bez teki,
                    w szóstym rządzie minister transportu.
     Meir Argov (1905-1963, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Ami Assaf (1903-1963, ur. w Izraelu) - członek komitetu centralnego partii Mapai,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwosci, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu.
     David Bar-Rav-Hai (1894-1977, ur. na Ukrainie) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwosci.
     Chaim Ben-Asher (1904-1998, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     David Ben-Gurion (1886-1973, ur. w Polsce) - w trzecim rządzie premier, minister
                    obrony oraz minister transportu (od 14 sierpnia 1952 r.), w czwartym
                    rządzie premier i minister obrony, w piątym rządzie minister obrony
                    (od 21 lutego 1955 r.), w szóstym rządzie minister obrony.
     Yitzhak Ben-Zvi (1884-1963, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Herzel Berger (1904-1962, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Shmuel Dayan (1891-1968, ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów.
     Yosef Efrati (1897-1975, ur. na Białorusi) - członek komitetu finansów, w trzecim
                    rządzie wiceminister rolnictwa (od 9 lipca 1952 r.).
     Levi Eshkol (1895-1969, ur. na Ukrainie) - w trzecim rządzie minister rolnictwa
                    (do 25 czerwca 1952 r.) oraz minister finansów (od 25 czerwca
                    1952 r.), w czwartym rządzie minister finansów, w piątym rządzie
                    minister finansów, w szóstym rządzie minister finansów.
     Reuven Feldman (1899-1990, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu budownictwa.
     Akiva Govrin (1902-1980, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, członek komitetu ekonomii.
     Israel Guri (1893-1965, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu finansów.
     Eliyahu Hacarmeli (1891-1952, ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     David Hacohen (1898-1984, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Yechezkel Hen (1882-1952, ur. w Rosji) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Avraham Herzfeld (1891-1973, ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów.
     Shlomo Hillel (1923- , ur. w Iraku) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa.
     Beba Idelson (1885-1975, ur. na Ukrainie).
     Sarah Kafrit (1900-1983, ur. w Rosji) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Avraham Kalfon (1900-1983, ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Baruch Kamin (1914-1988, ur. w Besarabii).
     Eliezer Kaplan (1891-1952, ur. na Białorusi) - w trzecim rządzie minister
                    finansów (do 25 czerwca 1952 r.) oraz wicepremier (od 25 czerwca
                    1952 r. do 13 lipca 1952 r.).
     Yona Kesse (1907-1985, ur. na Ukrainie) - członek komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Hannah Lamdan (1905-1955, ur. w Serbii) - wiceprzewodnicząca Knessetu.
     Shlomo Lavi (1882-1963, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii.
     Pinhas Lavon (1904-1976, ur. w Polsce) - w trzecim rządzie minister bez teki
                    (od 17 sierpnia 1952 r.), w czwartym rządzie minister bez teki, w
                    piątym rządzie minister obrony (do 21 lutego 1955 r.).
     Eliezer Livna (1902-1975, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     David Livschitz (1897-1973, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii.
     Kadish Luz (1895-1972, ur. na Białorusi) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Ada Maimon (1893-1912, ur. w Besarabii) - członkini komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości.
     Golda Meir (1898-1978, ur. na Ukrainie) - w trzecim rządzie minister pracy, w
                    czwartym rządzie minister pracy, w piątym rządzie minister pracy, w
                    szóstym rządzie minister pracy.
     Peretz Naftali (1888-1961, ur. w Niemczech) - członek komitetu finansów, w
                    trzecim rządzie minister bez teki (do 25 czerwca 1952 r.) oraz minister
                    rolnictwa (od 25 czerwca 1952 r.), w czwartym rządzie minister
                    rolnictwa, w piątym rządzie minister rolnictwa, w szóstym rządzie
                    minister rolnictwa oraz minister handlu i przemysłu.
     Mordechai Namir (1897-1975, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Devorah Netzer (1897-1989, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Yaakov Nitzani (1900-1962, ur. w Bułgarii) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Baruch Osnia (1905-1944, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Yaakov-Shimshon Shapira (1902-1993, ur. na Ukrainie) - członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Moshe Sharett (1894-1965, ur. na Ukrainie) - w trzecim rządzie minister spraw
                    zagranicznych, w czwartym rządzie minister spraw zagranicznych, w
                    piątym rządzie premier oraz minister spraw zagranicznych, w szóstym
                    rządzie premier oraz minister spraw zagranicznych.
     Shneor Zalman Shazar (1889-1974, ur. w Rosji).
     Bechor-Shalom Sheetrit (1895-1967, ur. w Izraelu) - w trzecim rządzie minister
                    policji, w czwartym rządzie minister policji, w piątym rządzie minister
                    policji, w szóstym rządzie minister policji.
     Zeev Shefer (1906-1964, ur. na Ukrainie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu ekonomii.
     Reuven Sheri (1903-1989, ur. w Rumunii) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej,
                    przewodniczący podkomisji prawa systemu ubezpieczeń społecznych.
     Joseph Shprinzak (1885-1959, ur. w Rosji), główny sekretarz Histadrut,
                    przewodniczący pierwszego Knessetu.
     Yizhar Smilansky (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Ephraim Taburi (1900-1957, ur. w Rosji) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Jenia Taversky (1904-1964, ur. w Rosji) - członkini komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Rachel Tsabari (1909-1995, ur. w Izraelu) - członkini komitetu budownictwa,
                    członkini komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Yaakov Uri (1888-1970, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii.
     Yisrael Yeshayahu (1908-1979, ur. w Jemenie) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Dov (Bernard) Yosef (1899-1980, ur. w Kanadzie) - w trzecim rządzie
                    minister sprawiedliwości (do 25 czerwca 1952 r.) oraz minister handlu
                    i przemysłu, w czwartym rządzie minister bez teki (do 15 czerwca
                    1953 r.) oraz minister rozwoju (od 15 czerwca 1953 r.), w piątym
                    rządzie minister rozwoju, w szóstym rządzie minister rozwoju oraz
                    minister zdrowia.

 

 

------- Trzeci Knesset (1955-1959) -------
                   W wyborach do Trzeciego Knessetu (26.07.1955 r.), Mapai uzyskała
               32,2 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 40
               posłów.
                   W latach 1955-1963 przywódcą Mapai był Dawid Ben-Gurion
               (1886-1973). 3 listopada 1955 roku premierem z Mapai został Dawid
               
Ben-Gurion (1886-1973).

deputowani:
     Joseph Aharon Almogi (1910-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Zalman Aran (1899-1970, ur. na Ukrainie) - w siódmym rządzie minister edukacji
                    i kultury, w ósmym rządzie minister edukacji i kultury.
     Meir Argov (1905-1963, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Ami Assaf (1903-1963, ur. w Izraelu) - członek komitetu centralnego partii Mapai,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwosci, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych.
     Ehud Avriel (1917-1980, ur. w Austrii) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Aryeh Bahir (1906-1970, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów.
     David Bar-Rav-Hai (1894-1977, ur. na Ukrainie).
     Aharon Becker (1905-1995, ur. na Białorusi) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     David Ben-Gurion (1886-1973, ur. w Polsce) - w siódmym rządzie premier oraz
                    minister obrony, w ósmym rządzie premier i minister obrony.
     Herzel Berger (1904-1962, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Shmuel Dayan (1891-1968, ur. na Ukrainie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu finansów.
     Amos Degani (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Yosef Efrati (1897-1975, ur. na Białorusi) - członek komitetu ekonomii.
     Levi Eshkol (1895-1969, ur. na Ukrainie) - w siódmym rządzie minister finansów,
                    w ósmym rządzie minister finansów.
     Akiva Govrin (1902-1980, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Israel Guri (1893-1965, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu finansów.
     David Hacohen (1898-1984, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Avraham Herzfeld (1891-1973, ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów.
     Shlomo Hillel (1923- , ur. w Iraku) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu budownictwa.
     Beba Idelson (1885-1975, ur. na Ukrainie) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Sarah Kafrit (1900-1983, ur. w Rosji) - członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Israel Kargman (1906-1987, ur. w Rosji).
     Yona Kesse (1907-1985, ur. na Ukrainie) - członek komitetu budownictwa,                     członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Hannah Lamdan (1905-1995, ur. w Serbii).
     Pinhas Lavon (1904-1976, ur. w Polsce).
     David Livschitz (1897-1973, ur. w Rosji) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Beryl Locker (1887-1972, ur. w Polsce).
     Kadish Luz (1895-1972, ur. na Białorusi) - członek komitetu finansów, w
                    siódmym rządzie minister rolnictwa, w ósmym rządzie minister
                    rolnictwa.
     Golda Meir (1898-1978, ur. na Ukrainie) - w siódmym rządzie minister pracy (do
                    19 czerwca 1956 r.) oraz minister spraw zagranicznych (od 19 czerwca
                    1956 r.), w ósmym rządzie minister spraw zagranicznych.
     Peretz Naftali (1888-1961, ur. w Niemczech) - w siódmym rządzie minister bez
                    teki, w ósmym rządzie minister bez teki (do 25 stycznia 1959 r.) oraz
                    minister zapasów (od 25 stycznia 1959 r.).
     Mordechai Namir (1897-1975, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w siódmym rządzie minister pracy (od 19
                    czerwca 1956 r.), w ósmym rządzie minister pracy.
     Devorah Netzer (1897-1989, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Yaakov Nitzani (1900-1962, ur. w Bułgarii) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Baruch Osnia (1905-1944, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu budownictwa,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Aharon Remez (1919-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa.
     Yaakov-Shimshon Shapira (1902-1993, ur. na Ukrainie) - członek komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Moshe Sharett (1894-1965, ur. na Ukrainie) - w siódmym rządzie minister spraw
                    zagranicznych (do 19 czerwca 1956 r.).
     Shneor Zalman Shazar (1889-1974, ur. w Rosji).
     Bechor-Shalom Sheetrit (1895-1967, ur. w Izraelu) - w siódmym rządzie minister
                    policji, w ósmym rządzie minister policji.
     Shmuel Shoresh (1913-1981, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Joseph Shprinzak (1885-1959, ur. w Rosji), główny sekretarz Histadrut,
                    przewodniczący pierwszego Knessetu.
     Yizhar Smilansky (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Jenia Taversky (1904-1964, ur. w Rosji).
     Rachel Tsabari (1909-1995, ur. w Izraelu) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Yisrael Yeshayahu (1908-1979, ur. w Jemenie) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Dov (Bernard) Yosef (1899-1980, ur. w Kanadzie).
     Senetta Yoseftal (1912- , ur. w Niemczech) - członkini komitetu budownictwa,
                    członkini komitetu ekonomii.
     Haim Joseph Zadok (1913-2002, ur. w Polsce).

 

 

------- Czwarty Knesset (1959-1961) -------
                   W wyborach do Czwartego Knessetu (26.07.1955 r.), Mapai uzyskała
               38,2 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 47
               posłów.
                   17 grudnia 1959 roku premierem z Mapai został Dawid
               
Ben-Gurion (1886-1973).

deputowani:
     Joseph Aharon Almogi (1910-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Zalman Aran (1899-1970, ur. na Ukrainie) - w dziewiątym rządzie minister
                    edukacji i kultury (do 10 maja 1960 r.).
     Meir Argov (1905-1963, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Ami Assaf (1903-1963, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w dziewiątym rządzie wiceminister edukacji i kultury (od 28
                    grudnia 1959 r.).
     David Bar-Rav-Hai (1894-1977, ur. na Ukrainie).
     Moshe Baram (1911-1986, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, członek komitetu finansów.
     Aharon Becker (1905-1995, ur. na Białorusi) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     David Ben-Gurion (1886-1973, ur. w Polsce) - w dziewiątym rządzie premier
                    oraz minister obrony.
     Gideon Ben-Israel (1923- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Herzel Berger (1904-1962, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu budownictwa.
     Menahem Cohen (1922-1975, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Yitzhak Coren (1911-1994, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - w dziewiątym rządzie minister
                    rolnictwa.
     Amos Degani (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Abba Eban (1915-2002, ur. w RPA) - w dziewiątym rządzie minister bez teki (do
                    3 sierpnia 1960 r.) oraz minister edukacji i kultury (od 3 sierpnia
                    1960 r.)
     Yosef Efrati (1897-1975, ur. na Białorusi) - członek komitetu finansów.
     Levi Eshkol (1895-1969, ur. na Ukrainie) - w dziewiątym rządzie minister
                    finansów.
     Yosef Fischer (1920-1992, ur. na Węgrzech) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Akiva Govrin (1902-1980, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej.
     Israel Guri (1893-1965, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu finansów.
     David Hacohen (1898-1984, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Asher Hassin (1918-1995, ur. w Maroku) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Avraham Herzfeld (1891-1973, ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów.
     Beba Idelson (1885-1975, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu pracy i pomocy
                    społecznej, członkini komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Israel Kargman (1906-1987, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów.
     Yona Kesse (1907-1985, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Hannah Lamdan (1905-1995, ur. w Serbii) - członkini komitetu finansów,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Pinhas Lavon (1904-1976, ur. w Polsce).
     Kadish Luz (1895-1972, ur. na Białorusi) - przewodniczący Knessetu.
     Golda Meir (1898-1978, ur. na Ukrainie) - w dziewiątym rządzie minister spraw
                    zagranicznych.
     Mordechai Namir (1897-1975, ur. na Ukrainie).
     Devorah Netzer (1897-1989, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Baruch Osnia (1905-1944, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w dziewiątym rządzie wiceminister obrony
                    (od 21 grudnia 1959 r.).
     David Petel (1921- , ur. w Iraku) - członek komitetu pracy i pomocy społecznej,
                    członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Pinhas Sapir (1906-1974, ur. w Polsce) - w dziewiątym rządzie minister handlu
                    i przemysłu.
     Moshe Sardines (1917-1984, ur. w Turcji) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu ekonomii.
     Moshe Sharett (1894-1965, ur. na Ukrainie).
     Bechor-Shalom Sheetrit (1895-1967, ur. w Izraelu) - w dziewiątym rządzie
                    minister policji.
     Shmuel Shoresh (1913-1981, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów.
     Yizhar Smilansky (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony.
     Jenia Taversky (1904-1964, ur. w Rosji) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Rachel Tsabari (1909-1995, ur. w Izraelu) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Aharon Yadlin (1926- , ur. w Izraelu).
     Yisrael Yeshayahu (1908-1979, ur. w Jemenie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Giora Yoseftal (1912-1962, ur. w Niemczech) - w dziewiątym rządzie minister
                    pracy.
     Haim Joseph Zadok (1913-2002, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu
                    budownictwa.
     Mordechai Zar (1914-1982, ur. w Iranie) - członek komitetu budownictwa.

 

 

------- Piąty Knesset (1961-1965) -------
                   W wyborach do Piątego Knessetu (15.08.1961 r.), Mapai uzyskała
               34,7 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 42
               posłów.
                   2 listopada 1961 roku premierem z Mapai został Dawid
               
Ben-Gurion (1886-1973) - sprawował swoje obowiązki do 17 czerwca
               1963 r. 1 maja 1963 roku prezydentem z Mapai został Zalman Shazar
               
(1889-1974).
                   W latach 1963-1969 przywódcą Mapai był Levi Eshkol (1895-1969).
               26 czerwca 1963 roku trzecim premierem z Mapai został Levi Eshkol
               (1895-1969).

deputowani:
     Joseph Aharon Almogi (1910-1991, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, w dziesiątym rządzie minister bez teki (do 30
                    października 1962 r.) oraz minister budownictwa (od 30 października
                    1962 r.) oraz minister rozwoju (od 30 października 1962 r.), w
                    jedenastym rządzie minister budownictwa oraz minister rozwoju, w
                    dwunastym rządzie minister budownictwa (do 23 maja 1965 r.) oraz
                    minister rozwoju (do 25 maja 1965 r.).
     Ari Ankorin (1908-1986, ur. na Litwie).
     Zalman Aran (1899-1970, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w jedenastym rządzie minister edukacji i
                    kultury, w dwunastym rządzie minister edukacji i kultury.
     Meir Argov (1905-1963, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Ami Assaf (1903-1963, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w dziesiątym rządzie wiceminister edukacji i kultury (od 6
                    listopada 1961 r. do 17 maja 1963 r.).
     David Bar-Rav-Hai (1894-1977, ur. na Ukrainie) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Moshe Baram (1911-1986, ur. w Rosji) - członek komitetu budownictwa.
     Aharon Becker (1905-1995, ur. na Białorusi).
     David Ben-Gurion (1886-1973, ur. w Polsce) - w dziesiątym rządzie premier
                    oraz minister obrony.
     Gideon Ben-Israel (1923- , ur. w Izraelu).
     Herzel Berger (1904-1962, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu budownictwa, członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Menahem Cohen (1922-1975, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Yitzhak Coren (1911-1994, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów, w
                    dziesiątym rządzie wiceminister finansów (od 30 maja 1962 r.).
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - w dziesiatym rządzie minister
                    rolnictwa, w jedenastym rządzie minister rolnictwa (do 4 listopada
                    1964 r.).
     Amos Degani (1926- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Abba Eban (1915-2002, ur. w RPA) - w dziesiątym rządzie minister edukacji i
                    kultury, w jedenastym rządzie wicepremier, w dwunastym rządzie
                    wicepremier.
     Yosef Efrati (1897-1975, ur. na Białorusi) - członek komitetu finansów.
     Levi Eshkol (1895-1969, ur. na Ukrainie) - w dziesiatym rządzie minister
                    finansów, w jedenastym rządzie premier oraz minister obrony, w
                    dwunastym rządzie premier oraz minister obrony oraz minister
                    budownictwa (od 31 maja 1965 r.).
     Yosef Fischer (1920-1992, ur. na Węgrzech) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Akiva Govrin (1902-1980, ur. na Ukrainie) - przewodniczący komitetu pracy i
                    pomocy społecznej, w jedenastym rządzie minister bez teki (od 1
                    grudnia 1963 r.), w dwunastym rządzie minister turystyki.
     Israel Guri (1893-1965, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu finansów.
     David Hacohen (1898-1984, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Asher Hassin (1918-1995, ur. w Maroku) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Avraham Herzfeld (1891-1973, ur. na Ukrainie) - członek komitetu finansów.
     Beba Idelson (1885-1975, ur. na Ukrainie) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    członkini komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Israel Kargman (1906-1987, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów.
     Yona Kesse (1907-1985, ur. na Ukrainie) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu budownictwa.
     Hannah Lamdan (1905-1995, ur. w Serbii).
     Kadish Luz (1895-1972, ur. na Białorusi) - przewodniczący Knessetu.
     Golda Meir (1898-1978, ur. na Ukrainie) - w dziesiątym rządzie minister spraw
                    zagranicznych, w jedenastym rządzie minister spraw zagranicznych, w
                    dwunastym rządzie minister spraw zagranicznych.
     Mordechai Namir (1897-1975, ur. na Ukrainie).
     Devorah Netzer (1897-1989, ur. na Ukrainie) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    przewodnicząca komitetu budownictwa.
     Baruch Osnia (1905-1944, ur. w Rosji) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Shimon Peres (1923- , ur. w Polsce) - w dziesiątym rządzie wiceminister obrony
                    (od 6 listopada 1961 r.), w jedenastym rządzie wiceminister obrony
                    (od 1 lipca 1963 r.), w dwunastym rządzie wiceminister obrony (od 23
                    grudnia 1964 r. do 25 maja 1965 r.).
     David Petel (1921- , ur. w Iraku) - członek komitetu dla instytucji użyteczności
                    publicznej.
     Pinhas Sapir (1906-1974, ur. w Polsce) - w dziesiatym rządzie minister handlu
                    i przemysłu, w jedenastym rządzie minister handlu i przemysłu oraz
                    minister finansów, w dwunastym rządzie minister handlu i przemysłu
                    (do 25 maja 1965 r.) oraz minister finansów.
     Moshe Sardines (1917-1984, ur. w Turcji) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu ekonomii, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Moshe Sharett (1894-1965, ur. na Ukrainie).
     Bechor-Shalom Sheetrit (1895-1967, ur. w Izraelu) - w dziesiatym rządzie
                    minister policji, w jedenastym rządzie minister policji, w dwunastym
                    rządzie minister policji.
     Shmuel Shoresh (1913-1981, ur. w Rosji) - członek komitetu finansów.
     Yizhar Smilansky (1916- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Jenia Taversky (1904-1964, ur. w Rosji).
     Rachel Tsabari (1909-1995, ur. w Izraelu) - członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Aharon Yadlin (1926- , ur. w Izraelu) - w jedenastym rządzie minister edukacji i
                    kultury (od 1 czerwca 1964 r.), w dwunastym rządzie minister edukacji
                    i kultury (od 23 grudnia 1964 r.).
     Yisrael Yeshayahu (1908-1979, ur. w Jemenie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Giora Yoseftal (1912-1962, ur. w Niemczech) - w dziesiątym rządzie minister
                    budownictwa (do 23 sierpnia 1962 r.) oraz minister rozwoju (do 23
                    sierpnia 1962 r.).
     Haim Joseph Zadok (1913-2002, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu
                    budownictwa, w dwunastym rządzie minister handlu i przemysłu (od
                    25 maja 1965 r.) oraz minister rozwoju (od 31 maja 1965 r.).
     Mordechai Zar (1914-1982, ur. w Iranie).

 

19 maja 1965 roku (przed wyborami do VI Knessetu) nastąpiło zawiązanie bloku politycznego pomiędzy Mapai i lewicowymi Ahdut Ha'Avoda-Poalei Syjon pod wspólną nazwą Maarach (Wspólny Front Robotników Izraela). Lista wyborcza i grupa parlamentarna nazywał się Zjednoczenie Pracy.
    W tej sytuacji, w czerwcu 1965 roku David Ben-Gurion wystąpił z Mapai i założył odrębną partię Rafi, która dostała się do Knessetu.

21 stycznia 1968 roku (przed wyborami do VII Knessetu) nastąpiło połączenie parti Rafi z Maarach. Lista wyborcza i grupa parlamentarna nazywał się Zjednoczenie Pracy.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon