HAPO'EL  HAMIZRAHI    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
       - Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  II Knesset (1951-1955)

 

 

 

Hapo'el Hamizrahi była syjonistyczno-religijną partią, którą założono w 1922 roku w Jerozolimie. Jej wyjątkowość polegała na popieraniu wartości pracy przy jednoczesnym przypominaniu religijnego Prawa Żydów. Hapo'el Hamizrahi utworzyła liczne religijne kibuce i moszawy.

 

 

W wyborach do pierwszego Knessetu Hapo'el Hamizrahi startowała z listy Zjednoczonego Frontu Religijnego. W wyborach do drugiego Knessetu wystartowała już samodzielnie, pod nazwą "Torah Va'avoda - Hapo'el Hamizrahi".

W wyborach do Drugiego Knessetu (30.07.1951 r.), Hapo'el Hamizrahi uzyskała 6,8 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadziła 8 posłów.

Drugi Knesset (1951-1955):
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w trzecim rządzie minister zdrowia,
                    w czwartym rządzie minister poczty, w piątym rządzie minister poczty,
                    w szóstym rządzie minister poczty.
     Michael Chasani (1913-1975, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych.
     Eliyahu-Moshe Ganchovsky (1901-1971, ur. w Polsce) - członek komitetu
                    finansów, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Moshe Kelmer (1901-1970, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Yitzhak Raphael (1914-1999, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Haim-Moshe Shapira (1902-1970, ur. na Białorusi) - w trzecim rządzie minister
                    spraw wewnętrznych oraz minister religii, w czwartym rządzie minister
                    religii oraz minister zapasów, w piątym rządzie minister religii oraz
                    minister zapasów, w szóstym rządzie minister spraw wewnętrznych,
                    minister religii oraz minister zapasów.
     Moshe Unna (1902-1989, ur. w Niemczech) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu.
     Zerach Warhaftig (1906-2002, ur. w Rosji) - w czwartym rządzie wiceminister
                    religii (od 5 stycznia 1953 r.).

 

 

W wyborach do trzeciego Knessetu Hapo'el Hamizrahi wystartowała ze wspólnej listy wyborczej Partii Religijno-Narodowej (Mafdal), razem z Hamizrahi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon