HADASH    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
       - Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  IX Knesset (1977-1981)
    -  X Knesset (1981-1984)
    -  XI Knesset (1984-1988)
    -  XII Knesset (1988-1992)
    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)
    -  XVII Knesset (2006- )

 

 

Hadash (Hazit Democratit Leshalom ul'Shivyon - Demokratyczny Front dla Pokoju i Równości) była przymierzem politycznym zawartym w 1977 roku przez Komunistyczną Partię Izraela (Rakah) z innymi frakcjami lewicowymi. Jest to partia komunistyczna, o wyraźnym charakterze antysyjonistycznym i proarabskim. Poza parlamentem Hadash współpracowała z Czarnymi Panterami i innymi radykalnymi grupami lewicowymi.

Hadash popiera całkowite wycofanie się Izraela z terytoriów zajętych podczas Wojny Sześciodniowej (1967 r.) i utworzenie państwa palestyńskiego. Opowiada się za prawem do powrotu dla arabskich uchodźców i wypłacenia im odszkodowań. Jako partia antysyjonistyczna Hadash poparła nadanie izraelskim Arabom pełnych praw obywatelskich, z wyjątkiem służby wojskowej. Opowiada się za przemianowaniem Izraela z państwa żydowskiego na państwo wielo-narodowe. Hadash usiłuje również uzyskać oddzielenie państwa od religii.

  - Hadash website -

 

 

------- Dziewiąty Knesset (1977-1981) -------
                   W wyborach do dziewiątego Knessetu (17.05.1977 r.), Hadash
               uzyskał 4,6% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
               5 posłów.

deputowani:
     Charlie Bitton (1947- , ur. w Maroku) - członek komitetu imigracji i absorpcji,
                    członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Avraham Levenbraun (1916-1987, ur. w Rumunii) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Hanna Mwais (1913-1981, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu imigracji i absorpcji.
     Tawfik Zayyad (1929-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.

 

 

------- Dziesiąty Knesset (1981-1984) -------
                   W wyborach do dziesiątego Knessetu (30.06.1981 r.), Hadash uzyskał
               3,4% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 4 posłów.

deputowani:
     Charlie Bitton (1947- , ur. w Maroku) - członek komitetu ekonomii.
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii.
     Tawfik Zayyad (1929-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska.

 

 

------- Jedenasty Knesset (1984-1988) -------
                   W wyborach do jedenastego Knessetu (23.07.1984 r.), Hadash uzyskał
               3,4% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 4 posłów.

deputowani:
     Charlie Bitton (1947- , ur. w Maroku) - członek komitetu absorpcji imigracji,
                    członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii.
     Muhammed Wattad (1937-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Tawfik Zayyad (1929-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska.

 

 

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Hadash uzyskał
                3,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 4 posłów.

deputowani:
     Charlie Bitton (1947- , ur. w Maroku) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Tamar Gozansky (1940- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu budownictwa,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Hashem Mahameed (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Mohamed Naffa (1939- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska,
     Tawfik Toubi (1922- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Meir Vilner (1918-2003, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Tawfik Zayyad (1929-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska.

 

 

------- Trzynasty Knesset (1992-1996) -------
                    W wyborach do trzynastego Knessetu (23.06.1992 r.), Hadash uzyskał
                2,4% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 3 posłów.
                    Hadash znajdował się w sojuszu parlamentarnym z Baladem, tworząc
                wspólną listę Hadash-Balad.

deputowani:
     Tamar Gozansky (1940- , ur. w Izraelu) - członkini mieszanego komitetu
                    wczesnego dzieciństwa, członkini komitetu budownictwa, członkini
                    komitetu pracy i pomocy społecznej, członkini komitetu statusu kobiet.
     Hashem Mahameed (1945- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu
                    przeciwdziałaniu narkomanii w arabskim sektorze, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu.
     Saleh Saleem (1953- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska.
     Tawfik Zayyad (1929-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu antynarkotykowego i
                    alkoholu.

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                    W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Hadash uzyskał
                2,6% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 3 posłów.

deputowani:
     Mohammad Barakeh (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu antynarkotykowego,
                    członek podkomitetu prawa sił bezpieczeństwa, członek podkomitetu
                    wypadków samochodowych.
     Tamar Gozansky (1940- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu praw
                    dziecka, członkini komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia,
                    członkini podkomitetu prawa sytuacji nadzwyczajnych, członkini
                    podkomitetu handlu kobietami.
     Issam Makhoul (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska, członek komitetu statusu kobiet, członek komitetu nauki
                    i technologii, członek komitetu praw dziecka.

 

 

W kampanii wyborczej do szesnastego Knessetu Hadash wystartował ze wspólnej listy razem z Arabskim Ruchem na Rzecz Odnowy (Ta'al).

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                    W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Hadash uzyskał
                3,0% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 3 posłów.

deputowani:
     Mohammad Barakeh (1955- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu antynarkotykowego.
     Issam Makhoul (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Ahmad Tibi (1958- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu statusu kobiet, członek komitetu
                    publicznych petycji, członek podkomitetu handlu kobietami, członek
                    podkomitetu przemocy w sporcie.

 

 

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                    W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Hadash
               
uzyskał 2,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził
                3 posłów.

deputowani:
     Mohammad Barakeh (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu finansów, członek komitetu petycji publicznych.
     Dov Khenin (1958- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych,
                    członek komitetu praw dziecka.
     Hanna Swaid (1955- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu kontroli państwowej.

 

 

 

źródło materiałów: Knesset

 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon