DZIEWIĄTY  KNESSET  ( 1977 - 1981 )   -  Państwo Izrael
          -  I Knesset (1949-1951)
          -  II Knesset (1951-1955)
          -  III Knesset (1955-1959)
          -  IV Knesset (1959-1961)
          -  V Knesset (1961-1965)
          -  VI Knesset (1965-1969)
          -  VII Knesset (1969-1973)
          -  VIII Knesset (1973-1977)
       - IX Knesset
          -  X Knesset (1981-1984)
          -  XI Knesset (1984-1988)
          -  XII Knesset (1988-1992)
          -  XIII Knesset (1992-1996)
          -  XIV Knesset (1996-1999)
          -  XV Knesset (1999-2003)
          -  XVI Knesset (2003-2006)
          -  XVII Knesset (2006- )

Zobacz także w Historii:

   -  1973-1978 - Do pokoju z Egiptem
   -  1978-1980 - Camp David
   -  1980-1987 - Liban


Knesset podczas głosowania
(źródło: Knesset)


Egipski prezydent Anwar Sadat w Knessecie
(źródło: Knesset)

Podczas ratyfikacji traktatu pokojowego
z Egiptem
(źródło: Knesset)

 

 

Dziewiąty Knesset:
                    Wybory: 17.05.1977 r.
                    Pierwsze posiedzenie: 13.06.1977 r.
                    Liczba wybranych list: 13.
                                        (przed końcem Knessetu było 20 parlamentarnych grup
                                        oraz 4 niezrzeszonych posłów)
                    Czas: 4 lata i 1 miesiąc

                    Przewodniczący: Yitzhak Shamir (do 10.03.1980 r.), Yitzhak Berman
                    Zastępcy przewodniczącego: Yehuda Meir Abramovitz,
                                                         Shoshana Arbeli Almoslino, Haike Grossman,
                                                         Binyamin Halevy, Moshe L. Merom,
                                                         Pinhas Scheinman

                    Sekretarz Powszechny: Netan'el Lorch

Dziewiąty Knesset (1977-1981)
Nazwa listy procent uzyskanych głosów liczba miejsc liczba miejsc przed następnymi wyborami
Likud (1) 33,4 % 43 40
Zjednoczenie Pracy (2) 24,6 % 32 33
Demokratyczny Ruch na Rzecz Zmian (3) 11,6 % 15 0
Partia Religijno-Narodowa 9,2 % 12 12
Hadash 4,6 % 5 5
Agudat Israel 3,3 % 4 4
Platto-Sharon (4) 2,0 % 1 1
Shlomtzion (1) 1,9 % 2 0
Mahaneh Sheli (Lewicowy Obóz) 1,6 % 2 1
Zjednoczona Lista Arabska (5) 1,4 % 1 1
Po'alei Agudat Israel 1,3 % 1 1
Ratz 1,2 % 1 1
Niezależni Liberałowie 1,2 % 1 1
Shinui - 0 5
Ruch na Rzecz Narodowej Odnowy (6) - 0 4
Tehiya-Bnai (1) - 0 2
Partia Jedności (7) - 0 2
Ahva - 0 1
One Israel (8) - 0 1
Ya'ad - 0 1
niezrzeszony - Yossef Tamir - 0 1
niezrzeszony - Yigael Yadin - 0 1
niezrzeszony - Benjamin Halevy - 0 1
niezrzeszony - Shmuel Tamir - 0 1
(1) - Shlomtzion przyłączył się do Likudu, Tehiya-Bnai odłamał się od Likudu; dwóch posłów przeszło z Likudu do Ruchu na Rzecz Narodowej Odnowy, jeden odszedł i założył One Izrael, poseł Benjamin Halevi stał się niezrzeszonym posłem, jeden poseł przeszedł z Likudu do Demokratycznego Ruchu na Rzecz Zmiany.
(2) - jeden poseł odszedł ze Zjednoczenia Pracy do Ruchu na Rzecz Narodowej Odnowy, dwaj posłowie przeszli ze Zjednoczenia Pracy do Demokratycznego Ruchu na Rzecz Zmian.
(3) - Demokratyczny Ruch na Rzecz Zmian rozwiązał się: 5 członków założyło Shinui; 2 zapisało się do Zjednoczenia Pracy; jeden zapisał się do Likudu, jeden założył Ya'ad, jeden założył Ahva, jeden zapisał się do Partii Jedności, jeden zapisał się do Ruchu na Rzecz Narodowej Odnowy, trzech pozostało niezależnymi posłami.
(4) - zmienił nazwę na Pituah Veshalom.
(5) - arabska lista mniejszościowa powiązana ze Zjednoczeniem Pracy.
(6) - grupa składała się z 2 członków, którzy odeszli z Likudu, jednego który odszedł ze Zjednoczenia Pracy, i jednego który odszedł z Demokratycznego Ruchu na Rzecz Zmian.
(7) - Partia Jedności składała się z jednego członka, który odszedł z Demokratycznego Ruchu na Rzecz Zmian i jednego, która odszedł z Mahaneh Sheli (Lewicowego Obozu).
(8) - One Israel został założony przez jednego z członków Shlomtzion, który zapisał się do Likudu a następnie wystąpił z niego.

 

Dziewiąty Knesset był pierwszym, w którym lewicowe partie należące do Zjednoczenia Pracy znalazły się w opozycji, a tworzony rząd był centro-prawicowy. Był to również pierwszy Knesset, w którym pojawiła się zupełnie nowa partia - Demokratyczny Ruch na Rzecz Zmian, który uzyskał dużą ilość miejsc.

W trakcie obrad parlamentu doszło do licznych przejść posłów z frakcji do frakcji, zwłaszcza w wyniku rozpadu Demokratycznego Ruchu na Rzecz Zmian. Wielu posłów kilkakrotnie zmieniło klub parlamentarny.

Najważniejszym wydarzeniem podczas kadencji dziewiątego Knessetu była wizyta egipskiego prezydenta Anwara Sadata w Jerozolimie i jego przemówienie w Knessecie (20 listopada 1977 r.). Niespełna półtora roku później nastąpiło podpisanie pierwszego porozumienia pokojowego między Izraelem a arabskim państwem.

We wrześniu 1978 roku Knesset większością zaaprobował postanowienia porozumienia zawartego w Camp David, a następnie w marcu 1979 roku traktat pokojowy z Egiptem. Równocześnie w Knessecie rozpoczęły się rozmowy na temat przyznania niezależności Judei, Samarii i Strefy Gazy. Nie zdołano jednak wypracować porozumienia w tej sprawie.

W związku z pogorszeniem się bezpieczeństwa Izraela na granicy północnej, izraelska armia przeprowadziła w marcu 1978 roku operację "Litani" w południowym Libanie.

W tym okresie spadła liczba zamachów terrorystycznych na terytorium Izraela, jednak w marcu 1978 roku nastąpił atak na autobus na Coastal Road. Inny zamach nastąpił w Antwerpii (Belgia), w którym większość ofiar była dziećmi. Pod koniec kaencji dziewiątego Knessetu izraelskie siły powietrzne zaatakowały i zniszczyły reaktor atomowy w Iraku.

Ważnym zjawiskiem był wzrost liczby żydowskich osadników w Judei, Samarii i Strefie Gazy. Ich liczba wzrosła w tym czasie do około 8 300 osób. Osadnicy przesiedlali się na te tereny i prowadzili spokojne życie. Jednak odzywały się pojedyńcze radykalne prawicowe grupy żydowskie, które usiłowały zabić kilku arabskich burmistrzów. W 1978 roku został założony ruch "Peace Now".

Podczas tego okresu pojawiło się zjawisko przekazywania dużych funduszy dla instytucji religijnych. Nastąpił również spadek liczby nowych imigrantów ze Związku Radzieckiego.

 

 

Osiemnasty rząd został sformowany przez Menachema Begina w dniu 20 czerwca 1977 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Likud (wliczając w to Shlomzion), Partia Religijno-Narodowa, Agudat Israel, niezależny poseł Moshe Dayan, Demokratyczny Ruch na Rzecz Zmian (przystąpił do rządu 24.10.1977 r.).

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 13.
             (po przyłączeniu się Demokratycznego Ruchu na Rzecz Zmian - 19)

 

 

 

źródło materiałów: Knesset
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon