DZIESIĄTY  KNESSET  ( 1981 - 1984 )   -  Państwo Izrael
          -  I Knesset (1949-1951)
          -  II Knesset (1951-1955)
          -  III Knesset (1955-1959)
          -  IV Knesset (1959-1961)
          -  V Knesset (1961-1965)
          -  VI Knesset (1965-1969)
          -  VII Knesset (1969-1973)
          -  VIII Knesset (1973-1977)
          -  IX Knesset (1977-1981)
       - X Knesset
          -  XI Knesset (1984-1988)
          -  XII Knesset (1988-1992)
          -  XIII Knesset (1992-1996)
          -  XIV Knesset (1996-1999)
          -  XV Knesset (1999-2003)
          -  XVI Knesset (2003-2006)
          -  XVII Knesset (2006- )

Zobacz także w Historii:

   -  1980-1987 - Liban

Knesset podczas głosowania
(źródło: Knesset)
Knesset podczas głosowania
(źródło: Knesset)


Parlamentarzyści
(źródło: Knesset)

 

 

Dziesiąty Knesset:
                    Wybory: 30.06.1981 r.
                    Pierwsze posiedzenie: 20.07.1981 r.
                    Liczba wybranych list: 10.
                                        (przed końcem Knessetu było 12 parlamentarnych grup)
                    Czas: 3 lata i 1 miesiąc

                    Przewodniczący: Menahem Savidor
                    Zastępcy przewodniczącego: Yigal Cohen (od 12.03.1984 r.),
                                                         Me'ir Cohen-Avidov,
                                                         Naftali Fedder (od 12.03.1984 r.),
                                                         Moshe Shahal

                    Sekretarz Powszechny: Netan'el Lorch (do 01.01.1983 r.),
                                                         Shmuel Jacobson

Dziesiąty Knesset (1981-1984)
Nazwa listy procent uzyskanych głosów liczba miejsc liczba miejsc przed następnymi wyborami
Likud (1) 37,1 % 48 46
Zjednoczenie Pracy (1) 36,6 % 47 49
Partia Religijno-Narodowa (2) 4,9 % 6 5
Agudat Israel 3,7 % 4 4
Hadash 3,4 % 4 4
Ruch na Rzecz Dziedzictwa Izraela (Tami) 2,3 % 3 3
Tehiya 2,3 % 3 3
Ruch na Rzecz Narodowej Odnowy (3) 1,6 % 2 0
Shinui 1,5 % 2 2
Ruch Praw Obywatelskich (Ratz) (4) 1,4 % 1 1
Rafi (3) - 0 1
Ruch na Rzecz Narodowej Odnowy Społecznej (3) - 0 1
niezrzeszony - Haim Druckman - 0 1
(1) - dwaj posłowie przeszli z Likudu do Zjednoczenia Pracy.
(2) - odszedł poseł Haim Druckman, który został niezależnym posłem.
(3) - Ruch na Rzecz Narodowej Odnowy rozpadł się na Rafi i Ruch na Rzecz Narodowej Odnowy Społecznej.
(4) - na początku Knessetu dołączył do Zjednoczenia Pracy i pod koniec kadencji oddzialił się.

 

Najważniejszym wydarzeniem podczas kadencji dziesiątego Knessetu była "Operacja Pokój dla Galilei", która rozpoczęła się w czerwcu 1982 roku. Deklarowanym celem operacji była likwidacja baz palestyńskich terrorystów w południowym Libanie, jednak stopniowo rozszerzyła się w wielką operację zmierzającą do nowych wyborów w Libanie i stworzenia rządu, który byłby skłonny do zawarcia traktatu pokojowego z Izraelem oraz likwidacji Organizacji Wyzwolenia Palestyny.

Operacja początkowo cieszyła się szerokim poparciem w Izraelu, jednak z upływem czasu wzrastał w siłę obóz opozycji, który głośno krytykował działania wojskowe w Libanie.

Kontrowersje nasiliły się po masakrze palestyńskich uchodźców w obozach Sabra i Shatilla, w pobliżu Bejrutu. Zostały one zaplanowane i zrealizowane przez chrześcijańskie milicje libańskie. W listopadzie 1982 roku parlament powołał komisję dochodzeniową Cohena, która miała zbadać polityczne i wojskowe czynniki, które doprowadziły do tych masakr. Ogłoszone wyniki dochodzenia doprowadziły do dymisji Ariela Sharona ze stanowiska ministra obrony.

Operacja "Pokój dla Galilei" pogorszyła również stosunki międzynarodowe Izraela. W tym okresie Knesset podjął decyzję o objęciu Wzgórz Golan izraelskim prawem. Operacja wycofania wojsk z Synaju została zakończona dramatyczną ewakuacją Yamit.

W gospodarce Izrael przeżywał poważny kryzys finansowy, podczas którego upadło kilkanaście banków. Kryzys finansowy władz samorządowych trafił na forum obrad Knessetu. Pod koniec kadencji parlamentu inflacja wzrosła do trzycyfrowego poziomu. Minister finansów przedstawił plan dewaluacji szekla. W tym okresie rząd przedstawił dwa główne prestiżowe projekty: kanał łączący Morze Martwe z Morzem Śródziemnym, oraz samolot wielozadaniowy Lavi. Knesset obradował nad obydwoma projektami.

Podczas kryzysu gospodarczego partie religijne podjęły wysiłek zmienienia religijnego status guo w Izraelu. W wyniku podjętych działań wstrzymano loty samolotów El-Al w soboty (szabat).

W tym okresie nasiliła swoją działalność ekstremistyczna grupa religijna "Atra Kadisha". Knesset zajmował się również problemem odkrytych starożytnych grobów na terenie placu budowy hotelu "Hamat Gader" w Tyberiadzie.

Innymi sprawami były: morderstwo pokojowego działacza Emila Grunsweiga, obawy przed działalnością prawicowych organizacji żydowskich, malwersacje finansowe w spółkach autobusowych, morderstwo młodocianego Danny Katza w Hajfie (zamordowany przez Arabów). Knesset zajmował się również sprawami związanymi ze wzrostem imigracji. 5 maja 1982 roku odbyła się debata nad fundamentami izraelskiego systemu parlamentarnego.

 

 

Dziewiętnasty rząd został sformowany przez Menachema Begina w dniu 5 sierpnia 1981 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Likud, Partia Religijno-Narodowa, Agudat Israel, Tami, Telem i Tehiya (dołączył 26.07.1982 r.).

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 17.
          (po tym jak dołączył Tehiya - 18)

Premier ustąpił z przyczyn zdrowotnych.

 

 

Dwudziesty rząd został sformowany przez Yitzhaka Shamira w dniu 10 października 1983 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Likud, Partia Religijno-Narodowa, Agudat Israel, Tami, Telem i Tehiya.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 20.

 

 

 

 

źródło materiałów: Knesset
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon