RUCH  NA  RZECZ  NARODOWEJ  ODNOWY    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  IX Knesset (1977-1981)
    -  X Knesset (1981-1984)

 

 

 

Ruch na Rzecz Narodowej Odnowy (Telem) był grupą parlamentarną założoną pod koniec kadencji dziewiątego Knessetu przez posła Moshe Dayana i dwóch posłów, którzy rozstali się z Likudem.

 

Dzięki temu Ruch posiadał w dziewiątym Knessecie 4 posłów.

Dziewiąty Knesset (1977-1981):
     Shafik Asaad (1937-2004, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych
                    i środowiska.
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu) - w osiemnastym rządzie minister
                    spraw zagranicznych (do 23 października 1979 r.).
     Igael Hurvitz (1918-1994, ur. w Izraelu) - w osiemnastym rządzie minister
                    finansów (do 13 stycznia 1981 r.) oraz minister przemysłu, handlu i
                    turystyki (do 1 października 1978 r.).
     Zalman Shoval (1930- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

 

W wyborach do dziesiątego Knessetu (30.06.1981 r.), Telem uzyskał 1,6 % oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 2 posłów.

Dziesiąty Knesset (1981-1984):
     Mordechai Ben-Porat (1923- , ur. w Iraku) - w dziewiętnastym rządzie minister
                    bez teki (od 5 lipca 1982 r.), w dwudziestym rządzie minister bez teki
                    (do 31 stycznia 1984 r.).
     Moshe Dayan (1915-1981, ur. w Izraelu).
     Igael Hurvitz (1918-1994, ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.

Podczas kadencji dziesiątego Knessetu nastąpił rozłam Ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon