PARTIA  RELIGIJNO - NARODOWA    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
       - Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  III Knesset (1955-1959)
    -  IV Knesset (1959-1961)
    -  V Knesset (1961-1965)
    -  VI Knesset (1965-1969)
    -  VII Knesset (1969-1973)
    -  VIII Knesset (1973-1977)
    -  IX Knesset (1977-1981)
    -  X Knesset (1981-1984)
    -  XI Knesset (1984-1988)
    -  XII Knesset (1988-1992)
    -  XIII Knesset (1992-1996)
    -  XIV Knesset (1996-1999)
    -  XV Knesset (1999-2003)
    -  XVI Knesset (2003-2006)
    -  XVII Knesset (2006- )

 

 

Mafdal (Miflaga Datit Le'umit - Partia Religijno-Narodowa) jest partią polityczną reprezentującą Ruch Syjonizmu Religijnego w Izraelu. Duchowym i ideologicznym założycielem tego ruchu był Rabin Abraham Isaac Kook, który namawiał młodych Żydów do osiedlania się w Izraelu i odchodzenia od świeckiego do religijnego syjonizmu. Rabin Kook widział syjonizm jako część Boskiego planu, który ma na celu zgromadzenie wszystkich Żydów w swojej ojczyźnie, Izraelu, i ostatecznie przybycie Mesjasza.
    Partia polityczna Mafdal została założona w 1956 roku, w wyniku połączenia dwóch partii: Mizrahi i Hapo'el Mizrahi. Założycielami Mafdalu byli Yosef Burg i Haim Moshe Shapira, którzy skupili działalność partii głównie na określeniu statusu judaizmu wewnątrz izraelskiego społeczeństwa.

Mafdal usiłował zachować judaizm w państwowym prawie Izraela, w systemie szkolnym, kulturze, w codziennych sprawach takich jak zakaz sprzedawania nie-koszernego mięsa, zakazie transportu publicznego w szabas itp. Głównym punktem programu jest zachowanie wszystkich ziem Izraela, chociaż niektórzy przywódcy powiedzieli w wywiadach, że są skłonni do zrobienia terytorialnych ustępstw.
    Mafdal uważa, że następują duże zafałszowania i korupcja przy rozdzielaniu pomocy społecznej. Partia popiera prywatyzację państwowych przedsiębiorstw.

  - Mafdal website -

 

 

------- Trzeci Knesset (1955-1959) -------
                   W wyborach do Trzeciego Knessetu (26.07.1955 r.), Mafdal uzyskał
               9,1% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 11
               posłów.

deputowani:
     Shlomo-Israel Ben-Meir (1910-1971, ur. w Polsce) - w ósmym rządzie minister
                    zapasów (od 13 stycznia 1958 r. do 1 lipca 1958 r.).
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w siódmym rządzie minister poczty,
                    w ósmym rządzie minister poczty (do 1 lipca 1958 r.).
     Michael Chasani (1913-1975, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu spraw wewnętrznych.
     Aharon-Yaakov Greenberg (1900-1963, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący
                    Knessetu.
     Moshe Kelmer (1901-1970, ur. w Polsce) - członek komitetu pracy i pomocy
                    społecznej.
     Mordechai Nurock (1884-1962, ur. na Łotwie) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości.
     Yitzhak Raphael (1914-1999, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Haim-Moshe Shapira (1902-1970, ur. na Białorusi) - w siódmym rządzie minister
                    religii oraz minister zapasów, w ósmym rządzie minister religii (do 1
                    lipca 1958 r.) oraz minister zapasów (do 1 lipca 1958 r.).
     Moshe Unna (1902-1989, ur. w Niemczech) - członek komitetu edukacji, kultury
                    i sportu, w siódmym rządzie minister edukacji i kultury (od 22 marca
                    1956 r. do 31 grudnia 1957 r.), w ósmym rządzie minister edukacji i
                    kultury (od 13 stycznia 1958 r. do 1 lipca 1958 r.).
     Zerach Warhaftig (1906-2002, ur. w Rosji) - w siódmym rządzie wiceminister
                    religii (od 22 marca 1956 r. do 31 grudnia 1957 r.), w ósmym rządzie
                    wiceminister religii (od 13 stycznia 1958 r. do 1 lipca 1958 r.).
     Fridja Zo-Aretz (1907-1993, ur. w Libii) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.

 

 

W wyborach od 1959 do 1984 roku Partia Religijno-Narodowa startowała pod nazwą Narodowy Front Religijny. Członkowie partii weszli w skład wszystkich rządów (do 1992 r.). Była to partia centrowa, zainteresowana głównie sprawami religijnymi.

------- Czwarty Knesset (1959-1961) -------
                   W wyborach do Czwartego Knessetu (26.07.1955 r.), Mafdal uzyskał
               9,9% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 12
               posłów.

deputowani:
     Shlomo-Israel Ben-Meir (1910-1971, ur. w Polsce) - członek komitetu ekonomii,
                    w dziewiątym rządzie minister spraw wewnętrznych (od 28 grudnia
                    1959 r.).
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w dziewiatym rządzie minister
                    zapasów.
     Michael Chasani (1913-1975, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Aharon-Yaakov Greenberg (1900-1963, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący
                    Knessetu, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Mordechai Nurock (1884-1962, ur. na Łotwie).
     Yitzhak Raphael (1914-1999, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Tova Sanhadray (1906-1993, ur. w Polsce) - członkini komitetu dla instytucji
                    użyteczności publicznej.
     Binyamin Shachor (1916-1979, ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji,
                    kultury i sportu.
     Haim-Moshe Shapira (1902-1970, ur. na Białorusi) - w dziewiątym rządzie
                    minister spraw wewnętrznych.
     Moshe Unna (1902-1989, ur. w Niemczech) - członek komitetu ekonomii.
     Zerach Warhaftig (1906-2002, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Fridja Zo-Aretz (1907-1993, ur. w Libii) - członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.

 

 

------- Piąty Knesset (1961-1965) -------
                   W wyborach do Piątego Knessetu (15.08.1961 r.), Mafdal uzyskał 9,8%
               oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 12 posłów.

deputowani:
     Shlomo-Israel Ben-Meir (1910-1971, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów,
                    w dziesiątym rządzie minister spraw wewnętrznych (od 18 lutego
                    1963 r.), w jedenastym rządzie minister spraw wewnętrznych, w
                    dwunastym rządzie minister spraw wewnętrznych (od 23 grudnia
                    1964 r.) oraz minister zdrowia (od 24 marca 1965 r.).
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w dziesiątym rządzie minister
                    zapasów, w jedenastym rządzie minister zapasów, w dwunastym
                    rządzie minister zapasów.
     Michael Chasani (1913-1975, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Aharon-Yaakov Greenberg (1900-1963, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący
                    Knessetu, członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Moshe Kelmer (1901-1970, ur. w Polsce).
     Mordechai Nurock (1884-1962, ur. na Łotwie).
     Yitzhak Raphael (1914-1999, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w dziesiątym rządzie minister zdrowia (od 6
                    listopada 1961 r.), w jedenastym rządzie minister zdrowia (od 1 lipca
                    1963 r.), w dwunastym rządzie minister zdrowia (od 23 grudnia 1964 r.
                    do 22 marca 1965 r.).
     Tova Sanhadray (1906-1993, ur. w Polsce) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Binyamin Shachor (1916-1979, ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji,
                    kultury i sportu, członek komitetu ekonomii.
     Shalom-Avraham Shaki (1906-1990, ur. w Jemenie).
     Haim-Moshe Shapira (1902-1970, ur. na Białorusi) - w dziesiątym rządzie
                    minister spraw wewnętrznych oraz minister zdrowia, w jedenastym
                    rządzie minister spraw wewnętrznych oraz minister zdrowia, w
                    dwunastym rządzie minister spraw wewnętrznych oraz minister
                    zdrowia.
     Moshe Unna (1902-1989, ur. w Niemczech) - przewodniczący komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Zerach Warhaftig (1906-2002, ur. w Rosji) - w dziesiątym rządzie minister religii,
                    w jedenastym rządzie minister religii, w dwunastym rządzie minister
                    religii.
     Fridja Zo-Aretz (1907-1993, ur. w Libii) - przewodniczący komitetu publicznych
                    petycji, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej, członek
                    komitetu budownictwa.

 

 

------- Szósty Knesset (1965-1969) -------
                   W wyborach do szóstego Knessetu (1.11.1965 r.), Mafdal uzyskał 8,9%
               oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 11 posłów.
                   Po zwycięstwie w Wojnie Sześciodniowej w 1967 roku, religijni Żydzi
               zapłonęli mesjanistycznym entuzjazmem, który doprowadził do
               przesunięcia znacznej ich części na prawą stronę izraelskiej areny
               politycznej. W konsekwencji przywódcy polityczny musieli także pójść za
               swoim elektoratem, dodając w większym stopniu do swego programu
               kwestie społeczno-ekonomiczne.

deputowani:
     Shlomo-Israel Ben-Meir (1910-1971, ur. w Polsce) - w trzynastym rządzie
                    minister spraw wewnętrznych (od 17 stycznia 1967 r.), w czternastym
                    rządzie minister spraw wewnętrznych.
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w trzynastym rządzie minister
                    zapasów, w czternastym rządzie minister zapasów.
     Michael Chasani (1913-1975, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów.
     Shabtai Don-Yichye (1909-1981, ur. na Łotwie) - członek komitetu edukacji,
                    kultury i sportu.
     Daniel-Yitzhak Levy (1917-1995, ur. w Hiszpanii) - członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych.
     Yitzhak Raphael (1914-1999, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Tova Sanhadray (1906-1993, ur. w Polsce) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej, członkini budownictwa,
                    członkini komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Binyamin Shachor (1916-1979, ur. w Izraelu) - członek komitetu edukacji,
                    kultury i sportu, w trzynastym rządzie wiceminister religii (od 1 lutego
                    1966 r.), w czternastym rządzie wiceminister religii (do 17 listopada
                    1969 r.).
     Haim-Moshe Shapira (1902-1970, ur. na Białorusi) - w trzynastym rządzie
                    minister spraw wewnętrznych, w czternastym rządzie minister spraw
                    wewnętrznych.
     Moshe Unna (1902-1989, ur. w Niemczech) - przewodniczący komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Zerach Warhaftig (1906-2002, ur. w Rosji) - w trzynastym rządzie minister religii,
                    w czternastym rządzie minister religii.
     Fridja Zo-Aretz (1907-1993, ur. w Libii).

 

 

------- Siódmy Knesset (1969-1973) -------
                   W wyborach do siódmego Knessetu (28.10.1969 r.), Mafdal uzyskał
               9,7% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 12
               posłów.
                   W 1969 roku do Knessetu weszła młoda generacja członków Mafdal,
               którzy zwracali większą uwagę na sprawy społeczno-ekonomiczne.
               Doprowadzili oni także do stopniowej zmiany orientacji politycznej Mafdal
               
na prawicową.

deputowani:
     Shlomo-Israel Ben-Meir (1910-1971, ur. w Polsce) - przewodniczący komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu finansów.
     Yehuda Ben-Meir (1939- , ur. w USA).
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w piętnastym rządzie minister
                    zapasów (do 1 września 1970 r.) oraz minister spraw wewnętrznych
                    (od 1 września 1970 r.).
     Michael Chasani (1913-1975, ur. w Polsce) - członek komitetu finansów, w
                    piętnastym rządzie wiceminister edukacji i kultury (od 22 grudnia
                    1969 r. do 1 września 1970 r.) oraz minister zapasów (od 1 września
                    1970 r.).
     Simcha Freedman (1911-1990, ur. w Polsce) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Yosef Goldschmidt (1907-1981, ur. w Niemczech) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, w piętnastym rządzie wiceminister spraw
                    wewnętrznych (od 22 grudnia 1969 r. do 16 lipca 1970 r.) oraz minister
                    spraw wewnętrznych (od 19 lipca 1970 r. do 1 września 1970 r.).
     Zevulon Hammer (1936-1998, ur. w Izraelu) - w piętnastym rządzie wiceminister
                    edukacji i kultury (od 16 stycznia 1973 r. do 20 stycznia 1974 r.).
     Daniel-Yitzhak Levy (1917-1995, ur. w Hiszpanii) - członek komitetu finansów.
     Abraham Melamed (1921- , ur. na Litwie).
     Moshe-Zvi Neriah (1913-1995, ur. w Polsce) - członek komitetu edukacji, kultury
                    i sportu.
     Yitzhak Raphael (1914-1999, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu finansów.
     Tova Sanhadray (1906-1993, ur. w Polsce) - wiceprzewodnicząca Knessetu,
                    członkini komitetu pracy i pomocy społecznej, członkini komitetu dla
                    instytucji użyteczności publicznej.
     Binyamin Shachor (1916-1979, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych, członek komitetu budownictwa.
     Avner-Hai Shaki (1926-2005, ur. w Izraelu) - w piętnastym rządzie wiceminister
                    edukacji i kultury (od 1 września 1970 r. do 17 lipca 1972 r.).
     Haim-Moshe Shapira (1902-1970, ur. na Białorusi) - w piętnastym rządzie
                    minister spraw wewnętrznych (do 16 lipca 1970 r.).
     Zerach Warhaftig (1906-2002, ur. w Rosji) - w piętnastym rządzie minister religii.

 

 

------- Ósmy Knesset (1973-1977) -------
                   W wyborach do ósmego Knessetu (31.12.1973 r.), Mafdal uzyskał 8,3%
               oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 10 posłów.

deputowani:
     Aharon Abuhatssira (1938- , ur. w Maroku) - członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu.
     Eliezer Avtabi (1938- , ur. w Iranie) - przewodniczący komitetu publicznych
                    petycji, członek komitetu ekonomii.
     Yehuda Ben-Meir (1939- , ur. w USA) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości.
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w szesnastym rządzie minister
                    spraw wewnętrznych, w siedemnastym rządzie minister spraw
                    wewnętrznych (do 22 grudnia 1976 r.) oraz minister zapasów (od 29
                    lipca 1975 r. do 4 listopada 1975 r.).
     Michael Chasani (1913-1975, ur. w Polsce) - w szesnastym rządzie minister
                    zapasów (do 4 kwietnia 1974 r.), w siedemnastym rządzie minister
                    zapasów (do 2 lipca 1975 r.).
     Simcha Freedman (1911-1990, ur. w Polsce).
     Zevulon Hammer (1936-1998, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, w
                    siedemnastym rządzie minister zapasów (od 4 listopada 1975 r. do 22
                    grudnia 1976 r.).
     Abraham Melamed (1921- , ur. na Litwie).
     Yitzhak Raphael (1914-1999, ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, w szesnastym rządzie minister religii, w
                    siedemnastym rządzie minister religii (od 30 października 1974 r. do 22
                    grudnia 1976 r.).
     Pinchas Scheinman (1912-1999, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu budownictwa, członek komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu dla instytucji użyteczności publicznej.
     Zerach Warhaftig (1906-2002, ur. w Rosji) - przewodniczący komitetu
                    konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.

 

 

------- Dziewiąty Knesset (1977-1981) -------
                   W wyborach do dziewiątego Knessetu (17.05.1977 r.), Mafdal uzyskał
               9,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 12
               posłów.

deputowani:
     Aharon Abuhatssira (1938- , ur. w Maroku) - w osiemnastym rządzie minister
                    religii.
     Eliezer Avtabi (1938- , ur. w Iranie) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii.
     Yehuda Ben-Meir (1939- , ur. w USA) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony.
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w osiemnastym rządzie minister
                    spraw wewnętrznych.
     Haim Meir Druckman (1932- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     David Glass (1936- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
     Zevulon Hammer (1936-1998, ur. w Izraelu) - w osiemnastym rządzie minister
                    edukacji, kultury i sportu.
     Abraham Melamed (1921- , ur. na Litwie) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu kontroli państwowej.
     Ben-Zion Rubin (1939- , ur. w Libii) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu imigracji i absorpcji, członek komitetu
                    pracy i pomocy społecznej.
     Pinchas Scheinman (1912-1999, ur. w Polsce) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    imigracji i absorpcji, członek komitetu dla instytucji użyteczności
                    publicznej.
     Sara Stern-Katan (1919-2001, ur. w Polsce) - członkini komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członkini komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członkini komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Zerach Warhaftig (1906-2002, ur. w Rosji) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.

 

 

------- Dziesiąty Knesset (1981-1984) -------
                   W wyborach do dziesiątego Knessetu (30.06.1981 r.), Mafdal uzyskał
               4,9% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 6 posłów.

deputowani:
     Eliezer Avtabi (1938- , ur. w Iranie) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii.
     Yehuda Ben-Meir (1939- , ur. w USA) - członek komitetu budownictwa, w
                    dziewiętnastym rządzie minister spraw zagranicznych (od 11 sierpnia
                    1981 r.), w dwudziestym rządzie minister spraw zagranicznych.
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - w dziewiętnastym rządzie minister
                    spraw wewnętrznych oraz minister religii, w dwudziestym rządzie
                    minister spraw wewnętrznych oraz minister religii.
     Haim Meir Druckman (1932- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, w
                    dziewiętnastym rządzie wiceminister religii (od 11 sierpnia 1981 r.).
     Zevulon Hammer (1936-1998, ur. w Izraelu) - w dziewiętnastym rządzie minister
                    edukacji, kultury i sportu, w dwudziestym rządzie minister edukacji,
                    kultury i sportu.
     Abraham Melamed (1921- , ur. na Litwie) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu kontroli państwowej, członek komitetu spraw zagranicznych
                    i obrony, członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

 

 

------- Jedenasty Knesset (1984-1988) -------
                   W wyborach do jedenastego Knessetu (23.07.1984 r.), Mafdal uzyskał
               3,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 4 posłów.

deputowani:
     Yosef Burg (1909-1999, ur. w Niemczech) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w dwudziestym pierwszym rządzie minister
                    religii (do 5 października 1986 r.) oraz minister bez teki (do 23 grudnia
                    1984 r.).
     David Danino (1924-1990, ur. w Maroku) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Haim Meir Druckman (1932- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Zevulon Hammer (1936-1998, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, w dwudziestym pierwszym rządzie minister
                    spraw religii (od 7 października 1986 r.), w dwudziestym drugim
                    rządzie minister spraw religii.
     Avner-Hai Shaki (1926-2005 , ur. w Izraelu) - członek komitetu konstytucji,
                    prawa i sprawiedliwości, członek komitetu edukacji, kultury i sportu,
                    członek komitetu kontroli państwowej.

 

 

------- Dwunasty Knesset (1988-1992) -------
                   W wyborach do dwunastego Knessetu (01.11.1988 r.), Mafdal uzyskał
               3,9% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 5 posłów.

deputowani:
     Yigal Bibi (1942- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu kontroli
                    państwowej, w dwudziestym czwartym rządzie wiceminister
                    środowiska (od 20 listopada 1990 r.).
     Zevulon Hammer (1936-1998, ur. w Izraelu) - w dwudziestym trzecim rządzie
                    minister spraw religii (od 27 grudnia 1988 r.), w dwudziestym
                    czwartym rządzie minister edukacji, kultury i sportu.
     Yitzhak Levy (1947- , ur. w Maroku) - przewodniczący komitetu etyki, członek
                    komitetu budownictwa, członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu pracy i pomocy społecznej.
     Hanan Porat (1943- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu absorpcji imigracji, członek komitetu edukacji,
                    kultury i sportu.
     Avner-Hai Shaki (1926-2005 , ur. w Izraelu) - w dwudziestym trzecim rządzie
                    minister bez teki (od 27 grudnia 1988 r.), w dwudziestym czwartym
                    rządzie minister religii.

 

 

------- Trzynasty Knesset (1992-1996) -------
                   W wyborach do trzynastego Knessetu (23.06.1992 r.), Mafdal uzyskał
               5,0% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 6 posłów.

deputowani:
     Yigal Bibi (1942- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu.
     Zevulon Hammer (1936-1998, ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony.
     Yitzhak Levy (1947- , ur. w Maroku) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu etyki.
     Hanan Porat (1943- , ur. w Izraelu) - członek komitetu absorpcji imigracji.
     Avner-Hai Shaki (1926-2005 , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu ofiar
                    terroru nazistowskiego, członek komitetu finansów, członek komitetu
                    statusu kobiet.
     Shaul Yahalom (1947- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu szkolnictwa
                    specjalnego, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu kontroli państwowej, członek podkomitetu drugiej stacji
                    telewizji i lokalnego radia.

 

 

------- Czternasty Knesset (1996-1999) -------
                   W wyborach do czternastego Knessetu (29.05.1996 r.), Mafdal uzyskał
               8,1% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 9 posłów.

deputowani:
     Shmaryahu Ben-Zur (1944- , ur. w Jemenie) - wiceprzewodniczący Knessetu,
                    członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu
                    edukacji, kultury i sportu, członek komitetu pracy i pomocy społecznej,
                    członek komitetu antynarkotykowego i alkoholu, członek komitetu
                    zagranicznych robotników, członek komitetu dla zbadania katastrofy
                    mostu Maccabi.
     Yigal Bibi (1942- , ur. w Izraelu) - w dwudziestym siódmym rządzie wiceminister
                    religii (od 13 sierpnia 1996 r. do 20 stycznia 1998 r.) (od 25 lutego
                    1998 r.).
     Eliahu Gabbay (1943- , ur. w Iraku) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu ekonomii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu.
     Zevulon Hammer (1936-1998, ur. w Izraelu) - w dwudziestym siódmym rządzie
                    wicepremier (do 20 stycznia 1998 r.) oraz minister edukacji, kultury i
                    sportu (do 20 stycznia 1998 r.) oraz minister religii (od 22 sierpnia
                    1997 r. do 20 stycznia 1998 r.).
     Zvi Hendel (1949- , ur. w Rumunii) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu ekonomii.
     Yitzhak Levy (1947- , ur. w Maroku) - w dwudziestym siódmym rządzie minister
                    transportu (do 25 lutego 1998 r.) oraz minister infrastruktury i energii
                    (do 8 lipca 1996 r.) oraz minister religii (od 25 lutego 1998 r. do
                    13 września 1998 r.) oraz minister edukacji, kultury i sportu (od
                    25 lutego 1998 r.).
     Hanan Porat (1943- , ur. w Izraelu) - przewodnicząy komitetu konstytucji, prawa
                    i sprawiedliwości, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony,
                    członek komitetu absorpcji imigracji.
     Avner-Hai Shaki (1926-2005 , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu absorpcji imigracji, członek
                    komitetu nauki, członek komitetu statusu kobiet.
     Nissan Slomiansky (1946- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu
                    administracji cywilnej, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, członek komitetu
                    kontroli państwowej, członek komitetu publicznych petycji, członek
                    podkomitetu armii i służb bezpieczeństwa.
     Avraham Stern (1935-1997, ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Shaul Yahalom (1947- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu edukacji i
                    kultury w armii, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony,
                    przewodniczący komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w
                    dwudziestym siódmym rządzie minister transportu (od 25 lutego
                    1998 r.).

 

 

------- Piętnasty Knesset (1999-2003) -------
                   W wyborach do piętnastego Knessetu (17.05.1999 r.), Mafdal uzyskał
               4,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 5 posłów.

deputowani:
     Yigal Bibi (1942- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, członek komitetu
                    spraw wewnętrznych i środowiska, członek podkomitetu restytucji
                    mienia ofiar Holokaustu, w dwudziestym ósmym rządzie wiceminister
                    religii (od 5 sierpnia 1999 r. do 12 lipca 2000 r.).
     Haim Meir Druckman (1932- , ur. w Polsce) - członek komitetu spraw
                    zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członek komitetu antynarkotykowego, członek
                    podkomitetu prawa sił bezpieczeństwa.
     Nahum Langental (1960- , ur. w Izraelu) - przewodniczący podkomitetu
                    wypadków samochodowych, przewodniczący podkomitetu przemysłu,
                    handlu i hi-tech, członek komitetu finansów, członek komitetu ekonomii,
                    członek komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    statusu kobiet, członek komitetu etyki, członek komitetu zagranicznych
                    robotników, członek podkomitetu prawa sytuacji nadzwyczajnych,
                    członek podkomitetu prawa sił bezpieczeństwa.
     Yitzhak Levy (1947- , ur. w Maroku) - w dwudziestym ósmym rządzie minister
                    budownictwa (do 12 lipca 2000 r.), w dwudziestym dziewiątym rządzie
                    minister bez teki (od 8 kwietnia 2002 r. do 18 września 2002 r.) oraz
                    minister turystyki (od 18 września 2002 r.).
     Zevulun Orlev (1945- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu edukacji, kultury
                    i sportu, członek komitetu budownictwa, członek komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu publicznych petycji, członek
                    podkomitetu przemocy w sporcie.
     Shaul Yahalom (1947- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, w dwudziestym ósmym
                    rządzie wiceminister edukacji (od 5 sierpnia 1999 r. do 12 lipca
                    2000 r.).

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyborach do szesnastego Knessetu (28.01.2003 r.), Mafdal uzyskał
               4,2% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 6 posłów.

deputowani:
     Effie Eitam (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, w trzydziestym rządzie minister budownictwa (od 3 marca
                    2003 r. do 10 czerwca 2004 r.).
     Gila Finkelstein (1950- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu edukacji, kultury i sportu, członek komitetu kontroli
                    państwowej, członek komitetu statusu kobiet, członek komitetu praw
                    dziecka.
     Yitzhak Levy (1947- , ur. w Maroku) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek podkomitetu zwalczania korupcji w systemie
                    rządowym Izraela.
     Zevulun Orlev (1945- , ur. w Izraelu) - członek komitetu kontroli państwowej, w
                    trzydziestym rządzie minister pomocy społecznej (od 3 marca 2003 r.
                    do 11 listopada 2004 r.).
     Nissan Slomiansky (1946- , ur. w Izraelu) - członek komitetu finansów, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu zagranicznych
                    robotników, członek komitetu antynarkotykowego, członek
                    podkomitetu restytucji mienia ofiar Holokaustu, członek podkomitetu
                    przemocy w sporcie.
     Shaul Yahalom (1947- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu pracy,
                    pomocy społecznej i zdrowia, członek międzykomitetu budżetu obrony.

 

 

W wyborach do siedemnastego Knessetu Mafdal wystartował ze wspólnej listy wyborczej razem z Ichud Leumi (który jest przymierzem Moledet, Herut i Tekuma).

------- Siedemnasty Knesset (2006- ) -------
                   W wyborach do siedemnastego Knessetu (28.03.2006 r.), Mafdal
               
uzyskał 5,5% oddanych głosów. Dzięki temu do parlamentu wprowadził 9
               posłów.

deputowani:
     Uri Yechuda Ariel (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa,
                    członek komitetu praw dziecka.
     Effie Eitam (1952- , ur. w Izraelu) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu spraw wewnętrznych, członek
                    międzykomitetu budżetu obrony.
     Arieh Eldad (1950- , ur. w Izraelu) - członek komitetu kontroli państwowej,
                    członek komitetu nauki i technologii, członek komitetu pracy, pomocy
                    społecznej i zdrowia.
     Benyamin Elon (1954- , ur. w Izraelu) - członek komitetu statusu kobiet,
                    członek komitetu petycji publicznych.
     Eliahu Gabbay (1943- , ur. w Iraku) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu ekonomii.
     Zvi Hendel (1949- , ur. w Rumunii) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, członek komitetu zagranicznych robotników, członek komitetu
                    imigracji, absorpcji i diaspory.
     Yitzhak Levy (1947- , ur. w Maroku) - członek komitetu konstytucji, prawa i
                    sprawiedliwości, członek komitetu praw dziecka.
     Zevulun Orlev (1945- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu nauki i
                    technologii, członek komitetu edukacji, kultury i sportu, członek
                    komitetu finansów.
     Nissan Slomiansky (1946- , ur. w Izraelu) - człek komitetu finansów, członek
                    komitetu antynarkotykowego.

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon