SIÓDMY  KNESSET  ( 1969 - 1973 )   -  Państwo Izrael
          -  I Knesset (1949-1951)
          -  II Knesset (1951-1955)
          -  III Knesset (1955-1959)
          -  IV Knesset (1959-1961)
          -  V Knesset (1961-1965)
          -  VI Knesset (1965-1969)
       - VII Knesset
          -  VIII Knesset (1973-1977)
          -  IX Knesset (1977-1981)
          -  X Knesset (1981-1984)
          -  XI Knesset (1984-1988)
          -  XII Knesset (1988-1992)
          -  XIII Knesset (1992-1996)
          -  XIV Knesset (1996-1999)
          -  XV Knesset (1999-2003)
          -  XVI Knesset (2003-2006)
          -  XVII Knesset (2006- )

Zobacz także w Historii:

   -  1968-1973 - Wojna na
                                           wyczerpanie
   -  1973 - Wojna Jom Kipur
   -  1973-1978 - Do pokoju z Egiptem
Obrady siódmego Knessetu
(źródło: Knesset)
(źródło: Knesset)

 

 

Siódmy Knesset:
                    Wybory: 28.10.1969 r.
                    Pierwsze posiedzenie: 17.11.1969 r.
                    Liczba wybranych list: 12.
                                        (przed końcem Knessetu było 12 parlamentarnych grup
                                        oraz 2 niezrzeszonych posłów)
                    Czas: 4 lata i 2 miesiące

                    Przewodniczący: Re'uven Barkat (zmarł 5.07.1972 r.),
                                                         Yisrael Yeshayahu-Sharabi
                    Zastępcy przewodniczącego: Mordechai Bibi, Mordechai Zar,
                                                         Yitzhak Navon, Tova Sanhedrai,
                                                         Zvi Zimmerman

                    Sekretarz Powszechny: Haim Li`or (do 30.04.1972 r.),
                                                         Netan'el Lorch.

Siódmy Knesset (1969-1973)
Nazwa listy procent uzyskanych głosów liczba miejsc liczba miejsc przed następnymi wyborami
Zjednoczenie Pracy (1) 46,2 % 56 57
Gahal 21,7 % 26 26
Partia Religijno-Narodowa (2) 9,7 % 12 11
Agudat Israel 3,2 % 4 4
Niezależni Liberałowie 3,2 % 4 4
Lista Narodowa (1) 3,1 % 4 3
Rakah 2,8 % 3 3
Kidma Vepituah (3) 2,1 % 2 2
Po'alei Agudat Israel 1,9 % 2 2
Shituf Ve`ahva (3) 1,4 % 2 2
Ha-olam Hazeh - Koah Hadash (4) 1,2 % 2 0
Free Center 1,2 % 2 2
Maki (5) 1,1 % 1 1
niezrzeszony - Avner Hai Shaki - 0 1
niezrzeszony - Shalom Cohen - 0 1
(1) - jeden członek Listy Narodowej przeszedł do Zjednoczenia Pracy.
(2) - odszedł Avner Hai Shaki i pozostał posłem niezależnym.
(3) - arabska lista mniejszościowa powiązana ze Zjednoczeniem Pracy.
(4) - zmienił nazwę na Meri. Odszedł Shalom Cohen i pozostał posłem niezależnym.
(5) - zmienił nazwę na Moked.

 

Najważniejszym wydarzeniem z okresu kadencji siódmego Knessetu była Wojna Jom Kippur, której wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje pojawiły się podczas ósmego Knessetu.

Na krótko przed wybuchem wojny wiele afrykańskich państw zerwało stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Wojna była poprzedzona inicjatywami pokojowymi z ramienia ONZ (Jarring mission) i USA (Rogers Plan). W przeddzień wyborów do ósmego Knessetu zorganizowano konferencję pokojową w Genewie.

Na początku 1970 roku Knesset przyjął poprawkę nr 2 do Prawa Powrotu. Poprawka określała definicję Żyda uprawnionego do prawa powrotu do Ziemi Izraela. Według tego prawa musiała to być osoba urodzona z matki Żydówki, według wyznania: judaizm albo po konwersji. W tym okresie rozpoczęła się fala żydowskiej imigracji ze Związku Radzieckiego i pojawił się duży problem mieszkaniowy. W ZSRR trwały wówczas rozprawy Leningradzkie i Żydzi identyfikujący się z Izraelem byli prześladowani.

Knesset zajmował się również działalnością Żydowskiej Ligi Obrony w Stanach Zjednoczonych. Członkowie Ligi atakowali radzieckie biura w USA. Działalność tej radykalnej organizacji w Izraelu również budziła wiele kontrowersji. Duchowym przywódcą Ligii był rabin Meir Kahane, który wzywał wszystkich Arabów i Druzów do opuszczenia terytorium Izraela.

Tematem obrad parlamentu była także prośba Meira Lansky'ego o azyl w Izraelu. Lansky był jedną z głów mafii w Stanach Zjednoczonych, był jednak Żydem i jako taki posiadał prawo do powrotu. Knesset zajmował się również problemem braków na rynku wewnętrznym i po raz pierwszy zatwierdził minimum socjalne. W Jerozolimie zaczęły swoje demonstracje Czarne Pantery. Specjalna parlamentarna podkomisja zajmowała się problemem wzrostu wypadków samochodowych.

W tym okresie wciąż utrzymywał się wysoki poziom porwań samolotów. Wśród słynnych terrorystycznych ataków był atak na lotnisko Lod i mord izraelskich sportowców podczas olimpiady w Monachium. Zdecydowana większość posłów Knessetu potępiła Organizację Wyzwolenia Palestyny.

 

 

Piętnasty rząd został sformowany przez Goldę Meir w dniu 15 grudnia 1969 roku. Członkami koalicji rządowej byli: Zjednoczenie Pracy, Gahal, Partia Religijno-Narodowa, Niezależni Liberałowie i listy mniejszościowe.

Liczba ministrów, gdy rząd został sformowany - 24.

6 sierpnia 1970 roku z rządu koalicyjnego wystąpił Gahal. Było to spowodowane brakiem zgody na realizację amerykańskiej inicjatywy pokojowej (Rogers Plan) ze strony Gahal. Liczba ministrów zmalała wówczas do 22.

 

 

 

źródło materiałów: Knesset
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2005-2006 by Gedeon